Fred för Ukraina: Tysk general, ambassadör och f.d. biträdande FN-generalsekreterare. 

8
1413
Bild: Mikael Valtersson
Denna långa artikel har översatts av Catarina Östlund. Stort tack!

Michael von der Schulenburg, Hajo Funke, Harald Kujat – Fred för Ukraina 

Den katastrofala urspårningen av tidiga ansträngningar för att slut kriget i Ukraina 

Michael von der Schulenburg.. By Elekes Andor – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132793387

Michael von der Schulenburg är en före detta biträdande generalsekreterare i FN, som arbetade i över 34 år för FN, och en kort tid för OSSE, i många länder som befann sig i krig eller hade interna väpnade konflikter, ofta med instabila regeringar och beväpnade icke-statliga aktörer inblandade. 

 Hajo Funke är professor emeritus i statsvetenskap vid Otto-Suhr-institutet/Freie Universität Berlin 

 General Harald Kujat var den högste tyske officeren i Bundeswehr och vid Nato 

 Den brittiske premiärministerns ödesdigra besök i Kiev den 9 april 2022 

Naftali Bennet. Bild i Times of Israel.

Detta är en detaljerad rekonstruktion av de ukrainsk-ryska fredsförhandlingarna i mars 2022 och de tillhörande medlingsförsöken av den dåvarande israeliska premiärministern Naftali Bennett, med stöd av president Erdogan och Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder. Den utarbetades av den pensionerade generalen H. Kujat och professor emeritus H. Funke, två av initiativtagarna till den nyligen presenterade fredsplanen för Ukraina. Och det är också i samband med deras fredsplan som denna rekonstruktion är oerhört viktig. Det påminner oss om att vi inte har råd att skjuta upp vapenvilan och fredsförhandlingarna igen. Den mänskliga och militära situationen i Ukraina försämras dramatiskt, med den extra risken att det kan leda till en ytterligare upptrappning av kriget. Vi behöver en diplomatisk lösning detta grymma krig för Europa och Ukraina – och vi behöver den nu! 

Från den detaljerade rekonstruktionen av fredsansträngningarna i mars framträder 6 slutsatser: 

1. Bara en månad efter det att den ryska militära interventionen i Ukraina inletts, hade ukrainska och ryska förhandlare varit mycket nära en överenskommelse om eldupphör och ett utkast till en övergripande fredslösning konflikten 

2) President Zelensky och hans regering hade gjort stora ansträngningar för att förhandla fram en fredlig lösning med Ryssland och ett snabbt slut kriget, helt motsatt till hur han agerar idag. 

3) Tvärtemot västerländska tolkningar var Ukraina och Ryssland vid den tiden överens om att den planerade Nato-expansionen var orsaken till kriget. De inriktade därför sina fredsförhandlingar Ukrainas neutralitet och landets avstående från Natomedlemskap. I gengäld skulle Ukraina ha behållit sin territoriella integritet med undantag för Krim. 

4) Det råder ingen tvekan om att dessa fredsförhandlingar misslyckades grund av motstånd från Nato och i synnerhet från USA och Storbritannien. Anledningen är att ett sådant fredsavtal skulle ha varit liktydigt med ett nederlag för Nato, ett slut Natos expansion österut och därmed ett slut drömmen om en unipolär värld dominerad av USA. 

5. De misslyckade fredsförhandlingarna i mars 2022 ledde till en farlig intensifiering av kriget som har kostat hundratusentals människor livet, särskilt ungdomar, traumatiserat en ung generation djupt och tillfogat dem de allvarligaste psykiska och fysiska skador. Ukraina har utsatts för enorm förstörelse, interna tvångsförflyttningar och massutarmning. Detta har åtföljts av en storskalig avfolkning av landet. Inte bara Ryssland, utan även Nato och väst bär en stor del av skulden för denna katastrof. 

6) Ukrainas förhandlingsposition i dag är mycket sämre än den var i mars 2022. Ukraina kommer nu att förlora stora delar av sitt territorium. 

7. Blockeringen av fredsförhandlingarna vid den tidpunkten har skadat alla: Ryssland och Europa – men framför allt Ukrainas folk, som med sitt blod betalar priset för stormakternas ambitioner och förmodligen inte kommer att något i gengäld. 

Michael von der Schulenburg 

——————————————————————————————————

HUR MÖJLIGHETEN TILL EN FREDSUPPGÖRELSE I UKRAINAKRIGET GICK FÖRLORAD  OCH VÄST ISTÄLLET VILLE FORTSÄTTA KRIGET  

En detaljerad rekonstruktion av händelserna i mars 2022 

Hajo Funke och Harald Kujat 

I mars 2022 möjliggjorde direkta fredsförhandlingar mellan ukrainska och ryska delegationer och medlingsinsatser av den dåvarande israeliska premiärministern Naftali Bennet en verklig chans att avsluta kriget fredlig väg bara fyra till fem veckor efter att Ryssland hade invaderat Ukraina. Men i stället för att avsluta kriget genom förhandlingar, som Ukrainas president Zelenskyj och hans regering tycktes ha velat, gav han till slut efter för påtryckningar från vissa västmakter att överge en förhandlingslösning. Västmakterna ville att kriget skulle fortsätta i hopp om att  Ryssland att falla sönder. Ukrainas beslut att avbryta förhandlingarna kan ha fattats innan en massaker civila upptäcktes i staden Butja nära Kiev 

Här följer ett försök till en stegvis rekonstruktion av de händelser som ledde till fredsförhandlingarna i mars och deras sammanbrott i början av april 2022. 

