För Greta och klimatet

15
2413

Klimat MM 200103

Gretas gamlingar växte från 4 till 9 personer på 10 minuter på Kungsholms torg. Bild och bildtext: Liza Ahnland.

Denna artikel publiceras 3 januari i Miljömagasinet 1 2020. Till stor del består den av en intervju av Liza Ahnland med undertecknad och jag tar mig frihet att återpublicera den. Titeln på inlägget är detsamma som i artikeln i Miljömagasinet. Jag vill passa på att rekommendera Miljömagasinet som är en av de många tidningar som jag prenumererar på.

Artikeln visar förhoppningsvis hur vuxna kan stödja ungdomars kamp mot klimatförsämringar och inriktning på vetenskapliga fakta.


För Greta och klimatet

”Vår drivkraft är att bidra till att motverka de klimatförändringar som en närmast enig forskarkår har slagit fast att de existerar. Vårt mål är att få alltfl er att inse dessa fakta.” Det säger Anders Romelsjö om organisationen Gretas gamlingars syfte och mening.

När Greta Thunberg satte sig utanför riksdagen för att skolstrejka för klimatet i augusti 2018 såddes ett frö till en global klimatrörelse av aldrig tidigare skådad storlek. Organisationen vi talar om här, Fridays for future, samlar i dag tusentals unga varje fredag på olika platser runt om i världen. De vill visa sin oro för klimatförändringarna och sitt engagemang för klimatet genom att strejka från skolan på strategiska ställen. Ibland med föräldrars och lärares godkännande, ibland utan.
Fridays for future är främst en ungdomsrörelse. Men det finns fler som vill visa sitt stöd för ett sunt klimat och för de ungas kamp för kommande generationers miljö. Några av dessa
är Gretas gamlingar. Namnet antyder vad det handlar om. Nämligen personer ur den äldre generationen som gått samman och sympatistrejkar med Greta och världens unga på fl era platser över hela landet. Organisationen är en del av Fridays for future och strejkerna genomförs tillika på fredagar.

Den 20 december var det premiärdags för Kungsholmsgruppen i Stockholm. Klockan 12.00 denna fredag samlades ett entusiastiskt gäng äldre på Kungsholms torg.
Miljömagasinet fi ck en intervju med en av initiativtagarna, Anders Romelsjö.

Berätta lite om Gretas gamlingar.
– Det är en organisation som startade i somras och som spritt sig till flera olika ställen i landet. I Stockholm finns vi på 4–5 platser. Vi består av lite äldre pensionärer och vår logga är en pensionärskrycka. Vi ställer upp på fredagar klockan 12.00. Ofta går man till sitt närområde och i dag samlas vi för första gången på Gretas egen hemmaplan, Kungsholmen.
Vi delar ut ett flygblad i vilket vi förklarar vårt stöd för Greta och andra ungdomars inriktning på att använda vetenskapen som bas i klimatarbetet. Vi kräver att klimatavtalet från Paris följs samt att politikerna vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder. Det har man ju inte gjort hittills, det visar det senaste klimatmötet i Madrid.

Rörelsen är i sin linda nu och vi hoppas att den ska spridas till allt fler ställen. Vi hoppas och tror att vi ska växa. Ett kommande steg som jag själv funderar på är att gå ner och
ansluta oss till något ställe där ungdomarna finns, så att man ser både unga och oss ”gamlingar” samtidigt.

Vad är er drivkraft och vad vill ni uppnå?
– Vår drivkraft är att bidra till att motverka de klimatförändringar som en närmast enig forskarkår har slagit fast existerar. Vårt mål är att få alltfl er att inse dessa fakta. Jag tror att många av oss tror på breda manifestationer underifrån. Att dessa kan ha en effekt.

Anders Romelsjö. Bild och bildtext: Liza Ahnland.

Hur ser ni på Greta Thunberg och Fridays for future?
– Vi är generellt sett mycket positiva till dem. Vi är framför allt positiva till att de tar fasta på vetenskapliga belägg. Det är det ena. Det andra är att man försöker hålla en oberoende linje, samtidigt som Greta Thunberg träff ar ledande företrädare för politiken och samhällslivet. Det är tydligt att även hon har en oberoende linje och kritiserar politikerna för bristande insatser och ifrågasätter bristerna i samhällssystemet.

