Klimatmanifestation! Kom!

31
883

Samling på Odenplan i Stockholm kl 10! 

Demonstrationståg till Sergels torg

Föregående artikelIran vs. Israel. Vem är starkast militärt?
Nästa artikelÖverste Jacques Baud: ”Irans attack var perfekt planerad och extremt framgångsrik”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. En såpass insiktsfull sida..varför fortsätter ni och trampa i klaveret/skylla på ’klimatet’ (endast miljön vi kan ta hand om), och därmed springer åt de globalistiska klimatalarmisterna deras ärenden, när de säger ’hoppa’

  • Nu förstår jag inte. Uppgifter..vad för uppgifter..Det är ju en propagandafilmatisering, föör fortsatt ’klimatkatastrof’kramande. Men jag som missuppfattat kommentaren, kanske. Att gå på detta trams, är som att tro att wikipedia är oinfiltrerat (trots att skaparen av Wikipedia sagt att den är en lost creation, och en ny måste till)

  • Oleg Artyukov 17.04.2024
   I Finland är man orolig: det finns inte längre någon ved från Ryssland, man måste elda med sin egen.
   Brist på ved från Ryssland tvingar finländarna att göra irrationella saker
   I Finland har vedeldningen ökat. En rimlig fråga är – än sen då? Och faktum är att finländarna nu bränner den så kallade massaved i sina kaminer. Vilket de försökte undvika tidigare.
   Enligt Metsälehti används årligen upp till tio miljoner kubikmeter massaved i Finland för olika ändamål. Denna siffra överstiger avsevärt Naturresursverkets uppskattningar, som tidigare angav att två till tre miljoner kubikmeter ved förbränns årligen, enligt publikationen.

   Metsälehtis rapport baserar sig på intervjuer med virkesleverantörer och observationer av träförädlingsföretag. Ett av de viktigaste resultaten är att upp till 80 procent av den energi som förbränns också lämpar sig för massavedsproduktion.
   Massaved är ett virke med liten diameter som erhålls till exempel genom gallring av skogen. Denna typ av trä kan användas för att producera pappersmassa och andra bioprodukter. Vilket naturligtvis är mycket mer lönsamt än att bara bränna det.
   Det finns flera orsaker till att det finns en förändring i trenderna för användningen av trä. I synnerhet i Finland minskade importen av timmer från Ryssland. Detta har lett till en ökad efterfrågan på lokala råvaror för att ge värme till fjärrvärmenät, bostäder och gårdar.
   Situationen förvärrades också av värmekraftverkens beslut att överge användningen av torv och fossila bränslen till förmån för mer miljövänliga alternativ. Detta ledde till en ökad efterfrågan på trä.

   Ett av de mest slående exemplen på virkesförbrukningen i landet är Helens fabrik i Nordsjö i Helsingfors. Kraftverket kommer att ersätta Hanaholmens och Sundholmens kolkraftverk – det förstnämnda har redan stängts, det senare kommer att stängas nästa år.
   Det är svårt att säga hur mycket användningen av ved i en sådan skala är mer miljövänlig än användningen av kol. Men tydligen är det mer miljövänligt, eftersom finländarna stänger kolkraftverk.
   Tidigare har de finländska trävaruhandlarna krävt att EU ska sätta press på Japan, vilket ökar importen av timmer från Ryssland. Och från Finland var den reducerad, vilket förde de ovan nämnda trävaruhandlarna ur ett tillstånd av mental balans.
   Än så länge är resultaten av dessa krav okända. Även om byråkratiska förfaranden inte är en snabb process. Och det är inte alls så att finländarna kommer att vara nöjda med resultatet.
   https://www.pravda.ru/economics/1999694-drevesina/