I BÖRJAN AV MARS 2022 GENOMFÖRDE ISRAELS PREMIÄRMINISTER NAFTALI BENNETT MEDLINGSFÖRSÖK 

Naftali Bennet. Bild i Times of Israel.

Naftali Bennett hade inlett insatser för medling med början den första veckan i mars 2022. I en videointervju med den israeliske journalisten Hanoch Daum den 4 februari 2023 talade han för första gången i detalj om processen och slutet förhandlingarna. Denna videointervju ligger till grund för en detaljerad rapport i Berliner Zeitung den 6 februari 2023: ”Naftali Bennett ville ha fred mellan Ukraina och Ryssland: Vem blockerade Freden? Israels ex-premiärminister talade för första gången om sina förhandlingar med Putin och Zelenskyj. Vapenvilan uppges ha varit inom räckhåll.” (Berliner Zeitung, 06 februari 2023). 

Strax efter att kriget bröt ut hade Ukrainas president Volodymyr Zelensky bett Bennett att hjälpa till att öppna en kommunikationskanal med Rysslands president Vladimir Putin. Putin svarade med att bjuda in Bennett till Moskva: ”Den 5 mars 2022,  flög Bennett  Putins inbjudan till Moskva i ett privatflygplan, som tillhandahållits av israelisk underrättelsetjänst. I samtalet i Kreml sa Bennett att Putin hade gjort några betydande eftergifter, i synnerhet hade han avstått från sitt ursprungliga krigstida mål att demilitarisera Ukraina. … . I gengäld gick den ukrainske presidenten med att avstå från att med i Nato – en ståndpunkt som han också upprepade offentligt en kort tid senare. Detta undanröjde ett av de avgörande hindren för ett eldupphör.”. Enligt Berliner Zeitung hade även andra frågor, som Donbass och Krims framtid samt säkerhetsgarantier för Ukraina, varit föremål för intensiva samtal under dessa dagar. (Samma källa) 

I intervjun förklarade Bennett vidare: ”Jag hade intrycket att båda sidor var mycket intresserade av en vapenvila (…). Enligt Bennett var en vapenvila inom räckhåll vid den tiden, och båda sidor var beredda att göra betydande eftergifter. Men Storbritannien och i synnerhet USA ville att denna fredsprocess skulle avslutas och ställde in siktet en fortsättning av kriget. (Samma källa) 

Gerhard Schröder

I början av mars 2022 kontaktade president Zelenskyj inte bara Naftali Bennett, utan även Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder och bad honom att använda sina nära personliga band till Putin för att medla mellan Ukraina och Ryssland i hopp om att hitta ett sätt att snabbt slut kriget. I en intervju som publicerades i veckoupplagan av Berliner Zeitung den 21/22 oktober i år talade Schröder för första gången offentligt om sin roll i de ansträngningar som ledde till fredsförhandlingarna i Istanbul den 29 mars 2022. Liksom Bennet kom han också till slutsatsen att anledningen till att dessa fredsförhandlingar avbröts var att amerikanerna hindrade dem. Han sa: ”Vid fredsförhandlingarna i mars 2022 i Istanbul med Rustem Umerov (dåvarande säkerhetsrådgivare till Zelenskyj, nu Ukrainas försvarsminister) gick ukrainarna inte med fred eftersom de inte fick göra det. De var först tvungna att fråga amerikanerna om allt de diskuteradeoch fortsatte: ”Men i slutet (av fredsförhandlingarna) hände ingenting. Mitt intryck var att ingenting kunde hända eftersom allt annat bestämdes i Washington. Det var ödesdigert.” 

Den turkiske utrikesministern Mevlüt Çavuşoğlu, som arrangerade mötet i Istanbul vid den tiden, hade tidigare gjort liknande kommentarer. I en intervju med CNN Turk den 20 april 2022 sa han: ”Vissa Nato-stater ville att Ukrainakonflikten skulle fortsätta för att försvaga Ryssland.” 

SAMTIDIGT PÅGICK PARALLELLA FREDSFÖRHANDLINGAR MELLAN UKRAINSKA OCH RYSKA FÖRHANDLARE 

Direkta förhandlingar mellan en ukrainsk och en rysk delegation hade redan pågått sedan slutet av februari 2022, och under den tredje veckan i mars, ”bara en månad efter krigsutbrottet, (hade) de kommit överens om huvuddragen i en fredsuppgörelse. Ukraina lovade att inte med i Nato och att inte tillåta militära baser för utländska makter sitt territorium, medan Ryssland i gengäld lovade att erkänna Ukrainas territoriella integritet och att dra tillbaka alla ryska ockupationstrupper. Särskilda arrangemang gjordes för Donbass och Krim.” (Jfr Michael von der Schulenburg: FN-stadgan: Förhandlingar! I: Emma av 6 mars 2023).

Bild Wikipedia.

 

För att främja fredsförhandlingarna erbjöd sig den turkiske presidenten att stå värd för en ukrainsk-rysk fredskonferens i Istanbul den 29 mars 2002. Under förhandlingarna med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som medlare lade den ukrainska delegationen fram ett dokument med ståndpunkter som ledde till Istanbulkommunikén. Ukrainas förslag översattes till ett utkast till fördrag från rysk sida 

Texten i Istanbulkommunikén av den 29 mars 2022 innehöll 10 förslag: 

Förslag 1: Ukraina förklarar sig neutralt och lovar att förbli alliansfritt och avstå från att utveckla kärnvapen, i utbyte mot internationella rättsliga garantier. Möjliga garantstater är Ryssland, Storbritannien, Kina, USA, Frankrike, Turkiet, Tyskland, Kanada, Italien, Polen och Israel, men även andra stater är välkomna att ansluta sig till avtalet. 

