Meningen med Ukraina: Spektaklet Triumferar 

15
2634

 

Zelensky

Den svenske publicisten Herbert Tingsten varnade att den moderna demokratin domineras av en “fallenhet för public relations”. “Demokratin”, fortsatte Tingsten, “innebär ingen stadig aktivitet från den stora massans sida”. Den innebär “ett högt valdeltagande trots en begränsad politisk aktivitet … medan medborgarna blir föga engagerade, på sin höjd roade konsumenter”. Det är en naturlig följd av vad han beskrev som en “sammansmältning” av politiska partier, som förenas i att de lyder intressena hos ett litet antal rika företag, som får sin vilja igenom med hjälp av propaganda i ett fritt samhälle som vårt. 

Herbert Tingsten

 Målet för den ansvarsfulla medborgaren är därför, som Tingsten insisterade, att “verka för en folkbildning, som begränsar propagandans möjligheter” att fånga oss i spektakel, och “att skapa det intresse, de kunskaper och det självständiga samt kritiska omdöme, utan vilket folkstyrelsen alltid till en viss grad blir fiktion och formalitet”. 

 Den samhälleliga rollen media och elitopinion har är att tjäna rådande makt och ideologi. Här ingår i synnerhet media, som trots allt är vinstdrivande företag. De ingår också i enorma konglomerat som formar statlig politik och beslutsfattande. Media måste, därmed, motverka att allmänheten kan förverkliga Tingstens ideal. 

 En naturlig följd av allt detta är att så gott som alla opassande fakta om västerländsk imperialism, kommer antingen tystas, förnekas eller förvrängas. Detta verifieras på fråga efter fråga. 

 Som exempel, låt oss granska Ukrainahistoriken – det som ledde upp till kriget och efteråt. 

 Det mest grundliga faktumet är att Väst sedan 2014 fördärvat ukrainsk suveränitet och demokrati, och fram till förra året har de västerländska militärstaberna och försvarsråden förutspått, planerat för och förberett sig för väpnad konflikt med Ryssland via Ukraina – och faktan är dramatiska, och censurerade. 

 I januari och februari 2014 kapade en koalition av neonazistiska grupperingar de gräsrotsbaserade protesterna mot president Viktor Janukovytj. Dessa genomförde kuppen, med amerikanskt stöd, efter att ha militärt ockuperat statshusen och parlamentet och störtat Janukovytj och avfärdat förslaget på en EU-skapad resolution mellan parterna. Amerikansk och europeisk press rapporterade ärligt att: “Utan nationalisternas fasta organisation skulle revolten på Majdantorget för länge sedan ha kollapsat”. Dessa grupperingar “utgör också den största faran för proteströrelsen” (Deutsche Welle). (1) 

 Samtidigt planerade en amerikansk delegation på plats i Ukraina vilken regering som skulle tillträda efter kuppen, och de fick makten. En grupp CIA-officer anlände också i december 2013 för att förbereda den ukrainska armén för att attackera Donbas, och ge vad dem kallade “hemligt understöd” för “antiterroroperationen” – en orwellism för att beskriva ett mordiskt krig mot sin egen befolkning i östra Ukraina.  Redan då inleddes “ett multinationellt paket som involverat kanadensisk, amerikansk och svensk personal”(2) för att träna attackstyrkorna, som brittiska Armémanualer öppet deklarerade, med det numera erkända syftet att förbereda Ukraina för storskaligt krig. Kanadas Kievambassadör stoltserade i november 2020: “Det viktigaste kriget för Ukraina är ett externt krig” det vill säga det framtida kriget med Ryssland.(3) I ett uppfriskande utbrott av ärlighet, klargjorde Yevhen Karas att Ukraina sedan 2014, och i synnerhet sedan Rysslands invasion, inte “fått så mycket krigsmateriel” av Väst eftersom “de hjälper oss”, och “inte för att de vill vårt bästa, utan snarare för att vi utför deras order” (Yevhen Karas, februari 2022).(4) 

