Hur kan en framtida socialism se ut? Många i USA vill ha socialism

19
1381

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

En mycket flitig kommentator skriver

”Den sovjetiska samhällsutvecklingen kunde tidvis vara mycket både kraftfull och lika imponerande. Det fanns tidvis siffror på att var fjärde ingenjör i världen ett tag var just sovjetisk. De allra första landningarna med föremål med utrustning på såväl månen som planeterna Mars och Venus var sovjetiska, inte amerikanska. Skol- och kulturnivån var mycket hög; matematik- och naturvetenskaplig kunskapsnivå avgjort högre än hos svenska studerande i motsvarande ålder.

Men just den drivande ideologiska kommunistiska anden och andan exakt, fanns inte i SSSR. Det var på sin höjd en läpparnas bekännelse. Ingen jag mötte som vanlig partimedlem trodde någonsin på allvar på något slags avlägset kommunistiskt system som gått om det västerländska systemet. På 1960-talet slog en partikongress fast att det målet skulle vara nått år 1980.

I sin intervjubok ”Sto sorok besed s Molotovym” (”140 möten med Molotov”) svarade gamle Molotov som intervjuades 1969-1986 i en lång intervjubok med Feliks Tjujev syrligt och sarkastiskt: ”Ja, istället fick vi olympiska spelen”(d.v.s. 1980). Molotov på den tiden var nog den mest sovjetiske samhällskritiske och insåg att systemet var en outredlig sörja som alltmer tappade egen styrfart. Vad det berodde på tar en evighet att reda ut.

Så jag delar helt enkelt Molotovs syn på efterkrigstidens sovjetiska utveckling. Och, ja, den var -för alla som satt sig in i det- just i sig mycket motsägelsefulla sovjetiska systemet just motsägelsefullt.

Men några devota äkta revolutionära kommunister var mycket svårt att rusa på i det post-stalinistiska systemet, ja post-leninistiska. Minst 90% blev säkert partimedlemmar för att det öppnade dörrar till utbildning och högre yrkesposter. Där lades tyvärr också grunden till en omfattande inrikes korruption. Det systemet lever och frodas än idag, det tog inte slut 1991, tvärtom. Gamla KGB tog över det, rakt av.”

______________

Kommentar från redaktören: En framtida socialistisk värld måste lära sig av Sovjetunionens brister och misstag, och kanske också något av dess framgångar.

Förslag på några punkter för en framtida socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Och vi får en mer demokratiskt samhälle.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Denna nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra och tjäna pengar på andras arbete som i vår primitiva kapitalism. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhälleliga och folkliga organ blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Detta är ett utdrag ur artikeln Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha någon slags socialism

Går USA åt vänster?
Presidentvalet i USA. Demokratisk socialism. Har Bernie Sanders en chans?

Jag nämner nedan ett antal opinionsundersökningar från de senaste 10 åren. Vissa är utförda då det var lågkonjunktur och vissa då det var högkonjunktur. Men bilden är entydig. Stödet för socialism är stort i USA, särskilt bland de unga. Det är självklart att olika personer har olika uppfattningar om vad socialism är.

* Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en opinionsundersökning 2019, som visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2019.
Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

* YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

* I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Föregående artikelJulian Assange kommer hem!
Nästa artikel”Sensations” -rapport hävdar ryska förluster ”mycket högre än man tidigare trott” – Avslöjat?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

19 KOMMENTARER

 1. ”Hur kan en framtida socialism se ut? Många i USA vill ha socialism”

  Jaha?
  Men jag väntar på inlägget om Sveriges medlemskap i NATO som verkar vara ett faktum nu.

  Det statliga medieväldet med sju miljarders årsbudget av skattepengar SVT Public manifesterar som ”historisk dag” och ”avslutande av 200 års alliansfrihet”.
  Precis som Sveriges officiella (men inte i praktiken) äntligen skulle vara över och efterlängtad framtid med USA och Storbritanniens militära närvaro i Sverige är vad som landet behöver och alla(?) vill ha.

  Sveriges arbetarpartier, arbetarepartier (välj stavning som passar dig bäst) har antingen medverkat eller som det kallas ”respekterat de andra partiernas vilja”.

