Kriget mot det globala jordbruket: FN:s ohållbara ”hållbara” Agenda 2030

6
1500

Jordbruk. Källa: https://www.iisd.org/topics/food-and-agriculture

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Kriget mot det globala jordbruket: FN:s ohållbara ”hållbara” Agenda 2030

Av F. William Engdahl. 

 • William Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare. Han har en examen i politik från Princeton University och är en bästsäljande författare om olja och geopolitik. Skriver exklusivt för nättidningen Global Research Centre for Research on Globalization.

Publicerad 30 november http://www.williamengdahl.com/gr30November2022.php

Författaren står för texten. Låt mig dock framhålla att jag inte delar Engdahls bedömning ”Ändå är hela det globala argumentet om växthusgaser, att vår planet står på randen till en oåterkallelig katastrof om vi inte radikalt ändrar våra utsläpp till 2030, okontrollerbart nonsens från ogenomskinliga datormodeller.” Jag vänder mig mot bedömningen ”okontrollerbart nonsens från ogenomskinliga datormodeller” men också mot hur begreppet ”oåterkallelig katastrof ” används.

__________________________________________________________________

Under de senaste veckorna har ett samordnat allomfattande angrepp på vårt jordbruk – förmågan att producera mat för mänsklig existens – inletts. Det senaste G20-regeringsmötet på Bali, FN:s Agenda 2030 Cop27-möte i Egypten, Davos World Economic Forum och Bill Gates är alla medskyldiga. Typiskt nog använder de dystopiska språkliga formuleringar för att ge illusionen att de har något gott för sig när de i själva verket driver en agenda som kommer att leda till svält och död för hundratals miljoner, om inte miljarder, om den tillåts fortsätta. Den drivs av en koalition av pengar.

Från G20 till Cop27 till WEF

Den 13 november kom G20-mötet – företrädare för de 20 mest inflytelserika nationerna, däribland USA, Storbritannien, Europeiska unionen (som dock inte är någon nation), Tyskland, Italien, Frankrike, Japan, Sydkorea och flera utvecklingsländer, däribland Kina, Indien, Indonesien och Brasilien – överens om en slutdeklaration.

Den första viktiga punkten är en ”uppmaning till en påskyndad omvandling mot ett hållbart och motståndskraftigt jordbruk och livsmedelssystem och försörjningskedjor”. Vidare ska man ”arbeta tillsammans för att på ett hållbart sätt producera och distribuera livsmedel, se till att livsmedelssystemen bättre bidrar till att anpassa sig till och mildra klimatförändringarna, stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, diversifiera livsmedelskällorna…”. Dessutom efterlyste de ”en inkluderande, förutsägbar och icke-diskriminerande, regelbaserad jordbrukshandel baserad på WTO:s regler”. Dessutom ”är vi fast beslutna att stödja antagandet av innovativa metoder och tekniker, inklusive digital innovation inom jordbruk och livsmedelssystem för att öka produktiviteten och hållbarheten i harmoni med naturen…”.

Sedan kommer det avslöjande uttalandet: ”Vi upprepar vårt åtagande att uppnå globala nettonollutsläpp av växthusgaser/kolneutralitet vid eller omkring mitten av århundradet.”

”Hållbart jordbruk” med ”nettonollutsläpp av växthusgaser” är orwellskt dubbelspråk. För en utomstående som inte är insatt i FN:s språkbruk låter orden för bra. Vad som i själva verket främjas är den mest radikala förstörelsen av jordbruk och jordbruk globalt under namnet ”hållbart jordbruk”.

FN:s COP27-möte i Egypten, det årliga klimattoppmötet inom ramen för den gröna agendan, följde bara några dagar efter G20-mötet på Bali. Där utarbetade deltagarna från de flesta FN-länder tillsammans med icke-statliga organisationer som Greenpeace och hundratals andra gröna icke-statliga organisationer en andra uppmaning.