Hur kan man gå med i Gretas gamlingar?
– Det är bara att komma till något av våra möten klockan 12.00 på fredagar på olika ställen. I dag står vi på Kungsholms torg i Stockholm. Vi utannonserar våra träff ar, bland annat
på Facebook: Gretas gamlingar och på andra sociala medier. Man kan säga att vi är en lös nätverksorganisation bestående av organiserade gamlingar och andra vuxna. Vi är ingen formell
organisation med medlemsavgifter och sådant, inte än i alla fall.

Vad händer härnäst?
– Härnäst samlas vi här på Kungsholmen fredagen den 3 januari. Vi kraftsamlar för detta och hoppas att vi blir fler då. På de 10 minuter vi stått här och pratat har vi redan vuxit från 4
till 10 personer. Och det sker alltså första gången vi samlas här. Jag inser här och nu behovet av att skapa en lista på nya medlemmar.

Den 15 januari kommer Gretas gamlingar att ha sitt första riksmöte i Stockholm.

Efter manifestationen på Kungsholmstorg åkte gruppen till riksdagen. Där talade de med Greta Thunberg som bor på Kungsholmen. De lämnade över
flygbladet och Greta sade att hon skulle uppmana en vuxen i släkten att komma till nästa manifestation den 3 januari.

Gretas gamlingar

Fakta: Gretas gamlingar

Gretas gamlingar vill bli den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunbergs följare. Tillsammans med barn och ungdomar vill de knuffa på för att få dagens vuxenvärld att vidta alla de
åtgärder som behövs för att skapa en värld att vara stolt över – en levande och hållbar värld, som de kan lämna till sina barnbarn.

De vill få makthavare och medborgare i hela välden att orka förändra sina samhällen tills vi får en värld som barn, vuxna och gamla kan leva i på ett hållbart sätt.

De vill att man i land efter land beslutar om planer, lagar, skatter, regler och tidsfrister, som är så kraftfulla att de minskar koldioxidutsläppen och i grunden förändrar våra samhällens sätt att fungera.

De gör gemensam sak med barnen och ungdomarna.

De träffas varje fredag kl 12 utanför närbutiker – ICA, Coop med fler.

De går omkring och några kan sitta på sina rullatorer eller på grå backar, som de kan få låna av butikerna.

De kommer att prata om oron de känner och om hur deras engagemang kan få makthavare och medborgare att städa upp i de samhällen vi skapat.

De kommer ibland att ha sällskap av barn och unga. Ibland väljer de kanske att ta sig längre hemifrån och träffas vid kommunhus och andra politiska centrum.
Intervju

Text och foto: Liza Ahnland

Föregående artikelDe bortglömda flyktingarna i Libanon
Nästa artikelNew Yorks förre borgmästare & Trumps advokat Rudy Giuliani: Assange bör inte åtalas.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Det länder Anders Romelsjö till evärdlig fördömmelse att han och hans sajt hoppat på paniktåget i klimatfrågan. Om vi nu ska följa Greta så det första vi ska göra är att faktiskt lyssna på vetenskapsmännen. Det innebär att skilja bort allt som läggs i deras munnar, eller vanställer vad de skrivit. Vi ska också skilja på vad de säger inför TV-kamerror, radiomikofoner och när journalisterna är där med sina anteckningsblock, och vad de hävdar i sin vetenskapliga omgivning. Eftersom jag är meteorolog vet jag att det är stora skillnader.

  Så t.ex. borde alla som vill ”lyssna på vetenskapsmännen” reagera när Aftonbladets ledarsida i tisdags https://www.aftonbladet.se/ledare/a/70M7l9/var-sista-tid-ar-nu under rubriken ”Vår sista tid är nu” hävdar att ”Naturkatastroferna i världen har dubblerats de senaste 30 åren. Den dramatiska ökningen är, otvivelaktigt, kopplad till klimatförändringarna. Tiotals miljoner människor tvingas i dag på flykt undan den allt grymmare naturen.” Under samlingsrubriken ”naturkatastrofer” räknar vi ju också tsunamis, jordbävningar och annat icke-klimatrelaterat. Till det kommer också samhällällets ökade känslighet.

  De som vill lyssna på vetenskapsmännen kan lätt finna ut att av extrema väderhändelser har bara frekvens av värmeböljor ökat något, detta som en ren logisk, automatisk följd av en något högre medeltemperatur. Skyfall och stormar har inte ökat – och det finns inga belägg för att de kommer att göra det heller.

