Kinas BRI skapar en multipolär framtid för Saudiarabien

3
1230

Denna artikel av Matthew Ehret publicerades 1 september i Strategic Culture, som man kan nå ”på egen risk.”

Kinas BRI skapar en multipolär framtid för Saudiarabien

Xi Jinpings besök i Saudiarabien förebådar fler tektoniska förändringar av reglerna för det stora spelet, på ett sätt som få har börjat inse.

Även om många människor är snabba att kritisera Kina för att ha sett åt andra hållet medan den grymma saudiskledda offensiven i Jemen har fortsatt att döda hundratusentals civila sedan 2015, missar samma människor det faktum att en högre geopolitisk verklighet håller på att födas, som kommer att ha en mycket större fördel för både Jemens folk och mänskligheten mer allmänt, om den inte saboteras.

Bara för att vara tydlig: Saudiarabien har mycket blod på sina händer.

Monarkin är dock inte heller bara den endimensionella aktör som många ofta antar, vars mål är att helt enkelt för evigt sola sig i oljevinster, samtidigt som man sprider wahhabitisk radikalism över hela arabvärlden och underkuvar alla nationer som står i deras väg.

Det finns också en framväxande robust ung generation i Saudiarabien (hälften av de 31 miljoner saudierna är under 25 år) och ett intresse av att ta till sig av avancerade tekniska framsteg, som en drivkraft för en tidsålder efter koldioxiden. Denna mer hälsosamma dynamik inom den saudiska befolkningen och den styrande klassen beskrevs tydligt i det saudiska programmet Vision 2030 från april 2016 och tidigare i det gemensamma uttalandet från januari 2016 mellan Folkrepubliken Kina och Konungariket Saudiarabien som löd: ”I processen för att gemensamt driva initiativet Silk Road Economic Belt och 21st Century Maritime Silk Road är Kina villigt att samordna utvecklingsstrategier med arabstaterna, utnyttja varandras fördelar och potentialer, främja internationellt samarbete om produktionskapacitet och öka samarbetet inom områdena infrastrukturbyggande, underlättande av handel och investeringar, kärnkraft, rymdsatelliter, ny energi, jordbruk och finanser, för att uppnå gemensamma framsteg och gemensam utveckling och gynna våra två folk.”

Denna positiva inriktning kan ses genom en rad förnuftiga omvandlingar av de saudiska utrikespolitiska prioriteringarna under de senaste åren, vilka möjliggjorts av den smidiga diplomatin från både Kina och Ryssland, som leder skapandet av en ny livskraftig säkerhets- och finansarkitektur som ligger långt utanför västvärldens unipolära kontroll. En av de viktigaste av dessa nya prioriteringar är att fokusera på att styra österut mot en Kinavänlig politik och förbättra de diplomatiska förbindelserna med historiska fiender i regionen.

Återuppbyggnad av förbindelser och stabilitet i Mellanöstern

I november 2020 öppnade Saudiarabien och Irak åter sina gränser och började återupprätta samarbetsförbindelserna 30 år efter att Saddams invasion av Kuwait ledde till att förbindelserna nästan helt avbröts. Saudiarabien och Turkiet (som båda har lidit av överlappande intressesfärer i Mellanöstern) har också gått långt för att återupprätta sina förbindelser där Erdogan och kronprins Bin Salman tillkännagav en ”ny era av samarbete” efter den senares besök i Ankara. I sin gemensamma kommuniké skrev Saudiarabien och Turkiet om ”sin gemensamma beslutsamhet att öka samarbetet i de bilaterala förbindelserna mellan de två länderna, bland annat på de politiska, ekonomiska, militära, säkerhetsmässiga och kulturella områdena”.

Tre dagar efter detta möte träffade Iraks premiärminister Mustafa al-Kadhimi kronprinsen i Jeddah, där frågor om ekonomi, regional stabilitet, ”bilaterala förbindelser och möjligheter till gemensamt samarbete” diskuterades (följt av Iraks premiärministers möte med sina iranska motsvarigheter en dag senare). Iran och Irak befinner sig för närvarande i slutskedet av arbetet med den första järnvägsförbindelsen mellan de två staterna i historien med järnvägslinjen Shalamcheh-Basra, som lätt kan anslutas till den befintliga 1500 km långa järnvägen genom Irak och som sedan lätt kan sträcka sig till Syrien och Libanon som en del av den södra korridoren i BRI.

Iran och Saudiarabien har också påskyndat sina ansträngningar för att återuppbygga de diplomatiska förbindelserna efter den katastrofala avrättningen av den shiitiska prästmannen Nimr-al-Nimr, vilket orsakade ett totalt avbrott i förbindelserna 2016. Andra gulfstater som också hade brutit förbindelserna med Iran, såsom Förenade Arabemiraten och Kuwait, har redan återupptagit förbindelserna. Det är denna författares påstående att detta genombrott skulle ha varit helt omöjligt om det inte vore för det faktum att både Kina och Ryssland har klargjort att Iran är en integrerad pelare i det större eurasiska partnerskapet, vilket spelar en potentiell stabiliserande roll i Mellanöstern, samt en nyckelknutpunkt i funktionaliteten av både den internationella nord-sydliga transportkorridoren och även den södra rutten i BRI-initiativet.

