Från USA:s underrättelsetjänst: Dags för Biden att fatta beslut om Ukraina

35
1805

Här kommer ett nytt brev tisdagen 6/9 från VIPS till presidenten.

Dags för Biden att fatta beslut om Ukraina

http://www.informationclearinghouse.info/57233.htm

MEMORANDUM FÖR: Presidenten

FRÅN: Veteran Intelligence Professionals for Sanity

ÄMNE: Beslutstiden för Ukraina

REF: Kärnvapen kan inte återinventeras, VIPS

Herr president:

Innan försvarsminister Austin flyger iväg till Ramstein för torsdagens möte (8/9( med Ukrainas försvarskontaktgrupp är vi skyldiga er några varningsord som är föranledda av våra många decenniers erfarenhet av vad som händer med underrättelser i krigstid. Om han säger till dig att Kiev slår tillbaka ryssarna, ifrågasätt hans kompetens – och fundera på att utöka din rådgivarkrets.

Sanningen är det mest värdefulla i underrättelseanalyser. Det är lika axiomatiskt att sanningen är det första offret i krig, och det gäller kriget i Ukraina såväl som tidigare krig som vi har varit inblandade i. I krig kan man helt enkelt inte lita på att försvarsministern, utrikesministern och generalen talar sanning – varken till medierna eller till och med till presidenten. Det lärde vi oss tidigt – på det hårda och bittra sättet. Många av våra vapenkamrater kom inte tillbaka från Vietnam.

Vietnam: President Lyndon Johnson föredrog att tro på general William Westmoreland, som 1967 sa till honom och försvarsminister McNamara att Sydvietnam kunde vinna – om LBJ bara ville tillhandahålla ytterligare 206 000 soldater. CIA:s analytiker visste att detta inte var sant och att – ännu värre – general Westmoreland medvetet förfalskade antalet på de styrkor som han stod inför och hävdade att det bara fanns ”299 000” vietnamesiska kommunister under vapen i söder. Vi rapporterade att antalet var 500 000 till 600 000. (Tyvärr fick vi rätt under den landsomfattande kommunistiska Tet-offensiven i början av 1968. Johnson beslutade snabbt att inte ställa upp för ytterligare en mandatperiod).

Eftersom allt är tillåtet i kärlek och krig var generalerna i Saigon fast beslutna att visa upp en rosenröd bild. I ett telegram från Saigon den 20 augusti 1967 förklarade Westmorelands ställföreträdare, general Creighton Abrams, skälet till deras bedrägeri. Han skrev att det högre fiendeantalet (som stöddes av praktiskt taget alla underrättelsetjänster) ”stod i skarp kontrast till den nuvarande totala styrka på cirka 299 000 som gavs till pressen”. Abrams fortsatte: ”Vi har projicerat en bild av framgång under de senaste månaderna.” Han varnade för att om de högre siffrorna blev offentliga, ”kommer alla tillgängliga förbehåll och förklaringar inte att hindra pressen från att dra en felaktig och dyster slutsats”.

Bildanalysens undergång: Fram till 1996 hade CIA en oberoende förmåga att göra obehindrade militära analyser, vilket gjorde det möjligt för CIA att tala sanning – även under krig. En nyckelfaktor i analysverksamheten var dess fastställda ansvar att utföra bildanalyser för hela underrättelsemiljön. Dess tidiga framgång med att lokalisera sovjetiska missiler på Kuba 1962 hade gett National Photographic Interpretation Center (NPIC) ett gott rykte om professionalism och objektivitet. Det bidrog avsevärt till vår analys av Vietnamkriget. Senare spelade det en nyckelroll i bedömningen av Sovjets strategiska kapacitet och i kontrollen av vapenkontrollavtal.

När NPIC och dess 800 mycket professionella bildanalytiker 1996 överlämnades till Pentagon, innebar det ett farväl till opartisk underrättelseverksamhet.

James Clapper

Irak: Den pensionerade flygvapengeneralen James Clapper fick så småningom ansvaret för NPIC:s efterföljare, National Imagery and Mapping Agency (NIMA), och var därmed väl positionerad för att kratta manegen för ”the ”war of choice”” mot Irak.

Clapper är faktiskt en av de få högre tjänstemän som har erkänt att han under påtryckningar från vicepresident Cheney ”ansträngde sig” för att hitta massförstörelsevapen i Irak, att han inte kunde hitta några sådana, men att han ändå gick med på det. I sina memoarer tar Clapper på sig en del av skulden för detta bedrägeri – han kallar det ”misslyckandet” – i jakten på att hitta de (obefintliga) massförstörelsevapnen. Han skriver att vi ”var så ivriga att hjälpa till att vi hittade det som egentligen inte fanns”.

Hillary Clinton

Afghanistan: Ni minns säkert att försvarsminister Gates, utrikesminister Clinton och generaler som Petraeus och McCrystal satte extrem press på president Obama för att han skulle fördubbla sina ansträngningar att skicka fler trupper till Afghanistan. De lyckades skjuta analytiker från underrättelsemyndigheten åt sidan och förpassade dem till att agera åskådare vid beslutsmöten. Vi minns att USA:s ambassadör i Kabul, Karl Eikenberry, en före detta generallöjtnant i armén, som hade lett trupper i Afghanistan, klagande vädjade om en objektiv National Intelligence Estimate om för- och nackdelarna med att fördubbla insatserna. Vi känner också till rapporterna om att ni tvekade, eftersom ni kände att det skulle vara dumt att fördjupa USA:s engagemang. Minns ni när general McChrystal i februari 2010 lovade att en ”regering klappad och klar, redo att rulla in” i den afghanska nyckelstaden Marja?

Presidenten har, som ni väl vet, gett efter för Gates och generalerna. Och förra sommaren fick ni ta hand om det hela, så att säga. När det gäller fiaskot i Irak, så medförde den ”ökning” som Gates och Petraeus valdes ut av Cheney och Bush för att genomföra, ledde till nästan tusen ytterligare ”förflyttningsfall” till bårhuset i Dover, samtidigt som Bush och Cheney kunde åka västerut utan att ha förlorat ett krig.

