Hur Ryssland och Kina gick förbi väst

5
1243
Xi Jinping och Vladimir Putin med avtalshandlingarna efter mötena i Moskva. / Foto: Xinhua

En ny världsordning håller långsamt på att ta form.

Av Thomas Fazi.

Under det senaste året har Nato-länder, med USA i spetsen, försökt pressa resten av världen att ge militär hjälp till Ukraina och sanktionera Ryssland, i hopp om att isolera det senare. De har i stort sett misslyckats på båda punkter. Västerländska tjänstemän kan påpeka att 141 av 193 länder stödde en nyligen genomförd FN-resolution som uppmanade Ryssland att dra sig ur Ukraina, men de 32 nedlagda inkluderade Kina, Indien, Pakistan och Sydafrika – som ensamma står för cirka 40% av världens befolkning.

Trots västvärldens försök att ”globalisera” konflikten har bara 33 nationer – som representerar drygt en åttondel av världens befolkning – infört sanktioner mot Ryssland och skickat militärt bistånd till Ukraina: Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Sydkorea , Japan och EU — med andra ord de länder som är direkt under USA:s inflytandesfär, vilket i många fall innebär en betydande amerikansk militär närvaro . De återstående nationerna, som utgör nära 90 % av världens befolkning, har vägrat att följa efter. Om något så har kriget faktiskt stärkt de ryska relationerna med ett antal stora icke-västliga länder, inklusive Kina och Indien, och påskyndat uppkomsten av en ny internationell ordning där det är västvärlden som ser allt mer isolerad ut, inte Ryssland.

Sedan invasionen har Kina kraftigt ökat sina inköp av rysk olja, gas och kol, samtidigt som de exporterat mycket mer maskiner, industriprodukter och avancerad elektronik åt andra hållet. De har ökat sin bilaterala handel med mer än 30 %. De två länderna har också åtagit sig betydande investerings- och infrastrukturprojekt genom Shanghai Cooperation Organization , världens största regionala gruppering sett till geografisk omfattning och befolkning, som även inkluderar Indien, Pakistan, Iran och alla de stora centralasiatiska republikerna. Dessutom, som ett resultat av västerländska sanktioner, har de tvingats förlita sigpå rubel-yuan-handel istället för att använda dollar, vilket har förbättrat yuanens reservvalutastatus.

På årsdagen av den ryska invasionen sa Wang Yi, Pekings högsta diplomat, att Kina var förbundet att ”stärka och fördjupa den kinesisk-ryska vänskapen” och ”främja ömsesidigt fördelaktigt samarbete på alla områden.” Ännu viktigare är att de två länderna i allt högre grad har talat med en röst om behovet av en mer balanserad internationell ordning, och uttryckligen har formulerat att deras samarbete syftar till att försvaga västvärldens dominans i globala angelägenheter. Särskilt Kina har implicit anammat Rysslands syn, uttrycktså av utrikesminister Sergej Lavrov: ”det här handlar inte alls om Ukraina… Det speglar kampen för hur världsordningen kommer att se ut”. I detta sammanhang borde det inte komma som någon överraskning att Peking och Moskva har hållit en jämn takt i sina gemensamma militärövningar , inte heller att Xi kommer att träffa Putin i Moskva i dag.

USA:s allt mer aggressiva hållning mot Kina har bara underblåst uppfattningen bland Pekings eliter att de är i linje med Ryssland mot väst i en existentiell kamp för överlevnad. Xi utfärdade nyligen en ovanligt rak tillrättavisning av USA:s politik och anklagade Washington för att delta i en kampanj för att undertrycka Kina: ”Västländer – ledda av USA – har genomfört allsidig inneslutning, inringning och förtryck mot oss, vilket har lett till allvarliga utmaningar utan motstycke för vårt lands utveckling”, sa han till statliga medier. Detta innebär en betydande avvikelse från Kinas traditionellt mätta tillvägagångssätt. Det följde publiceringen av ett ovanligt kritiskt dokument från Kinas utrikesministerium med titelnUS Hegemony and Its Perils , som hävdade att USA har ”agerat… för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter, förfölja, upprätthålla och missbruka hegemoni, främja subversion och infiltration, och medvetet föra krig och skada det internationella samfundet” .

Problemet för USA, och för västvärlden, är att denna uppfattning börjar få resonans över hela världen. Många icke-västerlänningar känner att USA inte har någon position att föreläsa andra länder om suveränitetens helighet, territoriell integritet, internationell rätt och den så kallade regelbaserade ordningen. De erkänner att USA har brutit mot dessa principer tidigare – senast med de katastrofala invasioner och bombkampanjer mot Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien. Det är därför västvärldens försök att framställa konflikten i Ukraina som en moralisk kamp av ”det goda mot det onda” framkallar oro bland många icke-västerlänningar, särskilt i de länder som har varit på mottagande sida av västerländska koloniala ansträngningar.