  • Den renaste och mest outtömliga energikällan på jorden är geotermisk värme, säger akademiker Sergey Alekseenko, vetenskaplig chef för Kutateladze-institutet för termofysik vid den sibiriska grenen av den ryska vetenskapsakademin. Han berättade för Rossijskaja Gazeta hur denna riktning utvecklas i Ryska federationen.
   Akademikern Alekseenko kallade geotermisk energi för den mest miljövänliga
   Han anser att andra sätt att få tillgång till förnybar energi – vind, sol – är instabila och skadliga för miljön.
   ”Jag hävdar att den enda verkligt miljövänliga, avfallsfria och, viktigast av allt, outtömliga resursen är underjordisk värme, som geotermisk energi baseras på”, säger forskaren.
   Denna riktning är mycket mer omfattande än vad man vanligtvis tänker på på amatörnivå. Akademikern avslöjade detaljerna.
   Binära geotermiska anläggningar
   Värmeväxlare där geotermiskt vatten passerar i den ena kretsen och freon i den andra, och det värms upp och snurrar en turbin för att generera elektricitet. En termodynamisk cykel som använder ett icke-vattenhaltigt kylmedel kallas den organiska Rankine-cykeln. Dess främsta fördel är att du inte behöver kokande vatten, grundvattnets temperatur kan vara lägre än 100 grader.

   Petrotermisk energi
   Traditionell geotermisk energi innebär användning av varmt grundvatten, vars reserver, liksom områden där det är möjligt, är begränsade. En petrotermisk anläggning kan byggas var som helst i världen. Två brunnar på mellan tre och tio kilometers höjd borras. Temperaturen på detta djup når 350 grader. Vatten hälls i den ena, ånga erhålls från den andra.
   – Inom överskådlig framtid kan petrotermisk energi ersätta kolvätebränslen, och det är ingen fantasi. Det är helt rimligt att lägga fram följande postulat: petrotermisk energi är tillräcklig för att förse hela mänskligheten med energi för evigt”, säger Alekseenko full av optimism. ”Men för närvarande befinner sig dessa tekniker på stadiet för vetenskaplig forskning och pilotprojekt.”

   Värmepumpar
   – En värmepump fungerar som en termisk transformator. Detta är samma kylskåp när det gäller funktionsprincipen. Men syftet med en värmepump är att överföra värme från en lågtemperaturkälla med hjälp av en extern energitillförsel (vanligtvis elektrisk) till en konsument med en högre temperaturnivå som är tillräcklig för värmeförsörjning”, förklarade fysikern.
   Underjordisk uppvärmning kan spara upp till 50 % bränsle. Denna metod har en stor framtid.
   ”Till exempel planerar USA att fram till 2050 utvinna 60 GW el och 320 GW värmeenergi när det gäller kapacitet. Som jämförelse: i dag är Rysslands hela värmeförsörjning 175 GW, säger källan.
   Han talade också om ”bieffekten” av utvecklingen av geotermisk energi – utvinning av värdefulla mineraler. Till exempel finns det tillräckligt med litium i grundvattnet i Dagestan för att helt täcka Rysslands behov av denna metall. ”Kan du föreställa dig skalan?” säger Alekseenko.
   Nu väntar han och hans kollegor på besked om finansiering för sitt projekt.
   https://www.pravda.ru/news/science/1998587-geotermalnaja-energija/

   • Förvånar mig att en rysk akademiker framhäver användning av Freon.
    Freon är idag förbjudet i Västländer för användning för dess miljöskadliga verkan.
    Om Freon är förbjudet i Ryssland vet jag inte men det borde vara det.
    Freon förstör Ozonskiktet på himlen som gör att Solens ultravioletta strålar fritt kan passera igenom vilket är skadligt också för oss människor.
    Det är denna strålning som orsakar hud Cancer om vi vistas i solen utan skyddande Ozonskikt.
    Det sägs att Freon också är en ”växthusgas” tusentals gånger skadligare än koldioxiden.

    Freon är egentligen inget ämne.
    Freon är ett varumärke från det amerikanska kemiföretaget DuPont som uppfann den här gasen som köldmedium för kylskåp och frysar.
    Dess efterföljare som används idag är egentligen inte riktigt bra det heller.
    Alla sådana här köldmedium har en miljöskadlig verkan.
    Idag finns stora mängder i och med alla värmepumpar och klimatanläggningar.
    Även bilarna har dem för att blåsa kalluft varma dagar.

    Den ryske akademikern Sergey Alekseenko, vetenskaplig chef för Kutateladze-institutet förvånar mig.

