Kina utrotar fattigdomen, vill hjälpa andra. Finns lärdomar? Ökad fattigdom i Sverige (annat mått).

33
2542
Individuella och kollektiva modellfattigdomskämpar hedras under en stor sammankomst som hålls för att markera landets prestationer i fattigdomsbekämpning i Folkets stora sal i Peking på torsdag. Foto: Xinhua

Kina utfärdar vitbok om fattigdomsbekämpning för att dela sina erfarenheter enligt en artikel i Global Times 6 april. Artikeln andas stolthet, icke utan orsak kan man tycka.

Kina uppger att man lyft 770 miljoner ur fattigdom med det mått som använts och svarar för den stora andelen av minskningen av fattigdom, med bl.a FN:s mått. I Sverige ökar fattigdomen, med annat mått. Här avses andel med inkomst mindre än 60 % av medianinkomsten Rekordhög andel fattiga i Sverige.

Jag återger artikeln, översatt av Rolf Nilsson samt kompletterar med senare delen av en artikel av Morgan Artyukhina i Sputniknews. Förra delen av den artikeln är en sammanfattning av artikeln i Global Times. Finns avvikande bedömningar i frågan?


Kina utfärdar vitbok om fattigdomsbekämpning för att dela sina erfarenheter

En tillbakablick på CPC: s 100-åriga arbete för utrotning av extrem fattigdom ger värdefulla tips för utvecklingsregioner

I en vitbok som utfärdades 6 april har Kina redogjort för sin rika erfarenhet av fattigdomsbekämpning från det senaste århundradet, alltsedan grundandet av Kinas kommunistiska parti (CPC) 1921. Kina skall dela med sig av sina erfarenheter i ett försök att bidra till minskandet av den globala fattigdomen, vilket experter sa, till fullo visar Kinas strävan efter gemensamt välstånd och dess nyckelfaktorer för att utrota fattigdom, inklusive kontinuerliga och riktade planer för fattigdomsbekämpning, som genomförs av CPC.

Vitboken indikerar Kinas vilja att förespråka, underlätta och bidra till den internationella kampen för fattigdomsbekämpning, med tanke på att Kina, som står för nästan en femtedel av världens befolkning, 10 år före tidsschemat har uppnått sitt mål för minskad fattigdom, vilket anges i FN 2030 Agenda för hållbar utveckling

Kina kommer att öka ansträngningarna för att bygga en global gemenskap med en gemensam framtid, fri från fattigdom och välsignad med gemensamt välstånd, enligt vitboken. Analytiker påpekade att Kinas löfte om att vara mer öppet och att bidra till en bättre värld spelar en viktig roll bland den växande isolationism som vissa länder förespråkar.

Vitboken släpptes mer än en månad efter att Kina förklarade en fullständig seger för att utrota absolut fattigdom i Kina under en nationell konferens för att uppmärksamma detta, viken hölls den 25 februari. Det var en milstolpe som markerade en ny utvecklingsfas för landet.

År 2050, ett år efter 100-årsdagen av Folkrepubliken Kinas grundande, kommer Kina att bli ett framstående modernt socialistiskt land i alla dimensioner och uppnå målet för sitt andra hundraårsjubileum, vilket är att bygga ett mäktigt, modernt socialistiskt land, som är välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat, harmoniskt och vackert.

Det första hundraårsmålet är att avsluta bygget av ett i alla avseenden måttligt välmående samhälle, när CPC (Kinas Kommunistiska Part) markerar sitt hundraårsjubileum i juli 2021.

Redaktör Romelsjö: Har Sverige något mål för år 2050?

Ett mirakel i mänsklighetens historia

Kina uppnådde seger i den främsta kampen mot extrem fattigdom över hela världen, vilket framgår av fakta, som säger att 98,99 miljoner av landsbygdens invånare, 832 fattiga län och 128 000 fattiga byar alla hade lyfts upp ur absolut fattigdom, vilket utgjorde ett mirakel i mänsklighetens historia, säger vitboken.

Strategin för riktad fattigdomsbekämpning är Kinas starkaste vapen i sin slutliga kamp för att säkra segern mot fattigdom, och en stor innovation inom teori och praxis om fattigdomsbekämpning, sade Xu Lin, minister för statsrådets informationskontor, vid en presskonferens på tisdagen, för att markera lanseringen av vitboken med titeln ”Fattigdomsbekämpning: Kinas erfarenhet och bidrag”.

