Kunde Stoltenberg ha avvärjt Rysslands invasion av Ukraina?

19
356

Detta är ett utdrag ur en artikel av Eva Thomassen på nättidningen steigan.no: https://steigan.no/2024/05/kunne-stoltenberg-avverget-russlands-invasjonen-av-ukraina/
Av Eva Thomassen.

 

För att få svar på om Stoltenberg hade kunnat avvärja kriget måste man utgå ifrån att Stoltenberg är bekant med samarbetsavtalet från 1997. Stoltenberg är det.

Samarbetsavtalet (Grundlagen) mellan Nato och Ryssland

Samarbetsavtalet var huvudpelaren i samarbetet mellan Nato och Ryssland efter att Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes 1991. Stoltenberg vet det. Det var detta avtal som Stoltenberg i realiteten bortsåg från när han upprepade gånger före invasionen och senare nästan förlöjligade president Putin för att han pekade på just grundlagen i december 2021. För att avvärja krig med USA.

Ömsesidiga relationer, samarbete och säkerhet mellan Nato och Ryska federationen undertecknades i Paris, Frankrike (27 maj 1997).

Medlemsstaterna i Nato och Ryssland utgår från att anpassningen av CFE-fördraget bör bidra till att säkerställa lika säkerhet för alla statsparter oavsett medlemskap i en politisk-militär allians, både för att bevara och stärka stabiliteten och fortsätta att förhindra varje destabilisering. styrkor i olika regioner i Europa och i Europa som helhet. Ett anpassat CFE-avtal bör också ytterligare stärka den militära transparensen genom utökat informationsutbyte och verifiering, och möjliggöra en eventuell anslutning av nya stater. Nordatlantiska fördragsorganisationen och dess medlemsländer å ena sidan och Ryska federationen å andra sidan, nedan kallade Nato och Ryssland, kommer, baserat på ett varaktigt politiskt åtagande som gjorts på högsta politiska nivå, tillsammans bygga ett bestående och inkluderande fred i det euroatlantiska området enligt principerna om demokrati och kooperativ säkerhet.

Nato och Ryssland ser inte varandra som motståndare. De delar målet att övervinna resterna av tidigare konfrontationer och konkurrens och att stärka ömsesidigt förtroende och samarbete. Denna lag bekräftar på nytt Natos och Rysslands vilja att ge konkret substans åt deras gemensamma åtagande att bygga ett stabilt, fredligt och odelat Europa, helt och fritt, till gagn för alla dess folk. Att göra ett åtagande på högsta politiska nivå markerar början på en i grunden ny relation mellan Nato och Ryssland. De har för avsikt att, på grundval av ömsesidigt intresse, ömsesidighet och öppenhet, utveckla ett starkt, stabilt och varaktigt partnerskap.

Denna lag definierar målen och mekanismen för samråd, samarbete, gemensamt beslutsfattande och gemensamt agerande som kommer att utgöra kärnan i det ömsesidiga förhållandet mellan Nato och Ryssland.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm

Samma år som grundlagen mellan Nato och Ryssland inledde Nato samarbete med Ukraina….

Nato expanderar österut

En viktig aspekt av Natos utvidgningsprocess är relationen med  Ryssland . Från rysk sida har man argumenterat mot Natos expansionsprocess. Nato har för sin del betonat att utbyggnaden inte riktar sig mot något land. Syftet är att säkra säkerhet och stabilitet i Europa

Det råder bred enighet bland de allierade om att ta   hänsyn till Ryssland  i utvecklingen av en ny säkerhetspolitisk arkitektur för Europa. Detta måste göras genom att involvera   Ryssland  i samråd och praktiskt samarbete.

1999, två år efter att grundlagen undertecknades, blev Polen, Ungern och Tjeckien medlemmar i Nato. Slovakien, Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen och Rumänien följde 2004.

De hade alla varit medlemmar i Warszawapakten, den östra militär- och säkerhetsalliansen som var Natos motsvarighet. Warszawapakten dominerades av Sovjetunionen som hade styrkor stationerade i medlemsländerna. Pakten upplöstes i spåren av Sovjetunionens fall 1991. Varför upplöstes inte Nato?

2008. Natomöte i Bukarest. Lovar Ukraina medlemskap i Nato, men inte nu. För Rysslands skull. Premiärminister Stoltenberg, utrikesminister Støre, president Putin och utrikesminister Lavrov deltar.

2014 – USA-initierad statskupp. Även kallad ”värdighetsrevolutionen”.

År 2022 hade Nato lyckats bygga upp Ukrainas militära styrkor till att bli Europas näst starkaste. Kampen redo. Till vad? Ukraina är trots allt inte medlem i Nato.

2014 – Stoltenberg blir Natos generalsekreterare.

Under sin första vecka som generalsekreterare besöker han Polen, där han säger att Nato-trupper kan placeras ”var som helst”.

De ryska myndigheterna reagerar och anser att det är ett brott mot den grundläggande förståelsen mellan Ryssland och Nato . Ryssland vill inte alls ha permanenta NATO-baser i öst (ref. Grundlagen från 1997).

Stoltenberg menar att försvarsalliansens insatser inte kan ses som en upptrappning.

Efter att Stoltenberg blev generalsekreterare för Nato har han uppgraderat Ryssland till en fiende och lagt till Kina på listan som en ”motståndare”.