COP27 lanserade något som de avslöjande nog kallar FAST – FN:s nya initiativ Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST). Snabbt, som i ”att avstå från mat…”. Enligt Forbes kommer FAST att främja en ”övergång till hållbara, klimatsmarta och hälsosamma kostvanor, skulle bidra till att minska kostnaderna för hälsa och klimatförändringar med upp till 1,3 biljoner US-dollar samtidigt som man stöder livsmedelstryggheten i samband med klimatförändringarna”. Vi talar om stora siffror. 1,3 biljoner dollar genom övergång till ”hållbara, klimatresilienta, hälsosamma kostvanor” som skulle minska kostnaderna för klimatförändringarna med 1,3 biljoner dollar.

Vad är det egentligen som pågår bakom alla dessa ord?

’Big Money’ ligger bakom

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, som talade med Reuters under COP27, kommer FAO inom ett år att lansera en ”guldstandard” för minskning av så kallade växthusgaser från jordbruket.

Impulsen till detta krig mot jordbruket kommer inte överraskande från Big Money; FAIRR Initiative, en brittisk koalition av internationella investeringsförvaltare som fokuserar på ”materiella ESG-risker och möjligheter som orsakas av intensiv boskapsuppfödning”. Bland deras medlemmar finns de mest inflytelserika aktörerna inom den globala finansvärlden, däribland BlackRock, JP Morgan Asset Management, Allianz AG i Tyskland, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank och ett flertal andra banker och pensionsfonder, med sammanlagt 25 biljoner dollar i förvaltat kapital. De inleder nu kriget mot jordbruket på samma sätt som de har gjort mot energin. FN:s FAO:s biträdande direktör för klimatförändringspolitik, Zitouni Ould-Dada, sade under COP27 att ”det har aldrig tidigare funnits så mycket uppmärksamhet kring livsmedel och jordbruk. Denna COP är definitivt den rätta.”

FAIRR hävdar, utan bevis, att ”livsmedelsproduktionen står för omkring en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser och är det största hotet mot 86 procent av världens arter som riskerar att dö ut, medan boskapsuppfödning står för tre fjärdedelar av förlusten av Amazonas regnskog. FAO planerar att föreslå en drastisk minskning av den globala boskapsproduktionen, särskilt nötkreatur, som FAIRR hävdar är ansvariga för ”nästan en tredjedel av de globala metanutsläppen som är kopplade till mänsklig verksamhet och som släpps ut i form av nötboskapens bajs, gödsel och odling av fodergrödor”. För dem är det bästa sättet att få slut på koskit och kogödsel att avskaffa boskap.

Ohållbart Hållbart jordbruk

Det faktum att FN:s FAO är på väg att offentliggöra en färdplan för att drastiskt minska de så kallade växthusgaserna från det globala jordbruket, under det falska påståendet om ”hållbart jordbruk” som drivs av världens största kapitalförvaltare, däribland BlackRock, JP Morgan, AXA och liknande, säger mycket om den verkliga agendan. Dessa är några av de mest korrupta finansinstituten på planeten. De lägger aldrig ett öre där de inte är garanterade enorma vinster. Kriget mot jordbruket är deras nästa mål.

Termen ”hållbar” skapades av David Rockefellers malthusianiska Club of Rome (Romklubben). I sin rapport från 1974, Mankind at the Turning Point, hävdade Club of Rome följande:

Nationerna kan inte vara beroende av varandra utan att var och en av dem ger upp en del av sitt eget oberoende, eller åtminstone erkänner gränserna för sitt eget oberoende. Nu är det dags att utarbeta en huvudplan för organisk hållbar tillväxt och världsomfattande utveckling som bygger på en global fördelning av alla ändliga resurser och ett nytt globalt ekonomiskt system. (betoning av mig)

Detta var den tidiga formuleringen av FN:s Agenda 21, Agenda 2030 och Davos Great Reset 2020. År 2015 antog FN:s medlemsländer det som kallas målen för hållbar utveckling eller SDG: 17 mål för att förändra vår värld. Mål 2 är ”Att utrota hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad kosthållning samt främja ett hållbart jordbruk”.