  Från Socialdemokraterna är NATO i Sverige ett välkommet besked.
  Vänsterpartiet svarar det hade varit bättre utan NATO men Vänsterpartiet respekterar övriga partiers vilja.

  Alltså inget av vänsterpartierna har verkat mot NATO anslutning utan antingen välkomnat eller sagt AMEN (låt så ske).

  Säkert finns många på den här sajten som röstar eller har röstat med Vänsterpartiet.
  Även jag själv till och med.

  Men för mig är beskedet definitivt.
  Det existerar ingen opposition mot borgerlighetens välde i Sverige.
  Antingen är man för eller finns en mer eller mindre ogillande acceptans.

  Aldrig tidigare har George W Bush bibliska ord vid USA:s invasion av Irak passat bättre.

  Antingen är man för eller är man emot (Sverige i NATO).

  Att inte vara emot är faktiskt att vara för Sveriges inträde i (militära terrororganisationen) NATO.

  För mig är det färdigröstat i Sverige.
  Ingen ska inbilla mig det finns några s.k. arbetare- arbetarpartier i Sverige för det gör det inte.
  Ser man till den praktiska politiken som utförs både av borgerlig och vänstermajoritet så är ”arbetarmakten” bara en illusion att locka potentiella väljare med.
  På sin höjd kan det bli någon krona eller några kronor till.
  Åtminstone så länge staten låter kronan som valuta finnas kvar.

  Man talar vackert och ger ut ett antal löften så är väljarunderlaget ordnat.
  Folk tror som de alltid gjort eller lärt sig tro.

  Det har blivit proletariatets roll i den liberala demokratin.

  In facto,
  Om inga avarter finns så skiter jag f-n i om den verkliga oppositionen mot det borgerliga demokratiska väldet är vänster- höger eller kommunistiskt.
  Står de opposition så har de också mitt stöd.
  Nazism och Fascism och liknande rörelser kan jag dock av humanitära skäl inte stödja.

  Det är bara att se till Ryssland vad sådana rörelser nazism och fascism har kunnat orsaka för fasansfulla skador.

  Enligt Johan de Naucler finns fascistiska rörelser i Ryssland liksom i Sverige och andra länder.
  Men jag tror där som här att omedvetna människor luras in i dem liksom ungdomar här i Sverige lurats in i de (socialdemokratiska) kriminella gängen.

  Det är en tragik som samhället måste hantera.
  Dock är min övertygelse att den auktoritära staten lyckas med sådant långt mycket bättre än den slapphänta och ”frihetliga” demokratiska varianten av stat.

  Mitt stöd går till de auktoritära länderna i Öst samt länderna i Syd som jag hoppas formerar sig till en utmaning av Västerlandets brutala och krigiska imperialism.

  Som nu mot min vilja har fått ytterligare stöd av mitt hemland Sverige.

  Inlägget postat tisdag 11 juli 2023 kl. 13.22

  • @arbetarklass 11 juli, 2023 At 13:22
   NATO är inget annat än USA kapitalismens maktmedel. Militär makt tar över, och den styrs och ägs av kapitalismen, USA trupper på svensk mark, dyra rustningar i krigsförberedelser, det gäller att fortsätta kolonisationen men i nya banor för att konfiskera och plundra andra för att skapa egen rikedom och öka egenmakten för att kontrollera andra och deras resurser.

   Begreppet ”Antingen är man för eller är man emot” myntades faktiskt av sovjets Bolsjeviker. Stöder du oss inte är du vår fiende.

   Grundproblemet är uppdelning i olika klasser, arbetarklass, tjänstemannaklass, och kapitalister, som sedan fungerar i konstant skapad konflikt. Bättre om man kunde få till samarbete, men så länge som ”demokratin” i dagens form får fortsätta blir samarbete en omöjlighet. ”Demokratins” grund är att skapa konflikt och motsättningar, inte enighet och samarbete. Det förhindrar effektivt all utveckling och alla framsteg.