2019 – Zelenskij vann presidentvalet 2019. Han hade 2 vallöften. Fred med Ryssland och Donbass. Bekämpa korruption. Under hela 2021 kommer president Zelensky att bjudas in och delta i möten i Vita huset, Nato, EU och på säkerhetskonferensen i München. IMF är på gång. Sanktioner mot Ryssland är tydliga om Ryssland invaderar Ukraina. Biden och Nuland säger unisont att om Ryssland invaderar Ukraina måste de se till att Nord Stream 2 avdunstar. De höll det löftet.

2021 – Den ukrainska armén är stridsberedd. Stoltenberg drar fram Nato-medlemskapet för Ukraina ur byrålådan där det har legat och dammat sedan 2008. Av hänsyn till Ryssland.

Ryssland har placerat ut militära styrkor längs gränsen till Ukraina i december 2021.

17 december vill Ryssland vill ha säkerhetsgarantier och omedelbara förhandlingar för att lugna Europa och situationen i Ukraina.

Redaktör Romelsjö: Rysslands krav och förslag till rättsligt bindande avtal har publicerats på Globalpolitics.se. Vad säger egentligen förslaget till fördrag mellan Ryssland och USA, samt mellan Ryssland och Nato?

Ryssland har betonat att man har 1997 som utgångspunkt för sina krav på ett nytt arrangemang av den europeiska säkerhetsarkitekturen. Det vill säga att de vill tillbaka till tiden innan detta. I samarbetsavtalet mellan Nato och Ryssland 1997 finns inga löften om att Nato inte ska ta upp nya medlemmar.

december 2021

Stoltenberg:

I början av december 2021 hade Stoltenberg och Nato-toppmötena fått information om ett planerat datum för en rysk invasion av Ukraina: Först sades det vara januari, men det korrigerades senare till slutet av februari. I december 2021 visste vi att invasionen var planerad till februari, det vill säga om några veckor.

Trots det ansåg Natos högkvarter att det var viktigt att etablera en dialog med Ryssland, baserat på deras förslag, just för att dra ut tiden ytterligare. För Nato handlade det nu om att köpa tid.

https://borsen.dagbladet.no/video/-vi-advarte-i-maneder/79cMMcFs

Nato visste i december 2021 när en invasion skulle äga rum. Vad gjorde Nato mellan december 2021 och februari 2022 för att förhindra att en invasion ägde rum? Stoltenberg var bekant med grundlagen.  Men istället för att förhandla med Ryssland utifrån grundlagen förlöjligade Stoltenberg president Putin som just pekade på grundlagen som det viktigaste dokumentet för säkerhet och fred i Europa. Ett dokument om samarbete mellan Ryssland och Nato. Ryssland uppfattade Nato i Ukraina som ett existentiellt hot mot sin egen säkerhet.

11 september 2023

Stoltenbergs tal i EU-parlamentet

”Putin bad om ett mindre Nato. Han har fått mer Nato”.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sa till EU-parlamentet den 7 september 2023 att president Putins invasion av Ukraina var ”för att förhindra ytterligare Natos expansion längs Rysslands gränser.  ► https://declassifieduk.enthuse.com/su… ”I december 2021 skickade president Putin faktiskt ett utkast till fördrag som de ville att Nato skulle underteckna. Ingen mer NATO-expansion Det var vad han skickade till oss, och det var en förutsättning att inte invadera Ukraina. ”Det motsatta hände. Han ville att vi skulle underteckna det löftet, att aldrig utöka NATO. Han ville att vi skulle ta bort vår militära infrastruktur i alla allierade som gått med i Nato sedan 1997, det vill säga hälften av Nato, hela Central- och Östeuropa, vi skulle ta bort Nato från den delen av vår allians, och införa en typ B, eller annat klassmedlemskap. Vi förkastade det. ”Så han gick ut i krig för att förhindra Nato, mer Nato, från nära hans gränser. Han fick precis motsatsen. Han har fått mer Nato-närvaro i den östra delen av Alliansen, och han har också sett att Finland redan har gått med i Alliansen och Sverige kommer snart att bli fullvärdig medlem ”Det här är bra för de nordiska länderna. Det är bra för Finland och Sverige. Och det är också bra för Nato. Och det visar att när president Putin invaderade ett europeiskt land för att förhindra mer Nato, får han raka motsatsen.”

YouTube-spelare

Kunde Stoltenberg ha förhindrat kriget? Ja. Varför har han inte gjort det?

