Klimatfrågan – skall vi även ta med rättvisa i diskussionen?

8
950
Klimat fattiga länder. Bild i Fars news.

Av Ulf Karlström

Ulf Karlström

För radioprogrammet ”Sommar” 10 augusti vat retorikforskaren Maria Wohlrat Söderberg värd. Hon och kollegan Nina Worms hade genomfört en större enkätundersökning om svenskars klimatengagemang eller brist på sådant. Det var ett ovanligt och spännande program.

Den fråga som särskilt intresserade forskarduon var varför personer som var hyfsat kunniga – av olika skäl – valde att ändå inte minska sitt ganska tunga ”fotavtryck”, dvs relativt höga utsläpp av växthusgaser (VHG) genom livsföring och konsumtion.

 

Några av de vanligaste argumenten för att inte göra något eller bara lite var;

– ”lilla jag” bidrar så litet att det är försumbart

– jämfört med kompisar och grannar lever ”vi” mycket klimatvänligt

– vad kan jag göra? – det är ju ”systemet” som måste ändras först

– vi vill ge våra barn rika upplevelser t ex genom att skjutsa dem till fritidsaktiviteter, ”curla” dem, utrikesresor för sol och badc med flyg, m fl exempel.

– Kina och Indien är globalt de stora utsläpparna av VHG, så ”man” måste börja där, inte i Sverige.

Med det sista argumentet tog Sommarvärden upp en rättvisefråga. Sverige har 10 milj innevånare, medan Kina & Indien 1,3-1,4 miljarder vardera. Ser vi till utsläpp per capita är Sverige en stor utsläppare av VHG jämfört med Kina & Indien. En formalist invänder genast att det är inte emissioner per capita som främst påverkar klimat utan de faktiska, dagliga utsläppen. Det är sant, men vem skall ta ansvar för utsläpp som skedde före, säg 1980? De emissionerna lade grunden till den exponentiella tillväxt av halten av VHG vi idag bevittnar.

En av de globalt ledande forskarna i klimatpåverkan idag är svensken Johan Rockström. Han är mycket saklig i sina framställningar, även om han förenar den rollen med klimatpolitisk aktivism. I någon mån kan vi jämföra honom med den svenska fysikern Max Tegmark, som i hög (högre?) grad förenar elitforskning med politisk aktivism, i hans fall mot att tillåta AGI (Artificiell Generativ Intelligens) få ”fri händer”.

Idag får man beklaga att Universiteten i allt för hög grad är tysta, jämfört med 1960- och 70-talen. Har vi sett någon kritik från t ex statsvetare mot den rent kuppartade ansökan om NATO-medlemskap? Nej, tyst som i graven, med undantag av t ex Stranne & Parsis nyligen utgivna USA-kritiska bok.

Rockström och kollegor har i Nature i år (619:102-111) med artikeln ”Safe and just Earth system bounderies” lyft in ett rättviseperspektiv i klimatfrågan. Vänder vi på formuleringen kan den uttryckas som en fråga: ”Hur definierar vi en orättvis planetär förändring?” Vi vet mycket väl att klimatförändringarn slår hårdast mot den fattigare delen av jordens befolkning/stater, vilka inte har råd att importera föda, utan är totalt utelämnade till egen födoproduktion, mot vilken klimateffekter i form av torka eller katastrofala skyfall slår hårt. Rockström och medarbetare har nu omforumerat nio gränsvillkor från 2009 till åtta stycken, vilka inte får överskridas. Sker det äventyras ”säkerheten för mänskligheten och andra levande arter”, men inte ”bara” det utan ”överskridandet är även orättvist”. Artikeln uppskattar för 52 % av jorden landyta har två eller fler av gränsvillkoren redan överskridits, vilket motsvarar 86 % av jordens befolkning. Fyra eller fler av de åtta gränsvillkoren har överskridits och berör 28 % av den globala befolkningen.

Det är skrämmande tal som redovisas!

Artikeln kommer att diskuteras mycket framöver just genom att en ny aspekt om rättvisa förs in i riskbedömningen. Uppgifterna i artikeln är naturligtvis inte huggna i sten, men vi vet mycket väl att de globalt fattiga kommer att pressas mycket hårdare än t ex vi i Sverige, Skall vi rycka på axlarna åt det, eller problematisera frågan som Sommarvärden gjorde?