Försvarsminister Robert Gates. Av Monica King, United States Army – Department of Defense, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1473899

När det gäller den tidigare försvarsministern Gates oskadade teflonhölje, hade han efter sina dubbla råd om Irak och Afghanistan den fräckheten att inkludera följande i ett tal på West Point den 25 februari 2011, strax innan han lämnade sitt ämbete:

”Men enligt min åsikt bör varje framtida försvarsminister som råder presidenten att återigen skicka en stor amerikansk markstrids-styrka till Asien eller till Mellanöstern eller Afrika ’få sitt huvud undersökt’, som general [Douglas] MacArthur så fint uttryckte det.”

General Lloyd Austtin. Bild från artikel av Caitline Johnstone..

Syrien – Austins rykte är inte obefläckat: På hemmaplan är minister Austin inte främmande för anklagelser om att politisera underrättelser. Han var chef för CENTCOM (2013 till 2016) när mer än 50 militära analytiker från CENTCOM i augusti 2015 undertecknade ett formellt klagomål till Pentagons generalinspektör om att deras underrättelserapporter om Islamiska staten i Irak och Syrien manipulerades på ett olämpligt sätt av de högsta cheferna. Analytikerna hävdade att deras rapporter ändrades av högre chefer för att stämma överens med administrationens offentliga linje om att USA höll på att vinna kampen mot ISIS och al-Nusrafronten, al-Qaidas gren i Syrien.

I februari 2017 konstaterade Pentagons generalinspektör att påståendena om att underrättelser avsiktligt ändrades, fördröjdes eller förtrycktes av höga CENTCOM-tjänstemän från mitten av 2014 till mitten av 2015 var ”i stort sett ogrundade”. (sic)

Sammanfattningsvis: Vi hoppas att ni tar er tid att granska denna historia – och att ni tar hänsyn till den innan ni skickar minister Austin till Ramstein. Dessutom kommer dagens tillkännagivande om att Ryssland har för avsikt att stänga av gasen genom Nord Stream 1 tills de västliga sanktionerna tas bort, troligen att ha en betydande inverkan på Austins samtalspartners. Det kan till och med göra de europeiska regeringscheferna mer benägna att utforma någon form av kompromiss innan de ryska styrkorna rycker längre fram och vintern kommer. (Vi hoppas att ni har blivit tillräckligt informerade om det troliga resultatet av den senaste ukrainska ”offensiven”).

Ni kanske också vill söka råd hos CIA-chefen William Burns och andra med erfarenhet av Europas – och särskilt Tysklands – historia. Medierapporter antydde tidigare att minister Austin i Ramstein kommer att åta sig att förse Ukraina med ännu mer vapen och att han kommer att uppmuntra sina kolleger att göra detsamma. Om han följer den linjen kommer han kanske att finna få mottagare – särskilt bland dem som är mest sårbara för vinterkylan.

R STYRGRUPPEN: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (Veteraner av  underrättelsepersonal för förnuft)

William Binney
 • William Binney, teknisk direktör vid NSA för världsomfattande geopolitisk och militär analys, medgrundare av NSA:s forskningscenter för automatiserad signalspaning (pensionerad).
 • Marshall Carter-Tripp, officer i utrikesförvaltningen (pensionerad) och avdelningsdirektör vid utrikesdepartementets underrättelse- och forskningsbyrå.
 • Bogdan Dzakovic, tidigare gruppledare för Federal Air Marshals och Red Team, FAA Security (pensionerad) (associerad VIPS).
 • Graham E. Fuller, vice ordförande, National Intelligence Council (pensionerad).
 • Philip Giraldi, CIA, operativ chef (pensionerad).
 • Matthew Hoh, f.d. kapten, USMC, Irak och officer i utrikesförvaltningen, Afghanistan (associerad VIPS)
 • Larry Johnson, f.d. underrättelseofficer vid CIA och f.d. tjänsteman vid utrikesdepartementet med ansvar för terrorismbekämpning (pensionerad).
 • John Kiriakou, f.d. CIA:s antiterroristofficer och f.d. förste utredare vid senatens utrikesutskott.
 • Karen Kwiatkowski, f.d. överstelöjtnant i US Air Force (pensionerad), vid försvarsministerns kansli för att övervaka tillverkningen av lögner om Irak 2001-2003.
 • Linda Lewis, analytiker för beredskap för massförstörelsevapen, USDA (pensionerad).
 • Edward Loomis, forskare i kryptologi, tidigare teknisk direktör vid NSA (pensionerad).
 • Ray McGovern, tidigare infanteri- och underrättelseofficer i den amerikanska armén och CIA-analytiker, CIA:s presidentinformationschef (pensionerad).
 • Elizabeth Murray, tidigare biträdande nationell underrättelseofficer för Mellanöstern, Nationella underrättelserådet och politisk CIA-analytiker (pensionerad).
 • Pedro Israel Orta, f.d. officer vid CIA och underrättelsemyndigheten (generalinspektör).
 • Todd Pierce, MAJ, domare i den amerikanska armén (pensionerad).
 • Scott Ritter, f.d. MAJ, USMC, f.d. FN:s vapeninspektör i Irak.
 • Coleen Rowley, specialagent vid FBI och tidigare juridisk rådgivare vid Minneapolisavdelningen (pensionerad).
 • Sarah G. Wilton, CDR, USNR, (pensionerad)/DIA, (pensionerad)
 • Ann Wright, överste i den amerikanska armén (pensionerad), officer i utrikesförvaltningen (avgick i opposition till kriget mot Irak).

Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPs) består av före detta underrättelseofficerare, diplomater, militärer och kongressanställda. Organisationen, som grundades 2002, var bland de första kritikerna av Washingtons motiveringar för att starta ett krig mot Irak. VIPS förespråkar en amerikansk utrikes- och nationell säkerhetspolitik som bygger på verkliga nationella intressen, snarare än på konstruerade hot som främjas av främst politiska skäl.

Mer om VIPS
Säkerhetstjänstemän i USA (VIPS) ber Trump att undvika krig mot Venezuela
Krigsveteraner i USA ger Biden goda råd och varnar för kärnvapenkrig

Föregående artikelFramgångar rapporteras för Ukraina i motoffensiven
Nästa artikelMultipla kriser stoppar framstegen och 9 av 10 länder faller tillbaka när det gäller mänsklig utveckling.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

35 KOMMENTARER

 1. Innehållet är visserligen både mycket intressant och tänkvärt.

  Men i detta krig är det den utmanande krigskraften, den invaderande ryska, som har avans- och bevisbördan att lyckas.