  Det finns inget som det är så lätt att desinformera om som väder och klimat. I alla tider har folk överdrivit extremvädrets betydelse. ”Det har inte varit så här stormigt eller regnigt så långt jag kan minnas” har det alltid hetat, när statistiken för det mesta visat att det senast hände 3-5 år tillbaka. Detta bristande väderminne utnyttjar nu Aftonbladet i sin ledare för att med nyligen timade extremväderhändelser dra ut konsekvenserna långt fram i tiden.

  En annan vetenskap som ”lever farligt”, dvs har att kämpa mot missförstånd och vidskepelse, är medicinen. Jag är säker på att Anders Romelsjö skulle reagera starkt om hans vetenskap av opinionen behandlades lika okunnigt som för närvarande sker med min.

  • Hej

   Jag tycker inte att jag hoppar på paniktåget. Uppropet betonar fakta och forskning. Gretas gamlingar kan fokusera på det och avstå från ”klimatpanik” och ”klimatförnekelse”, begrepp som jag tycker själv att man ska undvika”

   Har just börjat läsa Lennart Bengtssons bok, och fått återge ett mail av honom som bloggartikel.

   Återkom gärna med en bra kritisk kommentar till Rockströms vintertal igår.

 2. Men Anders P, det står i Aftonbladet att ”Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.” Och om vi nu knyter an till gårdagens TV-program om HasseåTage så är det inget konstigt med vad Lotta Ilona Häyrynen skriver. Eftersom den socialdemokratiska politik som rådde under HasseåTages storhetstid idag skulle uppfattas ligga till vänster om Vänsterpartiet så behövs inte ens de fyra räknesätten för att komma fram till att dagens socialdemokratiska politik måste vara rent borgerlig. Om den är av varianten nationalistiskt borgerlig eller globalistiskt borgerlig vet jag inte säkert. Men gentemot USA är den globalistiskt borgerlig på det vasallika sättet. Och då kan man åter utan de fyra räknesätten komma fram till att det vore bra om fler svenskar ser framtiden an med skräck, för då kanske de lättare accepterar ”Den transatlantiska länken” och förstår att ett alliansfritt Sverige inte har en chans mot världens aggressiva block: Kina, Ryssland, Iran, Venezuela, Kuba, Nicaragua och kanske någora mer stater. Det blir mig allt tydligare att Imperiet nu mer och mer tvingas gå över till kaosmetoden då det kämpar mot Kinas och Rysslands strävanden efter en mer multipolär värld. Och visst passar det bra med Greta som till all världens ledare sagt att hon önskar att de grips av panik.

  Anders R önskar få ”…en bra kritisk kommentar till Rockströms vintertal igår.” Är det inte det som också Imperiet med vasaller önskar? Att vi i stället för att orientera oss i den globala klasskampen så skall vi syssla med för Imperiet ofarliga frågor. Helst i panik. Så jagar många rovdjur, till exempel späckhuggarna utanför Norges kust när de angriper sillstim.

 3. Huvudproblemet är att Rockström och andra ”klimatexperter” inte kan meteorologi. De utgår från att temperaturökningar automatiskt följs av andra förändringar, främst avseende extremväder. Men de extrema stormarna har inte ökat, det finns t.o.m. orsaker att tro att de minskat något eller kommer att minska något. Vidare har vetenskapsmännen inte påstått att de ska öka, det är något som icke-experterna påstått att de sagt. Inte heller har tillfällena med kraftiga skyfall ökat. Eftersom luften har blivit lite varmare regnar det också en liten aning mer. Men det är inget som man skulle märka om man inte lusläste statistiken.

  ”Klimatpaniken” kan leda till påtvingade förändringar i livet på jorden som inte påverkar klimatet ett dugg, men som håller utvecklingskänderna nere och får de icke-rika i de utvecklade länderna att acceptera försämringar i sin levnadsstandard – till ingen nytta, mer än för de redan rika. Sedan har vi min kollega Pär Holmgren (MP) som vill införa global diktatur för att komma till rätta med klimatet.

  Sedan länge har ”klimatet” används som förevändning att sko sig. En bagatell, men en belysande bagatell: När min hustru och jag härområret ville beställa var sin, dvs två, gratistidtabeller för lokaltrafiken i Uppsala, fick vi veta att vi bara kunde få en ”för att skona klimatet”. Jag levde rövare och påpekade att med sådana argument undergrävde man varje seriös klimatdebatt. Vi fick därefter en tidtabell till. Jag är säker på att många som läser detta har bättre och tyngre vägande exempel på hur klimatfrågan används oärligt.

