Fossilindustrin kopierar tobaksindustrins propagandametoder.

6
507

 

Greenpeace är en av många föreningar som jag är med i. Fick detta från Gustav Martner, talesperson för marknadsrättsfrågor på Greenpeace.

Känns angeläget att återpublicera. Kommer här!

___________________________________________________________________

 

Föregående artikelVem ska avradikalisera ISIS’ unga – och döma IS-krigare och kvinnor??
Nästa artikelFrån Pegasus till Blue Wolf: Hur Israel sprider och tjänar pengar på sina säkerhetsexperiment på palestinier
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Rockefellers, som gjort sin förmögenhet på olja, och fortfarande göder den med olja, har sedan 50-talet stött miljörörelser bl a Greenpeace och Jordens vänner. Maurice Strong som var generalsekreterare vi FNs miljökonferens i Stockholm 1972 var en oljeman med nära kopplingar till Rockefellers. Då sade han att vi hade 10 år på oss…
  https://youtu.be/DKY8N0znRMA

  Författaren, forskaren och musikern Jacob Nordangård har under många år samlat information om den dolda maktutövning som ligger bakom miljörörelser och miljöargumenten. (därav följer en diger notapparat med källhänvisningar till av sammanslutningarna offentliggjorda dokument i hans skrifter).
  2012 doktorerade han vid Linköpings universitet på avhandling Ordo ab Chao om den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen. Om bakomliggande aktörer, nätverk och strategier.
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:572917/FULLTEXT01.pdf
  2019 skrev han boken Rockefeller – En klimatsmart historia. Boken är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.
  https://www.bokus.com/bok/9789151907505/rockefeller-en-klimatsmart-historia/
  I december 2020 utkom Jacob Nordangård med Den globala statskuppen (som snart kommer i ny utgåva). Den boken berör just den samhällsomvälvning som världens rikaste människor och storföretag vill genomdriva genom sina lobbyorganisationer och västvärldens korrupta, alternativt naiva, men garanterat antidemokratiska politiker.
  https://www.bokus.com/bok/9789198584349/den-globala-statskuppen/

  På Youtube finns ett två timmar långt föredrag av Jacob Nordangård där han berättar ur boken Rockefeller – En klimatsmart historia. Det kan ge en grundläggande inblick i hur och varför oljeintressen under decennier lobbat genom till synes självständiga och seriösa miljöorganisationer.
  https://www.youtube.com/watch?v=DmJLnlT0CJk

  Nu har även Sven Börjessons avslöjande bok En klimathistoria kommit ut som e-bok. Han berättar att klimatet alltid har skiftat. På 70-talet varnades för en annalkande istid. Nu varnas för uppvärmning.
  https://www.bokus.com/bok/9789180274784/en-klimathistoria-uppdaterad-2021/

  Det finns alltså alla anledning att inte blint lita på miljörörelserna eller deras språkrör. Klimatet har växlat hit och dit redan innan Rockefeller m.f. började varna för diverse katastrofer.

  • Magnus Bergs din teori är att ”Klimatet har växlat hit och dit”, och bygger naturligt vis på vad du VILL TRO. Jag önskar att du hade rätt. Men tyvärr, man kan inte bortse från den vetenskapliga forskningen: IPCC:s rapport, som bygger på rapporter från 14 000 forskarerunt om i världen lyder:
   Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.
   Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år.
   Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.
   Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga effekter. Det kan förstärka klimatförändringarna ytterligare. Exempel på tröskeleffekter är smältandet av Arktis istäcke och glaciärer, havsnivåhöjningar på 1-2 meter till år 2100, att Amazonas börjar läcka mer koldioxid än den tar upp och smältande permafrost som frigör stora mängder metan.
   Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera temperaturökningen och är avgörande för miljön, biologisk mångfald, liv på jorden och luftkvaliteten.
   IPCC står för ”Intergovernmental Panel on Climate Change” och är FN:s vetenskapliga klimatpanel. IPCC utför ingen egen forskning, utan sammanställer världens ledande klimatforskning och med experter från en stor del av världen som granskare.
   Nästan överallt på jorden har klimatförändringarna börjat få konsekvenser.

 2. Javisst är jag konspirationsteoretiker, för det är ju en konspiration styrd av världens mäktigaste och rikaste som ligger bakom klimatskrämseln.

