Multipla kriser stoppar framstegen och 9 av 10 länder faller tillbaka när det gäller mänsklig utveckling.

4
1526

Multipla kriser stoppar framstegen och 9 av 10 länder faller tillbaka när det gäller mänsklig utveckling, varnar UNDP i en rapport.

https://www.undp.org/press-releases/multiple-crises-halt-progress-9-out-10-countries-fall-backwards-human-development-undp-report-warns

Flera kriser stoppar framstegen och 9 av 10 länder faller tillbaka i mänsklig utveckling, enligt FN-organet UNDP:s rapport 8 september.
Världen måste rycka upp sig ur sin globala förlamning för att säkra framtiden för människor och planet genom att starta om sin utvecklingsbana.

För första gången under de 32 år som UNDP har beräknat det har indexet för mänsklig utveckling, som mäter en nations hälsa, utbildning och levnadsstandard, sjunkit globalt två år i rad. Den mänskliga utvecklingen har fallit tillbaka till 2016 års nivåer, vilket har upphävt en stor del av framstegen mot målen för hållbar utveckling.

Världen går från kris till kris, fångad i en cykel av brandbekämpning och oförmögen att ta itu med orsakerna till de problem som vi står inför. Utan en kraftig kursändring kan vi vara på väg mot ännu fler försakelser och orättvisor, varnar FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Den senaste rapporten om mänsklig utveckling, ”Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World”, som lanseras i dag av UNDP, hävdar att lager av osäkerhet hopar sig och samverkar för att rubba livet på ett sätt som saknar motstycke. De senaste två åren har haft en förödande inverkan på miljarder människor runt om i världen, då kriser som COVID-19 och kriget i Ukraina drabbade varandra och samverkade med omfattande sociala och ekonomiska förändringar, farliga planetariska förändringar och en massiv ökning av polariseringen.

För första gången under de 32 år som UNDP har beräknat det har indexet för mänsklig utveckling, som mäter en nations hälsa, utbildning och levnadsstandard, sjunkit globalt två år i rad. Den mänskliga utvecklingen har fallit tillbaka till 2016 års nivåer, vilket har upphävt en stor del av framstegen mot målen för hållbar utveckling.

Återgången är nästan universell eftersom över 90 procent av länderna registrerade en nedgång i sitt HDI-värde antingen 2020 eller 2021 och mer än 40 procent sjönk båda åren, vilket signalerar att krisen fortfarande fördjupas för många.

Även om vissa länder börjar komma på fötter igen är återhämtningen ojämn och partiell, vilket ytterligare ökar skillnaderna i mänsklig utveckling. Latinamerika, Västindien, Afrika söder om Sahara och Sydasien har drabbats särskilt hårt.

”Världen kämpar för att reagera på de två kriserna i rad. Vi har sett med levnadskostnaderna och energikriserna att även om det är frestande att fokusera på snabba lösningar som att subventionera fossila bränslen, så försenar omedelbara hjälpåtgärder de långsiktiga systemförändringar som vi måste göra”, säger Achim Steiner, på UNDP. ”Vi är kollektivt förlamade när det gäller att genomföra dessa förändringar. I en värld som präglas av osäkerhet behöver vi en förnyad känsla av global solidaritet för att ta itu med våra sammanlänkade, gemensamma utmaningar.”

Rapporten utforskar varför den nödvändiga förändringen inte sker och menar att det finns många orsaker, bland annat hur osäkerhet och polarisering i dag matar varandra för att förhindra den solidaritet och de kollektiva åtgärder som vi behöver för att hantera kriser på alla nivåer. Nya beräkningar visar till exempel att de som känner sig mest otrygga också är mer benägna att ha extrema politiska åsikter.

”Redan innan COVID-19 slog till såg vi de dubbla paradoxerna av framsteg med osäkerhet och polarisering. I dag, när en tredjedel av alla människor i världen känner sig stressade och mindre än en tredjedel av alla människor i världen litar på andra, står vi inför stora hinder för att anta en politik som fungerar för människor och planet”, säger Achim Steiner. ”Denna tankeväckande nya analys syftar till att hjälpa oss att bryta denna återvändsgränd och staka ut en ny väg ut ur vår nuvarande globala osäkerhet. Vi har ett smalt fönster för att starta om våra system och säkra en framtid som bygger på beslutsamma klimatåtgärder och nya möjligheter för alla.”

För att staka ut en ny kurs rekommenderas i rapporten att man genomför en politik som fokuserar på investeringar – från förnybar energi till beredskap för pandemier och försäkringar, inklusive socialt skydd – för att förbereda våra samhällen för upp- och nedgångarna i en osäker värld. Samtidigt som innovation i dess många former – teknisk, ekonomisk och kulturell – också kan bygga upp kapaciteten att bemöta de utmaningar som kommer härnäst.