  • Om stormar, bränder och likande dramatiska klimathändelser inte ökat hittills är ingen avgörande invändning mot t.ex. IPCC:s rapporter. Sveriges ledande meteorolog, din kollega Lennart Bengtsson som du känner mycket väl skriver:

   ”4. Allt tyder i dag på att en fördubbling av CO2e till omkring 2035 knappast kan undvikas.

   5. Enligt den senaste IPCC rapporten (2014)innebär detta att jordens jämviktstemperatur vid en fördubbling ligger i intervallet 1,5°C – 4,5°C. IPCC avstod i sin utvärdering för att ange ett mest sannolikt värde.

   6. Ingen kan säga med någon säkerhet hur lång tid det tar innan en klimatjämvikt inträffar.”

   ”9. Ett mer rimligt och genomförbart mål vore att acceptera en något högre koldioxidkoncentration och ett något högre risktagande och samtidigt använda alla medel till att minska de fossila utsläppen.”

   Han accepterar väsentligen uppgifterna i IPCC, men kanske inte deras naturligtvis något/ganska osäkra om tidsförhållanden.

   Sedan pläderar Bengtsson för kärnkraft etc.
   Vad tycker klimatforskaren Lennart Bengtsson idag om Parisavtalet?

   • Hans
    IPCC:s rapporter är vad jag förstår vetenskapligt underbyggda. Klimatskeptikernas ofta tvärsäkra påståenden om klimatet är det inte. Om och om igen sprider klimatskeptiker rena dumheter och nästan alltid som om dom visste allt om framtidens klimat. Klimatskeptikernas framtidsvision verkar helt byggd på tro och den tron tycks i deras egna ögon legitimera alla möjliga bisarra anklagelser mot klimatforskare som betalda lurendrejare.
    Min slutsats här är att du med den här kommentaren just sköt ett stort hål i din egen fot.

 4. Varför inte kalla oss Gretas seniorer eller veteraner.
  Varför kalla oss Gretas gamlingar med käpp.
  Jag skulle föredra seniorer

  • Ja med, men namnet finns nu etablerat sedan i somras. Kan nog ändras om opinion finns. Kom med i morgon!

 5. ett exempel på utpressing av gemene man, köpte en husbil i fjol, kostade 6500 i årsskatt, efter nyär kostar den 14500 i årsskatt, löjligt att påstå att miljön blir bättre av den anledningen,, för mej verkar det som en stor cirkcus om hur mycket skatt man kan plocka ut av enskilda individer, om någon vet varför miljön blir bättre av höjd vägskatt låt mej veta det amen

 6. Catarina, lessen att jag inte sett din fråga förrän nu. Jo, om bränderna i Australien har jag kommenterat på Lindelöfs blogg: En australiensisk kollega skickade de här länkarna om klimatet i sitt hemland. I denna https://realclimatescience.com/2019/12/bom-hiding-the-heat-in-australia/ visas bl a hur temperaturen i Australien var högre för runt 100 år sedan, för att sedan falla och nå ett minimum i mitten på 1970-talet, för att sedan stiga igen.

  I en annan länk http://joannenova.com.au/2019/12/climate-change-and-bushfires-more-rain-the-same-droughts-no-trend-no-science/ visas bl a nederbörden i Sydney sedan mitten av 1840-talet, d v s under 170 år. Ingen trend, vare sig i antalet regndagar eller i mängden vatten.

  Han påminner om vad som redan sagts om orsaken till de ovanligt förödande bränderna: av “miljöhänsyn” har man slutat med att röja i undervegetationen för att inte störa djurlivet. Ursprungsbefolkningen, aboriginerna, var betydligt klokare och brände systematiskt ner växtligheten med jämna mellanrum.

  Kära läsare, här behöver ni inte lyssna på vetenskapsmännen, utan själva titta på faktaunderlaget. Det är visserligen presenterat på ”klimatskaptiska” sajter – men det innebär ju inte att data är förfalskade.

  • Är forskarna eniga om att ”orsaken till de ovanligt förödande bränderna: av “miljöhänsyn” beror på att man slutat med att röja i undervegetationen för att inte störa djurlivet”
   Vad visar fakta om detta röjande, som alltså förebygger bränder.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here