Radikalt Öppet brev till media om klimatpolitik av Greta Thunberg och Vanessa Nakate

36
3013

 

Greta Thunberg och kamrater. Vanessa Nakate Luisa Neubauer Greta Thunberg Isabelle Axelsson Loukina Tille. Bild Bullshift.

Detta Öppna brev: An Open Letter to the Global Media by Greta Thunberg and Vanessa Nakate återger aktuella bedömningar av två tongivande unga kämpar för en vetenskapligt baserad uppfattning och för tillräckligt kraftfulla åtgärde mot den pågående klimatförstörelsen. Notera hur mycket mer radikala de är jämfört med våra politiker. Liksom i uppropet inför den globala klimatstrejken 22 september. Se även under ”Relaterat” nedan.
Översatt att Catarina Östlund.

 

Vanessa Nakate är en ugandisk klimaträttsaktivist och grundare av Rise Up Movement. Greta Thunberg är en svensk klimataktivist och medgrundare till rörelsen Fridays for Future.


Öppet brev till media av Greta Thunberg och Vanessa Nakate

Kära medieredaktörer runt om i världen!

Smältande glaciärer, skogsbränder, torka, dödliga värmeböljor, översvämningar, orkaner, förlust av biologisk mångfald. Allt detta är symptom på en planet vars jämvikt har rubbats, och detta händer runt omkring oss hela tiden.

Det är sådana saker ni rapporterar om. Ibland. Klimatkrisen är dock mycket mer än bara det här. Om ni verkligen vill bevaka klimatkrisen måste ni också rapportera om de grundläggande frågorna om tid, helhetstänkande och rättvisa.

Så vad betyder det? Låt oss titta på dessa frågor en och en.

För det första, begreppet tid. Om era berättelser inte innehåller tanken på en tickande klocka är klimatkrisen bara ett politiskt ämne bland andra ämnen, något som vi bara kan köpa, upprätta eller investera oss ur. Utelämna tidsaspekten och vi kan fortsätta ungefär som idag och ”lösa problemen” senare. 2030, 2050 eller 2060. Den bästa tillgängliga vetenskapen visar att med vår nuvarande utsläppstakt kommer vår återstående koldioxidbudget som kan hålla oss under 1,5 °C att ta slut före slutet av detta decennium.

För det andra, holistiskt tänkande. När vi granskar vår återstående koldioxidbudget måste vi räkna alla siffror och inkludera alla våra utsläpp.

För närvarande låter ni höginkomstländer och stora förorenare slippa undan, så att de kan gömma sig bakom den ofullständiga statistik, alla undanflykter och all retorik som de har kämpat så hårt för att åstadkomma under de senaste 30 åren.

Bild: Time Magazine

För det tredje, och viktigast av allt, rättvisa. Klimatkrisen handlar inte bara om extremväder. Det handlar om människor. Riktiga människor. Och just de människor som har gjort minst för att skapa klimatkrisen lider mest.

Och fastän den globala södern står i frontlinjen för klimatkrisen, återfinns den nästan aldrig på förstasidorna i världens tidningar. Eftersom västerländska medier fokuserar på skogsbränder i Kalifornien eller Australien eller översvämningar i Europa, härjar klimatrelaterade katastrofer i samhällen över hela den globala södern, och får samtidigt mycket lite täckning.

När man tar med ett rättviseperspektiv kan man inte bortse från norra halvklotets moraliska ansvar att agera mycket snabbare när det gäller att minska sina utsläpp. I slutet av året kommer världen tillsammans att ha bränt upp 89 % av den koldioxidbudget som ger oss 66 %:s chans att hålla oss under 1,5 °C.

Därför ska historiska utsläpp inte bara räknas, utan i själva verket stå i centrum för debatten om klimaträttvisa. Ändå ignoreras historiska utsläpp nästan helt av media och makthavare.

För att hålla oss under de mål som fastställs i Parisavtalet och därigenom minimera riskerna för att oåterkalleliga kedjereaktioner utom mänsklig kontroll sätts igång, behöver vi omedelbara, drastiska, årliga utsläppsminskningar som inte liknar något som världen tidigare har skådat. Och eftersom vi inte har de tekniska lösningar som på egen hand kommer att klara ens något i närheten av det som behövs inom överskådlig framtid, betyder det att vi måste göra grundläggande förändringar i vårt samhälle. Detta är det obekväma resultatet av våra ledares misslyckande med att ta itu med denna kris.

Ert ansvar för att rätta till detta misslyckande kan inte överskattas. Vi är sociala djur och om våra ledare, och våra medier, inte beter sig som om vi befinner oss i en kris så kommer vi naturligtvis inte att förstå att vi gör det. En av de viktigaste inslagen i en fungerande demokrati är en fri press som objektivt informerar medborgarna om de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Och medierna måste ställa dem som har makten till ansvar för deras handlingar eller för deras passivitet.