Statistik visar att kvinnor står för hälften av de nästan 100 miljoner människor som hade lyfts upp ur extrem fattigdom, och alla de 28 etniska grupperna med små befolkningar i Kina hade lyft sig ur fattigdom.

I Kinas fem autonoma regioner, inklusive den autonoma regionen Xinjiang Uygur och den autonoma regionen Tibet, och tre provinser med en stor etnisk befolkning, minskade den fattiga befolkningen med 15,6 miljoner från 2016 till 2020.

Stabil och högkvalitativ el-försörjning har tillhandahållits till alla landsbygdsområden i Kina. Totalt 28,89 miljoner fattiga människor har fått tillgång till säkert dricksvatten, säger vitboken.

En oberoende undersökning i slutet av 2020 visar att mer än 94 procent av invånarna är nöjda med resultatet av fattigdomsbekämpningen i de åtta etniska regionerna, avslöjade tjänstemän vid presskonferensen.

Bakom dessa framsteg och en hög tillfredsställelse hos allmänheten, döljer sig det faktum att mer än 1800 CPC-medlemmar och tjänstemän offrat sina liv för att minska fattigdomen från 2012 till 2020. Orsakerna är naturkatastrofer, sjukdomar eller olyckor.

 

Höjdpunkter i Kinas vitbok om fattigdomsbekämpning Infografik: Deng Zijun / GT.

 

Kärnan ligger i ledarskap och ett effektivt system

Genom att analysera varför Kina lyckades eliminera extrem fattigdom noterade Xu att CPC anser att fattigdomsbekämpning är ett nyckelelement i dess styrning och har sammanställt alla partiets och landets ansträngningar sedan 18: e CPC National Congress 2012 för att uppnå målet.

Kinas president Xi Jinping har vid mer än 50 tillfällen besökt Kinas fattigdomsdrabbade regioner för att lära sig om de fattiga familjernas verkliga förhållanden.

”I processen för fattigdomsbekämpning har CPC alltid spelat en stark, ledande roll och mobiliserat resurser i ett organisationssystem för att säkerställa en framgångsrik kamp mot fattigdom”, sade Song Guiwu, professor vid Gansu Provincial Party School, till Global Times på tisdagen. Gansu är en av de kinesiska provinserna med de största utmaningarna och de tuffaste uppgifterna inom fattigdomsbekämpning.

Dr Robert Lawrence Kuhn, ordförande för The Kuhn Foundation och mottagare av China Reform Friendship Medal, berättade i en tidigare intervju till Global Times att ”den gemensamma roten till att Kina vann kriget för att stoppa den smittsamma COVID-19 och att Kina vann kriget för utrota extrem fattigdom är CPC:s ledarskap och organisatoriska kapacitet.”

CPC:s organisationskapacitet är genomgående i hela systemet för kampanjen för fattigdomsbekämpning. Det utnyttjar fördelarna med det socialistiska systemet på bästa sätt, viket möjliggör effektivt beslutsfattande, effektiv organisation och förmåga att samordna resurser för att åstadkomma stora åtaganden, sade Song.

Specifikt är dess arbetsmekanism, att staten är ansvarig för samordning av resurser, förberedelse av fonder, utformning av policy och fastställande av bedömningsstandarder, medan regeringar på alla nivåer är ansvariga för projektgenomförande, arbetskraft och fondfördelning, noterade Song.

”Dessutom säkerställer den kinesiska regeringen innovativt flera finansieringskällor för fattigdomsbekämpning genom att öka statliga investeringar och stimulera kapitalmarknaderna för att locka icke-statlig finansiering till saken,” sade Song.

Processen följer en rigorös och transparent standard för att bedöma fattigdomsgränsen. Människor kan identifieras som varande över fattigdomsgränsen, när årlig inkomst per capita nådde 4000 yuan (610 $) fram till 2020, med grundläggande livsmedels- och klädbehov uppfyllt, och grundläggande medicinsk vård, obligatorisk utbildning och bostadskrav säkerställda. De måste uppfylla alla dessa standarder innan de kan ansöka om tillbakadragande, sade Hong Tianyun, biträdande chef för Kinas nyetablerade National Administration for Rural Vitalization, vid presskonferensen på tisdag.

Dessa standardgränser är högre än Världsbankens definition av extrem fattigdom och målet för FN:s agenda för hållbar utveckling 2035, betonade Hong.

Erfarenhet för utvecklingsregioner

Kina har främjat en ny modell för internationellt utbyte och samarbete om fattigdomsbekämpning med ömsesidig respekt och fördelar i centrum, visar vitboken.

