Fredsvänner och kärnvapenmotståndare

15
1454

Hans Öhrn, ordförande i Sveriges fredsråd höll detta tal vid manifestationen Globala Humanity for Peace – mot kärnvapen. Kungsträdgården 6/8 kl. 15

Hans Öhrn

I dag för 78 år sedan genomfördes världens hittills värsta enskilda terrordåd. Strax efter kl 8 på morgonen i den japanska staden Hiroshima gick solen upp för andra gången denna dag. Människor, på väg till sina jobb, såg plötsligt ett bländande ljussken på himlen, ett sken till och med starkare än solens, och sedan kom hettan och tryckvågen. För över 80.000 människor kom sedan inget mer. Ljusskenet var det sista de såg i livet, hettan och tryckvågen, det sista de kände. 10 000-tals andra människor fick plågsamt leva några timmar till innan de dog.

Bild från Hiroshima visar effekten av en liten atombomb.

Morgonen den 6 augusti 1945 i Hiroshima var morgonen, “då människor med tomma ögonhålor satt och dog i parkerna och slemmiga kroppar med illaluktande hud krälade längs Asanoflodens strand”. Så föreställde sig journalisten Barbro Alving denna morgon vid ett besök i Hiroshima ett år efter terrordådet.

Truman 1941 om Andra världskriget.

11 000 km därifrån satt Harry S Truman, USA:s president, och fick in rapporter på sitt kontor om det lyckade utfallet av dådet han hade beordrat i Hiroshima. Han blev uppenbart så nöjd att han beordrade ytterligare ett dåd i Nagasaki, tre dagar senare.
Utfallet var dock inte lika lyckligt utifrån Trumans synpunkt denna gång. I Nagasaki fick endast drygt 70000 människor se en konstgjord sol gå upp, sekunden innan de förintades.

”Med atombomben har människan i bokstavlig mening tagit underjordens okontrollerbara makter i förstörelsens tjänst”, skrev Barbro Alving.

Omkring en kvarts miljon människor dog till följd av omedelbara och långsiktiga skador de två gånger “underjordens okontrollerbara makter” hittills har använts “i förstörelsens tjänst”.

Efter dåden i Hiroshima och Nagasaki verkade det som världen ett ögonblick förstod konsekvenserna av kärnvapenkrig.

Inom ramen för FN lade Sovjetunionen fram ett förslag redan 1946 om att förbjuda kärnvapen som året efter kompletterades med ett förslag om hur civil kärnkraft skulle kunna övervakas internationellt för att förhindra kärnvapenproduktion. USA, som var det enda land som vid denna tid hade kärnvapen, såg emellertid till att det sovjetiska förslaget röstades ned.

Sedan följde det så kallade “Kalla kriget” då flera stater skaffade kärnvapen, Sovjetunionen 1949, Storbritannien 1957, Frankrike 1960 och Kina 1964. Atomvapnen de utvecklade blev allt fler och kraftigare. Till slut var vapnen så förödande att det knappast kunde användas.

När Kalla kriget, som möjligen var kallt, eller snarare lite varm och skönt för några få Västländer, medan de var hett, dödligt och förödande för många länder utanför västsfären, tog slut hade kärnvapenarsenalerna, åtminstone på pappret, minskat något.

Men de som hoppades på ett slut för kärnvapen hoppades förgäves. Nu är kärnvapen populärare än någonsin i Väst i allmänhet och i det godtrogna Sverige i synnerhet. Sverige har bett om att få bli medlem i krigs- och kärnvapenalliansen Nato. För att det skulle bli möjligt krävdes vad som inte kan betraktas som annat än en lögn-, bedrägeri- och skrämselkampanj utan dess like. Politiker, militärer och medier drev på för att framställa Sverige som ett hotat land som inte skulle klara sig utan Nato och dess kärnvapen. I ansökan krävde heller inte Sverige några förbehåll när det gäller kärnvapen. Varsågoda att komma hit och stationera era kärnvapen här. Vi känner oss trygga under ert kärnvapenparaply, förklarade regering och opposition med en röst för förvånade men glada Natogeneraler.

Svenska folket lämnades helt utanför denna process. Någon debatt om kärnvapen eller att Nato-medlemskapet kommer att innebära att svenska soldater ska delta och offras i Natos rövartåg runt om i världen föregick självklart inte ansökningsbeslutet. På USA:s order röstade också ansvariga svenska politiker i FN mot sitt eget förslag att förbjuda kärnvapen.

