Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket koldioxid-utsläpp som de fattigaste 50 %-en

22
3834

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna idag särskilt aktuella artikel

Denna artikel i The Guardian har hittats och översatts av en kvinnlig läsare. Tack! Den visar vilken primitiv, orättvis värld kapitalismen skapat för mänskligheten.

Artikeln är skriven av Fiona Harvey Miljökorrespondent och publicerades 21 september.


Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket CO2-utsläpp som de fattigaste 50 %-en.

Medmänsklighet säger oss att den snabbt sjunkande CO2-budgeten i stället borde användas för att förbättra livet för det fattigaste i världen.

Ny forskning visar att från 1990 till 2015, ansvarade den rikaste 1%-en av världens befolkning för mer än dubbelt så mycket CO2-utsläpp som den fattigare hälften.

Koldioxidutsläppen steg med 60 procent under 25-årsperioden, men ökningen av utsläppen från den rikaste 1 %-en var tre gånger större än ökningen av utsläppen från den fattigaste hälften.

Rapporten har sammanställts av Oxfam och Stockholm Environment Intitute (SEI). Den varnar för att häpnadsväckande överkonsumtion och den rika världens beroende av koldioxidutsläpp äter upp världens ”koldioxidbudget”.

Översättarens information:  SEI är ett forskningsinstitut inom miljövetenskap med internationell profil, inriktat på bl a policyfrågor. SEI startade 1989 på uppdrag av regeringen.

En sådan koncentration av koldioxidutsläpp i händerna på de rika innebär, att trots att världen står på randen av en klimatkatastrof, genom förbränningen av fossila bränslen, har vi ännu inte lyckats att förbättra livet för miljarder människor, säger Tim Gore, chef för politiska frågor, opinionsbildning och forskning vid Oxfam International.

”Den globala koldioxidbudgeten har slösats bort på ökad konsumtionen för de redan rika, snarare än att förbättra för mänskligheten,” säger han till The Guardian – ”Bara en begränsad mängd koldioxid kan tillföras i atmosfären om vi ska kunna undvika klimatkrisens värsta effekter. Vi måste se till att koldioxiden används för bästa ändamål.”

Studien visade att de rikaste 10-%-en av världens befolkning, som omfattar cirka 630 miljoner människor, var ansvariga för cirka 52% av de globala utsläppen under 25-årsperioden.

Globalt sett, så är de rikaste 10 %-en de med inkomster över ca 35.000 dollar ( 27.000 brittiska pund ) (ca 310 000 SEK) per år, och den rikaste 1%-en är människor som tjänar mer än ca 100.000 dollar (886 471 SEK).

Ur Snabbguide: Extrem värme har blivit vanligare under de senaste åren.

• Förra året var Europas hetaste , av 11 av de 12 hetaste åren som registrerats under de senaste två decennierna.

• Sibirien har i sommar upplevt temperaturer på 10 C över genomsnittet i en arktisk värmebölja som har oroat forskare.

• Förra sommaren uppvisade den arktiska havsisen sin näst lägsta storlek. Det här året kan överträffa rekordet, och ny forskning tyder på att arktisk havsis är på väg att försvinna sommaren 2035.

• Antarktis slog värmerekordet 20.75 C i februari, det uppmättes på Seymour Island av brasilianska forskare, i slutet av sommaren.

• Det senaste decenniet har varit jordens hetaste.

Koldioxidutsläppen ackumuleras i atmosfären, och orsakar uppvärmning. Temperaturökningar på mer än 1,5 C över förindustriell nivå skulle orsaka omfattande skador på naturliga system. Denna ackumulering ger världen en begränsad koldioxidbudget som visar hur mycket koldioxid det är säkert att producera, och forskare varnar för att de i nuvarande takt kommer att vara uttömda inom ett decennium.

Måndagens rapporten beskriver att om de lämnas därhän under nästa årtionde, kommer koldioxidutsläppen från de rikaste 10 %-en i världen, att vara tillräckligt för att höja nivåerna över den punkt som sannolikt kommer att höja temperaturen med 1,5 C, även om resten av världen omedelbart minskar sina utsläpp till noll.