Svenska Dagbladet (10/8) redovisade påpassligt en ny Novusenkät, där 1089 personer tillfrågats om hur de ser på åtgärder mot klimatpåverkan. I stort framkom följande:

– ”Hela 96 procent av Sverigedemokraternas väljare håller ’helt’ eller ’delvis’ med i påståendet: Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp – det viktigaste är att Kina gör det.”

– ”Bland Moderaternas väljare stämmer 87 procent in helt eller delvis i påståendet.”

– ”Oppositionen däremot håller i lägre grad med om detta, men även där är det en majoritet, totalt 56 procent, som helt eller delvis håller med.”

– ”Inom regeringen och SD är det totalt 91 procent som helt eller delvis håller med om påståendet.”

Någon form av rättvisa i klimatfrågan? Glöm det, om vi skall tro på Novus. Sedan är det troligen så att propagandan att fortsätta kriget i Ukraina och Medias totala uppslutning för krig och vapensändningar bidrar till att klimatfrågan hamnar i skuggan. Det kommer att kosta stora summar när Sverige nu skall infria USA:s/NATO:s krav på militarisering och deltagande i krigsorganisationens kommande krig. Kanske även detta bidrar till inställning: Andra – läs: Kina – skall stå för klimatnotan?

Människors ekonomiska ställning och indirekt status är viktigt för många. Om man har pengar, aktier, eller äger fastigheter, vem vill då avstå från att bränna dem på hög konsumtion? Och ändå är just familjer och släkter med stora disponibla inkomster vilka ger s k klimatavtryck i en större skala. Skillnaden i konsumtion mellan den som tjänar 18 tkr/månad resp 40 är mycket stor. Till det kan läggas att många importvaror ger upphov till utsläpp av VHG utanför Sverige.

Jämlikhet är förhållandevis lätt när det gäller kön, men svår när det gäller ekonomisk rättvisa inom Sverige eller globalt. Frågan om Kina och Indien handlar mycket att peka finger åt dem. Per capita-utsläppen är en relevant fråga, och tillika en global klassfråga.

_______________

Relaterat
Vad tycker Indien och Kina i klimatfrågan?
Den rikaste 1 %-en i världen orsakar dubbelt så mycket koldioxid-utsläpp som de fattigaste 50 %-en
Vem förstör klimatet egentligen: Ryssland, Kina, Indien eller …?
Fattigare länder använder fem gånger mer pengar till återbetalning av skulder än på klimatkrisen
Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.
Varför döljs militären stora och ökande påverkan på miljö och klimat? Svenska försvarsmakten vill ha lättnader

Föregående artikelAfghanistan: Seger mot imperialismen för 2 år sedan. Vad gjorde USA/Sverige? Vad ville talibanerna?
Nästa artikelVärldspolitiken bakom Nato:s utvidgning
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

8 KOMMENTARER

 1. Vad ska man tro?

  ”THERE IS NO CLIMATE CRISIS”
  
  1600 Scientists Worldwide, Nobel Prize Laureate Sign Declaration •
  https://wattsupwiththat.com/2023/08/16/there-is-no-climate-crisis1600-scientists-worldwide-nobel-prize-laureate-sign-declaration/

  Don’t overstate 1.5 degrees C threat, new IPCC head says
  https://www.dw.com/en/climate-change-do-not-overstate-15-degrees-threat/a-66386523

  There is no real climate crisis.”
  That statement led to the cancellation of a speech that was to be given by a Nobel Prize laureate Dr. John Clauser.

  Scientists such as Dr. Clauser who express different views from the mainstream should be celebrated, not silenced, for science only advances when experts are free to think outside the box.

  https://pjmedia.com/columns/tom-harris/2023/08/05/canceling-skeptical-scientists-is-the-real-climate-crisis-n1716434

  Everything Climate
  The data and the theories
  https://everythingclimate.com/

  THE CO2 COALITION
  The CO2 Coalition was established in 2015 as a 501(c)(3) for the purpose of educating thought leaders, policy makers, and the public about the important contribution made by carbon dioxide to our lives and the economy.
  The Coalition seeks to engage in an informed and dispassionate discussion of climate change, humans’ role in the climate system, the limitations of climate models, and the consequences of mandated reductions in CO2 emissions.

  https://co2coalition.org/about/

  • Leif Elinder, tänk vilken lättnad om det stämde, men tyvärr, om John F. Clauser står det på DeSmog (”site som fokuserar på ämnen relaterade till klimatförändringar”Wikipedia)

   ”Publikationer
   Enligt hans listade publikationer, och hans profil på Google Scholar, John F. Clauser har skrivit främst inom områdena kvantmekanik och atom- och röntgeninterferometri.16

   Han verkar inte ha skrivit några peer-reviewed publikationer som direkt relaterar till klimatvetenskap. En riktad sökning på Google Scholar efter artiklar som innehåller ”klimatförändringar” skrivna av John F. Clauser gav noll resultat.”

