”Försvara folkrätten” kräver att Norge inför sanktioner mot Israel. Regeringen där säger Nej. Vad ska Sverige göra?

6
2173
Palestinian relatives mourn for victims of the Duheir family, near the rubble of their home, after it was destroyed by an Israeli air strike in Rafah on July 29, 2014, in the southern of Gaza strip. Bloodshed in war-torn Gaza surged with dozens more Palestinians killed as the conflict raged into a fourth week and Iran accused Israel of genocide in the tiny enclave. AFP PHOTO/ SAID KHATIB (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

Sputniknews rapporterar 1 november att Defend International Law’ Petition Demands Norway Impose Sanctions on Israel. (”Försvara folkrätten” kräver att Norge inför sanktioner mot Israel)

Christine i Kramforstrakten har vänligt och snabbt översatt artikeln som följer nedan. Tänk om vi kunde få ett liknande upprop i Sverige!

Inget hindrar jurister i Sverige och andra länder att göra detsamma! Kommer detta att ske?

Efter publiceringen här ser jag att regeringen i Norge snabbt säger Nej.här.


”Försvara folkrätten” kräver att Norge inför sanktioner mot Israel

Dussintals av Norges ledande jurister och advokater anser att Israel bryter mot internationell rätt och inte förtjänar den förmånsbehandling som landet för närvarande får.

En grupp på 44 advokater, inklusive prisbelönta celebriteter och framstående jurister som professor Jan Fridthjof Bernt, har i ett öppet brev uppmanat Norge att införa sanktioner mot Israel för dess brott mot internationell rätt.

”Öppet brev till utrikesministern” från Försvara folkrätten publicerades av tidningen Dagsavisen. Dagsavisen.

* Brevet har översatts och föjernedan.

Israel har annekterat Östra Jerusalem och Golanhöjderna och har meddelat annekteringen av Jordandalen – utan att det fått några större konsekvenser, understryker brevet.

Juristerna betonade att bara mellan mars 2018 och september 2019 dödades 309 palestinier som deltagit i protestmarscher längs Gazaremsans gräns. Bara under det senaste året dödades 56 palestinska barn av israeliska styrkor, återigen utan några konsekvenser, inte heller från Norge. Antalet palestinier som fallit offer för staten är jämförbart med antalet mord i landet: 103 personer mördades under 2018, jämfört med 136 personer 2017, enligt lokala media. Som jämförelse sköt USAs polis, som är mer känd för dödsskjutningar, ihjäl ungefär en person för varje 19 mordoffer under 2017.

”Norska myndigheter och politiker måste återställa respekten för internationell rätt och arbeta för att se till att Israels långvariga och systematiska brott mot internationella regler besvaras med sanktioner”, skriver man.

Författarna till skrivelsen betonade att avsaknaden av en internationell reaktion på Israels brott mot internationell rätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt väcker oro.

”Medan Israels allvarliga och ihållande kränkningar endast kritiseras muntligen, utsätts andra länder som bryter mot folkrätten för reaktioner från det internationella samfundet för konkreta åtgärder och sanktioner”, säger skrivelsen.

Israel, däremot, är det enda land i världen som har fått en särskild status i den norska regeringens Granavolden-plattform, som gör det möjligt för Oslo att ”underlätta förstärkt forskning och utvecklingssamarbete, handel, turism och kulturutbyte med Israel”.

”Denna inställning som de norska myndigheterna har till allvarliga kränkningar av grundläggande humanitära och internationella rättsprinciper hjälper till att legitimera Israels politik, som baseras på ockupationen och koloniseringen av palestinsk mark, och den kollektiva bestraffningen av palestinier på Gazaremsan”, säger man i skrivelsen.

Enligt advokat Kjell Brygfjeld, en av undertecknarna, finns det många sanktioner som Norge kan införa mot Israel.

”Vi deltar redan i sanktioner mot Ryssland, Venezuela, Iran och en rad andra länder. Alla länder bör behandlas på samma sätt och lika hårt för brott mot internationell rätt. Vi får inte göra någon skillnad mellan de vi gillar och de vi inte gillar,” sa Brygfjeld till tidningen Klassekampen som skriver att 44 jurister kräver att Norge genomför sanktioner mot Israel på grund av brott mot folkrätten.

Enligt honom har den norska regeringen valt en motsatt strategi, där ansträngningar för att öka förbindelserna görs trots att vissa norska invånare har nekats inresa till Israel.

Tidigare denna vecka meddelade Oslos nyinstallerade ”rödgröna” kommunfullmäktige, under ledning av tre center-vänsterpartier, Sosialistisk Venstre, Arbeiderpartiet och Miljøpartiet de Grønne, att de överväger ett förbud mot kommunens upphandling av varor och tjänster från Israeliska bosättningar, som den kallade ”ett område som är ockuperat i strid med internationell rätt”.