Förslag 2: Dessa internationella säkerhetsgarantier för Ukraina skulle inte omfatta Krim, Sevastopol eller vissa områden i Donbass. Parterna i fördraget måste definiera gränserna för dessa områden eller komma överens om att varje part förstår skillnaderna dessa gränser 

Förslag 3: Ukraina förbinder sig att inte ansluta sig till någon militär koalition och att inte hysa några utländska militärbaser eller stridsenheter. Internationella militära övningar skulle endast vara möjliga med garantistaternas samtycke. Garantstaterna bekräftar för sin del sin avsikt att främja Ukrainas medlemskap i Europeiska unionen 

 Förslag 4: Ukraina och garantstaterna är överens om att (i händelse av aggression, väpnat angrepp mot Ukraina eller militär operation mot Ukraina) var och en av garantstaterna, efter brådskande och omedelbart ömsesidigt samråd (som skall hållas inom tre dagar) om utövandet av rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar (enligt artikel 51 i FN-stadgan), skall ge bistånd (som svar och grundval av en officiell begäran från Ukraina) till Ukraina som en permanent neutral stat under angrepp. Sådant bistånd kommer att underlättas genom omedelbart genomförande av nödvändiga enskilda eller gemensamma åtgärder, inklusive stängning av ukrainskt luftrum, tillhandahållande av nödvändiga vapen och användning av väpnat våld i syfte att återställa och sedan upprätthålla säkerheten för Ukraina som en permanent neutral stat.  

Förslag 5: Varje sådant väpnat angrepp (varje militär operation överhuvudtaget) och varje åtgärd som vidtas som svar kommer omedelbart att rapporteras till FN:s säkerhetsråd. Sådana åtgärder kommer att upphöra snart som FN:s säkerhetsråd har vidtagit de åtgärder som krävs för att återställa och upprätthålla internationell fred och säkerhet. 

Förslag 6: För att skydda Ukraina mot eventuella provokationer kommer avtalet att reglera mekanismen för uppfyllande av Ukrainas säkerhetsgarantier grundval av resultaten av samråd mellan Ukraina och garantistaterna 

Förslag 7: Fördraget kommer att tillämpas provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande av Ukraina och av alla eller de flesta av de garanterande staterna 

Fördraget träder i kraft efter det att 1) Ukrainas permanenta neutrala status har godkänts i en landsomfattande folkomröstning, 2) de relevanta ändringarna har införlivats i den ukrainska konstitutionen och 3) ratificering har skett i parlamenten i Ukraina och i garantistaterna 

Förslag 8: Parternas önskan att lösa de frågor som rör Krim och Sevastopol kommer att ingå i de bilaterala förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland under en period 15 år. Ukraina och Ryssland åtar sig också att inte lösa dessa frågor med militära medel utan att fortsätta att använda diplomati 

Förslag 9: Parterna fortsätter samråden (med andra garantstater) för att förbereda och enas om bestämmelserna i ett fördrag om säkerhetsgarantier för Ukraina, villkor för vapenvila, tillbakadragande av trupper och andra paramilitära grupper, öppnande och säkerställande av kontinuerligt fungerande humanitära korridorer, samt utbyte av kroppar och frigivning av krigsfångar och internerade civila 

Förslag 10: Parterna anser att det är möjligt att hålla ett möte mellan Ukrainas och Rysslands presidenter för att underteckna ett fördrag och/eller fatta politiska beslut om andra olösta frågor. 

VÄSTERLÄNDSKA POLITIKERS UPPENBARA INLEDANDE STÖD TILL MEDLINGSFÖRSÖKEN.  

Bevis att västliga politiker inledningsvis stödde förhandlingarna framgår av en rad telefonsamtal och möten under perioden från början av mars till åtminstone mitten av mars. Den 4 mars talade Scholz och Putin i telefon; den 5 mars träffade Bennett Putin i Moskva; den 6 mars träffades Bennett och Scholz i Berlin; den 7 mars diskuterade USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland frågan i en videokonferens; den 8 mars talade Macron och Scholz i telefon; den 10 mars träffades Ukrainas utrikesminister Kuleba och Rysslands utrikesminister Lavrov i Ankara; den 12 mars talade Scholz och Zelensky och Scholz och Macron i telefon; och den 14 mars träffades Scholz och Erdogan i Ankara. (Jfr Petra Erler: Re: Recension mars 2022: Vem ville inte ha ett snabbt slut kriget i Ukraina, i: ”Nyheter från en fyrvaktare”, 1 september 2023) 

NATOS EXTRA TOPPMÖTE DEN 24 MARS 2022 I BRYSSEL MOTSÄTTER SIG ALLA FÖRHANDLINGAR 

Men detta initiala stöd övergavs snabbt, med Nato som motsatte sig alla sådana förhandlingar innan Ryssland först dragit tillbaks alla sina trupper från ukrainskt territorium. Detta dödade i själva verket alla förhandlingar. Michael von der Schulenburg, tidigare FN:s biträdande generalsekreterare (ASG) i FN:s fredsuppdrag, skriver att ”Nato hade redan vid ett särskilt toppmöte den 24 mars 2022 beslutat att inte stödja dessa fredsförhandlingar (mellan Ukraina och Ryssland).” (Jfr Michael von der Schulenburg: FN-stadgan: Förhandlingar! I: Emma, 6 mars 2023). Den amerikanske presidenten hade flugit in till Bryssel särskilt för detta särskilda toppmöte. Det är uppenbart att den fred som förhandlades fram av de ryska och ukrainska förhandlingsdelegationerna inte låg i vissa Natoländers intresse. 

