Indiens jordbrukare förkastar GMO – folk vill inte ha genetiskt modifierad mat

6
1168
Bild: Pål Steigans artikel.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Indiens jordbrukare förkastar GMO – allmänheten i världen vill inte ha genetiskt modifierad mat

Källa: Off-Guardian, den 6 december: https://off-guardian.org/2022/12/06/indias-farmers-reject-gmos-global-public-dont-want-gm-food/ av Colin Todhunter

Colin Todhunter är specialiserad på utveckling, livsmedel och jordbruk och är forskarassistent vid Centre for Research on Globalization i Montreal. Du kan läsa hans ”mini e-bok”, Food, Dependency and Dispossession: Cultivating Resistance, här.

Många forskare som lobbar för avreglering av jordbruksbioteknikens ”nya genomiska tekniker” (NGT) i Europeiska unionen, har antingen direkta eller indirekta intressen i att kommersialisera och marknadsföra nya genetiskt modifierade organismer (GMO). De har patent eller patentansökningar eller andra kopplingar till utsädesindustrin.

Det är slutsatsen i en undersökningsrapport från september 2022, som beställts av De gröna/EFA i Europaparlamentet – Behind the smokescreen: Vested interests of EU scientists lobbying for GMO deregulation Dessa forskare kommer att gynnas ekonomiskt eller i form av karriärutveckling, antingen personligen eller genom sina organisationer.

FOAM Organics Europe, en paraplyorganisation för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk, noterar att en grupp på 91 internationella forskare och politiska experter har gjort ett offentligt uttalande mot användningen av termen ”precisionsodling” för att beskriva genredigering, med motiveringen att den är ”tekniskt och vetenskapligt felaktig och därför vilseleder parlamentet, tillsynsmyndigheterna och allmänheten” eftersom genredigering varken är exakt eller innebär växtförädling.

FOAM citerar Claire Robinson, från branschövervakningsorganisationen GMWatch, som säger:

Det är inte bara vilseledande utan också farligt, eftersom en avreglering av dessa nya tekniker kommer att få allvarliga socioekonomiska konsekvenser samt potentiellt allvarliga effekter på hälsa och miljö.”

EU-domstolen erkände detta 2018 och slog fast att organismer som framställts med nya tekniker för genetisk modifiering måste regleras enligt EU:s befintliga GMO-lagar. Men det har förekommit intensiv lobbyverksamhet från den biotekniska jordbruksindustrin för att försvaga lagstiftningen: industrin hade i slutet av 2021 spenderat minst 36 miljoner euro på lobbyverksamhet i EU.

Påtryckningarna för genetiskt modifierade organismer och deras nyare NGT-versioner är obevekliga – trots riskerna och trots att större delen av allmänheten inte vill ha dem. Det visar undersökningar från Pew Research Center, som genomfördes mellan oktober 2019 och mars 2020.

I Ryssland till exempel anser 70 procent av allmänheten att genmodifierade livsmedel generellt sett är osäkra att äta. Siffran är 62 % i Italien, 58 % i Indien och 57 % i Sydkorea.

Vid en genomgång av forskningsresultat om allmänhetens uppfattningar om genetiskt modifierade organismer drar GMWatch slutsatsen att många konsumenter inte vill ha genetiskt modifierade (inklusive genredigerade) livsmedel och att en stor majoritet vill att genredigerade livsmedel ska bedömas för säkerhet och märkas.

Argumenten för genetiskt modifierade organismer är svaga, trots industrins ständiga PR om att genetiskt modifierade organismer är nödvändiga för att föda världen.  GMWatch noterar att genetiskt modifierade grödor inte ökar den egentliga avkastningen och i vissa fall minskar den (detta konstateras i boken GMO Myths and Truths). Dessutom orsakas hungern i världen inte av bristande produktivitet inom jordbruket utan av fattigdom och ett i grunden orättvist globaliserat livsmedelssystem.

Taken while over in Dublin for a couple of weeks. There seem to be a few statues called ’Famine’ dotted around the city. Bild på Creative Commons.

Ändå fortsätter industrin runt om i världen att driva på för att få ut genmodifierade grödor på åkrarna. I Indien godkände landets högsta tillsynsorgan nyligen odling av genmodifierad senap. Detta skulle bli Indiens första genetiskt modifierade livsmedelsgröda.