 2. Om man ställer frågan ”vill ni ha gratis glass” svarar många ”ja”. Om man ställer frågan ”vill ni ha fångläger, fattigdom och allt ägt av statens enda parti” svarar nästan alla ”nej”. Ett fåtal med en skruv lös svarar faktiskt ”ja”

  Socialister predikar gratis glass. Verklig socialism är sen fångläger, fattigdom och allt ägt av statens enda parti. Den kan genomtvingas under katastrofala omständigheter och är oerhört svår att bli fri från, den har testats på 1/3 av jordens befolkning med nedslående resultat, och den bröt samman av sig själv.

  Vill vi ha socialism? ”Nej” Gratis glass ”ok”, socialism ”nej”.

  • Tore,

   Gratis glass får borgaren att bli tvärilsk då han ser konkurrensen från staten.
   Staten blir då borgarens fiende istället för borgarens redskap.

   Det enda alternativet borgaren kan tänka sig är att proletären får statliga bidrag till glassen men att borgaren fortfarande tillåts ta ut marknadens pris för ”sin” framställda produkt.

   Uppmaningen från borgaren är:
   Rör inte MIN Fria Marknad!

 3. Vårt liv
  Vårt liv utmärks inte av ett liv i ömsesidig hjälpsamhet, utan snarare ett liv insvept i vederbörliga krigslagar, som kallas ”rättvis konkurrens”, alltså ömsesidig fientlighet . Överallt verkar vi glömt att ”kontant betalning” inte är den enda relation vi mänskliga varelser behöver.
  Handel är faktiskt till sin natur ond, och den är mer än något annat skyldig till vad Marx och Engels kallade proletariatets allienation, alltså arbetsdelningens fördärvliga inverkan på individens liv.
  Och då i såna här tider då kapitalismen visar sin mest kaotiska och omänskliga ansikte finns det alltid både medvetna och omedvetna människor som då måste kritisera och omöjligförklara marxism-leninismen i syfte att i skuggan av kapitalismen långvariga omänskliga kollapsutveckling inte ge några alternativ till framtid för oss människor.
  Dessutom genom imperialismens långvariga krigsekonomi och dess långvariga kapitalackumulation bekräftas i all tydlighet Marx politiska ekonomi-analys och då känner sig flera borgliga ekonomer nödda att idag vidkännas detta men också i samma andetag anklaga och underkänna leninismen för socialismens misslyckande.
  Men Nu om någonsin står väl klart att proletariatets diktatur och egendomsfrågan är avgörande för vår mänsklighets framtid. Hur vi organiserar detta blir förstås en fråga men grunderna består. Proletariatet och dess bundsförvanter är spjutet.
  Kapitalismens och Imperialismens patologiska ondska visar ingen nåd.

  /Claes Bjurklint

 4. Balans i allt enligt ”den svenska modellen” är nog att föredra, tror jag. https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_modellen

  Ett alliansfritt neutralt Sverige och en låg arbetslöshet på ca 2%, genom att vi delar på jobben och inkomsterna mer rättvist, samt beskattar progressivt, tror jag är ett bra recept för en trygg välmående nation utan rasism.

  Att motverka rasism innebär också att vi kör utländska grova brottslingar till gränsen efter avtjänade straff och inte släpper in dem igen!

  Det gäller också att man inte tar in människor med en alltför avvikande kultur, så att integration och assimilation kan fungera väl!

  Kristna, ateister, buddhister och sekulära muslimer går, i min mening, ganska bra ihop. Sekteristiska muslimer bör i min mening bo i sekteristiska muslimska länder och där få höra sina kära böneutrop och enbart se övertäckta kvinnor!

  Det gäller, i min mening, att vi organiserar detta och röstar för detta, för allas välmående!