 2. Som jag uppfattat håller Demokratins inflytande på att försvagas över Världens länder utanför Västvärlden.
  Jag tror att Klimatkrisens främsta uppgift är politisk och då att försöka få tillbaka det Globala förtroendet för Demokratin genom försök till samarbeten mellan Väst och Öst.
  Västvärlden vill så att säga bli ”ledare” för hela Världen, allierade i en enda solidarisk brigad för att vinna kriget mot Koldioxiden.
  Det är i denna gemensamma kamp som den Fria Marknaden kan enas och Västvärlden kan fortsätta och behålla sin makt över valutor och handelsbalanser.

  Så alla Västvärldens vänner, var lojala till Klimatalarmisternas talare, för utan dem kan väntas det mäktiga Europas och hela Västerlandets undergång.

 3. Alltså, är det här något slags försenat aprilskämt (?) Kan inte förstå att en så pass insiktsfull blogg som motsätter sig överstatlighet samtidigt propagerar klimatalarmism, vilket oundvikligen resulterar i det motsatta,ä. Här finns definitivt ett sår eller trauma som behöver läkning.

  Antar att de strejkande stod och frös i den iskalla nordanvinden idag. Om jag hade varit ”troende” alarmist på plats idag skulle jag definitivt ifrågasätta min perception, gått därifrån och ägnat mig åt något mer meningsfullt.

  • Det finns sedan länge mycket starka vetenskapliga belägg för att en klimatförsämring pågår. Baserat på mätbara fysiska händelser. Regeringar som slår vakt om kapitalismen, och då f.a. de stora företagen och dess behov av ökad produktion och ökade vinster gör alldeles för litet enligt mycket eniga forskare inom området.

 4. Att en klimatförändring pågår förnekar jag inte, men att den till största delen skulle bero på enbart CO2 är öppet för diskussion. T.ex. är molnbildningen över tropikerna en mycket viktig faktor där en liten förändring kan orsaka stora förändringar.

  Att ”demonstrera” för klimatet legitimerar nuvarande politiska ideologi och t.o.m. samverkar med den. För en medveten och upplyst individ motverkar man därigenom det man egentligen borde stå för, d.v.s. minskad överstatlighet och ökat oberoende.

  • Demonstranterna lutar sig mot omfattande och övertygande vetenskaplig dokumentation och protesterar mot den nuvarande politiska ideologin.

   • Nu är ju IPCC ingen vetenskaplig institution utan en politiskt tillsatt organisation med en styrd agenda. Dessutom pekar alla bevis att det var betydligt varmare under tidig medeltid än det är idag trots lägre CO2-halt. Vikingarna hade jordbruk och boskap på Grönland vilket är helt uteslutet med det nutida klimatet där. Under bronsåldern var det ännu varmare än på medeltiden vilket visar att klimatet blir kallare ju närmare vi kommer nästa istid!

    • Uppdraget är att analysera orsaker till uppvärmningen.
     The IPCC prepares comprehensive Assessment Reports about the state of scientific, technical and socio-economic knowledge on climate change, its impacts and future risks, and options for reducing the rate at which climate change is taking place.”
     https://www.ipcc.ch/

     Att det var varmare under medeltiden motsäger inte bedömningen att uppvärmningen denna gång främst beror på mänsklig aktivitet.

     • Denna gång? Allt tyder på att det är den ökade solinstrålningen med ca 20% som är orsaken till den lilla nödvändiga uppvärmning man lyckats mäta! Att den ökat beror på bättre rökgasrening och därmed mindre sotpartiklar i atmosfären plus att förorenade industri lagts ner i vår del av världen. I Kina har man inte alls lyckats mäta någon som helst uppvärmning för det är dit industrin och föroreningarna flyttat. UHI har ökat i Kina men den beror på att städerna vuxit enormt vilket medför lokala värmeöar i städerna.