Föregående artikelKina & Ryssland: ”Dum är den som dumt gör”
Nästa artikelOperation Barbarossa – 83 år sedan Hitlertysklands angrepp på Sovjetunion -världshistoriens största invasion.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Stollenberg kunde självfallet varit med och undvikit HELT onödiga militära operationerna som HELT utvecklats till ett proxy krig. Stollenberg har varit en ryssofob längs fotknölarna ju länge. Han har öppet varit för att utvidga krigskåta Nato på ALLA sätt som går, där vi Sverige och Finland vore drömmen. Redan år före februari 2022 då den senila Biden vann valet gick Stollenberg upprepade gånger och sa att Ryssland och Kina är hoten och våra motståndare. Han har gått i frontlinjen vad gäller att uppvigla och krigshetsa övriga TROTS att Ukraina EJ var EU- eller Nato land. Ständigt fanns denne med i förarsätet också med ständiga uppvigling och pressa andra länder att stötta Ukraina på ALLA sätt vad gäller tunga moderna vapen. Samma med rena pengar. Där han ville att Nato länderna skulle VID SIDAN AV övriga all stödet att även samla ihop 40miljarder euro till Ukraina årligen oavsett hur många år det tar. Jag ser Stollenberg som en av anledningar till att vi gick med Nato också. Där han fick sin dröm i uppfyllelse då övriga skandinaviska länderna Sverige och Finland blev medlemmar som dom efterblivna man är. Utan MINSTA lilla fördröjning eller folkomröstning. Bara 2mån efter slutet av februari 2022 var det redan klappat och klart och ansökan skickades in i maj2022. Från stenhårt NEJ till att skicka in ansökan på ENDAST 2mån. Jag ser Stollenberg som en mycket farlig brottsling, bedragare och lögnare. Han borde sitta inlåst när man ser vad han uppviglat, pressat OCH medverkat till att förlänga och förvärra hela krisen. Stollenberg är en farlig man i mina ögon och en skicklig farlig lögnare och bedragare som HELT klart är medskyldig till att denna kris utvecklats till ett proxy krig

 2. Stoltenberg lyder under USA:s administration och har dess president som chef. USA:s intresse är ett försvagat
  Ryssland eller helt enkelt att jättelandet upphör, så att man b la kan exploatera dess rika naturresurser och
  påtvinga landet sin ekonomisk liberala ideologi, vilket påstås främja tillväxt och demokrati.
  Roffarmentaliteten hos oligarkerna under 1990-talet och 00-talet påvisade att en strikt ekonomisk nyliberal
  ideologi inte passar för Ryssland eller andra länder. Denna skapar bara stora sociala och ekonomiska klyftor,
  vilket också förekommer i Sverige.
  Hade Stoltenberg varit mer självständig och fört sin egen linje gentemot NATO-bossen USA kunde Ukraina-kriget undvikts.

 3. Ja, han kunde ha undvikit kriget i Ukraina.
  Men han lyder order från diktatorn i USA.
  Det Militär industriella komplexet som redan Eisenhover varnade för 1961.Detta MIK täljer guld med morakniv sedan länge. Det är själva kärnan i vad USA är.

 4. Stollenberg är mer eller mindre en träfigur. Springpojke, betjänt, brevbärare – det är vad Stollenberg är. Nu kommer han att ersättas av en Rutte(n) en från därnere länderna. Bankirjobb väntar – for services rendered …

  • Ryssland stärker allianser över hela världen
   Av Drago Bosnic -juni 23, 20240
   I ungefär två decennier efter det (första) kalla kriget försökte Ryssland bygga upp nära band med EU, USA och andra länder i det politiska väst. Det är uppenbart att banden till de gamla vännerna aldrig dog, utan i allt väsentligt minskade i det praktiska. Moskva ville inte ha någon form av fiendskap med Nato, utan försökte bygga en ömsesidigt fördelaktig relation som skulle minska spänningarna och skapa en atmosfär av fred och samarbete. Världens mest aggressiva utpressarkartell hade dock andra planer. Det Nato-orkestrerade georgiska kriget 2008 var den första direkta sammandrabbningen mellan ett västerländskt ombud och den ryska militären på det forna Sovjetunionens territorium. Det öppnade en Pandoras ask som eskalerade till ännu ett fullskaligt krig, den här gången i före detta Ukraina, en av de mest framstående republikerna i Sovjetunionen som kapades av Nato 2014.

   Sedan dess har Kreml helt fokuserat på att bygga ett alternativt system som skulle ge världen en chans att välja en mycket mer suverän väg. Men även efter 2014 försökte Ryssland säkerställa fred genom att främja Minskavtalen, men även detta visade sig vara ännu ett försök att lura Moskva, enligt medgivanden från olika EU-”ledare” vid den tiden, som öppet uppgav att målet var att ge den nynazistiska juntan tillräckligt med tid för att förbereda sig för ett fullskaligt krig med Ryssland. Resten är historia (som fortfarande håller på att skapas). Kreml insåg att man inte kan lita på ett enda ord som kommer från någon västerländsk ”ledare” och inledde därför en fullskalig strategisk motoffensiv den 24 februari 2022. Den särskilda militära operationen (SMO) blev ett slags lackmustest på vilka som exakt är Moskvas vänner och allierade. Och de gjorde sannerligen inte Kreml besvikna, tvärtom.

   Bortsett från den multipolära världen som officiellt förblev neutral, men fortsatte (eller till och med stärkte) de ekonomiska banden med Ryssland, återupptog den eurasiska jätten banden med sina gamla vänner från det (första) kalla kriget. Detta gäller särskilt för Nordkorea, som i praktiken är en ”ficksupermakt” och världens enda relativt lilla land som kan utplåna stora delar av USA om USA någonsin är dumt nog att försöka attackera det. Pyongyang är dock långt ifrån den enda allierade som Ryssland kan räkna med. President Vladimir Putins senaste Asienturné visade att Moskva också kunde räkna med andra, vilket framgår av hans besök i Vietnam, där ett antal viktiga avtal undertecknades, vilket i praktiken återupprättade alliansen mellan de två länderna. Hanois snabbt växande ekonomi gör det till en av de mest framstående nationerna i Sydostasien och den främsta regionala makten.