Kina föreslog Belt and Road Initiative (BRI) 2013 för att utöka ett djupt, regionalt samarbete på hög nivå om ekonomisk och social utveckling. Enligt en Världsbankstudie kommer initiativet att hjälpa till att lyfta 7,6 miljoner människor ur extrem fattigdom och 32 miljoner från måttlig fattigdom i deltagande länder.

”En av de många framgångar som CPC åstadkommit är BRI. I nära samarbete med lokala myndigheter finansierar den kinesiska staten infrastrukturprojekt för att ansluta tidigare frånkopplade samhällen i underutvecklade regioner. Ett projekt av denna skala har aldrig tidigare skådats i mänsklig historia. BRI är ett levande bevis på att de internationalistiska värdena bakom CPC är uppriktiga,” berättade Clayton, en amerikansk kommunistisk ungdomsarrangör som föredrar att bara använda sitt förnamn, till Global Times på tisdag.

I Asien, Kina och i medlemsstater i ASEAN, har man lanserat en plan för fattigdomsbekämpning på landsbygden och genomfört ”the East Asia Poverty Reduction Demonstration Cooperation Technical Assistance Projects programs” för att minska fattigdomen i landsbygdssamhällen i Laos, Kambodja och Myanmar. I Afrika har Kina, bland andra projekt, hjälpt partnerländerna att förbättra infrastrukturen, tillhandahålla hjälp och inrätta yrkes- och tekniska skolor. I Latinamerika har Kina byggt demonstrationscentra för jordbruksteknik för att lyfta lokalbefolkningen ur fattigdom, säger vitboken.

Global Times deltog tidigare i ett seminarium för byledare från Laos, Kambodja och Myanmar där användbar erfarenhet delades när man undersökte projekten på plats.

Kinas erfarenhet av fattigdomsbekämpning och metoder för detta har relativt högt erkännande i det internationella samfundet, trots ideologisk motsättning från vissa västländer mot Kina, säger Zhang Qi, en stipendiat och professor vid School of Economics and Resource Management vid Peking Normal University.

”Fattigdomsbekämpning är ett globalt vanligt problem, så andra länder kan lära av Kina i ljuset av sina egna förhållanden efter att Kina delat med sig av sina egna metoder”, berättade Zhang till Global Times på tisdag.

Kinas uppriktiga och osjälviska delning av utvecklingserfarenheter med andra utvecklingsländer, är helt annorlunda än västvärldens beteende, som politiserar utvecklingsfrågor och försöker geopolitiskt undertrycka länder med olika utvecklingsuppfattningar, påpekade kinesiska observatörer. Västs impopulära försök kommer sannolikt att misslyckas, trodde de.

”Fattigdomsbekämpningen och moderniseringen av Kina är anmärkningsvärda prestationer, särskilt med tanke på den komplexa och svåra internationella politiska miljön under de senaste decennierna. Under ledning av kommunistpartiet har landet blivit enat och det har först och främst fokuserat på att höja levnadsstandarden för det kinesiska folket”, säger Brian Becker, en globaliserings-analytiker och verkställande direktör för Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER) i USA, till Global Times på tisdag.

Medan vissa västerländska medier har fortsatt att baktala Kinas kampanj för fattigdomsbekämpning och ifrågasatt om momentum kan upprätthållas, har vitboken också ett öga på framtiden och visar landets plan för 2035-50 för att uppnå full utveckling av sitt folk.

För att förhindra att lokala regioner återvänder till fattigdom kommer landet att inrätta övervakningssystem och fastställa en femårsperiod i fattiga län för att stabilisera resultaten av fattigdomsbekämpning, tillsammans med mer än 30 stödjande planer och fler jobbmöjligheter, sade Wang Zhengpu, chef för National Administration for Rural Vitalization, vid presskonferensen.


Extrem fattigdom eliminerad

Utdrag ur Sputniknews.

I november förklarade Kinas president Xi Jinping ”fullständig seger” i den 40-åriga kampen för att eliminera absolut fattigdom i Kina, där i genomsnitt 10 miljoner människor lyfts upp per år under det senaste decenniet. Enligt Xinhua News Agency har landet under de senaste 40 åren lyft 770 miljoner människor ur fattigdom, mer än 70% av det globala antalet under den tiden.

Målet uppnås nästan ett helt decennium före FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling.