Men om vi läser i detalj i förslagen från COP27, G20 och Klaus Schwabs WEF i Davos finner vi vad som menas med dessa trevligt klingande ord. Nu översvämmas vi av påståenden, som inte har verifierats, från ett stort antal statliga och privatfinansierade tankesmedjor om att våra jordbrukssystem är en viktig orsak till, ja, den globala uppvärmningen. Inte bara koldioxid utan även metan och kväve. Ändå är hela det globala argumentet om växthusgaser, att vår planet står på randen till en oåterkallelig katastrof om vi inte radikalt ändrar våra utsläpp till 2030, okontrollerbart nonsens från ogenomskinliga datormodeller. Utifrån dessa modeller insisterar FN:s IPCC på att om vi inte stoppar en global temperaturökning på 1,5 C över nivån från 1850 kommer världen att gå under år 2050.

Kriget har bara börjat

FN och Davos WEF slog sig samman 2019 för att gemensamt föra fram FN:s Agenda 2030 för hållbarhetsmålen. På WEF:s webbplats erkänns öppet att detta innebär att man gör sig av med köttproteinkällor, introducerar främjande av obeprövat falskt kött (laboratorieodlat, ö.a.), förespråkar alternativt protein som saltade myror eller malda syrsor eller maskar för att ersätta kyckling eller nötkött eller lammkött. Vid COP27 diskuterades ”kostvanor som kan hålla sig inom planetens gränser, bland annat genom att minska köttkonsumtionen, utveckla alternativ och främja övergången till mer inhemska växter, grödor och spannmål (och därigenom minska det nuvarande beroendet av vete, majs, ris och potatis)”.

WEF förespråkar en övergång från köttproteindieter till veganska dieter med argumentet att det skulle vara mer ”hållbart”. De främjar också laboratorieodlade eller växtbaserade laboratorieköttsalternativ som det Bill Gates-finansierade Impossible Burgers, vars egna FDA-tester visar att det sannolikt är cancerframkallande eftersom det produceras med GMO-soja och andra produkter som är mättade med glyfosat. VD:n för Air Protein, ett annat företag som tillverkar falskt kött, Lisa Lyons, är en särskild WEF-rådgivare. WEF främjar också insektsproteinalternativ till kött. Notera också att Al Gore är styrelsemedlem i WEF.

Kriget mot djuruppfödning för kött börjar bli dödligt allvarligt. Nederländernas regering, vars premiärminister Mark Rutte, som tidigare arbetade för Unilever, är en av WEF:s Agenda Contributor, har inrättat en särskild minister för miljö och kväve, Christianne van der Wal. Regeringen har just meddelat att den kommer att tvångsinlösa 2 500 boskapsgårdar i Holland med hjälp av en aldrig påkallad och föråldrad Natura 2000-riktlinje för naturskydd, som påstås vara utformad för att ”skydda mossa och klöver”, och som bygger på falska testdata. Deras mål är att tvinga 30 procent av boskapsuppfödarna att stänga eller bli exproprierade.

I Tyskland säger det tyska köttindustriförbundet VDF att Tyskland inom de närmaste fyra till sex månaderna kommer att drabbas av köttbrist och att priserna kommer att skjuta i höjden. Hubert Kelliger, styrelseledamot i VDF, sade: ”Om fyra, fem, sex månader kommer vi att ha luckor på hyllorna.” Det är grisköttet som förväntas drabbas av den värsta bristen. Problemen med köttförsörjningen beror på att Berlin insisterar på att minska antalet boskapsdjur med 50 % för att minska utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen. I Kanada planerar Trudeau-regeringen, en annan WEF-produkt från Davos, enligt Financial Post av den 27 juli, att minska utsläppen från gödselmedel med 30 procent fram till 2030, som en del av en plan för att nå netto-noll under de kommande tre decennierna. Men odlare säger att de för att uppnå detta kan behöva minska spannmålsproduktionen avsevärt

