Lavrovs nya giv vid FN i New York

2
1723

Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov i FN 26 april. 

Av Pepe Escobar, den 27 april 2023

https://strategic-culture.org/news/2023/04/27/mr-lavrov-new-york-shuffle/

Utrikesminister Sergey Lavrovs ögonblick i New York utförde den diplomatiska motsvarigheten till att få huset att falla samman, skriver Pepe Escobar.

Pepe Escobar

Föreställ er nu en sann gentleman, den främsta diplomaten i dessa oroliga tider, som behärskar fakta fullständigt och är utrustad med ett förtjusande sinne för humor, som tar en farlig promenad på den vilda sidan, för att citera den ikoniska Lou Reed, och som kommer ut oskadd.

Faktum är att utrikesminister Sergej Lavrovs New York-ögonblick – liksom hans två inlägg inför FN:s säkerhetsråd den 24 och 25 april – var den diplomatiska motsvarigheten till att få huset att falla samman. Åtminstone de delar av huset som bebos av det globala syd – eller den globala majoriteten.

Den 24 april, under det 9308:e mötet i FN:s säkerhetsråd under dagordningen ”Upprätthållande av internationell fred och säkerhet, effektiv multilateralism genom skydd av principerna i FN-stadgan”, var särskilt relevant.

Lavrov betonade symboliken i att mötet ägde rum på den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, som ansågs vara mycket betydelsefull enligt en resolution från FN:s generalförsamling 2018.

I sin ingress konstaterade Lavrov hur ”om två veckor kommer vi att fira 78-årsdagen av segern i andra världskriget. Besegrandet av Nazityskland, till vilket mitt land bidrog på ett avgörande sätt med stöd av de allierade, lade grunden för den internationella ordningen efter kriget. FN-stadgan har blivit dess rättsliga grund, och vår organisation själv, som förkroppsligar sann multilateralism, har fått en central, samordnande roll i världspolitiken.”

Inte riktigt. Och det för oss till Lavrovs verkliga vandring på den vilda sidan, där han pekar ut hur multilateralismen har trampats sönder. Han lyckades överträffa de vanliga misstänkta personernas förtal och deras försök att utsätta honom för ett iskallt bemötande i New York, eller till och med stänga in honom i den geopolitiska frysen. Låt oss ta en promenad med honom genom den nuvarande ödemarken. Herr Lavrov, ni är stjärnan i showen.

Vår väg eller motorvägen

Den där ”regelbaserade ordningen”: ”Det FN-centrerade systemet genomgår en djup kris. Den grundläggande orsaken var att vissa medlemmar av vår organisation ville ersätta internationell rätt och FN-stadgan med ett slags ’regelbaserad ordning’. Ingen såg dessa ”regler”, de var inte föremål för öppna internationella förhandlingar. De uppfanns och användes för att motverka de naturliga processerna för bildandet av nya oberoende utvecklingscentra, som är en objektiv manifestation av multilateralism. De försöker hålla dem i schack med illegitima unilaterala åtgärder, bland annat genom att stänga av tillgången till modern teknik och finansiella tjänster, utestänga dem från försörjningskedjor, konfiskera egendom, förstöra konkurrenternas kritiska infrastruktur och manipulera universellt överenskomna normer och förfaranden. Resultatet är fragmenteringen av världshandeln, marknadsmekanismernas kollaps, WTO:s förlamning och den slutliga, redan utan förklädnad, omvandlingen av IMF till ett verktyg för att uppnå USA:s och dess allierades mål, inklusive militära mål.”

Att förstöra globaliseringen: ”I ett desperat försök att hävda sin dominans genom att straffa de olydiga fortsatte USA med att förstöra globaliseringen, som under många år hyllades som mänsklighetens högsta bästa, i tjänst av det multilaterala systemet för världsekonomin. Washington och resten av västvärlden, som har underkastat sig dem, använder sina ”regler” närhelst det är nödvändigt för att rättfärdiga illegitima åtgärder mot dem som bygger sin politik i enlighet med internationell rätt och vägrar att följa den ”gyllene miljardens” själviska intressen.