Utrikesdepartementets statssekreterare Audun Halvorsen från det konservativa partiet sa dock att han inte tror att sanktioner är rätt väg. Han betonade också att Norge uttryckt oro över israeliska myndigheters överdrivna användning av våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ”när det funnits skäl att göra det”.

Norge var en av de första nationerna som erkände Israel 1949. Attityden mot Israel är en av de frågor som visar skillnaden mellan vänster och höger bland norska partier. Medan vänsterpartier i allmänhet föredrar Palestina, och är redo att bojkotta varor och tjänster från vad de ser som områden ockuperade av Israel, tenderar mitten- och högerpartier däremot mer att stödja Israel, där Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen är en hängiven anhängare till Israel.


Öppet brev till utrikesministern

Dagsavisen.

Onsdagen den 16 oktober brändes ett stort antal olivträd ned i den lilla byn Burin strax söder om Nablus i Palestina. Detta hände medan bönderna skulle skörda sina oliver. De attackerades av israeliska bosättare när de försökte släcka elden. Inga bosättare greps och händelsen har inte blivit internationellt omtalad.

Sedan 30 mars 2018 och fram till 30 september i år har israeliska soldater dödat 309 palestinier som deltagit i protestmarscher längs Gazaremsans gräns.

Enligt rapporter från israeliska och palestinska organisationer dödades 56 palestinska barn av israeliska styrkor under det gångna året, 45 av dem på Gazaremsan. Även detta utan att väcka nämnvärda reaktioner – inte heller i Norge.

Israel har annekterat Östra Jerusalem och Golanhöjderna och har meddelat annektering av Jordandalen – även detta utan några principiella konsekvenser.

Initiativet ”Försvara folkrätten” har bildats av 44 jurister med olika yrkesbakgrund. Initiativet kommer också att offentliggöras internationellt inom kort.

Som norska jurister ser vi sedan en tid med oro på Norges undfallenhet gentemot Israels brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Medan Israels allvarliga och ihållande kränkningar endast kritiseras verbalt, utsätts andra länder som bryter mot internationell lagstiftning för reaktioner från det internationella samfundet genom konkreta åtgärder och sanktioner.

I den norska regeringens politiska plattform heter det att länder som allvarligt och ihållande kränker folkrätten ska mötas med ekonomiska och politiska sanktioner. Som en del av sin utrikespolitiska identitet fäster regeringen samtidigt avgörande vikt på skyddet av folkrätten, demokrati och mänskliga rättigheter.

Inte minst uttrycks detta idag i samband med regeringens omfattande valkampanj för att erhålla en plats i FNs säkerhetsråd för perioden 2021-2022.

Som det enda landet i världen ges emellertid Israel en särskild status i regeringens Granavolden-plattform då regeringen ska ”underlätta ökat forsknings- och utvecklingssamarbete, handel, turism och kulturutbyte med Israel”.

Norge väljer att ge Israel unika privilegier trots landets ökade brott mot folkrätten.

Denna inställning som de norska myndigheterna har antagit beträffande allvarliga kränkningar av grundläggande humanitära och internationella lagprinciper bidrar till att legitimera Israels politik, som baseras på ockupationen och koloniseringen av palestinsk mark och kollektiv bestraffning av palestinier på Gazaremsan.

Folkrätten är måttstocken för legitimiteten i internationell handling. Om vi inte är konsekventa i vårt försvar av folkrätten kommer den att undergrävas och förlora sin kraft som ett skydd av grundläggande mänskliga rättigheter.

Initiativtagarna till ”Försvara folkrätten” anser att de norska myndigheterna måste återupprätta respekten för folkrätten och arbeta för att Israels ihållande och allvarliga brott mot internationella regler inte ska belönas utan mötas med sanktioner.

Våra frågor till den norska regeringen är följande:

1. Norge är idag delaktig i 26 sanktioner och restriktiva åtgärder. Flera av sanktionerna och åtgärderna innehåller bestämmelser om vapenembargo. Jämfört med dessa, hur motiverar regeringen Israels straffrihet, trots allvarliga och ihållande brott mot folkrätten?

2. Utrikesministern har uttalat att Norge inte har någon tradition att införa ensidiga sanktioner mot andra stater. Vad är det som hindrar Norge från att ta initiativet före andra länder, EU eller FN för att genomföra sanktioner mot Israel?

Vi ser fram emot att få ett svar.