 Den ordern beskrevs också av t.ex. det amerikanska representanthuset i januari 2020 i en officiell deklaration: Vi skickar vapen till “Ukraina och hennes folk så att vi kan kriga mot Ryssland där borta istället för att behöva kriga mot Ryssland här hemma”.(5) Numera erkänns detta nästan dagligen. Ett av otaliga exempel: Republikanledaren Mitch Mcconnell påpekade för två veckor sen: Västs militära stöd är “en direktinvestering i cold hard american interests”.”(6) 

Snälla tant Nuland delar ut kakor på Maidan.

Men dessa saker glömdes snabbt bort efter kuppen i den krävda amnesin, medan kuppledarna öppet skröt att de utgjorde 8% av demonstranterna i Majdan, men “vore det inte för dessa 8% hade effektiviteten [av kuppen] sjunkit med 90%”.(4)  

 Sedan dess har dessa “öppet neonazistiska … fascisters ” roll varit att beskjuta och spränga de oberoende ukrainska mediehusen, vara dödsskvadroner som kväser fackföreningarna och dissidenter, och hindra någon form av förlikning med folket i Donbas. Förresten: det är inte min beskrivning av dem. Jag använder mig av det amerikanska representanthusets formulering i sitt vapenembargo mot grupperna i sommaren 2015.(7) 

 Attacken mot Donbas resulterade i fler än tiotusen dödade, en stor del civila, varav över 80% i Donbas, som FN-siffror visar. Vemsomhelst förstår att det där inte tjänade vårt propagandasyfte, och väckte därför ingen uppmärksamhet här hemma.(8) 

 Den västerländskt instiftade militärstaten som terroriserat den ukrainska befolkningen har nu dokumenterats i bokstavligen hundratals sidor, av ledande ukrainska och internationella specialister. I litteraturen – som såklart är totalt okänd i Väst – dokumenterar man att 1980-talets “Latinamerikanska diktaturer” använts “som en ‘lovande modell’” efter Västkuppen i 2014.(9) “Vi kan säga att beslagtagandet av Ukrainas naturresurser” sedan kuppen “äger rum på samma sätt det ägde rum i många av Afrikas och Latinamerikas länder” (Kovalevitj). Den ukrainska ekonomen Yuri Buzdugan gav en utpräglad beskrivning av vad som kallas “avindustrialiseringen” av landet. Nämligen att “EU-företag skall kunna länsa landet på naturresurser” ostört. Därför är det naturligt att fackföreningsunionerna beklagade att Ukraina är “en koloni i det 21:a århundradet”. (10) 

 “Vi vittnar etableringen av en pro-Väst auktoritär regim i Ukraina, i vilket makten är koncentrerad hos presidentens händer”, dvs. oligarkin som styrs via Washingtons, Bryssels och IMF:s ambassader i Kiev (Mikhail Pogrebinskij – direktör vid Kievs Centre for Political Studies).(11)  Kort sagt, man kunde efter 2013 bygga en polisstat “trygg från demokratiska excesser” och tvinga Ukraina att genomgå “en moderniseringsprocess av samma slag som Augusto Pinochet”, för att citera den mest omfattande studien som någonsin skrivits om ukrainsk neoliberalism och dess polisstat. Pressen censurerades, fackföreningarna stängdes, oppositionen mördades eller tvingades i exil, och vördnad väcktes i Väst.(12) 

 Förtrycket under IMF- och Washington-staffagefiguren Zelenskij chockerade  OSSE:s Representant för Pressfrihet, som fördömde censurlagarna i 2020 och 2021 som ett brott mot ukrainarnas “fundamentala rätt till yttrandefrihet”. Ukrainas Nationella Union av Journalister inflikade att censuren “kommer […] chockera internationella partner”.(13) 

 Jubel väcktes i svensk media, däremot, där man kunde triumfera att ukrainsk media de senaste åren “blivit betydligt mer mångfacetterat, mångdimensionellt”, som SR:s tidigare östkorrespondent Maria Löfgren hävdade. Inga bevis presenterades, vilket inte heller krävs i Västs djupt antiukrainska kulturella klimat.(14) 

 Under året som ledde upp till Rysslands Ukrainaattack genomförde NATO-länderna nästan 300 storskaliga anfallsövningar intill och i vissa fall inuti Rysslands gränser, medan man stolt deklarerade att Ukraina skulle tas in i NATO. Det har i decennier varit en välkänd rysk röd linje.  