”För att klara av osäkerheten måste vi satsa dubbelt så mycket på mänsklig utveckling och se bortom att förbättra människors välstånd eller hälsa”, säger Pedro Conceição från UNDP, rapportens huvudförfattare. ”Dessa är fortfarande viktiga. Men vi måste också skydda planeten och ge människor de verktyg de behöver för att känna sig tryggare, återfå en känsla av kontroll över sina liv och ha hopp om framtiden.”

Om du vill veta mer om 2022 års rapport om mänsklig utveckling och UNDP:s analys om hur man navigerar i det nya osäkerhetskomplexet kan du besöka https://hdr.undp.org/human-development-report-2021-

Om UNDP
UNDP arbetar i cirka 170 länder och territorier och hjälper till att utrota fattigdom, minska ojämlikhet och utestängning samt bygga upp motståndskraft så att länderna kan fortsätta att göra framsteg. Som FN:s utvecklingsorgan spelar UNDP en viktig roll för att hjälpa länder att uppnå målen för hållbar utveckling.

Kort kommentar: Utvecklingen innebär ett förkrossande nederlag för främst den nyliberala kapitalismen. Ökad BNP i Väst betingas till stor del av ekonomisk plundring av fattiga länder samtidigt som de ekonomiska skillnaderna ökat även i de rika länderna. Covid-19 har snabbat på processen. UNDP-chefen Achim Steiner varnade i början av juni för att Fattiga länder står på randen till katastrof. Han menar att det är mycket viktigt att rika länder investerar i fattiga länder.
Ja, där kan rika länder göra stora vinster och utnyttja billig arbetskraft och via Världsbanken och IMF ställa krav på privatiseringar. Men det säger inte UNDP-chefen. Ingår det verkligen i hans mandat att ge förslag av detta slag inom det ekonomiska området? Jag söker kommentarer till rapporten i svenska och utländska media på morgonen 9/9, men hittar inget förutom i Xinhua och Telesur. I denna site som bevakar etablerad press runtom i världen hittar jag inget.


Andra artiklar i ämnet.

Kina utrotar fattigdomen, vill hjälpa andra. Finns lärdomar?
I Coronatider: Miljoner kastas ut i arbetslöshet och fattigdom, men miljardärerna blir rikare än någonsin.

Föregående artikelFrån USA:s underrättelsetjänst: Dags för Biden att fatta beslut om Ukraina
Nästa artikelUpproret i Europa intensifieras
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. ”Nyliberal kapitalism” är ett meningslöst uttryck. I vilken mån en sån här rapport har någon mening alls är osäkert, klientelet som försörjer sig på skattebetalarna och sedelpressen skriver vad som helst för att motivera sina egna kostnader och agendor, de gömmer sig bakom statliga eller kommunala byråar eller stiftelser, och har invaderat styrelserummen. Ingen vet vem som vet vad, eller vad man ska göra. Att sitta still i båten brukar fungera bäst när det gungar. Osäker på ditt kön? Sitt still i båten, du upptäcker det, det sitter mellan benen.

  Framöver väntar en enorm förändring; sjunkande befolkning med stigande medelålder. Ska man tvinga kvinnorna att föda 2,1 barn var, ska man förbjuda abort, eller ska man se fram med tillförsikt mot att leva i ett åldrat samhälle med leende plastkanin som sällskap när det inte finns personal? Intressant nog pekar statistiska prediktioner ut det japanska och kinesiska kapitalistiska stjärnskotten som längst framskridna, Taiwan får kanske utvecklas i fred för Beijing när soldaterna är för få och gamlingarna för många.

  Världens har långt större befolkning med procentuellt sett färre i fattigdom nu än någonsin förr. Socialism mot pandemi och klimat får förutsägbara instängningseffekter, folket står inte ut med överhetens planekonomi, med eller utan artificiell marknad, och individer hittar på lösningar på problem naturen eller politiken skapar. Precis som förr, så att vi hamnade här. För hundrafemtio år sen åt alla havrevälling. Säkert var det klimatsmart, men de blev bara 35. Ingen ska terroriseras av institutionssocialismen, dra undan deras skattefinansiering och låt dem finansiera sig själva, allt blir genast bättre. De övergår till att driva kafé efter någon månad, för att få in medel.