 5. Hela den här vintern har varit kall med kyla som började redan i november.
  Och nu så här nära maj månad är det fortfarande vintertemperaturer med någon eller enstaka plusgrader om dagarna och minusgrader om nätterna.
  För min del har det gått åt långt mycket mer ved än jag räknade med i höstas.
  Jag minns den här tiden förra våren. Då var tidvis riktigt skönt ute men nu har det varit mest inomhusväder.
  Om man inte upplever medeltemperaturförhöjning blir det svårare att tro på den.
  Experter som påstår en massa saker finns det hur många som helst av idag.
  Påverkare är ny yrkesgrupp skapade av Demokratin.
  Rätt person där med bildning och status kan tjäna bra med pengar med att producera uppdragsgivarens önskade munväder.
  Klimatexperter, TV Generaler, Kriminologer etc. egentligen tror jag det är samma sorts folk.
  Det som skiljer är bara olika ämnesområden.
  Kanske det här skulle kunna bli en gren av Universitetsutbildning inom Journalisthögskolan?
  Med uppmuntrande statliga bidrag för att främja den Demokratiska utvecklingen.

 6. Vad jag har förstått är IPCC:s uppdrag att analysera samband mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Detta gör att uppdraget inte blir opartiskt vilket är ett stort problem i sig.

  ”Demonstranterna lutar sig mot omfattande och övertygande vetenskaplig dokumentation och protesterar mot den nuvarande politiska ideologin.”

  Men man sjunger samma svanesång som politikerna/ideologin, dvs den om jordens påstådda undergång pga uppvärmningen samt en omedelbar reduktion av CO2-utsläpp. Man är således med och spelar med den kortlek som systemet redan äger. Hur kan demonstrationen i så fall vara en motpol till den nuvarande politiska ideologin?

  • Vid analys använder man uppgifter om alla väsentliga faktorer som med nuvarande kunskap anser kunna påverka klimatet.

  • Om det finns ett samband mellan mänsklig aktivitet och klimatförändring så måste det naturligtvis analyseras.

   Om överheten försöker använda klimatfrågan för sina egna syften så betyder inte det att klimatfrågan inte är ett stort problem.

   Dagens klimatrörelse verkar ha kommit på kollisionskurs med överheten och kan knappast anklagas för att spela med den.

   Naturens uppenbara sätt att utvecklas språngartat gör begreppet tröskeleffekter högst aktuellt.
   Ingen kan egentligen förutsäga sådana, men risken vi tar är att vi snabbt kan hamna i en situation där även vi i den rika västvärlden helt enkelt måste flytta till andra delar av världen, som sannolikt inte välkomnar oss.

   Jag tror att vi gör klokt i att ta klimatfrågan på allvar.

  • Tyvärr är vi utsatta för en gigantisk kapitalförstörelse på grund av vilseledande ”analyser”, där det medieakademiska komplexet spelar en manipulerande roll.
   Det positiva är att om vi går mot ett varmare klimat leder det till ökad koldioxidhalt, ökad nederbörd och bättre växtlighet. Dvs om…

 7. Är det inte så att människor behöver något att följa? Eftersom Sverige, invandrare undantagna, är världens minst religiösa land så kanske det är naturligt att vi finner något annat att sluta upp kring? Kyrkan har en extremt svag ställning här. Så kanske är miljörörelsen (även här arbetar man med skrämselpropagande likt djävulen och helvetet) den nya kyrkan?

  • Björn
   Jag tror inte alls att människor behöver ha något att följa. Överheten vill däremot gärna ge oss något att följa, religion, sport, TV-såpor och annat, så att vi inte får tid att börja diskutera deras privilegier och inkompetens.

   • Jo, det som fattas att följa är att var och en till 100% agerar på principer kring objektiv moral. Allt annat, som kan benämnas sekundärt, faller därefter på plats.

   • Så du tänker att kärleken till sport är något som ”överheten” skapat? Överheten har också skapat TV-såpor? Nu måste du ändå ge oss lite exempel. Kan bli jätteskoj!

    Religion – givetvis. Ett kontrollmedel.

    Vilka är överheter i din värld? De vars sköldar finns i Riddarhuset? Sossetopparna genom åren? Entreprenörerna som lyckats bättre än de flesta?

    • Björn
     Överheten är den politiska och ekonomiska eliten som styr dagens värld.

