Inför valet av Magdalena Andersson. Socialdemokraterna har banat väg för SD:s framgångar. Vad bör göras?

62
3892
Magdalena Andersson. Ny statsminister?

Idag ska socialdemokraterna välja Magdalena Andersson till partiordförande. Hon är bl.a. ordförande i rådgivande organ för IMF, ett flaggskepp i USA:s imperialistiska politik. Magdalena Andersson chefsrådgivare åt USA:s verktyg IMF, som ger hårda krav och sämre lånevillkor än Kina. Inför valet efterlyser bl.a- SSU, Skåne- och Stockholmdistriktet en mer vänsterinriktad politik. Radionyheterna 4/11 kl 07.00: SSU vill driva den ekonomiska politiken åt vänsterLiksom givetvis Katalys.

Igår såg jag Uppdrag Granskning: De nya socialdemokraterna?, som behandlade frågan om varför så många arbetare röstar på SD. Många arbetare som stödde antingen SD eller S intervjuades, medan V inte alls nämndes. Orsaken var missnöje med socialdemokraternas politik och försämringen av välfärden. Kritik kom mot att t.ex. Kommunals ordförande Baudin accepterade LAS, tvärtemot tidigare löften.

Ja, många arbetare har gått till högerinriktade SD pga S:s högervridning!

Läs även Blir Magdalena Andersson en bra partiledare för S?

Den här artikeln publicerade jag första gången i november 2019. Men den aktuell idag fast en del har hänt, som närmandet mellan SD och M!

 


Socialdemokraterna har banat väg för SD:s framgångar. Hur bäst bemöta SD?

En Demoskopundersökning 2019 visar att ”Sverigedemokraterna slår rekord och är nu största parti. De fick 24 % av rösterna mot 22,2 % för socialdemokraterna.
Jimmie Åkesson säger ”Jag har länge hävdat att vi skulle bli största parti förr eller senare. Under alla år har vi konsekvent pratat om gängkriminaliteten, den eskalerande otryggheten, migrationspolitiken som inte fungerat och integrationspolitiken som har förvärrat situationen. Fler och fler upplever de här problemen i sin vardag och kan relatera till dem. Då blir vi ett trovärdigt alternativ.” Aftonbladet.

Han har sannolikt rätt. SD:s politik på det ekonomiska området som ligger närmast moderaterna samtidigt som är det klart mest främlings- och invandringskritiska partiet, med uttalanden som för tanken till kulturrasism. Medan övriga partier närmat sig SD:s uppfattningar, vilket kan tolkas som att SD haft rätt hela tiden.

Enligt januari-överenskommelsen genomför regeringen bestående av S och Mp viktiga delar av det mer högerinriktade valprogrammet för C och L, som har drygt 10 % av väljarna bakom sig. Bara detta visar bristande respekt för väljarna och demokratin.

Och januariöverenskommelsen ger stöd åt SD:s syn på flera frågor.

Utan att göra något direkt har SD så åstadkommit en tydlig högervridning av politiken i Sverige, som de strävar efter. Även om de i sitt valmanifest inte konkret tar ställning i flera av frågorna. Men SD har förklarat att de kan rösta för Kristersson som statsminister. Och flera av frågorna i överenskommelsen återger inte bara C:s/L:suppfattning utan även M:s och SD:s syn.
Kapitalet och de rika har faktiskt skäl att att tacka SD, vars själva existens och styrka redan starkt påverkat regeringsbildningen.

Nu vågar SD till och med utmana de starka vetenskapliga beläggen för att mänsklig påverkan är en avgörande faktor för ökad temperatur på jorden och att vetenskapliga rapporter talar för att en för mänskligheten allvarlig, hotande klimatkatastrof kan vara under uppsegling.

En opinionsundersökning tidigare i höst av SIFO visade att ”Väljarna säger klart ”ja” till samarbete med Sverigedemokraterna.
61 procent vill samarbeta med SD i frågor där man tycker lika – och bland M- och KD-väljare är siffran uppe i 85 respektive 95 procent, enligt en mätning Sifo gjort på uppdrag av Expressen. Det är en stor förändring och helt entydig, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.” ”2016 sade 38 procent ”ja” till att samarbeta med SD i frågor där man tycker lika.” Expressen 21/10.

 • En annan opinionsundersökning i höst visar att ungefär 30 % av LO-medlemmar stödjer SD – lika stor andel som stödjer SAP, som hade ett stöd på 60 % bland LO-medlemmar 2010.

Det finns goda skäl att lyfta fram och diskutera också SD:s utrikespolitik. Här fyra nedslag.

SD stödjer apartheid

Svenska Dagbladet skrev i december 2017 en artikel med titeln ”SD: Sverige bör flytta ambassaden till Jerusalem”, vilket ju visar att SD stödjer apartheidstaen Israel. SvD

SD stödjer demonisering av och krigshot mot Ryssland

I en riksdagsmotion av Markus Wiechel m.fl. föreslår SD att:

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare öka EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta för regeringen. … Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att internationella nedrustningsavtal som gynnar Ryssland och missgynnar demokratiska stater inte bör stödjas av Sverige och tillkännager detta för regeringen.” Ref: Riksdagsmotionen

Kommentar: Nu är det så att EU:s sanktioner är illegala enligt FN-stadga. Några fakta som talar för att situationen för ”utsatta grupper” i Ryssland behöver förbättras avsevärt har inte presenterats.

Då det gäller internationella nedrustningsavtal är det ett faktum att USA ensidigt lämnat det viktiga ABM-avtalet med Ryssland. SD har inga uppgifter om: ”internationella nedrustningsavtal som gynnar Ryssland och missgynnar demokratiska stater” för det finns inte.

Notera att skrivningar i motionen innebär att SD inte anser Ryssland vara demokratiskt. I öppna fria val valdes Putin i våras till president i Ryssland bland 7 kandidater. I viktiga avseenden verkar Ryssland vara mer demokratiskt än t.ex. USA.

Ref: Presidentvalet i Ryssland mer demokratiskt än det i USA? 

I presidentvalet i Ryssland 18/3 fick Putin ungefär 76 % av rösterna vid ett valdeltagande på 67 %. Därmed fick Putin ungefär 51 % av de röstberättigades röster.

Vid presidentvalet i USA år 2016 fick Trump ungefär 49 % av rösterna vid ett valdeltagande på 53 %. Därmed fick Trump c:a 26 % av de röstberättigades röster.

År 2008 fick Barack Obama c:a 53 % av rösterna vid ett valdeltagande på 61,6 %, dvs stöd av 33 % av de röstberättigade. År 2012 var valdeltagande vid presidentvalet 58 % och Obama fick 51 % av rösterna, dvs av knappt 30 % av de röstberättigade.

Legitimiteten för en politiskt ledare/regeringsparti beror rimligen till stor del av hur stor andel av befolkningen som ger sitt stöd.

Hur stor andel av rösterna och av de röstberättigades röster fick de stora och små västländernas ledare vid valet senast?

