Kreml reagerar på påståendet om sabotage av Nord Stream

8
1365

Media inklusive Aftonbladet, Expressen, Nyhetsbanken och Globalpolitics.se publicerade igår nyheten att den välkände och mycket meriterade grävande journalisten Seymour Hersh publicerat en artikel som säger att USA och Norge i samarbete förstörde den viktiga Nord Stream-gasledningen Hur USA slog ut Nord Stream-rörledningen.

En ny artikel som påstår att USA har en roll i explosionerna understryker behovet av en internationell utredning, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov.

Ryssland är oroat över försöken att i tysthet avveckla utredningen av förra årets explosioner på gasledningarna i Nord Stream.  En rapport av den berömda amerikanska undersökande journalisten Seymour Hersh, som skyller sabotaget på USA, borde sporra försöken att ta reda på vad som hände, betonade han.

Artiklar som den av Hersh visar ”behovet av en öppen internationell utredning av denna exempellösa attack mot denna kritiska infrastruktur”, sade Peskov till medierna på torsdagen. ”Det är omöjligt att lämna detta utan att hitta förövarna och straffa dem”.

Ryssland har redan talat om uppgifter som ”pekar på att anglosaxarna [USA och Storbritannien] är inblandade” i den här händelsen, och det finns ”vissa överlappningar” mellan denna information och rapporten från den Pulitzerprisbelönade journalisten, sade Kremls talesman.

Peskov hävdade att även om Hershs journalistiska undersökning inte kan betraktas som källmaterial, ”är det en mycket viktig del, som … måste provocera fram en påskyndning av den internationella undersökningen”.

Men vi bevittnar tvärtom försök att tyst avveckla en sådan internationell utredning”.

I bombrapporten, som offentliggjordes på onsdagen, hävdades att USA låg bakom sprängningarna mot Nord Stream-ledningarna. En välinformerad källa berättade för Hersh att sprängladdningar placerades på rörledningarna i Östersjön redan i juni 2022 av amerikanska flottans dykare under täckmantel av en Nato-övning, och att de detonerade i slutet av september.

Sabotaget av Nord Stream 1, som levererade rysk naturgas till Europa via Tyskland, tillsammans med den nyligen färdigställda Nord Stream 2, gjorde infrastrukturen obrukbar.

Separata undersökningar av explosionerna som utförs av Tyskland, Sverige och Danmark har ännu inte gett några konkreta resultat. Den tyske riksåklagaren Peter Frank sade förra veckan att till och med misstanken ”att det skulle ha förekommit en utländsk sabotagehandling [i detta fall], hittills inte har kunnat styrkas”.

MOSCOW, RUSSIA – FEBRUARY 17, 2022: Dmitry Peskov, Russia’s Presidential Spokesman / RGS Media Council Chairman, attends a press conference to start the 2022 Russian Geographical Society media grant contest. Mikhail Japaridze/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåäñåäàòåëü ìåäèà-ñîâåòà Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ñòàðòó êîíêóðñà ìåäèàãðàíòîâ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà â øòàá-êâàðòèðå ÐÃÎ. Ìèõàèë Äæàïàðèäçå/ÒÀÑÑ

Det som hände med Nord Stream-rörledningarna var ett ”mycket farligt prejudikat” eftersom ”om någon begått en sådan sak en gång kan de göra det var som helst i världen en andra gång”, varnade Peskov.

”Det finns inte så många länder i världen som är kapabla att utföra ett sådant sabotage”, tillade han.

 

Föregående artikel”Tystnad om Assange visar att medier sviker yttrandefriheten”
Nästa artikelJulian Assange åter nominerad till Nobels fredspris
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Tyvärr ser vi försök att tysta ned händelserna och att vi ”skall gå vidare”.

  Det finns äldre rykten, hos bl.a. Chomsky, att amerikanska krafter inplanterat möjliga datasystemfel i de japanska kärnkraftverken som skall slå ut dessa i fall Japan intar en alltför ”neutral” eller rentav passiv attityd i händelse av någon slags konflikt i östra Asien.

  Vi i Europa måste inse att vi är impregnerade av amerikanska maktstrukturer som anser sig vara i sin fulla rätt att behandla Europa kolonialt som några slags pseudodelstater (utan minsta rösträtt, naturligtvis).

  Attentaten, eller mer korrekt – statsterrorismen, mot europeiska infrastrukturer visar i vårt nya 21:a århundrade på vikten av att Europa av-amerikaniseras och återeuropeiseras.

  Med de eviga Natoutvidgandena går Europa strategiskt baklänges in i framtiden. Det är dags för Europa att bli politiskt, diplomatiskt och säkerhetspolitiskt herre i eget hus, och skapa goda och stabila diplomatiska och ekonomiska relationer med östra Europa, Euroasien och hela Asien.