Ni är bland de sista som vi hoppas på. Det är inte möjligt för några andra att nå så många människor under den extremt korta tidsram som vi har. Vi kan inte göra det här utan er. Klimatkrisen kommer bara att bli ännu mer akut. Vi kan fortfarande undvika de värsta konsekvenserna, vi kan fortfarande vända på detta. Men inte om vi fortsätter som idag. Ni har resurser och möjligheter att ändra historien över en natt.

Om ni väljer att ta er an den utmaningen eller inte är upp till er. Hur som helst, historien kommer att döma er.

Greta och Vanessa

Relaterat
Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket koldioxid-utsläpp som de fattigaste 50 %-en.
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.
Greta Thunberg och andra ungdomar skriver tufft öppet brev till EU-ledare och medlemsländer – Vill ha annat system.

Föregående artikelKom till unikt möte på Söder i kväll! Presentationen av ”Folkmordet i Irak”!
Nästa artikelKom ihåg folkmördaren i Irak – Colin Powell!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

 1. Vetenskap eller moral -det är frågan.
  
  ”A Winning Trifecta for Climate Science and Rationality
  Michael Moore’s Planet of the Humans,
  Bjorn Lomborg’s False Alarm,
  Michael Schellenberger’s Apocalypse Never.

  So here we have three environmentalists with different degrees of eco-activism in their past, but all now willing to speak out against the incessant climate propaganda of human-related guilt, the purveyors of anxiety, and the poisoners of childhood joy and wonder. Climate change is the norm; it is not mankind’s original sin. Readers are encouraged to read the works of these three climate realists.”

  https://www.americanthinker.com/articles/2020/06/a_winning_trifecta_for_climate_science_and_rationality_.html#ixzz7B98bTkVF
  Follow : @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

 2. Miljön och klimatet har blivit ett geschäft. När galoscherna passar – när någon kan dra ekonomisk eller personlig vinning – är det så väldigt viktigt att tänka på miljön. När det blir jobbigt eller en kostnad att värna miljö eller klimat så blir detta hänsynstagande helt oväsentligt. Så är det helt tiden, vilket inte minst ses i miljöpolitiken samt i företagarnas agerande.
  En av Gretas kompisar på bilden ovan, Luisa Neubauer, kritiserades av Frankfurter Allgemeine Zeitung-journalisten Philip Plickert. Han anklagade Luisa Neubauer för att vara inkonsekvent: Enligt honom bestod det i att Neubauer framträdde som klimataktivist och höll ”häpnadsväckande tal vid de grönas partimöten och studentdemonstrationer”, men samtidigt hade ett ”koldioxidavtryck som var flera gånger större än den genomsnittliga medborgaren”. Hon publicerade bilder på Instagram som dokumenterade ett ”betydligt antal långväga resor till Amerika, Asien och Afrika”
  [ur https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer ]
  På den kritiken svarar Luisa Neubauer att: All kritik av hennes personliga konsumtion distraherar från större strukturella och politiska frågor.
  [ur https://en.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer ]
  På svenska Wikipedia tas givetvis ingen kritik mot Luisa Neubauer upp.

  Och hur är det med den stora hemligheten? Hur tog Greta sig hem från Amerika efter att hon hade seglat dit? Kan hon också gå på vatten, likt Jesus?

  Personligen så gör mig miljö- och klimat- hyckleriet ursinnigt förbannad, särskilt med tanke på att det är de rikaste som sabbar mest medan åtgärderna är inriktade mot de fattiga som kommer att tvingas av stå sin välfärd när miljö- och klimatavgifter och dito skatter höjs högre och högre. Moralen som detta utgår ifrån är att det är rätt och rimligt att förstöra andras miljö och liv bara man har råd att betala för det.

  Dessutom vill jag tillägga att jag inte är helt övertygad om vad som påverkar vårt klimat. När jag gick i skolan på 70-talet var vi på väg mot en istid. Forskare varnade för att miljontals människor skulle komma att dö pga denna nedisning. Så klimatet tycks variera även utan mänsklig påverkan.

  • Finns det verkligen några ”klimatförnekare”? Ingen vettig människa påstår att klimatet inte förändras på vår jord. Att den påstådda globala klimatuppvärmningen beror på växthusgasen koldioxid, kräver mer och mer åtgärder och pengar från mänskligheten.
   Men vissa tvivlar fortfarande på verkligheten av en förestående katastrof.
   Begreppet “klimatskepsis” har till och med dykt upp i vetenskapssamfundet – det beskrivs som en misstro mot vetenskapliga idéer om klimatförändringar. Liknande stämningar från allmänheten har redan intensifierats i många länder runt om i världen.
   En av de mest kända motståndarna till teorin om global uppvärmning är den tidigare chefen för den amerikanska senatens kommitté för miljö och offentliga arbeten, republikanen James Inhof.
   2003, i sitt tal med titeln “Science of Climate Change”, kallade senatorn det vetenskapliga konceptet “den största bluff som någonsin uppfunnits för att skada det amerikanska folket”, och anklagade allmänheten för grundlös hysteri och vetenskap för att förfalska data. Med hjälp av teorin om den globala uppvärmningen, försöker de vinna makt över hela planeten.
   Meteorolog och grundare av den amerikanska tv-kanalen The Weather Channel John Coleman stöder idén om vetenskaplig förfalskning. “Om de (vetenskapsmän) bedriver forskning som orsakar oro om planetens framtid, kommer de att få bred publicitet och universell respekt, såväl som vetenskapliga utmärkelser, och mycket viktigt, de kommer att få mer pengar för forskning”. Coleman kalla denna teori “den största bluffen i historien”.