TILL EN BÖRJAN HÅLLER ZELENSKYJ FAST VID RESULTATET AV FREDSFÖRHANDLINGARNA 

sent som den 27 mars 2022 var Zelenskyj modig nog att offentligt försvara resultaten av de ukrainsk-ryska fredsförhandlingarna inför ryska journalister och detta trots att Nato redan vid ett särskilt toppmöte den 24 mars 2022 hade beslutat att inte stödja dessa fredsförhandlingar.” (Samma källa) 

Enligt von der Schulenburg hade de rysk-ukrainska fredsförhandlingarna varit ett unikt historiskt uppträdande, som möjliggjorts endast för att ryssar och ukrainare kände varandra väl och talade samma språk och förmodligen till och med kände varandra personligen”. Vi känner inte till något annat krig eller väpnad konflikt där parterna i konflikten snabbt kommit överens om specifika fredsvillkor. 

Den 28 mars förklarade Putin, som ett tecken god vilja och till stöd för fredsförhandlingarna, att han var beredd att dra tillbaka trupper från Charkovområdet och Kievområdet. Detta skedde tydligen redan innan han offentliggjorde sitt offentliga uttalande. 

FREDSFÖRHANDLINGARNA KOLLAPSAR 

Den 29 mars 2022, dagen för mötet i Istanbul, talade Scholz, Biden, Draghi, Macron och Johnson återigen i telefon om situationen i Ukraina. Vid den här tiden hade de viktigaste västallierade tydligen hårdnat. De formulerade förutsättningar för förhandlingar som stod i skarp kontrast till Bennetts och Erdogans fredsansträngningar: Ledarna enades om att fortsätta att ge starkt stöd till Ukraina. De uppmanade återigen Rysslands president Putin att med ett eldupphör, att upphöra med alla fientligheter, att dra tillbaka ryska soldater från Ukraina och att möjliggöra en diplomatisk lösning (…)” (Petra Erler: Re: Recension mars 2022: Vem ville inte ha ett snabbt slut kriget i Ukraina (i ”Nyheter om en fyrvaktare” 1 september 2023). 

Washington Post rapporterade den 5 april att i Nato är fortsatt krig att föredra framför en vapenvila och en förhandlingslösning: ”För vissa i Nato är det bättre för ukrainare att fortsätta slåss och än att uppnå en fred som kommer för tidigt eller till ett för högt pris för Kiev och resten av Europa.” Zelenskyj, sa han, bordefortsätta kämpa tills Ryssland är helt besegrat”. 

BORIS JOHNSONS BUDSKAP TILL UKRAINARNA DEN 9 APRIL 2022: VI MÅSTE FORTSÄTTA KRIGET 

Den 9 april 2022 anlände Boris Johnson oanmäld till Kiev och talade om för den ukrainske presidenten att väst inte var redo att avsluta kriget. Enligt brittiska Guardian den 28 april hade premiärminister Johnson instruerat Ukrainas president Zelensky att inte göra några eftergifter till Putin”: 

Ukrainska Pravda” rapporterade om detta i detalj i två artiklar den 5 maj 2022:  

 ”Knappt hade de ukrainska förhandlarna och Abramovitj/Medinskij i stora drag kommit överens om strukturen för ett eventuellt framtida avtal efter Istanbulresultaten förrän den brittiske premiärministern Boris Johnson dök upp i Kiev nästan utan förvarning 

Johnson hade med sig två enkla budskap till Kiev. Det första är att Putin är en krigsförbrytare; han bör utsättas för påtryckningar, inte förhandlas med. Det andra är att även om Ukraina är villigt att underteckna vissa avtal med Putin om garantier, vill inte den samlade västvärlden att Ukraina gör det. Vi kan underteckna [ett avtal] med er [Ukraina], men inte med honom. Han kommer ändå att lura alla”, sammanfattade en av Zelenskijs nära medarbetare kontentan av  Johnsons besök. Det ligger mycket mer bakom detta besök och Johnsons ord än bara motvilja mot att ingå avtal med Ryssland. Johnson menade att det samlade väst, som sent som i februari föreslog att Zelenskij skulle kapitulera och undvika konflikt, men nu inser de att Putin inte riktigt är mäktig som de tidigare trott. Dessutom finns det en möjlighet att sätta press honom. Och västvärlden vill göra det.” 

Neue Züricher Zeitung (NZZ) rapporterade den 12 april att den brittiska regeringen under Johnson räknar med en ukrainsk militär seger. Den konservativa ledamoten av underhuset Alicia Kearns sade: ”Vi beväpnar hellre ukrainarna till tänderna än ger Putin en framgång.” Den brittiska utrikesministern (och senare premiärministern) Liz Truss förklarade i ett huvudtal attseger för Ukraina (…) är ett strategiskt imperativ för oss alla och därför måste det militära stödet utökas massivt”. Guardian-kolumnisten Simon Jenkins varnade: ”Liz Truss riskerar att elda kriget i Ukraina för sina egna ambitioners skull.” Detta, sade han, var förmodligen den första Tory-valkampanjensom kommer att utkämpas vid Rysslands gränser”. Johnson och Truss ville att Zelensky skullefortsätta kämpa tills Ryssland är helt besegrat. De behöver en triumf i sitt proxykrig. Under tiden kan alla som inte håller med dem avfärdas som veklingar, ynkryggar eller Putin-anhängare. Att denna konflikt utnyttjas av Storbritannien för en tarvlig kommande ledarskapstävling är vidrigt.”  

