”Försvaret av Sverige börjar i östra Finland. Då uppstår det ett tomrum i strategiskt viktiga områden i Sverige som hemvärnet inte kan fylla.”

2
136
Svenska soldater.

Utgivarna på Alliansfriheten.se har åter publicerat en viktig artikel. Här ett utdrag ur artikelns början. Läs hela artikeln!
https://www.alliansfriheten.se/forsvaret-av-sverige-borjar-i-ostra-finland-da-uppstar-det-ett-tomrum-i-strategiskt-viktiga-omraden-i-sverige-som-hemvarnet-inte-kan-fylla/

Försvarsberedningen föreslår i sin rapport att försvarets budget skall ökas med 52,8 miljarder kronor fram till 2030….

Vidare vill beredningen tidigarelägga två brigader, med inriktningen att ha tre mekaniserade brigader och en infanteribrigad i allt väsentligt operativa 2030.
Frågan om brigader är viktig då dessa utgör kärnan i ett territorialförsvar och krävs för att hindra och slå tillbaka en väpnad intervention.

Det kan tyckas att det nu blir en satsning på försvar av det svenska territoriet, men så är inte fallet.

ÖB föreslog då att de två nya brigaderna skjuts på framtiden och att två brigader skulle öronmärkas för Nato-insatser i andra länder, i första hand de baltiska staterna.

Det fick tidigare försvarsministern Peter Hultqvist att protestera och ställa frågan om Sveriges territorialförsvar skulle bestå av hemvärn.

ÖB motsatte sig även nya regementen ute i landet som hade kunnat bidra till lokal förankring av ett territorialförsvar. ÖB vill inte låta försvaret styras av politiska beslut utan kräver fria händer för att efterfölja  Natos krav. ”…

Trots beredningens plan för ökat antal värnpliktiga är det långt ifrån tillräckligt för ett territorialförsvar. Sverige kommer fortsatt att ha ett yrkesförsvar. Allmän värnplikt ingår inte med i förslaget.

Även inom försvaret ställs frågor om hur Sverige skall försvaras. Arméchefen Jonny Lindfors vill se ett bättre territorialförsvar:

Arméchefen tar upp det som är kärnfrågan: Är svenska försvaret i första hand till för att skydda vårt land eller för att användas för Nato-insatser?

Föregående artikelUSA ger militärt mm. stöd på 100 miljarder till Taiwan av FN, USA, EU erkänd del av Kina – Sänder Kina 100 miljarder i stöd till Puerto Rico?
Nästa artikelFox News sparkar Tucker Carlson – alltför mycket av en kritisk sanningssägare
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Jag HAR läst hela texten och hela artikeln och slås av att allt politiskt svenskt tänkande, alla politiska hjärnceller, liksom den svenska fanans färger idag går i idel kamouflagegrön kulör; årstidens modefärg i politiska Modejournalen, bara gamla Schrewelius legendariska berättarröst saknas.

  Det behövs bara en Trump i Vita huset nästa år så får de svenska kamouflagegröna politiska tankecellerna mycket stora omställningsproblem.

  För drygt tio år sedan hette det att Sverige försvaras bäst i…Afghanistan. Tills amerikanerna jagades ut hux flux sensommaren 2021.

 2. Herregud! Har arméchefen Jonny Lindfors inte förstått att svenska försvaret ska stå i givakt för NATO och gå USA:s terror-ärenden. Försvara Sverige kan han glömma!
  Jag rekommenderar arméchefen och svenska försvaret att lyssna till en ärlig, klok och erfaren man, nämligen
  Lawrence Wilkerson, pensionerade överste/ amerikanska armén och tidigare stabschef till utrikesminister Colin Powell.

  https://youtu.be/jBOr9BhdaD8?si=8_M3LmsZYlKNQpjG

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here