Teresa May fick 37 % av rösterna vid parlamentsvalet i Storbritannien, medan Angela Merkel fick 33 %. I valet nyligen i Italien fick högerpopulisterna tillsammans 37,5 % av rösterna och Beppo Grillos parti fick 32 %.

Macrons parti och allianspartiet fick 16 % av de röstberättigas röster både vid första och andra valomgången till nationalförsamlingen! Macron valdes till president av 43,5 % av de röstberättigade. Betydligt bättre än Trump, men klart sämre än Putin. I detta avseende är legitimiteten hos Putin avsevärt större än den varit hos någon president i USA på decennier.

Viktig är spännvidden i åsikter mellan de dominerande kandidaterna.

Man kan notera att skillnaden i politiska åsikter mellan de två dominerande dåvarande presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton var liten, som de presenterades inför valet. I Ryssland är skillnaden i åsikter mellan Putin och Pavel Grudinin, En stark ekonomi med tillgång till flera hundra miljoner dollar behövs hos presidentkandidaterna i USA för att de ska nå fram.

Förre presidenten Jimmy Carter har faktiskt upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program i september förra året:

”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.” – Ref: Mic.com

Ukraina

SD skriver:

”Våren 2014 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina, detta efter att Ukraina velat närma sig NATO och EU. Ryssland annekterade Krim-halvön – en illegal annektering som fortfarande består – och har sedan dess stöttat ryska separatister i östra Ukraina.”

Min kommentar: Mycket falsk historieskrivning. I Ukraina skedde 22/2, 2014 en fascistinfluerad statskupp mot folkvald president, som lovats mycket, mycket bättre ekonomiskt avtal med Ryssland än med EU. Efter folkomröstning med gott deltagande och med över 90 % för återanslutning av Krim till Ryssland skedde dett. Ryssland har inte startat något anfallskrig mot Ukraina.

SD:s tidning Samtiden skriver positivt om ett starkare Nato

”Också Trumps höjda tonläge om Nato har resulterat i positivt utfall, även om massmedierna skrämt sina läsare med hot om ett försvagat säkerhetspolitiskt läge för Europa på grund av Trump. Nu visar det sig att Trumps bullrighet har förstärkt Nato, eftersom fler länder fortare tänker uppnå sitt avtalspliktiga ansvar att höja försvarsanslagen till två procent av BNP.” 

Men SD anser inte att Sverige ska gå med i Nato. Ref: DN


Hur ska man bäst bekämpa SD?

En forskarartikel på DN Debatt ger en del bra tips. DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” 5/9 2018

Jag återger stora delar av artikeln då alla läsare inte har tillgång till DN. Hoppas att DN uppskattar att jag på detta sätt delar en av tidningens artiklar:

Där skriver forskarna Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne ”Både SD:s politiker och dess väljare kommer i högre grad än i andra partier från gruppen som fått det sämre sedan 2006. Vår forskning visar att inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktigare för att förstå partiets framgångar än ökad invandring”.

* SD:s tillväxt sammanfaller med två ekonomiska skeenden som påverkade de flesta väljares ekonomi. Regeringen Reinfeldt började 2006 genomföra den så kallade arbetslinjen, med jobbskattavdrag samt åtstramade socialförsäkringar och a-kassa. Under 2008 drabbades Sverige av den globala finanskrisen och högre arbetslöshet. Vår forskning undersöker hur SD:s framgångar hänger samman med dessa två händelser.
Den bygger på individdata för alla svenskar över 18 år från SCB:s register.

* Arbetslinjen gav stora väljargrupper sämre ekonomiska villkor, särskilt i relativa termer. Reformerna av skatter och socialförsäkringar vidgade gapet i genomsnittlig disponibel inkomst med 20 procentenheter mellan de fast förankrade på arbetsmarknaden, så kallade insiders, och de utan fast förankring, outsiders.

* Finanskrisen skapade också ökad ekonomisk osäkerhet för vissa insiders. Risken att förlora jobbet ökade mycket mer för osäkra insiders.

Till skillnad från arbetar­politiker vill dessa nya politiker omfördela resurser från utlandsfödda till svenskfödda snarare än från höginkomsttagare till låginkomsttagare.
Vi visar att SD:s politiker i betydligt högre grad tillhör grupperna relativa förlorare – det vill säga outsiders och osäkra insiders – än andra partiers politiker.

SD:s överrepresentation är också större i kommuner med många outsiders och osäkra insiders. Vidare är kopplingen mellan SD-politikernas ekonomiska bakgrund och arbetslinjens reformer ännu tydligare om vi delar upp outsiders i mindre grupper. Jämfört med övriga partier är 600 procent fler av SD:s politiker förtidspensionerade och 450 procent fler långtidsarbetslösa eller ekonomiskt inaktiva.

En jämförelse av valresultaten visar att SD:s röstandel har ökat betydligt mer mellan 2002 och 2014 i kommuner med fler innevånare som fått försämrade ekonomiska förhållanden.

För att sammanfatta våra resultat:

• SD har haft särskilt stora framgångar där fler människor kommer från de två grupper – outsiders och osäkra insiders – som fått det relativt sämre sedan 2006.

• De som blivit lokalpolitiker för SD under partiets framgångsår kommer i mycket större utsträckning än politiker i andra partier från just dessa grupper.

Hur kan vi förstå dessa resultat?

1
En är att de som fått betydligt sämre ekonomiska villkor alltmer förlorat sin tillit till det politiska etablissemanget, där (S) och (V) ingår. De söker sig därför till ett parti som bygger stora delar av sin politik just på kritik av etablerade partier.

2
En annan förklaring kan vara social identifikation: de som fått det relativt sämre identifierar sig starkare med den egna gruppen och lägger skulden på det sociologer kallar outgroups, som etablerade politiker och invandrare.

3
En tredje förklaring till SD:s valframgångar kan vara att väljarna i utsatta grupper uppfattar SD:s kandidater som mer trovärdiga än de från andra partier, inklusive (S) och (V), eftersom de förra i högre grad representerar deras egen grupp.

Man hör ofta att SD:s framgångar beror på ökad invandring. Vi finner inga samband mellan SD:s röstandel och en rad mått på lokal invandring. Resultaten speglar inte heller att utlandsfödda i lägre grad röstar på SD.
SD:s politiker har de inte i högre utsträckning vuxit upp eller varit bosatta i områden med många utlandsfödda.

Vår forskning visar att inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktiga för att förstå SD:s framgångar. Partiets politiker och väljare kommer från två grupper vars relativa ekonomiska status gick ner via finanskrisens arbetslöshet och arbetslinjens reformer.

Genom att stärka dessa gruppers representation har SD:s framgångar gett en politikerkår där fler har egen erfarenhet av utsatthet på arbetsmarknaden. Men till skillnad från arbetarpolitiker vill dessa nya politiker omfördela resurser från utlandsfödda till svenskfödda snarare än från höginkomsttagare till låginkomsttagare.

(Slut på utdraget ur artikeln).

DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” 6/9

Kommentar:
En bra kritik mot SD gynnar arbetarklassen, kampen mot ”brunvänstern” och nästan alla andra. Man kan i DN kommentera en del artiklar i ”Ifrågasätt” nu. Jag klämde i med bara några snabbt hopskrivna rader ”Denna gedigna artikel väcker frågan, eller pekar ganska bestämt på att en diskussion om SD bör fokusera på dess ekonomiska program – ett högerprogram som inte all gynnar de som fått det sämre enligt forskningen. Jag har behandlat detta i en artikel ”Tio punkter för kamp mot SD” Tio punkter för kamp mot SD, inspirerad av en artikel av Mats Wingborg i Dagens Arena Dagens Arena.

Det finns en väl underbyggd kritik från Katalys och vänstern i vid mening mot att S och regeringen förbisett klassaspekterna. En annan sak är att kritiker i Katalys och Greider & Lindeborg är orealistiskt optimistiska i sin uppfattning om att det går att vrida kapitalisterna försvarare S-ledningen åt vänster. ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge” – som Verner von Heidenstam skrev.

* En annan viktig orsak till SD:s framgångar är arbetskraftsinvandringen, den som gör att svenska arbetares löner och arbetsvillkor försämras. Ett sätt att stoppa den vore att gå ut ur EU.

* Om S ändå mot förmodan går från sin högerposition mot mitten och rentav vänsterut så kan de få ökat stöd bland arbetarklassen i vid mening (befolkningsmajoriteten) och få tillbaka väljare från bland annat SD.

Men jag tycker att kritiken inte bara ska inriktas på SD:s ekonomiska program utan också på SD:s syn på invandring och dess ”kulturrasism”. Att på goda grunder slå två flugor i en smäll är aldrig fel.

Vidare kan och bör vänsterfolk stödja en nationalism, en nationalism som riktar sig mot EU, som klart begränsar demokratin, och mot USA-imperialismen. Vars krig ökar flyktingströmmarna också till Sverige. En annan nationalism än SD:s, en sund nationalism.

* Och för en socialist är den strategiska frågan hur man bäst bekämpar kapitalismen och dess förespråkare i rikdagspartierna. Då får frågan om SD lämligt perspektiv

Sammanfattningsvis

 • SD stödjer apartheid-politik.
 • Vidare stödjer SD USA:s globalistiska och imperialistiska politik, som med illegala krig och sanktioner slår ned på strävanden efter nationellt oberoende runtom i världen, och orsakar stora flyktingströmmar, bland annat till Sverige.
 • SD tal om att slå vakt om den svenska nationen är falsk då man i utrikespolitiken stödjer den starkaste makten som är emot nationell självständighet.
 • Och man har ungefär samma klimatpolitik som president Trump.
 • Bekämpa SD:s arbetarfientliga ekonomiska politik och dess falska nationalism!
Föregående artikelKom ihåg folkmördaren i Irak – Colin Powell!
Nästa artikelVilket land bygger Socialdemokraterna?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

62 KOMMENTARER

 1. Här är en välformulerad analys av populismen=SD.

  ”Högerpopulistiska partier kan inte mötas, och absolut inte stoppas, genom agitation mot dess främlingsfientlighet, för den är inte grundvalen för högerpopulismens=SDs agerande. Grundvalen är de breda folklagrens väl grundade känsla av att vara utelämnade och dumpade av samhällseliten, både den ekonomiska och den politiska. Det kan synas paradoxalt, men en framgångsrik kamp mot främlingsfientlighet och rasism kan inte bara utgå från den självklara principen om alla människors lika värde, även om den är central, utan måste också inkludera kamp för nationell suveränitet och det svenska folkets rätt att forma en politik i enlighet med sina intressen. Internationalism innebär inte en förnekelse av nationen, utan tvärtom ett erkännande av nationernas existens och lika rättigheter. Ingen skall tro att detta handlar om flaggviftning och nationalromantik, om att framhålla det svenska som överlägset och förmer – det är borgerlig nationalism. Det handlar istället om att ge ”det svenska” ett proletärt innehåll, att lyfta fram och värna det som kan uppfattas som gott i svensk tradition och medvetande – rätten till arbete, rätten till välfärd, jämlikhet, solidaritet, dvs allt det som idag trampas i smutsen och förnekas av den kosmo- politiska överheten. Kort sagt: för att mota högerpopulismen=SD vid grind måste arbetarklassens politiska företrädare framträda som Sveriges värnare och ledare. Det handlar inte om att ”erövra den svenska flaggan från extremhögern”, som en del klasslösa idealister gjort gällande, men väl om att ge det nationella ett proletärt innehåll.”

 2. För (extrema) idealister är politiken en dålig och högst osäker grund. Möjligtvis om de lyckas, men misslyckas idealisterna kommer de oundvikligen krossas av verklighetens folk. Kanske för överskådlig tid.
  Jag tycker mig se det överallt och över hela världen.

  • Bertil, citatet är troligen från Baude. Och det finns en anledning till att citatet är välformulerat Det är för att locka nationalister och rasister till den bruna vänstern. Den bruna vänstern är nationalbolsjevism. Det finns en fb-grupp som heter Frihetsfacklan där KP och medlemmar ur NMR samlas för att diskutera ämnen.

   • Kanske är det uttryck för en bra politik. Att formulera en proletär nationalism mot imperialismen, företrädd av EU. Vissa så kallade vänsterpartier deltar till och med i EU-valet.

    • Hittills har jag inte lyckats förstå motsättningen mellan arbetare och imperialism.
     Det tror jag är främsta förklaringen till varför den radikala vänstern marginaliseras till ett särintresse.

     • Imperialismen har visat sig innebära att arbetslösheten och otryggheten ökar, att hetsen i arbetat ökar för många och att lönernas andel av BNP minskar. Reallönen för arbetare i USA låg som högst 1974, trots att BNP mångdubblats sedan dess. Vill du ha en djupare förklaring går det bra. Köp gärna ”USA som världspolis” för 50 kr.