För första gången i modern tid infördes även censur i Sverige. Vissa utländska radio- och tv-stationer är numera blockerade i Sverige. Du måste resa utanför EU för att upphäva censuren.

I stället för den förutsättningslösa debatt som borde ha föregått en Nato-ansökan, de fria tankeutbyte där åsikter och idéer möts och där hundra blommor blommar, beordrade politiker, militärer och medier oss – gräv hundra gravar.

Fredsvänner, vi som vägrar gräva gravar, vi som inte vill att människor med tomma ögonhålor ska dö i städernas parker och slemmiga kroppar med illaluktande hud ska kräla längs våra vattendrag – vi får aldrig sluta säga:

NEJ TILL NATO!
NEJ TILL KÄRNVAPEN!
JA TILL ALLIANSFRIHET!

Föregående artikelUSA sätter in nya kärnvapen i ett antal europeiska stater. Brott mot icke-spridningsfördraget?
Nästa artikelVästvärldens BRICS-paranoia

15 KOMMENTARER

 1. Kärnkraftsreaktorer för energiproduktion
  går hand i hand med kärnvapen.

  ×××××

  Kärnbränslekedjan
  Med kärnbränslekedjan menas de steg som krävs för att få fram material till kärnvapen och bränsle till kärnkraftverk.

  Uranbrytning
  Det första steget är brytning av uran.

  Urankoncentrat
  Nästa steg är att utvinna urankoncentrat, så kallad yellow cake, ur malmen. Det görs genom att mala uranmalmen till ett fint pulver som sedan lakas för att få bort alla onödiga element och utvinna urankoncentrat.

  Urananrikning
  Det uran som finns i naturen har en mycket låg halt av U-235 (endast 0,7 %), som är den isotop som är lättast att klyva och därmed mest användbar. För att nå vapenkvalitet krävs 90 % U-235.

  För att uranet ska vara användbart behöver urankoncentratet därför anrikas, en process som innebär att man höjer halten av den nödvändiga isotopen U-235. Uran som ska användas i kärnkraftsreaktorer behöver anrikas till ca 3–5% U-235. För användning i kärnvapen behövs en anrikning till omkring 90%.

  Urananrikning kräver storskaliga industriella processer som behöver stora utrymmen och är svår att dölja för länder som eventuellt vill hemlighålla sina anrikningsanläggningar. Den vanligaste anrikningsmetoden är centrifuger.

  Samma typ av centrifuger används för att anrika uran för kärnkraft som för kärnvapen, skillnaden är endast graden av anrikning. Det är därför relativt enkelt ta fram uran för kärnvapen i en anläggning som ursprungligen var avsedd för kärnbränsleframställning.

  Upparbetning
  När uran används i en kärnreaktor bildas bland annat ett nytt grundämne, plutonium. Plutoniumisotopen Pu-239 kan användas i kärnvapen. Genom en process som kallas upparbetning kan detta plutonium utvinnas ur kärnavfallet. Plutoniumrester från kärnkraftsreaktorer för energiproduktion kan på så sätt användas för att bygga ett kärnvapen.

  https://laromkarnvapen.se/konsekvenser/uranbrytning/

 2. Ett intressant tal med sakligt innehåll som tyvärr inte kommer till allmän kännedom eftersom denna viktiga information förtigs av vårt dominerande medieutbud.
  Vill mena, ett oerhört stort demokratiskt underskott, som jag i min vildaste fantasi inte trodde skulle få uppleva, till den grad utan minsta skam.
  Och inte heller att våra folkvalda skulle sätta sina uppdragsgivare dvs medborgare på undantag i förhållande till ett cyniskt stormaktsintresse.
  Ja man kan undra vad som föranlett denna totala omsvängning från ett fredsälskande land till att välja ingå i en krigsorganisation som leds av dödsbringande särintressen.
  Har rädsla inför en allomfattande katastrofal hotbild påverkat människan till uppgiven apati och total tystnad?

  • Olof, det partiet jag antar du förespråkade i din ungdom, kanske än idag av tradition, är upphovet till att viktig information förtigs av vårt dominerande medieutbud, i nutid som dåtid.
   Olof Palme likt många socialdemokrater, ja nästan alla var progressiva i sina tal, men ack så konservativa i handling… då mest mot arbetarklassen. Den svenska exploaterade massan som axlade landets produktion i tron på en bättre framtid i händerna på Socialdemokratin, ett parti som visade sig tillhöra Wallenbergarnas framtida grundbult,
   den totalitära finanspolitiken.
   Klok som du är
   tror jag du förstår
   vad det politiskt innebär.