Till exempel markerade The Washington Post förra månadens jubileum genom att publicera en serie intervjuer med människor i Sydafrika, Indien och Kenya. Den drog slutsatsen att de har ”en djupt ambivalent syn på konflikten, mindre informerade av frågan om huruvida Ryssland hade fel att invadera än av aktuella och historiska anklagelser mot väst”. Det är ett av flera afrikanska länder som har vägrat att ställa sig på Kievs sida.

För flera länder handlar det inte bara om att de inte är villiga att offra sina egna intressen för Ukraina. Det handlar delvis om att komma överens med väst. Som Clement Manyathela, en populär sydafrikansk radiovärd, förklarade: ”När USA gick in i Irak, när USA gick in i Libyen, hade de sina egna motiveringar som vi inte trodde på, och nu försöker de vända världen mot Ryssland …. Jag ser fortfarande inget berättigande för att invadera ett land, men vi kan inte dikteras angående de ryska dragen mot Ukraina. Jag känner ärligt talat att USA försökte mobba oss.”

Vi borde kanske inte bli förvånade över att Sydafrika är bland de länder som valt att stärka banden med Ryssland. Under ett besök av Lavrov i januari hänvisade Sydafrikas utrikesminister Naledi Pandor till de två nationerna som ”vänner” och berömde deras ”växande ekonomiska bilaterala relationer”, tillsammans med deras ”politiska, ekonomiska, sociala, försvars- och säkerhetssamarbete”. Mest anmärkningsvärt var att Sydafrika deltog i förra månadens militärövningar med Ryssland och Kina.

Indien har också öppet trotsat väst om UkrainaLandet meddelade nyligen att handeln med Ryssland hade ökat med 400 % sedan invasionen, till stor del på grund av en 700 % ökning av importen av petroleumrelaterade produkter – ett resultat av landets vägran att följa det västerländska oljepristaket. Ryssland är fortfarande Indiens största vapenleverantör. I ett försök att motivera dessa beslut har Indiens regering antagit en uttrycklig berättelse om den historiska betydelsen av brytningen med västerländsk utrikespolitik. Som Venkatesh Varma, Indiens tidigare ambassadör i Ryssland, skrev förra månaden: ”Genom att inte acceptera den västerländska presentationen av Ukraina-konflikten … stod Indien på sitt och av den anledningen höjde vi Indiens globala status.”

Hur länge kommer detta att pågå? Den senaste utvecklingen tippar verkligen inte den globala balansen till förmån för väst. Å ena sidan blir det allt tydligare att Natos strategi i Ukraina inte fungerar: inte bara står Ukraina inför stora förluster , medan västvärlden inte kan hålla jämna steg med ukrainska krav på ammunition och utrustning, men sanktionerna har skadat västländerna. såväl som utvecklingsländer . Å andra sidan är finanskrisen som utlöstes av Silicon Valley Banks kollaps ännu en påminnelse om den inneboende instabiliteten i västvärldens hyperfinansierade varumärke av kapitalism.

Nyligen fick USA:s globala ställning ännu ett slag med undertecknandet av ett historiskt avtal mellan Iran och Saudiarabien förmedlat av Kina (medan, det bör noteras, den saudiske utrikesministern var i Moskva). Som en del av avtalet har Iran gått med på att sluta beväpna houthierna i Jemen, vilket potentiellt banar väg för en lösning på det nioåriga jemenitiska kriget. David H. Rundell, en före detta beskickningschef vid USA:s ambassad i Saudiarabien, skrev i Newsweek , att avtalet kommer att ses som ”en vattendelare för kinesiskt inflytande i Mellanöstern”, samtidigt som det urholkar USA:s redan dåliga rykte ytterligare regionen.

Alla dessa utvecklingar tyder på att en radikal geopolitisk omställning pågår som påskyndar nedgången av amerikansk global överhöghet. Detta bekräftas i en nyligen genomförd global studiegenomfört av det EU-finansierade Europeiska rådet för utrikesrelationer – den talande titeln ”United West, divided from the rest”. Den fann att medan USA och Europa växer sig närmare varandra, blir de alltmer politiskt främmande från resten av världen. Proxykriget i Ukraina ”markerar både konsolideringen av västvärlden och framväxten av den sedan länge aviserade postvästerländska internationella ordningen”, kännetecknad av en stark önskan om en jämnare fördelning av den globala makten mellan flera länder – nämligen multipolaritet. Den drar slutsatsen att även om Ukraina på något sätt lyckades vinna kriget, ”är det högst osannolikt” att en USA-ledd liberal världsordning kommer att återupprättas. Istället kommer ”västerlandet att behöva leva som en pol i en multipolär värld”.