Som ett resultat förväntas regeringen att förklara att en viktig seger uppnåtts senare i år: att skapa ett ”måttligt välmående samhälle i alla avseenden”, vilket är en milstolpe i målet att bygga ”ett modernt socialistiskt land som är välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat och harmoniskt” år 2049, hundraårsdagen av den socialistiska revolutionen, som grundade Folkrepubliken Kina.

Zhang Xixian, professor vid CPC: s partiskola, berättade för Global Times i november att landets strävan mot fattigdomsbekämpning var rotad i historiens två perioder då den kinesiska revolutionen var tvungen att bygga en massbas bland landsbygdens fattiga, först i Jinggangshan-bergen och sedan igen vid Yan’an i norra Shaanxi-provinsen efter den långa marschen (ett inslag 1934-35 under inbördeskriget som ledde fram till CPC:s seger och utropandet av Folkrepubliken Kina 1949, ö.a.). Tillsammans bildar de ”CPC: s andliga stamtavla och blir framträdande inslag i CPC och en del av Kinas mjuka kraft.”

Föregående artikelNågot om inbördeskriget i Ukraina
Nästa artikelHur går vägen till jämlik vård? Digitalt möte idag är uppskjutet!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

33 KOMMENTARER

 1. Absolut, vi kan ju börja med barnarbete under vidriga omständigheter till att börja med. Sätta katter och hundar i burar, etc. Finns mycket gott som vi goda kultmedlemmar kan göra för att göda Utopin!

  Förutom att kasta våra masker i havet!

 2. Av alla artiklar och kommentarer jag läst på nätet under de senaste cirka två åren drar jag min amatörmässiga slutsats. Det hot som Hegemonen med vasaller upplever från Kinas sida, är till mindre del av militär natur. Det stora hotet är av ekonomisk art.
  Fattigdomen ökar i USA. Klasskillnaderna ökar i åtminstone USA, Europa och Australien. Infrastrukturen i USA och stora delar av Europa ligger kraftigt efter i underhåll. Få av de vallöften som Biden/Harris-administrationen utlovade genomförs, exempelvis löftet om minimilön. USA:s krig i framför allt västra Asien kostar enormt och leder inte till några fördelar för imperialisten. Samtidigt ökar Kina farten i sina handelsförbindelser och är noga med att inte ”läxa upp” någon självständig stat. Infrastrukturen i Kina har utvecklats med rekordfart. Fattigdomsbekämpningen verkar ha varit framgångsrik. Allt fler stater som är ”USA-vänliga” ökar sina förbindelser med Kina, t.ex. Saudiarabien, Israel, UAE och Egypten. Allt detta måste vara en skräckbild för Hegemonen att se, värre än den ökande kinesiska satsningen på militär styrka.

  • För mig personligen är det något av en kuslig känsla att ha fått vara med om detta på plats. När det gäller handel, förra året gick det omkring 1,000 tåg via BRI. I år räknar man med över 3,500 tåg. Nu öppnar Ryssland även Nordpassagen. En anledning till att USA vill ta kontroll över Sydkinesiska Havet och Taiwan, man har kontroll över Japan, och Australien, är att kunna blockera Kinas handelsvägar. Nu är detta eliminerat.

 3. Om detta är sant är det beundransvärt. Kanske göder inte Kina inhemska och utländska kapitalister som vi håller på med i väst. Jag har sett på flera ställen uppgifter om att några tiotal av de rikaste kapitalisterna äger lika mycket som hälften av världens fattigaste befolkning. Kanske betalar inte Kina något åt dessa utan satsar på de fattiga?

   • Det stämmer, och Kinas miljardärer ökar mest i hela världen. Skillnaden är att västs miljardärer är ett slutet avgränsat och stängt nätverk som inte släpper in någon, Den Djupa Staten, utan arbetar som ekorrar som gömmer allt dom inte kan äta och inte delar med sig. Något av en massiv ekonomisk maffia, en sluten familj, ett ”La Familia, Cosa Nostra”. Medan Kinas miljardärer arbetar för att hjälpa nästa blivande miljardär att utvecklas. Jack Ma sade upp sig från sitt eget företag med kommentaren. ”Nu är jag rik, så nu har jag tid att lära andra att bli rika.” Jack Ma ville bygga ett digitalt handelssystem så att småföretagare i länder som till exempel USA eller Sverige kunde handla direkt med småföretagare i Kina. Precis det digitalsystem som Kina nu utvecklar så framgångsrikt. USA stoppade det hänsynslöst. Grunden till ett sådant system är teknologi som WeChat eller Huawei, teknologi som även Sverige hänsynslöst stoppar. Därför degenererar Sverige mot kollaps och självförstörelse med ökande fattigdom, konflikter och självdestruktion. Ideologin står över pragmatiken, precis som en gång i Kinas Kulturrevolution. Längre har Sverige inte kommit. Envar kan bryta bojorna i Sverige. Har någon på dessa trådar ens försökt.