Detta trots att en rättstvist i allmänhetens intresse (PIL) har väckts i Högsta domstolen för att förhindra odlingen och trots att jordbrukarorganisationer i stor utsträckning förkastar GM-senap. Något som Ashwani Mahajan, nationell medsamordnare för Swadeshi Jagran Manch, ett organ som främjar självförsörjning och som är associerat med landets styrande BJP, inte har glömt bort.

Han säger på TwitterVILKEN IRONI! Regeringen har ännu inte hittat en respekterad och välrenommerad lantbrukarledare som stöder GM-senap och de säger att de inför GM-senap i lantbrukarnas intresse.”

Ashwani hänvisar till ett brev som lantbrukarledare skrivit till premiärminister Modi, där de uppmanar honom att omedelbart stoppa GM-senap.

De farhågor som lantbrukarledarna framförde i brevet har belysts i de många skriftliga försäkringar som ingår i PIL-ärendet om genetiskt modifierad senap inför Högsta domstolen (i artikeln på nätet Prominent Lawyer Prashant Bhushan Urges Indian Government to Stop Commercialisation of GM Mustard ges en översikt över några av de viktigaste bevisen).

I brevet protesterar man mot beslutet av Genetic Engineering Appraisal Committee att godkänna utsättningen i miljön av GM HT-senap, hybrid DHM-11 och dess föräldralinjer. Dessa föräldralinjer kommer att distribueras till forskare inom den privata och offentliga sektorn för att utveckla andra hybrider.

Putin, Modi, Xi

Jordbrukarledarna säger till premiärminister Modi:

”Bönderna är redan i nöd! Denna HT-senap (herbicidtolerant) kommer ytterligare att tvinga dem att använda en dödlig herbicid (glufosinat) som endast kommer att gynna stora agrokemiska företag som Bayer, som tillverkar denna herbicid. Ditt ministeriums tillsynsmyndigheter har gjort olika ”påståenden” till förmån för frisläppandet av DHM-11, som alla saknar logik och vetenskap.”

I brevet anges att oberoende forskare har avslöjat påståenden om skördeökningar genom genetiskt modifierad HT-senap som ihåliga och ogrundade. Data har riggats och manipulerats och regelverk har allvarligt komprometterats:

Det är ovetenskapligt att den indiska regeringen och dess tillsynsmyndigheter tar efter de falska påståendena från dem som utvecklar grödorna … avkastningen kommer att minska om denna genetiskt modifierade senap godkänns – det beror på att denna genetiskt modifierade senap ger låg avkastning jämfört med andra icke genetiskt modifierade sorter och hybrider på marknaden.

Det sägs ofta att denna genetiskt modifierade senap är en indisk skapelse. Men i skrivelsen framgår det tydligt att det är en Bayer-konstruktion, en patenterad teknik från Bayer Crop Science, och detta har dolts för det indiska folket.

Oberoende experter som har granskat de uppgifter om biosäkerhet som lämnats in av växtutvecklaren vid Delhi University har tydligt påpekat att genetiskt modifierad senap inte har testats rigoröst och adekvat och att den aldrig har testats som en herbicidtolerant gröda.

Jordbrukarledarna säger: ”Det är också viktigt att notera att glufosinat är en farlig herbicid, precis som glyfosat. Det är oansvarigt av tillsynsmyndigheten att rekommendera utsläpp i miljön och sedan begära att tester ska göras efter utsläpp i miljön, eftersom man mycket väl vet att genmodifierad teknik är en levande teknik som är oåterkallelig och okontrollerbar.”

Förespråkare av genetiskt modifierad senap säger att den kommer att bidra till att minska Indiens import av matolja. Men Indien är nästan självförsörjande när det gäller efterfrågan och utbud av senap. I brevet diskuteras också de negativa handelsmässiga konsekvenserna av att tillåta att genetiskt modifierade organismer kontaminerar Indiens livsmedelsförsörjning.

Premiärminister Modi har också informerats om att genetiskt modifierade grödor som DHM-11 kommer att kontaminera närliggande grödor genom att de korsar sig med varandra. Han tillfrågas: Hur kommer man att bevara renheten hos utsäde och grödor och skydda den ekologiska certifieringen? Och med tanke på att GM-senap är herbicidtolerant finns det en stor möjlighet att jordbrukarna kommer att hamna i ett ekonomiskt kostsamt kemiskt ekorrhjul som är skadligt för hälsa och miljö.

I brevet står det att GM-tekniken är obeprövad och starkt beroende av jordbrukskemikalier. och att GM-grödor kommer att innebära ett onödigt tryck på ett system som redan pressar jordbrukarna och ökar riskerna med jordbruket.