   De nära banden med Iran fortsätter också att växa i praktiskt taget alla avseenden, vare sig det gäller ekonomi, militär, vetenskap och till och med rymdsamarbete. Den massiva tillväxten av BRICS+-formatet stärker denna process ytterligare, samtidigt som den främjar regional stabilitet i Mellanöstern, vilket står i skarp kontrast till den politik som förs av den USA-ledda politiska västvärlden. Den fortsatta blodsutgjutelsen i regionen är en direkt konsekvens av årtionden av Natos aggression mot något avlägset suveränt land i Mellanöstern. Just på grund av detta vaknar många upp och knyter närmare band med Ryssland, vare sig det är Sudan, Egypten eller många andra länder i regionen. Detta gäller även för många andra nationer i Afrika, där ”Wagner” PMC (privat militärt företag) har ett nära samarbete med minst ett halvt dussin länder, med huvudfokus på att bekämpa Nato-stödda terroristgrupper.

   I praktiken kommer avtalet också att göra det möjligt för Moskva att utnyttja Pyongyangs massiva lager av konventionella vapen (särskilt billig artilleriammunition, raketer och missiler), medan Nordkorea kommer att få tillgång till Rysslands senaste militära teknik, inklusive elektronisk krigföring (EW), SAM-system, rymdbaserade vapen samt dess stridsflygplan i världsklass. Allt detta kommer att avsevärt utöka båda ländernas kapacitet. Det är oerhört viktigt för Kreml att kunna avsluta SMO och göra sig redo för en eventuell konfrontation med Nato, medan Kim Jong Un siktar på att säkerställa den senaste kapaciteten för sina trupper. Även om Nordkorea har gjort enorma framsteg när det gäller att skaffa avancerade vapensystem, inklusive hypersoniska missiler (ett område där de till och med överskuggade USA själva), behöver de fortfarande viss teknik som de inte har tillgång till.

   Hur som helst, USA/NATO:s aggression mot världen börjar äntligen ge positiva resultat, eftersom många länder börjar trycka tillbaka. Rysslands och Nordkoreas gemensamma ansträngningar kommer att tjäna som ett exempel för många andra på att endast en enad värld kan säkerställa slutet på det politiska västs (ny)kolonialistiska system som inte bara är djupt exploaterande, utan som nu går in i sitt mest motbjudande stadium av allomfattande moraliskt förfall och samhälleligt förfall, som förstör allt det rör vid.
   Följ Blitz på Google News Channel

 5. Inget land har högre och bättre säkerhet än sin granne.

  Roten till alla dessa problem vi har i Europa nu och får betala dyrt och våldsamt för, uppstod i 1990-talets början. Det var de amerikanska tankesmedjorna i Washington som likt en trojansk häst förstörde Europas säkerhet och framtida samarbeten inifrån. Om detta kan det knappast råda någon tvekan.

  Det fanns goda tankar att bl.a. OSCE/OSSE skulle bli den nya kollektiva försvars- och samarbetsorganisationen för hela Europa, från Grönland till Vladivostok – ”La Grande Europe”.

  En ny försvarsordning som däremot cementeras sakta men säkert med Washingtons syn på världen, steg för steg sakta österut i Europa -utan att det land som faktiskt ända från början BORDE varit först att integreras i de europeiska säkerhetsstrukturerna, nämligen det nya självständiga Ryska federationen, kom självklart att alltmer känna sig mer isolerad.

  Den av de amerikanska tankesmedjorna och de gamla Brzezinski- och Wolfowitzdoktrinernas syn på Europa (jämför med den gamle amerikanske diplomatiske och lika skicklige analytikern Kennan syn på dessa teman, han tog helt avstånd från den utveckling som sker nu – han hade sett allt; och avled i början på 00-talet, jag tror närmare 100 år gammal) har lett in Europa till kärnvapenkrigets rand. Redaktören kan säkert ta fram något god text här angående diplomaten Kennans analyser – och klarsyn – på hur Europas säkerhetsordning i vår tid tvärtom går åt helt fel håll.

  Grundproblemet är att det ”gamla Östeuropa” idag har amerikaniserats, men inte europeiserats. Dessa gamla östeuropeiska länder, som på 1990- och 00-talet kallades ”doa-kören” (Washingtons) slöt mangrant upp på Washingtons och Londons sida i det helt illegala invasionskriget mot Irak år 2003, byggt på enbart lögner framtrummade av Washingtons politiska tankesmedjor. Dessa östeuropeiska länder, som Polen och Ukraina, var själva med om att lösa upp den internationella säkerhetsordningen och sätta den internationella lagen helt ur spel: de deltog nämligen i detta illegala anfall på Irak året 2003 – det vill idag alla glömma bort.

  Washingtons makt och styrka var nämligen ”alltid rätt”. Nu får Östeuropa självt betala detta irakiska straffpris för vad som inträffat sedan åren 1991-1993.

  Det visar sig att dessa länder faktiskt inte är säkrare än sin granne. De Washingtons alla teorier om säkerhetspolitik och geopolitik visar och bevisar nu klart: dessa länder är precis lika osäkra som sin store ryske granne; det vill säga föga. De har nämligen inte större säkerhet än just den ryska sidan.