   • Carina!
    Alltid intressant med åsiktsutbyte utifrån olika livserfarenhet.
    Vad jag säga om ditt antagande om min partitillhörighet i ungdomens dagar,
    är att du misstagit dig. Förvisso har jag under hela min yrkesverksamma tid jobbat tillsammans med arbetare på golvet och är naturligtvis väl förtrogen i den miljön. Och utifrån den tidsresan har jag tillägnat mig erfarenhet som delvis präglat mig utifrån vad hänt under samhällsutvecklingen allt sedan efterkrigstiden.
    Som du så klart förstå har den resan innehållit mycket av intressanta
    skeenden även utanför mina dagar på arbetsplatsen och då inom bland annat föreningslivet i skilda sammanhang.
    Vad beträffar Socialdemokraternas förhållande till Wallenbergsfären är det ingen hemlighet att där funnits och finns en väl sammankopplad länk dom emellan.
    Men det förtar inte att det funnits en positiv samhällsutveckling som varit till gagn för min föräldrageneration, födda 1910-20 tal.
    Utifrån detta tidsflöde har jag sett och upplevt delar av utvecklingen samt mött mor och farföräldrar som var barn sent 1800 tal och därmed har påverkat mig efter förmåga, min grundade samhällssyn utifrån rättvisa och människovärde. Och vi får inte glömma att det var dessa skötsamma arbetare som genom sitt strävsamma slit under fattigdomens ok insåg nödvändigheten av bra skolundervisning samt allmän folkbildning, för att lämna över denna insiktsfulla gärning till kommande generationer.
    Ett arv, anser jag- ”vi” kunde förvaltat så mycket bättre.
    Dessvärre har jag inget bra svar om varför det blivit så. Jo kanske, men tror inte vi kan inrymma ett sådant tankeutbyte på detta forum.

    Däremot lånar några rader från Stig Dagermans tänkvärda dagsedlar:
    ”En tanke exploderas som ett fyrverkeri, vårt läge är kan hända inte hopplöst-bara vi”.
    Och i det avseendet fyller exempelvis detta forum en viktig funktion.

    • Tack Olof, du skriver förtrollande vackert, harmoniskt tillbakablickande och du för mig återigen på en tidsresa bakåt, årtal 1979. Dikter är styrka olika bra beroende på konstnärlig kvalitet, enligt mitt förstånd alltid verkningsfulla för dem som älskar poesi, det gör jag. Hösten -79 köpte jag Svensk dikt, en antologi sammanställd av docent Lars Gustavsson, den boken flyttade från Sthlm-Uppsala-Grekland-Tyskland-Grekland och åter till Sverige 1995, lever fortfarande i min bokhylla.

     Avslutningsvis som den grekofil jag är, kloka ord av komediförfattaren Aristofanes född: 446 f.Kr.
     död: 386 f. i antikens Aten.

     ”De som inte bryr sig om politik 
     riskerar att styras av idioter”

     En absolut tidlös sanning.

 3. Jag ser att Hans Öhrn också framför myten om att ”Vissa utländska radio- och tv-stationer är numera blockerade i Sverige”.
  Jag undrar vilka han talar om? Om det gäller Russia Today så har jag inga problem att nå deras webbplats rt.com, om det är Sputnik News så har jag heller inga problem att nå deras webbplats sputnikglobe.com. Utan att använda VPN eller något annat ”trix”.

   • Men inte desto mindre är det inga problem att nå dem från Sverige. Så det är fortfarande en myt som odlas här, att man inte kan nå dem. Testa själv.

    • Visst är det problem. Se andras kommentarer. På diskussionssiten ”Ifrågasätt” för flera tidningar accepteras ej länk till RT.

   • Ja Anders, risken är stor för alla när den orsakas av dem som inte bryr sig om politik, deras passiva förhållningssätt,  om de är i majoritet, riskerar att lyfta fram styrande idioter och inte ens det bryr dem men för oss övriga blir det ett huvudbry.