Efter sitt andra besök i Kiev den 25 april 2022 sade USA:s försvarsminister Lloyd Austin att USA vill ta tillfället i akt att permanent försvaga Ryssland militärt och ekonomiskt i spåren av Ukrainakriget. Enligt New York Times är den amerikanska regeringen inte längre intresserad av en kamp om kontrollen över Ukraina, utan av en kamp mot Moskva i kölvattnet av ett nytt kallt krig. 

Vid mötet den 26 april 2022 mellan försvarsministrarna från NATO-medlemmar och andra länder, som sammankallats av Austin i Ramstein, Rheinland-Pfalz/Tyskland, förklarade Pentagonchefen den militära segern i Ukraina som ett strategiskt mål 

Den amerikanska tidskriften ”Responsible Statecraft” skrev den 2 september 2022: 

Hjälpte Boris Johnson till att förhindra ett fredsavtal i Ukraina? Enligt en nyligen publicerad artikel i Foreign Affairs kunde Kiev och Moskva ha nått en preliminär överenskommelse om att avsluta kriget redan i april. Enligt flera tidigare högt uppsatta amerikanska tjänstemän som vi talade med verkade ryska och ukrainska förhandlare preliminärt ha kommit överens om konturerna av en förhandlad interimslösning i mars 2022″, skriver Fiona Hill och Angela Stent.Ryssland skulle dra sig tillbaka till sin position den 23 februari, de kontrollerade en del av Donbass-regionen och hela Krim, och i gengäld skulle Ukraina lova att inte söka Nato-medlemskap och i stället säkerhetsgarantier från ett antal länder. Beslutet att låta avtalet misslyckas sammanföll med Johnsons besök i Kiev i april, under vilket han uppmanade Ukrainas president Zelenskiy att avbryta samtalen med Ryssland av två huvudskäl: Putin är omöjlig att förhandla med och väst är inte redo för ett slut kriget. 

I sin artikel ställde författarna frågor som blivit allt viktigare i takt med att kriget fortskrider: 

Detta uppenbara avslöjande väcker några viktiga frågor: Varför ville västerländska ledare hindra Kiev från att underteckna vad som verkade vara ett bra förhandlingsavtal med Moskva? Ser de konflikten som ett proxykrig med Ryssland? Och viktigast av allt, vad skulle krävas för att återgå till ett förhandlingsresultat? 

I sitt tillkännagivande av den partiella mobiliseringen uppgav Putin den 21 september 2022: 

”Jag skulle vilja offentliggöra detta för första gången i dag. Efter inledandet av den särskilda militära operationen, särskilt efter samtalen i Istanbul, uttryckte företrädarna för Kiev mycket positiva åsikter om våra förslag. Dessa förslag handlade främst om att garantera Rysslands säkerhet och intressen. Men en fredlig lösning passade uppenbarligen inte väst, vilket är anledningen till att Kiev, efter att ha kommit överens om vissa kompromisser, faktiskt beordrades att ogiltigförklara alla dessa avtal. 

När en afrikansk fredsdelegation  besökte Ryssland den 17 juni 2023 visade Putin demonstrativt upp det avtal som accepterats och initierats i Istanbul ad referendum (dvs ett internationellet avtal godtaget av en förhandlare , en överenskommelse öa)  för kamerorna. 

SLUTSATS: MISSAD MÖJLIGHET 

grundval av de offentligt tillgängliga rapporterna och dokumenten är det inte bara uppenbart att det fanns en seriös vilja att förhandla från både Ukrainas och Rysslands sida i mars 2022. Tydligen har förhandlingsparterna till och med enats om ett förslag till fördrag ad referendum. Zelenskyj och Putin var redo för ett bilateralt möte för att slutföra resultatet av förhandlingarna. Faktum är att de viktigaste resultaten av förhandlingarna baserades ett förslag från Ukraina, och Zelenskyj stödde dem modigt i en intervju med ryska journalister den 27 mars 2022, även efter att Nato beslutat att inte delta i dessa fredsförhandlingar. Zelenskyj hade redan uttryckt liknande stöd i förväg i ett tecken som bevisar att det avsedda resultatet av Istanbulförhandlingarna verkligen motsvarade ukrainska intressen. Detta gör den västerländska interventionen, som förhindrade ett tidigt slut kriget, ännu mer katastrofal för Ukraina. Rysslands ansvar för attacken, som stred mot internationell rätt, relativiseras inte av det faktum att ansvaret för de allvarliga konsekvenser som Ukrainas västanhängare följde också måste tillskrivas de stater som krävde att kriget skulle fortsätta. Kriget har nu nått ett stadium där ytterligare farlig upptrappning och en utvidgning av fientligheterna endast kan förhindras genom ett eldupphör. Det kan nu vara sista gången som en fredlig lösning genom förhandlingar kan uppnås. Det finns fredsförslag från Kina, Afrikanska unionen, Brasilien, Mexiko, Indonesien och ett förslag som togs fram inbjudan av Vatikanen redan i juni 2022. Den 3 oktober i år lade vi fram vårt eget fredsförslag för den tyska regeringen, där vi försökte införliva alla andra fredsförslag som lagts fram tidigare. Se Att avsluta kriget genom en förhandlad fredLegitimt självförsvar och strävan efter en rättvis och varaktig fred är inte motstridiga HÄR. 