  Så här går det när den amerikanska salamitaktiken steg för steg låtit Europas säkerhet gå närmast helt förlorad. Och där står vi nu. Inte bara politiken i Vietnam, Iran, Irak, Syrien och Afghanistan har varit geopolitiska felslut och missberäkningar. Nu är även den europeiska säkerheten det. Allt tyder på att Nato håller på att förlora i det rysk-ukrainska kriget som kan vara en väl (illa?) dold amerikansk geopolitisk fälla utlagd för Ryssland (jag har inga som helst egna sympatier för den ryska inrikespolitiska putinismens ödeläggande av det egna ryska samhället – ibland undrar jag ändå om det kanske utförs för att landet skall ”disciplinärt hålla ihop” av just dessa hotfulla geopolitiska skäl; det får framtidens historiker avgöra).

  Washingtons militärpolitiska etablissemang vill ha ett svagt, delat Europa. Det vet vi nu: det är därför Europas nya delning började redan kring åren 1991-1993. Den trojanska hästen från Washington härjar ännu inuti Europa.

  Washingtons geopolitiska (framtida och samtida) mardröm är självklart att vi i Europa skall låta oss smälta samman med Centralasien, Asien och bilda ett handelsmässigt och industriellt Euroasien. Teknik i kombination med det enorma kinesiska industriella kapacitetslyftet, som nu varande världens genom historien nu största industri- och exportnation. Europas teknik, innovation, kvalité i kombination med ryska tillgångar och specialiteter som civil rymd- och nukleärteknik och Kinas jättelika produktion -medför självklart den amerikanska geopolitiska kollapsen och slutet på den amerikanska stormakten: ty Nordamerika ligger teoretisk på fel kontinent för att vara en stormakt – för Wasshingtons del är det ju helt värdelöst att bomba Granada eller invadera Mexico – det gör inte Washington till en supermakt överhuvudtaget – det måste ske på andra kontinenter; d.v.s. permanent våld och krig hos andra.

  Principiellt historiskt kan den bara ligga på den första kontinenten: Europa-Asien – världsdel nummer ett. Alltså behöver Washington permanent våld i en kaos-zon som löper från Baltikum i nordväst, genom dagens Ukraina-Georgien-Kaukasus, genom Nära Östern/Levanten (Israel-Palestina-kriserna) liksom Mellanöstern: Iran-Irak-Syrien o.s.v. I dessa regioner blir det aldrig fred. Vi måste fråga oss varför: det beror naturligtvis på amerikanskt politiskt kaos införts här – permanent.

  Europa måste åter-europeiseras och av-amerikaniseras för att få fred och harmoni. Det visar de senaste nu 35 åren av misslyckad amerikansk geopolitik inuti Europa: Europas inre fiende, den amerikanska trojanska hästen – de kombinerade Brzezinski- och Wolfowitzdoktrinerna som är till för att försvaga och knäcka Europa.

  Ukraina kan aldrig bli säkrare än grannen Ryssland. Så länge Europa inte förstår det (som Washington tror på) så blir det ingen fred i denna region. 1991-193 års geopolitiska och säkerhetspolitiska felaktiga strukturbildning ger nu resultatet i ett ryskt-ukrainskt krig. Där står vi nu. Washingtons kurs mot ett delat Europa har nu nått sitt mål. Det är fakta på marken.

  Europa måste snart välja mellan ett kärnvapenkrig i just Europa genom att följa denna amerikanskt livsfarliga trojanska-häst-politik i Europa, eller helt enkelt bli utrikespolitiskt, diplomatiskt och säkerhetspolitiskt herre i eget europeiskt hus, Europa måste strategiskt sett helt av-amerikaniseras. Allt annat innebär en komplett katastrofal framtid för Europa.

  Vi är i vår egen världsdel aldrig friare än vår fiende och aldrig säkrare än grannen är.

  Om Europa inte i det nya 21:a århundradet (sett till europeisk historia och kultur är det minst det 50:e århundradet!) kommer på god fot för handel, ekonomi, civilt liv och annat med just Ryssland, Kina, Indien och Centralasien – då är Europa helt förlorat. Europa kommer då att gå under med Washingtons senila politiska etablissemang med herrar och patienter (välj valfri klinik för dem själv) som Trump och Biden.

  Gör om och korrigera misstagen från åren 1991-1993: skapa en gemensam säkerhetspolitisk organisation för HELA Europa. Skapa ett euro-asiatiskt säkerhetsråd för det kontinentala Europa och kontinentala Asien bestående av Europeiska Unionen, Ryska Federationen, Kina, Indien, Iran, Centralasien och andra – och kom lokalt överens om vilka vapentyper som får finnas på denna fastlandskontinent; slå fast att inte ekonomiska sanktioner får riktas mot några av dessa länder vilket skall leda till hela Euroasiens kollektiva svar på dessa ekonomiska sanktioner.

  Euro-Asien har alla förutsättningar för att bli en ekonomiskt och politiskt integrerad kontinent. Vi vet vilken politisk kraft och vilka farliga politiska etablissemang som egentligen är Europas verkliga fiende: de sitter i Washington.

  Till Stoltenbergs ära, kan väl också sägas, att han i sin klartänkta ungdom var skarp Nato-motståndare. Ibland var det bättre förr. Ibland var dagens äldre män klokare och mer insiktsfulla förr.

  Men vi måste alltid se upp för gamla män i brådska. Det brukar nämligen ha sina skäl.

  • Frågan är om den före detta norske statsministern och dåvarande stadsminister, när Oslo bombades/ samt slaktandet av de norska ungdomarna på Utøya, kan ha ”bombats” till lydnad?

