Läkemedelsindustrin dödar ibland

5
3224
Bild Dagens Medicin.

Ingress: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag.
I en artikel på utmärkta siten Internetmedicin som jag brukar anlita som läkare står att läsa: ”USA har under de senaste 10 åren drabbats av en mycket omfattande opioidepidemi som skördat över 200 000 liv. USA har högre konsumtion av opioider än något annat land, enligt vissa beräkningar konsumerar man cirka 85 % av alla opioider i världen.”

Sveriges Radio rapporterar 27/8 2019:


Läkemedelsindustrin dödar ibland

Ett av världens största läkemedelsbolag, Johnson & Johnson, är medskyldigt till tusentals dödliga överdoser av opioider, och ska betala motsvarande fem miljarder kronor i skadestånd. Det blev den historiska domen i den amerikanska delstaten Oklahoma.

Oklahomas delstatsåklagare Mike Hunter, berättar om en nyfödd bebis som skakar okontrollerat på grund av det som heter neo-natalt abstinenssyndrom. Mamman har missbrukat opioider under graviditeten, och fört vidare beroendet till sitt barn, som togs till avgiftning så snart det var fött. Varken bebis eller mamma är unik – det finns tusentals av dem i hela USA.

Men de är ändå vid liv, till skillnad från de över 700 000 amerikaner (400 000 enligt SvT:s Rapport) som sedan millennieskiftet dött i överdoser av starka smärtstillande opioider, eller det heroin eller fentanyl de tagit till när tabletterna tagit slut, och abstinensen tagit över allt.

Vem bär då ansvaret för de nästan obegripliga opioiddödstal som sedan några år tillbaka faktiskt sänkt den förväntade medellivslängden i USA?

Det här var den allra första regelrätta rättegången om läkemedelsbolagens ansvar för den amerikanska opioidepidemin, och den lär få följder för de tusentals liknande mål som över hela USA nu väntar på prövning. Johnson & Johnson dömdes alltså som medskyldigt, vilket bolaget tänker överklaga.

Däremot behöver de bara betala en bråkdel av den summa Oklahoma hade begärt för att bekosta alla de insatser som opioidkrisen beräknas kräva under flera årtionden framöver. Kostnader bland annat för fler missbrukare, för dödliga överdoser, och – för de nödvändiga avgiftningsinsatser som så många av Oklahomas nyfödda bebisar behöver.

Enligt Sveriges Radios Rapport kl 19.30 27/8 har 400 000 människor dött i USA till följd av opioidanvändning, som regel med start i utskrivning av opiod-läkemedel. Det är fler än antalet soldater från USA som dött till följd av USA:s många krig efter Andra Världskriget. Men långt färre än de uppskattningsvis minst 20-25 miljoner i andra länder som dött i USA:s folkrättsvidriga krig och i USA-stödda regimskiften.

Personlig kommentar: Jag fick utskrivet det aktuella läkemedlet Oxycontin utan att tillfrågas inför en planerad handoperation, som medförde högst måttliga smärtor. Så nu har jag en obruten förpackning hemma, tillräcklig för att ta död på hela familjen. Sveriges Radio: Historisk dom mot läkemedelsbolag.

Tidningen Bulletin, som sänds till medlemmar (som undertecknad) i Svensk Förening för Beroendemedicin, en sektion inom Svenska Läkaresällskapet gav en mer utförlig rapport 3 maj .

Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna. 3/5 2019.


Bulletin skriver

Flera företag har ansetts skyldiga till felaktig hantering av smärtstillande opioidläkemedel som lett till ett i USA förödande ökat missbruk och opioidrelaterad död. Det hela började med Oxykontin.
I år har en uppmärksammad rättegången mot Insys Therapeutics och dess grundare, miljardären John Kapoor, fått ett kraftfullt medialt genomslag i framför allt amerikansk och engelsk press. Kapoor greps redan 2017 men har inte fått sin dom förrän 2019, tillsammans med ytterligare i företaget fyra högt uppsatta chefer. De har överklagat domen som kan leda till 20 års fängelse.

Bakgrunden är att Insys fentanylläkemedel Subsys, som är 100 gånger starkare än morfin, har skrivits ut på felaktiga indikationer av läkare som på olika sätt blivit mutade av företaget att förskriva läkemedlet på felaktigt sätt eller i för höga koncentrationer.

Läkemedelsföretaget Insys har under senare år varit mycket populärt på Wall Street eftersom försäljningen av framför allt Subsys uppgått årligen till mer än 300 miljoner dollar.

Den tio dagar långa rättegången och domen är unik i kampen mot opioidproblemen i USA. I New York Times säger juridikprofessor Richard C Ausness att detta är sannolikt toppen på ett isberg när det gäller läkemedelsföretags felaktiga marknadsföring. Det nya nu är att åklagare och domstolar når i sina åtalspunkter in i ägarfamiljerna. Domen kan leda till fler utredningar.

