Kärnvapen och permanenta baser inte uteslutna säger ÖB

7
798

Utgivarna av Alliansfriheten.se har som väntat kommenterat ÖB:s uttalande igår.
https://www.alliansfriheten.se/karnvapen-och-permanenta-baser-inte-uteslutna-sager-ob/

Läs hela rapporten!

Här utdrag:

Som statsminister förklarade Magdalena Anderson den 1 maj i år att Sverige inte skulle ha kärnvapen på sitt territorium och inte heller tillåta permanenta baser för utländska styrkor vid ett Nato-medlemskap.

Detta budskap kom dock att motsägas då samma regering lämnade sin avsiktsförklaring till Nato om svenskt medlemskap, ett så kallat Letter of Intent den 5 juli. I brevet gjorde regeringen inga sådana förbehåll utan lämnade frågorna om baser och kärnvapen öppna. Regeringen skrev i brevet att man skulle tillmötesgå alla Natos krav. (se kommentar)

ÖB har tagit på sig att ge det svar som förra regeringen inte ville meddela svenska folket, nämligen att öppna för möjligheten att placera kärnvapen på svenskt territorium och att inte heller avvisa permanenta baser. ÖB tycker det är en dålig idé att från början ställa villkor.

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger att han håller med om att Sverige inte ska gå in i försvarsalliansen med förbehåll i anslutningsfördraget, men att landet som medlem kan diskutera olika undantag.

– Både Danmark och Norge har sagt att de i fredstid inte ser några behov av trupper (i sina länder) och att de i fredstid inte heller har några stationerade kärnvapen. (SvD 1 november)…

-Sverige anges ha ett centralt geografiskt läge för försvaret av Nordeuropa. Man konstaterar att vid ett medlemskap kommer vi bli del i ett vidgat försvarsområde genom Nordkalottens koppling till Arktis och norra Atlanten vilket också påverkar försvaret av Nordamerika….

Utdrag av utgivarnas kommentar till ÖB:s rapporter

ÖB uttalar sig bestämt för att Sverige inte ska skriva in förbehåll för att permanenta baser inte ska få etableras på vårt territorium och att kärnvapen inte ska få stationeras här. Den förra regeringen, som gav ÖB uppdraget, har varit oklar vad gäller dessa förbehåll. Efter ÖB:s utspel säger statsminister Ulf Kristensson att man i ett senare skede, efter att vi gått med i Nato, kan ta upp eventuella förbehåll. Det är att försvaga Sveriges handlingsutrymme. Sverige bör redan från början göra klart var vi står i dessa två centrala frågor. Kvar står dock att ett medlemskap i sig inte innebär att Sverige är tvunget att acceptera permanenta baser eller stationering av kärnvapen här. Detta blir uppenbarligen en stridsfråga. Därvidlag gäller det att verka för att vi åtminstone, som Danmark och Norge gjorde när de anslöt sig till Nato, uttryckligen förklarar att dessa förbehåll gäller för Sverige.

Rapporten slår fast att Sverige fortsatt måste utveckla ett starkt nationellt försvar och att vi skall kunna möta och uthålligt försvara landet.

Med integration i Natos besluts- och försvarsstrukturer och förband riskeras en del av Sveriges självbestämmanderätt. Deltagandet i Natos snabbinsatsförband lyfts fram. Sådana styrkor står under Natos befäl och medlemsstaterna som bidrar med styrkor har inte själva kommandot över de trupper och flyg de ställt till förfogande. Några sådana följder av Nato-medlemskapet tar ÖB inte upp. Inte heller berörs riskerna med medlemskapet att vi kan bli förstahandsmål för Ryssland, särskilt då, som det står i rapporterna, att ”Sverige bör etablera sig som ett basområde för allierades mark-, flyg- och marinstridskrafter”.

Ensidigt beskrivs istället medlemskapet som att vår säkerhet ökas.

ÖB:s tydliga ambition till så långt gående integration i Nato som möjligt är knappast förvånande. Han har redan långt tidigare uttalat sig för ett Nato-medlemskap. Hans svängrum är dock ytterst en följd av svagt och vacklande politiskt ledarskap från den tidigare regeringens sida. Nu får han kanske tydligare stöd för sina ambitioner av den nya regeringen.

Motkrafter för att så långt möjligt upprätthålla svensk självbestämmanderätt och för att bygga ett nationellt territorialförsvar behövs och då är en vaken och kritisk försvarsopinion nödvändig. Om ÖB:s linje om att underordna sig Nato och gå så långt in i Nato det bara går skulle förverkligas fullt ut skulle risken för att Sverige dras in i stormakternas konfrontationer avsevärt öka. Det ligger inte i Sveriges intresse.

 

Föregående artikelSÄG NEJ TILL NATO – Upprop från Svensk Freds. Skriv på!
Nästa artikelEuropeiska unionens anslutning av sex före detta sovjetländer kring en antirysk agenda gjorde dem till ett slagfält för hybridkrigföring. 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Det här scenariot är helt skandalöst och har inget svenskt folkligt stöd och borde avkrävas en folkomröstning där Sveriges medborgare får ta ställning om vi skall ha amerikanska kärnvapenbaser och amerikanska militärbaser i Sverige.

  Det kommer inte någon svensk folkmajoritet gå med på.

  Det finns inte heller stöd i övriga traditionella europeiska Nato-länder för amerikanska militärbaser eller kärnvapen i Europa.

  Europas strategiskt viktigaste uppgift på sikt måste vara att återta den europeiska militära kommandomakten över hela Europas och EU:s territorium, återeuropeisera vår europeiska utrikes- och försvarspolitik och de-amerikanisera Europa och att kanadensiska, brittiska och amerikanska baser eller kärnvapen ej skall vara tillåtna på unionens territorium i Europa.

  Denna mycket allvarliga fråga efter 215 års neutralitet och alliansfrihet måste ovillkorligen underkastas en allmän och beslutande folkomröstning!

 2. Putins Ukrainaäventyr har gjort alla scenarion tänkbara. Den ryska imperialismen är rustad till tänderna med sovjetunionens massförstörelsevapen, men saknar egentligen både teknisk, finansiell och moralisk kapacitet att bli ett expansivt nav. Ryssland kan bara förstöra. Den svenska anpassningen ligger helt i linje med fundamenta. Ryssland är farligt för sig självt och andra. De som kommer efter Putin kan vara ännu värre.

  • Deras ekonomiska utveckling senaste 20 åren, trots sanktioner, nu stenhårda, säger något annat. Vad anser som USA dödat tiotals flera i oprovocerade krig bara detta millenium? Är de alls farliga?

 3. Om Sverige ”tillmötesgår alla NATO:s krav” finns det ju inget att förhandla om. Det går inte att komma tillbaka senare och säga: ”Det där får ni inte göra här, det går vi inte med på.” Notera också att USA tilltvingat sig baser i Norge, trots att Norges politik sedan 1949 har varit att det inte skall finnas utländska baser i landet under fredstid. Och har väl USAmerikanerna tagit sig in i ett land är det inte lätt att få ut dem igen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here