  De amerikanska krigsveteranernas ord skulle avsevärt ännu bättre passa för just den ryska militära sidan.

  Drar sig ryska sidan tillbaka finns ännu ukrainska folket, det ukrainska landet och jorden, och dess folks mycket starka -och mycket stärkta- vilja kvar där och blir, precis som vietnameserna till slut åren 1973-1975 blev herrar i sitt eget land. Det är den ukrainska sidan här som motsvarar den vietnamesiska sidan i det gamla amerikansk-vietnamesiska kriget 1962-1975, inte den ryska.

  Historiskt sett brukar invasionskrig inte lyckas för någon invasionsmakt på ett kombinerat politiskt och militärt vis. Även om amerikaner och britter må ha ”vunnit” militärt den första delen av det (andra) olagliga invasionskriget av Irak år 2003, förlorade man fullständigt politiskt och inte minst geopolitiskt: Irak är idag avgjort en del av den amerikanska ”ärkefienden” Irans sfär, med värsta möjliga utgång för Washingtons våldsetablissemang. De neokonservativa gick på grund och sjönk som amerikansk militär, för att inte nämna trovärdig, kraft. De amerikanska neokonservativa häxformlerna för våldsmakt, invasioner och krig till varje pris förlorade sin paranoida verkan.

  Ukrainainvasionen, också det som en internationellt sett helt olaglig krigsinvasion kommer säkerligen sluta som Vietnam. Stormakten kommer att förlora och kastas ut, med vanära och förlorat politiskt anseende, kanske med ett Ryssland i en politisk anti-totalitär revolution, där folk bara går ut på gatorna och vrålar ut sin ilska. Det går aldrig att förutse.

  Ukraina har som folk och nation aldrig varit mer enigt än idag, militärt och kommer, precis som vietnameserna, fullständigt övertygade ut i hårstrån och tånaglar, jaga ut den invaderade stormakten. Det hela kan absolut sluta med att Ukraina faktiskt kombinerat militärt och politiskt segrar i kriget och att putinismen tappar, precis som i fallen Sverige och Finland, också Ukraina till ett medlemskap i Nato. Ukraina kommer aldrig gå med på att vändas med ryggen från Europa och hamna i någon slags ”asiatisk sfär”.

  Just i dagarna går det bra för Ukraina militärt. Det ukrainska militära tempot går överraskande snabbt även med internationella mått sett.

  Det kokar politiskt och ekonomiskt mot Putin-styret också inne i Ryssland. Faller Putin är kriget mot Ukraina sannolikt över mycket snabbt.

  För egen del har jag väldigt svårt att se hur man skulle kunna trä på Ukraina den putinska tvångströjan, lika lite som amerikanarna klarade av att projicera sin militära och/eller politiska makt på Vietnam, Irak och Afghanistan -med många fler exempel.

  Jag är övertygad att dagens putinistiska Ryssland kommer att misslyckas på exakt samma sätt. Ett ”Exit Afghanistan”, helt enkelt. Vi minns panikutrymningen i augusti 2021. Den ryska kommer att se annorlunda ut, men den ryska politiska sidan har för generationer framåt förlorat de ukrainska hjärtanen och själarna. Ukrainska folket kommer att kräva att en framtida fredlig rysk ledare kommer att, liksom en historisk påve, krypa på alla fyra till Canossa för försoning och förlåtelse.

  Det kommer att vara dagens politiska Ryssland som kommer att ha de största andliga och själsliga trauma och obearbetade själssmärtor efter kriget. Man kommer att tvingas till en situation liknande den som Tyskland efter Stunde Noll, året 1945.

  Kriget har redan sedan ett halvår tillbaka ställt om Ukrainas vilja och själ. De har gjort sitt val bort från det putinistiska krigets alla politiska villfarelser och vanföreställningar.

  • Johan din jämförelse haltar svårt emedan Ukraina utgick från rätten att diskriminera efter etnisk börd. Biletski till 1919 medlem i Ukrainas parlament: ’Ukraina slåss för den vita rasen mot en semitiskt ledd motståndare’.
   Som du vet kallade dom de som undermänniskor betecknade ryskättade ukrainarna Colorados, dvs skadeinsekter.
   Putinism kan snarare ändras till ömsesidig respekt till skillnad från västs hänsynslösa narcissism.

  • @Johan de Naucler 10 september, 2022 At 13:04
   Du glömmer i ditt inlägg att det faktiskt är USA som är den angripande aggressiva parten, precis som i Vietnam eller Afghanistan. Det började med den amerikanska statskuppen 1914.

   • Jag vet inte vad året 1914 har att göra med dagens amerikanska inblandning i Ukraina att göra.

    Jag visste dock inte att de invaderande amerikanska stridsvagnarna, flygplanen och bombningarna från februari 2022 faktiskt var övermålade med ryska krigsmaktens vapenfärger.

    En stor avslöjad nyhet från Kina med andra ord!

    Ukraina har dock hållit flera öppna flerpartival politiska val sedan år 2014 och makthavare kommer och avgår. Jag tror att hade ukrainska folket velat ha putinismen som statsform hade de haft det nu. Utan att behöva militärt angrepp och invasion som hjälp att få det.

  • Ryssland lade ett bete och inte bara ukronazi armén nappade utan en och annan smyg ryssofob/”debattörer” har kommit ut garderoben som som fullblod ryssofob … snacka om att ”ertappas med byxorna nere” …

   Om Rysslands senaste fint (ett krigskonst) och hur det gick till läs detta:

   ”The Russian Ministry of Defense carried out a whole range of measures to mislead the Armed Forces of Ukraine, the illusion was created that we had a “weak defense” and supposedly there was no information about the preparation of an offensive in the Balakleya and Izyum regions, now the main task is to defeat the Armed Forces grouping, military expert Konstantin told the VZGLYAD newspaper Sivkov. On Saturday, the Ministry of Defense announced the regrouping of troops in the areas of Balakliya and Izyum.

   “Our military knew that an offensive was being prepared, so now the troops are regrouping to destroy the grouping of the Armed Forces of Ukraine (AFU), which has come to the Balakleya and Izyum regions. It must be borne in mind that there are no fortified areas there, so the task of destroying the most combat-ready Ukrainian units will be solved quite successfully. This will take a few more days,” said Doctor of Military Sciences Konstantin Sivkov.