 4. På text-tv idag refererades från FORBES årliga presentation
  hur rikedomarna är fördelade globalt.
  Det som stack ut var att Beijing numera har 100 Dollarmiljardärer
  mot 55 förra året.
  Om man är Dollar-miljardär, då undrar ju man hur det gått till
  utan att suga ut arbetarklassen?

   • Jag slutar aldrig att förundras hur lögnernas cancer sprider sig i väst under propagandas effektiva vägledning. Gini-koefficienten är noll i Kina, för Gini-koefficienten per definition utgår från det falska antagandet att 1 dollar köper lika mycket lycka, välstånd och välmående överallt, men så är det inte. Gini-koefficienten är baserad på kapitalismens grundsatser, alla dollars är lika mycket värda oavsett vad man kan köpa för den dollarn. Så är det inte. För att köpa X levnadsstandard och välmående i öst eller i ett land som Sverige behövs tio gånger så många dollars, och vissa saker finns inte till salu, som vacker natur, goda grannar, och ett välmående och lyckligt leverne. Det är detta som är så nästan omöjligt att förklara för västlingar att de värden man söker i Kina mäts inte i kapitalistiska dollars. I Kina börjar man nu tala om GDH som primärt mått, inte GDP. GDH står för Gross Domestic Happiness.

     • Ja – det finns skillnader om man mäter i pengar, men i Kina mäter man inte alltid i pengar längre. I Kina har innevånarna rätten och möjligheten att välja sitt liv själva och själva bestämma vad dom värderar i livet. Det är just precis vad jag försöker förklara. Detta är exempel, hur högutbildade akademiker flyttar tillbaka till sina hembyar och lever ett liv som för dom är mer värda än lyxvåningen och lyxbilen i storstaden. Lyxbilen kostar lika mycket med ersätts av en cykel, lyxvåningen finns inte. Gucci väskan och Rolex klockan är obehövliga. Inkomsten mätt i pengar blir 10% till 40% jämfört med storstaden. Livsvärdet är mångdubbelt högre än storstadens.
      http://en.people.cn/n3/2019/0801/c90000-9602534.html
      http://en.people.cn/n3/2020/0429/c90000-9685409.html
      Gini-koefficienten är ett mått som helt saknar betydelse. Ett kapitalistmått som inte reflekterar någon verklighet.

  • I Kina är det arbetarna som är miljonärer, Ren Zhengfei (Huawei) var major i armen, Jack Ma engelsklärare, och Li Shufu (Geely) kylskåps försäljare. Nu hjälper dom andra att bli miljonärer. En dam jag känner åt ris för första gången vid 11 års ålder och då var hon analfabet. Nu är hon miljonär. Den ”utsugning” som till denna dag pågår i väst finns inte i Kina, tyvärr har västlingar inte alltid tillräcklig med kraft under håret för att begripa att Kina inte är som deras egen värld.

  • Den som förlitar sig på den amerikanska propagandamaskinen och dess förgreningar kan jag bara råda att flytta till Kina några år och uppleva verkligheten själv. Verkligheten bakom siffrorna går att uppleva på plats. Verkligheten är att 55% nu går ut universitetet, fattigdomen avskaffad, medellivslängden gått från 30 till 82, världens bäst utbildade folk, obeväpnad polis, som aldrig behövs, osv. Inte att förglömma, ”En oduglig snickare skyller sina misslyckanden på sina verktyg.” Hur skulle det vara om ni började fixa alla egna problem, som våld, skjutningar, våldtäkter, bombningar, mord, oduglig ledning, förfallande samhälle, massinvandring, massövervakning, propaganda, era lögnmedia, osv innan ni börjar kasta smuts på de som verkligen lyckats.