     • arbetarklass har hittills lyckats förstå motsättningen mellan arbetare och imperialism. Det är inte så konstigt då Agenda 21, som kallas ”agendan för 2000-talet” avser både global fascism / kommunism.
      Detta är en sammanfattning av vad Agenda 21 / Hållbar utveckling / Biodiversitet försöker införa: Ett slut på nationell suveränitet. Statlig planering och förvaltning av alla landresurser, ekosystem, öknar, skogar, berg, hav och färskt vatten; lantbruk; landsbygdsutveckling; bioteknik; och säkerställa ”kapital” (lika slaveri).
      Staten ”definierar rollen” för affärs- och finansiella resurser. Avskaffande av privat egendom (det är inte ”hållbart”). ”Omstrukturera” familjenheten. Barn uppvuxna av staten.Denna fasansfulla plan samordnas genom FN , den förföljande hästen för världsdiktatur , via ett icke-statligt nätverk som en gång kallades Internationella rådet för lokala miljöinitiativ – ICLEI ), och nu känt som lokala regeringar för hållbarhet, även om de fortfarande använder den förkortade namn ICLEI.
      FN öppnar nu ”ambassader” runt om i världen som kallas ”FN-hus” i form av att öka medvetenheten om FN:s aktiviteter, men inte de aktiviteter som människor verkligen behöver veta om.
      De har öppnat en på Hunter Square, Edinburgh, Skottland, till exempel. Den organisatoriska infrastrukturen för Agenda 21 är redan fantastisk och involverar statliga myndigheter, icke-statliga organisationer, tankesmedlar, fonder, stiftelser, ”utbildning” (mind control) operationer och ”initiativ” som har byggt infrastrukturen för vad de kallar ”det postindustriella, postdemokratiska” samhället medan allmänheten gör sin dagliga verksamhet omedveten om vad som händer runt omkring dem.
      Harvey Ruvin , vice ordförande för ICLEI, frågades hur Agenda 21 skulle påverka friheterna med avseende på USA: s konstitution och Bill of Rights, privat egendom och yttrandefrihet. Han svarade: ”Individuella rättigheter måste ta en plats i kollektivet.”
      Dessa människors arrogans är hisnande.

     • Varför vinner då inte anti-imperialismen folkets förtroende eller ens det socialdemokratiska regeringspartiets förtroende som hur tydligt som helst anpassar sig till imperialisterna?

      En annan världsordning kanske är möjlig men vem vill ha den?

     • En annan, möjlig världsordning skulle gagna majoriteten. En viktig faktor är mångårig, skev rapportering och information från alla större medier som slår vakt om och förhärligar kapitalismen och tolererar USA-imperialismen samtidigt som t.ex. Kina, Ryssland baktalas.

 3. Det märkliga är att det enda sossarna egentligen behöver göra för att mota SD är att återupprätta gammaldags socialdemokrati som man hade fram till Ingvar Karlsson med väldig restriktiv invandringspolitik och värnande om välfärdsstaten m.m. Men S styrs numera av Stockholmspolitruker och globalister som aldrig varit i kontakt med det verkliga livet som deras f.d väljare lever. Det enda dagens ledande socialdemokrater vill är att berika sig själv så länge det är möjligt…Hur någon tänkande människa lägger sin röst på S av idag är en gåta men många framförallt äldre och kvinnor tror fortfarande på partiets floskler. Att Sverige håller på att haverera både ekonomiskt, politiskt och moraliskt under anstormningen från Mellanöstern och Afrika verkar S-ledningen inte kunna ta till sig oavsett hur många bomber som exploderar och hur många rån och våldtäkter det än begås. Skrämmande!

 4. För att demokratin som maktsystem ska kunna förverkligas, krävs begränsade, överblickbara områden där andra krafter inte kan sätta begränsningar eller köra över fattade beslut. Det är bara SD som envist hävdar gränsernas betydelse för demokratins maktutövning.

  Vidare var SD det enda partiet som sade nej till angreppet på Libyen. Det förvånar mig att de inte stoltserar med detta beslut, då man nu vet att Khadaffi uppenbarligen kunde styra det landet, trots klaner som helst velat strida om de fick…

  Så visst har SD sina poänger.

  SD förefaller dock omedvetna om privatkapitalismen. De som besitter kapitalet kommer ju att se till att det gamla Svenska folkhemmet aldrig kommer att kunna återskapas.

 5. En annan viktig orsak till SD:s framgångar är arbetskraftsinvandringen, den som gör att svenska arbetares löner och arbetsvillkor försämras. Ett sätt att stoppa den vore att gå ut ur EU. Minns ni att när britterna hade röstat för Brexit, då sjönk sympatierna för UKIP i opinionsundersökningarna märkbart, UKIP är SD:s motsvarighet i Storbritannien. SD vill inte stoppa arbetskraftsinvandringen, och inte heller vill dom lämna EU.

 6. Observera att moderaterna köpte miljöpartiet med fri invandring. Det är inte s som gjort alla fel. Reinfeldt verkar dessutom helt omedveten om vad han ställt till med. M gjorde anspråk på rollen som statsbärande parti, dit kommer de aldrig igen, men mp lovar att sabotera det lilla landet vid polcirkeln, ingen tror heller något annat.

  Skott i egen fot.

 7. Bekämpa SD? Människor rånas varje dag, får sin bil uppbrunnen, experter säger att vi lever likt en krigzon.
  SD är ju räddningen tyvärr kan man säga men Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Centern är ju livsfarliga, det är risk för inbördeskrig med dessa partier. SD är ju det parti som vill ha ändring Det såg vi idag i omröstningen.

  • Janne.
   Ja människor rånas varje dag. På jobbet, på sin pension, på sin sjukvård, på en bra skola osv. Dom rånen utförs varje dag av dom krafter som SD stöder med sin folkfientliga högerpolitik. Vad SD gör är att dom skyddar dom verkliga rånarna genom att skylla kriminaliteten på folk av annan etnicitet.
   På detta vill SD inte alls ha någon ändring. Höger är alltid höger, dvs. överhetens lydiga springpojkar. Att dom andra partierna också är totalt värdelösa ändrar inte på det.

   • Anders

    Som bekant är invandrare de som utför mest av dessa brott, Sossarna blundar och får hjälp av Centern, Vänstern och Miljöpartiet. Det är nog nu. Som bekant är nu SD det största politiska partiet. Det måste bli ändring nu, man kan tycka det är trist att SD är de som står för den men brottsligheten som invandringen har skapat måste få ett slut annars är det nog snart de facto krig i Sverige med den våldsvåg vi nu har redan idag. Otäckt säger jag.

   • Så att för dig är det mindre ont att det fortsätter som hittills än att myndigheterna börjar strama åt friheten för organiserad brottslighet?
    Dom smågangstrarna arbetar indirekt för samma överklass som imperiet.
    Dom är alltså ett verktyg för imperiet och det går inte att psykologisera bort den aspekten. Och dessutom är den undre världen antagligen infiltrerad av imperiets medhjälpare som iscensätter våld för att polarisera.
    Ju längre det pågår utan åtgärd desto mer förlorar den förda politiska agendan sitt folkliga stöd.

   • Naturligtvis skall vi bekämpa kriminalitet, men att sätta allt fokus på smågangstrar och deras eventuella härkomst och strunta i dom som rånar hela svenska folket varje dag är att vara överhetens lydiga springpojkar. cui bono?

    • Anders Åberg.
     Har du märkt hur lite Sverigedemokraterna agerar egentligen?
     Deras viktigaste syssla, förutom debatterande i riksdagen, är faktiskt att anpassa sin politik till rådande väljarunderlag. De senaste anpassningen är att även kvinnorna måste inkluderas för ett möjligt framtida maktövertagande.
     Kvinnor In, – Nationalister och rasister Ut
     Så har läget varit en tid nu.

     Men det verkliga grovarbetet i opinionsbildandet sköter faktiskt du och dina gelikar. Fortsätt gärna som du gjort hittills. Jag har ingenting emot det.

