Klimatförändringar en orsak till bränderna i Australien enligt Världsmeteorologiorganisationen WMO

31
2713
Bränder i Australien Bild: WMO

Läsare har diskuterat om klimatförändringarna har betydelse för bränderna i Australien.

Catarina: Anders Persson, vad tänker du om bränderna i Australien?

Anders Persson:Catarina, lessen att jag inte sett din fråga förrän nu. Jo, om bränderna i Australien har jag kommenterat på Lindelöfs blogg: En australiensisk kollega skickade de här länkarna om klimatet i sitt hemland. I denna https://realclimatescience.com/2019/12/bom-hiding-the-heat-in-australia/ visas bl a hur temperaturen i Australien var högre för runt 100 år sedan, för att sedan falla och nå ett minimum i mitten på 1970-talet, för att sedan stiga igen.

I en annan länk http://joannenova.com.au/2019/12/climate-change-and-bushfires-more-rain-the-same-droughts-no-trend-no-science/ visas bl a nederbörden i Sydney sedan mitten av 1840-talet, d v s under 170 år. Ingen trend, vare sig i antalet regndagar eller i mängden vatten.

Han påminner om vad som redan sagts om orsaken till de ovanligt förödande bränderna: av “miljöhänsyn” har man slutat med att röja i undervegetationen för att inte störa djurlivet. Ursprungsbefolkningen, aboriginerna, var betydligt klokare och brände systematiskt ner växtligheten med jämna mellanrum.

Kära läsare, här behöver ni inte lyssna på vetenskapsmännen, utan själva titta på faktaunderlaget. Det är visserligen presenterat på “klimatskaptiska” sajter – men det innebär ju inte att data är förfalskade.

Här behandlas frågan.

Detta är ett kort utdrag ur en artikel på Världsmeteorologiorganisationen.

Australiska myndigheter rapporterade att eldvågorna har krävt åtminstone 24 personer och miljoner djur. Mer än 2 miljoner hektar skog i hela landet har bränts ned.

Taleskvinnan för Världs Meteorologiska Organisationen ( WMO ) baserad i Genève, Clare Nullis , sade tisdag att klimatförändringarna var en faktor som påverkade bränderna i Australien .

”Det borde inte vara tvivel om att klimatförändringar var en faktor i processen för australiska bränder,” sade Nullis angående eldvågorna som har krävt livet för flera människor och miljoner djur i Australien.

Enligt uppgifterna delade av WMO- talskvinnan var nederbörden i Australien på en mycket lägre nivå än i november förra året, ”det är den torraste novembermånaden av de 120 som registrerats sedan 1990”, tillade han.

Enligt WMO ledde det faktum att 2019 var extremt torrt för Australien, att förhållandena som kan medföra bränder i de drabbade områdena förlängs och intensifieras.

”Satelliter från USA: s Oceanic and Atmospheric Administration visar att rök, som redan är synlig i Chile och Argentina, är på väg att kringgå planet” sade Nullis.

Hon bekräftade också att även om klimatförändringarna inte är det enda skälet till utbrott av bränder, gynnat av ett ovanligt torrt väder i östra Indien och fuktigt i västerländerna, spelar den globala uppvärmningen en viktig roll för att svänga flammarna som piska australien.

Föregående artikelStoppa Trumps Irankrig!
Nästa artikelTidigare australisk utrikesminister begär att Julian Assange släpps – för att minska kritiken för alliansen med USA.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. Man får numera vara väldigt försiktig när man talar om klimatet. Tycker man inte ”som man ska” riskerar man att bli uthängd på Expressens löpsedel eller på annat sätt lyftas fram för allmänt belackande. Jag hade gärna skrivit en speciell artikel till Anders Rommelsjö, det har jag gjort förut, men reagerar mot att han tar en av mina kommentarer och slår upp den stort.

  Vad gäller artikeln från WMO hittar jag ingenstans Claire Nullis namn, men en koll på nätet visar att hon har gjort det citerade uttalandet. Vad gäller WMO artikeln är den helt OK. Själv har jag i andra sammanhang upprepat att om medeltemperaturen ökar en aning så kommer antalet värmeböljor att öka en aning. Men även utan någon sådan ökning kommer en del år att vara mer brandriskbenägna än andra.