   Och så ”diversionary maneuvers were carried out in order to ”pull the strike force of the Armed Forces of Ukraine out of the fortified areas.” “If this grouping would have remained in Slavyansk or Kramatorsk, how long would it take to “pick out” it? And now she is in full view. Therefore, a whole range of measures was taken to mislead the enemy, an illusion was created that we had a weak defense in this direction and allegedly there was no information about the preparation of an offensive. The enemy was misled about the location and actions of our troops,” the expert added.

   https://vz-ru.translate.goog/news/2022/9/10/1176889.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

   Föredrar man video så hrä är en: https://www.youtube.com/watch?v=n3zNxBahukU

   Även lögnimperiets PsyOps börjar rämna. Ett stort nätverk av pro-ukrainska bot har avslöjats av två forskare från Australien

   ”Researchers at the University of Adelaide have published a landmark paper on the activities of bot accounts on Twitter related to the conflict in Ukraine. These Australian findings are truly staggering – of 5.2 million tweets on the social media network from February 23 to March 8, between 60 to 80% were shared by fake accounts. What’s more, 90% of those posts were pro-Ukraine.

   In particular, these accounts pushed the hashtags #IStandWithUkraine, #IStandWithZelenskyy, and #ISupportUkraine, and myths like the ‘Ghost of Kiev’, a fictional Ukrainian fighter pilot who is farcically alleged to have taken down 40 Russian jets within hours of the military operation commencing.

   Significant spikes in activity were recorded at key points in the initial stages of the fighting, such as Russia’s capture of Kherson on March 2, and the Zaporozhye Nuclear Power Plant on March 4.

   The accounts identified were overwhelmingly English language, leading the researchers to conclude these fake users sought to “drive more disruption in English-speaking countries” and “influence a variety of user groups.” Despite the significant focus on English, Ukrainian bots also employed the Russian language to “cause more disruption” in the country.

   https://www.rt.com/news/562509-ukrainian-bots-in-twitter/

  • Operation Z fortskrider som planerat. Avnazifieringen pågår för fullt. Demilitarisering likaså. Europas andra största armé håller på att pulveriseras, på ett utstuderat sätt. Inom en snar framtid föds före detta Ukraina, vilket är bland det bästa som lär hända världsfreden. I december 2021 lämnade Ryssland två dokument som skulle ha löst problemet på mycket fredliga sätt. Dumdryga eliter som styr väst avfärdade det hela med sedvanlig arrogans. Ryssland bytte då till det enda språk som lögnimperiet och dess vasaller fattar bäst. Och vi ser resultatet. Lögnimperiet är avslöjade för vad den är – ett pappers tiger. Visst hörde vi mycket omsöm om ”sanktioner från helvete” och ”helvetiska sanktioner”, omsöm om ”vi ska krascha Rysslands ekonomi”, ”regime change”, mm. Oj vad det hotades och varnades. De dumdryga väst elietr tävlade om vem som hotade värst 🤪 …

   Vad hände? Världen skrattar – det var jo bara tomma ord – skryt bara 🤥🤥🤥. Istället fick lögnimperiet smaka på sin egen mycket beska medicin allmänt känt som sanktions bumerang i höga doser – höga priser, höga räntor, inflation, ekonomisk kris, hungersnöd och elbrist på bred front. Världen skanderade rätt åt dessa skitstövlar som säger sig vara ”utvalda” och ”exceptionella”🤗🤗🤗

   Ukraina öde är förseglat – den närmar sig den för varje dag. Delas i minst tre enheter och reduceras till rätt storlek, d v s, bantustans.

 2. 15:33, 10 september 2022.. Ryska försvarsministeriet:
  Rysk luftfart förstörde upp till 300 militära enheter från Ukrainas väpnade styrkor i DPR och Charkiv-regionen.
  Rysk luftfart förstörde punkterna för tillfällig utplacering av enheter från den 92:a mekaniserade brigaden och Kraken-bataljonen i Balakliya- och Chuguev-distrikten i Kharkov-regionen med högprecisionsvapen, berättade den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generallöjtnant Igor Konashenkov.

  Dessutom drabbades högkvarteret för den femte brigaden av Ukrainas nationalgarde, liksom ledningsposten för den 54:e mekaniserade brigaden nära byn Ray-Aleksandrivka i Folkrepubliken Donetsk. Som ett resultat av stridsoperationer förstördes upp till 300 ukrainska militärer och upp till 15 enheter militär utrustning.
  ”Sex depåer av raket- och artillerivapen och ammunition förstördes i områdena i bosättningarna Kurakhovo , Konstantinovka och Seversk i DPR, Dnipro och Radushnoye i Dnipropetrovsk-regionen, Gulyai Pole i Zaporozhye-regionen”, förklarade försvarsdepartementet.
  I Nikolaev-regionen förstördes en radarstation för att upptäcka och spåra luftmål.
  Tidigare attackerade ryska 152 mm Msta-B-haubitsar pansarfordon och befästningar från Ukrainas väpnade styrkor.

  Den 24 februari inledde Ryssland en militär specialoperation i Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin sa att detta gjordes på begäran av de tidigare erkända oberoende folkrepublikerna Donetsk och Luhansk. Enligt honom är syftet med operationen demilitarisering och denazifiering av Ukraina.

 3. Aktuell sammanfattning av det ryska försvarsministeriet: Hittills i dag, har de ryska väpnade styrkorna slagit sju kommandoposter för Ukrainas väpnade styrkor i DPR.

  Nikolaev-regionen, förstörde 48 artilleriförband, arbetskraft och militär utrustning från Ukrainas väpnade styrkor i 178 distrikt.

  Den ryska militären träffade sex depåer av raket- och artillerivapen och ammunition i regionerna DPR, Dnipropetrovsk och Zaporozhye.

  Den ryska armén träffade en radarstation för att upptäcka och spåra luftmål i Nikolaev-regionen.

  Militären undertryckte två plutoner raketer och fem plutoner kanonartilleri från Ukrainas väpnade styrkor, förstörde en 155 mm haubits M777 tillverkad i USA.

  13 obemannade flygfarkoster från Ukrainas väpnade styrkor sköts ner med hjälp av luftförsvar.

  I Kherson-regionen sköt jagare från den ryska väpnade styrkan ner fem granater från HIMARS flerskjuts raketsystem i luften.