    • Intressant att du vill förklara amerikansk propaganda genom att citera amerikansk propaganda. Denna mannen bor i USA, saknar insikt i Kina, och ljuger lika grovt som Julius Streicher i Tredje Riket. Vad det rörde sig om var illegala immigranter från ett getto i Guangzhou som kallas ”Chocklet City” som välkänt livnär sig på smuggling och att sälja droger. Dom ombads lämna landet, och då började dom en gatudemonstration. Östturkestan, två gånger har ultraradikala muslimer försökt starta ett eget land dom kallat Östturkestan, det var en Islamisk Stat lika IS i Syrien. Inget annat land erkände dom, båda gångerna slutade det med att dom slogs inbördes. Denne man ljuger å det grövsta, och precis som i Tredje Riket tror en del på honom. Rasism finns inte i Kina, utom på Taiwan. Det var just sådan har falsk ryktesspridning och propaganda som var grunden till Nazityskland, åtminstone jag betackar mig för ett upprepande. Om vi inte får stopp på denna propaganda kommer historien att upprepas.

 5. Det är viktigt att komma ihåg detta. Det väst kallar ”kommunistpartiet” är inte ett västligt politiskt parti där en ideologisk partistyrelse i toppen fattar beslut, och sparkar ut eller stoppar alla som inte rättar in sig i det ideologiska ledet och samtycker till den enväldiga makten i toppens beslut. På kinesiska skrivs det ”Allemansrörelsen”. Det bildades 1921 som ”En revolutionär folkrörelse” och så är det till denna dag, en folkrörelse, där flödet, kraften, som ”The Force” i Starwars, går nerifrån och uppåt, samordningen, kraftsamlingen går uppifrån neråt. Det är folkrörelsen som styr innehållet i femårsplanen till exempel

  Kommunism av sovjettyp är för mig en konfiskations system som förhindrar utveckling. Socialism med kinesiska förtecken är ett system för att dela med sig och gemensamt bygga. Resurser från den som har bygger rikedom för den som inte har. Ett löjligt enkelt förfarande.

  Kinas recept för utveckling, där fattigdomsbekämpning bara är en del, är egentlige löjligt enkel. Den som lyckats delar med sig av kunskap, erfarenheter, och resurser för att ge nästa i tur möjlighet att utvecklas på samma sätt. Ingen tvingas. Samarbete gäller. Alla väljer sin egen målsättning och nivå, inget tvång och inga edikts och påbud som utjämning, allas lika värde, alla får själv välja riktning och målsättning. Skillnaden mot traditionell sovjetkommunism, som Sverige tillämpar, är att den som lyckas och har skall plundras och bytet skall delas ut till de som inte har, bidrag, jobb och positioner, naturligtvis med prioritet till eliten och dras lojala. ”Alla är jämställda, men vissa är mer jämställda än andra”. Orwells Animal Farm.

  • ”Kina kommer att öka ansträngningarna för att bygga en global gemenskap med en gemensam framtid, fri från fattigdom och välsignad med gemensamt välstånd, enligt vitboken.” står det i artikeln här ovanför, och åtminstone mig skänker det hopp i en annars mörk värld. Den råa kapitalism som präglar västvärlden är skrämmande, och vi i väst måste sluta tro på alla lögner som pumpas ut i våra medier om Kina, bland alla tusen den om hur människor svetsades in i sina lägenheter för att de inte skulle kunna sprida covid-19, tack för det avslöjandet Karl W! Om man vill höra glimtar från den kinesiska vardagen så finns Kinapodden i P1….idag fick jag veta att pensionsåldern var 50 för kvinnor och 55 för män. Men också samtidigt att den kommer att höjas…men det är ju så kapitalismen kan fungera, välstånd till en början för väldigt många…men ju längre tid som går så kastas fler och fler in i djupaste fattigdom… Jag hoppas att de kinesiska ungdomarna ska koppla ihop ett och annat när det gäller klimatet, att kapitalismen hotar hela vår planet, och jag hoppas att de kinesiska arbetarna ska ta makten och införa verklig socialism….tills dess är jag ändå glad för att Kinas intention är att skapa globalt välstånd…

