Statsministerns Nato-utspel har inte stöd i S-leden

5
1524
Magdalena Andersson. Regeringen. Aktiv i skatteplanering.

Proletären publicerar idag en artikel av Tomas Magnusson, S-medlem och tidigare ordförande för Svenska Freds. Han är fredsaktivist och medlem i Tynnereds och Älvsborgs socialdemokratiska förening

Mina understrykningar.

___________________________________________________________________

Statsministerns Nato-utspel har inte stöd i S-leden.

Alliansfriheten har ett djupt stöd i socialdemokratin. Många socialdemokrater är redan irriterade över att ordet neutralitet har försvunnit ur vokabulären och att regeringen har ett onödigt samarbete med Nato, skriver Tomas Magnusson, S-medlem och tidigare ordförande för Svenska Freds.

Socialdemokraternas kommande agerande i Natofrågan har väckt en hel del oro, särskilt efter Magdalena Anderssons uttalande i SVT:s 30 minuter förra veckan om att ”jag utesluter inte Natomedlemskap på något sätt”. I samma tv-intervju gjorde hon klart att en sådan nyordning av socialdemokratisk politik måste förankras i partiet – det kan inte regeringen eller riksdagsgruppen ensamt besluta.

Men det fanns ingen ansats från statsminister Magdalena Andersson att förbereda de egna kärnväljarna på ett Natomedlemskap när hon talade inför den socialdemokratiska distriktskongressen i Göteborg lördagen den 2 april. Och därmed är partiledarens tal i Göteborg besked om att något sådant försök till förankring inte har inletts.

Alliansfriheten har ett djupt stöd i socialdemokratin. Många socialdemokrater är irriterade över att ordet neutralitet har försvunnit ur vokabulären. Och att den socialdemokratiska regeringen har ett onödigt samarbete med Nato, bland annat när det gäller militärövningar.

Och när man ser landets statsminister iklädd stridsmundering i en stridstank så kan man undra var den feministiska utrikespolitiken tagit vägen. Särskilt feministiskt var det ju inte…

Öppen Natopropaganda från Socialmoderaterna
Allt tyder på att socialdemokratiska medlemmar och kärnväljare står fast vid den traditionella svenska säkerhetspolitiken. Veckor av krig och krigshetsande medierapportering har inte påverkat.

Vi vet heller inte hur andra väljargrupper reagerar, till exempel Natomotståndare som finns inom Centern och Miljöpartiet, bland kristna grupperingar som inte längre har någon företrädare inom KD, liksom grupper till vänster om socialdemokratin.

Dessutom gäller det att övertyga göteborgarna! När Magdalena Andersson talade inför den socialdemokratiska distriktskongressen var hon medveten om att fredsrösterna är starkare i Göteborg än på många andra håll i landet.

Demonstrationen mot Natoövningen Aurora var större i Göteborg än någon annanstans i landet. Och när värdlandsavtalet var på gång skickades försvarsminister Hultqvist på ett särskilt besök till Göteborg för att debattera frågan internt. Det gick inte så bra för honom!

Redaktören: Privat bild i Proletären visar Tomas Magnusson i debatt med försvarsminister Peter Hultqvist om värdlandsavtalet.
Hittills har vi inte haft någon Natodebatt, bara utspel. De viktiga frågorna måste debatteras inför väljarna i den kommande valrörelsen:

Vad innebär det att inordna Sverige i en kärnvapenallians som ökar, inte minskar, risken för att kärnvapen kan komma till användning mot Sverige i en allvarlig krigssituation?

Vad är Nato? Del 1
Vad innebär det att ge ifrån sig en del av ansvaret för Sveriges försvar till en amerikansk befälhavare?

I vilket syfte provocerade Nato Ryssland genom att uppmuntra Ukrainas Natoansökan? (Det minskar inte Ryssland ansvar för folkrättsbrott, men måste diskuteras.)

Vad är Nato? Del 2. Från terrorbalans till världsherravälde.Vad är Nato? – Del 2: Från terrorbalans till världsherravälde
Frågorna är många och svaren måste komma. Ytterst handlar det om vilken roll vi vill att Sverige ska spela internationellt. Fredsdiplomati eller lydig Natomedlem?