   Vissa ryska forskare stöder också konceptet med dataförfalskning. Till exempel har oceanologen och medlem av Ryska vetenskapsakademin Gennadij Matishov har upprepade gånger uttalat att den globala uppvärmningen uppfanns av USA:s tidigare vicepresident Al Gore för att få Nobels fredspris och Vladimir Polevanov, rådgivare till Rysslands naturresursminister och medlem av “SR”, försökte varna statsduman för att ratificera klimatkonventionen: “Det finns ingen global uppvärmning – det finns en global bluff.

   COP26 är det största och viktigaste mellanstatliga forumet om klimatförändringar. Staterna förväntas presentera nya, mer ambitiösa mål för att ”rädda planeten” jämfört med åtagandena från föregående konferens – COP21. Bland de mest kända och inflytelserika bidragsgivarna Toppmöte – USA:s president Joe Biden, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, ekoaktivisten Greta Thunberg Sverige, Kanadas premiärminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritanniens drottning Elizabeth II och den brittiska regeringens chef Boris Johnson. Men ledarna för de största “förorenarna”, Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin meddelade att de inte personligen skulle delta i mötet.

   Vid toppmötet kommer staterna att diskutera detaljerna i artikeln och organisera arbetet på internationella koldioxidhandelsmarknader.
   Denna industri är strukturerad enligt följande: länder som inte kan nå sina utsläppsminskningsmål kan köpa utsläppsrätter (tillstånd) för ytterligare utsläpp från andra länder som lyckats överskrida sin klimatplan.

   En annan nyckelpunkt i förhandlingarna är den så kallade “klimatfinansieringen” för fattiga länder. 2009 gick utvecklade länder överens om att hjälpa mindre rika länder, särskilt sårbara för effekterna av den globala uppvärmningen.
   Stora ekonomier har lovat att ge 100 miljarder dollar i stöd årligen. De faktiska beloppen visade sig dock vara mycket mindre än utlovat.
   Utvecklingsländer insisterar på att hålla fast vid åtaganden och hävdar att det är på ekonomiskt stöd till utvecklade ekonomier som deras framgång för att uppnå målen i Parisavtalet beror på – att dämpa tillväxten av medeltemperaturer på 1,5 grader Celsius i förhållande till förindustriella.

   • Du hade inte behövt skriva så många ord, det hade räckt att du skrev ”Jag litar inte på vetenskaplig konsensus.” Men tack och lov litar åtminstone de unga människorna på den, och fler och fler vuxna människor börjar göra samma sak.

  • Magnus Berg, hmm silar du inte mygg och sväljer kameler när du skriver det här ”Hon publicerade bilder på Instagram som dokumenterade ett ”betydligt antal långväga resor till Amerika, Asien och Afrika””, och när du skriver ”Och hur är det med den stora hemligheten? Hur tog Greta sig hem från Amerika efter att hon hade seglat dit? Kan hon också gå på vatten, likt Jesus?” (Förresten hemlighet, det var inte alls någon hemlighet!) Konstigt att du ens drar upp det, om man ex tänker på alla de miljontals resor som företas i business-class i flygplan och resor i privatjet osv…Kan inte se dina kommentarer om Luisa och Greta som annat än ”ännu ett inlägg som retar sig mycket på att unga flickor tar ton”. Och en sak till, apropå det sista stycket i din kommentar, vad är det som gör att du litar mer på vad du själv tror än vad ex IPCC:s senaste rapport som bygger på 14 000 vetenskapliga rapporter, märk väl vetenskapliga!