   Dåvarande POTUS tog märkligt lång tid på sig när han på norska ambassaden skrev i framlagd ”kondoleansbok” ägnad åt den norska nationen. Fick mig att undra om han beskrev hur det riktigt gick till?
   Fortfarande undrar jag hur Sveriges statsminister vågade ta ledig helg i utlandet (Turkiet) efter så grymt dåd som slaktande av norska ungdomar i vårt närmaste grannland. Uppdragit fullgjort kanske!
   Efter bombandet i Norge 2011 – Stoltenberg blir Nato topp.
   Efter MH17 flygtragedin 2014 – Rutte blir nästa Natochef.
   Håller denna dödscirkus på att bli förutsägbar?

  • USAs strategi för Ryssland presenterades av Rand Corporation 2019. Det räcker i princip att läsa innehållsförteckningen för att förstå vad det går ut på:
   RAND 2019:
   Geopolitical Measures 1: Provide Lethal Aid to Ukraine 2: Increase Support to the Syrian Rebels 3: Promote Regime Change in Belarus 4: Exploit Tensions in the South Caucasus 5: Reduce Russian Influence in Central Asia 6: Challenge Russian Presence in Moldova
   https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf

 6. Bra analys!
  Det har knappast undgått någon att det här Nato spectaklet från helvetet mot Ryssland har pågått i många år, med bedrägeri och sanktioner. och ideliga krigsövningar i Östersjön och nordkalotten.
  Politiker och Köper man lojalitet till Nato mot mutkolvar i Riksdagen och försvarsmakten med mutor och löften om framtida karriär. Även till MSM :s journalist-troll som dagarna i strid ström av lögner i pressen helt mot vettig moral. för en framtida karriär på någon snusk-blaska. Vågar de annat så får de sparken och sin inkomst förverkad.
  När USA håller på att fördårva sin och EU-ländernas ekonomi och valuta och trovärdighet i andra länder p .g.a sin pervers proxy-operation, så är det sista chansen för dem att vinna Inflytande i ett totalt missbedömt krig fullt av illusioner om framsteg, med hjälp av propagada lögner

 7. Red: Inledande nedsättande omdömen om Eva T och Pål S borttagna.

  Inte överraskande hoppar man lätt över vad Ryssland gjorde i Georgien. Likaså upprättandet av CSTO. Man kan ju alltid undra över varför CSTO aldrig nämns här på GP?

  Hur skulle man tro på ett ord från Putin som i flera månader förnekade att man hade soldater på Krim och kallade dem små gröna män. När man började uppmarschen mot Ukraina så ljög man och kallade det en militärövning. Bara de mest naiva trodde på Putins ord.

  Och så en liten rättelse. Det är en felöversättelse att kalla ”grunnakt” grundlag. Det är mer korrekt att kalla det en grundförståelse, eller akt för ömsesidig förståelse.

  Om, mot förmodan någon av ”kommentatorerna” är intresserad i vad som verkligen står i dokumentet så kan det läsas här:
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm

  • Läs gärna om kriget i Georgien. För femton år sedan angrep Georgien enligt EU. Vad sa utrikesministern?

   ”En EU-rapport året efter kriget sa att det var Georgien som började men att det föregåtts av ryska provokationer, man menade också att Rysslands militära svar var oproportionerligt.
   De flesta är dock överens om att Georgien slutade som den stora förloraren. Efter kriget utropade Sydossetien och den andra georgiska utbrytarrepubliken, Abchazien, sin självständighet. Man har bara erkänts av ett handfull länder, däribland Ryssland. Sveriges Radio (Slut Sveriges Radio)

   * Rapporten är särskilt intressant då den korrekt anger att Georgien startade kriget. Svenska media har vanligen angett att Georgien-kriget är ett exempel på rysk aggression.
   FN:s utredningsteam ledd av Heidi Tavliavini fastslog i sin rapport: ”De öppna fientligheterna började med en storskalig georgisk militär operation mot Tskhinvali natten mellan 7 och 8 augusti 2008. Operationerna startade med en massiv georgisk artilleriattack.” Nära 2000 osseter dödades och huvudstaden Tskhinvalis centrum ödelades. En tredjedel av Sydossetiens invånare tvingades fly.
   Angreppet beordrades av dåvarande presidenten Michail Saakasjvili, en av Natopolitiker omhuldad misstänkt krigsförbrytare efterlyst av georgiska myndigheter för korruption och som senare blev en alltmer kontroversiell guvernör i Ukraina innan han avsattes.

   CSTO är en kollektiv säkerhetsorganisation. Nuvarande medlemmar
   Stat Medlemskap År vid ingående
   Armenien Armenien Fullvärdig medlem 1994
   Belarus Belarus Fullvärdig medlem 1994
   Kazakstan Kazakstan Fullvärdig medlem 1994
   Kirgizistan Kirgizistan Fullvärdig medlem 1994
   Ryssland Ryssland Fullvärdig medlem 1994
   Tadzjikistan Tadzjikistan Fullvärdig medlem 1994
   Tidigare medlemsstater
   (Wikipedia).

   • Armenia har sagt att man lämnar CSTO efter att försvarsalliansen in kom till deras hjälp mot Azerbaijans anfall.
    Belarus är närmast att betrakta som en vasallstat till Ryssland.
    I Kazakhstan står det ca 7000 ryska soldater och fungerar som en mellanhand för import av material som behövs för den ryska krigsindustrien.
    Med undantag av Armenien så saknar de övriga länderna ett uns av demokrati och en eventuell opposition är fängslad eller i landsflykt.
    Vill också rekommendera redaktören att skaffa sig en prenumeration på Klassekampen. Men den räknas kanske som MSM?