  Ett exempel jag nyligen upptäckt:
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21614
  Jag har inne på SMHI för att kolla lite vad SMHI skriver om klimatet. Till min stora förvåning dök det upp en mening som löd: ”Med normalt menas i dessa sammanhang medelvärden för standardnormalperioden 1961-1990.” Va fan!
  Detta följdes av: ”Denna normalperiod ska enligt en internationell överenskommelse användas fram till 2021, då en ny 30-årsperiod, 1991-2020, är fullbordad.”
  Då är det alltså en internationell konspiration att jämföra dagens temperaturer med en extremperiod då det var en allmän sanning att världen var på väg mot en ny istid.
  Tidningarna hade rubriker som dessa: ’Ny istid är på väg tror väderforskare’ (GP), ’1983 börjar en ny istid’ (Expressen), ’En ny istid är över oss (DN). Svenska Dagbladet illustrerade med en bild där stadshuset i Stockholm var så gott som helt täckt av snö och is.
  Med fyrtiotalet inleddes en kallare period, med köldkulmen i slutet av 1970-talet, och denna extremperiod anser klimatalarmisterna är en ”standardnormalperiod”.
  Varför inte jämföra med 1931-1960 då det var ovanligt varm, varmare än nu. Ultuna slog 1933 det svenska värmerekord på 38 grader. 1947 tangerar Målilla det. Sedan dess har det inte varit så varmt i Sverige.
  Gjorde man perioden 1931-1960 till ”standardnormalperiod” skulle det framgå tydligt att perioden 1991-2020 är mycket standardnormal och på inget sätt anmärkningsvärd eller oroande.

  Sven Börjessons avslöjande bok ’En klimathistoria’ berättar om historiska fakta som att isarna, temperaturerna m.m. varit både större och mindre än nu. Något som dagens klimatalarmister aldrig nämnder.

  I en extremt läsvärd intervju med Sven Börjesson berättar han bl a nedanstående – men läsa hela intervjun, den är dynamit:

  —–
  Klimathotet ett test på den granskande journalistiken
  https://naringslivets-medieinstitut.se/klimathotet-ett-test-pa-den-granskande-journalistiken/
  Det är skäl att understryka att IPCC är en mellanstatlig organisation där delegaterna till mycket stor del kommer från departement och statliga myndigheter. Trots det beskriver tidningar gärna, som inför IPCC-mötet i Stockholm hösten 2013, tjänstemännen och deras kollegor som ”världens ledande klimatforskare”.
  ”IPCC:s uppdrag kom mer formellt att begränsas vid ett IPCC-möte i Wien 1998, då ett antal arbetsprinciper antogs. Den övergripande och inledande principen är att IPCC ska lyda under FN-organen UNEP och WMO, stödja klimatkonventionen och ge stöd åt den process som bygger på politiska beslut.”
  ”IPCCs uppdrag är alltså att driva politik, inte att förutsättningslöst ställa frågor. Det avskriver naturligtvis inte per automatik klimathotet, men en seriös journalist måste hela tiden ha den saken i minnet”, säger Sven Börjesson.
  ”Det luriga är att skillnad måste göras mellan IPCC:s vetenskapliga huvudrapport, som tas fram av forskare, och den sammanställning för beslutsfattare (Summary for Policymakers) som presenteras vid klimatpanelens stora möten. Den vetenskapliga rapporten är med sin breda genomgång av forskningsresultat på många sätt en bra källa över forskningsläget. Åtminstone har det varit så.”
  ”Sammanfattningen för beslutsfattare däremot är ett politiskt dokument. Utkastet görs av forskarna, men den slutliga versionen förhandlas fram av regeringarnas representanter. På några centrala punkter har de två dokumenten skilt sig åt”, säger Sven Börjesson.

  ”I dag kan de etablerade miljöorganisationerna snarare ses som etablissemangets språkrör än som dess opponent.”
  Han nämner Naturskyddsföreningen, vars internationella verksamhet till mycket stor del finansieras med skattepengar genom SIDA. På motsvarande sätt finansierar EU i stor skala många av de miljöorganisationer som är på plats i Bryssel. Till exempel European Environmental Bureau, en paraplyorganisation där bland andra Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna ingår, får en stor del av sina kostnader täckta direkt från EU eller från medlemsländerna.
  ”En hög post inom miljörörelsen ger också goda möjligheter att höras och synas i media och kan fungera som en språngbräda till andra attraktiva jobb eller styrelseuppdrag. En av orsakerna till att det blivit så är klimatfrågan. Det är en fråga där miljörörelsen och politikerna har stor nytta av varandra”, säger Sven Börjesson.
  ”Till exempel vid de stora klimatmötena är stämningen i den svenska delegationen alltid familjär och välkomnande. Journalisterna, representanterna för miljörörelsen och den svenska delegationen blir som ett lag. Alla som är med på mötet och kan intervjuas av oss journalister delar samma uppfattning: förhandlingarna går alltför trögt och många länder har alltför låga ambitioner.”