 2. En fattig indier? Kolla hur han lever. Och det dräller av dom. Hur skulle det vara om han delade med sig till andra indier. Bara till att börja med skapa lite rättvisa. Faktum är att dessa avskum med sina hantlangare skiter i oss andra, både här och i Indien. Så låt dom själva bevisa något innan dom kommer och snackar.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mukesh_Ambani

 3. Det finns många giftiga skurkar som påstår sig vilja stoppa klimatkrisen, miljöförstöringen och den växande ojämlikheten.
    ×××××

  IEA (international energy agency) formulerar tydligt i sin World Energy Outlook 2021 rapport: ”Regeringarna behöver intensifiera sina stöd inom teknologiska nyckelområden”.  IEA ger t.o.m. exempel vilka dessa områden är – avancerade batterier, bränslen med lågt kolinnehåll, ny teknik för vätgasproduktion och direkt koldioxidinfångande från luft.

   Allt detta betyder att företagen vill att vi skattebetalare, via stödåtgärder och subventioner, ska stå för investerings- och innovationskostnader samt för ändrade affärsmodeller. Om vi inte gör detta är företagen inte beredda att ta risken att ändra sina affärsmodeller eller ta kostnaderna för innovationer och investeringar. I den privata företagsvärlden råder åsikten att bidrag till arbetslösa, sjuka och hemlösa leder till lättsinne och bristfälligt ansvarstagande. Men vad är då bidrag till företagsvärlden? Varför är företagsvärlden inte villig att ta ekonomiska risker själva längre? Varför förstår inte företagen i Business for Nature vad som måste göras – de som faktiskt påstår sig vilja stoppa klimatkrisen, miljöförstöringen och den växande ojämlikheten? De bör ju faktiskt veta orsaken till de pågående kriserna.
   
  Som exempel: Bekämpningsmedelsföretagen (4 av världens största ingår i Business for Nature) har alltså inte redan förstått att deras verksamhet är en av de mest kraftfulla miljöförstörarna. Bekämpningsmedel är gift som förstör – de selekterar inte i den biologiska mångfalden – de förstör den biologiska mångfalden. Ibland motverkar de t.o.m. sitt eget syfte genom att stimulera utvecklingen av toleranta och resistenta skadegörare som har stor möjlighet att rubba den redan utsatta ekologiska balansen. 
   
  Logiken kan tyckas halta något i näringslivets resonemang. Ska företagen alltså vänta på att världens politiker fattar beslut om lagar som förbjuder företagens nuvarande inriktning och att först då kommer företagen att genomföra investeringar, innovationer och nya affärsinriktningar. Vore det inte bättre att starta redan nu. Bekämpningsmedelsföretagen borde veta att nuvarande affärsmodell måste fasas ut – snabbt. Vet man inte vad man måste satsa på imorgon som är skonsamt mot miljön och därmed det vi kallar vår natur? Vet inte alla branscher som står för stora utsläpp av växthusgaser att detta inte kan fortgå utan måste stoppas i alla led omedelbart? Måste alla innovationer utgå från förbud? Eller vet företagen att världens politiker inte kommer att kunna enas och stifta för världen enhetliga lagar som förbjuder alla verksamheter som inte gynnar ett önskat klimat eller en önskvärd miljö eller jämlikhet (hur nu den ska se ut?). Deadly embrace kallas det när två eller flera parter som kopplas samman binder upp varandra utan att komma loss. Medan ingen gör något kommer klimatet och miljön att skena vidare mot okända destinationer.  

  Business for Nature är en organisation som består av över 1000 företag runt om i världen och tillsammans med ett antal ideella organisationer uppmanas politiker att fatta beslut så att företag kan investera, innovera och byta affärsinriktning för att rädda världens biologiska mångfald och skapa en hållbar utveckling.
   