   • Om Georgien så startade inte kriget 7/8 augusti, det startade 1 augusti.

    On 1 August 2008, the Russian-backed South Ossetian forces started shelling Georgian villages, with a sporadic response from Georgian peacekeepers in the area.[32][33][34][35][36] Intensifying artillery attacks by the South Ossetian separatists broke a 1992 ceasefire agreement.[37][38][39][40] To put an end to these attacks, Georgian army units were sent into the South Ossetian conflict zone on 7 August and took control of most of Tskhinvali, a separatist stronghold, within hours.[41][42][43] Some Russian troops had illicitly crossed the Georgia–Russia border through the Roki Tunnel and advanced into the South Ossetian conflict zone by 7 August before the Georgian military response.[39][44][45][46][47][48][49][50] Russia falsely accused Georgia of committing ”genocide”[51][52] and ”aggression against South Ossetia”[41]—and launched a full-scale land, air and sea invasion of Georgia, including its undisputed territory, on 8 August, referring to it as a ”peace enforcement” operation.[53] Russian and South Ossetian forces fought Georgian forces in and around South Ossetia for several days, until Georgian forces retreated. Russian and Abkhaz forces opened a second front by attacking the Kodori Gorge held by Georgia. Russian naval forces blockaded part of the Georgian Black Sea coastline. The Russian air force attacked targets both within and beyond the conflict zone. This was the first war in history in which cyber warfare coincided with military action. An information war was also waged during and after the conflict. Nicolas Sarkozy, the President of France, personally negotiated a ceasefire agreement on 12 August.

    Från Wikipedia

    • De som bor i dagens Osetien och Abchazien har aldrig i modern tid lytt under Tbilisi. Folken i Kaukasus hyser i största generella lag mestadels avoghet och fientlighet mot varandra. Oseter (osetier) och abchazer vill inte lyda under georgier. Det vet alla som kan det minsta om denna region.

     Hur internationellt rätt än georgiska centralregeringen kan hävda något slags territoriellt och juridiskt ägarskap över södra Osetien och Abchazien, så utbröt lika fullt ett fullt inbördeskrig åren 1991-1992 efter den sovjetiska centralmaktens kollaps. Vill man att folk ska dö ännu mer i Kaukasus, skall man försöka att foga in Abchazien och Osetien under Tbilisi: det är som ett slags östligt kaukasiskt Jugoslavien-syndrom.

     Det kommer aldrig att gå. Det bästa Europa i sin helhet kan göra i denna fråga är att erkänna Abchazien och Osetien som självständiga stater – om man vill undvika blodspillan. Detta är nämligen kinzjalens och blodshämndens äktaste hemtrakter.

     • Håller med Johan, det är också mitt intryck att Sydossetien inte vill lyda under Georgien. Jag tror de accepterar vilken lösning som helst bara deras relation med Nordossetien (som ligger i Ryssland) inte störs. De talar ett språk som härstammar från persiskan och har kulturellt sett lite att göra med omgivningen. Själv upplevde jag ett större problem när Georgien och Ryssland hade konflikter. Då försvårades gränspassagen och Sydossetierna fick problem att hålla kontakt med sina bröder och släktingar i norr. Har varit vid gränsen ett antal gånger och sett problemen.