  Just analysen av extreemväder är knepigt. De inträffar alltför sällan och för att kunna avgöra om de bildat en ”trend” måste man ha en lång tidsserie + experter i det som kallas ”extremvärdesanalys” (obs ”värde” inte ”väder”).

  I artikelns slut diskuteras kort den ev. kopplingen till klimatförändringar. Men då citerar man, som jag sett, utlåtanden från australienska vädertjänsten BOM. Där har jag varit och vet att de har mycket kompetent folk. BOM säger också att ”Australia’s climate has warmed by just over 1 °C since 1910, leading to an increase in the frequency of extreme heat events.” Alltså vad jag sade ovan.

  Sedan säger de att ”There has been a decline of around 11 per cent in April–October rainfall in the southeast of Australia since the late 1990s”. Det utgör en alltför kort period för att i sig dra långtgående slutsatser. Dessutom nämner de högre upp i artikeln effekten av Ocean Dipole (ODI): ”When the IOD is positive, the waters off Australia’s north-west are cooler, dragging moisture away from the continent and leaving very dry conditions.”

  Slutsatsen de drar ett par rader ner är att det å ena sidan kommer att bli mer torra perioder men också ökad frekvens av kraftiga regnväder. Hur de kommit fram till detta framgår inte.

  Till sist en liten varning. Det talas alltid om dagens höga temperatur jämfört med hur det var före industraliseringen. Detta är ofta detsamma som före sekelskiftet 1900. Problemet är bara det att mellan cirka 1400-1900 var vi drabbade av ”lilla istiden” vars orsak vi inte är riktigt klara över. Dessförinnan var det ungefär lika varmt som nu. Det var ju tack vare denna medeltida värmeperiod våra förfäder kunde kolonisera Island och södra Grönland. Men ingen av dessa två anomala perioder kan ju förklaras med mänsklig påverkan. Så atmosfärens beteende och med det klimatets variationer är nog lite mer komplicerade än vad massmedierna gör gällande.

 2. En annan liten varning: se upp med rubriksättarna. SVT har ute en artikel https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-klart-att-det-finns-en-klimatkoppling där ”klimatexperten” Johan Kuylenstierna påstås ha sagt att ”det är klart att det finns en koppling [mellan bränderna och klimatförändringen].

  Men sedan säger han det som jag sagt: ”– Man hade säkert haft en brand ändå, men det har förmodligen blivit kraftigare på grund av den underliggande klimatförändringen.” Och längre ner säger han ”– Det är därför man ska vara försiktig med att slå fast att det är klimatförändringar”.

  Johan Kuylenstierna har enligt https://www.klimatpolitiskaradet.se/ledamot/johan-kuylenstjerna/ en grundutbildning i geovetenskap och tagit en fil. lic. i paleoklimatologi [klimathistoria] med inriktning på klimatvariabilitet i polarområdena.

 3. Nog är det tur att denna blogg emellanåt berikas med inlägg från så kunniga personer som Anders P. Det jag hoppas på är att de, låt mig kalla dem klimatmoralister, som läser Anders olika inlägg, antingen går i taket och fortsätter att göra bort sig inför sin omgivning, eller sätter sig ner och funderar på det sagda. För alla oss andra gäller naturligtvis det senare.

 4. Om lilla istiden…”I år, dvs 2019, publicerades ytterligare studier av PAGE 2k. Efter att ha gått igenom en mängd mätserier världen över och applicerat olika statistiska analyser har de kunnat konstatera att varken den medeltida värmeperioden eller den lilla istiden har varit global, det skiljer hundratals år mellan fenomenen i olika delar av världen. Man är mer säker än någonsin på att den uppvärmning vi nu ser är exceptionell och skiljer sig från det som setts tidigare.