Oliktänkande svartlistas enligt principen: ”Den som inte är med oss är emot oss”. Det har länge varit ”obekvämt” för våra västerländska kolleger att förhandla i universella format, som FN. För att ideologiskt rättfärdiga politiken för att underminera multilateralismen har temat om ”demokratiernas” enhet i motsats till ”autokratiernas” införts. Förutom ”toppmöten för demokrati”, vars sammansättning bestäms av den självutnämnda hegemonin, skapas andra ”elitklubbar” som kringgår FN.”

”Trädgård” kontra ”djungel”: ”Låt oss kalla en spade för en spade: ingen lät den västerländska minoriteten tala på hela mänsklighetens vägnar. Det är nödvändigt att uppträda anständigt och respektera alla medlemmar av det internationella samfundet. Genom att införa en ”regelbaserad ordning” förkastar författarna arrogant en nyckelprincip i FN-stadgan – staternas suveräna jämlikhet.

Joseph Borell

Läs gärna: Joseph Borell: Europa är överlägset en ”barbarisk djungel i resten av världen”

Kärnan i ”exklusivitetskomplexet” var det ”stolta” uttalandet från chefen för EU:s diplomati, Josep Borrell, att ”Europa är Edens lustgård och resten av världen är en djungel”. Jag vill också citera det gemensamma uttalandet från Nato och EU av den 10 januari i år, där det står att ”den förenade västvärlden” kommer att använda alla ekonomiska, finansiella, politiska och – jag lägger särskild vikt vid det – militära verktyg som Nato och EU har till sitt förfogande för att säkerställa intressena för ”vår miljard”.

Natos ”försvarslinje”: ”Vid förra årets toppmöte i Madrid förklarade Nato, som alltid har övertygat alla om sin ’fredlighet’ och den uteslutande defensiva karaktären hos sina militära program, ’globalt ansvar’, ’säkerhetens odelbarhet’ i den euro-atlantiska regionen och i den s.k. Indo-Stillahavsregionen. Det vill säga att Natos ”försvarslinje” (som en defensiv allians) nu flyttas till Stilla havets västra stränder. Blockstrategier, som undergräver den ASEAN-centrerade multilateralismen, manifesteras i skapandet av militäralliansen AUKUS, där Tokyo, Seoul och ett antal ASEAN-länder tvingas in i den. Under Förenta staternas beskydd skapas mekanismer för att ingripa i frågor om sjösäkerhet i syfte att säkerställa västvärldens unilaterala intressen i Sydkinesiska havet. Josep Borrell, som jag redan har citerat, lovade nyss att skicka EU:s marina styrkor till regionen. Det är ingen hemlighet att målet med ”Indo-Stillahavsstrategierna” är att hålla tillbaka Kina och isolera Ryssland. Det är så våra västerländska kollegor förstår ”effektiv multilateralism” i Asien-Stillahavsregionen.”

”Främja demokrati”: ”Sedan andra världskriget har Washington genomfört dussintals kriminella militära äventyr – utan något försök att vinna multilateral legitimitet. Varför, om det finns ’regler’ som ingen känner till? Den skamliga invasionen av Irak av den USA-ledda koalitionen 2003 genomfördes i strid med FN-stadgan, liksom aggressionen mot Libyen 2011. Ett grovt brott mot FN-stadgan var USA:s inblandning i de postsovjetiska staternas angelägenheter. ”Färgrevolutioner” organiserades i Georgien och Kirgizistan, en blodig statskupp i Kiev i februari 2014 och försök att ta makten med våld i Vitryssland 2020. Anglosaxarna, som självsäkert ledde hela västvärlden, rättfärdigar inte bara alla dessa brottsliga äventyr, utan visar också upp sin linje om att ”främja demokrati”. Men återigen, enligt dess ”regler”: Kosovo – att erkänna självständighet utan någon folkomröstning; Krim – att inte erkänna (även om det hölls en folkomröstning); Rör inte Falklandsöarna/Malvinerna, eftersom det hölls en folkomröstning där (som den brittiske utrikesministern John Cleverly nyligen sade). Det är lustigt.”