 4. Hej Johan!
  Du har missat en viktig sak. USA:s militära styrkor var inte välkomna av befolkningen av Vietnam, Afghanistan, Libyen, Syrien… Ryssarna, i dem delarna av Ukraina som de kontrollerar, är betraktade av befolkningen som befrielse arme. Folk i dessa republiker har väntat på de sedan 2014. Du har rätt att folket i Ryssland har tidigare kritiserat Putin. De har kritiserar honom för att han inte stoppade blodbadet tidigare. Hade han gjort det år 2014…. Men han kanske litade på Minsk avtalet. Det var hans missräkning.
  Jag tror inte att folket i västra Ukraina kommer att kriga för Ukraina. Något mellan 12-15 millioner ukrainare har emigrerat innan år 2022. Nu kommer till Europa nya ukrainska ”krigsflyktingar”. De kommer från de republiker, där det inte krigas. Det pågår inget krig i västra Ukraina. Det pågår inget krig i Kiev. De som kommer till Polen, Slovakien, Unger… är ekonomiska flyktingar. De helt enkelt passar på att lämna råttboet och få bättre liv utanför Ukraina.
  Jag tror att Ryssland kommer att återställa Ukraina till samma läge, som det var innan Lenin år 1922…
  De kommer att ta de republikerna, vilka har rysk befolkning. Ukraina kommer att inte ha tillgång till kusten. Precis som det var innan år 1922. Resten av ”Ukraina” få Europa på halsen.
  Misstänker att USAs europiska kolonier tappar lust att sanktionera Ryssland när vinter kommer. Vi européer kommer att få andra bekymmer. Ekonomiska. Zelinski flyttar till USA… och USA måste hitta nya länder vid Ryska gränser som skall ”demokratiseras”.

  • Fast jag som inbiten anti-imperialist har aldrig i min dar påstått att de amerikanska militäräventyren varit välkomna precis någonstans.

   Majoriteten av alla de som flytt kriget inom Ukraina är rysktalande ukrainare, att de skulle se ryska våldet som någon slags befrielse är något slags orwellskt önsketänkande. Jag tror knappast de ser någon som helst framtid om de skulle få putinismen som strypsnara om sina liv.

   Putinismen håller framför allt på att knäcka Ryssland självt, det är min stora oro. Ukraina har gjort sitt framtidsval, och om de så inte har byxor att ta på sig kommer de aldrig att vare sig leva eller lyda putinismens våldsstyre.

   Jag tror det hela kommer att avgöras inuti Ryssland, där det kokar under ytan och rent bildligt kommer de, för att använda Lenins berömda ord, att sälja repen till putinisterna så de kan hänga sig.

   Putinismen har helt enkelt i dessa dagar gjort politisk bankrutt på hemmaplan. Den har ingen framtid. Om det blir en Ceauşescu-version eller något annat brått slut på dagens ryska brutalitet hemmavid vet vi inte, men slutet närmar sig obönhörligt.

   Den som kommer med våld, sprider våld kommer också att uppslukas av våld. Putins våldsstyre är dömt att gå under. Och det blir förhoppningsvis en efterlängtad befrielse också för hela ryska folket och det ryska landet, som förtjänar något annat än dagens KGB-maffiakapitalism.

    • Jag håller helt med.

     Det är som det gamla ryska ordspråket:

     ”Flugan fastnar i spindelnätet, den stora humlan flyger rakt igenom.”

     Historien är vare sig rättvis eller perfekt.

     Du vet, ”internationell lag” gäller aldrig den amerikanska politiken, bara ”de andra”. Det är ett ännu olöst orättvist arv från den engelska kolonialismen, den vite protestantiske heterosexuelle mannens börda. Modern sociologi brukar väl tala om WHASP-faktorn (white heterosexual anglo-saxon protestants).

     Kanske nye engelske kung Charles III bara tillträde och närvaro kommer att bidra till att lösa upp en del av detta när det nu börjar historiskt-politiskt börjar röra på sig i det gamla engelska koloniala territorierna, då magin från Elizabeth II:s myt är bruten i tiden.

     Många gamla engelska kolonier jobbar hårt med att andligt frigöra sig: Barbados, Jamaica, Australien, Nya Zeeland, Kanada och försatt inte nämna Skottland!

     De amerikanska Förenta staterna har bara politiskt (men inte andligt) frigjort sig i sitt styre från London, men är väl ännu en slags nykolonial version av den engelska imperialismen, Washington som den sista kolonialismens bastion. Den har alltid rätt, och gör aldrig fel.

     Det är vår plikt som anti-imperialister att bryta detta skamliga faktum.

   • Ryssland har aldrig mått bättre än under President Vladimir Putins ledning. Statskassan är överfull. Folkets självkänsla och stolthet likaså. Det skrattas som bara den om kvällarna på ryska TV – om västs dumheter, fasoner och barnsliga beteenden. Framtidsoptimismen har aldrig varit så stor. Vladimir Putin är den populäraste ledaren någonsin.

    Måste det sägas att det totalt motsatta gäller lögnimperiet och EU? I dessa illusionsnummers tider så är det mer än nödvändigt att påminna om just hur uselt lögnimperiet och EU mår

    • Moskva, 10 september – AiF-Moskva.
     De ryska väpnade styrkornas enheter nära Balakleya och Izyum kommer att omgrupperas för att bygga upp insatser i Donetsk-riktningen, rapporterar försvarsministeriets presstjänst.
     Byrån förklarade att omplaceringen kommer att bidra till att uppnå målet för NWO.
     De klargjorde också att en operation för att överföra Izyum-Balakley-gruppen av trupper till DPR:s territorium ägde rum under tre dagar, processen åtföljdes av ett antal distraherande manövrar.

     För att förhindra skador på ryska enheter, förstörde flyg, missiltrupper och artilleri mer än 2 tusen ukrainska militanter och cirka 100 delar av militär utrustning på tre dagar.

     Enligt försvarsministeriet dödades under det senaste dygnet omkring 300 militanter från den ukrainska nationella bataljonen ”Kraken” och 15 enheter militär utrustning nära Balakleya och Chuguev i Charkiv-regionen av högprecisionsvapen från de ryska flygstyrkorna.

    • Inga normala jobbande vardagsryssar i familjen Ivanov (ryska ”Svensson”) under 60 år tittar någonsin på rysk stats-tv, eftersom ingen orkar med den politiska korvstoppningen i längden. Alla ryssar jag känner tittar hyfsat fritt på internet, och får sina nyheter därifrån.