  WBCSD är överorganisation till Business for Nature. WBCSD betyder World Business Council for Sustainable Development. WBCSD består av över 200 stora globala företag – ex. Basf, Bayer, Du Pont,  Syngenta (för att nämna några av världens största tillverkare av bekämpningsmedel) samt BMW, BP, Chevron, Shell, Daimler (för att nämna några företag i olje- och bilindustrin). WBCSD vill ta sig an tre utmaningar – klimatkrisen, miljöförstörelsen och den ökande ojämlikheten i världen.

  Men företagen ställer villkor för att bli klimat- och miljövänliga.

  Mycket av vår nya gröna kraft ska komma från odling av energigrödor. Dessa gröna grödor ska göra ett redan grönt jordbruk ännu grönare. Genom ett ökat behov av odlade växter för både livsmedel och bränsle, kommer dock större arealer jordbruksmark att behövas. Man får också förmoda att detta kräver en ytterligare intensifiering av odlingen. Eftersom energigrödor inte ska ätas kommer alla sätt att skydda dessa grödor att användas d.v.s. intensifieras. Men, också livsmedelsproduktionen måste drivas upp i ett högre tempo. Dessa grödor måste också skyddas d.v.s. skyddas mot alla sjukdomar och skadegörare inklusive ogräs. Sjukdomar och skadegörare måste alltså elimineras.
   
  I vår nya gröna, hållbara värld måste vi människor skyddas mot ett allt aggressivare klimat, som hotar förstöra våra möjligheter att leva som vanligt. En aggressivitet vi i och för sig själva har skapat. Vi uppmanas att tänka hållbart. Allt vi använder från naturen d.v.s. växter och djur går ju att ersätta med nya växter och djur. Alltså, tänk grönt och hållbart.
   
  Men – tänk om det gröna hållbara inte håller. Tänk om en intensivare odling av växter istället blir en ny aggression mot den tillvaro vi vill värna. En intensiv produktion av växter kräver inte bara skydd mot skadegörare utan mycket sötvatten. Men tänk om sötvattenresurserna sinar. Och, tänk om nödvändiga mikronäringsämnen och mikroorganismer i den odlade marken sinar. Och, tänk om skyddet av växterna, som odlas blir så bra att skyddet även drabbar många av de djur och växter som inte är inblandade i odlingen. Kanske ska vi fråga oss: Vad består det som kallas växtskydd av? Det består av pesticider eller, med annat ord, bekämpningsmedel. Det består också av genetiskt modifierade organismer (GMO) d.v.s. genetiskt förändrade grödor, som ska vara toleranta eller resistenta, d.v.s. motståndskraftiga, mot sjukdomar eller skadegörare. Genetiskt förändrade grödor, som inte blir sjuka eller skadade, låter ju fantastiskt bra. Men, det finns tyvärr en baksida. Naturen, d.v.s. växter, djur och annat levande, är så vist eller olyckligt inrättad, så snart hittar den nya vägar som går förbi skyddet. Detta borde vi ha lärt oss. Vi har orsakat utveckling av antibiotikaresistenta sjukdomsbakterier genom överanvändning av antibiotika. Detta betyder att antibiotika inte längre fungerar mot vissa förändrade sjukdomsbakterier. Användningen av antibiotika har inte varit hållbar. Läkemedelsbolagen utvecklar vacciner mot farliga virus. Vi borde ha lärt oss att virus förändras och därför måste nya vaccin utvecklas.
   
  Många har i sina trädgårdar använt något som kallas Roundup mot s.k. ogräs. Roundup är ett bekämpningsmedel som dödar ogräs. För lantbruket finns det särskilda genetiskt förändrade grödor som ”gjorts” toleranta mot Roundup. Dom kallas Roundup Ready Crops. Dessa grödor kan lantbrukaren spruta Roundup på utan att det gör något. Men, ogräset dör. Fint va? Tyvärr har det börjat dyka upp ogräs som inte bryr sig om Roundup. Detta ogräs tar sig förbi giftet och tar över marken. Det toleranta ogräset har blivit så hållbart så att det inte längre går att bruka jorden. Inte så bra!
   
  Många av de bekämpningsmedel som används intensivt utvecklar tolerans hos de skadegörare de ska bekämpa. Vad gör den lantbrukare som drabbas då? Sprutar ännu mer? Eller, sprutar med nya starkare bekämpningsmedel? Detta låter knappast hållbart – eller hur?
   
