Vem ska avradikalisera ISIS’ unga – och döma IS-krigare och kvinnor??

16
4863
IS barnsoldat

Ingress: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för omkring ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Jag har nyligen publicerat en artikel i denna fråga Den hemliga lögnen om kvinnorna och barnen i IS-läger i Syrien Under ”Relaterat” finns flera andra artiklar.

Cecilia Uddén berättar 25 november 2020 på Sveriges Radios Nyheter.

 

”Två år efter IS fall i norra Syrien, har det kurdiska självstyret fortfarande ansvaret för före detta IS-krigare, IS-kvinnor och barn från hela världen. Kurdiska politiker vädjar till omvärlden om hjälp. Man vill bygga fler avradikaliseringscenter. Idag finns ett enda. Houri Center, ett slags ungdomsfängelse för tonårspojkar som stridit för IS. Vår Mellanösternkorrespondent har varit där.

De flesta är mellan 15 och 17. Majoriteten syrier, men här finns pojkar från 20 olika länder. Nästan alla har tillhört kalifatets så kallade lejonungar – barn som tvingats strida, skjuta och mörda för terrorrörelsen IS. Syriske Bashar var bara 12 år när han skar halsen av en man på torget i Raqqa.

Jag hade inget svärd, de gav mig en vanlig kniv och hade instruerat mig var på halsen man skulle sätta snittet. Jag gjorde det bara. Jag trodde det var rätt. De sa att mannen jag skar halsen av hade dödat min bror. De filmade det i propagandasyfte och videon används i rättegången mot mig, säger Bashar.

Det finns en stor skepsis bland kurder gentemot den ånger pojkarna här visar. De har lärt sig ljuga säger man, det går inte att rehabilitera dem.

Självklart kan jag inte se in i deras hjärtan, men jag ser deras ögon – eftersom de allihop nu ser mig i ögonen vilket de vägrade i början. De vek undan blicken eftersom de lärt sig att det var farligt att se på kvinnor särskilt kvinnor utan niqab. Flera av dem fräste åt mig och viskade: Guds förlåtelse, Istaghfarallah, när de såg mig, säger den kvinnliga föreståndaren på centret.

Hon tillägger:

”Men rehabilitering är en långsam process. Pojkarna är fortfarande farliga, det är därför de är frihetsberövade. Men glöm inte att även de som begått ohyggliga brott också är offer. De var barn och de är fortfarande minderåriga.”

Jag återger nedan utdrag ur en annan artikel jag publicerat. Och sedan följer avsnittet

”Var ska IS-kvinnorna och -krigarna dömas?”

Vilka är ISIS-barnen?

 

Jag återger nu uppgifter från intervjuer med barnen och separat i en av bloggartikeln av Helena Edlund som närmast bekräftar bilden i intervjun. De allra farligaste.

Först intervjun med barnen på Al Arabiya. Face to Face with ISIS – episode 2.


Utbildad för att bära vapen, och hur de lärde sig att döda. I detalj delar ISIS-pojkar med sig av sina erfarenheter under militanternas styre. Nu påbörjar de synbarligen ett nytt liv och avskiljer sig från extremisternas gräsliga praxis mot kvinnor och ”människor som tycker om frihet”. Al Arabiya intervjuade exklusivt fyra pojkar som levde under ISIS, och representanter för ett center som syftar till att rehabilitera dem.

Barnen avslöjade detaljer om livets verklighet under den extremistiska gruppen och hur de kom att ansluta sig till dem. De lyfte fram den militära träningen och ISIS grepp om makten. 16-årige Mohammed säger att livet under ISIS var svårt och han var ständigt rädd.

En annan pojke, Faisal, som var bosatt i Deir El-Zor, säger att hans familj gick med i den extremistiska gruppen eftersom ”ISIS kom till Syrien och de kontrollerade vårt område … vi ville veta vilka de är.” ”Vi lärde oss Koranen, och vi deltog i militära övningar”, säger han och tillägger att han lärde sig att ”döda folket som tycker om frihet”.