  No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era,  Nature volume 571, pages 550–554 (2019)

  Consistent multidecadal variability in global temperature reconstructions and simulations over the Common Era Nature Geoscience, volume 12, pages 643–649 (2019)

  Du kan läsa mer i denna artikel från BBC där det också finns länkar till gratisversioner av de sagda artiklarna.”

  https://mathsnilsson.se/tag/lilla-istiden/

  • Catarina: När jag läste Maths Nilssons artikel drog jag på smilbanden när han försvarar Michael Manns herostatiskt ryktbara ”hockyklubba” (där inget händer med temperaturen under några sekler för att sedan skjuta fart i våra tider) med att ”det var första gången en sådan rekonstruktion gjordes”. Jag tog ner Bert Bolins bok ”Vad gör vi med klimatet?” som jag 1979 tog initiativet till och gjorde mesta arbetet kring, och finner på sidan 13 en figur som visar ”variationer i klimatet på olika tidsskalor” bla mellan 800-1970 med ett klart minimum mellan 1400-1900, efter den medeltida värmeperioden. Så Bolin och jag var tio år före Mann!

   Kurvan visar dessutom att temperaturen varierade kraftigt under denna ”lilla istid”. Som jag sagt är vetenskapsmännen oklara på vad som orsakade den (och den medeltida värmeperioden). Att man sedan i den första Natureartikeln skriver i sammanfattningen (min översättning): ”I synnerhet upptäcker vi att den kallaste epoken under det senaste årtusendet – den förmodade lilla istiden – troligen har haft de kallaste temperaturerna under 1400-talet i centrala och östra Stilla havet, under 1600-talet i nordvästra Europa och sydöstra Europa. Nordamerika, och under mitten av 1800-talet över de flesta av de återstående regionerna” utesluter ju inte att det var kallt också under andra tidsperioder, man skriver ju ”kallast”.

   Detta är också helt i linje med vad man kan läsa i klimatexperten Fredrik Charpentier Ljungqvists helt fantastiska bok ”Klimatet och människan under 12 000” år från 2017. Kolla sidan 230 där diagrammen visar det som artikeln i Nature trumperade ut två år senare, att den k a l l a s t e perioden inträffade vid lite olika tider på jorden, under en övervägande kall period.

 5. Frågan är: Ska man lita på Anders Persson, pensionerad meteorolog, eller på World Meteorological Organization? Dom nämner extremväder i denna artikel:
  https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
  ”Madrid, 3 December 2019 – The year 2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels driven by greenhouse gases from human activities. Average temperatures for the five-year (2015-2019) and ten-year (2010-2019) periods are almost certain to be the highest on record. 2019 is on course to be the second or third warmest year on record, according to the World Meteorological Organization.”

  • Catarina: Jag förstår inte varför du har svårt att lita på mig, i synnerhet som jag i mitt långa inlägg högre upp tycker att WMO:s artikel är helt OK. Detsamma gäller också uppgifterna om värmen under 10-talet som WMO pressavdelning redovisar ovan. Påståendet att det uteslutande är ”växthusgaser från mänsklig aktivitet” som orsakat värmen har dock inte stöd i vetenskapen. Dessutom kan man inte dra långtgående slutsatser från en så kort period som 10 år.

   Att jag är en ”pensionerad meteorolog”, vad har det för betydelse? Är inte det ett flagrant uttryck för åldersdiskriminering? Passar sånt in på Global Politics?

   Norska klimatforskare i min bekantskapskrets https://arctic-roos.org/ gjort mig uppmärksam på att Spetsbergen (Svalbard) nu är nästan helt omgiven av is, till skillnad från tidigare vintrar då det varit helt isfritt. Men det skulle vara att svika min vetenskapliga trovärdighet att använda detta för att påstå att klimatet inte ändrats, snarare bör det användas för att – återigen – visa att man kan inte dra långtgående slutsatser med korta tidserier. Det var för övrigt något man fick lära sig på statistikkurserna på Stockholms universitet 1971 – långt före all klimathysteri.