 3. Håller med Mick Wallace, att så länge USA får hålla på med sina ändlösa krig i världen, så känns det som deras nya roll att vara aktiva i kampen för miljön är bara tomt prat.
  Har inte hört någonstans i debatten då alla världsledare samlas för att diskutera miljömålen att man överhuvudtaget nämner, vilken enorm miljöbov hela det militärindustriella komplexet är.
  Man talar om kossor som prutar metangas, men inte om militära flygplanen som flyger i skytteltrafik och släpper ned bomber.
  Dessutom talar man enbart om att man skall hjälpa den fattiga världen med medel för att de skall kunna ha en fossilfri tillverkningsindustri, då man istället borde belägga den rika världen med att belasta deras miljökonto med allt som de konsumerar, men låter tillverka i fattiga länder.
  Har inte hört någonstans att de talar om att man bör minska sin överkonsumtion.
  Dessutom internationella flygresor som inte belastar något lands miljökonto, vilket är helt fel.

  https://twitter.com/wallacemick/status/1454934136985198594

  • På den mediekritiska sajten Project Censored’s lista över de 25 mest nedtystade berättelserna ligger berättelsen om USA’s militärs bidrag till klimatkrisen på tredje plats.
   https://www.projectcensored.org/3-us-military-a-massive-hidden-contributor-to-climate-crisis/
   Men det är ju heller inget som de svenska statliga propagandaspridarna vill berätta om. Dess uppgift är ju att rikta vår uppmärksamhet dit där den gör minst skada för värdens eliter.

   • Precis så upplever jag det, att man är så förtjust i Greta för att hon tar bort uppmärksamheten från de värsta miljöbrotten, och istället riktar uppmärksamhet på allmänna och ofarliga slogan om att man måste minska utsläppen, vilket gör minst skada för världens eliter.
    Kommissionär Frans Timmermans kan kosta på sig att le lite vänligt när Greta &Co sjunger ”Ta och stoppa er klimatkris upp i arslet”, och säger att han inte blir ett dugg upprörd, utan tycker de behöver henne. Det är klart hon attackerar inte några känsliga frågor för EU eller USA.
    Hon kritiserar Ryssland för fängslandet av Navalny, men inte med ett ord av kritik mot USA som fängslat människorättsadvokaten Donzinger, tagit ifrån honom hans advokatlicens, hållit honom i husarrest under 2 år och nu varit uppe i rättegång. Han har vunnit ett mål om skadestånd för ursprungsbefolkningen i Ecuador mot oljebolaget Chevron som skövlat deras boplatser och förgiftat deras vatten. Är man miljöaktivist borde man känna till detta, då även en popartist som Roger Waters känner till det. Donzinger blev dömd till fängelse nyligen, en rättegångsskandal och var är miljöaktivisterna.

    https://www.youtube.com/watch?v=lCudgAmCX-k

    Här har vi Shahid Buttar som säger: ”Vi kan inte stoppa klimatkrisen utan att dra ned på vår inhemska militärindustriella komplex”. Helt rätt detta borde vara prioritering nr 1, på klimatkonferensen..

    KORRIGERAD LÄNK:
    https://twitter.com/ShahidForChange/status/1195743991330787330

    • Kanske är jag för positiv, men kanske är du också fär negativ i bedömningen.

     I uttalandet står också För närvarande låter ni höginkomstländer och stora förorenare slippa undan, så att de kan gömma sig bakom den ofullständiga statistik, alla undanflykter och all retorik som de har kämpat så hårt för att åstadkomma under de senaste 30 åren.

     För det tredje, och viktigast av allt, rättvisa. Klimatkrisen handlar inte bara om extremväder. Det handlar om människor. Riktiga människor. Och just de människor som har gjort minst för att skapa klimatkrisen lider mest.

     Och fastän den globala södern står i frontlinjen för klimatkrisen, återfinns den nästan aldrig på förstasidorna i världens tidningar. Eftersom västerländska medier fokuserar på skogsbränder i Kalifornien eller Australien eller översvämningar i Europa, härjar klimatrelaterade katastrofer i samhällen över hela den globala södern, och får samtidigt mycket lite täckning.

     Greta Thunberg lyfter fram ”System change” och ”Uproot the system”, vilket knappast den härskande klassen gör.

     • Fortfarande väldigt allmänt så inget land behöver direkt ta åt sig utan kan tänka: detta rör någon annan men inte oss.
      När man säger höginkomstländer och stora förorenare blir det väldigt allmänt, och man kan välja att ta åt sig eller inte. När Greta däremot riktade mot Ryssland och klagade över Navalnys fängslande då blir det mer direkt, och EU och USA jublar. Hon har även klagat över att Ryssland och Kina är så hårda mot sina klimataktivister och därför är de speciellt modiga. Jag vill påstå att tyska polisen är extremt hårdför mot demonstranter, men det nämns inte. Fortfarande tar hon inte upp det mest klimat förödande på jorden : det militära industrikomplexet.vilket enligt Shahid Buttar även Martin Luther King tog upp för 50 år sedan.Shahid Buttar klimat strejkar och begär: att CIA och Pentagon skall demonteras. När får jag höra Greta angripa det militära industriella komplexet

     • Jag har två gånger helt kort pratat med Greta Thunberg om militärens bidrag till klimatet, dels i december förra året och dels för någon månad sedan. Hon sa att hon kände till det – men hon har mig veterligen inte sagt något om det. Etablissemanget vill oskadliggöra henne genom att omhulda henne. Hon har dock inte blivit mindre radikal, snarare tvärtom.
      Ungdomsrörelsen kunde ha haft en klart sämre inriktning och ledare.