Den geopolitiska aspekten av ”Ukrainafrågan”: ”I dag förstår alla, även om inte alla talar högt om det: detta handlar inte alls om Ukraina, utan om hur de internationella förbindelserna kommer att byggas vidare: genom bildandet av ett stabilt samförstånd baserat på en balans av intressen – eller genom ett aggressivt och explosivt främjande av hegemoni. Det är omöjligt att betrakta ”Ukrainafrågan” isolerat från det geopolitiska sammanhanget. Multilateralism förutsätter respekt för FN-stadgan i alla dess sammanhängande principer, som nämnts ovan. Ryssland har tydligt förklarat de uppgifter som landet fullföljer som en del av en särskild militär operation: att undanröja de hot mot vår säkerhet som Nato-medlemmar skapar direkt vid våra gränser och att skydda människor som har berövats sina rättigheter som proklamerats i multilaterala konventioner, att skydda dem från de direkta hoten om utrotning och fördrivning från de territorier där deras förfäder levt i århundraden, som Kyivregimen offentligt deklarerat. Vi har ärligt sagt vad och för vem vi kämpar.”

Det globala syd kämpar emot: ”Sann multilateralism i det nuvarande skedet kräver att FN anpassar sig till de objektiva trenderna i bildandet av en multipolär arkitektur för internationella relationer. Reformen av säkerhetsrådet måste påskyndas genom att öka representationen av länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Västvärldens nuvarande skandalösa överrepresentation i detta FN:s viktigaste organ undergräver multilateralismen. På initiativ av Venezuela har gruppen ”Friends in Defense of the UN Charter” (se här, ö.a.) skapats. Vi uppmanar alla stater som respekterar stadgan att ansluta sig till den. Det är också viktigt att utnyttja den konstruktiva potential som BRICS och SCO har. EAEU (se här, ö.a.), OSS (se här, ö.a.) och CSTO (se här, ö.a.) är redo att bidra. Vi är positiva till att använda initiativet till ståndpunkterna hos regionala sammanslutningar av länderna i det globala syd. The Group of Twenty (G20, se här, ö.a.) kan också spela en nyttig roll för att upprätthålla multilateralismen om de västerländska deltagarna slutar att distrahera sina kolleger från aktuella frågor på dess dagordning i hopp om att dämpa ämnet om deras ansvar för ackumuleringen av krisfenomen i världsekonomin.”

Så vem bryter mot lagen?

Efter denna kortfattade tour de force skulle det vara oerhört upplysande att följa upp vad Lavrov har sagt till världen sedan februari 2022, i konsekventa, outhärdliga detaljer: de som brutit mot internationell lag i samtida historia har varit hegemonerna och deras sorgliga skara vasaller. Inte Ryssland.

Moskva var alltså helt i sin fulla rätt att lansera SMO – eftersom man inte hade något alternativ. Och denna operation kommer att föras till sin logiska slutsats – inbyggd i det nya ryska utrikespolitiska konceptet som offentliggjordes den 31 mars. Ryssland kommer helt enkelt att ignorera vad som än kan släppas lös av det kollektiva västvärlden, eftersom Ryssland anser att hela kombon agerar utanför de normer för internationell rätt som fastställs i FN-stadgan.

Föregående artikelPressfrihetens dag 30 år: Försvara pressfriheten! Kräv frigivning av Julian Assange! Kom till Odenplan onsdag 3 maj kl. 16.30
Nästa artikelLäs senaste numret av tidskriften Förr och Nu! Gratis!!!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Lavrov har under alla sina år tillhört en av världens absolut bästa diplomater. En verkligen sann och äkta diplomat genom alla dessa åren. Överlägset en av dom absolut bästa i världen

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here