När Sri Lankas autokratiska president förbjöd all import av kvävegödselmedel i april 2021 i ett brutalt försök att återgå till ett förflutet med ”hållbart” jordbruk kollapsade skördarna på sju månader och hungersnöd, ruinerade jordbrukare och massprotester tvingade honom att fly landet. Han beordrade att hela landet omedelbart skulle övergå till ekologiskt jordbruk, men gav inte jordbrukarna någon sådan utbildning.

Kombinera allt detta med EU:s katastrofala politiska beslut att förbjuda rysk naturgas, vilken används för att framställa kvävebaserade gödselmedel, vilket tvingar fram nedläggningar av gödselfabriker över hela EU, vilket kommer att leda till en global minskning av skördarna, och ovanpå detta den falska fågelinfluensavågen, som felaktigt beordrar jordbrukare över hela Nordamerika och EU att avliva tiotals miljoner kycklingar och kalkoner för att bara nämna några fler fall, och det står klart att vår värld står inför en livsmedelskris som saknar motstycke. Allt för klimatförändringarna?

 

 

 

Föregående artikelMellanöstern vid en vändpunkt
Nästa artikelFred för Ukraina: Tysk general, ambassadör och f.d. biträdande FN-generalsekreterare. 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Bra artikel som associerar till en mycket viktig fråga. Ofödda och växande barn behöver s k essentiella aminosyror och vissa fettsyror för att utveckla sina organ inkl hjärnan normalt. I en kost som innehåller kött och fisk får man i sig dessa utan problem. Vid en rent vegetarisk kost måste man äta en stor mängd olika ärtor och bönor i en bra planerad blandning för att få i sig tillräckligt mkt. Det krävs då en mycket stor import av olika bönor, ärtor m m för att få i sig en tillräcklig mängd. Vad kostar det i CO2 utsläpp?
  De fetter som behövs för en normal utveckling och funktion av hjärnan och nerverna finns inte i några växter men i kött och fisk. Största andelen finns i kött från naturbetande djur. Att kraftigt minska köttproduktionen vore enligt min mening ytterst negativ för människors hälsa. Däremot bör det satsas på naturbetande djur. Då tas metanet i stor utsträckning upp av omgivande växtlighet.

  • Tack Marie – för sakkunnig kommentar från dig som bl.a. har medicinska kunskaper och är djuruppfödare.

 2. Detta är mycket viktigt, men hålls dolt för allmänheten och politiker. Forskning på SLU.

  ”En ökning av markens organiska kol är viktig för att motverka klimatförändringen. En kartläggning av kolinlagringen för olika produktionsgrenar i Sverige visar att markens kolhalt har ökat allra mest på mjölkgårdar.”

  Ökad kolinlagring i marken ger ökad kvalitet på matjorden och därmed ökande skördar.
  Till skillnad på växtodling som tär på markens kolinlagring. Renodlad växtodling ger med sikt förstörda matjordar, om inte bete används för att bygga upp jorden igen.

  https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/notkreatur/kolinlagring-mjolkgardar/

 3. F. William Engdahl har skrivit en av 2000-talets viktigaste böcker.
  HOTET MOT LIVET, Anarchos förlag.
  Handlar om stor-kapitalets dödliga hot mot livets grundsten – vår mat.
  ””Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna”, förklarade den förre amerikanske utrikes-ministern Henry Kissinger i mitten av 1970-talet.”

  Skaffa och läs boken, en nödvändighet för att förstå vad som pågår.

  https://www.bokus.com/bok/9789197971447/hotet-mot-livet-den-genetiska-manipulationens-dolda-agenda/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here