  ”Under miljömötet i Rio 1992 blev jag uppmanad av en representant för Marshallöarna att besöka öarna för att med egna ögon se hur hotade de är av stigande havsnivåer. Jag fick ja från chefshåll direkt för en fyra veckors resa.”
  Sven Börjesson landade på Majuroatollen, som består av ett antal mycket smala, låglänta korallöar i en ring runt en stor lagun.
  ”Det är så atoller ser ut. På flygplatsen möttes jag av två representanter från öarnas miljömyndighet och en bil som jag själv skulle köra till hotellet. Inget problem att hitta, eftersom det bara fanns en väg på den mycket smala huvudön. Min tanke var alltså att göra ett program om öarna som sjunker, men ingen hade någon sådan historia att berätta. En äldre kvinna mindes att hon av sin mamma hört om en storm som hade sköljt över Majuroatollen och spolat bort människor. Men jag hittade inget konkret som visade att öarna sjönk. Inte så konstigt med tanke på att de låga öarna i Majuroatollen i verkligheten växte i storlek, vilket senare forskning bekräftat.”
  ”Men jag upptäckte att ögruppen hade andra problem. Det var brist på sötvatten för en snabbt växande befolkning och dåliga framtidsutsikter för de yngre. Öarna lockade inte många turister. Möjligheterna till odling var extremt begränsade. Utan olika former av bistånd och andra pengaströmmar utifrån hade det varit omöjligt för så många människor att leva på öarnas mycket begränsade yta.”
  Det visade sig också vara anledningen till den invitation Sven Börjesson fått.
  ”Jag blev under mitt besök ständigt påmind av mina två ciceroner, kungens son och landets miljöansvarige, att ett utökat bistånd från rika länder vore mycket välkommet. I det radioprogram jag gjorde berättade kungens son att hans jobb var att tillsammans med utrikesministern förhandla fram så mycket bistånd som möjligt. Det fanns alltid någon organisation eller kommitté som ville berättiga sin existens genom att ge bistånd”, sa kungasonen.”

  ”Det ligger inte i politiska partiers, forskares eller miljörörelsens intresse att kritiskt granska sina egna ståndpunkter, speciellt inte frågor som är profilfrågor och som bidrar till den egna ekonomin. Därmed inte sagt att klimathotet är en konspiration, men det går inte att bortse från egenintresset hos aktörerna”, säger Sven Börjesson.
  —–
  Så visst tror jag det jag vill tro. Men jag tror inte automatiskt på det andra vill få mig att tro. Det jag vill tro grundar jag på faktasökande, kritiskt tänkande, allmänbildning och sunt förnuft.

 3. Följande kommentar stod att läsa på Flashback under rubriken Corona-viruset.
  “Synd att denna kamp mot sjukdomen måste föras under kapitalistisk ekonomi då det ställer till med grogrund för konspirationsteorier om nån slags ondskefull både absurd och abnorm profithunger och att det skulle röra sig om nåt i stil med att glasmästaren skickade ut sonen på natten för å krossa glas.
  Inom sinom tid kommer vår vetenskap föra en mer rofylld kamp mot våra allra minsta fiende av levande varelser när väl mänskligheten enats om en monetärfri enad planet.”
  Den sista meningen kunde avslutas så här: …..”när alla vi människor på jorden äger allt gemensamt och tlllsammans bestämmer vad vi behöver och vad som ska produceras.”.