     Överheten äger och kontrollerar alla större media, inklusive Public service. Där skapas den moderna sekulariserade varianten på religion, nämligen det överdrivna sportintresset. Stora sportevenemang har påfallande likheter med religiösa tokerier och det upphaussade sportintresset, med maniskt och ologiskt stöd till olika lag fyller samma roll som avledare från politiken som religionen alltid gjort. TV-serier och såpor och numera även sociala media som tar upp vår tid och fyller våra sinnen likaså.

     Religionens förmåga att hantera folket har kraftigt avtagit i stora delar av världen, så överheten behöver något nytt.
     Syftet är som alltid att förhindra att vanligt folk lägger sin energi på att kräva sina självklara rättigheter, solidarisera sig med andra folk, eller, o hemska tanke, organiserar sig i fackföreningar och annat för att ta upp kampen mot överheten.

     • Ok. Kul konspirationsteori ändå!

      Självklara rättigheter tycker jag är att man har rätt till det man har och det man har, det får man använda som man vill. Dessvärre tycker staten att den har rätt till merparten av det jag skapat genom skatter/avgifter/skatt på avgifter och pensionsavsättningar som inte räknas för att man ”tjänar för mycket”. Har jag skapat det så är det mitt och ingen annans.

      Om man har stor drivkraft som leder till ändlösa timmar på universitet följt av ett advokatkontor som ger hög lön och utdelning genom partnerskap – ja då är den lönennoch utdelningen advokatens. Eller fritiden som en byggare har när han eller hon går hem från jobbet kl 16 och lämnar jobbtänket kvar på bygget för att fokusera på fackföreningen/familjen/vännerna eller sporten – ja den är byggarbetarens (går inte att beskatta tror jag). Eller skulden/vinsten som entreprenören bygger upp när han eller hon tar maxrisk för att det finns en dröm som måste uppfyllas. Vissa lyckas, andra inte.

      Sen ja, fria tanke. Självklart har man rätt att strejka om vill men inte att bli sur om arbetsgivaren tar in en ersättare för att få jobbet gjort under tiden man väljer att sitta på avbytarbänken. Strejk är ju trots allt arbetsvägran. Tror man måste få in ett nytt tänk här ”är jag inte nöjd med ersättning/säkerhet/arbetstiderna etc och inte lyckas övertyga arbetsgivaren om att jag förtjänar mer/säkrare/kortare etc – ja då har jag den självklara rättigheten att säga upp mig och söka ett annat jobb”.

     • @Anders Åberg 21 april, 2024 At 12:22
      Helt rätt!
      Klassikern – ”Bröd och skådespel” (latin: panem et circenses)…
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6d_och_sk%C3%A5despel

      Fast Överheten sitter på andra sidan Atlanten nuförtiden – ”Вашингтонский обком” – [Vasjingtonskij obkom] – Washington regional partikommitté – ”Washington regkom” så att säga …

     • Björn
      Oj så okunnigt. Om arbetsgivaren är för jävlig så säg upp dig och håll käft! Och låt rikemännen styra som dom vill! Häpnadsväckande när någon säger det så rakt ut, men skrämmande nog är det så verkligheten mer och mer ter sig för vanligt folk.

      Vi som jobbar och skapar all rikedom har bara rätt till en bråkdel av det vi skapar själva, resten tar arbetsgivaren, men så långt tänkte du visst inte.
      Vi har däremot all anledning att sätta stopp för sådana stupiditeter som du står för. Dessvärre har vi varit för flata. Våra fackföreningar finns bara på papperet. Dom fria tankarna är inte mycket värda när rikemännen styr över media.
      Den demokrati som en gång skapades av folkliga organisering och kamp mot överheten urholkas allt mer.

      Utan tryck underifrån avskaffas självklara mänskliga rättigheter som demokrati, yttrandefrihet, rimliga arbetsförhållanden och t.om. rätten att få leva i fred. Girighetens och krigets krafter tar över.

      Hög tid för tänkande människor att ta itu med det enorma arbetet att återställa det civiliserade samhället och slänga förtryckare och galna krigshetsare på historiens sophög. Hur det skall gå till vet jag tyvärr inte, men om vi inte löser den uppgiften så är risken stor att atomvintern väntar bakom hörnet.