   • När det gäller pensionsåldern har ännu inget ändrats. Det finns fyra pensionsåldrar, män har 5 år högre pensionsålder än kvinnor, och de som haft ett liv med hårt kroppsarbete 5 år lägre pensionsålder. Detta system skapades när medellivslängden var 30 år eller så, analfabetism och fattigdom 90%, 0,26% gick ut universitetet, nu 55%, 20% av barn gick i skola, nu 100%, 1% gick ut gymnasiet, nu 90%. Pensionsåldern kommer att höjas i små steg till 65 år, lika för alla. I Sverige finns en kultur att vid X ålder skall man lägga upp fötterna och leva på staten. Så är det inte i Kina, pensionen är mer av ett säkerhetsnät, för 90% av befolkningen struntar i den och fortsätter att arbeta, bra i andra lättare roller dom väljer själva. Pensioner beskattas inte, och alla inkomster upp till 7,000 kronor beskattas inte, så med ett betalt hem som kostar 150 kronor i månaden, elräkning 200, gas och vatten 30 var, lever pensionärer väldigt gott. Alla, inte bara ungdomarna, är mycket medvetna om klimatet. Kina har satt ett klimatmål för 2060, och nu har man publicerat hur det skall nås.
    http://www.china.org.cn/china/2021-03/29/content_77364880.htm
    Del är inte bara att minska utsläppen, utan att öka absorptionen av CO2, där Kina redan är stort världsledande.
    https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png
    En stor fara är den grovt förfalskade propaganda media och journalister ständigt sprider, och som ambassadören protesterar mot. Journalister gnäller att Kina bygger kolkraftverk, vad man mörkar är att Kina samtidigt river tusentals gamla smutsiga kolkraftverk, och att tiotals miljoner koleldar i bostäder, för värme och matlagning, och i fabriker inte längre brinner. Nu alstras energin i världens mest toppmoderna och renaste kraftverk som bara släpper ut en liten bråkdel av vad som släpptes ut tidigare. Man har uppskattat förbättringen till 90%. journalismen har blivit folkfienden no ett.

 6. Kapitalismen utrotar fattigdomen i Kina, och Kina borde införa demokrati, göra kommunistpartiet till ett parti bland andra och sluta hota Taiwan.

  • Svårt det där men verkligheten. Att fattigdomen har utrotats beror på avsaknaden av en utsugande kapitalism. Kina hade ”demokrati” 1912 till 1949, det kostade 70 miljoner människor livet. Dit vill vi inte återvända. Idag har Kina ett fungerade folkstyre. ”kommunistpartiet” är inget västligt politiskt parti, det är en folkrörelse som grundades som just en folkrörelse 1921. Det är genom den folkrörelsen folkstyret i Kina utövas, botten och upp. Taiwan har varit del av Kina i 25,000 år. Taiwan har kinesisk kultur, kinesiskt språk, kinesisk historia och kinesiskt folk, och 72% av yngre vill bli av med den amerikanska ockupationen och återansluta till Kina. I verkligheten pågår det just nu. Taiwan av idag är bara en USA ockuperad amerikansk militärbas.

   • Taiwan blev en del av Kina på 1680-talet (tusen år efter Tibet) när kineserna sparkade ut holländarna som koloniserat delar av ön. Men delar av ön verkar ha varit oberoende in på 1700-talet. Mellan 1895 och 1945 var det Japan som styrde Taiwan. Kinesiskt drygt 250 år i stället för 25000 alltså. Och delar av befolkningen är inte han-kineser, de är mera släkt med sydostasiater och polynesier. Så där finns ett nationellt problem också.

    • Landförbindelsen mellan fastlandet och Taiwan lär ha upphört på den längre tidsskalan och det går inte att påstå att det inte var Kina innan landbryggan försvann.
     Och därmed inte heller att hävda att det upphörde att vara Kina så länge inga formella statsbildningar existerade
     Södra Sverige var på ett liknande sätt en naturlig del av Danmark på stenåldern och Sverige delades av vatten på mitten också
     http://www.tacitus.nu/historical-atlas/scandinavia/ice_age.htm

     • Kina som stat bildades av Qin dynastin 221 f.Kr. till 206 f.Kr. så det är inte helt riktigt att tala om ”Kina” varken för 25,000 år sedan eller 5,000 år sedan. Däremot var det nära samma folk och kultur. Inte heller att förglömma att folken i denna del av världen alltid har varit mycket duktiga att segla. Stilla Havets öar befolkades huvudsakligen från denna delen av världen, och Kina seglade en gång ända bort till Afrika på skepp så stora att dom drev jordbruk med djurhållning ombord. Man upptäckte och handlade, Kina koloniserade eller erövrade aldrig andra folk eller länder, olikt Européerna.