  Och det är verkligen synd att kampen mot klimatförändringarna också måste föras under kapitalistisk ekonomi. Konspirationsteorierna både när det gäller coronan och klimatförändringarna går ut på att det är en grupp särskilt sluga och ondskefulla människor som ljuger om både coronan och klimatet för att dom, denna grupp, som ibland kallas den djupa staten, vill styra världen (till en början sades att dom var “judiska”).
  Alltså istället för att peka ut det ondskefulla kapitalistiska systemet som hela tiden kräver evig tillväxt av satsat kapital, och som innebär att privata ägare av ex industrier och naturresurser tillåts roffa åt sig de vinster som skapas när naturresurser bearbetas av underbetalda arbetare, istället för att komma alla människor till del.
  Med andra ord, dom som sprider konspirationsteorier är, utan att förstå det, det kapitalistiska systemets hantlangare, och på sikt, vår planets dödgrävare.
  Så ni som tror på konspirationer: Läs “Kommunistiska Manifestet” av Marx och Engels så förstår ni hur det kapitalistiska systemet fungerar!

 4. Magnus Berg: Din frågeställning känns igen från Lena Anderssons artikel i SvD i helgen, hon refererar också till Sven Börjesson : “Journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan | Lena Andersson |” (låst artikel)

  Maths Nilsson svarar: Varför trampar ”klimatkritiker” alltid så snett? – Maths Nilsson, författare

  “LA [Lena Andersson] hade läst Sven Börjessons egenutgivna bok Klimathistoria, och tydligen köpt allt med hull och hår (han är tidigare reporter på Sveriges radio). Hon klagar på att andra inte ställer kritiska frågor men hela hennes artikel är ett haveri på just den punkten.” (Maths Nilsson)

  ”I de vetenskapliga rapporterna diskuterar IPCC såväl växthusgaser som naturliga variationer, skriver Börjesson, men i sammanfattningarna för politiker (och massmedier) anges enbart människoskapade orsaker.” (Lena Andersson)

  Maths Nilsson: “Börjesson skriver det kanske. Nivån av slapphet är obeskrivlig när man skriver en hel artikel om just att vara kritisk inställd och inte bryr sig om att kolla upp en sådan här sak. Det tog mindre än en minut att göra, naturligtvis finns det beskrivet också…… …….. Att man för det första köper att alla mainstreamforskare skulle ignorera naturliga klimatfaktorer är häpnadsväckande i sig men är ett stående tema hos Lars Bern, Swebb-TV och så vidare. Slapphänta inlägg som LA:s gör att det lever kvar.”

  ———————————————————

  Och precis som du gör, Magnus Berg, tar Lena Andersson upp larmen om en ny istid:

  Maths Nilsson fortsätter: “LA{Lena Andersson] tar sen upp larmen om en ny istid som fanns på 1970-talet. Hon hänvisar till artiklar fyllda av undergångsretorik i bl a Guardian och Expressen (tror jag det var) som uppstått efter en ”nedkylning” mellan 1940 och 70-talet (mkt beroende på utsläpp från fossila bränslen). Ja, det existerade definitivt sådana larm. Och visst kan man väl kalla det ett misslyckande för journalistiken att dessa fick så pass stor spridning, för det speglade inte alls det vetenskapliga läget (se länk nedan).”

  Så frågan är, Magnus Berg, hänvisar du till det samlade vetenskapliga läget” eller till tidningsrubriker?

  _________________________________________________

  Magnus Berg, du skriver: “Det är skäl att understryka att IPCC är en mellanstatlig organisation där delegaterna till mycket stor del kommer från departement och statliga myndigheter. Trots det beskriver tidningar gärna, som inför IPCC-mötet i Stockholm hösten 2013, tjänstemännen och deras kollegor som ”världens ledande klimatforskare”.

  Och det här skriver Uppsalainitiativet om IPCC:

  “Det stora jobbet kring rapporterna görs av obetalda forskare, endast ett fåtal personer är anställda och de hjälper till största delen till med att serva grupperna med tekniksupport.
  Hur arbetet, granskningen och hanterandet av kommentarer går till finns enkelt tillgängligt på nätet. Det är därför både förvånande och olyckligt att se hur journalister och kommentatorer struntat att gå tillbaka till huvuddokumenten om vad IPCC är och hur processen fungerar för att sedan bidra till folkbildning kring detta. Nu florerar istället mängder med myter om vad IPCC är och hur det fungerar.
  Det kan också vara värt att påminna sig om hur stödet för IPCC sett ut. Mig veterligen finns det än idag inte en vetenskaplig akademi som uttalat sig i frågan som inte ställt sig bakom de grundläggande dragen i IPCC:s rapport. Ett talande exempel är en del ur detta gemensamma utspel av 18 nationella vetenskapsakademier, däribland vår Kungliga Vetenskapsakademien.” Forts i länken här: Uppsalainitiativet: IPCC – Klimatpanelen

  Magnus Berg du skriver: “Det jag vill tro grundar jag på faktasökande, kritiskt tänkande, allmänbildning och sunt förnuft.”