Det bekräftade resultaten av en annan studie , utförd av University of Cambridges Bennett Institute for Public Policy i oktober förra året, som baserades på data från 137 länder som representerar 97% av världens befolkning. Medan vissa länder med högre inkomster i Sydamerika, Asien-Stillahavsområdet och Östeuropa har blivit mer pro-amerikanska, drog den slutsatsen att ”över ett brett spektrum av länder som sträcker sig från kontinentala Eurasien till norra och västra Afrika, finner vi motsatsen – samhällen som har flyttat närmare Kina och Ryssland under det senaste decenniet. För första gången ligger Kina och Ryssland nu före USA i popularitet bland utvecklingsländer – det vill säga bland den överväldigande majoriteten av världens befolkning.

I dag, när Xi och Putin sitter ner för att diskutera Ukrainas framtid, är konsekvenserna av detta tydliga. Kina och Ryssland frigör sig inte från väst; snarare frigör västvärlden sig från resten av världen.

Föregående artikelFör billiga elpriser – Nej till EUs energiunion
Nästa artikelScott Ritter: Stort ukrainskt nederlag är enda möjliga resultatet av konflikten med Ryssland
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Världsutvecklingen sett utanför den västliga sfären (d.v.s. vårt eget världspolitikens ålderdomshem), är synnerligen intressant.

  Det dysfunktionella amerikanska politiska systemet och hela dess emotionellt havererade resonemangsklimat, drar inte längre någon beundrande internationell publik runtom i världen.

  Tyvärr inser inte stora delar av det europeiska politiska klimatet detta ännu, utan vi släpar synnerligen efter i analysförmåga. Europa riskerar att helt enkelt förlora de produktiva kontakterna och pålitliga ekonomiska relationerna med Asien. Och det är mycket farligt.

  Vi ser hur de avgrundsdjupa skillnaderna inom den tyska regeringen mellan tyska SPD och Die Grunen förorsakar tysk tappad produktivitet och effektivitet.

  Europa tycks gå under sakta politiskt och ekonomiskt med den amerikanska flaggan i topp.

  Det har vi faktiskt inte råd med, dessutom när en Euro snart kostar svensken nära 12 kronor. Europa håller sakta på att bli ekonomiskt urartat och produktivitet faller och vår konkurrenskraft urholkas.

 2. Under den långsamma processen till en ny världsordning kommer Västvärlden uppfinna
  nya galna metoder för att bevara sin maktposition. Glöm inte att USA är lika mycket osynlig som synlig i hegemonins vidsträckta
  sfär.

  WASHINGTON, 8 september. /TASS/. Den amerikanska regeringens hot om att införa nya sanktioner i samband med det kommande valet i Ryssland kommer inte att skrämma landets medborgare och alla de som förstår de verkliga orsakerna bakom konflikten i Ukraina, sade den ryska ambassaden i Washington på fredagen.

  ”Vi uppmärksammade uttalanden från högt uppsatta förvaltningstjänstemän om den påstådda illegitimiteten av val i de nya regionerna i Ryssland”, sade ambassaden i ett uttalande. ”Vi står inför hot med ytterligare en våg av sanktioner, inklusive mot internationella observatörer, som förväntas ge opartiska slutsatser om karaktären av valprocessen.”

  ”Amerikanska myndigheter skiljer sig inte från en långvarig vana att blanda sig i andra länders inre angelägenheter. De anser sig ha rätt att ge rekommendationer och varningar angående genomförandet av valkampanjer utomlands”, heter det i uttalandet. ”USA har allvarligt fel när de tror att de kan skrämma oss och alla dem som förstår konfliktens sanna natur i Ukraina med utsikten att införa restriktioner.”

  ”Vi vill påminna om att invånarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, Zaporozhye och Cherson oblasterna gjorde sitt lagliga val vid folkomröstningarna. Tidigare gjordes samma sak av invånarna på Krim och Sevastopol. Ryssarna kommer inte att se till Washington när det gäller att bestämma deras nationella framtid”, tillade ryska diplomater.

  USA:s utrikesminister Antony Blinken sa tidigare på torsdagen att de amerikanska myndigheterna kan komma att införa sanktioner mot internationella observatörer som övervakar valprocessen i Rysslands nya territorier och på Krim. Enligt USA:s toppdiplomat kommer Washington aldrig att erkänna något tidigare territorium i Ukraina som en del av Ryssland. Han påminde alla dem som kan stödja omröstningarna, inklusive oberoende internationella observatörer, att USA kan införa sanktioner och visumrestriktioner mot dem.