     • Max Blumenthal kritiserar Greta Thunberg och skriver: Alternativet till Tyskt-Ryskt samarbete med Nordstream är den mer dyra gasen att skeppas långväga från och av USA, som är ansvariga för förföljandet av Julian Assange. Inte förvånande att se Greta instrumentalisera ”klimat rättvisa” för att främja imperialistiska mål.

      Greta Thunberg skrev: Så i året 2021 Europa väljer att möta sitt energi behov, genom att bygga en oljeledning för att transportera mera fossilt bränsle från den som är ansvarig för Navalny. Skamfullt i så många nivåer. FreeNavalny

      Så när Greta lyfter fram som du säger ”System Change” och Uproot the system”, men tanke på vad hon skrev och skriver på sin twitter hur vet du att du kan tolka det positivt. Hon kanske stödjer regimförändring krigen som USA står för. Hon har stått upp flera gånger för Navalny men har hon någon gång stått upp för Assange?

     • Tror Greta att Nordstream 2 är en oljeledning? Trodde även att Greta med sina AFA-vänner var mot nynazister som Navalnyj men tydligen inte! Antingen är hon dåligt påläst eller helt styrd av sina ”rådgivare” som tjänar pengar på hennes villfarelser och förmåga att dupera fulmedia!

     • Till Benny, det var mitt fel och inte Gretas, att jag översatte fossilt bränsle till oljeledning. Både jag och Greta vet att Nordstream är en gasledning. Hon skrev på engelska och jag var upptagen med att försöka förstå hennes anklagelse mot Ryssland för Navalny. De enda länder jag hört henne anklaga är Ryssland, Kina och Indien.
      Max B. har kritiserat Greta flera gånger och han skriver: inte förvånande att hon främjar imperialistiska mål. Det är tydligen så han ser henne, som en som går imperialismens ärenden.

 4. Ärligt talat Anders Romelsjö! Hur värdesätter du egentligen Greta Thunbergs berömda tal ”BLA BLA” till representanterna på klimatkonferensen COP26 i Glasgow?
  ”Representanter för mer än 40 länder enades vid klimatkonferensen COP26 i Glasgow om att fasa ut användningen av kol som det smutsigaste fossila bränslet”, sa chefen för Donetsk National Universitys statsvetenskapliga avdelning Artyom Bobrovsky till Donetsk News Agency på torsdagen.
  Ukraina, tillsammans med Polen, Kanada och Vietnam, tillhör gruppen länder med hög kolförbrukning vid produktion av el. ”Global uppvärmning leder till oåterkalleliga effekter på naturen. dess orsaker är föremål för heta debatter bland forskare, säger Bobrovsky.
  ”En del insisterar på att orsakerna är skapade av människan medan andra hävdar att sådana uttalanden förenklar problemet och att klimatförändringar kan vara cykliska.
  Men en närmare titt på kampen för miljön och ”grön omställning” visar att det är genomtänkta informationskampanjer.” Det bevisas av opinionsbildande uttalanden från politiker och aktivister. Känslor och alarmism är instrument för politisk manipulation, och en djupgående analys avslöjar att det är ännu en förevändning för att sätta ekonomisk och politisk press på ett antal stater”, sa han.
  Slutet på användningen av kol kommer att förstöra ekonomin för västvärldens konkurrenter. Koldioxidskatten kommer få dem att betala dyrt för denna ekologiska satsning som de inte längre kan motstå.
  De största medieplattformarna har länge blockerat försöken att ifrågasätta behovet av övergång till förnybara energikällor, sa Bobrovsky. ”Den här strategin kommer att förstöra Ukrainas energisektor och sedan drabba dess ekonomi. Den sociala sfären kommer omedelbart att kastas in i en mycket allvarlig politisk kris. Detta är priset som Kiev-regimen betalar för ”Euromaidan”. Naturligtvis kommer oligarkerna och den politiska eliten att försöka använda vanliga medborgare för att nå sina mål”, sa han.
  Bobrovsky är övertygad om att ekonomisk stagnation, massarbetslöshet, arbetskraftsinvandring och sjunkande levnadsstandard är frukterna av den populistiska politik som förs av Ukrainas president Vladimir Zelensky.
  I Glasgow var han tvungen att främja sina väljares intressen noggrant och konsekvent. Detta är vad Ryssland och Kina gjorde eftersom dessa ansträngningar är riktade mot dem. ”Ukraina kommer att bli en mycket giftig stat vid den ryska gränsen. Tyvärr kan Ukrainas självförstörelse inte längre stoppas”, sa statsvetaren.
  https://dan-news.info/en/defence/end-of-coal-venture-to-accelerate-ukraines-self-destruction—analyst/

  • Ett kort svar just nu: Hon kritiserar Kapitalet och dess talespersoner – ledande politiker – att bara prata och inte göra tillräckligt, vilket skulle gå ut över Kapitalets profiter. Ännu bättre om hon presenterat en analys av detta?