Dessutom: GM-grödor är helt klart en överlåtelse av vår suveränitet till företagsintressen som kommer att hota vår livsmedelsförsörjning och vår förmåga att kontrollera vår egen livsmedelskedja.

Indien är ett centrum för mångfald av senapssorter och flera officiella kommittéer på hög nivå har gång på gång rekommenderat att transgena tekniker inte ska användas för grödor där landet är ursprungscentrum eller centrum för mångfald.

Brevet avslutas med en varning:

Om den indiska regeringen inte tar hänsyn till vanliga medborgares intressen i beslutsfattandet om sådan farlig teknik kommer vi att tvingas öka vår kamp för att skydda våra intressen.

Sådana åtgärder är nödvändiga eftersom jordbrukare och allmänheten förkastar genetiskt modifierade organismer, men komprometterade vetenskapsmän och beslutsfattare främjar en riskfylld teknik med obevisat behov för att hjälpa till att öka industrins vinster, genom att underlätta marknadsövertagande och förskjutning av inhemska produktionssystem.

 

Relaterat

Colin Todhunter: Nytale om mat, landbruk og menneskeheten – økomodernismens utopia
Kriget mot det globala jordbruket: FN:s ohållbara ”hållbara” Agenda 2030
Afrikas gröna revolution gav hunger.

Föregående artikelNetanyahus korruptionsrättegång återupptas mitt under Israels krig mot Gaza
Nästa artikelJoe Biden och hans många nyårslöften
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Forskare varnar också om faran att skapa
  GMO-människor- genterapi och genredigering.
  Vi lever i en skrämmande konstlad värld.

  Vem som helst med grundläggande utbildning i molekylärbiologi kan numera lägga till, ta bort eller förändra gener i celler, inklusive spermier, äggceller och embryon. Det här har blivit möjligt tack vare den banbrytande tekniken som kallas CRIPR/Cas9, och som har utvecklats av forskaren Emmanuelle Charpentier vid Umeå universitet och av Jennifer Doudna vid Berkeley University i Kalifornien.

  CRISPR/Cas9 har gjort det möjligt att med hög precision, snabbt och billigt ändra på arvsmassan hos levande organismer som möss, råttor, bakterier och växter. Den nya tekniken väntas fungera lika bra på människor som på andra organismer.

  Flera internationella forskargrupper har varnat för att utvecklingen går för fort och vissa vill att man ska avstå från forskningsförsök med CRISPR/Cas9 👏👏👏

  ×××
  CRISPR Therapeutics
  gör sitt bästa för att hitta samarbetspartner för att bygga ett bra företag med fokus på vetenskap, innovation, samarbete och entreprenörskap med ord som
  ”If scientists can dream of a genetic manipulation, CRISPR can now make it happen”

  Dr. Emmanuelle Charpentier, är en av våra vetenskapliga grundare, var med och uppfann CRISPR/Cas9-genredigering. Fram till dess kände folk till ”CRISPR” endast som en akronym för Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats av genetisk information som vissa bakteriearter använder som en del av en antiviral mekanism.
  Nu, som ett genredigeringsverktyg, har CRISPR/Cas9 revolutionerat biomedicinsk forskning och kan snart möjliggöra medicinska genombrott på ett sätt som få biologiska innovationer har gjort tidigare.

  På CRISPR Therapeutics utgör partnerskap en kärnkomponent i vår strategi, vilket ger oss tillgång till kapacitet och resurser för att stödja våra terapeutiska program. Vi är intresserade av att samarbeta med biopharmaföretag, akademiska centra, universitet och andra relevanta organisationer.

  OBS! är ni intresserade så kontakta
  crisprtx.com 😎
  Stora strategiska partnerskap
  VERTEX, VIACYTE, BAYER, NAKARTA Therapeutics, CAPSIDA Biotherapeutics.

  Gott Nytt År!

 2. —Det kemikalieindustriella komplexet, här Bayer, behöver GMO för dom vill sälja gifter, bara GMO överlever gifterna.
  —Det militärindustriella komplexet behöver krig, så dom startar krig, Ukraina, Taiwan.
  —Det medicinindustriella komplexet behöver sjuka, so dom skapar virus som gör folk sjuka.
  —Det teknologiindustriella komplexet (Facebook etc) behöver privat information, så dom själ det.
  —Det klimatindustriella komplexet skapar hysteri över ”uppvärmning”, dom vill ha pengar. IPCC.
  Etc

  Själv tror jag idag att Covid skapades och spriddes för att det amerikanska medicinindustriella komplexet ville ha pengar, dom rakade in 1,000 dollar per sekund.