  • Jag har inga trix i datorn men kan inte nå rt.com.
   Endast vit sida kommer upp med ett meddelande att anslutning inte är möjlig.
   Så har det varit ända sedan ryska Specialoperationens början.
   Då gick det ut meddelande här att Russia Today skulle censureras i Sverige.

   Sputnik News kommer jag in på. Där är inga problem.

   Troligtvis var det många här i Väst som läste Russia Today och det klarade inte demokratin av.

   Det fria ordet finns bara i demokratin så länge det verkar smörjande.
   Används det fria ordet mot demokratin, eller den Västerländske Borgarens Välde, så har Borgaren inget annat val än att stänga av dem som protesterar.

   Om den Västerländska demokrati- borgar- eller färgrevolutionen hade stängts av vid ett tidigt skede i Ukraina hade det här kriget kunnat avvärjas och den ryska befolkningen i Donbass kunnat leva i fred som de gjort tidigare.

   Det är skrämmande att så många människor tvingas dö för den Västerländske Borgarens begär efter mera makt och rikedom.

   Det är en läxa för Ryssland att det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

 4. Det är ingen myt. EU har ju MYCKET tidigt förra året bannlyst dessa sitter. Jag har EJ kunnat komma in på dessa RT och Sputnik sedan dess. Dom är tvärs igenom avstängda för mej. Kan EJ komma fram. Testat genom familje medlemmar och andra bekanta och vänner också, men varit samma sak. Vissa kan komma in tydligen har jag förstått, men inte jag fortfarande. Jag kunde ALDRIG i min vildaste fantasi ens tro detta var möjligt om någon hade frågat mej för några år sedan. Sverige är på väg mot klippkanten och skiter i vad sin befolkning tycker och vill. Det är HELT uppenbart. Vad gäller Nato också hade man lätt kunnat tillåtit en folkomröstning, vad var man rädd för dessa klantskallarna. Svänga 360grader på ENDAST par månader när kuppen genomfördes, för att soccarna är HELT ryggradslösa. Vad gäller att skriva under kärnvapen förbudet också, såg vi hur de gick för några år sedan. Detta efter öppna påtryckningar. Vad har nuvarande regering och regeringen före att dölja undrar jag. Nu är man helt på väg in i krigiska kärnvapen alliansen Nato. Hade någon frågat mej detta för bara 10år sedan år2013, hade jag ALDRIG trott på denna åt skogen utvecklingen. Våra politiker och regering är INGET annat än ryggradslösa och HELT åt skogen värdelösa, som bara förstört och tagit Sverige åt klippkanten. Ingen som helst MINSTA lilla egna självständiga försvar säkerhet och utrikespolitik har man. Så värdelösa och farliga korkskallar som förstör våra barns framtid utan MINSTA konsekvenser. Högförräderi borde flertalet politiker HELT klart ställas inför rätta för, dessa senaste åren nu. Man gör allt för att göra hussen i Washington nöjd, som dom tofflor man är. Sålt ut vårt land bara sådär utan att blinka ens. Ingen som helst MINSTA lilla egna självständiga försvar säkerhet och utrikespolitik kvar. Nej värre än detta är så svårt att minnas

 5. Europe Under Censorship With The Digital Services Act. Orwell’s Prophecy Is Reality

  George Orwells profetia går i uppfyllelse. Den 25 augusti trädde lagen om digitala tjänster i kraft, den europeiska förordningen som formellt syftar till att sätta information på nätet i ordning, men som faktiskt är ett första rejäl steg mot censur av gratis information. George Orwell hade tänkt sig ett verklighetsministerium. Bryssel skapade verkligen den strukturen. Det kommer att vara upp till Europeiska kommissionen, utan filter och utan tillsynsorgan, att fastställa vad som är sant och vad som är falskt, fastställa vad som kan publiceras och göras tillgängligt och vad som inte kan.

  Utöver de goda avsikterna med den nya förordningen (om det finns några) är lagen om digitala tjänster en verklig europeisk klyvning som påverkar information, med möjlighet att även censurera, fördunkla och till och med radera åsikter från personer som använder de sociala medierna. Sammanfattningsvis är lagen om digitala tjänster en åtgärd som begränsar friheten i Europa. Europeiska kommissionens politiska mål är att stoppa ”desinformation”. Men vem bestämmer vad som är ”desinformation” och vad som inte är det? Enkelt, Europeiska kommissionen.