  • Att Greta verkar okunnig om CIA propaganda som t.ex. Navalnyj-sagan eller om hur krigsindustrin och överheten styr våra media är naturligtvis inta alls bra, men hon har fokuserat all sin energi på klimatfrågan.
   Det hon har sagt om Navalnyj eller inte sagt om krigshetsarna gör inte att det hon har sagt om klimatet automatiskt blir fel.

    • Vad anser Anders Romelsjö vara godkända källor?
     Frågan ”källa på det” ställs ofta som ett sätt att inte reflektera, att inte engagera sig i ett uppriktigt resonemang kring en fråga.
     Istället tenderar de som frågar efter källa att glida in i en osund auktoritetstro. Bara källan är en som de sedan tidigare litar på så är allt frid och fröjd.
     Auktoritetstroende människor litar på en enda källa. Har IPCC:s korrupta forskargrupp och eller klimataktivisten Greta Thunberg sagt att det är det sant, så är det sant. Har någon sagt något eller uttalat sig emot, så är det osant.
     För miljöpartister är det partiet, Naturskyddsföreningen och IPCC som är godkända källor.

     • Jag försöker inte rangordna efter om de är godkända eller inte.

      IPCC bedömer som källor tusentals forskarrapporter med redovisad metodi och mätningar om jag är rätt underrättad.

    • Sahra Wagenknecht f.d. gruppledare för vänster i Bundestag, stöder byggandet av Nord Stream 2-rörledningen. Hon säger att fracking gas från USA är ett dyrt och miljöskadligt alternativ. Hon säger alla som kräver ett stop för Nord Stream 2-naturgasledningen genom att hänvisa till Navalny måste bedöma alla Tysklands övriga råvaruleverantörer enligt samma kriterier och kräva konsekvenser även där. Förgiftningen av en oppositionspolitiker med neurotoxinet Novichok är ett avskyvärt brott ”Men även om Kreml är ansvarigt (för vilket det inte finns några bevis hittills) är det inte mer hemskt än att strimla oskyldiga civila med drönare, som USA, som förser oss med sin fracking gas har gjort i över tusen fall.
     Sahra W. gör jämförelser som också Max Blumenthal gör när han kritiserar Greta för att hon inte reagerar på hur USA, behandlar Assange vilket borde finnas med i Gretas bedömning då hon kritiserar Europa för gasledningen från Ryssland p.g.a. Navalny. Varför kritiserar hon inte att vi köper dyr och miljöfarlig fracking gas från USA och ropar ”Free Assange” istället tar hon ställning för Navalny.
     Det jag skrev på kommentarsfältet stod på Max Blumenthals twitter. Min dotter kommer ihåg att Greta T. skrev på sin twitter utan att nämna gasledningar och miljöfrågor, inlägg för Navalny och minns också att det var många anhängare till henne som blev besvikna för hennes ställningstagande för Navalny, även om de flesta höll med henne.
     Hon tar ställning mot rysk politik, men tar inte ställning mot USA:s politik och dessutom vill hon inte heller ta ställning i ISRAEL-Palestina frågan.

     https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1356705456799035393

     Tony Cartalucci menar att de verkliga miljöaktivisterna marginaliseras, censureras och attackeras, då kamerorna enbart riktas mot de för storföretagen ofarliga ”Fridays for future” rörelsen..
     Det är helt adekvat att fråga vad Greta T. har för koppling till 350.org as published the ”Climate Resistance Handbook” which includes a ”foreword” by Greta Thunberg herself. Den handlar om färgrevolutioner och verktygslådor.
     Nedan artikel har forskat vidare i vad denna rörelse egentligen är ute efter, men det är väldigt snårigt för att vi inte skall förstå vilka vägar pengarna tar och vem som håller i pengapungen.

     https://landdestroyer.blogspot.com/2019/09/greta-thunberg-and-big-biz-climate.html

     Alex Christoforous drar linjer för vad han anser vara okej och vad som inte är okej med Gretas handlande, som verktygslådan som hon av misstag skickade ut till alla sina följare, som skall skapa instabilitet i ett land.
     Han anser att det är helt okej att Greta står bakom ”The farmers” i deras protest även att åka dit och deltaga i en fredlig protest är också okej, också att stödja den med tweets och skicka information till sina följare om vad som händer i Indien är okej.
     Men att skicka ut dokument som visar en karta hur man skall skapa instabilitet i Indien, för att skapa mer våld. Att skapa problem för en suverän stat. Det står väldigt detaljerat om hur man skall skapa instabilitet i ett land. Detta är inte okej! Det är verktyg för regimförändring i ett land .Detta skulle ske i hemlighet, men Greta gjorde ett misstag och gjorde verktygslådan offentlig, några hann göra en skärmdump innan hon raderade verktygslådan från sin facebook.

     https://www.youtube.com/watch?v=Z5wmGHEj6ow

     Efter att ha läst om Gretas verktygslåda m.m. så undrar jag fortfarande hur du kan veta att när hon talar om ”System Change” att det är något positivt och inte en färgrevolution i ett suveränt land.

