Kom ihåg folkmördaren i Irak – Colin Powell!

3
1309

Ingress: Läsaren ”M” har funnit och översatt början av artikeln ”Remembering The Genocider: Colin Powell” av Francis Boyle, U.S. Professor of International Law här.

Jag vill helt kort påminna om det brutala anfallet från USA med över 2 miljoner dödade, fler skadade och(eller på flykt och med upprättande av lydregering kan ha avgörande bakomliggande betydelse. Som förstört så mycket, och orsakat uppkomsten av ISIS enligt bland andra president Obama. ”DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama säger ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?

Uppgiften om antalet dödade i krig i Mellanöstern utgår från en undersökning av Nicolas J.S Davies som efter en noggrann genomgång av olika rapporter fann att 2,4 miljoner dött till följd av kriget i Irak, vilket är mycket högre än vissa andra beräkningar. Enligt opinionsundersökningar i den allmänna befolkningen tror folk i allmänhet att omkring 10 000 civila dött. Parry skriver också “U.K.-based Iraq Body Count (IBC) has compiled passive reports of civilian deaths in Iraq since the invasion, but it had only counted 43,394 deaths by June 2006 when the Lancet study found an estimated 601,000 violent deaths, a ratio of almost 14:1.” How Many Millions of People Have Been Killed in America’s Post-9/11 Wars? – Part One: Iraq
Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.


Kom ihåg folkmördaren i Irak – Colin Powell!

Colin Powell visar prov i FN:s generalförsamling som påstås visa att Irak har massförstörelsevapen.

Under sommaren 1991 kontaktades jag på uppdrag av flera mödrar i Irak vars barn dog i häpnadsväckande takt på grund av de folkmordssanktioner som säkerhetsrådet införde dem i augusti 1990 på uppdrag av Bush Senior -administrationen. De begärde att jag skulle göra något för att rädda dessa oskyldiga barn från att förgås i vånda inför deras mammas egna ögon.

Med  formatet Writ for World Habeas Corpus som jag tidigare hade fått av min vän och kollega, Luis Kutner, Esq. i Chicago, Illinois, lämnade jag in en grupptalan för Iraks 4,5 miljoner barns räkning mot president George Bush Senior och Amerikas förenta stater till FN: s organisation som daterades den 18 september 1991. [1]

Jag lämnade in klagomålet till FN:s generalsekreterare, generalförsamlingens medlemsstater, Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för mänskliga rättigheter, underkommissionen för förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter, UNESCO och UNICEF. En kopia av mitt åtal, klagomål och begäran om befrielse från folkmord för de 4,5 miljoner barnen i Irak finns nedan.

Detta klagomål anklagade USA och president Bush Senior (1) för att ha begått det internationella brottet folkmord mot 4,5 miljoner barn i Irak i strid med den internationella konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord från 1948 och i strid med gemensamma rättssystem för alla civiliserade nationer i världen; (2) ett grovt och konsekvent mönster av kränkningar av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna för 4,5 miljoner barn i Irak, vilket erkänns och garanteras dem av den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948; (3) av fullständig förnekelse och förnekelse av alla de rättigheter som garanteras 4,5 miljoner barn i Irak genom 1989 års konvention om barnets rättigheter; och (4) av den systematiska kränkningen av de särskilda skydd av internationell humanitär rätt som garanteras 4,5 miljoner barn i Irak genom den fjärde Genèvekonventionen från 1949 och tilläggsprotokoll I till den från 1977.

Mitt klagomål krävde (1) att alla former av multilaterala och bilaterala ekonomiska sanktioner mot Irak skulle upphöra; (2) massiva tillhandahållande av internationella humanitära hjälplösningar till Irak av alla organ i FN: s system. (3) att monetär ersättning betalas ut till barn i Irak och deras familjer för dödsfall samt för all fysisk och psykisk skada som USA har gjort. och (4) att straffrättsliga förfaranden mot folkmord ska väckas mot president George Bush Senior av lämpliga organ i FN: s system liksom av alla kommunala rättssystem i världen, inklusive av USA: s regering. Mitt klagomål uppskattade att sedan sanktioner först infördes mot Irak i augusti 1990, dog 500 irakiska barn per dag som ett direkt resultat av det.

Trots mina bästa yrkesmässiga ansträngningar då arbetade på uppdrag av mina kunder pro bono publico, vägrade den grovt hycklande FN -organisationen bestämt att agera för att avbryta dessa folkmordssanktioner och på så sätt rädda Iraks döende barn. 1995 uppskattade FN: s egen mat- och jordbruksorganisation (FAO) -rapporten att dessa folkmordsåtgärder mot Irak då hade dödat cirka 560 000 irakiska barn sedan de först infördes 1990. [2] När det gäller dessa mördade irakiska barn, då USA: s utrikesminister Madeline Albright, intervjuades på CBS Television Network den 12 maj 1996 av korrespondenten Leslie Stahl. Utskriften av denna intervju från CBS News själv lyder så här: [3]
Stahl: (Voiceover) Om det irakiska folket skyller på Saddam Hussein är de rädda för att säga det. Och det finns inte längre mycket hopp om att sanktionerna kommer att inspirera folket att resa sig och välta regeringen. Nu försöker människor bara klara sig eftersom en av biverkningarna av sanktionerna har varit inflationen, som har hoppat så högt som 3000 procent. För att klara av varandra säljer irakier allt de kan. Loppmarknader har växt fram på gatorna, där familjer kan sälja sina möbler, kläder, allt de kan för att göra några extra dinarer. De flesta irakier lider.
Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar, det är fler barn än som dog när de var i Hiroshima. Och-och, du vet, är priset värt det?
Ambassadör Albright: Jag tycker att detta är ett mycket svårt val, men priset – vi tycker att priset är värt det.


Referenser

[1] See Edward Pearce, Death and Indecency in a Time of Cholera, The Guardian, Oct. 25, 1991.

[2] See Ramsey Clark, FAO Report, and Others, The Children Are Dying (World View Forum, Inc.: 1996).

[3] See 5/12/96 60 Minutes, 1996 Westlaw 8064912.

[4] Iraq to Go to World Court, South News, Jan. 28, 1998: “U.S. Professor of International Law Francis Boyle has publicly offered to charge U.S. leaders for genocide against the Iraqi people.”

Föregående artikelRadikalt Öppet brev till media om klimatpolitik av Greta Thunberg och Vanessa Nakate
Nästa artikelInför valet av Magdalena Andersson. Socialdemokraterna har banat väg för SD:s framgångar. Vad bör göras?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. Tack för intressant artikel!

    Det blir mycket intressant att se vilka som kommer på begravningen!

    Kanske kan man i ett svep på samma dag arrestera en stor mängd av dessa kriminella krigsförbrytare och skicka dessa till ICC- tribunalen i Haag?

    • Amerikanerna vinner ju som bekant inga krig -de är ju som mest fanatiska politiska bråkmakare med en ofantlig vapensamling. Det gör dem inte vare sig mindre ofarliga, men framför allt lär de sig aldrig av sina motgångar och politiska och militära motgångar. Det är denna oberäknelighet och hänsynslöshet mot andra länder och att de våldför sig på länder på det vis man gör, som gör Förenta staterna till det absolut farligaste och mest destabiliserande landet och makten i världen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here