    • Agenda 21 – The Plan for a Global Fascist Dictatorship
     En av de mest populära filmerna från 2012 var The Hunger Games som skildrade en post-apokalyptisk nation som heter Panem där en superrik, superbortsvämd, superkallös ”elit” bodde i högteknologisk lyx medan resten av befolkningen dagligen kämpade för att överleva i fattig fattigdom som låsts bakom fängelsestaket i intensivt befolkade ”zoner”.
     Panem kommer från det latinska uttrycket panem et circenses eller ”bröd och cirkus” – en term härledd från Rom och innebär att ge folket avledning och distraktioner för att dölja vad som görs åt dem. Exakt vad som händer idag.
     Ett Hunger Games- samhälle är detaljerade i en plan som införs genom Förenta nationerna kallad Agenda 21 som omfattar två relaterade teman ”hållbar utveckling” och ”biologisk mångfald”.
     Hållbar utveckling låter först tillräckligt förnuftigt tills du inser vad detta och den biologiska mångfalden verkligen betyder i samband med konspiration. Agenda 21 inrättades vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janerio, Brasilien 1992, värd av Maurice Strong, en kanadensisk olje- och näringsmiljardärare och lång tidig frontman för Rothschildsoch Rockefellers .
     Strong har varit ledare för deras utnyttjande-miljön-till-scam-the-folk-programmet som nu är i fullt flöde. Strong är medlem i Club of Rome , miljön Hidden Hand in Round Table-nätverket som inkluderar, Bilderberg Group, Trilaterala kommissionen, Rådet för utrikesrelationer. Strong sade till stöd för Agenda 21: ”Är inte det enda hoppet för denna planet att den industrialiserade civilisationen kollapsar? Är det inte vårt ansvar att åstadkomma det.
     Det här är en man som blev megirik genom oljeindustrin. Han bor nu i miljarder lyx i Kina där koldioxidutsläppsindustrin blomstrar och han är chef för Chicago Climate Exchange (största aktieägare, Goldman Sachs), som är, ”världens första och Nordamerikas enda rättsligt bindande system för minskning av växthusgasutsläpp för utsläppskällor och kompensationsprojekt i Nordamerika och Brasilien”.
     Börsen inrättades med finansiering från Joyce Foundation där Barack Obama en gång var regissör.
     Maurice Strong och Al Gore tjänar pengar genom Carbon Exchange och andra medel från de lögner de främjar om klimatförändringar och de lösningar de föreslår.
     Kate Johnston skrev på webbplatsen Globalresearch.ca: ”Samma män som sålde oss myten om människans global uppvärmning är samma män som sålde oss” lösningen ”av ett system för handel med kolskatter och utsläpp och nu drar de vinst på sina lukrativa investeringar som är baserade på lögner”.
     https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_agenda21_19.htm

   • Anders,
    Rånar varje dag? Får du inget för din skatt menar du?
    PRoblemet som många ser idag är brottsligheten, den suger pengar kan jag lova och offer.

    • Skattesänkningarna sedan 1990 talet lär ligga på runt 100 miljarder om året i minskade inkomster för statskassan. Exakta siffror verkar svåra att få fram. Dom största skattesänkningarna går alltid till dom redan rika och
     skattesystemet skall t.om. ha slagit över från progressivt till regressivt. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bKBW93/i-sverige-betalar-de-rikaste-minst-i-skatt.
     Välfärden skärs ner som en följd av detta, plus all utplundring och privatisering av offentlig sektor.

     Att många ser kriminaliteten, läs invandringen, som ett större problem beror på att SD har tillåtits sätta agendan för politiken. SD livnär sig på MSM som heller nästan aldrig pratar om dom verkliga skurkarna och som trots sitt gnäll på SD bara lämnar invandringen som kvarvarande förklaring till försämrad välfärd.

     Det är numera ofint att prat om Hitler i samma andetag som SD, men jag skiter i det. Det SD gör är i princip samma fula tricks som nazisterna gjorde i Tyskland. Dom skyllde överhetens krig, plundring och inkompetens på judarna och kapitalisterna jublade.
     Där såg vi hur illa det kan gå när man blandar etnicitet i politiken.
     Sluta med det Janne:

     • Jovisst är de skattesänkningar men
      det är det ju nu sossar, vänstern som står för
      tillsammans med JÖK partierna – Liberaler, Centerpartiet.

      Vad som irriterar svenska folket är ökande brottsligheten
      det är också därför SD fick rekordsiffra häromdagen.
      Majoriteten som begår grova brott är invandrare.
      Det är ju bara ett faktum och här kan man prata offer både
      ekonomiskt och med sitt liv. Blir det 200 spräningar innan
      2020 är här tror du? Hur många miljarder vill du lägga på invandring som ej fungerar? Varför inte lägga de pengar på äldreomsorg, sjukvård, tandvård, polis, skola, ja välfärd istället?

     • Janne
      Varför inte berätta sanningen istället? Den del av kriminaliteten som kan härledas direkt till invandringen är ekonomiskt en piss i havet jämfört med skattesänkningarna för dom rika, men du vill av någon anledning fokusera på just kriminaliteten.
      Nästan alla invandrare är hederliga människor, men du verkar vilja straffa dom iallafall. Hört talas om rättssäkerhet?

      Kriminaliteten är bara högerns nya modeord för att slippa säga invandrare och så försöka framstå som lite mindre rasister än tidigare och kanske lura till sig ytterligare några röster.

      Ditt inlägg bär alla tecken på bedrägeri regisserat av dom som blivit snuskigt rika på den förda politiken. Att få vanligt folk att bråka inbördes istället för med överheten är en mycket gammal taktik. Dock får man ju tacka för att den blir ovanligt lätt att avslöja i ditt fall.

     • Invandringens kostnader, inte minst den kriminella delen
      har kostat flera miljarder de senaste årtionden. Vill du inte hellre att dessa pengar ska gå till svensk välfärd?

     • Janne
      Skattesänkningarna kostar runt 100 miljarder om året. Vill du inte hellre att dessa pengar går till svensk välfärd?

      Varför fokuserar du så hårt på invandrare när rikemännen är hundra gånger värre. Vad har du för dold agenda egentligen?

     • Anders Åberg

      Läser nu om ännu en skottlossning i Landskrona som skedde igår,
      https://twitter.com/AlbinWe/status/1195780862761226240

      Visste du att en skottlossning kostar sverige flera miljoner?
      ”75 miljoner kronor, det är den totala prislappen som samhället får betala efter en skjutning i Stockholms län.
      Siffrorna kommer från ett internationellt forskningsprojekt som räknar på gängkriminalitetens kostnader.”
      https://mitti.se/lansnyheter/kostar-skjutning-samhallet/

      Känn då också till att:
      9/10 av skottlossningar begås av invandrare
      https://www.dn.se/nyheter/sverige/vanligt-med-utlandsk-bakgrund-bland-unga-man-som-skjuter/

      Löfven och hans nyliberala gäng med Sjöstedt, Lööf och Sabuni har varken koll på de kriminella eller
      de statliga utgifterna längre. Samtidigt har de mage att kräva skattesänkningar mitt i kaoset.

