Försvarsdebatten: ”Drivkraften är folkrörelseperspektivet” Replik av Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar och Janine O’Keefe

1
1919
Patrik Oksanen Fri värld

Patrik Oksanen har gjort en viktig fredsskapande insats genom att fästa uppmärksamheten på Folk och Fred och konferensen i söndags-måndags,10-11/1 i samband med sitt osakliga angrepp. Tack Patrik Oksanen, fortsätt och ge möjlighet till debatt!

Nionde januari smutskastade Patrik Oksanen Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar, Janine O’Keefe, Fridays for Future, Sveriges Fredsråds tidigare mångåriga ordföranden Agneta Norberg, initiativtagaren till ”Folk och Fred” och ”Aktivister för Fred Tord Björk, Jordens vänner och mig Anders Romelsjö i en ledare i SvD: Patrik Oksanen: De som lånar ut sina namn till Kreml.

Jag svarade samma dag i artikeln SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer.

Dagen efter publicerade SvD en replik Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar, Janine O’Keefe. Jag återger artikeln.

Gudrun Schyman. Wikipeida.

Replik: ”Drivkraften är folkrörelseperspektivet”.


”Drivkraften är folkrörelseperspektivet”

Med anledning av kolumnen De som lånar ut sina namn till Kreml, har följande replik inkommit från Gudrun Schyman, Fria Pensionärer, KG Hammar, Kristna Freds, Sven Hirdman, f d statssekreterare och Moskvaambassadör och Janine O´Keeffe, Fridays for Future Årsta. Patrik Oksanen svarar direkt.

”Guilt by association” är ett debattknep som gärna används när argumenten i sakfrågan tryter. Patrik Oksanens artikel ”De som lånar ut sina namn till Kreml” i SvD den 9 januari är ett utmärkt exempel på det. Han inte bara förvånats över att vi fyra (undertecknare här) finns med på listan över talare på den digitala konferens som ordnas av föreningen Folk och Fred den 10–11 januari, han menar också att hela föreningen är bildad med det uttalade syftet att ”störa” den samtidiga rikskonferens som Folk- och Försvar har. Han påstår att den konferensen under lång tid varit centralpunkt för svensk försvarspolitisk debatt, med det välmenande uppdraget att skapa en folklig förankring av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.

KG Hammar. Bild i Kyrkans Tidning.

Det kan inte ha undgått Oksanen att Folk och Försvars årliga konferens blivit en tillställning som undan för undan tappat sin folkliga förankring. Tillgängliga fakta visar att rikskonferensen alltmer tagits över av påverkansorganisationer betalda av Svenskt Näringsliv och utländska intressen, som det USA baserade Atlantic Council.

Av 67 talare på Folk och försvar 2020 kom en (1) person från en folkrörelse. I år är inte en enda av talarna från en folkrörelse. Var tog folket vägen i Folk och försvar? År 2020 kom två talare från den av Svenskt Näringsliv finansierade organisationen Frivärld, och två från Atlantic Council. I år kommer återigen två från Frivärld och därtill en företrädare för Timbro som också betalas av Svenskt Näringsliv.

Sven Hirdman

Det är just avsaknaden av debatt och alternativa synsätt på svensk säkerhetspolitik som är grunden för bildandet av Folk & Fred. Den alternativa konferensen kommer att ta upp olika folkrörelses syn på fred och säkerhet, i ett mycket brett perspektiv. Talare kommer bland annat från sju olika fredsorganisationer, två jordbruksorganisationer, lokala initiativ på landsbygden och i storstaden, miljöorganisationer som Jordens Vänner, Skydda skogen och vi undertecknare. Det är alltså avsaknaden av folkrörelseperspektiv som är drivkraften i Folk&Fred.

Vi behöver verkligen en debatt om den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Under kort tid har Sveriges traditionella fredspolitik, byggd på alliansfrihet i fred och neutralitet i krig, förändrats till en anpassning till USA:s och Natos behov. Vägen har gått via Värdlandsavtal, strategiska materielinköp och nu i en militär upprustning som under några år ska öka militärbudgeten med mer än 40 procent, med nya regementen som ska säkra vägar för trupper västerifrån. Med en närmast paranoid fiendebild av Ryssland, varvade med positiva rapporter om amerikanske generaler som är här för att ”lära sig att hitta”, förändras också allmänhetens bild av läget. Opinionsinstitut kan rapportera att svenskar är mer positiva till Nato än vad medborgarna i Nato-länderna själva är.

