Inbjudan till riksdagens ledamöter till hearing om DCA

10
375

Från Aktionsgruppen mot DCA

Hej kära riksdagsledamot

Frågor om DCA-avtalet och Sveriges Grundlag

Fredag 24 maj klockan 12:00 på trappan in till riksdagshuset ordnar arbetsgruppen mot DCA en hearing om det avtal som svenska regeringen skrivit tillsammans med USA, det så kallade DCA-avtalet, som upplåter svenskt territorium till väpnad USA-trupp.

Följande frågor vill vi diskutera med er:

Enligt Grundlagen (regeringsformen), som börjar med portalparagrafen att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, borde det vara omöjligt att överlämna offentlig makt över svenskt territorium – på 17 militärbaser (DCA, bilaga A, sid 37) och även utanför dessa baser (DCA, artikel 3, punkt 3, sid 7) – till staten USA och dess militära styrkor. Enligt vår uppfattning kan inte riksdagen med en enkel omröstning fatta beslut om att på ett så grundläggande sätt bryta mot vad som är grundlagens innehåll och bokstav.

Vi anser att avtalet dessutom, åtminstone, på dessa fyra punkter uppenbart bryter mot svensk grundlag:

1. Enligt DCA-avtalet ska det vara tillåtet för amerikanska militärer, deras familjemedlemmar och USA-entreprenörer stå över den svenska lagen: ”På Förenta staternas begäran…avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna…” (DCA, Artikel 12, punkt 1, s.17)

Vi anser att detta bryter mot Grundlagens kap 1 paragraf 9 där det står att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen.” Hur ska det gå att göra det när man ger tillstånd för USA-trupp som befinner sig i Sverige att stå utanför lagen?

2. Svenska myndigheter får inte inspektera USA-styrkornas exklusiva områden på de 17 militärbaserna eller deras fordon eller bostäder: för vissa ändamål får ”de amerikanska styrkorna tillstånd att av säkerhetsskäl kontrollera tillträdet till sådana delar av de överenskomna anläggningarna och områdena som endast får användas av de amerikanska styrkorna…” (DCA, Artikel 3, punkt 2, sid 7)

Vi anser att detta bryter mot Grundlagens kapitel 10, paragraf 7: där det står att beslutanderätt endast får ”överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.”

3. Enligt DCA-avtalet får USA:s militär ”obehindrad tillgång” till svenskt territorialvatten, territorium och luftrum samt 17 viktiga militäranläggningar, flygbaser, örlogshamnar och arméförläggningar (DCA, artikel 3, punkt 1, sid 7).

Även detta bryter mot kapitel 10, paragraf 7 i Grundlagen.

4. Enligt DCA-avtalet får amerikanska styrkor och amerikanska leverantörer… vid behov – ”tillgång till och använda privat mark och privata anläggningar samt allmän mark och allmänna anläggningar…som inte ingår i de överenskomna anläggningarna eller områdena”. (DCA, artikel 3, punkt 3, s.7)

Alltså även utanför de 17 militärbaserna, i princip utan avgränsning och med det uttalade enda syftet att ”vara till stöd för amerikanska styrkor…” .

Detta bryter mot Grundlagens kapitel 2, paragraf 15 om när och hur privat egendom kan exproprieras: ”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.

Om kärnvapen på svenskt territorium

5. I det Irakiska avtalet, Status of Forces Agreement between The Republic of Iraq and the United States of America, den irakiska motsvarigheten till DCA-avtalet, finns följande förbud för att föra in massförstörelsevapen, bl a kärnvapen: ”…shall not be related, either directly or indirectly to such system of weapons of mass destruction (chemical weapons, nuclear weapons, radiological weapons, biological wepons, and realted waste of such weapons)” (Status of Forces Agreement..artikel 7 sid 14)

Att inget sådant förbud finns i det svenska DCA-avtalet kan tolkas som att det är tillåtet för USA att föra in, t ex kärnvapen på de 17 militärbaserna.

Om risk för att svenskt territorium används för att starta krig mot andra stater

6. En viktig punkt som finns i USA:s DCA-avtal med Irak – ett land där USA har militärbaser – som inte finns i det svenska DCA-avtalet är följande: ”Iraqi land, sea, and air shall not be used as a launching or transit point for attacks against other countries.” (Artikel 27, punkt 3, sid 22, i Irak-avtalet, ). Att inte ha med ett sådant förbud i det svenska DCA-avtalet kan tolkas som att USA kan – om det ligger i deras nationella intresse – använda Sverige för att starta krig mot andra stater.

Arbetsgruppen mot DCA

Källor:

Sveriges Grundlag, regeringsformen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 DCA-avtalet:

https://www.regeringen.se/contentassets/1fd234cd10ec43ba8cda50b09f2501ab/avtal-om-forsvarssamarbete-mellan-sverige-och-usa.pdf

Status of Forces Agreement between The Republic of Iraq and the United States of America: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf

___________________________

Sveriges Grundlag, regeringsformen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

DCA-avtalet: https://www.regeringen.se/contentassets/1fd234cd10ec43ba8cda50b09f2501ab/avtal-om-forsvarssamarbete-mellan-sverige-och-usa.pdf

Status of Forces Agreement between The Republic of Iraq and the United States of America: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOs of America: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf

 

Föregående artikelInternationella storfinansen och Wallenberg hjälpte Hitler
Nästa artikelFabricerade personangrepp när argumenten inte räcker till
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Är det mot den ryska eller den amerikanska regimen som vi ska försvara vårt land? Eller som den amerikanske politikern Mit Romney uttryckte sig : ”kriget mot Ryssland är en succé! Ryssland blöder men inte en enda amerikan har stupat!” Vad bryr sig USA om svenska liv?