   • Anders Persson. Så här skrev du på Lindelöfs blogg:
    Mina svar väcker undringar eftersom jag varken ställer upp på att de extrema väderhändelserna har ökat nämnvärt (om alls) under de sista 100 åren och troligen inte heller kommer att öka nämnvärt de kommande. Lindelöf blogg 1/9 2019 kommentar,
    Anders Persson, ja frågan återstår, vem ska man lita på, dig eller ex WMO Secretary-General Petteri Taalas.
    Så här skriver han i artikeln, som inte är den samma som delades på Anders Romelsjös länk härovanför: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather läs artikeln, och du ska se att WMO nämner ordet extremväder flera gånger.
    “If we do not take urgent climate action now, then we are heading for a temperature increase of more than 3°C by the end of the century, with ever more harmful impacts on human wellbeing,” said WMO Secretary-General Petteri Taalas. “We are nowhere near on track to meet the Paris Agreement target.”

    “On a day-to-day basis, the impacts of climate change play out through extreme and “abnormal” weather. And, once again in 2019, weather and climate related risks hit hard. Heatwaves and floods which used to be “once in a century” events are becoming more regular occurrences. Countries ranging from the Bahamas to Japan to Mozambique suffered the effect of devastating  tropical cyclones. Wildfires swept through the Arctic and Australia,” said Mr Taalas.

    “One of the main impacts of climate change is more erratic rainfall patterns. This poses a threat to crop yields and, combined with population increase, will mean considerable food security challenges for vulnerable countries in the future,” he said.

 6. Det är uppenbarligen sant som Anders Persson säger att klimatet är mycket svårbedömt. Hoppas att alla tvärsäkra klimatskeptiker läste det.
  Det finns dock en fara i att det konstaterandet, om det ständigt upprepas, kan leda till att folk slutar ta IPCC:s varningar på allvar.
  Utan att vara klimatforskare själv så gissar jag att IPCC:s forskare är synnerligen medvetna om svårbedömdheten och att den då är invägd i både deras bedömningar och deras varningar. Vad jag förstår så uttrycker dom sig heller aldrig tvärsäkert.

  Så visst kan det vara på sin plats att varna för en del rubriksättare, men också för att en del har intresse av att att ständigt förstora upp sådant som helt orättvist ifrågasätter varningarna från IPCC.

 7. Nu har det börjat komma rapporter om att antalet anlagda bränder i Australien är betydligt fler denna sommar på södra halvklotet än tidigare.

  • De två länkarna är från idag på eftermiddagen och den senare refererar till den förra. Vad jag ser finns 24 personer misstänkta för att ha anlagt bränder.

 8. Som sagt, det finns en del som har intresse av att förstora upp sådant som helt orättvist ifrågasätter varningarna från IPCC. Geoengineering, anlagda bränder, visst, men av någon anledning glömdes torkan och värmen bort. Konstigt va?

 9. 24 misstänkta?
  Så här står det i SVT artikeln

  Enligt tidningen The Australian har 184 personer gripits det senaste året för att ha brutit mot brandlagstiftningen i New South Wales. De flesta av dem för oaktsamhet – 53 personer misstänks ha brutit mot eldningsförbudet och 47 personer ska ha kastat glödande cigaretter eller tändstickor på marken.
  Men dessutom misstänks 24 personer medvetet ha anlagt bränder under den värsta brandsäsongen i mannaminne, bränder som hittills har krävt 25 människoliv och kan ha dödat hundratals miljoner djur.

  Det är heller inte ovanligt att så kallade ”firebugs” dras till brandmansyrket. Redan för nästan tjugo år sedan uppskattade en utredning av delstatspolisen i New South Wales att en femtedel av de undersökta skogsbränderna startats av frivilliga brandmän. I november förra året åtalades en 19-årig frivillig brandman för att ha startat sju bränder i New South Wales.
  Enligt en undersökning av Australiens kriminologiska institut är omkring nio procent av landets skogsbränder anlagda och ytterligare 21 procent betraktas som misstänkta. Dessutom finns ett stort mörkertal, vilket gör att vissa forskare tror att uppemot hälften av Australiens skogsbränder varje år kan vara anlagda.

  Besvärande uppgifter för de som enbart vill se klimatförändringar som orsaker till bränderna.