Denna vändning mot rationalitet från Saudiarabiens sida är helt logisk.

Mellanösterns västerländska överherrar, som har använt Saudiarabien och andra regimer som vapen i sin geopolitiska arsenal av oljegeopolitik och skapande/användning av terrorism, har klargjort att den regelbaserade internationella ordningen efter ”the Great Reset” inte ger mycket utrymme för kolvätebränslen, som har betraktats som ”fiende nr 1” och som ska förstöras till varje pris i strävan efter ”global net zero” till 2050. Saudiarabien eller någon annan oljeberoende stat kommer därför att spela en mycket liten roll i denna utopiska nya ordning, även på en praktisk nivå.

En vettig energipolitik

Kina, å andra sidan, har inga sådana föreställningar om gröna visioner och erbjuder i stället en mer rationell energivision tillsammans med sina partners, vilket beskrivs i det samförståndsavtal som undertecknades i augusti 2022 av Saudiarabiens Aramco och Kinas Sinopec för ett kraftigt utökat samarbete om petrokemisk integration, teknik, konstruktion, teknik i tidigare och senare led samt vätgasproduktion. Chefen för Aramco sa till och med följande: ”Att säkerställa den fortsatta säkerheten för Kinas energibehov är vår högsta prioritet – inte bara under de kommande fem åren utan även under de kommande 50 åren och därefter.”

Ända sedan Saudiarabien redan i mars 2022 för första gången lanserade idén om att sälja olja till Kina i yuan i stället för i amerikanska dollar, har det blivit allt tydligare att den amerikanska dollarns tidsålder som enda reservvaluta snabbt går mot sitt slut. Sedan 2016 har den kinesisk-saudiska handeln expanderat massivt och Kina har blivit Saudiarabiens främsta handelspartner och den bilaterala handeln kommer att nå 87 miljarder dollar 2021. Samtidigt köper Kina över 25 % av all olja som Saudiarabien producerar.

På en djupare nivå, som berör substansen i långsiktig framgångsrik överlevnad (jämfört med enbart tillfällig pragmatisk taktisk överlevnad), har Saudiarabien i allt högre grad kommit till insikt om att landet behöver ett nytt sätt att göra saker och ting. Oljans geopolitiska tidsålder som formas av spekulativa spot- och terminsmarknader, som den hanterats sedan 1973, är i alla avseenden över, och den som vill fortsätta att spela efter dessa regler kommer inte att överleva länge.

Den nya verklighet som sätter tonen för Mellanöstern bygger på verklig, mätbar tillväxt med fokus på sammankoppling, järnväg och industrikorridorer. Priserna på olja och andra råvaror bestäms i allt högre grad av nationers och människors mätbara behov, i stället för av de kortsiktiga impulserna från spekulanter som är besatta av att tjäna pengar och inte bryr sig om den verkliga världen.

Därför är det helt logiskt att Kina har arbetat så hårt för att hjälpa Saudiarabien att bli den andra kärnkraftsdrivna gulfstaten (efter Förenade Arabemiratens senaste språng in i 2000-talet med 2,7 GW energi som i skrivande stund nu byggts).

Redan 2016 undertecknade Kina ett avtal för att hjälpa Saudiarabien att bygga fjärde generationens gaskylda reaktorer och 2020 undertecknade kinesiska företag ett avtal för att hjälpa Saudiarabien att inte bara utnyttja sina enorma uranresurser utan också bli skickliga i alla aspekter av kärnbränslecykeln. Detta skulle vara avgörande inte bara för att hjälpa Saudiarabien att framgångsrikt övergå från sitt beroende av kolväten, utan också för att skapa stora nya oljereserver för de globala marknaderna som nu är i desperat behov av bränsle. De enorma möjligheterna till massavsaltning av havsvatten är ytterligare en anledning till varför kärnkraft är det självklara valet för alla nationer som på allvar funderar på att övervinna vattenbristen på ett hållbart sätt.

Ökad sammankoppling

Förutom megastaden NEOM vid Röda havet på 500 miljarder dollar, som Xi kommer att besöka inom kort, har Saudiarabiens Vision 2030 också gjort byggandet av flera megaprojekt till en hög prioritet, t.ex. den 450 km långa höghastighetsjärnvägen Haramain Railway, som färdigställts av China Railway Construction Corporation och som förbinder Mecka med Medina. Detta projekt utgör en solid förlängning av den 2700 km långa nord-sydliga järnväg som färdigställdes 2015 och som förbinder Riyadh med Al Haditha vid Jordaniens gräns. Ytterligare 460 km järnväg som förbinder olika GCC-medlemmar håller också på att byggas.