 5. ”Balans i allt enligt ”den svenska modellen” är nog att föredra, tror jag”
  Det tror inte jag. De, politikerna har blivit så balanserade så de har blivit landsförrädare.
  Nu är det dags för revolution med demokratiska förtecken.
  Vi måste få ett politiskt system som verkligen kan kallas demokratiskt. Vad gäller stora beslut som hittills har fattats över våra huvuden ska lagstadgas om folkomröstningar innan förslagen genomförs. Vi lever i en datoriserad tid så det borde gå att genomföra på ett smidigt sätt. I vissa frågor av större vikt ska krävas kvalificerad majoritet för att förslagen ska få genomföras. Fram för allt måste beslut som det vi såg ML Andersson fatta helt enkelt inte gå att fatta från en dag till en annan. Att endast diskutera Natofrågan inom den egna partigruppen är faktiskt inte ett demokratiskt giltigt sätt att fatta ett så viktigt beslut som att söka medlemskap i en militär organisation. Och alla förhandlingar och ”avtal” med usa som förre försvarsministern P Hultqvist har medverkat till är också något som borde tas fram och belysas. Hur uppbundna är vi egentligen? Nato och Rysslandshat är sånt som borgarna enligt tradition har hållit på med så länge jag minns men sossarna har funnits där som ett sansat parti och hållit emot. Idag är det inte så. Public service förmedlar utvalda nyheter och utan förklarande bakgrund. Vi skickar vapen till Ukraina vilket medför ytterligare död och förstörelse där. Vad är detta om inte dåligt omdöme? Ingen skillnad oavsett regering. Fy fan.

 6. Begreppet ”socialism” är inte entydigt. Å en sidan har vi principerna från Sovjet. En hårt centraliserad auktoritär och autokratisk makt baserad på ideologi tar kontroll av propaganda, finanser och ideologi, och diktatoriskt driver ”socialismen” som går ut på att konfiskera där det finns och dela ut som bidrag. Makteliten styr genom ett omfattande system av massövervakning, censur, intensiv propaganda och ett omfattande bidragssystem. Sverige är ett exempel på det systemet.

  Den mer moderna formen av socialism har Kina utvecklar, ”socialism med kinesiska förtecken”, där konfiskeringar inte tillåts, Bidragen är sparsamma eller saknas, utan man uppmanar till att dela med sig. De som har fungerar som sponsorer och katalysatorer till att möjliggöra för de som inte har att växa till de som har.

  Sett från Sverige horisont har Kina redan påbörjat utvecklingen av framtidens socialism och statsskick, vilket är folkstyrt.

  —China and Russia should lead ‘global governance reform’ – Xi
  https://www.rt.com/russia/579484-beijing-moscow-global-reform/

  Väst och Sverige har ännu inte påbörjat någon utveckling av det förlegade systemet av ”demokrati”, som nu är över 100 år gammalt och idag helt dysfunktionellt

 7. En stor fördel med socialism är som jag ser det att man kan låsa ett lands materiella tillgångar som div naturresurser till det egna landet. Det som sker nu i Ukraina att ca 30% av deras odlingsmarker har köpts upp av investerare från usa är i mina ögon inget annat än rent röveri. Antar att det är ”priset” för den hjälp av vapen och annat dödligt skrot som usa och eu regelbundet förser Ukraina med. Med en socialistisk ekonomi hade det kanske inte kunnat ske.
  Under normala omständigheter kan man kanske säga att socialism är ekonomisk demokrati och det tillsammans med politisk demokrati skulle kanske kunna vara en bra början på en riktig demokrati??? Vet för lite. Kuba är intressant.

  • Som de socialistiska revolutionerna sett ut är det lätt att blanda samman socialism (gemensamt ägande) med nationalism (begränsning till det egna landet).

   Socialism och nationalism är egentligen varandras motpoler men då revolutionerna skedde i en tid då nationella idéer var allmänt gällande så kunde motpolerna förenas.

   Jag vill därför helt fräckt påstå att de socialistiska idéerna försvann samtidigt med nationalismens avskaffande.
   Det här var givetvis på borgarens begäran då aldrig kan erövra världen.

   Den multipolära världen är egentligen nationalismens återinförande då gemenskap skall byggas på nationernas grund.

   Det är en möjlighet att sätta stopp för borgarens kollektiva imperialistiska och kapitalistiska välde över världen.

   Ja, Kuba är intressant.
   Men Kuba är ingen internationell gemenskap.
   Kuba är en enskild och särpräglad nation.

   Den kommunistiska revolutionen byggde på en nationell grund.
   Precis samma idé som förespråkas av den konservativa alternativa högern idag.
   Den höger som står i opposition till borgarens liberala demokrati som ofta kallas ”högerpolitik” av ekonomiska fördelningsskäl.