  Den amerikanska stormakten hänger i stort sett enbart på att Europa behärskas och styrs, liksom hålls svagt.

  Varför skall vårt Europa styras av en gammal världsmaktsfullkomlig koloni?

  • Att läsa de Naucler,s kunniga och analytiska kommentarer er en av de stora behållningarna med att frekventera GP. Tack!

   På frågan ”Varför skall vårt Europa styras av en gammal världsmaktsfullkomlig koloni?”
   tror jag det det beror på att USA är mycket medvetna om Europas beroende av deras marknad, investeringar åt båda håll, etableringar och kapitalflöden åt båda håll samt Europas överskott i handelsbalansen dem emellan.
   Vill vi ha tillgång till deras marknad närd av lättfixade Dollar för att upprätthålla vår välfärd, får vi nog finna oss i att bli hunsade lydstater.

 2. Kan det vara så att de här så kallade ”undersökningarna” är/var försök att undanröja eventuella bevis och/eller att hindra ryssarna att göra egna efterforskningar på plats.
  (Senaste infon jag har är att ryssarna inte har eller har haft tillträde till platsen). Svenska åklagare har ingen jurisdiktion där så vad gör de där, har inte dessa nog med jobb hemma?

 3. En barnunge kan naturligtvis räkna ut att NATO ligger bakom sprängningen, erkannerligen USA. Idén att Ryssland självt skulle ligga bakom är absurd.

 4. Problemet för USA är att USA helt enkelt förlorar greppet i sina strävande att vara den globala diktatorn, och man är i desperat behov att på klassiskt maner hitta ett underlag för ett propaganda drev mot Kina. Man valde att bygga en propaganda kampanj på fabricerade uppgifter från Kinas forskningsprogram om klimatet där dessa forskningsballonger spelar en central roll.

  I media påstår man att Kina skulle a uppgett att det rör sig om en väderballong. En väderballong är mycket olika en forskningsballong. Forskningsballongen har betydligt mer avancerad instrumentering. Det är en felaktig och avsiktlig felöversättning. Sådana avsiktliga felöversättningar ingår som det normala i propaganda metodiken. På kinesiska står det meteorologisk ballong.

  Det visar sig nu att USA propagandaattack på Kinas forskningsprogram om klimatet, där forskningsballongen är en central del, har egentligen inget att göra med USAs skräck för spioneri. USA bedriver ju bevisligen själva mycket omfattande och intensivt spioneri. Det är helt enkelt så att USA är på reträtt överallt och i steg förlora sin forna roll som global militärdiktatur.

  Senaste exemplen, Vietnam, Solomon öarna och Kiribati närmar sig Kina. Andra exempel är förstås Ryssland, Iran, och Filippinerna, som just har skrivit på ett större avtal med Kina. Detta till trots att USA har återetablerat sig militärt på Filippinerna nyligen under hotelser.

  Ryssland brukade köpa gasturbiner från Tyskland. USA stoppade det med sanktioner. Nu tillverkar istället Iran turbinerna.

  USA misslyckades i Kazakstan och Myanmar att etablera en marionettregim som man gjorde i Kiev. USA misslyckades att etablera kontroll av Xinjiang, Tibet, och Hong Kong genom färgrevolutioner och terrorism.

  75% av FN stater vägrar att stödja USAs krig i Ukraina eller USAs sanktioner mot Ryssland.

  Andra exempel är otaliga afrikanska och latinamerikanska länder. USA förlorade sin marionett i Brasilien, Bolsonaro, och USA misslyckades med att etablera en marionett i Venezuela, Juan Guaidó. Peru har fjärmat si från USAs kontroll.

  Försöken att etablera ett alternativ till Kinas BRI projekt misslyckades även det, Kinas BRI har blivit en massiv framgång för ett flertal länder. USAs sanktionsprogram mot Ryssland misslyckades, och drabbade istället Europa svårt.

  Taiwan närmar sig alltmer Kina. KMT partiet är i Peking och diskuterar hur en återförening till fastlandskina kan genomföras. Projektet att återförena Taiwan med fastlandskina drivs nu alltså av taiwaneserna, inte från Peking. USAs marionett regim DPP har visat sig bara ha 1.5% folkstöd för sitt mål med självständighet. KMT går framåt mycket starkt.

  Samtidigt har USAs inrikes problem galopperat med utbredd stigande fattigdom och våldsamma kravaller. Även USAs egen spion och propaganda organisation CIA anser helt öppet att det är hög risk att USA står inför en väpnad revolution och omkring 60% av USA befolkningen tror nu på en revolution i USA. Flera stater, som till exempel Kalifornien och Texas har en alltmer utbredd politisk rörelse som syftar till att lämna unionen och överge Washingtons kontroll och diktatur.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here