     • Den grova brottsligheten som invandrare står för i större grad ökar,
      JÖK politikerna har visat att de inte klarar av situationen, därför har nu SD ökat.

 8. Kanske frågan i rubriken ”Hur bäst bekämpa SD?” borde backas ett steg till ”Skall SD bekämpas?”. Sedan, om svaret är ”ja” bör man ha någon sorts prio-ordning (är denna kamp den allra viktigaste, eller finns det andra fronter som är viktigare?) samt vilka metoder som bör användas. Angående prio kan man vidare fråga om det är SD i största allmänhet som bör bekämpas, eller om det gäller delar (och i så fall vilka) av partiets politik som är speciellt dåliga. Om man tänker lite djupare angående ”partiet” som begrepp så finns ju alltså mängder av sympatisörer som kan ha idéer som inte alls stämmer med vad ledningen och riksdagsfolket tycker – bör man inte vara beredd att prata med dem om det som är gemensamt i stället för att bara avfärda? (Jan Myrdal framförde ju liknande resonemang men blev utskälld för det, men vad var det för filurer som skällde – var de kanske just de som misslyckats i sin ”kamp mot SD”?).

  Eftersom SD fortsätter att växa kan vi åtminstone säga att metoderna (mötesstörningar, verbal nedkletning, sabotage etc) inte har varit bra. Visserligen har SD:s uppträdande varit en gudagåva för den vänster som övergivit sin huvuduppgift (klasskampen, om någon undrar) och letat efter något annat att pyssla med, men detta mega-misslyckande borde leda fram till en självkritik som den självgoda medelklassvänstern inte verkar vara förmögen till.

  • Bra fråga. Jag ändrar titeln till ”Hur bäst bemöta SD?”. Huvudfrågan är inte att bekämpa SD utan att bekämpa den nuvarande nyliberala kapitalismen.

   • Som Bekant har Socialdemokraaterna och LO ett historiskt samband genom fackligpolitisk samverkan.Tveklöst ett utbyte som tjänat löntagarna väl under åren, genom gediget politiskt reformarbete för rättvisa och välstånd.Ett förhållande som ser ut att glida isär och om så sker blir Socialdemokraterna förmodligen det största mittenpartiet. Vart vänder sig då arbetarna inom LO då identitaetspartiet Vänstern är inget intressant parti för dem.Jo, enligt opionsundersökningar väljer hälften av LO;s medlemmar Sverigedemokraterna som bästa partiet.
    Sammantaget ett knivigt läge för Sossarna.

    Då är frågan, i vilken rockärm den ”förhandlingssmarte” och mittenvännen Stefan Löfven kan hitta sitt bästa spelkort?
    Frågan är också vilken agenda han följer.För min del tror jag att den är för honom ganska pragmatisk och ombudsmannamässig, utan traditionellt vänster-arbetareperspektiv.
    Och med det upplägget stoppar han knappast SD utan detta missnöjeparti har kommit för att stanna inom överskådlig framtid.
    Minst sagt är det inte enkelt att spå framtiden då mycket händer bland annat inom EU Dessutom verkar det som även Centern och Liberalerna kan glänta på dörren till SD.
    Så, sammantaget ligger framtiden öppen för en mängd alternativ på den politiska spelplanen

    • Stig
     ”sammantaget ligger framtiden öppen för en mängd alternativ på den politiska spelplanen” Knappast, det som sker nu är bara tjafs mellan överhetens springpojkar om vem som skall få dom fetaste arvodena.
     Politik är något annat. Det är när olika klassintressen kämpar om inflytande i ett lands ledning. I Sverige finns inte det viktigaste klassintresset representerat i riksdagspolitiken. Arbetare och vanligt folk är helt utmanövrerade.

     I riksdagen bedrivs således inte politik alls. Den har istället urartat till en tråkig och taskigt regisserad överklassteater.

     • Anders!
      Min slutmening avser inte att alternativen tillhör det politiska etablisemanget att bestämma över utvecklingen.
      Men att verka tillsammans med resultat för rättvisa och jämlikhet mot rådande politiska ordning är inte helt enkelt om kraften skall komma underifrån
      Vad gäller arbetarerörelsen;
      Vi vet att det stora antalet organiserade arbetare finner vi inom LO som näst intill är i symbios med Socialdemokraterna.Så den verkligbhetsbilden skapar genast ett visst motstånd i att bygga alternativa rörelse.
      Så trots min ganska långa livserfarenhet med intresse för samhällets utvecklig har jag inga enkla svar att lämna.
      Förhoppningsvis blir det den unga genarationen som förstår vikten av Joe Hill klassiska uppmaning ”Sörj inte-organisar er!”

 9. Den utländska konspirationen mot Europa var inte SDs fel. Anders mfl köper blowback teorin. Dvs massinvandringen är en biverkan av imperialisternas krig, men inget mål i sig.
  Men det är just ett mål i sig. Och Fabianerna har haft det målet sedan 80 år; rasblandning för massorna, eugenik för aristokratin. Fabianerna kallade sig aristokratiska socialdemokrater, men var tydliga med att dom alls inte trodde på beroende av massornas åsikter. Dom skulle förmyndas av en elit och den eliten var i symbios med oligarkin och således med storkapitalet. Flera inflytelserika fabianer uttalade samtidigt stöd för såväl fascismen i Italien som för Hitler. Deras partner var Rhodes sällskapen. Tillsammans med fabianerna täckte dom fascism-spektrum från både vänster och höger.
  Jag nämner det därför att ni som identifierar er med vänster aldrig uppfattar den sortens dubbelhet utan klamrar er fast vid de schabloner som intellektuella föregångare till de ovannämnda eliterna har programmerat er med. Eliterna är på båda sidor. Och regisserar oss. Manipulerar fram en situation som SD naturligt reagerar på. Naturligt eftersom majoriteten i parlamentet tidigare förde en politik som dom föredrar. Dom skällsord ni nu formulerar mot SD måste således passa in på S mfl partier tidigare. Hatet från etablissemanget har puttat SD åt höger. Det är naturligt eftersom S har förändrats mycket. SD har tidigare vitsordat gamla S.
  Ytterligare en omständighet som ni ju berör är att ’borgarna’ vill ha låglöneimport som pressar ner löner. Det förändrade S lämnar svenskarna i sticket även i det fallet.

  • ”Båda sidor” Vilka sidor pratar du om Peter? I dagens politik i Europa finns bara en sida. Dom folkliga organisationer som växte upp efter WWII har krossats av överheten.
   Vill vi leva under demokratiska och civiliserade förhållanden i framtiden måste vi bygga upp dessa organisationer igen och den här gången måste vi hålla dom rena från infiltratörer typ S.
   SD försöker göra om S bluffen genom att suga upp berättigat missnöje med den försämrade välfärden och kanalisera det mot invandrare istället för emot dom verkliga skurkarna.