När Al Arabiyas Rola al-Khatib frågar hur han skulle ha reagerat på hennes närvaro medan han var en del av den extremistiska gruppen, svarar Faisal: ”Enligt vad de [ISIS] lärde mig, borde du dö.” Han medger att hans tro har förändrats sedan han lämnade gruppen. ”Nu känner jag mig som om du borde vara helt fri och leva ditt liv.” Straffen var hårda under ISIS:s regim. Obaida, som brukade bo i ISIS-kontrollerade Hajin, säger att han anklagades för att stjäla vapen av extremistgruppen. ”De högg av min hand”.

Enligt Obaidah sade man i IS att de som inte ber och fastar är hedningar och ”om en kvinna inte bär hijaben, skulle de [ISIS] stena henne.

För sin del säger 15-årige Mustafa, son till en före detta högt rankad Emir, att hans far hade ansvar för halshuggarna i IS. Han fick hjälpa till att ta bort de huvuden efter halshuggning. Rehabiliteringscenter Hori Center säger att deras mål är att skydda och utbilda barnen, men det har varit utmanande. ”De accepterar inte lärarna och handledarna, särskilt gäller det kvinnorna, vars beteende fortfarande bygger på ISIS’ ideologi” säger Jilan Heme från Hori Center. Många av barnen som kommer är analfabeter. ”Vi börjar med träning för att förbättra deras läskunnighet på arabiska så att de kan lära sig att läsa och skriva,” förklarar hon. ”Sedan lär vi dem de kulturella och beteendemässiga aspekterna av läroplanen.”

Barnen – De allra farligaste

Helena Edlund, präst och med erfarenheter från Försvarsmakten skriver: De allra farligaste.

* Under en av Försvarsmaktens kurser samtalade jag med en veterankollega som tjänstgjort i Afrika. Han berättade att det farligaste de kunde råka ut för under missionen, var barnsoldater.
De var beväpnade och saknade helt mentala spärrar mot att döda, samtidigt som de vuxna soldaterna hade extrema spärrar mot att oskadliggöra dem. Det finns helt enkelt vissa saker en svensk soldat inte gör, och en sådan sak som man inte gör är att skjuta ett barn, även om barnet är berett att döda en.

* Att använda barn är inte unikt för Afrika. När jag tjänstgjorde i Afghanistan använde insurgenterna (talibanerna) sig ofta av barn när sprängladdningar skulle grävas ner vid vägarna.

* Det är dessa erfarenheter som gör sig påminda när jag med stigande fascination och oro har tagit del av kampanjerna för att de så kallade IS-barnen (och deras föräldrar) ska välkomnas tillbaka till Sverige. Utrikesdepartementet har inlett ett arbete för att förbereda mottagandet och var och varannan dag publiceras debattartiklar och ledare som likställer tveksamhet inför att välkomna terrorister med högerextrem rasism.

* Jag delar Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattssons åsikter så till vida att barnen inte bär skuld för föräldrarnas brott och att även jag av hela mitt hjärta beklagar att dessa barn blir lidande.

* När jag lyfter blicken och ser den större bild Mattsson efterlyser, stärks jag i min övertygelse att dessa familjer inte på några villkor ska släppas in i landet.

Låt mig förklara mitt ställningstagande.

1. Dessa barn bör, undantaget barn under tre års ålder, liknas vid barnsoldater. Människan föds med förmågan att lära sig känna empati (ett fåtal individer saknar denna förmåga och utvecklar därför psykopatiska eller sociopatiska drag). Det viktiga här är att empati inte är en medfödd egenskap, utan att förmågan att känna empati måste förvärvas genom socialisering. Det barn som inte möter empati och inte får lära sig empati i mycket tidig ålder – utvecklingspsykologin talar om en gräns som går vid tre års ålder – kommer inte heller att bli empatiskt.