Efter de misslyckade Istanbulförhandlingarna, krigets förlopp och den nuvarande extremt kritiska tidpunkten borde vara skäl nog för ett ansvarsfullt världssamfund och FN:s medlemsstater att betänka sitt ansvar och uppmana till ett eldupphör och fredsförhandlingar.

Föregående artikelKriget mot det globala jordbruket: FN:s ohållbara ”hållbara” Agenda 2030
Nästa artikelSkandalomsusad israelisk ”räddningsgrupp” underblåser förfalskningar om 7 oktober
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Dödlig ”kombo”: Nato lämnades utan vapenreserver, utveckling och pengar.
  Författare: Novorosinform Editorial Board
  Länderna i den nordatlantiska alliansen upplever en kris. USA:s och Europas vapenarsenaler är ödelagda.
  https://www.novorosinform.org/smertelnoe-kombo-nato-ostalos-bez-zapasov-oruzhiya-razrabotok-i-deneg-124204.html?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=19681&utm_content=5772574&utm_campaign=2061&utm_referrer=24smi.info

  Смертельное ”комбо”: НАТО осталось без запасов оружия, разработок и денег
  Страны Североатлантического альянса переживают кризис. Арсеналы оружия США и Европы опустошены.
  http://www.novorosinform.org

  Det visade sig att Nato-länder under många år hade producerat överflödiga mängder värdelösa vapen, och de potentiella motståndare som alliansen förberedde sig för att slåss med utgör inte längre ett hot. Dessutom spenderade länderna i blocket lagren av verkligt nödvändiga vapen på en värdelös allierad, och detta gav inga resultat.
  Det råder hysteri i Washington idag när USA:s och Europas vapenarsenaler töms. Sydkorea, som fortfarande har reserver, kommer sannolikt inte att aktivt vilja sälja dem, med tanke på Nordkoreas aktivitet med att skjuta upp satelliter och skapa hypersoniska missiler.
  Natos enhet undergrävs
  Västvärlden är oroad över de europeiska väpnade styrkornas svaghet och förödelse mot bakgrund av USA:s ståndpunkt, som håller på att bli isolationistisk, skriver Wall Street Journal. Det noteras att den brittiska armén bara har cirka 150 färdiga stridsvagnar och kanske ett dussin tjänliga artillerigranater med lång räckvidd.
  ”På grund av tomma kassor övervägde den brittiska armén förra året att köpa flera raketsystem från museer. Men tjänstemän övergav senare denna idé”, står det i publikationen.

  Den franska armén rapporteras ha färre än 90 artilleripjäser. Ryssland förlorar denna summa nästan varje månad, men producerar ännu mer. Det visade sig också att Danmark inte hade tungt artilleri, ubåtar eller luftvärnssystem och den tyska armén hade tillräckligt med ammunition för två dagar.
  Allt detta undergräver Natos enhet och framhäver kritiska brister i dess försvarsstrategi. Bristen på nödvändiga vapen och de europeiska styrkornas svaghet skapar en obalans och hot mot hela alliansen.

  Vart tar pengarna vägen?
  I Ryssland blir varje rubel som investeras i försvarsbudgetar synlig: hypersoniska vapen, Poseidon-atomtorpeder, kärnubåtar, modernisering av sovjetisk militärutrustning, kaliber och dolkar.
  Samtidigt har väst en förlegad flotta, brist på ny militär utveckling och brist på reserver vid krig. Samtidigt är USA:s försvarsbudget cirka 800 miljarder dollar, dessutom finns en total Natos försvarsbudget ungefär lika med den amerikanska.
  Som Military Watch nyligen rapporterade, stängs äntligen F-22-stridsprogrammet i USA. Det är värt att notera att militären själva insisterade på detta beslut, eftersom kostnaden för en timmes flygning och underhåll av denna fighter hade blivit för hög.

  Enligt Pentagons uppskattningar kommer det under de kommande 20 åren att kosta mer att underhålla F-22 än att köpa 150 nya F-35 jaktplan. En helt logisk fråga uppstår: vad är poängen med sådana utgifter?
  Dessutom bör det noteras att fightern själv, trots sin kraft, är föråldrad. F-22 har identifierats med ett antal brister och problem, allt från mjukvara till påverkan på piloter. I detta avseende är det mer rimligt och, ännu viktigare, billigare, att skriva av det och skapa nya modeller från grunden än att försöka modernisera föråldrade modeller. Raptor visade sig vara extremt krävande och kostsam att underhålla, vilket ledde till att programmet försvann efter produktion av färre än 200 exemplar.

  Raptor förblev också den minst mångsidiga klassen av stridsflygplan som togs i bruk någonstans i världen sedan 1980-talet, eftersom flygplanet från början inte var kapabelt att attackera luft-till-mark-missiler eller anti-skeppsmissiler. Det var mycket allvarligt begränsat av sin oförmåga. att placera i sina interna vapenfack något annat än gravitationsbomber med mycket liten diameter (fritt fallande)”, skriver Military Watch.

  Dyra och värdelösa NATO-projekt
  F-22 är ett exempel på ett program som var kostsamt och misslyckats, men det finns andra. Till exempel det globala missilförsvarssystemprogrammet, som skapades men visade sig vara värdelöst, och därför vill de nu helst inte komma ihåg det. Och detta är inte förvånande, för för 2 biljoner dollar (den maximala kostnaden för detta program uppskattades) skapade de ett globalt missilförsvarssystem, medan Ryssland, för flera miljarder dollar, skapade den hypersoniska ”Dagger”, som förvandlar alla Nato-fartyg till ett mål.