  Pesticider är alla gift, som ska döda skadegörare. Men tyvärr ingår skadegörare bara som en del av en mycket större grupp med liknande egenskaper. Nervgifter som ska döda skadegörare genom att skada nervsystemet skadar givetvis alla organismer med nervsystem och det är i stort sätt alla djur från insekter till människor.
   
  Det vi borde veta är att alla organismer, såväl växter som djur, har otroligt många livsavgörande fysiologiska funktioner gemensamma. Och, det finns, som det bästa exemplet, bara ett sätt att överföra arvsanlag, d.v.s. ur ett DNA skapa ett nytt DNA, från en generation till nästa. Denna funktion är avgörande för fortsatt liv och har funnits sedan liv skapades på jorden. Den har inte bara ärvs från art till art utan för allt liv på jorden. Det är lätt (eller svårt) att tänka sig att alla organismer på jorden i alla tider har samma ursprung. Störs denna funktion allvarligt blir det inte kul.
   
  Men elektrisk kraft, den kan ju produceras, om inte grönt, så i alla fall hållbart? Det finns vindkraftverk. Det finns solpaneler. Det finns kärnkraft. När det blåser kan vätgas produceras. Vätgasen kan producera elkraft när det inte blåser. Kärnkraft kan användas både när det blåser och när det inte blåser. Den kan användas både när solen skiner och när det är mörkt. Hållbarheten hos de olika kraftkällorna kan ses på olika vis. Vind- och solkraft kan nog betraktas som tämligen ofarliga åtminstone jämfört med kärnkraft. Kärnkraft hur säker den än påstås vara måste kringgärdas av rigorösa, hållbara säkerhetslösningar. Kärnbränsle ska brytas och transporteras. Kärnkraftverken ska laddas, drivas och bränsle ska bytas. Utbränt kärnbränsle ska lagras. Rigorös övervakning och noggrant underhåll ska säkerställa driften. Det utbrända kärnbränslet ska lagras säkert i tiotusentals år. Hållbart? När ett kärnkraftverk inte längre är säkert måste det avvecklas och allt måste saneras. Hållbart?
   
  Det är alltså två krav som karaktäriserar den nya, hållbara världen. Grön och hållbar kraft till allt som exempelvis tillverkning, byggnader, jordbruk, transporter och hushåll samt en grön och hållbar miljö som förutsättning för vår existens.
   
  Delar av landets skarpaste hjärnor d.v.s. intelligentian, har uttryckt sin oro över att ungdomar skolkar och ägnar sig åt vuxenfrågor istället för att gå i skolan och bli lydiga samhällsmedborgare. Lydiga samhällsmedborgare protesterar mot höjda bränslekostnader, låga löner, långa vårdköer, dyr el och allt annat som har med höga priser att göra. En vuxen lydig samhällsmedborgare röstar på det parti som bäst står för ens åsikter om det goda samhället. Men, är det goda samhället grönt? Och, är det goda samhället hållbart? Eller är det goda samhället varken grönt eller hållbart – bara billigt och som vanligt?

    Text hämtad från 
  https://giftfritt.se/default.aspx?sidtyp=artikel&websida=giftfritt

 4. Visst är det självklart att vi inte kan se Sverige som en liten isolerad del av världen….
  En viktig uppgift för oss i Nej till Nato och i alla fredsorganisationer, det är att peka på sambandet mellan krig och krigsindustrins påverkan på klimatet. Vi måste berätta för alla klimataktivister att en värld som ständigt befinner sig i krig aldrig någonsin kan lösa problemet med klimatet. Och vi måste peka ut den verkliga fienden, dvs den lilla klick neokoner som finns främst i USA som styr också EU och Natoländernas politik.

  Men hur gör vi det? Jo vi måste visa att “Vi behöver inte Nato för fred, Nato behöver oss för krig”.

  Och då måste vi också berätta att kriget i Ukraina handlar om att USA/Nato för ett proxykrig (krig genom ombud) i Ukraina för att komma åt och råna Ryssland på dess tillgångar.

  Det här har exempelvis inte de ungas frontfigur Greta, som har varit så duktig och fått med sig världens ungdomar, förstått. Men hur skulle Greta kunna göra det? Då hon och hennes föräldrar och säkert hela hennes omgivning gör som majoriteten av oss, bildar vår uppfattning på det som förmedlas av medierna.

