”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU”

16
1457

Detta är en replik på Tomas Kåbergers artikel i ETC Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU”

Redaktören: Tomas Kåberger, född 1961 i Göteborg, är en svensk fysiker med industriellt och akademiskt engagemang inom energi och miljö. Han är professor vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för Fysisk resursteori[1]. Kåberger har ofta figurerat i den aktuella debatten bland annat som generaldirektör för Energimyndigheten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_K%C3%A5berger

 Hur mycket ligger det i Tomas Kåbergers argumentation ETC:s Ledarartikel 6/3 2023? Utgångspunkten i artikeln är följande:

”Den bild Putin vill sprida är att de höga elpriserna i Europa under 2022 beror på grön energipolitik, att kärnkraftsavvecklingen är vettlös, och att klimathoten är överdrivna och att vi blir fattigare utan fossila bränslen.” [i]

Upplägget i artikeln är att visa att detta är felaktigt. Den första frågan man bör ställa är därför om detta är en korrekt beskrivning av vad Rysslands president vill sprida. Jag har inte uppfattat att det är som Tomas Kåberger (TK) skriver. Det saknas källor i artikeln som visar att det är så. Jag letade på nätet och skickade därefter en fråga till TK. Jag fick svar i form av några länkar som inte gav ett acceptabelt stöd för hans påståenden.

Påståendet består av fyra delar:

 1. ” de höga elpriserna i Europa under 2022 beror på grön energipolitik”. Det finns artiklar som beskriver vad den ryska presidenten sagt som är i linje med det, men de är från oktober 2021 [ii] och avser andra grundvillkor än de som gällt under 2022. EU hade valt att tillämpa spotpriser i stället för kontrakt med fasta priser. Spotpriserna steg hösten 2021 och lagren i flera EU-länder hade inte fyllts på ett normalt sätt inför vintern. Priserna steg och diskussionen handlade om vad den ökningen berodde på. Under 2022 har EU, USA och Storbritanniens hårda sanktionspaket varit den viktigaste faktorn bakom prisökningarna. [iii]
 2. ” att kärnkraftsavvecklingen är vettlös”. Detta verkar vara såväl en feltolkning av tanken bakom ett citat som en felöversättning av detsamma. I en av de källor TK hänvisar till finns ett citat av Putin som ligger nära det som TK påstår. ”Does it make any sense,” Putin asked, ”to close down nuclear generation in one place while on the other side of the fence, on the neighbouring territory, nuclear is flourishing?” [iv] Putin syftade på att Tysklands granne Frankrike hade mycket stor kärnkraftsproduktion. Det är i så fall inte ett allmänt fördömande av kärnkraftsavveckling utan mer specifikt när det gäller de specifika villkoren i Tyskland och dess närområde.

Dessutom kan ett uttryck som ” it does not make any sense to” översättas till: ” det är inte meningsfullt att eller ”att det inte är någon idé att”. Jag har inte hittat någon översättning som använder ordet vettlöst – det är ett mycket starkare ord.

 1. ” att klimathoten är överdrivna” Ja, sådana ståndpunkter har i alla fall tidigare uttalats från rysk sida. Det är dock inte så enkelt eftersom Ryssland har ställt upp på att sträva mot CO2-neutralitet – om än på längre sikt än önskvärt (vilket definitivt inte bara gäller Ryssland). [v]
 2. ”att vi blir fattigare utan fossila bränslen” Ja, det har han sagt i olika sammanhang. Det är dock svårt att avfärda. Det faktum att 80-85% av den energi som används globalt kommer från fossila bränslen kommer det naturligtvis att medföra stora ekonomiska problem om det ska ersättas på relativt kort tid.

När det gäller rysk påverkanskampanj hänvisar TK till en artikel i Expressen med citat från bl.a. MSB. Påståenden om ryska påverkanskampanjer är vanliga i svensk press men har en mycket svag grund. [vi]Ett större problem i sammanhanget är att artikeln i Expressen inte tar upp den ”bild Putin vill sprida” utan att ryska ambassaden länkat till artiklar som visar att svenska företag fått ekonomiska problem som en följd av ökade priser på energi.

Vidare skriver Tomas Kåberger:

” Om det var sanktionerna mot Ryssland, minskad fossilimport och höga fossilbränslepriser som drabbade Europas elpriser – då borde elproduktionen med fossila bränslen ha minskat. Men den fossila elproduktionen i Europa ökade 2022 efter att tidigare ha minskat, när förnybar el ökat snabbare än elkonsumtionen.” Ja ’ceteris paribus’ (’allt annat lika’ som ekonomer brukar säga) så är det korrekt att ” minskad fossilimport och höga fossilbränslepriser” borde ha medfört minskad elproduktionen baserat på fossila bränslen. Ceteris paribus-villkoret är dock inte uppfyllt. Som framgår lite längre ner i artikeln har problem med kärnkraften i Frankrike medfört ett bortfall på 80 TWh och minskade vattenflöden i Alperna ett bortfall på 60 TWh.