  Man kan påminna om programmet för att skapa den järnformade jagaren Zumwalt, som man i dag också helst inte vill minnas, programmet för att utveckla en rälsvapen, som inskränktes efter enorma investeringar. Som ett resultat är det enda som på något sätt flyger och skjuter F-35, som de också redan har investerat i över en biljon, och som ett resultat fick de ett mycket dyrt och ofta sönderfallande flygplan.

  Det visar sig att en enorm summa pengar spenderades, men i slutändan har väst varken modern teknik, reserver eller utveckling. Frågan kvarstår: Vill Nato besegra Ryssland eller stjäla pengar?

 2. Vad händer i NWO-zonen?
  Den ryske presidenten kommenterade också situationen i frontlinjen. Enligt honom är huvuduppgiften idag att stärka landets suveränitet, samt gränssäkerhet. ”Nästan längs hela kontaktlinjen förbättrar våra väpnade styrkor, låt oss säga blygsamt, sin position. Våra truppers position förbättras längs hela längden”, förklarade han.

  Den ukrainska väpnade styrkan kunde inte utveckla sin motoffensiv och led allvarliga förluster i både arbetskraft och utrustning. Det sista försöket var militanternas plan att skapa ett brohuvud på vänstra stranden av Dnepr. Som ett resultat förvandlades byn Krynki till en kyrkogård för militanter. Medan de ryska väpnade styrkorna noterade sanitära förluster, förlorar den ukrainska armén dussintals soldater.

  Den ukrainska försvarsmaktens kollaps.
  Militanternas ledning är väl medveten om den fullständiga kollapsen i frontlinjen.
  Men offentligt fortsätter Ukrainas president Vladimir Zelensky att ljuga. Detta framgår tydligt av hans tal under de senaste besöken i USA och Norge.
  ”I år hade Ryssland inte en enda seger. De kunde inte göra någonting. De kunde inte ockupera en enda by, än mindre städerna”, sa politikern.
  Å ena sidan försöker Zelensky övertyga sina partners att tillhandahålla ytterligare finansiering och sätta ett bra ansikte på ett dåligt spel.
  Å andra sidan luktar detta redan av självbedrägeri, eftersom Ukrainas presidents uttalanden är ganska lätta att motbevisa.
  Vad är kostnaden för befrielsen av Bakhmut, som redan kommer att gå till historien.
  Journalister i Ukraina började också tala om en total kollaps i frontlinjen. Och sådan dissonans påverkar stämningen i samhället negativt. ”Maryinka har fallit. Det är mindre än 14 kilometer längs en rak väg till Kurakhovo. Åkrar, planteringar, en bondgård och en liten by.
  Efter Avdos (Avdeevka – red.) kommer de att kasta all sin kraft i ett genombrott i riktning mot Kurakhovo – Ugledar. Jag är nästan säker på att det kommer att bli Orchernas nästa offensiva knytnäve.
  Snart väntar ”Kurakhovo-fästningen” på oss”, sammanfattade den ukrainske bloggaren Nikolai Voroshnov sorgligt.

 3. Putin meddelade behovet av att koncentrera trupperna nära gränsen till Finland.
  Alexandra Kulikova 17 december ..
  Rysslands president Vladimir Putin sa att på grund av Finlands anslutning till Nato kommer ryska trupper att behöva koncentreras till Leningrads militärdistrikt. Den ryske ledaren gjorde ett motsvarande uttalande som en del av en diskussion med journalisten Pavel Zarubin söndagen den 17 december.
  Vladimir Putin sa att detta beslut togs enbart för att garantera Rysslands säkerhet. Presidenten betonade att Ryssland inte har något politiskt, ekonomiskt eller militärt intresse av att gå in i konfrontation med Nato-länder.
  – Det var inga problem. Nu kommer de att göra det. För vi kommer nu att skapa Leningrads militärdistrikt och koncentrera vissa militära enheter där. Varför behöver de det här, det är bara nonsens”, följer av en publikation på Pavel Zarubins Telegram- kanal.

  Den finska regeringen har beslutat att helt stänga gränsen till Ryssland. Yle TV-kanal rapporterade detta den 14 december med hänvisning till chefen för det finska inrikesministeriet, Marie Rantanen.

  Den 30 november sade den finska ledningen upp avtalet om gränsöverskridande samarbete med Ryssland. Den finska regeringen beslutade också att stänga nästan alla checkpoints vid gränsen till Ryssland fram till den 23 december. Detta beror på det påstås okontrollerbara flyktingflödet på gränsen mellan de två länderna.
  https://vm.ru/news/1101370-putin-zayavil-o-neobhodimosti-skoncentrirovat-vojska-u-granicy-s-finlyandiej

 4. Samtidigt som Sovjet kollapsade 1991, borde NATO ha blivit upplöst.

  Världen kan inte fungera med USA/NATO som envåldshärskare över hela jorden.

  Det behövs balans och multipolaritet.
  Det behövs samarbete och respekt mellan länder.

  Fred på jorden är möjligt, om alla hjälps åt.

  • Putin svarade på Bidens ord om risken för krig mellan Ryssland och Nato.
   Putin: Väst ville förstöra Ryssland och få dess resurser.
   Biden varnade för att om han (Putin) vinner i Ukraina kommer Ryssland att attackera Nato-länder.
   Putin förnekade sådana planer och påminde om att det inte finns några territoriella meningsskiljaktigheter med alliansstaterna, precis som det inte finns någon ekonomisk anledning att attackera

   Vladimir Putin, Moskva har inga territoriella anspråk på Nato-länder, och därför är den amerikanske presidenten Joe Bidens varning om hotet om en rysk attack mot alliansen i händelse av en seger i Ukraina ”fulls,tändigt nonsens”, sa Rysslands president Vladimir Putin till TV-presentatören Pavel Zarubin.
   ”Det är fullständigt nonsens.
   Jag tror att president Biden också förstår detta. Det här är bara ett tal för att rättfärdiga hans felaktiga politik i rysk riktning”, tror Putin.