  Läser ett inlägg av en Arch Bungle på bloggen Moon of Alabama, han räknar upp över hundra lögner som han har läst i medierna om kriget i Ukraina i “angloamerikanska tidningar”. Och de är exakt sådana som förmedlas i Sverige.

  Se exemplen nedan:
  ”Putin är en diktator. Han detaljstyr varje enskild aspekt av det ryska samhället fram till frontlinjestriderna
  Putin är Ryssland och ”Ryssland är Putin”
  Ryssland / Putin är isolerad från det globala samhället
  Den ryska ekonomin är obetydlig
  Sovjetunionen var ett imperium och Ryssland försöker återställa sin imperialism
  Putin är en ”ligist” och en ”mördare”
  Ryska militära operationer har en nackdel på natten på grund av sämre mörkerseende
  Ryssland svälter världen genom att dra sig ur spannmålsavtalet
  Oljepristaket, som trotsar alla lagar om ekonomisk tyngdkraft, har varit förvånansvärt effektivt för att strypa ryska oljeintäkter
  Ryssland håller på att få slut på artilleri/drönare/stridsvagnar/män Ryssland räddar mikrochips från diskmaskiner
  Putin är döende av Alzheimers/Parkinsons/Cancer
  Ryssland stjäl miljontals ukrainska barn och för bort dem till ryskt territorium
  Putin äter hjärnor tillagade av Prigozine
  Prigozine var Putins kock (bokstavligen)
  Ryska armén är demoraliserad och på gränsen till myteri
  Putins inre krets planerar en kupp mot honom (Det går lika långsamt som SMO eftersom de också tror på den långsamma slipmetoden)
  Putin var ansvarig för lägenhetsbombningarna i Moskva
  Ryska armén är inkompetent och dåligt utbildad
  Rysk satellittäckning av slagfältet är dålig, så fattiga stora delar av Ukraina är helt osynliga för dem
  Ryska armén har dålig målprecision. Så illa att inte ens en stor CEP och en salva hjälper
  Ryssland riktar medvetet in sig på civila
  Ukraina riktar sig inte mot civila.
  Putin förbereder sig för att kolonisera Afrika.
  Wagnergruppen är på något sätt inblandad i kuppen i Niger
  Ryssland har i stor utsträckning använt klustervapen sedan starten av SMO
  Ukraina har ett artilleriövertag gentemot Ryssland (juli/juni 2023)
  NATO-taktik är överlägsen rysk slagfältstaktik
  Putin har dålig koll på strategin HIMARS-missilsystemet kommer att vara en ”spelväxlare”
  AFU har ”halvomringat” de ryska styrkorna i Bakhmut/Artyomsk
  Byraktar kommer att vara en spelväxlare (För på något sätt lyckades turkarna utvecklas från kebabtillverkare till avancerad dronetillverkning. Vilka tror de att de är, iranier?)
  F16 kommer att vända striden till Ukrainas fördel….”
  Osv osv osv han räknar upp över 100 och andra kommentatorer från västvärlden räknar upp fler och fler.
  Inte på ett enda ställe har man kunnat läsa eller höra sanningen som är, som någon nyss påminde om “Ryssland slåss för sin rätt att vara ett suveränt land.”

  Och inte finns det ett enda parti till vänster som förstår det här i Sverige, med påföljd att landets vänster som 2003 samlades 17000 för att protestera mot USA:s krig i Irak, nu går i Pridetåg eller med Black Life Matters- istället för i anti-Natodemonstrationer.
  —————————————————–
  Utan FRED kommer vi aldrig någonsin att kunna lösa frågan om klimatet.
  Men det finns hopp. Och det hoppet står de länder för som sluter sig samman för en MULTIPOLÄR värld. En värld i vilken alla länder samarbetar fredligt med varandra.

  Ryssland vill vara delaktig i en sådan värld. Så man skulle kunna säga att de ryska soldater som slåss i Ukraina gör det för hela mänskligheten.

  En MULTIPOLÄR värld är raka motsatsen till vad de styrande som finns främst i USA vill ha. De vill ha en UNIPOLÄR värld. Med rätt att agera i världens alla länder, som nu i Niger. Landet har stora naturtillgångar, som uran, som nu används för att berika ett litet fåtal i väst, samtidigt som Niger har den näst fattigaste befolkningen i världen.