 2. Helt riktigt Renate, det här en staged operation från globalistmonopolisternas sida. ’Rapporten’ som är beställningsverk fr wef, uttrycker samma meningar schwabb; window of opportunity.., starta om utvecklingsbanan..Allt är bara skrivbordsprodukter som ska gynna dom själva, för att eliminera den medelklass som växer sig starkare och får mer och mer insikt om vem den här destruktörsgruppen är, hur få dom egentligen är i the inner group men har en lång ’följarskara’, och vad den inre gruppen gjort mot mänskligheten och fortfarande på högvarv gör.

 3. UNDP-rapporten och dess föreslagna lösningar låter som en rewrite av Klaus Schwab och hans rikemansklubb World Economic Forum. För att förstå WEFs inflytande över världen – din röst idag betyder inget, de stora frågorna avgör Schwab och WEF – så lade SwebbTV för några dagar sedan upp ett program där Hans Erixon berättar om WEF – hur det är organiserat, vilka som får vara med, hur de påverkar världens politiker m.m. Jag lyssnade på programmet idag och det ger verkligen en intressant och bra introduktion om WEF.
  https://swebbtv.se/w/2oN9AxLM9436mMvucYNRzH
  Ett fortsättningsprogram med Hans Erixon, om WEF, handlar om Agenda 2030. Det har jag ännu inte lyssnat på, men ska göra inom kort.
  https://swebbtv.se/w/iPmVgvG7P9cxmqxSPhNe4G
  Med kunskaper om WEF är det lätt att genomskåda varifrån UNDP fått sina framtidsvisioner.

  Vi ska ju starta om världen. Det ska bli en värld där vi inte ska få äga något. Men WEFs medlemmar ska så klart få äga det vi i vår tur ska få hyra.
  https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/

  Fascismen är son till liberalisen, skrev Max Horkheimer och hela Frankfurtskolan medlemmar höll med, fascismen är ett oundvikligt resultat av kapitalismens liberala fas – den fas vi nu är i, och som accelererar med WEF och FNs agenda, och som innebär att allt, precis allt, är ute på den ekonomiska marknaden.

  Rickard Allvins bok ’Frihandelns fångar’ tar upp hur demokratin urholkats av frihandelsavtalen – något som också implementerats efter påverkan från WEF och globala störföretag.
  https://www.bokus.com/bok/9789179450434/frihandelns-fangar/
  Ett exempel i boken är att ett förbud mot vinster för skolföretag – som socialdemokraterna nu driver hårt i valrörelsen – skulle strida mot frihandelsavtalens investeringsskydd. Därmed skulle företagen kunna utkräva skadestånd – för uteblivna vinster – av svenska staten om vinstförbud blir en realitet efter valet. Troligen lär en uppdykande vetskap om detta avhålla socialdemokraterna från att förverkliga sitt vallöfte.
  Rickard Allvin skriver också om den ungerske samhällsforskaren Karl Polanyi som i sitt epos ’Den stora omdaningen’ förklarade högerextremismens framgångar som en konsekvens av marknadsliberalismen och idén om en självreglerande marknad. Därav såg Polanyi det som en naturlag att nazister och fascister fick makten som en följd av 20-talets laissez-faire ekonomiska politik.
  ”Vad som skiljer Polanyi från många andra samtida tänkare är att han menar att fascismens maktövertagande inte är någon slump. I stället är det ett resultat av det han beskriver som marknadens expansion och försök att varufiera centrala samhälleliga inslag som arbetskraft, pengar och natur. […] Försöken att etablera ett sådant utpräglat marknadssamhälle kommer att skapa våldsamma motreaktioner när människor försöker skydda sig själva och sitt samhälles intressen från ´marknadens vassa kanter´.”
  Rickard Allvin berättar att fascismen var inte bara hat – den erbjöd också robust social välfärd, en omfattande välfärdsstat och värnade om gratis högre utbildning, barnbidrag, pensioner och allmän sjukförsäkring och erbjöd människor ett skydd från marknadens effekter i en tid av stora omvälvningar – och hänvisar till en artikel av Sheri Berman, amerikansk professor och hedersdoktor vid Uppsala universitet.
  https://aeon.co/ideas/fascism-was-a-right-wing-anti-capitalist-movement

  Så när man inom etablissemanget varnar för hotet mot demokratin så kan man konstatera att vi inte har någon demokrati och att fascismen är den räddning som undersåtarna kan förlita sig på mot globalisterna och de köpta politikernas samhällsförstörelse. Inte för att jag hoppas Sverige blir styrt av fascister eller nazister men jag tror ändå det är bättre än att styras av Klaus Schwab, WEF, ett köpt FN och korrupta politiker, för med deras samhällsmodell.

 4. Kina har lyckats otroligt bra här, men det gör väl WEF ligan allt för att mörka. Förbättringarna i Kina kan man nästan ta på.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here