De så kallade IS-barnen är uppväxta i familjer som socialiserat dem in i en ideologi som är så djävulsk att de flesta av oss inte kan föreställa oss det. Barnen har socialiserats till att normalisera slaveri, mord och bestialiska övergrepp. I vissa fall har barnen uppmuntrats att själva mörda…. De har utsatts för extrema krigshandlingar och de är, i våra västerländska ögon, enormt traumatiserade.

Låt mig vara tydlig: barnen är både förövare och offer, och situationen blir ännu mer tragisk eftersom det är barnens egna föräldrar som med berått mod har utsatt dem för detta djävulska.
Barnsoldat. Bild från Helena Edlunds blogg
2. Sverige saknar helt erfarenhet av rehabilitering av barnsoldater. De länder som har en sådan erfarenhet, som exempelvis Frankrike, har varit kategoriskt negativa till att barnen ska tillåtas resa till Europa. Det handlar självklart inte om att dessa länder vill dessa barn något ont, utan helt enkelt om att ländernas regeringar vet vilka enorma insatser barnen kräver och att även omfattande rehabiliteringsinsatser ofta slutar i katastrof.” (Slut på utdraget ur artikeln)

Hon skriver avslutningsvis ”Det är föräldrarna som aktivt valt att lämna det svenska samhället för att ansluta sig till en bestialisk mördarsekt med en ideologi som har inneburit att offra de egna barnen, bildligt och bokstavligt. Att barnen blir lidande av föräldrarnas beslut, ändrar ingenting i sak. Barn som från tidig ålder har socialiserats in i denna ondska måste betraktas som säkerhetsrisker, hur motbjudande det än känns för oss. De är inte bara farliga – de är de allra farligaste.”

Du kan läsa de återstående fyra punkterna och hela artikeln. De allra farligaste.

Kommentar: Sveriges regering måste ta sitt ansvar för att inte lämna kvar dessa svenska barn i de länder där deras föräldrar och ibland de själva som terrorister brutalt dödat människor och förstört. Och Sveriges regering har gjort det lätt för svenskar att ansluta sig till IS och andra USA-stödda terroristorganisationer i sin blinda uppslutning bakom USA:s brutala och odemokratiska utrikespolitik.


Var ska IS-kvinnorna och -krigarna dömas?

I början av november besökte svenska diplomater det så kallade självstyret i nordöstra Syrien. Om detta skett utan de syriska myndigheternas tillstånd, vilket allt tyder på, är även detta ett flagrant brott mot folkrätten. Det finns inget självstyre i Syrien, endast olagligt styre på ockuperad mark.

Orsaken till de svenska diplomaternas besök uppgavs vara de i området fängslade svenska så kallade IS-kvinnorna, som anklagas för brott de gjort sig skyldiga till i Syrien.

Mer än förövare kan emellertid dessa så kallade IS-kvinnorna själva verket ses som tredubbla offer. Först har dessa kvinnor – i många fall flickor – på grund av den strukturella rasismen i Sverige fått bära utanförskapets tunga ok. Därefter har de varit lätt för dunkla krafter att rekrytera dem som fotsoldater – kanonmat – i det imperialistiska angreppskriget mot Syrien. Nu ska de få schavottera och pekas ut som ansvariga till tragedin i Syrien i vad som inte kan betecknas som annat än rena skådeprocesser.

Detta medan de verkliga skurkarna – såväl lokalt som globalt – sitter på andra sidan skranket eller ses som helt oskyldiga, som ledare i USA som är angriparen i Syrien, med stöd av allierade och inte minst genom synnerligen väl belagt stöd till terrorister under högljutt tal och lågfrekvent bekämpande av sådana.