  Kina är stark förespråkare för en multipolär värld. Och samtidigt så verkar de klimatförändringarna på stort allvar. Kinas fasta beslutsamhet att satsa på grön energi i en ny era – Global Politics

  Det kommer inte att bli enkelt att skapa en multipolär värld, någon sa att “Lulas situation (för att kunna göra sig av med det amerikanska inflytandet) i Brasilien var som att simma bland giftiga korallrev och hungriga hajar”.

  Men vi är tvungna att börja hjälpas åt med det! Hoppas att anti-Nato rörelsen och Fredsrörelserna nu på vartenda möte betonar sambandet med klimatet. Så att inte Greta gör om misstaget att alliera sig med någon som inte bryr sig ett dyft om framtida generationer.

  Förresten, på Gustav Adolfs torg möte den 23 mot Nato i Göteborg!

 5. Rättvisa måste sägas också innehålla alla folks rätt till ett hållbart jordbruk, mat, vatten till hushåll och djur liksom odling och en anständig miljö.

  Många stora företag av idag går faktiskt inte och väntar på att långsamma politiker skall lämna petroekonomin och kärnkraften bakom sig; de investerar och forskar redan långt före de mest saktfärdiga
  populistpolitikernas vurm för bensinbilar. Snart kommer nämligen Volvo inte tillverka en endaste bensindriven Volvo till försäljning. I Norge, det mest skyldiga landet i Europa till oljeuppumpad växthuseffekt, säljs majoriteten av bilarna som elbilar som drivs av Norges omfattande vattenkraftsystem.

  Rättvisan rör framtida generationer. Ett mål bör vara: att inte slå upp en enda ny oljekälla att borra i, inga nya kolgruvor och inga nya fossilgasfyndigheter som ÖPPNAS. Det är där vi bör börja.

  Inför internationella lagar mot olje- och gasprospektering! D.V.S. INGA NYA OLJEKÄLLOR, KOLGRUVOR OCH GASFYNDIGHETER!

 6. Min bedömning är att ”klimatfrågan” av politiska skäl blivit till en särskild angelägenhet för demokratin.
  Därför det är i de så kallade ”demokratiska” och ”frihetliga” länderna som denna klimatfråga är har gjorts till en central angelägenhet.
  Som av sin natur blivit både prekär och ömtålig.

  Förrädarmentalitet råder mot dem som bara törs ifrågasätta.
  Ungefär som på samma sätt ifrågasätta kommunism i ett land som befästs av Proletariatets Diktatur.
  Rättning i ledet annars korrigering.

  Näst kommunismen är nog klimatfrågan den största utmaning den europeiska Västerlänningen haft. Eller skapat.

  Västvärlden, den del av Världen som SVT Public Service mer än gärna kallar ”Omvärlden” verkar klimatfrågan vara någon slags sammanhållande länk medan den lilla (?) resten som finns kvar av den Stora Världen mest tycks betrakta spektaklet som publik.

  Den extrema vädersommaren?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-har-de-extrema-vaderhandelserna-slagit-mot-europa

  Nja, jag tycker de överdriver.
  Förresten, vad blev det av den där heta sommaren som lovades av meteorologerna i början av året?

  Jag tror istället det är väder.
  Som växlar som vädret alltid gjort.

  • Fast det finns ju verkligen ETT land som tar inte bara diskussionen om växthuseffekten på allvar, utan som dessutom till kvantiteten leder den nya gröna teknologin: och det är KINA! Det åtminstone till grunden realsocialiatiska (men knappast kommunistiska) Kina gör mer än någon annan stormakt och industrination för den nya gröna ekonomin.

   • Grön teknologi och grön ekonomi.

    Det är verkligen intressanta begrepp du kommer med.

    Grön teknologi som eldrivna fordon och kanske fartyg i framtiden samt solceller och vindkraftverk fordrar fossila bränslen och mineraler för sin framställning.

    Oftast hämtas dessa resurser i det globala syd som då får bekosta det globala Nords teknologi och välfärdssamhällen.
    Är ett sådant utbyte hållbart?

    Fattiga tvingas tvätta de rikare samhällenas samveten.
    När samvetet är renat slår man sig för bröstet och menar det är vårt ansvar att leda världen.

    Det är frågan om den här nya ”gröna ekonomin” faktiskt fortfarande bygger på den Europeiska kolonisationen.

    Fattiga länder får betala välståndet i de rikare länderna som exempelvis Europa och USA.

    I Afrika ser motståndet mot denna utsugning och kolonialmakt att växa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here