   Ryssland har ”ingen anledning, inget intresse – varken geopolitiskt intresse, inte ekonomiskt, inte heller politiskt eller militärt” att slåss med Nato-länder. ”Det finns ingen önskan att förstöra relationerna med dem. Vi är intresserade av att utveckla relationer.
   Vem har vi några problem med? Inte med någon. Det är de som på konstgjord väg skapar problem med oss, eftersom de inte vill ha en sådan konkurrent i Ryssland. Det är allt”, försäkrade han.
   Enligt Putin skulle västvärlden vilja Rysslands kollaps för att sedan lägga under sig de nybildade staterna och även skaffa deras resurser.
   USA kommer att behöva hitta en gemensam grund med Ryssland, är Putin säker , eftersom ”de kommer att behöva ta hänsyn till oss.”

   Biden tillkännagav Rysslands avsikt att attackera Nato-länder i framtiden.
   Putins ord relaterade till Bidens uttalande, som han gjorde i början av december, i ett tal till den amerikanska kongressen.
   ”Om Putin tar Ukraina kommer han inte att sluta där. Det är viktigt att ha en långsiktig syn. Putin kommer att attackera [USA] NATO-allierade, om han fortsätter att avancera kommer han att attackera Nato-allierade”, är han säker.
   Biden krävde att kongressledamöter skulle godkänna ett paket med nytt militärt bistånd till Ukraina, och förklarade att annars skulle den ryske presidenten få ”den största gåvan han kan hoppas på” och att USA skulle förlora det globala ledarskapet.
   https://www.rbc.ru/politics/17/12/2023/657ea92f9a7947eac1fcfc4f?from=copy

  • Mycket bra sagt där Rolf L.

   Det är dåligt med respekt på Världsarenan tycker jag.

   För hur kan man som Västvärlden ofta gör, fördöma, straffa samt kräva på en och samma gång?
   Samt ibland samtidigt utnyttja.

   Det kan knappast leda till fred och samarbeten.

  • Putin medgav att västvärlden utmanövrerat Ryssland i Ukraina efter 2014. Och han lovade ”att inte ge upp det som är vårt.
   Västlandet spelade på sätt och vis ut Ryssland i situationen i Ukraina sedan 2014.
   Ryska federationens president Vladimir Putin talade om detta vid ett möte i styrelsen för försvarsministeriet. Han talade om detta i samband med misslyckandet med att genomföra Minsk-avtalen om att lösa situationen i Donbass.
   Enligt Putin, om de ukrainska myndigheterna ”och deras herrar i väst” gick med på att genomföra Minsk-avtalen, skulle konflikten mellan Kiev och östra Ukraina skulle vara möjligt skulle normaliseras och landets territoriella integritet skulle återställas till fullo.
   Men de gick inte för det, de startade omedelbart ett virtuellt krig där Han noterade också att den ryska sidan till en början ”gjorde ingenting”, men gradvis tvingades engagera sig för att skydda människor, ”så att de inte alla skulle utrotas där.
   ”Putin trodde att Ukraina på detta sätt ”drogs in” i Nato Enligt presidenten tittade väst ”med nöje” på situationen i Ukraina, och det var i denna mening som det spelade ut Ryska federationen.
   Allt detta tvingade Ryssland att svara. Senare kom det en offentlig vägran att genomföra Minsk-avtalen.

   ”Västerländska ledare insåg att detta var en slöja för att bygga en modern ukrainsk väpnad styrka. Och för vad? Men det här är den andra delen av Marlezon-baletten. Att dra in Ukraina i Nato”, gav Putin denna förklaring.
   Han påpekade att för Ryssland är anslutningen av ett grannland till den nordatlantiska alliansen oacceptabel ”även om 10-15 år.”

   I slutet av sitt tal vid styrelsemötet noterade Putin att ”historien kommer att sätta allt på sin plats”, men Ryssland ” kommer inte att ge upp vad den har.” Han uppmanade alla att förstå den sista frasen, troligen till västländer.

   Tidigare har Putin också uttalat att Ukraina utrotade ryssarna i Donbass ”till västvärldens applåder” och inte tänkte genomföra Minsk-avtal.
   Merkel och Hollande kallade Minsk-avtalen för ett försök att ge Ukraina tid
   2022 erkände fd kansler iTyskland Angela Merkel att Minsk-avtalen slöts för att ”ge Ukraina tid” och bli starkare.
   Enligt henne stod det klart för alla deltagare i Minsk-avtalen att den väpnade konflikten i östra Ukraina inte var löst, utan bara fryst, men detta gav Kiev ”dyrbar tid”. Merkel var bland dem som skrev på Minsk-2 2015.
   Snart talade Frankrikes tidigare president om en liknande sak Francois Hollande, som också deltog i förhandlingarna och ingåendet av det avtalet. Enligt hans åsikt kan Minsk-avtalen kallas ett försök att ge Kiev tid att stärka sin armé.
   De första Minsk-avtalen undertecknades av Ryssland, Ukraina och OSSE med deltagande av företrädare för DPR och LPR 2014. 2015 undertecknades de andra Minsk-avtalen, denna gång med deltagande av ledarna för Tyskland och Frankrike.
   https://lenta.ru/news/2023/12/19/pereigrali/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here