De så kallade domstolarna på ockuperat område som ska döma flickorna är inget annat än illegala domstolar och svenska UD:s agerande kan inte tolkas på annat sätt än att Sverige ger sitt stöd till de illegala skådeprocesserna, som är ett flagrant brott mot folkrätten.

Oavsett om det är IS-kvinnor, natosoldater eller andra som begår brott på syrisk mark ska de naturligtvis rannsakas och ställas inför rätta av syriska myndigheter. Sådan är folkrätten.

Var åtalades och dömdes Akilov för sin terrorhandling? Var det inte i Sverige?

Läs även artikeln IS kvinnor värre än männen?

Relaterat.
Syrien, inte Sverige ska pröva IS-kvinnorna! Stöd Syriens kamp mot terrorism, Turkiet och USA..
Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?
Är Margot Wallström och Teresa May värre för Syriens folk än IS-kvinnorna?
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Vad tycker egentligen president Assad i Syrien om överenskommelsen i Moskva, om kurderna och framtiden?
Biden-regeringen och det “kurdiska kortet” i Syrien
Tar FN USA:s parti för att förstöra Syrien? Med hjälp av terrorist-tolerante norrmannen Egeland?
Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?
Tidigare ÖB i Israel medger att Israel stödjer terrorister i Syrien.
Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien,
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna 14 november 2014.
USA hjälper ännu terroristerna i ISIS och bekämpar ryska styrkor i Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?.
Syrien Silkway 170914Flygplan som kan frakta vapen från ”Väst” till Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
USA:s kongress vill inte stoppa stödet till ISIS och andra terroristorganisationer

Israel största köparen av olja från IS;
Israel fortsätter med sitt stöd till terroristorganisationen ISIS;
FN uppger att Syrien vunnit kriget men Israel angriper och ber USA om hjälp;
Israel och angriper Syrien och al-Qaida Damaskus;
Cheney, Rothschild, Murdoch och Israel vill stjäla Syriens olja;
Chefen för Israel:s säkerhetstjänst bekräftar
Kriget i Syrien – ett hundratal äldre artiklar

Föregående artikelSolcellsdrivna stridsvagnar!? BlackRock leder gröntvättningen
Nästa artikelFossilindustrin kopierar tobaksindustrins propagandametoder.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

16 KOMMENTARER

 1. En bra artikel som landar i intellektuellt haveri precis i slutet. De ska aldrig någonsin släppas in i landet, och vi måste leta upp dem som redan vandrar runt Sverige och oskadliggöra dem. Vissa är alltså redan här, de är ett större problem än de som är fångar hos kurderna.

 2. I Sverige heter det ”avradikalisering”. I fallet Kina talar man om ”koncentrationsläger”. Hycklerit är gränslöst!
  Halshugga terroristerna och tillika jihadister för israel ska inte få komma till Sverige. De får dömas där de begick fruktansvärda brott. Alternativet är att barnamördarnas enhet israel ger de asyl (och kanske även davids medalj) för utförda tjänster för ”stor israel”.

  https://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creation-top-ten-indications/5518627

 3. Det kan lika gärna vara intern stridighet bland statsbärande ayatollorna och byråkratin. Vi vet ingenting om religiösa fraktioner och hatet mot väst och dess teknik i Iran. Där finns antagligen mängder av inhemskt våld grundat i religion, politik och affärer som kokar under ytan. Om det inte varit en kärnfysiker, hade vi fått reda på det då?

  • ”Det kan lika gärna vara X,Y, Z” – en typisk shekel troll avledningsmanöver. Sluta fabulera sagor om Iran.

   Vi vet desto mer om hatet som de äckliga sionister bär på mot Iran. Självaste barnamördaren Netanyahu nämnde specifikt forskaren i sin tal i FN 2018. Fler bedömare menar att det är marktjuvarnas enhet israel som är skyldigt till mordet.

   https://www.moonofalabama.org/2020/11/israel-tries-to-provoke-a-war-irans-top-nuclear-scientist-assassinated.html#comments

   Inte att undra på att fler och fler kommer till insikten om att både världen och Iran har en och samma fiende kärnvapen stinna apartheid israel.