Flera domstolsärenden i samma anda har gällt Purdue Pharma, som tillverkar OxyContin. Läkemedelsföretaget har enligt det amerikanske rättssystemet haft en allt för aggressiv marknadsföring med framför allt rekommendationer till läkare att skriva ut höga icke farmakologiskt försvarbara doser. Domstol har fastslagit att företaget bidragit till den i USA höga opioidrelaterade dödligheten. Även här har nyligen statsåklagaren i Massachusettes åtalat ägarfamiljen (Sackler).
Källor: The New York Times 20190502, BBC 20190503. Se även Bulletin nr 2 2019, sid 9. Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna.


FDA har ingenting lärt (Bulletin nr 2 2019, sid 9.)
Expertgrupper och politiker oroliga I en initierad artikel i The Guardian refereras till en inre strid inom FDA (The Food and Drug Administration) där specialistkommittéers varningar och kunskaper ställs åt sidan till de stora läkemedelsföretagens fördel.

Aktuellt nu är den amerikanska farsoten opioider Dr Raeford Brown, som är anestesiolog och är ordförande i specialistkommittén för smärtstillande opioider inom FDA, säger att tjänstemännen inte lärt sin läxa när man godkänner den farliga drogen Dsuvia, som är mer potent än fentanyl.

Detta gör man trots att denna läkemedelsgrupp dödat hundratusentals individer under de senaste decennierna och fortsätter att döda ungefär 150 amerikanska liv varje dag.
FDA-specialisterna menar att det inte finns klinisk användning för denna starka drog medan FDA-tjänstemännen framhåller det något tveksamma argumentet att styrkan hos Dsuvia behövs i krig. FDA tycks bortse från att ett läkemedel, oavsett vad indikationen är, kommer mycket snabbt ut på den såväl legala som illegala marknaden.

Det finns även senatorer som börjat undra över om inte FDA istället för att reglera den farmakologiska industrin går dess ärenden som businesspartner.
The Guardian 24 jan 2019 https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/24/fda-opioids-big-pharma-prescriptions

* Dsuvia (sufentanil) är en syntetisk opioid att användas vid indikationen svår smärta. Godkänd i USA i november 2018. Lång varningslista medföljer bipacksedeln.


Den 28 mars skriver The Guardian ”Delstaten New York har stämt på miljardärsfamiljen Sackler, som står bakom Purdue Pharma och dess receptbelagda smärtstillande medel, OxyContin, och kommer med på en växande lista över statliga, läns- och stads-administrationer som hävdar att läkemedelsföretaget Purdue och dess ägare utlöste nationens opioidkris genom att sätta vinster före patientsäkerheten.” Guardian 28/3 2019


Tre veckor senare kan man läsa ”Biträdande justitieminister Brian Benczkowski sade i mitten av april att om läkare eller apotekare beter sig som droghandlare, så ska de åtalas som sådana. Nu åtalas 60 läkare, apotekare och annan medicinsk personal för påstådd överförskrivning av opioider och sjukvårdsbedrägeri. Ärendet omfattar mer än 350.000 recept för opioider och mer än 32 miljoner piller – motsvarande en dos opioider för ”var och en, kvinna och barn” i Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama och West Virginia, säger Brian Benczkowski.” här.


Den ökade ”legala” förskrivningen och användningen av smärtstillande, starkt beroendeframkallande opiatläkemedel som morfin och Oxycontin har bidragit till ökad dödlighet i USA – och i Sverige.

Jag skrev om detta i maj 2018 på Jinge.se och gör nu ett utdrag.

Under 2016 kom rapporter om ökad dödlighet i USA, ett trendbrott. Sveriges Radio rapporterade ”Vita medelålders dör i elände i USA” att ”Dödstalen bland lågutbildade, medelålders vita i USA har ökat så mycket de senaste femton åren (1999-2013) att forskare inte har sett något liknande, enligt en ny studie med deltagande av årets Nobelpristagare i ekonomi.” Men ökad dödlighet fanns i alla utbildningsgrupper. Sveriges Radio

Dödstalen sjunker i allmänhet i USA, utom bland vita män och kvinnor mellan 45 och 54 år. I den gruppen ökar andelen som dör stadigt sedan 1999 , skriver författarna till studien, Angus Deaton, Nobelpristagare i ekonomi och hans hustru Anne Case. Båda är professorer på Princetonuniversitetet.
Om dödligheten (mortality rate) bland vita i åldern 45-54 år hade legat på samma nivå som 1998 hade 96 000 dödsfall kunnat undvikas i denna ålder 1999-2013. Om dödligheten legat på samma nivå som 1979-98 hade 500 000 dödsfall kunnat undvikas. Det är lika många som antalet som har avlidit av AIDS fram till mitten av år 2015. Man noterar också enligt studien försämring av självrapporterad hälsa, av psykiskt välbefinnande, av arbetsförmåga, av leverfunktionen.

Den försämrade leverfunktionen kan bl.a. bero på missbruk av alkohol (skrumplever) och av droger (hepatit-C och dess följder).
Sambanden är inte klarlagda, men låg utbildning, fattigdom, sjukdom, missbruk av narkotika, alkohol och självmord och ökad upplevd smärta (som ligger bakom kraftigt ökad dödlighet till följd av morfinläkemedel och illegalt heroin) är faktorer som nämns av forskarna.