Ska vi överlåta fredsmäklarrollen till Erdogan och Turkiet, eller behålla möjligheten att agera aktivt och fredsskapande, som alliansfritt land och genom FN?

Relaterat

Artiklar om Nato på bloggen.

Föregående artikelFred och alliansfrihet tjänar fortfarande våra länder bäst
Nästa artikelFalska nyheter i Kiev förebådar en grym april
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Tyvärr, minns hur beslutet om att söka medlemskap i EU gick till. Beslutet presenterades som en parantes i Ingvar Karlssons krispaket. Förvirringen i S-leden var total och den livslånga EU-motståndaren Pierre Shori fick plötsligt börja försvara EU. Beslutet om NATO är redan fattat i S tror jag och i koordination med Finland som utlovat. I inledningsskedet kommer några S-ledare meddela att de tvekar för att förbereda släppet av nyheten om svängningen. Tyvärr!

 2. Jag är rädd för att Sossarnas inre krets redan rullat ut den röda mattan mot Nato.
  Med tanke på vad händer i vårt närområde och den allmänt hätska stämning som råder kan jag knappast tro att den går att rulla tillbaka. När dessutom en samfälld borglighet med mycket aggressivt tonläge framställer hotbilden mot oss från Öster som ytterst akut misstänker jag att stödet för USA/NATO hos svenska folket kommer att bli mycket starkt.
  Inte för att Hultqvist är min största favorit så vill jag trots allt framhålla honom med visst beröm när stridslystna borgare tuggar fradga. Därutöver saknar jag en framträdande Sosse som med större avtryck hävdade vår alliansfrihet och dess betydelse på den internationella arenan i fråga om en kärnvapenfri värld.
  Vad som nu sker vad gäller försvarsdebatten, kommer att påverka höstens valrörelse till den grad att Sossarna förmodligen hamnar på defensiven och därmed i en svag position. Mycket olyckligt med tanke på hur viktigt det är för alla partier i riksdagen att ställa denna fråga om eventuellt NATO inträde på en balanserad nivå, och inte piska upp en stämning som bygger enbart på skräck och rädsla.

 3. Det är skrattretande att läsa S-medlemmen Tomas Magnussons argumentation att NATO-anslutning inte har förankring i S-leden. Som om det skulle spela någon som helst roll för S-ledningen. Däremot ha Tomas Magnusson rätt när han bedömer att S-ledningen tvekar pga NATO-motståndet bland S-väljarna. Hade det inte varit för att S-ledningen behöver sina väljare hade Sverige redan varit med i NATO sedan årtionden tillbaka.

  Vad gäller S-ledningen respekt för demokrati och för sina medlemmar så skrev Sven Lindqvist en upplysande text efter att S genomdrev pensionsreformen. Lindqvist frågar: ”Vad är det överhuvud taget för mening med demokrati, om resultaten alltid är uppgjorda i förväg?”
  Jag har plockat ut russin ur artikeln som publicerades under rubriken ”Pensionstjuvarna” i Ordfront Magasin nr 5 2000 och under rubriken ”Med pensionsbeskedet i handen” i Lindqvist bok Framtidslandet utgiven 2000:

  ”Istället [för att anta Riksförsäkringsverkets förslag i utredningen ”En strategi för ATP-systemets framtid (1991) om ett ”följsamhetsindex” för att inte urgröpa AP-fonderna, när frågan om ATPs ekonomiska hållbarhet dök upp 1990] tillsattes en parlamentarisk arbetsgrupp där folkpartiet och moderaterna angav tonen. Vänsterpartiet och miljöpartiet blev däremot uteslutna såsom icke samarbetsvilliga.
  […]
  Alltså åsidosattes grundlagens krav på remisstid. Pensionsförslagets 900 sidor i en för alla medborgare grundläggande och viktig fråga fick en remisstid på mindre än två månader, inklusive påskveckan. Två veckor efter sista remissdag låg propositionen färdig. Man hade alltså inte ens brytt sig om att läsa remisserna. I juni antog riksdagen förslaget och gjorde sedan sommaruppehåll. I september var det riksdagsval. Man hade försäkrat sig om att pensionerna inte skulle bli en valfråga.
  […]
  I efterhand erkände man både att materialet varit bristfälligt och tiden allt för knapp. Men två är senare, 1996, var det återigen lika bråttom. Då skulle den socialdemokratiska extrakongressen behandla frågan och man öste ut nya beräkningar, lika bristfälliga och ensidigt utvalda.
  […]
  Partistyrelsen undvek kongressnederlag genom att lova ett brett samråd om pensionerna. 15.000 socialdemokrater över hela landet deltog i samrådet, över 500 svar kom in. Sedan lades locket på.
  Skillnaden mellan samråd och en marknadsundersökning är att samrådet är offentligt. Men den här gången hölls svaren hemliga. Naturligtvis kom rykten i omlopp.
  – Stämmer det att 95 procent av svaren är kritiska till innehållet i fempartiuppgörelsen? frågade LO-tidningen 24/1 1997.
  – Diskussionerna går inte att procentberäkna, svarade socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall.
  Men när 1992 års samråd genom en grovt manipulativ marknadsföring av förslaget gav 50 för och bara 20 emot – då gick det att räkna svaren.
  Även när förslagen ånyo marknadsfördes i ett samråd 1994 gick det att räkna oppositionen, ty den utgjorde ännu bara en tredjedel av deltagarna.
  Men i det tredje och mycket mer omfattande samrådet 1996, när marknadsföringen inte längre hjälpte utan en klar majoritet gick emot partiledningens linje, då var svaren plötsligt omöjliga att räkna.
  […]
  Ställd inför valet att antingen köra över de egna partimedlemmarna eller den uppgörelse man träffat med de borgerliga partierna, valde partistyrelsen enhälligt att köra över sina medlemmar – utan att svara på den framförda kritiken.
  […]
  Varför skulle medlemmarna stanna kvar i partier som systematiskt manipulerar och kör över partiopinionen? Varför skulle nya medlemmar söka sig till partier där de inte får vara med om besluten? Vad är det överhuvud taget för mening med demokrati, om resultaten alltid är uppgjorda i förväg?”

  Begreppet demokrati borde upp till offentlig diskussion, så att vi alla är eniga om vad vi menar när vi använder det.

 4. Har Sveriges regering (å svenska folkets vägnar), överhuvud taget någon anledning att göra sig ovän med Ryssland? .
  Och i så fall till den milda grad, att vi går med på att göra gemensam sak med EU: sanktionspolitik, bara för att vara EU-etablissemanget och USA till lags?
  Rena vansinnet
  Resultatet är nu som bevisats, att Sverige tillsammans med hela EU drabbas ekonomiskt, med stigande matpriser, energipriser, att därmed även import, exportmarknaden blir lidande samt att industri och företags-sektorn tvingas skära ner sin verksamhet med följden att de tvingas avskeda arbetskraft personal och tjänster.
  Är det värt priset?
  Hur stor roll spelar propagandan och lögnerna i medierna egentligen?
  Är det inte så, att det i grunden handlar om, samma typ av obildade människor här i Sverige och övriga EU-länder, som ”köper propagandan” som vill gå med i Nato, som under liknande omständigheter under ”Hitler-eran” skrek ”Sieg Heil”. Således den stora propaganda-förslavade massan?
  ”manufacturing consent ” https://sv.wikipedia.org/wiki/Propagandamodellen.
  Fabricerade medvetande-processer.

  .

 5. Det är finska klubben som har tagit över Sverige med Hultqvist & Paasikivi i ledningen, den finska vägen slutar på en krigskyrkogård, med vita kors. PÅ 1930talet var det vita slaktarna från finska inbördeskriget, som tog över generalstaben:, Rappe, Douglas, Ehrensvärd, Petersen, m.fl.men då kunde Per Albin säja ifrån,1940, idag har sossarna infiltrerats av finska revanschister, Manner-heimare, eller baltiska, detta med en kärnvapenmakt som granne, det är sent lidet, socialdemo-kratin styrs från försvarsdepartementet, som samtidigt utsett sig till utrikesminister och snurrar iväg till Georgien, är det lämpligt ? Utrikesministern är ju bara larvig, känslomässig, flickaktig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here