   • Irans inre liv är okänt, så när som på att revolutionsgardet stoppar knark i fickorna på kommunisterna och sen hänger dem inför tvångskommenderad publik, barn som gamla. Där finns naturligtvis samma motsättningar inne i Iran som i alla andra länder, rika mot fattiga, monopolister mot konkurrenter, extremister mot undfallande, dårar mot resonerande; vi vet ingenting. Under religionens täckmantel försigår vilka konflikter som helst, och eftersom religionen förbjuder kritik kan vad som helst döljas.

    Eftersom Iran hotat Israel sen ayatollorna ursurperade makten får de räkna med samma beteende tillbaka, Israels aktiviteter i Syrien är också riktade mot Irans aktiviteter i Syrien. Irans hot att ”slå tillbaka” ingår redan i Israels kalkyl, de vet vilka de har att göra med. Det islamiska föraktet för den religion ur vilken islam stammar har ingen ände. Självhat och ressentiment i en sjuk sörja.

    Normaliserandet av relationer med vissa gulfstater antyder att de arabiska sunnistaterna sluter upp på västvärldens sida, medan shia hamnar på den ryska och/eller kinesiska sidan.

    • Få köper numera de falska anklagelserna om ”de som usurperade makten i Iran” och falskmarknadsföring i stil med ”Iran hotat israel”. Däremot vet världen att det största hotet till freden i världen stavas i-s-r-a-e-l.

    • Nu är det ju så att det är endast Israel som utfört direkta krigshandlingar mot Iran…Att ayastollorna babblar om ”utplåning, krig m.m mot Israel” är bara för den inhemska publiken i Iran…d v s munväder för att hålla de värsta tokdårarna lugna i Iran. Stor skillnad mot terrorstaten Israel som verkligen levererar när det gäller att bomba och kriga i grannländer! Det här löjliga ursäktandet av apartheidstaten Israels fulspel mot sina grannar gagnar verkligen inte freden!

 4. Psykologens råd till den som övergeneraliserar;

  ”The goal is to minimize distorted thinking and see the world more accurately. Each time you notice yourself falling prey to overgeneralizing, you name it, describe the facts of the situation, consider alternative interpretations, and then choose an interpretation of events more in line with those facts. Your emotions follow your new interpretation. In time, this process becomes automatic. When people improve their mental hygiene in this way—when they free themselves from the repetitive irrational thoughts that had previously filled so much of their consciousness—they become less depressed, anxious, and angry”

  Tänkvärt.

 5. Läste en artikel i går kväll, i RT, om mordet på den iranske kärnenergiforskaren. Där framförs två teorier om vilka som ligger bakom. Vissa saker tyder på att det är en false flag som irans president Hassan Rohani behöver för en intern maktkamp med ledare inom armén. En annan teori är att det är Saudiarabien som ligger bakom, för att avvärja ett hot från Iran.
  Skall se om jag kan hitta artikeln igen för att lämna en länk till den.

 6. Bägge teorierna är minst lika troliga som att Israel ligger bakom. Men i svensk media uppfostrat på journalisthögskolan presenters bara teorin att allt är judarnas fel. Internt shiamuslimsk konflikt eller konflikt med sunni är väldigt mycket troligare, och pekar dessutom tydligt på varför Iran inte ska ha kärnvapen.

  • INGEN av länderna i Mellanöstern ska ha kärnvapen och allra minst Israel som är kända för att vilja bomba och bränna i sina grannländer! Den enda orsaken till att Israel inte använt kärnvapnen mot sina grannar är väl att marken blir kontaminerad och att Ryssland med största säkerhet hade jämnat Israels större städer med marken som hämnd, förutom Jerusalem som ju även är ”helig” i ortodox kristendom.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here