Enligt New York Times finns också en ökad dödlighet även i åldern 25-34 år. New York Times Man vill hänföra detta bl.a. till ökat missbruk av opiodläkemedel, som enligt SR Radionyheter 9/2 2016 skördar 5 liv/timme.

”En halv miljon människor är döda, som inte borde vara det”, säger Angus Deaton till tidningen Washington Post och tillägger att ”det är 40 gånger fler än i Ebola och i nivå med HIV-AIDS”. ”Det är svårt att hitta så stora överlevnadsförluster i modern tid”, skriver två andra forskare, Ellen Meara och Jonathan Skinner, i sin kommentar till studien. DN skriver ”I gruppen dör nu 415 personer per 100.000, en ökning med 135 sedan 1999 (i Sverige är motsvarande siffra drygt 200).”

Det är en stark indikation på att något är på tok i den här gruppen, säger sociologiprofessor Samuel Preston, expert på dödlighet och hälsa.

Enligt artikeln visar inget annat rikt land motsvarande utveckling. Den ökade dödligheten bland medelålders vita icke-Hispanics skedde parallellt med ökning av sjuklighet i denna ålder.

Ökad opiatdödlighet också i Sverige.

I Bulletin finns även denna artikel. I en i mars publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten framkommer den dystra nyheten att den narkotikarelaterade dödligheten ånyo ökar efter att vi sett
en viss nedgång under de senaste åren. Under 2017 noteras 626 dödsfall jämfört med de 590 som skedde under 2016. Män är överrepresenterade och utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen.

Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Kort kommentar: Opiater är starkt beroendeframkallande. Risken för att utveckla beroende och för opiatrelaterad död är särskilt stor bland annat hos dem med utsatt socio-ekonomisk och social situation. Privatiseringen medför att ekonomiska faktorer får ökad betydelse. I konkurrensen om patienter, om fler besök/ökade inkomst är det frestande att vara alltför tillmötesgående mot patienter.

Föregående artikelUSA:s militär övar i Sverige och Norge och kraftsamlar för krig mot Ryssland
Nästa artikelProtesterna mot coronaåtgärderna i Berlin
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Läkemedelsindustrin kanske dödar på ett speciellt sätt i Sverige. Jag blev faktiskt förvånad när jag fick veta en av anledningarna till att många läkemedel nu i somras saknas på våra apotek. I Sverige ligger vi ofta i topp i EU när det gäller att vara försiktiga med antibiotika, för att minska risken för resistenta sjukdomar. (Anders R vet nog mer om detta) Men då är vi samtidigt en dålig kund som konsumerar för lite! Alltså prioriteras inte svenska beställningar. I Kina, och jag förmodar många andra länder, är man mycket dåliga på hanteringen av antibiotika. Enligt en sagesman räcker det med att man på en turistresa därstädes sitter och hostar ett par gånger; så blir man erbjuden antibiotika.
  Det finns verkligen många anledningar till att vårt kapitalistiska (nyliberala) samhälle MÅSTE skrotas om våra efterkommande skall kunna få ett drägligt liv!

 2. En mycket välskriven artikel av Anders Romelsjö. Iattrogena (av sjukvården själv framkallade) dödsfall inom USA var länge den tredje största dödsorsaken. Mina övergripande undersökniingar tex från Martin Bäckström, Umeå tydde starkt på att förhållandena i Sverige var desamma (REf 2000-Talets Vetenskap nr 3-2003 Tema Sjuk Vård sid 9-23)
  Nu har det uppdagats att iattrogena dödsfall intagit plats nr 1 – före Kardiovaskulära och cancer – i USA.
  Därtill har ovanstående opiater bidragit starkt. Ändåär de dödsfall som är orsakade av HIV , ej med, men kunde inrangeras då HIV mest sannolikt är laboratorieprodukt.

  Det är dags för ett uppvaknande i Sverige – Ezempelvis är det barockt att en av Sveriges abslout främsta terapeuter , Susanne Johansson, för sin innovation av CET, för detta dömdes i en riggad rättegång till 2,5 års fängelse. Sedan häktning den 2 juli sitter Susanne på Ringsjöns fängelse i Skåne. Mer om Susanne finns bl a här http://www.almanova.eu och på Lars Berns blogg, S.E Nordin har satt in hennes fall i perspektiv på http://www.svaradoktorn.se

 3. ”Läkemedelsindustrin dödar ibland”. Den rubriken ser jag som en grov underdrift och därmed som en form av desinformation. Läkemedelsindustrin dödar så ofta att detta är ett av mänsklighetens absolut största problem och hot mot den egna fortlevnaden och friheten. Det enda ifrån skolmedicinen som verkligen behövs är nästan uteslutande kirurgi och akutsjukvård. I det närmaste allting annat klarar alternativa, av läkemedelsindustrin/skolmedicinen förbjudna, medicinska metoder mycket bättre och utan läkemedelsindustrins biverkningar.

  Opioider är bara ett av oändligt många exempel på hur läkemedelsindustrin/skolmedicinen helt i onödan förstör mänskligheten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here