Oxfam hävdar att det är orättvist att fortsätta att låta den rika världen att släppa ut betydligt mer än den fattiga. Medan världen går mot förnybar energi och fasar ut fossila bränslen, skulle det vara bättre att använda alla utsläpp som är nödvändiga för övergången, och att försöka hjälpa fattiga människors att få fundamentala bekvämligheter.

”Det bästa möjliga, moraliskt försvarbara syftet är att hela mänskligheten ska kunna leva ett anständigt liv, men CO2-utsläppen har använts av de redan rika, för att bli ännu rikare,” sade Gore.

Han pekade på transporter som en av de viktigaste drivkrafterna för utsläppsökningen, med människor i rika länder som visar en ökande tendens att köra bilar som orsakar höga CO2-utsläpp, som stadsjeepar, och som flyger mer. Oxfam vill öka skatterna på lyx som alstrar mycket CO2, som exempelvis en avgift för dom som flyger ofta, för att leda in investeringar till koldioxidsnåla alternativ och förbättra för alla fattiga.

”Detta handlar inte om människor som tar en familjesemester om året, men människor som gör långdistansflygningar varje månad – det är en ganska liten grupp människor,” sade Gore.

Medan coronavirus-krisen orsakade en tillfällig nedgång i utsläppen, kommer den totala effekten på CO2 budgeten sannolikt att vara försumbar, enligt Gore, eftersom utsläppsminskningen har upphävts efter världens lockdown. Men erfarenheterna av att hantera pandemin bör göra människor mer medvetna om behovet av att försöka avvärja framtida katastrofer, sade han.

Panik över befolkningsökningen låter rika människor komma undan ansvaret för den klimatkris som dom är skyldiga till menar George Monbiot

Caroline Lucas, The Green Party, sade: ”Detta är en knivskarp illustration av den djupa orättvisan i hjärtat av klimatkrisen. De som är mest utsatta och är mest sårbara för dess konsekvenser, har gjort minst för att bidra till de utsläpp av växthusgaser som orsakar krisen. Storbritannien har ett moraliskt ansvar här, inte bara på grund av dess oproportionerligt höga historiska utsläpp, men som värdar för nästa års stora FN-klimattoppmöte. Vi måste göra mer och göra det snabbare för att nå netto noll.”

Världens regeringar sammanträder faktiskt för FN:s 75: e generalförsamling denna vecka, med klimatkrisen högt på dagordningen. Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, förväntas lägga fram sin vision för nästa FN- klimattoppmöte, kallat Cop26 som ska sammankallas i Glasgow i november 2021, efter att coronaviruskrisen har tvingat fram ett års försening av arrangemanget.

Som värdnation uppmanas den brittiska regeringen att slå fast sina planer för att nå nettonollutsläpp till 2050, ett mål som fastställdes i lag förra året, men för vilka det fortfarande finns få nationella riktlinjer.

Relaterat.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 1.
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat
Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelSigyn Meders och andras tal från mötet om ”Frige Julian Assange-försvara yttrandefriheten”
Nästa artikelÖverger Vänsterpartiets ledning antiimperialismen?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

22 KOMMENTARER

 1. I Ryssland bortom Uralbergen mot Sibirien och vidare österut är småhusen koleldade.
  Jag har studerat småhusen där i Youtubefilmer undrat varför husen saknar skorsten.
  Villor och småhus där är istället integrerade i små lokala fjärrvärmenät som kanske värmer ett dussintal hus eller liknande.
  Värmekällan är lokala panncentraler med kanske ett par eller flera koleldade pannor.
  Ser lite som industrihistoria från ex. vis Sverige.
  Panncentralerna verkar skötas av fastighetsägarna själva som en form av gemensamhetsanläggning.
  De stora områdena inåt Ryssland, Mongoliet, norra Kina verkar vara platser där koleldning används flitigt.
  Det är kallt Sibirien så jag klandrar inte. Någon form av uppvärmning måste de ha.
  När jag var liten, liten eldades vårt hus med koks.
  Vänstersverige drivs av en klimathysteri.
  Jag tror inte det är så i Ryssland men anpassningar kommer säkerligen dit så småningom också.
  Liksom i Kina.
  De vill bara ha lite tid på sig att ställa om.
  Jag tror det är klokast så.
  Här i Sverige är det precis tvärs om.
  Politiska krav kan ställas i ren panik.
  Man är inte ”rödgrön” regering utan orsak och innehåll.
  Misstagen och felsatsningarna riskerar därför bli flera.

  https://www.youtube.com/watch?v=d1FB6s6xa2E

  Som jag fattat bor den duktige ryske dragspelaren Семен Жоров på landsbygden utanför staden Tomsk i södra Sibiren. Bredvid hans eget hus finns en sådan panncentral som han sköter på vintern.
  I Ryssland finns många dragspelare precis som förr i tiden hos oss.
  En del blir virituoser som ex. vis Seemjohn Sherov och kallas för bayan.
  Mästare på små knappdragspel.