Med vänlig hälsning initiativtagarna till ”Försvara folkrätten”:

Professor Kristian Andenæs, advokat Edvard Bakke, advokat Siri Bergem, professor Jan Fridthjof Bernt, advokat Sissel Bjørkseth, advokatfullmektig Oda Marie Bjørvik, advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan, advokat Kjell M. Brygfjeld, advokat Steinar W. Christensen, advokat Håkon Elvenes, advokat Bent Endresen, advokat Marthe Engøy, jurist Ella Havnevik Giske, advokat Cathrine Grøndahl, advokat Pål Hadler, advokat Christopher Hansteen, advokat Helge Hjetland, advokat Helge Hjort, advokat Ivar Holst, advokat Geir Hovland, advokat Geir Høin, advokat Solveig Kristine Høgtun, advokat Berit Jagmann, professor Alice Kjellevold, advokat Kirsten Langseth, advokat Mette Yvonne Larsen, jurist Ketil Lund, advokat Kirsten Vikesland Mæhle, advokat Lornts Nagelhus, fhv. høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, advokat Bente Ohnstad, kurist Anders Parmann, professor Øyvind Ravna, advokat Knut Rognlien, advokat Bente Oftedal Roli, advokat Olav Rød, advokat Ole Tom Røed, stipendiat Tarjei Røsvoll, advokat Marit Lomundal Sæther, advokat Lorentz Stavrum, advokat Frode Sulland, advokat Harald Thoresen, professor Peter Th. Ørebech, professor Henriette Sinding Aasen

Föregående artikelTill SvD: Sluta att plåga kubanerna!
Nästa artikelKom till ny manifestation för visselblåsarna Assange och Manning och yttrandefriheten lördag kl 12!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Den Norska Föreningen Försvarar Folkrätten ska ha all heder för detta. Den svenska borde också kräva detsamma av regeringen. Att sätta apartheid israel, en cancersvulsts om förpestat freden inte bara i MÖ utan för hela världen ska vara a och o. Ju snabbare världen sätter denna cancer svulst på plats, desto bättre för världsfreden. Bojkotta apartheid israel. Stödja BDS – Boycott Divest and Sanction rörelsen.

  Bekämpa styggelsen som kallas israel, med alla medel till buds!

 2. Vi kan inte räkna med att vår regering stödjer den som har rätt. De stödjer hellre den som är starkast.
  Det bristande stödet åt det hotade vittnet Assange, visar hur illa våra företrädares moraliska kompass fungerar.
  En alternativ väg att framföra kritik vore att prata med judarna i bekantskapskretsen, i hopp om att de för kritiken vidare.

 3. Dårskapen går vidare och Norge är nog inte mycket att hoppas på. Europa har ju med bedrägeri och list stulit Palestina och andra världskrigets segrarmakter behöver fortfarande Israel och nazismen. Detta för att förminska de allierades egna brott under kriget. Winston Churchill skrev 4500 sidor om andra världskriget utan att nämna nazismens industriella utrotning av judar och andra folk.

  Begreppet ”Förintelsen” har sitt ursprung i den amerikanska miniserien ”Holocaust som visades i svensk tv i mars 1978. Européernas kännedom om Balfourdeklarationen och FN:s delningsplan för Palestina begränsades efter ww2 till ”ett land utan folk till ett folk utan land.” Palestinska folket blev en påtaglig verklighet i det europeiska medvetandet först vid terrorattackerna under OS i München 1972.
  Vi har nu en verklighet där omsorgen om människor i läger stängda 1945 vida överstiger omsorgen om människor i läger öppnade 1948. I det samhällsklimatet ska barn och ungdomar fostras till medvetna ansvarstagande medborgare.

  Den 29 november 1947 och mot det palestinska folkets vilja, röstade FN:s generalförsamling i New York för resolution 181 och delningen av Palestina.

  För resolutionen röstade:
  Australien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Costa Rica, Tjeckoslovakien, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Frankrike, Guatemala, Haiti, Island, Liberia, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge , Panama, Paraguay, Peru Filippinerna, Polen, Sverige, Ukraina, Sydafrika, Uruguay, Sovjetunionen, USA, Venezuela, Vitryssland.

  Mot resolutionen röstade:
  Afghanistan, Kuba, Egypten, Grekland, Indien, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Saudiarabien, Syrien, Turkiet, Yemen.
  Merparten av ja-rösterna kom från länder på andra kontinenter medan nej-rösterna, med något undantag, kom från Palestinas grannar. Britterna avstod (på grund av dåligt samvete?) att rösta.

 4. När det gäller apartheid israel ska man inte tro att den norska regering är Norsk och därmed tillmötesgår Norska medborgares krav. Nejdå. Det är israel först som gäller inte bara för Norges regering utan för alla västerländska regeringar. Direktiven kommer från Hell Avivs agenter bosatta i Norge och/eller som kallar sig Norska medborgare men egentligen är endast lojala till marktjuvarnas enhet israel. Samma sak gäller i Sverige. USA är värst i det avseende följt av England och Frankrike.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here