Dessutom fick höghastighetsjärnvägen Persiska viken-Röda havet (även kallad Saudi Landbridge), som kostar 200 miljarder dollar, fullt stöd från alla sex medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd 2021. Det kommer att leda till att en 2 100 km lång höghastighetsjärnväg sträcker sig genom den arabiska öknen med förgreningar som lätt skulle kunna sträcka sig norrut till Egypten, där liknande projekt redan pågår, och söderut till Jemen och vidare genom det 26 km långa Bab el-Mandeb-sundet över Röda havet till Östafrika. Om en framgångsrik fredsprocess kan fortgå mellan Saudiarabien och Jemen, och om Iran kan få en medlande roll, är det fullt möjligt att detta projekt, som kallades ”Bron över Afrikas horn” när det först presenterades 2009, äntligen kan se dagens ljus.

Under 1300-talet konstaterade europeiska konstnärer att olja och vatten inte kan blandas utan en tredje beståndsdel, nämligen äggtempera, som fungerar som ett medium för att omvandla en rad olika pigment från Arabien och till och med Asien till målarfärg. På samma sätt har Kina och i stor utsträckning Ryssland blivit detta ”tredje medium”, som har fått antagonistiska politiska intressen i Mellanöstern att harmonisera under ett nytt paradigm av samarbete och förtroende. En potentiellt vacker ny framtid som drivs av att Sidenvägens anda återuppväcks håller på att målas upp framför våra ögon.

Föregående artikelSocialdemokraternas och V:s valrörelse – en katastrof? Förklarar varför M och SD vann skolvalet?
Nästa artikelHälsning från Fridays For Future – demonstration på Mynttorget på lördag kl 12! Kom!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Världen håller på att förändras. Det är inte bara Saudiarabien, det pågår i Korea och inte minst inom Kina, vilket de flesta missar och inte förstår, eller inte vill förstå. En yngre generation har växt till en nivå i samhället där dom kan utöva verkligt inflytande, och det är precis vad dom gör. Dom skapar det samhälle dom själva vill leva i, och det händer just nu. De äldre generalisationerna försvinner av naturliga orsaker. Den era där storföretag växte och anställde arbetare och småföretag fungerade för att ge service till storföretagen och dess arbetare håller på att dö ut. Problemet Sverige har är att Sverige har byggt ett system som inte tillåter förändring och utveckling, och fungerar som en vasall till USA, den gamla världen.

  Svenskarna får knappas veta någonting av vad som pågår, det är inte bara BRI, utan en rad olika utvecklingar som går snabbt framåt över hela världen, där center uppenbart blir RIA, RIA betyder Ryssland – India – China.

  Nyckeln är energi, och det är ingen tvekan om att Kina i tur är just ”nyckeln till energi” och därmed nyckeln till framtiden för världen. USA är det stora problemet som måste lösas.

  —China’s top weapons scientist says nuclear fusion power is 6
  years away
  https://www.scmp.com/news/china/science/article/3192435/chinas-top-weapons-scientist-says-nuclear-fusion-power-6-years

  • På mötet i Samarkand, Xi Jinpings tal.: Kära president Putin, min kära och sedan länge vän. Jag är väldigt glad att möta dig igen, inför de väldiga förändringarna i vår tid på den globala skalan, utan motstycke i historien, vi är redo med våra ryska kolleger, att visa ett exempel på att ansvarstagande världsledarskap, och ta en ledande roll för att sätta en så snabb förändrad värld på banan för en hållbar och positiv utveckling.

   Lavrovs reaktion på talet: Putin-XI konversationen var excellent.
   Pepe Escobars reaktion: Jag kan inte betona det tillräckligt. Xi i Samarkand presenterar Kina och Ryssland tillsammans som ansvarsfulla världsmakter

   I skarp kontrast till imperiet av kaos, plundring och lögner.

   Röster hördes om att det är dags för ett nytt FN, då nuvarande UN är alltför beroende av USA, och gör det USA vill och byter ut personer om de inte är tillräckligt lydiga. Vilket har visat sig i Syrien kriget.
   Ryssland, Kina och Iran har över hälften av världens befolkning bakom sig.

   F.d. natorådgivare och underrättelseofficer Jacques Baud sa att det blir dålig beslut och överilade handlingar i Europa p.g.a. att deras ledare är alldeles för omogna (kan vara ett snällt sätt att säga att de egentligen är korkade)
   Han får nog medhåll av Scott Ritter som säger bara för någon vecka sedan, att de mognaste och mest ansvarsfulla ledarna i hela världen är den kinesiska ledaren Xi och den ryska ledaren Putin.

   Medan de mogna ledarna talar med varandra, så förbjuder de omogna ledarna i Riga, att man inte får spela ”Katyusha”.
   Man får böta 3500 kr upp till 29000 kr om man bryter mot detta förbud.

   https://www.youtube.com/watch?v=LCCsa9YlOzQ

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here