  • I Stockholm finns en butik som direktimporterar ullprodukter från Mongoliet. Där träffar man Jagaa som är uppvuxen i Mongoliet, på stäppen tillsamman med djuren som strövar fritt utan stängsel. Hon berättar sorgset om hur ungdomar övergivit stäppen för drömmen om staden och större rikedomar. De kan försörja sig på stäppen, men inte mer än så. Oftast finner inte ungdomarna de arbeten som kan ge en större inkomst, utan de lever i misär i städerna. När hon växte upp så torkade man avföring från kamel och jakar i solen och eldade med, detta orsakade inte de luftföroreningar som kolet ger. Att elda med kol har fört med sig svåra lungsjukdomar i Mongoliet. I deras tältliknande hus och kolkaminen i mitten och med dålig ventilation så far många människor väldigt illa.

   • Hej!
    Främst. Tack för intressant information.
    Ögonvittnesskildringar går före.
    Koleldning är absolut inte bra.
    Särskilt farlig om där saknas rökgasrening som det gör vid exempel du tar upp och för övrigt alla mindre anläggningar.
    Kanske vi kan trösta oss med att koleldning är på väg bort?
    Någon framtid tycks i alla fall koleldning inte ha.

    Om vä(n)stervärlden kan jag fundera mycket.
    Men kanske bra om de ligger före i utvecklingen av nya energikällor?
    Vi får inte glömma att europén historiskt är mycket innovativ och uppfinningsrik.
    Tyvärr kan klimathysterin som finns här gå mig på nerverna.
    Den liksom flyktingmigrationen har blivit till en emotionell berusning som vissa individer inte kan få tillräckligt av.
    Om ryssarna visste om allt det här kan jag undra vad de skulle tro om oss då?

 2. Tycker att Parisavtalet har alltför stora brister. Flyget som står för gigantiska utsläpp, belastar inget lands utsläpp konto så länge vi flyger mest miljöskadligt med internationellt flyg. Dessutom kan vi i den rika världen konsumera ofantligt med koldioxid genom att lägga ned vår egen industri och importera det mesta som konsumeras då belastar det inte vårt utsläpp konto. Varje diskussion jag lyssnat på, så skryter regeringen om hur bra Sverige ligger till i förhållande till Parisavtalet. Det man inte talar om är hur vår konsumtion påverkar världens utsläpp..
  Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 25% och är ca 4 ton per invånare och år. Räknar vi med de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så minskar inte den utan ligger stabilt kring 11 ton per person och år. Enligt Naturvårdsverket är en hållbar nivå mellan ett och två ton per person och år,
  En mera rättvis ordning borde vara att utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras istället, då skulle svenskar släppa ut nästan dubbelt så mycket per person.
  Så skammen för vår konsumtion får bl.a. länder som Kina, Indien och Bangladesh bära.

  • Kolpriserna i Europa har stigit till rekordnivå under de senaste 13 åren. Detta hände i kölvattnet av gaspriserna, rapporterar Bloomberg .
   Enligt byrån ökade kostnaden för stenkol i Europa till sitt högsta värde sedan 2008, då kostnaden för ett ton kol översteg 200 dollar. Kolpriserna har nu nått $ 137 per ton för leverans 2022. Det noteras att priset växte inför den höga efterfrågan från kraftverk och mot bakgrund av låga bränslereserver i Europa. Samtidigt ”hindras” leveranser från Australien, Sydafrika och Colombia. Situationen påverkas också av en minskning av importen från Ryssland. Tidigare rapporterades att koleldade värmekraftverk i Ukraina förorenar luften mer än alla EU-länder, Turkiet och västra Balkan tillsammans. Och det smutsigaste kraftverket i Europa är Burshtyn TPP. Det noteras också att Ukraina producerar 72% av alla flygaskautsläpp i Europa, 27% svaveldioxid och 16% kväveoxider. Bland de tio kraftverk med de högsta utsläppen av flygaska (PM10) äger Ukraina dessutom åtta kraftverk. Detta inkluderar Kurakhovskaya, Burshtynskaya, Tripolskaya, Luganskaya, Zmievskaya, Uglegorskaya, Slavyanskaya, Ladyzhenskaya TPPs.
   https://112ua.tv/mir/v-evrope-ceny-na-ugol-vyrosli-do-rekordnogo-urovnya-za-poslednie-13-let-592394.html