 10. WMO chefen Petteri Taalas har det inte lätt. Den 6 september i fjol gav han en intervju till den finska tidningen ”Talouselemä” (Finansvärlden). https://www.talouselama.fi/uutiset/ilmastotutkijan-radikaali-ajatus-ahdistu-vahemman-ala-ryhdy-munkiksi-luota-markkinoihin-toimi/21757533-070e-4eaa-a791-62b524c04482 Där kritiserade han de alarmister, som kräver radikala åtgärder för att undvika en kommande apokalyps:

  ”Experter attackeras för att de borde vara mycket mer radikala. Det finns hot och extremister som varnar för världens ände. Rapporterna från IPCC läses som Bibeln och man söker vissa verser som motiverar deras egna ytterligheter. Det fungerar som i en religiös extremism. Till de så kallade klimatskeptikerna, som förnekar eller skeptiserar grunderna för klimatforskning, har vi nu fått klimatradikaler. Trakasserierna och skräckmålningarna vänder sig lätt mot deras syfte. Om klimatdebatten blir hysterisk är det inte bra.”

  Finnar lever gärna i den föreställningen att det som sägs på finska bara förstås av finnar, och att dessa aldrig skulle svika en landsman. Innehållet i intervjun hamnade dock i icke-finska händer och verkade ha upprört vissa kretsar varför Taalas fick gå ut med en korrigering
  https://public.wmo.int/en/media/news/statement-wmo-secretary-general-petteri-taalas där det bla. hette:

  ”I min intervju klargjorde jag att ett vetenskapligt baserat tillvägagångssätt understödjer klimatåtgärder och att vår bästa vetenskap visar att klimatet förändras, främst drivet av mänsklig handling. Jag påpekade emellertid att den vetenskapliga baserade metoden undergrävs när fakta tas ut ur sammanhang för att motivera extrema åtgärder i klimatåtgärdens namn. Åtgärderna bör baseras på en balanserad syn på den vetenskap som finns tillgänglig för oss och inte på en partisk läsning av IPCC:s rapporter.”

  Jag instämmer helt i Taalas värdering, både som den kom till uttryck i Talouselämä och i WMO-uttalandet.

  • Slingra dig inte nu, Anders Persson, hur kommer det sig att du skriver så här:
   ”Det länder Anders Romelsjö till evärdlig fördömmelse att han och hans sajt hoppat på paniktåget i klimatfrågan…”
   Ovanstående alltså utdrag ur din kommentar, (dessutom den första)  under https://www.globalpolitics.se/for-greta-och-klimatet/ i vilken  Anders Romelsjö uppmanar andra gamlingar att ansluta sig till Greta.
   När samtidigt  WMO Secretary General Petteri Taalas  (som du skriver att du helt håller med i andra sammanhang)
   “If we do not take urgent climate action now, then we are heading for a temperature increase of more than 3°C by the end of the century, with ever more harmful impacts on human wellbeing,” said WMO Secretary-General Petteri Taalas. “We are nowhere near on track to meet the Paris Agreement target.”

   • Jag är övertygad om att det var fler än Catarina Östlund som noterade den citerade inledningen av Anders Persson: ”Det länder Anders Romelsjö till evärdlig fördömmelse [sic] att han och hans sajt hoppat på paniktåget i klimatfrågan…”.

    Står Anders Persson fast vid den bedömningen, eller har han ändrat sig och i så fall varför?

 11. * Anders Romelsjö (red) 9 januari, 2020 at 22:14 
Ja, 24 misstänkta för att medvetet anlagt bränder. Som jag skrev och som du också skriver
  Jag skriver inte detta utan länkar till SVT artikeln.
  Du väljer 24 misstänkta ur artikeln när det står att:

  ”Enligt tidningen The Australian har 184 personer gripits det senaste året för att ha brutit mot brandlagstiftningen i New South Wales. De flesta av dem för oaktsamhet – 53 personer misstänks ha brutit mot eldningsförbudet och 47 personer ska ha kastat glödande cigaretter eller tändstickor på marken.
  Men dessutom misstänks 24 personer medvetet ha anlagt bränder under den värsta brandsäsongen i mannaminne.”