     JAG tittar, däremot, dagligen på officiella ryska medier (som tv) för att se vad som sägs -och framför allt vad som inte nämns. Därför anses jag som synnerligen ”udda” bland bekanta i Ryssland och Ukraina.

     • En bra fråga, faktiskt! Det finns nog knappast någon objektiv mediekonsumentstatistik i dagens Ryssland, kanske hålls den hemlig. Möjligen hade Levada-institutet förr mediastatistik. Levada är (möjligen inte längre?) en av det ryska samhällets få kvarvarande institutioner med egen vilja och oberoende status att bedriva undersökningar om allt möjligt. Kanske är det naggat i kanten numera. I det sovjetiska samhället fanns ju i princip ingen ”opinion”.

      De äldre mellangenerationerna (medelålders) som upplevt skiftena till perestrojkan på 1980-talet, det helt fria vilda mediaklimatet på 1990-talet och dagens närmast totala mediala censurkollaps, verkar ”propagandasmartare” och förstår mycket väl mellan raderna vad som inte är sant och vad som inte sägs. De yngre, däremot, som bara levt i putinåldern har ofta svårare att se vad som gränsar till genuin propaganda eller ytterst förskönande nyheter. Ibland stöter man på unga ryssar som komplett delar maktens ord bokstavligen, till exempel den nu helt bortglömda putinska ungdomsorganisationen ”Nashi” (”de våra”, en slags högernationalistisk Komsomol) där man slaviskt tränade bort allt kritiskt tänkande.

      I allmänhet litar få ryssar på media och myndigheter. Det är ofta svårt att förstå på nordisk nivå där tilltron och pålitlighet till varandra och staten är oftast bäst och högst i världen. I det ryska samhället litar folk däremot ofta starkt på varandra och väl prövade och utvalda vänskapsband mellan individer, som i värsta utsatthet går till viskningar folk emellan.

      Ryska språket har två ord för sanningar; den första ’pravda’ som är det offentligt och vetenskapliga rätta (solen lyser på dagen och går upp i öster), men så en djupare, genuinare och äkta pålitlig, och rentav mellanmänsklig, kanske till och med absolut sanning: ’istina’.

      De yngre generationernas tillgång till nyheter är dock en annan om ännu ”farligare”: denna ryska yngre generationen är en av världens mest internetuppkopplade och internetaktiva och de har stor internationell konsumtion av hela världens nyheter.

      Västerländska media är sedan en tid oftast helt offentligt blockerade, men det går inte att stänga ned internet i Ryssland om man inte helt kapar kabeln ut och skapar ett eget rent ”intranät-internet”, som det nordkoreanska, som finns på högsta utbildningarna i Pyongyang etc., där man inte riskerar att få surfare att hamna på ”farliga utrikessidor”.

      Det har förr om åren talats om i ryska samhället att begränsa internet och hålla kontroll över den internationella fria delen, och skapa ett ”eget” som går att ”kontrollera”, men jag vet inte hur det gått med det.

      Så sambanden är både komplexa som enkla: den enskilde litar inte på staten, makten och myndigheter och när de intervjuas på tv timme efter timme, så litar man därför inte på maktens megafon: media. En slags förklarande rundgång av ”otillit”.

      Under perestrojkan dök det upp media som plötsligt alla konsumerade och stod i kö för bara för att få läsa. Varje trappuppgång kunde köpa ett exemplar som fick ”gå runt i huset”, av till exempel tidskriften Ogonjok på 1980-talet, som då stod för det nya och det som förr var tabu eller aldrig nämndes. Literaturnaja Gazeta och senare Novaja Gazeta tillhörde dessa nya pålitliga media.

      Det intressanta med dem var att de blev både censurerade och till och med stoppade i resterande central- och östeuropeiska broderländerna(!), som Rumänien, DDR, Albanien och Tjeckoslovakien liksom Kina, där de var hårdvaluta (om man kunde ryska) och hett, liksom ofta farligt, innehav. Gorbatjovs besök i Kina våren 1989 ledde till stor ”informationssmuggling” med socialistiska reformideer till Kina, som utmynnade i det otänkbara i Beijing i juni 1989. Inte bra att ha med sig sådana sprängstoff i resväskan från Sovjetunionen på den tiden om man reste inom Östeuropa där gränserna var om möjligt ännu mer strikta än mot Västeuropa, konstigt nog.

      Så äldre generationer: klipskare politiskt och medialt; yngre måhända naivare, men fullkomliga och skickliga internetnavigatörer.

      Rysslands stora samhällsutmaning för framtiden blir att bygga upp tilltro och förtroende mellan makten och medborgarna respektive den enskilde individen. Det är fullständigt raserat under Putin där jag tycker allt politiskt (olika åsikter som debatterar o.s.v.) och civilsamhälle nu verkar helt utplånat.

   • Att ”majoriteten som flytt kriget är Ryssar” är en stor fet lögn. Det är ukrainare från västra delen av ukronazi enheten som översvämmat Europa. Dessa vill passa på och söka lyckan i Europa.

    ”…the Russians knew it was coming and chose to let the Ukrainians flood the zone in order to eventually hit the Ukrainian forces with a massive counter attack. The Ukrainians are no longer in fortified defensive positions and their lines of communication to support the forward troops are now defined precisely. The Ukrainian attack has not destroyed nor disrupted Russia’s air, artillery, rocket and missile assets. Attacking the Ukrainian units is an easier task, not more difficult. I am not privy to the Russian plan. But what I do know is that the planning process required to deploy the troops and equipment moving into Kharkov was not a panicked response. Hollywood can create the illusion of rapid movement of military troops, but the real world requires alerting units, making sure they are properly supplied and then undertaking the logistic task of moving those units into combat. This means the planning was deliberate, not a crisis response.”

    https://smoothiex12.blogspot.com

    • Nja, Förenta nationerna har dock noterat statistiken att de som flytt kriget i Ukraina är huvudsakligen från de östra och mest krigsdrabbade och våldsutsatta delarna av landet, och de är just mestadels ryskspråkiga – de flyr Putins krig och vill inte leva under Moskva, kort och gott. De jag stött på i Sverige är mangrant samtliga rysktalande ukrainare (det utgör dock inte minsta statistiska underlag, men en mycket enkel fingervisning. De vill leva i landet som heter Ukraina och tala ryska och ukrainska språken och ha ukrainska val och ukrainska politiker -inte ryska. Det är inte minsta överraskande, det gäller alla folk i Europa.)