     • Ryssland inleder ”massiv” attack mot ukrainsk energiinfrastruktur – BLiTZ (weeklyblitz.net)
      Ukraina stod inför ytterligare en intensiv våg av rysk aggression när en ”massiv” attack över natten riktades mot landets energiinfrastruktur i västra och södra delen av landet. Attacken, som är den åttonde i sitt slag under de senaste tre månaderna, har ytterligare förlamat Ukrainas elproduktionskapacitet och försatt nationen i en djupare energiosäkerhet mitt i den pågående konflikten.
      Det ukrainska energiministeriet rapporterade betydande skador på anläggningar som drivs av Ukrenergo i regionerna Zaporizjzja och Lviv. Attacken resulterade i att två anställda skadades och lades in på sjukhus i Zaporizjzja, vilket belyser det direkta mänskliga priset av dessa attacker mot kritisk infrastruktur. Det senaste angreppet följer ett liknande mönster av riktade attacker som upprepade gånger har drabbat Ukrainas elnät, vilket har orsakat omfattande strömavbrott och krävt energiimport från EU.
      Omfattningen och frekvensen av dessa attacker har ödelagt Ukrainas energisektor. Enligt president Volodymyr Zelenskyj har ryska anfall förstört hälften av Ukrainas elproduktionskapacitet sedan invasionen inleddes för mer än två år sedan. Det upprepade bombardemanget har tvingat Kiev att införa landsomfattande strömavbrott och söka nödenergileveranser från angränsande EU-länder. Trots dessa åtgärder har skadorna varit allvarliga, och många regioner har upplevt frekventa och långvariga strömavbrott.
      I en attack på torsdagen rapporterade ukrainska myndigheter att ett kraftverk skadats och sju anställda skadats. DTEK, Ukrainas största privata energibolag, uppgav att attackerna orsakade ”allvarliga skador” på en av dess anläggningar. Det pågående angreppet på energianläggningar understryker den strategiska avsikten bakom Rysslands kampanj – att undergräva Ukrainas motståndskraft och utöva påtryckningar genom energiosäkerhet.
      President Zelensky har varit högljudd om de bredare konsekvenserna av dessa attacker. I sina uttalanden betonade han behovet av att utrusta alla sjukhus och skolor med solpaneler ”så snart som möjligt” för att mildra effekterna av strömavbrott på kritiska tjänster. ”Vi gör allt för att se till att ryska försök att utpressa oss på värme och el misslyckas”, förklarade Zelenskyj och lyfte fram motståndskraften och anpassningsförmågan i det ukrainska svaret.
      Situationen är dock fortfarande allvarlig. Maxim Timchenko, vd för DTEK, varnade för en ”allvarlig kris i vinter” om Ukraina inte får tillräckligt militärt stöd för att försvara sitt energinät. Förstörelsen av energiinfrastruktur hotar inte bara de ukrainska medborgarnas omedelbara välbefinnande utan hämmar också landets ekonomiska stabilitet och återhämtningsinsatser.
      Zelenskyj har konsekvent uppmanat Ukrainas allierade att tillhandahålla mer avancerade luftförsvarssystem för att skydda landets vitala infrastruktur. Hans vädjanden har inte gått obemärkta förbi. John Kirby, talesman för USA:s nationella säkerhetsråd, meddelade att Washington kommer att prioritera leveranser av luftvärnsmissiler till Kiev, framför andra nationer som har lagt beställningar. Zelensky uttryckte sin tacksamhet för detta beslut och uppgav att dessa ytterligare luftförsvarsförmågor skulle skydda ukrainska städer och civila från ytterligare attacker.
      Det brådskande behovet av luftförsvarssystem i Ukraina upprepades av Ivan Fedorov, guvernör i Zaporizjzja. I ett meddelande som publicerades på Telegram underströk Fedorov hotets obevekliga natur och sa: ”Vi kan säga med säkerhet: fienden kommer inte att sluta. Ukraina behöver luftvärnssystem.
      Den förnyade anfallskampanjen mot ukrainska energimål under våren och försommaren har fått förödande konsekvenser. Utöver de omedelbara fysiska skadorna på infrastrukturen har dessa attacker en djupgående psykologisk inverkan på den ukrainska befolkningen. Frekventa strömavbrott stör det dagliga livet, urholkar den allmänna moralen och skapar en känsla av utsatthet bland civila.
      Dessutom är den strategiska inriktningen på energiinfrastruktur en del av en bredare taktik som Ryssland använder för att försvaga Ukrainas förmåga att upprätthålla sig självt under den pågående konflikten. Genom att lamslå elnätet vill Ryssland skapa en humanitär kris som kan sätta press på den ukrainska regeringen och dess allierade.
      Trots de allvarliga utmaningarna fortsätter Ukraina att visa motståndskraft. Regeringen och den privata sektorn arbetar outtröttligt för att reparera och förstärka energinätet. Akuta reparationer och import av energi från EU har varit avgörande för att hålla samhällsviktiga tjänster i drift. Installationen av solpaneler i skolor och sjukhus är ett proaktivt steg mot att säkerställa att kritisk infrastruktur förblir funktionell även vid fortsatta attacker.
      Internationellt stöd är fortfarande en hörnsten i Ukrainas strategi för att försvara sin energiinfrastruktur. USA:s åtagande att påskynda leveransen av Patriot-luftvärnssystem är ett betydande lyft för Ukrainas försvarsförmåga. Dessa system förväntas ge ett välbehövligt skydd mot missil- och drönarattacker, och därigenom skydda viktiga energianläggningar och minska frekvensen och allvarlighetsgraden av strömavbrott.
      I takt med att Ukraina genomgår ytterligare en våg av rysk aggression mot landets energiinfrastruktur blir behovet av internationell solidaritet och internationellt stöd allt tydligare. Attackerna hotar inte bara Ukrainas omedelbara stabilitet och säkerhet utan har också långtgående konsekvenser för landets långsiktiga motståndskraft och återhämtning. President Zelenskys uppmaning till avancerade luftförsvarssystem och det internationella samfundets svar belyser den avgörande roll som globalt samarbete spelar för att ta itu med de utmaningar som den pågående konflikten innebär.
      Trots motgångar är Ukrainas beslutsamhet att skydda sin energiinfrastruktur och sina medborgare orubblig. Det fortsatta stödet från allierade kommer att vara avgörande för att säkerställa att Ukraina kan stå emot dessa attacker och gå stärkt ur dem, även när landet navigerar genom en av de mest utmanande perioderna i sin moderna historia.
      Ryssland inleder ”massiv” attack mot ukrainsk energiinfrastruktur – BLiTZ (weeklyblitz.net)

     • 1) Det är inte självständiga stater, de kan bäst beskrivas som vasallstater till Ryssland. Det hade varit bättre att kalla området klansamhälle än självständiga stater, i likhet med Tjetchenia.

      2) Att beskriva områden som ”blodhämdens äkta hemtrakter” är nästan ett rasistiskt påstående utan rot i verkligheten.

      Rekommenderar att du och andra läser vad Erika Fatland, kanske skandinaviens bästa kännare av området skriver.

  • vädrar ut sitt hat mot Ryssland. Måste vara svårt då Ryssland går från seger till seger på många plan.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here