    • För 25,000 år sedan fanns en landremsa mellan fastlandet och ön. Folk vandrade helt enkelt över torrskodda och bosatte sig. För 5,000 är sedan skedde en ”massinvandring” från fastlandet av jordbrukare. Holländarna ockuperade ön på 1600 talet och kallade den Formosa. 1644 kastades holländarna ut av Ming dynastin, och en massiv immigrationsvåg av fastlandskineser följde. Spanien ockuperade sedan ön delvis, 1895 lämnade Qing över Taiwan till Japanerna, det varade till 1945, då Kuomintang tog kontroll av ön i ett blodbad och etnisk rensning 1950. November 1949 flydde Nationalisterna undan Kommunisterna till Taiwan, dom var inte välkomna av lokalbefolkningen, och i ett blodbad och etnisk rensning i februari 1950 ockuperade ön, som har gått till historien som den Vita Terrorn. Den vita Terrorn pågick till 1986 då USA etablerade en potemkinkuliss av ”demokrati”. Jag var där personligen och umgicks flitigt med amerikanarna på Taiwan Yacht Club. Det officiella språket på både Taiwan och i resten av Kina är ”mandarin”, folk, kultur och historia är gemensamma. 72% av de yngre på Taiwan vill idag bli av med amerikanarna och närma sig Kina. Handel, släkt och personliga relationer går nästan uteslutande till Kina. I hela Kina, inklusive Taiwan, finns små grupper av invandrade folk från andra delar av Asien. Dom har behållit sitt eget språk och kultur.

  • ”den pågående massiva kampanj som den kinesiska regimen just nu bedriver i Östturkestan (Xinjiang), i västra Kina, är utan tvekan det grövsta rasistiska brottet i världen just nu”
   Definitivt grotesk Usa-propaganda.

   Och om det som påstås om afrikaner vore sant vore det antagligen till skada för Kinas verksamhet i Afrika men som artikeln medger syns inget sånt.
   Artikeln frågar enfaldigt varför? Svaret är förstås att artikelns källor är usel journalistik som är avskräde från Usas propagandamaskineri
   Hela msm är genomkorrumperat

    • Kina bedriver ingen propaganda likt USA eller Tredje Riket. Kina bemöter USA propagandan och den falska ryktesspridningen med fakta, som även sker i Sverige, främst genom Expressen just nu. Du är mycket välkommen ätt besöka och på plats övertyga dig själv om vad som verkligen pågår, eller inte pågår. Den falska BBC propagandan om ett ”läger” har vi skrivit om här
     http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/
     Du kan själv gå igenom lögnen, alla data finns och du kan upprepa det. Du kan själv åka dit och se med egna ögon, platsen är helt öppen för besök.

   • Att förklara benämningen ”Östturkestan”. Ordet ”Turkestan” är persiska och betyder ”Turkarnas land”. Det var ett område som för 5,000 år sedan sträckte sig från Kaspiska Havet en bra bit in i dagens Kina under det persiska riket, och det området innefattade flera av dagens länder i området. Ord som ”Europa” eller ”Asien” är liknande områdesnamn idag. November 12, 1933 deklarerade in liten radikal grupp att man etablerat ”East Turkestan Republic” (ETR) inom Xinjiang. Det var en fundamentalistisk radikal islamisk stat likt IS i Syrien. Dom slogs mest med varandra, och 1934 avslutade den kinesiska krigsherren Sheng Shicai (盛世才) i samarbete med Sovjet äventyret. East Turkestan Republic (ETR) återuppstod 1944 vilket varade formellt till 1949 under inbördeskriget och folkrepublikens tillkomst. East Turkestan Republic har aldrig erkänts av någon annan stat. Idag finns East Turkestan Republic bara teoretiskt, stött av USA pengar till den USA formade WUC, World Uygur Congress, som bildades av USA och finansieras av CIA via NED. WUC anser sig vara den rättmätiga regeringen i Xinjiang. Uyghur American Association (UAA) sysslar med att vapenträna terrorister, helt öppet tränade av USA militär. NED skapade Uyghur Human Rights Project (UHRP) 2004 med $1,244,698 i stöd bara mellan 2016 och 2019. Allt detta är sammanflätat med ökända Adrian Zenz, US propaganda stationen Radio Free Asia, amerikanska CIA finansierade American Human Rights Council (AHRC). Soppan är betydligt större, men någon stans måste jag sluta. En intressant och lång artikel här för sen som är intresserad.
    https://consortiumnews.com/2021/04/08/us-funded-uyghur-activists-train-as-soldiers-of-empire/
    https://thegrayzone.com/2021/03/31/china-uyghur-gun-soldiers-empire/

  • Jaha du H2. Tala nu om för oss alla vilket land som är ett paradis för alla? Kan du citera något annat än den löjliga USA-propagandan?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here