     De flesta flyktingar överhuvudtaget i Ukraina är dock inrikes flyktingar som ännu bor i landet, fast på annan ort längre bort från invasionsområdet. Man sover på någon annans soffa, i enklare sovsalar och andra ställen. Dessa inrikesflyktingar sägs vara kring 10-15 miljoner, men vem vet säkert?

   • Johan angriper en icke existerande halmgubbe av Rysslands ledning medelst den missvisande termen putinism.
    Till skillnad från västs falska fasad av folkligt inflytande bryr sig den ryska ledningen genuint om stämningarna inom allmänheten och dom har sen tidigare i växande grad ökat sin motståndsvilja mot Nato.
    De senaste händelserna när Ryssland snabbt retirerade i stället för att mot numerärt överlägsna styrkor försvara ett område som tycktes ha måttligt strategiskt intresse räddade man undan sina soldater var ingen kollaps även om en del impulsiva röster hävdat det.
    Och det hävdas att folkopinionen ökat till förmån för ett motdrag mot Natos eskalering vilken speciellt tonade fram i Ramstein med löften om mer precisa vapen från väst till Kiev-sidan.
    Tidigare under den så kallade SMO har Ryssland sagt att vi har inte ens börjat ännu.

   • …Majoriteten av alla de som flytt kriget inom Ukraina är rysktalande ukrainare, att de skulle se ryska våldet som någon slags befrielse är något slags orwellskt önsketänkande…
    Majoritet av de som flytt från östra Ukraina (där man krigar) har rysk nationalitet. De har blivit utsatta för fascisternas våld sedan år 2014. Att de flyr till Ryssland är obegripligt endast för folk med mycket dåliga kunskaper, eller folk som är hjärntvättade. Kanske 80% av Europas befolkning.

    …Putinismen håller framför allt på att knäcka Ryssland självt, det är min stora oro ….
    Du behöver inte oroa dig. Rysk ekonomi är stark. Rubel är stark. Ryssland är till skillnad från Europeiska länder ett helt självförsörjande land med obegränsade naturtillgångar. Ryssland klarar sig utan Europa. Ryssland samarbetar med resten av världen. Ryssland kan avbryta samarbete med Europa. Till stor glädje av anglosaxare. Förhindra samarbete mellan Tyskland och Ryssland har varit deras mål i minst hundra år.

    … Jag tror det hela kommer att avgöras inuti Ryssland, där det kokar under ytan och rent bildligt kommer de, för att använda Lenins berömda ord, att sälja repen till putinisterna så de kan hänga sig….
    Inget nytt. Redan Otto van Bismarck konstaterade något gång på 1890 talet, att Ryssland kan besegras endast inifrån. Nu gäller det att hitta en ny alkoholiserade Jeltsin, och förklara för ryska befolkningen att det är han som är bättre än Putin. Det blir inte lätt, med tanke på att den generationen som minns Jeltsin har inte dött än. Och Lenin berömda ord var siktade mot kapitalister. Inte mot ryska patrioter. Det har alltid funnits femtekolonnare i Ryssland. Till och med under CCCP. ”Oppositionella” som är beredda att låta Ryssland plundras av främmande makter. De tror att de kommer blir belönade av anglosaxare för sina handlingar. En av de, Navalny, (hans kalsingar förgiftade Putin med Novichok) fick redan sin belöning.

    … Putinismen har helt enkelt i dessa dagar gjort politisk bankrutt på hemmaplan. Den har ingen framtid…
    Putin har gjord politis bankrutt i ”demokratiska” länder. Inte i Ryssland och resten av världen.

    Den som kommer med våld, sprider våld kommer också att uppslukas av våld…
    Ja, vi får hoppas på det. Fascisterna i Kiev startade mördande av ryssar 2014. USA har bombad och terroriserad massor av ”odemokratiska” länder i snart 80 år. Vi får hoppas att dessa länder kommer uppslukats av våld och inbördeskrig

  • Fast dagens Ukraina vill inte under några omständigheter tillhöra Putins och Dugins ”ryska värld” av konservativa högernationalistiska idéer och ”ideal”, utan den europeiska demokratiska världen, där man byter makthavare då och då och inte har oavsättliga makthavare i 25 år.

   Ukraina kommer inte under överskådliga framtida generationer att styras från Moskva, tack vare just president Putins spridande av dessa idéer.

   Ryssland har bara lyckats att skapa ett nytt totalfientligt Polen version 2.0 i dagens Ukraina. Det är ju det som är den RYSKA tragedin. Ännu en rysk granne har förvandlats till en absolut fiende. Av Putin själv.

   Krig och maktens våld avslöjar alltid politikens sanna natur och avsikter. Det har ukrainska folket insett mycket klart. Att ukrainarna skulle gå med på att styras från Moskva från NU är ju bara orwellska dumheter.

   • Precis, Johan, marionettregim i Kiev vill så gärna följa i kölvattnet av Washingtons utrikespolitik. Det amerikanska imperiet behöver inte behålla ockupationstrupper i länderna under dess kontroll: den inhemska härskande eliten, utbildad vid universiteten i USA och Storbritannien, följer entusiastiskt instruktioner från Washington och får sin del av inkomsterna från exploatering av nationella rikedom från amerikanskt kapital privatisering av statliga företag till förmån för amerikanska företag; överföringen av kontrollen över media och telekommunikation till amerikanska agenter; skaffa amerikansk militär utrustning och följa i kölvattnet av Washingtons utrikespolitik. Det amerikanska imperiet behöver inte hålla ockupationstrupperna i länderna under sin kontroll: den inhemska härskande eliten, utbildad vid universiteten i USA och Storbritannien, följer entusiastiskt instruktionerna från Washington och får sin del av inkomsterna från exploateringen av amerikanskt kapital[7] . I utbyte befriar amerikanska curatorer henne från oron för utvecklingen av den nationella ekonomin, som anförtros utländska investerare.