  EU-bestämmelsen trädde i kraft i november 2022 och efter en process för att finjustera ansökningarna kommer den att träda i kraft den 25 augusti. I vilket fall som helst kommer den att vara bindande i hela EU senast den 1 januari 2024. Förordningen föreskriver systematisk kontroll av användarinnehåll av stora plattformar med ”mer än 45 miljoner aktiva användare” i EU (Google, Apple, Facebook , Amazon, Microsoft, Twitter, TikTok och liknande). Strikt kontroll åläggs plattformarna (ett villkor som inte tillåter ett verkligt skydd av den grundläggande rätten till konfidentialitet för konversationer). Lagen om digitala tjänster ger stränga ekonomiska påföljder, 6 % av den årliga försäljningen vid upprepade brott för dem som inte vidtar åtgärder mot olagligt innehåll och desinformation på nätet. Faktum är att EU sätter ett block mot onlineartiklar, inlägg och sociala kommentarer. En klyver utan motstycke.

  På det politiska planet är den grundläggande poängen: vem bestämmer vad som är desinformation? EU och olika signalgivare, inklusive privata, ansågs vara ”pålitliga”. Som vanligt anses EU och dess partner a priori vara pålitliga. Allt innehåll som betraktas som ”desinformation”, även om det är bevisat och grundat, kan alltså enkelt censureras. Inte ens tidningar, om de går online, är undantagna från EU:s yxa.

  Några exempel räcker för att förstå hur djupt denna åtgärd skadar rätten till fri information. Idag skulle det betraktas som desinformation, censurerat och raderat, den verkliga nyheten att USA och europeiska allierade bombade Irak 2003 även utan bevis för att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Även att kritisera den italienska regeringen för dess psykotiska hantering av pandemin, som också bryter mot den konstitutionella stadgan och EU:s antidiskrimineringsregler, skulle betraktas som desinformation, censurerad och raderad. Från och med den 25 augusti blir det därför bara en berättelse. Även och framför allt kommer nyheterna från Central-Östeuropa att bli föremål för granskning av Big Brother från Fortezza Europa. Odessamassakern? Det hände aldrig.

  Lagen om digitala tjänster föreskriver att befogenheterna att övervaka och genomföra åtgärder gentemot plattformar exklusivt tilldelas Europeiska kommissionen. Det finns inte heller någon tredje part eller oberoende organ.

  Det är helt uppenbart att borttagning av innehåll som anses olagligt eller desinformation kommer att ge en nivå av censur som aldrig upplevts tidigare.

  Åtgärden drabbar främst journalister och kommentatorer. I verkligheten, trots hotet om ekonomiska påföljder, är åtgärden inte särskilt allvarlig med stora tekniska plattformar. Det finns en anledning. Under de senaste åren, strax före antagandet av lagen om digitala tjänster, har kostnaderna för lobbyverksamhet vid de europeiska institutionerna på de stora plattformarna ökat exponentiellt.

  Kontrollen av användarprofilering förblir i händerna på Big Techs. Och det är det som gäller.
  https://southfront.org/europe-under-censorship-with-the-digital-services-act-orwells-prophecy-is-reality/

 6. Det är naturligtvis ingen myt att censur har införts i Sverige.

  ”Den 2 mars 2022 beslutade EU att stoppa de ryska statsägda kanalerna Sputniks och Russia Todays sändningsverksamhet i EU till dess att aggressionen mot Ukraina har upphört och fram till dess att Ryssland och ryska medier som står regeringen nära upphör med desinformationsverksamhet och manipulering av information.

  Förordningen anger att det ska vara förbjudet för operatörer att sända eller möjliggöra, underlätta eller på annat sätt bidra till sändning av innehåll som utförs av de juridiska personer, enheter eller organ som anges i en bilaga till förordningen. Förordningen gäller direkt även i Sverige.”

  Dessa rader kan man läsa på Myndigheten för press, radio och TV:s sida.
  https://www.mprt.se/nyhetsrum/nyhetslista/2022/ytterligare-ryska-kanaler-blockeras/

  Sedan är det en helt annan sak att de som känner till tekniken även i fortsättningen kan se, höra eller läsa de förbjudna kanalerna. Det är till och med så att åtminstone ett bredbandsbolag, Bahnhof, har vägrat följa den införda förordningen och mig veterligen ännu inte straffats för sitt lagbrott.

  Förbudet har införts, men straff, förföljelse och utomrättsliga avrättningar dröjer nog ett tag till.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here