   Låt oss inte luras ännu en gång. Både S och SD jobbar för rikemännen.

   Vanligt folk måste organisera sig till motstånd. Överheten vet av erfarenhet att det är det enda som kan hota dom och således är förhindrandet av det alla överhetstrogna partiers måltavla nr 1.
   Just nu lyckas dom dessvärre lura oss igen och många kritiska människor söker sig till SD.

   Folklig demokratisk organisering är den enda vägens politik för vanligt folk och det enda som kan bli en motkraft mot globalisternas välde.

   • Bra Anders! Även min åsikt, med tillägget att samtliga politiker i dagens Sverige, ser sitt åtagande som en standardstege för egen del. SD måste ha en massa röster från löntagarkollektivet som kunde vrida SD-politiken bort drån NATO, EU , privatisering och armodets återgång till 1890-talets Sverige.

   • Med båda sidor menar jag ’vänster’ och ’höger’.
    Oavsett vilken variant av vänster du identifierar dig med är den framsprungen ur det Brittiska imperiets listiga dubbelspel som både understödde fascismen från vänster och höger. Att tro att Marx var på småfolkets sida är naivt. Det hindrar inte att anhängare kan hitta användbara citat. Det är analogt med Adam Smith, även han en listig agent för det Brittiska imperiet. Han sa också saker som gör sig bra i tryck tycker anhängarna men syftet var att gynna Brittisk dominans och hindra utvecklingen bland rivaler.
    Oavsett vilka radikaler du plockar fram ur historien så var dom i maskopi med av britterna dominerade frimurarnätverk.
    Det fortsätter än idag.
    Man kan vara överens om att verklighetens antinationella kapitalism är av ondo utan att attraheras av dagens vänsterideer. Men rädslan för det en del av Usas libertarianer kallar kollektivism är också överdriven.

    • Peter
     Att marxismen skulle varit en produkt av kapitalismen är knappast trovärdigt. Det skulle kräva en oerhörd bevisning i så fall.
     Marxismen ledde till massiv folklig organisering i stora delar av världen och kapitalisterna förlorade så när makten även i Väst. Nu har dom ägnat hela efterkrigstiden åt att bryta sönder dessa organisationer, vilket väl nu kan betraktas som avklarat.
     Denna folkliga organisering är det enda som någonsin hotat överhetens välde. Den togs över av krafter som inte förmådde leda den till seger, men kraften i rörelsen var oerhörd och i detta finns det enda hoppet för en rimlig framtid för vanligt folk.
     Organisering är dock svårt och många söker sig istället till dom enkla lösningarna. Dom är dessvärre alltid lögn och leder alltid till katastrof.

     • Det uppenbara tecknet är att Marx hölls under armarna hela den mest produktiva tiden av det intensivt konspirerande Brittiska imperiet.
      Tom en TV serie om Viktoria tog faktiskt upp Palmerstons intrigerande med stöd till revolter mot andra monarkier till Viktorias och makens ogillande. Palmerston behövde Marx och andra radikaler som vapen mot rivalerna och det är ingen slump att alla kommunistrevolutioner understötts av US/Uk och att frimurare med sympatier för britterna fortfarande stöder revolter tex i Spanien nyligen. Palmerston var en naturlig fortsättning på Lord Shelburnes och Jeremy Benthams tidigare roll som organisatörer för den sk franska revolutionen.
      Genom att leja/understödja Adam Smith och Karl Marx har britterna lyckats vinna hjärtan och hjärnor och kunnat manipulera olika parter.
      Britterna har varit mer ambitiösa och planerande än andra. Från 1890 accentuerades detta ytterligare, med det dramatiska 1900-talet som följd.

     • Peter
      Naturligtvis stöder inga engelska rikemän teorier som leder till deras egen expropriering. Sedan kanske dom kunde utnyttja vissa personer under vissa förhållanden, ungefär som när tyskarna såg till att Lenin kom hem, men du drar ju helt befängda slutsatser av det. Marxismen är fortfarande en lära som hotar kapitalismens grundvalar.

     • Svar på Anders Åberg 17/11 08:50
      Det leder ju inte till någon expropriering eftersom deras frimurarpolare är på båda sidor.
      Det är just den typen av reaktion från vänsterfolk med gott uppsåt jag försöker påverka så ni inser dubbelspelet istf att försöka rationalisera bort det för att ni föredrar enkelhet.
      1800-talet är fullt av dubbelspel som historiker inte törs beröra.
      Marxismen har ju misslyckats totalt med att uppnå ngt och övergivits av de tidigare största. I båda fallen hade kommunisterna kommit till makten genom stöd från Us/Uk.
      Om Marxismen vore ett sånt hot hade dom konkurrerat bättre så att dom inte båda hade övergått till nuvarande system.
      Sun Yat Sen och Segei Witte var däremot ett hot om framväxande konkurenter. Det var därför kommunisterna hjälptes till makten av Us/Uk – för att hindra kapitalismen där..Men Sun Yat Sen avfärdade i själva verket både kapitalism och kommunism. Det är vad KIna nu tillämpar ingendera extremformen.

     • ”Det leder ju inte till någon expropriering eftersom deras frimurarpolare är på båda sidor.” Jo Peter det leder till expropiering.
      I dom fall vi sett marxismen omsatt till politisk verklighet har det gjort precis det, så verkligheten själv slår hål på dina konspirationsteorier.

    • Peter
     Här ett inlägg, som inte är akademiserat, filosofiserat eller narativiserat.
     https://youtu.be/D-uxISFZbG8
     Solidaritet, förr en stor sak, som blivit hjälp till en gubbe i Kina, samtidigt som man tiger om assange,
     Demonstrationer i Hong Kong beskrivs men inte ett ord om dagens demonstrationer i EUs Paris.
     Svensk militär insatts i Kurdiska Irak för ett liksom samerna ursprungligen nomadiserande folk. Sapmi i fyra länder, Kurdistan i fyra länder.
     Vi deltog i kriget mot Lybien . Vi stöder genom EU sanktioner mot Iran Cuba, Wenezuela , Syrien och fler länder därtill.
     Media undviker att redovisa amerikanernas levnadförhållanden , och våra politiker och media strävar uppenbarligen efter att kopiera dem hit. Samtliga!

     • Vi har nog likartade uppfattningar. Men vi har åtminstone bättre möjligheter till samisdat än oppositionella hade före internet.
      Jag antar att det handlar om exporten till Usa marknaden, vad kan det annars vara som gör att vårt etablissemang uppför sig som nu?