  • Världen skriker efter mera Rysk gas.
   Rysslands president Dmitry Peskovs pressekreterare kommenterade Washingtons krav på att Gazprom skulle öka gastransit genom Ukraina till Europa.
   Enligt Peskov måste gasen först säljas så att den kan levereras till motparten.
   ”Gas säljs först, sedan extraheras den, först sedan transporteras den, transiteras. Det är omöjligt att transportera gas utan att sälja den”, citerar PRIME Peskov.
   Tidigare uttryckte talesman för USA: s utrikesdepartement Amos Hochstein oro över Gazproms vägran att boka ytterligare mängder gaspassage genom Ukraina för oktober och krävde att Ryssland skulle öka gasförsörjningen till Europa genom Ukraina.
   Enligt honom kan gas för uppvärmning av bostäder i EU ta slut i förtid i vinter på grund av brist på leveranser och begränsade leveranser från Ryssland.
   ”Om vintern blir kallare än vanligt, är jag rädd att det inte kommer att finnas tillräckligt med gas för uppvärmning i vissa delar av Europa,” sa han.
   Han klargjorde att vissa europeiska länder kommer att kunna köpa ytterligare volymer gas till ett uppblåst pris, men andra måste spara bränsle.
   Hochstein noterade och ”oförklarligt låg jämfört med tidigare år, gasleveranser från Ryssland.” Han tror också att Moskva, genom att minska leveransvolymen, ”försöker använda den nuvarande situationen till förmån för Nord Stream 2 -gasledningsprojektet.”
   International Energy Agency (IEA) uppmanade på tisdagen också Ryssland att öka leveranserna av rysk gas till länderna i den gamla världen.
   I byråns uttalande noteras att av den tillgängliga informationen att döma uppfyller Ryssland sina skyldigheter i sina långsiktiga kontrakt med europeiska partner.
   Samtidigt minskade gasexporten till länderna i den gamla världen jämfört med nivån 2019. I detta avseende anser IEA att Ryssland kan göra mer för att öka tillgängligheten av ”blått bränsle” i Europa och se till att lagringsanläggningarna är fyllda till den nivå som krävs inför den kommande vintervärmesäsongen.

   Dessutom tror IEA att Europa under den kommande vintern kan ”stå inför stresstester” i form av plötsliga kalla snaps och oplanerade avbrott. Och gasreserverna i europeiska lagringsanläggningar är betydligt lägre än den genomsnittliga nivån under de senaste fem åren.
   ”En ökning av gasförsörjningen till Europa från Ryska federationen kan ha en positiv effekt på den ryska sidans rykte. Det är också en möjlighet för Ryssland att lyfta fram sitt rykte som en pålitlig leverantör till den europeiska marknaden, säger IEA i ett uttalande.
   Tidigare rapporterade Expert att en grupp med 40 ledamöter av Europaparlamentet skickade ett brev till Europeiska kommissionen med en uppmaning att utifrån EU: s antimonopolnormer undersöka Gazproms agerande, som påstås ha lett till en ökning av gasen priser i Europa.
   EU -kommissionen bekräftade mottagandet av begäran från parlamentariker, men sade att den anser att rekordsteget i gaspriserna i Europa är ett resultat av objektiva faktorer.
   https://expert.ru/2021/09/22/postavki-gaza/?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2478&utm_content=3689142&utm_campaign=20542

 3. Varför har klimathysterikerna bytt vokabulär och bara yrar om klimatförändringar numera i stället för global uppvärmning? Jo, det är för att den globala temperaturen har en fallande tendens och då passar det inte så bra att säga som det är! Vi är utan tvekan å väg mot en kallare period och för att kunna skylla klimatets växlingar på CO2 i det läget så har man bytt till klimatförändringar i stället! En hur genomskinlig propaganda som helst men ack så typiskt för alla som lever gott på klimathysterin! Den rikaste procenten har med den påhittade ”gröna omställningen” ökat sina förmögenheter ännu er på bekostnad av vanligt folk och de skrattar nog gott åt alla de lyckats lura.

