Marocko erkänner Israel och belönas av USA som erkänner Marockos ”rätt” till Västsahara i brott mot FN-överenskommelser

5
2208
Israels och Maroccos flaggor. shutterstock_1738530296

 

Jag publicerade nyligen en artikel om Västsahara. Nu publicerar jag först en artikel av Pål Steigan Marocko etablerar diplomatiska förbindelser med Israel och får betalt för det
och därefter viktiga bakgrundsuppgifter. Givetvis är detta en stor framgång för Israel, för USA och för Marocko.


Marocko erkänner Israel och belönas av USA som erkänner Marockos ”rätt” till Västsahara i brott mot FN-överenskommelser

Israel och Marocko kom överens om den 10 december 2020 att normalisera förbindelserna i en överenskommelse som skedde med hjälp av USA. Detta gjorde Marocko till det fjärde arabiska landet som upprättade förbindelser med Israel under de senaste fyra månaderna. Detta skriver AlMasdarNews.

Reuters citerade en framstående amerikansk tjänsteman som sa att ”Trump nådde enighet under ett telefonsamtal på torsdag med Marockos kung Mohammed VI.”

Reuters tillade: ”Inom ramen för detta avtal gick USA: s president Donald Trump med på att erkänna Marockos suveränitet över Västsahara, som bevittnar en årtionden gammal regional konflikt mellan Marocko och Frente Polisario med stöd av Algeriet, en separatistisk rörelse som försöker etablera en oberoende stat i regionen. ”

Tidigare har emiraten, Bahrain och Sudan upprättat relationer med Israel. Palestinska talesmän reagerade starkt på avtalet och Bassam as-Salhi från PLO tog starkt avstånd från det.

Västsahara är ett omtvistat territorium som både Marocko och Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR), ledd av befrielsearörelsen Polisario, kräver kontroll över. Efter gerillakriget mellan Marocko och SADR från 1975 till 1991 förhandlades en eldupphör där de två partierna delade upp området. Sedan dess har tre fjärdedelar av territoriet kontrollerats av Marocko (kusten och de västra områdena), medan SADR åtminstone delvis har kontrollerat det återstående kvarteret med karga ökenområden i öster, den så kallade fria zonen. Området är obeboeligt, och majoriteten av sahrawierna, representerade av SADR, bor i de sahrawiska flyktinglägren i sydvästra Algeriets Tindouf-provins. (Wikipedia.) Norge erkänner inte Marockos suveränitet över Västsahara.

Västsahara har bland världens rikaste fiskfyndigheter och stora fosfatgruvor. Det antas att det finns stora olje- och gasreserver i havsbotten utanför området.


Mer information.

Befrielserörelsen Frente Polisario (Folkfronten för befrielse av Saguia el Hamra och Rio de Oro) bildades 1973 med befrielse från den spanska kolonialismen som mål, efter att Spanien vägrat gå med på FN:s upprepade krav på avkolonisering. Sedan november 1975 ockuperas Västsahara till stora delar av Marocko.

Internationella Domstolen i Haag avvisade 1975 Marockos anspråk på Spanska Sahara (Västsahara).

Inget land erkänner idag Marockos rätt till Västsahara.
Den västsahariska staten Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR), (eng. Sahrawi Arab Democratic Republic), utropades 27 februari 1976, när de sista spanska trupperna lämnade området.

Över 80 stater har erkänt Västsahara (SADR), dock inget EU-land, men närmare hälften av dem har sedan återtagit sina erkännanden. 1992 skulle en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas självständighet ha ägt rum som ett led i avkoloniseringen, men Marocko har förhindrat den. Sedan 2004 motsätter sig Marocko helt ett självständigt Västsahara. En stor del av Västsaharas befolkning bor sedan ockupationen 1975 i flyktingläger i Algeriet.

Den 12 november gick Marocko in med trupper i området Guerguerat i Västsahara. Syftet med den militära insatsen var att slå ner fredliga protester från västsaharierna, vars land de ockuperar.

Därmed bröt Marocko mot det avtal om vapenvila som de slöt 1991 med den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Enligt detta avtal ska området Guerguerat vara en demilitariserad buffertzon under FN:s beskydd.

Ett annat villkor för vapenvilan var att västsaharierna själva skulle tillåtas att rösta om sin självständighet i en FN-ledd folkomröstning. Någon sådan har inte hållits, eftersom Marocko har motarbetat varje försök. I tre decennier har västsaharierna förgäves väntat på en fredlig lösning på sin situation.

Polisario uppfattade Marockos inmarsch i  Guerguerat som en provokation och ett brott mot vapenvilan. Kanhända fanns redan då i princip ett avtal om att Marocko skulle erkänna Israel, och få OK från USA att behärska Västsaharna. En talesperson för Polisario sa efter Marockos inmarsch i  Guerguerat.

– De använder landremsan för att föra ut resurser som de plundrar från vårt land. Vi har vädjat till FN om ett ingripande mot vägbygget, men utan resultat. Därför tog västsahariska ungdomar saken i egna händer och mobiliserade protester och en blockad mot bygget. Trots att protesterna var fredliga svarade Marocko med att skicka dit trupper och avlossa skott mot ungdomarna.

Vad tror Du att de säger nu?

Polisario fördömde 11/12 deklarationen av USA: s president Donald Trump som stöder Marockos styre över den omtvistade Västsahara-regionen.
”Polisario och Sahrawi-regeringen fördömer på det starkaste att den avgående amerikanska presidenten Donald Trump tillskriver Marocko något som inte tillhör”, sa Sahrawi informationsministerium i ett uttalande till AFP.
France24 tillsammans med AFP, AP och REUTERS

 

 

Föregående artikelMäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?
Nästa artikelLogistik och socialism
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Det är avgående president Trump som mot internationell rätt ger bort hela Västsahara till Marocko tillsammans med en del vapen. Marocko tackar genom att erkänna Israel. Trump offrar både Palestina och Västsahara i sin ”fredsplan” för mellanöstern.

    Trumps manövrar har mycket lite stöd i Afrika och resten av världen. Förhoppningsvis även i Biden-USA. Polisario har dömt ut dem som betydelselösa clownerier.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here