   Ett europeiskt land som idag regeras av konservativ alternativ högerpolitik kan nämnas landet Ungern som ofta står i konflikt med den västerländske borgarens liberala demokrati.

   Ett annat större land som regeras av konservativ alternativ högerpolitik är det stora landet Ryssland i Öster.

   Ryssland är det landet i världen som utgör det största hotet mot borgarens liberala demokrati som med rätta även kan beskrivas som kapitalistisk utsugning.

   Varje arbetare som har förmågan och tänker självständig bör stödja Ryssland för sin egen fördel.
   Därför Ryssland är ett land där folket utgör maktbasen i motsats till Västvärlden där ett gynnat och elitistiskt borgerskap tillskansat sig makten från folket.

   Lätt förklarat kan man säga att Västvärlden är ett teaterspel med borgerskapet i huvudrollerna och folket förpassat till en betalande och applåderande publik som får nöja sig med vad de ser för ögat.

   • @arbetarklass 12 juli, 2023 At 19:00
    Socialism är inte nödvändigtvis gemensamt ägande. Det är istället grundprincipen för sovjet kommunismen. Staten skall äga eller kontrollera allt, som i Sverige. I Kina är ägandet till 86% inte gemensamt, utan individuellt, familjer mest. Ägandet är utspritt på många händer, inte centralt som i diktaturer och länder som USA. Kina har inte tillåtit centralt ägande och maktkoncentration som Blackrock att utvecklas.

    • Det finns verkligen olika uppfattningar om vad socialism är. Menar att en socialism där staten eller medborgerliga kooperativa organ bör äga och ha kontroll av produktionsmedlen och naturresurser. Mycket mer rättvist och demokratiskt än dagens primitiva, kapitalistiska system där en mycken liten grupp fattar avgörande beslut under dolda förhållanden, och berikar sig på andras arbete samt med krav på ökande vinster och med krig om mänsklighetens egentligen gemensamma resurser.

     • @Anders Romelsjö (red) 13 juli, 2023 At 07:55
      ”olika uppfattningar” Jag håller helt med , och det är precis vad jag försöker framföra. För mig är den ”socialism” som tillämpades i Sovjet, och den som tillämpas i Sverige idag, samma sak som kapitalismen, bara att staten har blivit kapitalisten ”Blackrock”.

 8. Jag tror att handeln, den långväga varianten, innebar att sociala fenomen uppstod som tvingade handelsresande att komma överens med rövare på vägen och att det har framskapat den symbios mellan hänsynslösa tyranner och köpmän som egentligen inte var självklart om man ser ur fredliga individers synvinkel där det verkar möjligt att köpslå utan våld så som ofta sker av sig själv eftersom människor inte vill bli svartlistade i framtiden.
  Det nuvarande anglosaxiska imperiets är i symbios med folk som tidigare kom från såna långväga handelsresande och England hade före imperiet pirater i statens tjänst.
  England’s flotta då var delvis ett rövarband som utgjorde ett hot mot handeln. Skulle man bedriva handel var det nödvändigt att komma överens med en sån piratnation och det började av allt att döma bli ömsesidigt på 1500-talet.
  I vår tid är US/UK en skurkstatsgemenskap som bromsar för finansvärlden att ha konstruktiva relationer med imperiets rivaler. Om det upphör kan Kina’s win-win bli verklighet med den nu tillbakahållna finansvärldens deltagande.
  Nazismen var ett av britterna frammanat rövarband som var designat för att försvåra för handlesresande/finansfolk att komma överens med. Det var väsentligt för att kunna hindra Tyskland Ryssland mfl.
  Inget av detta går att förenkla till att kapitalism är dåligt.
  Om Kina’s ideer blir mer allmänt accepterade kan vi få se en ljusare utveckling.

  • @petergrfstrm 12 juli, 2023 At 15:16
   Historiskt när det gäller Sidenvägen blev faktisk rövarna handelsmännen. När Han dynastins kejsaren Wudi tog kontroll av vad som är Xinjiang idag för omkring 2,100 år sedan slog sig rövarna ner runt oaserna och blev handelsmän. Dessa grupper började samarbeta, och blev så småningom folket Uigurerna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here