 2. Låter mer än vettigt, med hearing (ska vara rättegång för högförräderi) av dom som bokstavligen säljer vårt land till krigshetsarna washington/”city” enklaverna, och döljer detta brottsliga kapitulations – och kärnvapenutplaceringsdokument bakom en bankettinbjudan

 3. Ett utmärkt sätt att påvisa för riksdagsledamöterna att hela DCA-avtalet strider mot svensk grundlag, vilket
  flertalet av dessa inte har en aning om. De ska verkligen tas i örat och komma till insikt vad det handlar om.
  Hela DCA -avtalet och även NATO är till för USA:s intressen och inget annat, vilket är inte de samma som Sveriges.

  Ola Korsfeldt

 4. Det är ett bra initiativ, men med tanke på hur lätt våra politiker tar på kraven av en demokratisk hantering på dessa frågor måste det till juridiska auktoriteter som ifrågasätter lagligheten i DCA för att få ledamöterna att lyssna. Det borde verkligen räcka med att folket säger nej, men eftersom detta inte tas upp till diskussion i vårt samhälle känner nog inte ens flertalet till DCA. De tror att det har med Nato att göra så det är redan kört. Det är läget opinionsmässigt och har helt med våra politikers missbruk av demokratin att göra. Politikens val. Vår röst är inte önskvärd, punkt slut.

 5. Osökt erinrar jag mig en händelse i Palma de Mallorca på 1980-talet. Jag sitter och samtalar med en kvinna som arbetade i en bar. Helt plötsligt höjde hon blicken över min axel och utropar: socorro! (=hjälp på spanska). Naturligtvis vände jag mig om och såg då en amerikansk marinsoldat komma in. Inte förvånande eftersom ett USA-flottbesök pågick just då. Däremot tydde hennes uttryck knappast på positiva erfarenheter. Vi återgick till vårt samtal vilket emellertid efter ca fem minuter hastigt avbröts av ett knytnävsslag bakifrån rakt i mitt ansikte av vederbörande soldat (provocerad av språkförbistring?, ouppmärksamhet?) med följd att jag åkte i golvet. Några efterräkningar för hans del blev det inte, utan han stannade t.o.m. kvar i baren.

 6. Det är rent utsagt ”för jävligt” att det inte förs någon offentlig debatt i SVT om detta avgrundsliknande förräderi avtal mot och över huvudet på svenska folket. Är det inte meningen i SVT:s uppdrag att informera folket om DCA-avtalet och debattera detta med sakkunniga jurister, filosofer och statsvetare. Våra korrupta och korkade politiker kan man lämna därhän, eftersom de inte ens har vett att förstått sig på orsaken till Ukraina-konflikten i grunden pga all lögnaktig propaganda som våra etablissemangsmedier håller dem med, om den sanna orsaken bakom Ukraina kriget. Man kan ju inte lyssna på politiker som är så novisa, att man kan tro att de har huvudet under armen. Hela SVT-redaktionen måste omedelbart bytas ut mot sannfärdige kunskapsmänniskor som kan verifiera eller avfärda vad som påstås och vad som är av värde att förmedla till tittarna
  Nu har vi hört västerländska propagandalögner i flera år, hämtade från allsköns lögnfabriker och utländska PR-byråer som bara vill upprätthålla konfliktnivån, för att sälja sitt lögn-sladder till TT, SVT, (MSM) och andra ”trollfabriker”. Nu debatterar hycklarna i riksdagen SD:s sk trollfabriker. Mins sagt löjligt! Det är ingenting mot vad MSM ägnat sig åt. 1000 gånger värre under åratal. Politiker ! ” Håll KÄFTEN” om ni ändå inte begriper.

 7. Jag har för egen del anmält försvarsminister Pål Jonsson till riksåklagaren för brott mot Brottsbalken (1962:700), 19 kap 3§ Om brott mot Sveriges säkerhet. Riksåklagaren visar sig icke ha behörighet att utreda eller åtala en person ur regeringen(sic!). Ärendet skall handläggas av konstitutionsutskottet. I dagarna fick jag besked av konstitutionsutskottet som haft uppe ärendet och lakoniskt förklarat att det ” inte föranleder någon åtgärd”. Min avsikt är nu att väcka enskilt åtal mot försvarsministern.

  • Det här borde väl i ett normalt land verkligen varit något för riksåklagaren att utreda eftersom hela avtalet strider mot svenska lagar! I banan-monarkin Sverige så kan regimen och dessa hantlangare bara sopa undan konstitutionen efter eget behag vilket vi sett exempel på tidigare. Blir ju rätt meningslöst med lagar om man bara kan strunta i dem efter behag och vad värre är påtryckningar utifrån som i detta fall!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here