     • Svårt att veta. Om jag får chansen ska jag fråga henne. Hon har kanske en del dåliga rådgivare som nästlat sig in, och har väl en begränsad politisk medvetenhet efter våra mått mätt. Hur vara vi själva i 18-årsåldern?

     • Det är viktigt att man lägger märke till när, dvs vid vilken tidpunkt, Greta har sagt vissa saker, jag tror nämligen att man på det sättet kan se hur hon mognar politiskt.Tänk bara på ex rättviseperspektivet, det fanns ju inte i hennes agitation när hon började tala om klimatet.

    • Jo, Anders Romelsjö, Greta har försvarat Navalnyj, jag såg själv ett twitterinlägg.Jag skrev en kommentar under hennes inlägg, att hon var fel ute när hon gjorde det, och sedan dess har jag inte sett att hon har skrivit mer om honom, men jag kan ha fel. Men precis som Anders Åberg skriver” Det hon har sagt om Navalnyj eller inte sagt om krigshetsarna gör inte att det hon har sagt om klimatet automatiskt blir fel.”
     Många begär det orimliga av Greta, hon lyssnar på forskarna när det gäller klimatet, men varenda riksdagsledamot i Sverige, är väl beredd att försvara Navalnyj (tror jag) så ingen kan begära att hon, en ung flicka som aldrig någonsin sysslat med politik utav sig själv ska kunna förstå också politiska skeenden. Det är orsaken till att människor som förstår sig på imperialismen måste blanda sig i klimatrörelsen. Och bra Anders att du pratar med Greta, jag tycker att hon gör storverk, och genom att hon ställer det ena utmärkta för alla lättförståeliga kravet efter det andra på makthavarana så radikaliserar hon världens ungdomar, när de ser att makthavarna ger blanka tusan i hennes krav.

     • Hennes politiska medvetenhet är förstås begränsad med våra mått mätt. Hon är 18 år och lever i en mer antisocialistisk värld. Troligen försöker personer med olika agenodor komma henne in på livet och påverka henne. Hon borde bara uttala sig om klimat- och miljöfrågor. Hon tog ställning för Biden inför presidentvalet i USA. Hon skulle ha tigit.

 5. Anders du skriver om Greta ”Hon tog ställning för Biden inför presidentvalet i USA. Hon skulle ha tigit.”…Jag har svårt för att kritisera Greta, hon är ju bara 18 år, lever i en anti-socialistisk värld som du skriver. Hon skrev att hon tog ställning för Biden, hon litade alltså på honom,och nu har hon fått ytterligare en erfarenhet…”man kunde rakt inte lita på Trum, men man kunde inte lita på Biden heller”, och världens ungdomar har tack vare henne gjort samma erfarenhet, och den är upplevd, och dom kommer att komma ihåg den, på ett helt annat sätt än om Greta ex hade sagt att Biden kan man inte heller lita på…eller om hon hade tigit.

  • Jag håller inte med. Det är inte värt priset man får betala med att ha en krigsgalen rasistisk president under fyra år som skall knäcka ett helt land, Syrien, vilket han bestämt då han blev vald, och sa att han skall avsluta det Trump inte klarade av i Syrien.
   Tycker inte det är viktigt att ungdomar själva får uppleva en dålig president, allt behöver man inte uppleva, man behöver få information, vilket man inte fick om Biden..
   Tycker inte heller det är viktigt att man måste uppleva ett krig för att kunna förstå att det är dåligt.
   Det man däremot hoppas att ungdomar har lärt sig är att Greta inte kan så mycket om politik och de därför inte bör lyssna när hon talar om utrikespolitik. Eller också har de inte ens lärt sig det utan tror att det är bra när Biden ökar sina krigsinsatser i Syrien.
   Man kan se på denna video hur ungdomar genom att få information om den rasistiska Biden, ändrar uppfattning om att inte längre vilja rösta på honom.
   Problemet med att Biden blev vald var otillräckliga kunskaper om honom.