  • Man har noterat en pågående uppvärmning i mätningar sedan åratal. Ökad koldioxid bidrar till detta ”Växthuseffekten”, men det finns andra förhållanden, metangas mm. Det vetenskapliga underlaget är ovanligt klart och enigheten stor i denna fråga.

   • Nej icke alls! Jag tror du måste läsa på vad IPCC sa, de har tonat ner hysterin och anser numera att det är RCP6 som gäller och inte de värsta klimathysterikernas orimliga scenario RCP8.5. Och det är givetvis verkligheten som kommit ikapp IPCC och för att inte förlora trovärdigheten totalt så var man tvungen att backa! Som sagt, det kan finnas hur mycket konsensus som helst bland ”forskarna” det är verkligheten som är måttstocken! Isarna är på tillväxt, likaså isbjörnarna och Maldiverna har inte försvunnit, öknarna minskar m.m. Det gäller att se genom fulmedias propaganda i alla lägen och söka sanningen!

     • Som jag skrev IPCC:s omvändelse inför det faktum att de varit för hysteriska med sina ”profetior” av politiska skäl! Nu när verkligheten knackar på så ändrar man sig och kallar det klimatförändringar…Ja, skrattretande är det i alla fall! Och mer ”justeringar” till verkligheten lär komma ju kallare det blir! Men så blir det när politiken får styra i stället för riktig forskning! Tänk på alla pengar som slösats bort på CO2-galenskapen och som fortfarande slösas bort…Bättre man använt pengarna på riktiga problem!

     • Många ser en konsekvent provetenskaplig linje av ledande experter i IPCC, som lägger in nya relevanta fakta.

   • Detta är en översättning av artikeln av Igor Jusjov, vilket Ivan gjort. Tack!

    Något om Väte, Gas, och Olja..
    Energisektorn kommer att möta stora förändringar under de kommande decennierna. Igor Jusjkov, expert vid Finansuniversitetet under Ryska federationens regering, berättade för Ukraine.ru hur Ryssland kommer att klara denna period.
    Efter 2050 bör förbrukningen av fossila bränslen i EU drastiskt minska på grund av Bryssels beslut att sluta förbränna fossila bränslen. Det talas nu om ett växande intresse för rysk naturgas och olja i Indien och Kina. Omorienteringen av olja och gas i öster kommer att kunna kompensera för förlusten av den europeiska marknaden.
    Våra möjligheter för leveranser till Indien är ännu mer begränsade, eftersom det aldrig kommer att finnas en pipeline till Indien. För många risker, för höga kostnader.
    Vi kommer aldrig kommer att bygga en pipeline vare sig genom Centralasien eller genom Afghanistan, eftersom Centralasien kommer att vara emot det, eftersom de själva vill leverera sin gas till den indiska regionen, plus Afghanistan – detta är evigt kaos, det kommer aldrig kunna skapa infrastruktur där och driva den på ett säkert sätt.
    Därför kan endast flytande naturgas (LNG) skickas till Indien, men det är mycket hård konkurrens där. De har Qatar vid sin sida, och det kommer att bli extremt svårt att tävla med det. När det gäller olja är situationen enklare, eftersom det är lättare att transportera den: man häller den i ett tankfartyg och skickade det till vilken punkt som helst.
    Kostnaden för att leverera olja är mycket lägre än för gas, så om Europa inte tar vår olja kommer vi framgångsrikt att omdirigera den till asiatiska marknader.
    Och i samma Indien kan levereras, eftersom kostnaden för leverans är obetydlig. Följaktligen kan Indien ta emot rysk olja och tar redan emot den. Tja, Kina har redan under de senaste åren blivit den största köparen av rysk olja, per land.
    Därför finns det inga stora problem att omdirigera olja, det finns även tankleveranser, det finns också ESPO -rörledningen (”Östra Sibirien – Stilla havet”). Allt går bra för Ryssland på den asiatiska oljemarknaden.
    Om utsikterna för vätenergi i Ryssland.. Varför vi ska byta till förnybar energi och väte är helt oklart.
    Européerna behöver väte som energilagringssystem. Om väderkvarnarna snurrar och solen skiner solen, måste du lagra överflödig energi någonstans.
    I traditionell kraftteknik finns energi i en energibärare – gas, kol, olja. Och i förnybara energikällor – var ska man lägga det, hur ska man lagra det?
    Antag att vindgeneratorn på natten genererar mer än energiförbrukning, och under dagen, tvärtom, är förbrukningen mer än generation.
    Därför tänkte de ut att överskottsenergin skulle användas för produktion av väte. Och när ytterligare energi behövs, och solen inte skiner eller vinden inte blåser, kommer vi att omvandla detta väte till energi och därmed balansera energisystemet.
    Hittills, i denna form, behöver vi det inte, eftersom vi har traditionella energikällor. Européer behöver väte för att inte öka sitt beroende av importerade kolväten.
    De försöker nå energioberoende genom väte.
    https://ukraina.ru/interview/20210924/1032320419.html