  Varför vill du inte föra vidare att 184 personer gripits utan
  skriver att 24 personer misstänkts?
  Att de flesta av de 184 som gripits beror på oaktsamhet
  Spelar väl ingen roll då jag bara ville visa att det finns flera faktorer än klimatförändringar bakom dessa bränder.
  Jag får intrycket av att du inte vill, att nya fakta och andra
  faktorer till bränderna än klimatförändringar, skall komma i dagen. Rätta mig om jag har fel!

 12. Taalas kommenterar WMO:s ”Provisional statement on the State of the Global Climate in 2019” som finns att ladda ner här https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21626 Det är en riktigt alarmistisk beskrivning av väderåret 2019. Taalas bör ha sett utkast till den när han gjorde intervjun i Talouselämä i september. Intervjun från den 6 september återgavs igen av tidningen den 26 december. Jag vet inte vad som pågår i Geneve, men anar, som jag skrev, att Taalas inte har det lätt.

  Taalas gjorde föresten fler intervjuer i finska tidningar sensommaren och förhösten 2019, t.ex. i ”Suomenmaa” den 6 augusti. ”Men Taalas vill inte uppmuntera panik utan inge hopp. Problemet kan lösas. Och det behöver inte lösas idag utan under de kommande decennierna.”

  Tidningen införde ett par dagar senare en not där de förklarade att de av misstag först skrivit: ”närmaste åren” men det skulle vara ”närmaste decennierna”.

 13. Anders Persson

  https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
  Jag refererar till en press release direkt från WMO (och alltså inte till en intervju i den finska tidningen “Talouselemä” (Finansvärlden) )
  “If we do not take urgent climate action now, then we are heading for a temperature increase of more than 3°C by the end of the century, with ever more harmful impacts on human wellbeing,” said WMO Secretary-General Petteri Taalas. “We are nowhere near on track to meet the Paris Agreement target.”

  Jag ställer en uppriktig fråga, hur kan det komma sig att du skriver så här i en kommentar när Anders Romelsjö uppmanar andra gamlingar att ansluta sig till Greta https://www.globalpolitics.se/for-greta-och-klimatet/ 
  ”Det länder Anders Romelsjö till evärdlig fördömmelse att han och hans sajt hoppat på paniktåget i klimatfrågan…”
  Och samtidigt säger du  att du har fullt förtroende för Petteri Taalas? Enligt min mening så tror jag att Petteri Taalas och övriga i WMO skulle bli själaglada över att också gamla människor  går ut på gator och torg  och visar att de stöder Greta i hennes envisa uppmaning att lyssna på forskarna.

 14. Catarina: Vad gäller Petteri Taalas så har vi två tungor, en finsk som arbetar i Finland, en annan engelsk som arbetar i Geneve. Den förra verkar ge uttryck för hans personliga uppfattning, den senare för den organisation han är satt att leda.

 15. På sajten forst.fi driven av finska skogsägare https://forest.fi/fi/artikkeli/ilmastoguru-petteri-taalas-globaalin-metsapolitiikan-suurin-haaste-on-pysayttaa-sademetsien-tuhoaminen/ uttalade sig Petteri Taalas så här den 22 augusti 2019 (min översättning):

  ”Taalas uppskattar att åtgärder som krävs för att stoppa klimatförändringarna behöver medborgarnas acceptans. Han säger att t.ex. den franska ”Gula västar” rörelsen sprang upp eftersom bränslepriserna höjdes med klimatet som motiv. I länder som Kina, Tyskland och Polen är en hel utfasning av kol inte möjligt för tillfället, eftersom användningen har stor betydelse för ekonomin och sysselsättningen. Denna verklighet bör man komma ihåg när det krävs omdelbara beslut om att motverka klimatförändringar. Om frågor som berör medborgarna genomförs mycket snabbt måste beslutsfattarna vara beredda på motreaktioner, säger Taalas. Det är mycket viktigt att hitta allmänt acceptabla och ekonomiskt attraktiva metoder, som fordonsskatt, geotermisk energi och solenergi. Oacceptabla metoder kan till exempel öka populariteten hos populistiska rörelser.”

  Kloka icke-alarmistiska ord som ligger i linje med vad han sade för övrigt under sensommaren och förhösten – när han talade med finska journalister.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here