  Uppriktigt sagt: Fan tro´t!

 5. Magnus Berg: Din frågeställning känns igen från Lena Anderssons artikel i SvD i maj i år, hon refererar också till Sven Börjesson : “Journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan | Lena Andersson |” (låst artikel)

  Maths Nilsson svarar: Varför trampar ”klimatkritiker” alltid så snett? – Maths Nilsson, författare

  “LA [Lena Andersson] hade läst Sven Börjessons egenutgivna bok Klimathistoria, och tydligen köpt allt med hull och hår (han är tidigare reporter på Sveriges radio). Hon klagar på att andra inte ställer kritiska frågor men hela hennes artikel är ett haveri på just den punkten.” (Maths Nilsson)

  ”I de vetenskapliga rapporterna diskuterar IPCC såväl växthusgaser som naturliga variationer, skriver Börjesson, men i sammanfattningarna för politiker (och massmedier) anges enbart människoskapade orsaker.” (Lena Andersson)

  Maths Nilsson: “Börjesson skriver det kanske. Nivån av slapphet är obeskrivlig när man skriver en hel artikel om just att vara kritisk inställd och inte bryr sig om att kolla upp en sådan här sak. Det tog mindre än en minut att göra, naturligtvis finns det beskrivet också…… …….. Att man för det första köper att alla mainstreamforskare skulle ignorera naturliga klimatfaktorer är häpnadsväckande i sig men är ett stående tema hos Lars Bern, Swebb-TV och så vidare. Slapphänta inlägg som LA:s gör att det lever kvar.”

  ———————————————————

  Och precis som du gör, Magnus Berg, tar Lena Andersson upp larmen om en ny istid:

  Maths Nilsson fortsätter: “LA{Lena Andersson] tar sen upp larmen om en ny istid som fanns på 1970-talet. Hon hänvisar till artiklar fyllda av undergångsretorik i bl a Guardian och Expressen (tror jag det var) som uppstått efter en ”nedkylning” mellan 1940 och 70-talet (mkt beroende på utsläpp från fossila bränslen). Ja, det existerade definitivt sådana larm. Och visst kan man väl kalla det ett misslyckande för journalistiken att dessa fick så pass stor spridning, för det speglade inte alls det vetenskapliga läget (se länk nedan).”

  Så frågan är, Magnus Berg, hänvisar du till det samlade vetenskapliga läget” eller till tidningsrubriker?

  _________________________________________________

  Magnus Berg, du skriver: “Det är skäl att understryka att IPCC är en mellanstatlig organisation där delegaterna till mycket stor del kommer från departement och statliga myndigheter. Trots det beskriver tidningar gärna, som inför IPCC-mötet i Stockholm hösten 2013, tjänstemännen och deras kollegor som ”världens ledande klimatforskare”.

  Och det här skriver Uppsalainitiativet om IPCC:

  “Det stora jobbet kring rapporterna görs av obetalda forskare, endast ett fåtal personer är anställda och de hjälper till största delen till med att serva grupperna med tekniksupport.
  Hur arbetet, granskningen och hanterandet av kommentarer går till finns enkelt tillgängligt på nätet. Det är därför både förvånande och olyckligt att se hur journalister och kommentatorer struntat att gå tillbaka till huvuddokumenten om vad IPCC är och hur processen fungerar för att sedan bidra till folkbildning kring detta. Nu florerar istället mängder med myter om vad IPCC är och hur det fungerar.
  Det kan också vara värt att påminna sig om hur stödet för IPCC sett ut. Mig veterligen finns det än idag inte en vetenskaplig akademi som uttalat sig i frågan som inte ställt sig bakom de grundläggande dragen i IPCC:s rapport. Ett talande exempel är en del ur detta gemensamma utspel av 18 nationella vetenskapsakademier, däribland vår Kungliga Vetenskapsakademien.” Forts i länken här: Uppsalainitiativet: IPCC – Klimatpanelen

  Magnus Berg du skriver: “Det jag vill tro grundar jag på faktasökande, kritiskt tänkande, allmänbildning och sunt förnuft.”

  Uppriktigt sagt: Fan tro´t!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here