 10. LARS BERN OM GLOBALISMEN
  Jag känner igen stora delar av detta tal från Frank Baudes tal i Folkets Hus
  A sal på Järntorget i Göteborg för 50 år sedan på 70 talet. Skillnaden är att det är en fd representant för svenskt näringsliv som pekar ut samma fiende
  som F.B. gjorde för 50 år sedan. Analysen och lösningarna är inte samma
  men lösningarna då för 50 år sedan har inte kunnat genomföras och därför kan Lars Bern idag peka ut samma fiende. Globalisterna genomför sin makt
  med hjälp av Jesuiter, Frimurare och andra hemliga sällskap och har infiltrerat
  och korrumperat världens elit och ledare.
  https://m.youtube.com/watch?v=T59iawmpiy4&feature=youtu.be

 11. Är det verkligen ingen mer än jag som reagerat på hur ordet ”trygghet” lyser med sin frånvaro i dagens vänsterpolitikers och vänsterdebattörers retorik?
  Jag minns ”trygghet” var kungsord i socialdemokraters och socialisters tal för bara något eller par decennier sedan. Men även hos Folkpartiet som det hette då. Men de ville också balansera mot frihet. ”Frihet under ansvar” hette det då.
  Idag är det ingen politiker som talar om trygghet längre. Det är precis som trygghet blivit ett omöjligt ord i (vänster)politiska sammanhang. Som om den inte längre går att skaffa.
  Kort och generaliserat kan jag tycka åttio och nittiotalets trygghet kom att bli till tjugoett hundratalets utmaningar.
  De som tänker ”trygghet” idag blev de som förmodligen mest saknar den.
  Jag tänker det kan hålla politiskt så länge det bara drabbar arbetare och gamla.
  Men när den välbärgade medelklassen barn inte längre kan gå på stan utan riskera att bli rånade då är det dags för politikerna att tänka ett varv extra om de nu vill ha sina förtroendeposter kvar.

 12. Dubbelspelet som Peter talar om har utvecklats av
  Globalisternas verktyg, JESUITERNA, till fulländning. De har
  Infiltrerat många organisationer som tex frimurarna under devisen härska genom att söndra. Läs deras hemliga ed och du kommer att känna igen dagens händelser.
  Jesuiter med dess Maltesriddare och frimurare finns på båda
  sidor bland alla maktens män. Även till vänster tex Marx ,Engels, Trotsky, Lenin, Mao, Castro, Mugabe, Mandela och många andra.
  Juri Linna har skrivit 2 böcker och gjort filmer om detta. Antony Sutton har skrivit flera böcker om hur västbankirer och frimurare finansierade både Boljevismen och tyska Nationalsocialismen. Och mycket mer går att Googla på innan det censureras

  JESUITS SECRET OAF. POPE FRANCIS IS THE FIRST JESUIT TO BECOME
  POPE IN 600 YEARS. READ THEIR EVIL OAF.
  http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

  JESUITERNA
  https://m.youtube.com/watch?v=TQUR92AejJ0#fauxfullscreen

 13. ”Hur bäst bemöta SD?”

  Jag tror vi kommer att få se en förändrad attityd från SVT Public Service.
  Tycker mig märka det redan nu då SVT uppmärksammar SD landsdagar tydligare och i mer positiv anda än tidigare.
  Förmodligen anar journalisterna på SVT onåd om vad som kan hända med SVT:s organisation om Sverigedemokraterna får direkt inflytande i politik och budgetarbeten.
  Var och en är sig själv närmast och det är lättare att stämma i bäcken än i ån.
  Läget för det statsbärande partiet Socialdemokraterna ser ut att bli synnerligen prekärt framledes.
  Igår läste jag försvarsministern i Irak får bidrag från Försäkringskassan i Sverige.
  Som försvarsminister borde man väl få lön?
  Jag lever inte i Sverige längre. Jag tror tamejfan jag numera lever i Absurdistan.

 14. Intressant och tankeväckande omläsning där vi nu också lägger till den kaosartade situationen i USA som håller på att ställa till mycket elände, utan att veta vart detta leder för världsordningen som främst drabbar dem i ett förhållande längst ned på klasstrappan.
  Trump den bortröstade presidenten, som stöds till hälften av medborgarna, verkar underblåsa ett kaosartat tillstånd utanför lagens kontroll. Ytterst oroväckande vad man än anser om USA och deras ”världsherravälde”

  • En sådan uppfattning kan man få om man betraktar på kort sikt.
   Men vi måste ta i beaktande att hela efterkrigstiden präglades av politisk konsensus i USA.
   Med undantag för diverse oroligheter i samband med Vietnamkriget.
   Ser man längre tillbaka är USA allt annat än politisk konsensus.
   Där har varit inbördeskrig eller revolution vad man nu vill kalla det.
   Politiska mord och våldsamheter genom tiderna.
   Om USA är politiskt oroligt nu så är det egentligen bara en återgång till det ”normala” där de genom demokratins möjligheter till oliktänkande skapar meningsskiljaktigheter och konfrontationer.
   Det nya i vår tid är att kommunikationerna har blivit så mycket enklare och snabbare att all politisk påverkan uppmuntras till eskalering.
   Det har gått så långt att politisk påverkan blivit en del av produktionen både som bisyssla men även huvudsyssla.
   För några veckor sedan när jag cyklade in till stan kom jag förbi en kvinna och en man i medelåldern som pratade vid en bil. Det blev inte långvarigt men jag hörde tydligt hur de diskuterade ”värdegrundsarbetet” på jobbet.
   Jaha, tänkte jag genast. Det är sådant man sysslar med på jobbet nuförtiden.
   Annat var det på ’min’ tid. Då fanns inget utrymme för dylik extravagans.

   • Till arbetarklass
    Jo men visst, jag är inte helt ovetandes, vad gäller USA:s ganska korta och brokiga historia,
    Mina enkla slutrader avser vad som händer just nu i USA, vilket troligtvis också påverkar vår omvärld, där högerkonservativa partier och ideologier tar allt större plats. Inte minst sker så i vårt eget land.
    Vad som komma skall i stora drag när det gäller en globalt hållbar och human samhällsutveckling, där inte minst klimatfrågan ligger högt på dagordningen, finns det förhoppningsvis en medveten och klok generation i beredskap, beredd att hantera på bästa sätt.
    Med tanke på att jag återblickar med ett perspektiv på cirka 80 år, får mitt deltagande i samhällsdebatten på detta sätt bli ett blygsamt försök att vara en del i det stora, mot en bättre värld

 15. De progressiva politiska krafterna har en nedlåtande attityd till sina politiska motståndare.
  En totalt respektlös sådan där man betraktar sig själva som överlägsna både intellektuellt genom att hävda ”vetenskap” men även emotionellt då man ser sig som det goda mot det onda.
  Exempelvis bilden i inlägget talar sitt tydliga språk.
  Det förhållningssättet kan inte leda till annat än konfrontation och ilska.
  Sammanfattningsvis handlar det om grupptryck vilket för de utsatta blir kränkande och orättvist.
  Personligen ser jag bara en lösning i sådan situation.
  Aldrig vika ner sig. Aldrig ge upp. Slå tillbaka med alla medel. Samt inte låta sig luras om framtida löften.
  Det sista tycker jag borde hörsammas av partiet Sverigedemokraterna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here