    Som den historiska erfarenheten av många års amerikansk kontroll över latinamerikanska länder visar, räcker det för Washington att behålla sina agenter i centralbankens, finans- och utrikesministeriernas ledande positioner för att driva makroekonomiska, finansiella och utländska politik i sitt eget intresse, oavsett statschefer och representativa organ som väljs av befolkningen. . Typiska exempel på sådan ockupation i modern tid är de USA-kontrollerade multistatsregimerna i den nya världen och Afrika, och i Eurasien – i Mellanöstern, Ukraina, Georgien, EU och inte minst i Sverige.
    Glöm inte bara att allt detta är ett civilt krig som förs nu med etniska ryssar och ukrainare på boda sidor. Gissa vem är beneficiar här?

    • Ukrainska folket måste själva få välja vilket statssystem de vill ha i det egna landet: makthavare som väljs, kommer och avgår efter 8-12 år, rättssäkerhet och allmän öppen politisk debatt utan att säkerhetspolisen sparkar in dörren mitt i natten och jagar 80-åriga konstnärinnor och poeter i Petersburg för minsta oppositionsuttryck.

     Ukraina kommer att fortsätta välja den europeiska politiska modellen och välja bort den ryska. Det är det som har hänt, man vill helt enkelt inte leva i rysk osäker rättslöshet som nu gått över till totalitarism. Konstigare än så är det inte.

     I öppna fria val skulle också det ryska folket välja det öppna, fria och anständiga samhället, bort från den ryska vertikala kommandomodellen under Putin.

     • I Ukraina valdes 2010 Janukovitz till president med 67 % av rösterna, i ett av OSCE lovordat val. Han sökte balansera mellan EU och Ryssland och hans första statsbesök gick till EU. Då han ville ha ekonomiskt stöd vid årsskiftet 2013-2014 var Rysslands alternativ klart bättre som jag skrivit många gånger. En av USA och EU högerinriktad statskupp följde vars efterdyningar vi ser. I Ukraina har 11 oppositionspartier förbjudits och regeringen för en klart nazisttolerant politik, vilket även Sveriges Radio rapporterat. Ukraina blev betydligt mindre självständigt efter statskuppen, dess beroende av USA klart större alltmedan fattigdomen ökade enligt bl.a. IMF och Ukrainas regering. Vid presidentvalet 2018 med ett tiotal kandidater fick Putin 51 % av de röstberättigas röster, medan Biden fick färre än 40 %. Spelar sådant roll för legitimiteten.

     • Vad säger du då om Busina som avrättades på gatan, en känd intellektuell i Ukraina, eller om brända människor i Odessa?
      Har de valt detta?

     • Till Lajma: självklart inte. Alla politiska mord och attentat måste redas ut och bestraffas hårt efter lagens bokstav.

      Men detta inkluderar också de ryska krigsbrotten i och mot Ukraina.

      Det får man reda ut förhoppningsvis i en samlad krigsbrottsutredning gällande båda sidor.

      Om alla tog avstånd från våld som en del och fortsättning av politiken, skulle denna diskussion inte behöva föras.

  • Neokonservativa – som jo hatar Ryssland som bara den – kan drömma om det. Men det kommer aldrig att hända. Snarare är det lögnimperiet som kommer att begravas i sin egen hybris. Det vi ser är början på slutet av lögnimperiet. I klar språk världsherraväldet med City of London i centrum, NY och Basel som filial har sett sina bästa dagar och kommer att begravas i hell aviv …

   Läs mer om det här: https://www.globalresearch.ca/war-ukraine-marks-end-american-century/5782901

 5. Ryssland verkar lämna Kharkiv oblast helt och hållet. Orterna rakt norr om Kharkiv har tagits över av Ukraina nu.
  Samtidigt evakueras rysk administrativ personal från Vovchansk nordväst om Kupiansk till Ryssland så även där väntas ett övertagande inom kort.

  Ryska källor uppger att ryska styrkor har lämnat Svatove sydost om Kupiansk men den orten ligger ju i Luhansk. Kan det vara så att Ryssland flyttar alla styrkor till Donetsk och södra Ukraina?

  • Sanningen har en tendens att komma ut och sätta ryssofober i pinsamheter🤣🤣🤣

   ”The announced losses of VSU are already horrendous and currently the information is streaming in that air sirens are all over 404 and critical electric infrastructure is being attacked with many Ukraine cities having no electricity.”

   Medan ukronazi ledaren Ze🐽 träffar sin stammedlem Tony Blinken i byn, är landet 404 på väg.
   Och eftersom historien har en tendens att rimma (som en berömd författare noterade), så ser vi det rimma nu inför våra ögon.

   ”Von der Leyen’s Crusade against Russia has run into the same problems Hitler’s Crusade against Russia, Napoleon’s Crusade against Russia and the Catholic Church’s Crusades to reclaim the Holy Land all ran into. They are out of gas and out of resources and, though they might talk the talk, they have nothing beneath the bonnet to walk the walk.”

   Vad är läget nu? Scott Ritter – en expert värt namnet inte en Nato propagandist som typ Joakim Kusti Paasikivi, utan en äkta expert- sammanfattar läget så här:

   ”Russia is now “facing a NATO-style military force that is being logistically sustained by NATO, trained by NATO, provided with NATO intelligence, and working in harmony with NATO military planners.”

   “The current Ukrainian counteroffensive should not be viewed as an extension of the phase two battle, but rather the initiation of a new third phase which is not a Ukrainian-Russian conflict, but a NATO-Russian conflict.”

   The former US Marine warned that the war was being orchestrated and implemented by NATO.

   “The speed of the Ukrainian advance was unexpected, as were the tactics used by Ukraine. The level of operational planning support and intelligence provided by NATO in support of this counterattack likewise appeared to have taken the Russians by surprise,” he added.

   “But the Russian army is extremely adaptive. the war is also going to have continuous new phases until Ukraine either exhausts its will to fight and die, or NATO exhausts its ability to continue supplying the Ukrainian military. The war is also going to have continuous new phases until Ukraine either exhausts its will to fight and die, or NATO exhausts its ability to continue supplying the Ukrainian military.”

   https://www.presstv.ir/Detail/2022/09/10/688958/Former-US-Marine-Corps-intelligence-officer-calls-Ukraine-conflict-as-NATO-Russian-conflict

   Och det lär sippra mer av det sorgliga läget för ukronazi anhang under veckan. Som President Vladimir Putin noterade: ”YOU AIN’T SEEN NOTHIN YET”, eller på ren svenska vänta bara …

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here