   https://www.youtube.com/watch?v=ijV8Xm2uRG0

   • En afroamerikan övertygar en annan afroamerikan att inte rösta på Biden.
    Mannen i denna video är övertygad om att Trump inte är rasist, men att Biden är det.
    Mannen i videon säger att Biden under sina 47 år i politiken inte gjort annat än sagt massor av rasistiska uttalanden. Han har flera klipp som bevisar detta.
    Dessutom är Biden ansvarig för ”The Crime bill” som direkt är ett angrepp mot svarta i USA. Kamala Harris har gjort sig en karriär med att låsa in svarta i landets fängelser.
    Han säger också att Trump inte säger att mexikaner är våldtäktsmän och mördare, utan han säger att MS-13, gängen från Mexiko är det. Han säger också att Trump har gjort mer för det svarta samhället i USA än någon annan president, nämligen gett fonder som räcker 10 framåt i tiden till Historiska svarta högskolor och universitet “the hbcus”, vilket inte ens Obama gjorde. Han säger även att Trump gjorde en fängelsereform som gynnade de svarta i USA, som är majoriteten av de som sitter i fängelse.
    Det är intressant det han säger med tanke på att det är Trump som hängs ut som rasist i valkampanjen, och de av en person som verkligen sagt rasistiska uttalanden.

    https://www.youtube.com/watch?v=WbozDBM67lY

   • Men att välja mellan Trump och Biden är väl som att välja mellan pest och kolera, båda är marionetter till presidenter i ett land som egentligen styrs av Wall Street och krigsgalna hökar…den ene är sämre under vissa omständigheter och den andre under andra…Även om Biden vinner med hästlängder beroende på att han suttit väldigt länge vid makten. https://www.globalpolitics.se/novus-nastan-ingen-gillar-trump-utom-sd-are-varfor-sitter-sveriges-regering-da-i-kna-pa-denne-avskydde-krigsforbrytare/…jag tycker att det är fullkomligt orimligt att kritisera Greta för hon inte är klarsynt när det gäller politiken.Vi ska absolut försöka tala om för henne när hon hamnar fel, det är vår plikt, men vem har intresse av att man bara kritiserar henne? Jo dom som är extremt rädda för att Greta är så obönhörlig i sitt sanningssökande. Om hon var en äldre erfaren etablerad politiker så vore hon värd kritik, men det är hon inte, hon är en ung flicka som just börjat få upp ögonen för hur politik fungerar.

    • Trump och Biden = Pest och Kolera = Sant.
     När det gällde Trump så var det helt  öppet kritiken mot honom. Det var nog inget som doldes eller sopades under mattan, så det var lätt att se vem han var. Ibland så uppenbart som när Assad sa att det var den bästa president som USA har haft, för att Trump helt öppet sa att deras militär skulle vara kvar i Syrien för att stjäla deras olja.
     Problemet var att vi inte fick reda på vem Biden var, man ljög om honom ex. SVT som hade någon statsvetare med inriktning amerikansk politik, som antingen var totalt korkad eller också medvetet ljög om de skandaler som Biden var inblandad i vad gäller Ukraina. Det är allmänt känt av de oberoende journalister som Grayzone i USA, att det var en hel del korrupta affärer, där även hans son var inblandad, och som skedde i samband med CIA kupp i Ukraina 2014. Eller som i videon ovan, där ungdomar tror att det är Trump men det är Biden som uttalat sig väldigt rasistiskt. Så Biden rentvättades i nyheterna. Man stoppade huvudet som strutsar i sanden och skyddade Biden från kritik.

 6. De misantropiska bankirerna bakom COP26 och Green New Deal.
  Naturligtvis blinkar nyhetsrapporter dagligen som visar upp den modiga unga rörelsen av ”eco-krigare” ledda av Sveriges 18 åriga Greta Thunberg eller USA:s 17-åriga Jamie Margolin som har blivit en ledande kraft i Europa och Amerika sådana rörelser som Extinction Rebellion , This is Zero Hour, Sunrise Movement och Children’s eco-crusade.
  Det unga ansiktet på Alexandria Ocasio-Cortez säljer dagligen idén att det enda sättet för föråldrade kapitalistiska krafter som har plågat världen i decennier att ersättas är genom att införa en genomgripande Green New Deal som prioriterar avkolning som ett mål för mänskligheten snarare än fortsätter att låta marknadernas sinneslösa krafter avgöra vårt öde.
  När EU:s president Ursula von der Leyen intog tjänsten meddelade hon ”Jag vill att Europa ska bli den första koldioxidneutrala kontinenten i världen år 2050! Jag kommer att lägga fram en Green New Deal för Europa under mina första 100 dagar i tjänst”.

  Att attackera kapitalismens ”sinnelösa krafter” och kapitalistiska maktstrukturer är inte dåliga saker att göra… men varför måste vi ta bort koldioxid?
  Att omreglera bankerna som är för stora för att misslyckas är sedan länge väntat, men varför antar så många att en ”Green New Deal” inte bara kommer att ge samma krafter som har ödelagt världen under det senaste halvseklet och bara orsaka mer död och svält än vad som redan har drabbats under globaliseringen? Man kan bara tänka sig att ens ställa sådana frågor genom att först konfrontera det obekväma faktumet att bakom så unga kartonger som Thunberg, Margolin, Cortez eller Green New Deal finns figurer som man inte på något sätt skulle förknippa med humanitärism.
  https://www.globalresearch.ca/misanthropic-bankers-behind-cop26-green-new-deal/5760272

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here