Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket koldioxid-utsläpp som de fattigaste 50 %-en

3
1144

Denna artikel i The Guardian har hittats och översatts av en kvinnlig läsare. Tack! Den visar vilken primitiv, orättvis värld kapitalismen skapat för mänskligheten.

Artikeln är skriven av Fiona Harvey Miljökorrespondent och publicerades 21 september.


Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket CO2-utsläpp som de fattigaste 50 %-en.

Medmänsklighet säger oss att den snabbt sjunkande CO2-budgeten i stället borde användas för att förbättra livet för det fattigaste i världen.

Ny forskning visar att från 1990 till 2015, ansvarade den rikaste 1%-en av världens befolkning för mer än dubbelt så mycket CO2-utsläpp som den fattigare hälften.

Koldioxidutsläppen steg med 60 procent under 25-årsperioden, men ökningen av utsläppen från den rikaste 1 %-en var tre gånger större än ökningen av utsläppen från den fattigaste hälften.

Rapporten har sammanställts av Oxfam och Stockholm Environment Intitute (SEI). Den varnar för att häpnadsväckande överkonsumtion och den rika världens beroende av koldioxidutsläpp äter upp världens ”koldioxidbudget”.

Översättarens information:  SEI är ett forskningsinstitut inom miljövetenskap med internationell profil, inriktat på bl a policyfrågor. SEI startade 1989 på uppdrag av regeringen.

En sådan koncentration av koldioxidutsläpp i händerna på de rika innebär, att trots att världen står på randen av en klimatkatastrof, genom förbränningen av fossila bränslen, har vi ännu inte lyckats att förbättra livet för miljarder människor, säger Tim Gore, chef för politiska frågor, opinionsbildning och forskning vid Oxfam International.

“Den globala koldioxidbudgeten har slösats bort på ökad konsumtionen för de redan rika, snarare än att förbättra för mänskligheten,” säger han till The Guardian – “Bara en begränsad mängd koldioxid kan tillföras i atmosfären om vi ska kunna undvika klimatkrisens värsta effekter. Vi måste se till att koldioxiden används för bästa ändamål.”

Studien visade att de rikaste 10-%-en av världens befolkning, som omfattar cirka 630 miljoner människor, var ansvariga för cirka 52% av de globala utsläppen under 25-årsperioden.

Globalt sett, så är de rikaste 10 %-en de med inkomster över ca 35.000 dollar ( 27.000 brittiska pund ) (ca 310 000 SEK) per år, och den rikaste 1%-en är människor som tjänar mer än ca 100.000 dollar (886 471 SEK).

Ur Snabbguide: Extrem värme har blivit vanligare under de senaste åren.

• Förra året var Europas hetaste , av 11 av de 12 hetaste åren som registrerats under de senaste två decennierna.

• Sibirien har i sommar upplevt temperaturer på 10 C över genomsnittet i en arktisk värmebölja som har oroat forskare.

• Förra sommaren uppvisade den arktiska havsisen sin näst lägsta storlek. Det här året kan överträffa rekordet, och ny forskning tyder på att arktisk havsis är på väg att försvinna sommaren 2035.

• Antarktis slog värmerekordet 20.75 C i februari, det uppmättes på Seymour Island av brasilianska forskare, i slutet av sommaren.

• Det senaste decenniet har varit jordens hetaste.

Koldioxidutsläppen ackumuleras i atmosfären, och orsakar uppvärmning. Temperaturökningar på mer än 1,5 C över förindustriell nivå skulle orsaka omfattande skador på naturliga system. Denna ackumulering ger världen en begränsad koldioxidbudget som visar hur mycket koldioxid det är säkert att producera, och forskare varnar för att de i nuvarande takt kommer att vara uttömda inom ett decennium.

Måndagens rapporten beskriver att om de lämnas därhän under nästa årtionde, kommer koldioxidutsläppen från de rikaste 10 %-en i världen, att vara tillräckligt för att höja nivåerna över den punkt som sannolikt kommer att höja temperaturen med 1,5 C, även om resten av världen omedelbart minskar sina utsläpp till noll.

Oxfam hävdar att det är orättvist att fortsätta att låta den rika världen att släppa ut betydligt mer än den fattiga. Medan världen går mot förnybar energi och fasar ut fossila bränslen, skulle det vara bättre att använda alla utsläpp som är nödvändiga för övergången, och att försöka hjälpa fattiga människors att få fundamentala bekvämligheter.

“Det bästa möjliga, moraliskt försvarbara syftet är att hela mänskligheten ska kunna leva ett anständigt liv, men CO2-utsläppen har använts av de redan rika, för att bli ännu rikare,” sade Gore.

Han pekade på transporter som en av de viktigaste drivkrafterna för utsläppsökningen, med människor i rika länder som visar en ökande tendens att köra bilar som orsakar höga CO2-utsläpp, som stadsjeepar, och som flyger mer. Oxfam vill öka skatterna på lyx som alstrar mycket CO2, som exempelvis en avgift för dom som flyger ofta, för att leda in investeringar till koldioxidsnåla alternativ och förbättra för alla fattiga.

“Detta handlar inte om människor som tar en familjesemester om året, men människor som gör långdistansflygningar varje månad – det är en ganska liten grupp människor,” sade Gore.

Medan coronavirus-krisen orsakade en tillfällig nedgång i utsläppen, kommer den totala effekten på CO2 budgeten sannolikt att vara försumbar, enligt Gore, eftersom utsläppsminskningen har upphävts efter världens lockdown. Men erfarenheterna av att hantera pandemin bör göra människor mer medvetna om behovet av att försöka avvärja framtida katastrofer, sade han.

Panik över befolkningsökningen låter rika människor komma undan ansvaret för den klimatkris som dom är skyldiga till menar George Monbiot

Caroline Lucas, The Green Party, sade: “Detta är en knivskarp illustration av den djupa orättvisan i hjärtat av klimatkrisen. De som är mest utsatta och är mest sårbara för dess konsekvenser, har gjort minst för att bidra till de utsläpp av växthusgaser som orsakar krisen. Storbritannien har ett moraliskt ansvar här, inte bara på grund av dess oproportionerligt höga historiska utsläpp, men som värdar för nästa års stora FN-klimattoppmöte. Vi måste göra mer och göra det snabbare för att nå netto noll.”

Världens regeringar sammanträder faktiskt för FN:s 75: e generalförsamling denna vecka, med klimatkrisen högt på dagordningen. Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, förväntas lägga fram sin vision för nästa FN- klimattoppmöte, kallat Cop26 som ska sammankallas i Glasgow i november 2021, efter att coronaviruskrisen har tvingat fram ett års försening av arrangemanget.

Som värdnation uppmanas den brittiska regeringen att slå fast sina planer för att nå nettonollutsläpp till 2050, ett mål som fastställdes i lag förra året, men för vilka det fortfarande finns få nationella riktlinjer.

Relaterat.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 1.
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat
Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikel“Ansiktsövervakning” – bra eller dåligt i Sverige och Kina? Demokratiskt?
Nästa artikel160 av världens ledare – men ingen från Sverige – kräver att Julian Assange släpps fri.
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here