 8. Systemet kommer inte att kunna ändras av folket, vare sig utifrån eller inifrån av s.k. folkvalda. Detta borde de flesta ha insett vid det här laget. Man har sett till att rigga det så pass att vi (folket) är som en bäbis i barnstol tävlandes mot Bruce Lee i en karatematch. Att delta i en demonstration, eller manifestation som det är så populärt att kalla det nuförtiden, är att legitimera systemet vilket gör att man spelar på dess planhalva. Vidare förordas av dessa alarmister en ersättning som baseras på kollektivism vilket är som att ersätta en typ av cancer med en annan då det ofelbart leder till en annan form av slaveri än den nuvarande. Har vi vid det här laget inte lärt oss att alla former av auktoritet (politiska system) leder till en eller annan form av slaveri? Är det inte dags att börja se boxen från utsidan?

  Det enda vi i dagsläget kan göra är att blotta sanningen om sakernas tillstånd samt börja vägra samarbeta med systemet.

  Eftersom klimatfrågan via koldioxidens påstådda effekter ägnas så stor uppmärksamhet av politiker och medier innebär att det med stor sannolikhet är till största delen en lögn, då det mesta som basuneras ut bygger på lögner. Har vi på denna blogg inte erfarit detta genom ukrainakriget? Hur kommer det sig att man inte kan göra denna (enkla) koppling?

 9. Vi har ungefär samma väder nu i Sverige som det är just nu i Ryska Sibirien.
  Längre västerut i den Europeiska delen av Ryssland har vårvärmen nu kommit på allvar.
  Soligt och temperaturer som börjar närma sig 20 strecket.
  Troligtvis är det grönare i Moskva än i Stockholm.
  Men vad har det för betydelse när fördomar bitit sig fast?

  Studerar man väderkartan över Världen kan man snabbt konstatera att vädret hela tiden växlar mellan årstid och plats.
  Då människan är en vanebunden varelse blir det enkelt att väcka känslor när dessa vanor på något sätt rubbas.
  Jag misstänker slipade politiska hjärnor här kan utnyttja situationen för att mer eller mindre kostnadsfritt köpa sig politiska poänger.
  Spela på människors känslosträngar det är den politiska vänstern som allra duktigast på.
  Därför måste man förstå det inte är allenast den girige Borgaren som gläds åt Demokratin.

  Frågan är bara vad Demokratin skulle ersättas med?
  Jag tror för min del det skulle behövas en fastare auktoritet.
  Jag håller med Ryssland när de säger det Västerländska samhället är för Lössläppt.
  Det liberala Frihetstänkandet förgör möjligheten att skapa nödvändig ordning i Samhället.

  Inom vägtrafiken har det i alla fall funnits gott om förbud.
  Dessa förbud är till för att skapa trygghet och ordning i trafiken.
  Jag tycker det borde finnas fler möjligheter till förbud i samhällsordningen också men i den Liberala Demokratin finns där alltid de ideologiskt drivna som då genast ropar: DIKTATUR!

  Varför ska folket värna Demokratin då det enkelt kan konstateras att Demokratin leder samhället i förfall?

 10. ”Våren kommer allt tidigare tydligt tecken på klimatförändring i Sverige”

  ”April 2024: Lika lynnigt vårväder som så ofta förr”
  Analys · Per Stenborg meteorolog

  Två rubriker i dag om väder och klimat på samma SVT sida.
  Den ena rubriken vill göra gällande klimatförändringar och den andra rubriken påtalar att vårvädret är ”som så ofta förr”.
  Det påminner om förutsägelserna i Bibeln.
  Läs, och välj ut vilka scenarier som passar dig bäst.

  Jag vet att det varit en ovanligt kall vår. En kall förvinter också.
  Kylan kom redan i november.
  Inte så mycket snö här men ändå ihållande kallt med nordostvindar i långa perioder.
  Det har gått åt mycket ved för mig den här vintern.
  Det blir svårt att tro på klimatuppvärmning när man inte märker av den.
  Då övergår det istället till någon sorts ideologi man ska tro på eftersom man är övertygad om att det är sant.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here