    • Vad fodras för att transportera olja och gas över världshaven?
     Något om de största oljetankfartygen som fortfarande är i drift. Supertankarna i TI -klassen är TI Africa, TI Asia, TI Europe och TI Oceania. Megatankfartyg byggdes 2003 i Sydkorea för det grekiska företaget Hellespont. Fartyg i TI -klass är ”bara” 380 meter långa – 78 meter kortare än Knock Nevis. Var och en av dem har en förskjutning på 234 006 ton och under full belastning kan de nå en hastighet på 16,5 knop (30,5 km / h). Totalt byggdes 4 havsjättar, som fortfarande är i drift.
     Supertankers gasbärare transporterar flytande naturgas motsvarande energin från 55 atombomber. Vätskan från dessa blir medel för matlagning och uppvärmning av ditt hem, men skapandet av sjötransport av gas var extremt svårt, även om dessa fartyg är skyldiga sin existens till flera fantastiska idéer. Låt oss överväga dem. Transport av naturgas runt om i världen är ett stort företag. Supertankers mycket större än Titanic och konstruerad för att transportera naturgas var som helst i världen. Allt som har med honom att göra har en gigantisk skala, men för att inse detta måste du vara med honom. Hur flyttar dessa fartyg enorma mängder gas runt om i världen.
     Det finns stora tankar inuti. Det finns tillräckligt med plats för 34 miljoner liter flytande gas, en liknande volym vatten skulle räcka för en vanlig familj att spola toaletten i 1200 år. Och det finns fyra sådana tankar på fartyget, och inne i var och en av dem är temperaturen minus 160 grader Celsius.
     I likhet med olja är naturgas ett fossilt bränsle som bildades genom nedbrytning av gamla organismer. Det kan transporteras med pipeline, men det är mycket dyrt och opraktiskt när man passerar hav, istället fick ingenjörer komma på transport av gas med fartyg och svårigheten var att naturgas antändes vid vilken temperatur som helst som finns på jorden. En gasläcka kan vara en allvarlig katastrof och lyckligtvis har det aldrig varit några större olyckor, och operatörerna för tankfartygsplaner planerar att fortsätta i samma anda. Det finns en mycket enkel lösning för att omvandla gas till vätska. I detta tillstånd kan den inte antändas och tar dessutom mycket mindre plats. Om lasten var i gasform skulle tankfartyget behöva vara orealistiskt stort – tio gånger längden på ett befintligt tankfartyg eller 2500 meters längd.
     För att förvandla en gas till en vätska kyls den till en temperatur på minus 162 grader Celsius, men det räcker för att värma upp den, just där förvandlas ämnet till en brandfarlig gas. För detta ändamål finns det en andra försvarslinje – kväve. Det är en inert gas, som är riklig i luften. Under normala förhållanden reagerar kväve inte med någonting, och ännu viktigare, det hindrar bränslet från att kombinera med syre i närvaro av någon gnista. Antändning är omöjlig med skrotning om det finns tillräckligt med kväve runt. På supertankers förseglas det potentiellt giftiga kvävet säkert inne i gastankens isolering. Vid läckage förhindrar kväve att farligt gods reagerar med syre och isoleringen håller det i flytande form. Supertankers skämtsamt kallade de största frysarna i världen, för det här motsvarar tre hundra tusen hemmafrysar, bara tio gånger kallare. Gasen kyls på land och pumpas i flytande form på supertankern, men dessa extremt låga temperaturer ställer stora tekniska utmaningar. Standard stålrör kan helt enkelt inte användas för detta jobb. Att transportera denna superkalla vätska genom fartygets rörledningar