Jag har uppfattat den syn som Vladimir Putin presenterat som att prisökningarna under 2022 på energi, globalt och inom EU, beror på sanktionerna inte vissa svarsåtgärder eller mindre nedstängningar. Första omgången av sanktioner infördes redan 25/2 2022, dvs de var mycket väl förberedda och tillhör de mest omfattande sanktionerna i världshistorien. Putin och andra ryska representanter har gång på gång deklarerat att det inte är Ryssland som stängt kranarna. Gas har t.ex. flödat i ledningar genom Ukraina och Polen. Ryssland har hela tiden erbjudit gas genom Nord Stream 2 även när det med hänvisning till reparationsbehov under perioder varit begränsat eller ingen gastransport genom Nord Stream 1. Efter sprängningen av Nord Stream 1 och 2, när det visade sig att en av ledningarna var oskadad, erbjöd sig Ryssland att leverera gas den vägen. Ryssland har också deklarerat att sanktionerna misslyckats med det uttalade syftet att knäcka den ryska ekonomin och att länder som Tyskland har drabbats hårt. [vii]

Att först ge felaktig beskrivning av vad någon vill visa och därefter argumentera för att den bilden inte stämmer med verkligheten är ett klassiskt debattrick. Jag slutade prenumerera på ETC för många år sedan eftersom den tidningen saknade förmåga att analysera vad som pågår i världen och jag har inte sett skäl att ändra min bedömning.

Lars Drake

[i] Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU | Dagens ETC

[ii] Putin blames EU green policies for energy price spike – EURACTIV.com

[iii] Hur många kommer att dö av sanktioner? – Synapze, Missriktade och ineffektiva sanktioner – Synapze

[iv] Putin: German nuclear phase out ’does not make any sense’ : Energy & Environment – World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

[v] Som föregående

[vi] Anmälan av bristande kvalitét i forskning (UU och UI) DEL 1 – Synapze, Anmälan av bristande kvalitét i forskning DEL 2 – Synapze, Svar angående Martin Kraghs artikel om rysk påverkansoperation – Synapze

[vii] Putin says Russia will emerge stronger, sanctions will rebound | Russia-Ukraine war News | Al Jazeera

Föregående artikelDet är Zugzwang för Biden i Ukraina
Nästa artikelRysk missil träffar strategisk 80 meter djup NATO-bunker

16 KOMMENTARER

 1. Lars Drake har alltid bra repliker och texter, den här gillar jag väldigt mycket eftersom jag inte tål ETC:s grönblåa finsalong med ett lätt rött sken någonstans i en vrå.

  • @Carina Lundström

   Du skriver: ”. .. inte tål ETC:s grönblåa finsalong med ett lätt rött sken någonstans i en vrå.”

   En sådan underbar kommentar. Instämmer helt.

 2. Även jag har gjort liknande analys. ETC ”jamsar” med i den ”regelbaserade världsordningen”.

 3. TK försöker använda guilt by association eller epitet ”Putinkramare” på alla soom inte tycker samma som honom. Förbud av att använda Glyfosat i Ryssland. vad anser DU?

 4. Alla inlägg eller artiklar som skriver ”Putins” istället för ”Rysslands” avslöjar sig direkt som propaganda och jag slutar läsa eller lyssna.

  De deltar, medvetet eller omedvetet, i krigspropagandans centrala princip av demonisering av fienden. NATO har alltid gjort så. Det är inte bombing av Serbien eller Libyen utan av ”Milosevic” och ”Khadaffi”, det är inte krig eller utsvältning (”sanktioner”) av Irak och Syrien utan det handlar bara om att ”stå upp mot Saddam/Assad”.

  Det blir så mycket enklare då att motivera krig. Bara vi får bort den där Putin/Milosevic/Saddam/Assad så är alla bomberna, allt dödandet motiverat, då är allt rättfärdigat!

  Och det är ju så oerhört mycket enklare och mer klick-vänligt för kvällspressen att fabulera ihop fantastiska skräckartiklar om den onde diktatorns ondska.

  Det fanns en tid när man i Europa kunde beskriva ett helt folk som onda. Tack och lov är detta inte acceptabelt nuförtiden, men den moderna versionen att fokusera allt det offentliga hatet mot en enda man – den galne diktatorn – är ju minst lika effektivt som legitimering och motivering för krig.

  Så när artiklar om Ryssland väljer att skriva ”Putin” istället för Ryssland, då vet jag att jag antingen har att göra med en propagandist för krigshetsarna, eller med en aningslös medlöpare. I båda fallen är det omöjligt att ta hens artikel på allvar.

 5. Det är bättre för miljön med naturgas transporterad i rörledningar än flytande naturgas transporterad med oljedrivna fartyg.
  Dessutom måste den gasen kylas ned för att övergå till flytande form.
  Jag föreställer mig det går åt massor av energi bara för att genomföra den tillfälliga energiomvandlingen.
  De här processerna gör den flytande gasen också betydligt dyrare.

  Utan Ryssland kommer Väst och Europa göra dåliga affärer vilket kommer visa sig genom lägre ekonomiskt tillväxt tillsammans med högre priser.
  De här sämre förhållandena slipper USA som istället kan öka sin marknad i Europa.
  Troligtvis inom energiområdet och genom ökad vapenförsäljning.