  Är det inte dags vi börjar se genom propaganda dimmorna och talar klartext – och gör något åt dessa marodörer.

  • ”Covid skapades och spriddes” säger Karl. Det är riktigt, vilket bl.a. Jeffrey Sachs har påpekat, men de flesta har inte förstått att tvärtemot vad som i gamla dagar gällde, så kom här medicinen först och sedan sjukan. Nämligen: varför gick det så oerhört fort att få fram ett motmedel som kunde säljas som ett vaccin ? Därför att motmedlet redan fanns och viruset bara skulle modifieras genom ”gain of function” -trixande till att passa in på just det man hade att erbjuda. Hand i handske, det var tanken och det lyckades, dock inte utan i nuläget oöverskådliga skadeverkningar, dödligheten har stigit med i snitt 15 procent, undantaget Afrika som inte gick på blåsningen då de saknade pengar.

   T.o.m. en ansedd forskare som Jay Bhattacharya, som med Martin Kulldorff och kollegor gick ut med Barrington-deklarationen som bl.a. vädjade till att pandemin skulle bemötas såsom hundra år av erfarenhet sade att man skulle, utan nedstängningar och isolering av friska människor, även han har inte begripit hur det gått till. Det kunde man indirekt sluta sig till då han intervjuades av Jimmy Dore. Bhattacharya på Stanford -universitetet stämplades som desinformatör och utfrystes och mobbades bara för att han påminde om hundra års samlade visdom. Men vad gäller frågan om läkemedelsindustrins kriminalitet har han inte hängt med, därtill är han alltför godtrogen. En liten komisk poäng i intervjun var att han häpnade över hur fort ”vaccinet” togs fram. Sådant hade aldrig hänt. Jojo, minsann, men då gällde ännu gammal hederlighet.

   Läkemedelsindustrin törstar efter superintäkter som varit på nedgång. Jag har på första parkett lyssnat på detta hos EU-kommissionen där kommissionen utfrågade industrin om sk. evergreening, metoden att patentera läkemedel som nya genom marginell förbättring av gamla, för att hindra att marknaden tas över av avpatenterade lågpriskopior. Bakgrunden var att sk. ”blockbusters” blivit alltmer sällsynta, dvs. framtagna nya läkemedel som skulle garantera storvinster över en period som gällde så länge patentet varade. Aldrig suttit i en helfylld sal med så fina kostymer.

   Vaccinerna är ett lysande svar på hotande fallande omsättning och vinstbortfall. För det svaret är man villig att vandra över lik.

 3. Det blir GMO om marknadsmekanismerna helt får bestämma men jag tror att biverkningar kommer i framtiden göra att den liberala Friheten begränsas och kloka, istället för giriga människor ser till att det införs olika regler för Marknaden i syfte att ge Jorden och Mänskligheten ett säkrare liv på längre sikt.

  Problemet med den Fria Marknaden är egentligen dess drivande kraft om den kortsiktiga vinsten.
  Det är faktiskt något jag skulle vilja ta upp med libertarianen Henrik Jönsson och fråga hur den Fria Marknaden kan försvaras när den äventyrar Jordens skapelse med mänskligt liv, djur och natur?`

  Se nedan exempel jag idag fann på SVT Public Service och som visar hur fel samhället kan bli.

  Det har blottats en miljöskandal från ett privat sophanteringsföretag med en kvinna som direktör.
  En kvinna som också fick pris som lovande entreprenör av någon organisation för marknadens olika företag.

  Nu har professorer för miljömedicin upptäckt många oroväckande och farliga ämnen som läcker ut i naturen från sopbergen, en del av dem nedgrävda i marken.

  Jag tänker vad består det här avfallet av om inte annat mest av plast och syntetmaterial framställda i den Fria Marknadens olika industrier?
  Det får mig att tänka på vi lever på ett felaktigt sätt mycket för bekvämlighetens och nöjets skull.

  Vi borde tänka annorlunda och mer långsiktigt men är det verkligen möjligt i det demokratiska samhället?
  Möjligen går det att på ovan orsaker få igång det ”demokratiska samtalet” men hur långt räcker prat och ingen verkstad?

  Kan det vara så att den Fria Marknaden har brister och oförmåga som den Auktoritära Staten faktiskt kan avhjälpa om bara Borgaren alldeles så lite kan släppa sin makt och låta mer ansvarsfulla människor vara med om att bestämma?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-farliga-ar-gifterna-fran-think-pinks-dumpade-avfall

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here