gav skeppsbyggarna en rad nya problem, lösningar som hittades med rostfritt stål, till vilket lite krom tillsattes. Denna metall kan tvinga vanligt sprött stål att klara extremt låga temperaturer. Skeppsbyggare som skapade supertankers för transport av flytande naturgas gjordes allt så att inte bara fartygens skrov var redo att korsa det grova havet, utan att tusentals meter av de mest komplexa rörledningarna med alla sina sårbara böjar, skarvar och ventiler var gjorda av ett material som tål låga temperaturer – av legerat rostfritt stål.
     Att transportera vätska på supertankers leder till ett annat problem – hur man förhindrar att det stänker. Varvsbyggarna på sådana fartyg var tvungna att ta hand om två typer av vätska. När du kör ett sätt supertanker bär flytande naturgas, och på vägen tillbaka, när tankarna är tomma, bär de vatten som ballast för att ge fartyget stabilitet. Ett problem i två olika former. Vinden och vågorna kommer att gunga supertankern och få vätska att stänka från sida till sida i tankarna. Denna rörelse kan öka, öka fartygets ställning och leda till katastrofala konsekvenser. Denna effekt kallas påverkan av vätskans fria yta. I bokstavlig mening är detta det tillgängliga området för gratis stänk av vatten. Detta är verkligen ett problem som leder till. Supertankers har en fantastisk lösning. För att minska påverkan av den flytande gasens fria yta är tankarna gjorda i form av en sfär. Således finns det mycket mindre utrymme för att stänka vätska medan tanken är full eller nästan tom. Tankar fylls med last med 98 procent och åker på långa resor, efter att tankarna har kommit till sin destination helt och lämnar så mycket bränsle som behövs för hemresan. Därför, under normala förhållanden, är behållarna antingen fyllda till kapacitet eller nästan tomma. Inget lastutkast supertanker reducerades avsevärt, och för att minska det pumpas vatten in i ballasttankarna i fartygets skrov direkt under gastankarna. Utrymmet tillåter dock inte att göra dessa fack sfäriska, därför krävs en annan lösning – lastavdelare för att förhindra stänk av vatten i dem. Det här är fysiska hinder, som först introducerades på 1880 -talet för att förhindra att oljetankfartyg vänder. Skott skyddar tankfartyg mot överkillning.
     LNG -fartyg över 300 meter långa kommer att kunna skära genom is upp till 2 meter tjockt. Innan fabriker byggs på månen eller Mars kommer det att vara svårt att hitta ett mindre gästvänligt industriföretag än Yamal LNG- en anläggning för bearbetning av naturgas på 27 miljarder dollar i Ryssland, 600 kilometer norr om polcirkeln. På vintern, när solen inte dyker upp på mer än två månader, når temperaturen här -25 på land och -50 i havets bländande dimma. Men det finns mycket fossila bränslen i denna öken, cirka 13 biljoner kubikmeter, vilket motsvarar cirka 8 miljarder fat olja.

 4. Statistiska manipulationer är femtiofem miljoner gånger vanligare idag än 1965. Per capita. De utförs till 99,99% av människor som inte ens läst grundkursen i statistik.

 5. Lösning för föroreningsproblemet? Majoritetsregeln ska gälla – 50%-ens intressen väger mer 1 %-ens. Bästa sättet att minska föroreningar är att att rensa världen från de rikaste 1 %-en. Kina visar vägen!

 6. Lösning för föroreningsproblemet? Majoritetsregeln ska gälla – 50%-ens intressen väger mer 1 %-ens. Bästa sättet att minska föroreningar är att att rensa världen från de rikaste 1 %-en. Kina visar vägen!👌

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here