  När ska folk här börja förstå den transatlantiska länken börjar kosta mer än vad den smakar?

 6. etc är en kulturmarxistisk/washingtonsk blaska. Vad fysikern..skulle sagt är att Putin har rätt om kärnkraften och att Nordpol/elbörsen är orsaken till de psykopatiska elpriserna, en elbörs frambeordrad av finans’geniet’ rotschild som äger alla börser i väst. Sverige har ÖVERSKOTT på elproduktion men tvingas skicka ut all produktion på Nordpol. Detta vet fysikern el borde veta, och etc, men eftersom bägge tydligen är vasaller (el extremt okunniga) så gör de en falsk flag.

  Jörgen Andersson, en i riksdan, föreslog ett 5e elprisområde (det enda vettiga förslag jag hört därifrån, på 23år), där kWh skulle gå ut till Nordpol, e f t e r att Sverige fyllt sitt energibehov. Idag är det alltså tvärtom, och svenskarna får köpa sina egna småsmulor till ett 1000% högre pris. Det kallar jag psykopati.

 7. Man kan väl bara konstatera att hade Sverige haft kvar kärnkraften hade vi kunnat vara EU:s el-baroner och tjänat storkovan. Den här Kåberger kan ju knappast vara påläst i ämnet eftersom det mesta han påstår är rena lögner eller desinformation. Troligtvis är propagandan viktigare än sanningen i Etc som är helt beroende av skattebidrag för att överleva vilket nog förklarar det mesta av desinformationen i innehållet som alltmer börjar likna den i övrig fulmedia!

 8. Så patetiska ärligt talat. Men vilka renodlade åsnor. Detta har pågått före krisen också jämt och ständigt genom åren. Varje gång Putin höll sina viktiga mästerliga tal genom åren före krisen,fick man INGET veta,då den korkade massmedia hemma ENDAST plockade ut något meningslöst mening och vinklade det HELT åt skogen fel med lögner desinformation och propaganda. Patetiska och renodlade åsnor ärligt talat

 9. Om det stämmer att ETC överlever på statliga bidrag, har vi troligen förklaringen till att skribenten Kajsa avskedades efter sin grävande artikel om Ukrainas krigsbrott. Det telefonsamtal chefredaktören Gustafsson hänvisar till bör alltså kommit från presstödsnämnden. Samtalet bör alltså innehållit kravet: Avskeda – eller bli av med presstödet!
  Om det vore något krut kvar i Ehrenberg, hade han anmält presstödsnämnden till JK/JO!
  Den stora frågan är hur vi bekämpar den censur media ägnar sig åt – så tydligt uppvisad av Anders korrenspondens med – som bör vara SR:s – utrikeskorrenspondent i Ukraina.

  • Psykopati åt sido, så tror jag att det kan vara samma fenomen som Udo Ulfkotte har berättat om i sin bok ”Gekaufte Journalisten” [Köpta journalister], vilken beskriver hur journalister mutas på ett väldigt subtilt sätt, vilket säkert kan tilltala många av dem.

   Det finns en annan möjlig anledning också, nämligen för mycket betraktelser av annan fulmedia. Medier håller ofta koll genom andra medier och vilseleds då av mängden desinformation, i kör. En journalist från SR uttryckte detta när jag iuntervjudae henne och tyvärr fungerar hjärnan så. Den går inte på kvaliteten. Det är så hjärntvätt fungerar. Detta kallas även massformation, grupptänk etc.

   Den kognitiva dissonansen som inträffar när man vaknar är inledningsvis så pass motbjudande att man istället väljer att svälja alla lögner. Att sova vidare innebär dessutom att man slipper utmana prestigen av att ändra åsikt. De storvulna journalisterna har ofta särskilt stora prestigefyllda egon som drar sig för detta. Det är särskilt svårt för dem.

   Detta är den första och största lögnen man bör förstå för att bli en sann och hederlig människa! https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2021/10/20/olika-former-av-logn-del-0-kognitiv-dissonans-undvikande-av-obehaglig-sanning/

   Det är dock aldrig fel att ändra åsikt. Tvärtom. Vetenskaplighet kräver att man har den förmågan. Den store filosofen Bertrand Russell gjorde en stor poäng av att ändra åsikt offentligt.

   • Där har du en mycket viktig poäng Martin! Just att journalister i så hög grad leker följa john. Det är ju inte så krävande. Och när du som nyexad, ambitiös journalist tillräckligt många gånger blivit knäppt på näsan av din chefredaktör, så, vad ska du göra? Vill man ha jobbet kvar, upphör man snart med mödosam grävande journalistik och faller in i trallen om ”vad folk vill ha.” Vad gäller ETC gav jag upp för några år sen efter en ganska lång mailväxling med Johan – iofs ganska intressant. Men när jag märkte hur han duckade t ex för CIA:s inblandning i statskuppen i Kiev 2014, trots välgrundade fakta, sa jag upp prenumerationen. ”Konspirationsteoretiker göre sig icke besvär”…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here