Fred och alliansfrihet tjänar fortfarande våra länder bäst

3
967

 

Detta är en insändare i Huvudstadsbladet av Eva Jonson, ordförande i Nej till Nato. https://www.hbl.fi/artikel/fred-och-alliansfrihet-tjanar-fortfarande-vara-lander-bast/

I den upphetsade stämning som Ukrainakriget skapat piskar Natoanhängarna upp antiryska känslor och driver på för att förvandla Finland och Sverige till frontstater i västmakternas konfrontation med Ryska federationen.

Men just när motsättningarna mellan stormaktsblocken hårdnar, är det särskilt angeläget att verka för fred och avspänning och slå vakt om våra länders alliansfrihet.

Sverige har tack vare landets alliansfrihet i 213 år – sedan 1809 – hållit vårt land utanför krig. En sådan hållning har därför starkt folkligt stöd i vårt land, uppenbarligen till förtret för Pär Stenbäck (HBL Kolumn 31.3), som med instämmande citerar uttalanden som betecknar den som ”utanförskap”, ”erfarenhetsgap” och ”förståelsegap”, ja till och med antyder att vi vore ”svikare” om vi håller fast vid den.

Ja, Sverige har stått utanför två världskrig. Vårt land har sluppit erfarenheten att vara ockuperat eller krigförande. Men nog förstår vi trots det vad det innebär att bli indraget i krig. Senast Sverige krigade mot Ryssland, förlorade vi som bekant halva riket. Denna gång är risken stor att vi går miste om återstoden, eller att vårt land styckas upp.

Eller rättare sagt: Vad som efter ett sådant krig återstår av landet. För denna gång finns även risken att kärnvapen kommer till användning. Om svenskt territorium används som avskjutningsramp, eller som genomgångsområde för Förenta staternas trupper och strategiska bombflyg, är det högst sannolikt att vårt land utsätts för bombningar även med kärnvapen.

I vems intresse utsätter vi oss för en sådan risk? Det är inte omsorg om Sveriges och Finlands säkerhet som dikterar kraven på Natomedlemskap. Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige (och Finland) för krig.

Våra länders försvar bör inriktas på att i huvudsak med egna krafter försvara det egna territoriet, inte på krig utomlands under främmande makts befäl och i främmande makts intresse.

Finland deklarerade i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från november 2020 att ”om Finland utsätts för ett väpnat angrepp, försvarar sig Finland i enlighet med FN:s stadga. Finland tillåter inte att dess territorium utnyttjas i fientligt syfte mot andra stater.” En sådan klar deklaration borde också Sverige utfärda!

I den finska kärnenergilagen sägs att ”det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana”. Även en sådan bestämmelse borde Sverige ha.

Fredsrörelsen i Sverige slår vakt om alliansfriheten och kräver ett stopp för främmande makts övningar för angreppskrig från svenskt territorium! Vi säger bort med främmande makters bombplan, krigsfartyg och atomvapen från Sverige! Säg upp värdlandsavtalet med Nato!

Att hålla våra länder utanför krig är oerhört viktigt. Det handlar om våra liv, om våra barns liv. Och nu är det verkligen på allvar.

 

Föregående artikelSvenska pansarskott i ryska händer i Ukraina. Putin skickar tackbrev till Magdalena?
Nästa artikelStatsministerns Nato-utspel har inte stöd i S-leden
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. ”Det är inte omsorg om Sveriges och Finlands säkerhet som dikterar kraven på Natomedlemskap. Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige (och Finland) för krig.”

    En utmärkt formulering, men borde det inte ha stått -”det är USA som behöver Sverige (och Finland) för erövringskrig”. USAs avsikter kan inte vara klarare. Europeiska äventyrare invaderande och erövrade Nordamerika, slaktade dess urbefolkning och och plundrade deras naturrikedomar. Förmodligen världens största etniska rensning. Nu vill USA upprepa det med Ryssland och Kina för att plundra de ländernas naturrikedomar. USA har ockuperat Taiwan sedan 1950, i en av mänsklighetens grymmaste och blodigaste invasioner. Kallad ”Vita Terrorn” vilken fortfarande pågår. USA försökte ockupera Vietnam och Korea som ett led i nästa etniska rensning och plundring, Kina, och USA provocerar intensivt i Kinas Sydkinesiska Havet för att plundra Kinas naturrikedomar där. USA har varit tungt involverade i Ukraina, man har försett Ukraina med massiva vapenleveranser, Ukraina trupperna har blivit USAs legotrupper som letts från stridsledningscentraler i USA. USA har intensivt övervakat Ukraina via lokala spioner och sina satelliter, amerikanska AI drivna datorer har används för att maximera Ryssland förluster och dödandet.

  2. All eloge till ett utmärkt inlägg/en insändare!

    ”Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige (och Finland) för krig.” Ord som borde pryda Svenska skolor, gator och torg!

  3. NATO är ett verktyg för USA i deras kamp för världsherravälde, och i den kampen är även NATO-länderna och EU blott lydiga redskap och bondeoffer för USA. Det syns tydligt nu när USAs sanktionspolitik leder till Europas ekonomiska självmord. Sveriges framtid som avskjutningsramp för USAs vapensystem och råvaruleverantör till USA (när vår egen industri gått under i energikrisen) är skrämmande.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here