  Den enda röstningsdagen kommer att hållas i Ryssland den 10 september. För första gången kommer folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DPR och LPR), samt regionerna Zaporozhye och Cherson att delta. Sammantaget kommer mer än 4 000 val på olika nivåer att hållas i 85 ryska regioner, inklusive direkta val av regionchefer i 21 regioner. Mer än 34 000 mandat kommer att fördelas enligt valresultaten.

 3. Om man analyserar skeendet efter Sovjets upplösning så ser man hur den globala bankmaffian, de superrika oligarkerna, multinationella företag med flera direkt började flytta fram sin positioner när hotet från ett annat system försvann. Sovjet och kommunism fungerade inte och det beror på att det alltid finns folk som vill roffa åt sig mer…I Sovjet var det partibyråkraterna, i väst oligarkerna som sög ut folket. Att oligarkerna under 1900-talet var tvungna att dela med sig och öka levnadsstandarden så att den i väst var något högre än den i öst för vanligt folk var ett måste men som nu tas tillbaka med råge, och det är det vi ser hända med massiv koncentration av rikedom till ett fåtal. Tyvärr är det som vanligt, de flesta fattar inte ett jota utan fortsätter låta sig luras av makteliten trots att de blir skinnade av globalisterna och deras kader av parasiter i de olika länderna i västvärlden. Den sunda lokala kapitalismen håller på att utrotas av multinationella bolag som slår ut alla lokala tillverkare, handlare och producenter på alla områden. Vi får väl se om BRICS lärt sig något av allt som hänt och inte gör om samma misstag att låta oligarker och multinationella företag härja fritt utan större kontroll av deras förehavanden och ser till att lokal kapitalism kan överleva!

 4. Håller med. Jag tror faktiskt att Brics ändå är framtiden för multipolära världens fortsatta födelse. Det tror jag rakt igenom. Man ser klart tydligt vilka som fortsatt stannar kvar under Washingtons stöveln. Samma vad gäller olika omröstningar som sker i FN och övriga organen. Utöver EU gäller samma me Japan och Sydkorea vad gäller Asien. Sedan Canada och Australien i övrigt. Vi bevittnar sedan 2022 multipolära världens fortsatta födelse dessa två åren. Men sedan Rysslands militära operationer i Ukraina startade i februari förra året, har detta arbete och födelsen eskalerat. Övriga världen har stått emot ALLA vidriga attacker och hot av Usa Nato, vad gäller att få över dom på Usa Natos sida ang vidriga proxykriget. Nu påstår man att Ryssland vill köpa vapen från Nordkorea (utan skämt) bara för att dessa Ryssland och Nordkorea ska ses på högsta nivå. Dessa delar gräns. Men de roliga är att Usa direkt slängt ut denna lögnen till medierna som gått på stenhårt varv denna veckan nu. SAMTIDIGT hotar Usa Nordkorea med straff om dessa säljer vapen till Ryssland? Vilka straff återstår ens? Nordkorea har varit utsatta för alla sorters sanktioner redan, sedan åratal bakåt. Finns EJ skit mer Usa kan göra. Tycker det är lustigt det hela bara. Usa och dess lakejer Nato ångar på med att pumpa in tunga vapen utan motstycke, samtidigt som man ENDAST förlängt och förvärrat krisen under 18mån, MEN samtidigt hotar alla andra länder jämt om att dessa kommer straffas om man hjälper Ryssland med vapen? Iran är annat fall, även Kina har varit det. Bara exempel. Usa har inte majoriteten av världens befolkning eller länder med sej vad gäller att välja sida, eller ställa upp på några vidriga sanktioner. Sverige och EU har tvärs igenom klistrat fast sej under Washingtons stövel under HELA krisen. För varje vecka har det ENDAST förvärrats detta, vad gäller att HELT klistra fast sej så mycket värre och brutalare under Washingtons stövel, dessa 18mån. Politiskt, Ekonomiskt, Diplomatiskt, Huminitärt, Militärt, med mera. Usa rånar oss EU kortfattat och skrattar HELA vägen till banken. Både vad gäller krigsindustrin som blomstrar som ALDRIG förr, men även den mycket krångligare och mycket dyrare naturgasen till EU, bland annat. Men övriga världen majoriteten av världens befolkning och länder ställer EJ upp på detta SKIT. Vilket man klart och tydligt sett. Så som man rånat Rysslands stora rikedomar också har varit en stor väckarklocka för övriga. Brics är spännande och framtiden för multipolära världen. Denna kommer utvecklas dessa åren nu på ett sätt som kommer förändra världen för alltid. Usa hegemoni är över. EU med lilla Sverige är ynkryggar och clowner. Men inte övriga världen. ALLA etablerade Massmedierna kan dra åt skogen, dom borde HELT klart stämmas och ställas inför rätta för de man gjort senaste åren

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here