Janine O’Keeffe

Vi borde ha en livlig debatt om den svenska säkerhetspolitikens totala fixering vid militär säkerhet, särskilt som vi just nu befinner oss i en klimatkris med långsiktiga globala konsekvenser som kommer att fördjupa varje olöst konflikt. I Sveriges Riksdag förs inte den här debatten och inte på Folk- och Försvars rikskonferenser heller. Men den lever bland folkrörelser som i decennier deklarerat att vi faktiskt inte kan kriga oss till fred. Vi når bara fred med fredliga medel. Vi kan inte bygga trygghet genom att vara rädda för varandra. Vi behöver i stället vara rädda om varandra. Sällan har det väl varit så tydligt som nu! Att den insikten skulle vara att gå Putins ärenden faller på sin egen orimlighet! Och – vi som nu deltar i Folk och Freds konferens medverkar förstås gärna även på Folk och Försvars konferenser framöver.

GUDRUN SCHYMAN, Fria Pensionärer

KG HAMMAR, Kristna Freds

SVEN HIRDMAN, f.d. statssekr. & Moskvaambassadör

JANINE O’KEEFFE, Fridays for Future Årsta


Kommentarer till snabbt svar i SvD av Patrik Oksanen.

Han är Senior Fellow vid tankesmedjan Frivärld, journalist och debattör.

Repliken har besvarats av Patrik Oksanen utan att bemöta kritiken ”Guilt by association”. Oksanen nämner att ”Folk och Försvar” har ett hundratal medlemsorganisationer som ” LO, TCO, Saco, Svenska kyrkan, LRF, Bygdegårdarnas riksförbund, Hela Sverige ska Leva, Landsrådet för Sveriges unga, Rädda Barnen, Samarbetsorganet för etniska organisationer, Scouterna, Svenska FN-förbundet, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Röda Korset, politiska ungdoms- och kvinnoförbund, Svenskt Näringsliv och frivilliga försvarsorganisationer för att nämna några. ”

Man frågar sig hur pass väl dessa är i försvars- och säkerhetsfrågor – och hur mycket det diskuterats i dessa organisationer. Oksanen menar att ”En legitim och seriös organisation hade inte heller tagit ett snarlikt namn och lagt sig på samma datum”. I själva verket är tidpunkten vald för att konkret erbjuda ett alternativ till Folk och Försvars krigsökande, farliga budskap.

Jag uppmanar Folk och Försvar att inbjuda Folk och Fred till debatt!

Relaterat

Folk och Fred: Replik på debattartikel i SvD:
Folk och Fred utmanar Folk och försvar! Reservera tid idag!.
SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer.

Föregående artikelPressmeddelande från rikskonferensen Folk och Fred den 11 januari 2021
Nästa artikelÖverlevande från USA-stödda statskuppen i Bolivia skriker ut. En av USA:s många statskupper mot demokratier.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. Vad olika ”opinionsinstitut” räknar upp för siffror om tex Nato eller EU-sympatier hit eller dit är fullständig irrelevant. De är ”privata företag” som säljer sina tjänster som kan köpas av vilken intressent som helst. Politiker och press bedriver politik och påverkansoperationer genom dessa.
    Ett utmärkt sätt att bilda opinion och bedriva propaganda. Dessutom att intressenterna hänvisar till deras siffror för att kunna användas för att ta politiska beslut, går knappast att dölja. Ett propagandanummer och bedrägeri. Att publicera opinionssiffror görs nästan alltid för att någon ska gynnas eller annan missgynnas.
    man kan säga att de används som en del i den politiska propagandacentralen. De går knappast att undersöka vilket underlag de använt sig av i realiteten eller hur de gått till väga. De borde läggas ner och förbjudas eftersom de påverkar opinionsbildningen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here