 Västerländsk militär var rätt stolt över de konstanta provokationerna mot Ryssland: “USA:s Flotta och Luftvapen är ständigt aktiva i Svarta havet”, skröt NATO:s generalstab,(15) medan amerikanska Armétidskriften jublade att kärnvapenbestyckade B-1:or och B-52:or ständigt övade intill Ryssland för att “ta sig an fientliga styrkor”.(16) En ukrainsk diplomat från den Trilaterala Kontaktgruppen: “NATO-övningar har börjat […] från Baltikums hav till Svarta havet med syftet av, för att uttrycka saken ärligt, en väpnad konfrontation med Ryssland”, och NATO:s baltikumcentrum skröt att väst nu förbereder sig “fight i den verkliga världen”.(17)  

 Västerländska underrättelsestudier erkände året innan Ukrainainvasionen att rysk militära verksamhet “bleknar … i antal jämfört med utsträckningen av USA:s och NATO:s militära verksamhet längs Rysslands gränser” (ABC News). Dessa offensiva övningar fortsatte fram till 24 februari, och efteråt. Å andra sidan skedde inga motsvarande ryska övningar utanför Miami, London eller Stockholm, och inget av detta nämndes i pressen, vilket är en discplinnivå som säkert inte kan återskapas ens i totalitära polisstater såsom Ryssland.(18) 

 I ytterligare ett imponerande kapitel av den noggrant orkestrerade hysterin, har faktumet att Ryssland vid flera tillfällen erbjudit Väst en komplett ömsesidig diplomatisk resolution försvunnit rakt ned i komplett glömska.  

 Många exempel kan hittas på pränt endast i tidskrifter som når ut till en läsekrets som möjligtvis får plats i en telefonkiosk. Det främsta exemplet är de ryska propositionerna från 17 december 2021: 

 [Relationerna mellan Öst-Väst skall vara] vägledda av principerna i Förenta Nationernas stadga […] erinrar om otillåtligheten av hot eller användningen av våld som är oförenligt med syftena och principerna i Förenta Nationernas stadga […] stödjer FN:s säkerhetsråds roll av att bära det primära ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet … inser behovet av enade [västerländska och ryska] ansträngningar för att effektivt svara på moderna säkerhetsutmaningar och hot […] bekräftar sin strävan att förbättra relationer och fördjupa den ömsesidiga förståelsen […] är fast beslutna att förhindra farlig militär aktivitet och därför minska risken för incidenter […] noterar att varje parts säkerhetsintressen kräver bättre multilateralt samarbete, mer politisk och militär stabilitet (19) 

 Västerländska ledare och media svarade med 1) aldrig någonsin citera dokumetens innehåll 2) spektakulär falsifiering av dessa. Efter att ha förvrängts genom den fria pressen kunde vi läsa: “Västvärlden bör avvisa diktaten från Moskva”, inte gå med på “den ryska imperialismen”, som Anders Lindberg varnade. “Med rätta kan man fråga sig om Vladimir Putin fått storhetsvansinne”. “Kraven är på alla sätt absurda” och “Väst måste” avböja dem, krävde DI, och all annan media. Allt detta diskuteras mycket noggrant på pränt av mig i andra texter för den som är intresserad.(20) 

 Vi kan därför dra slutsatsen att den kanske bästa utsikten till fred saboterades, och att så gott som ingen i Väst vet om det. Ryssland hade sedan åtminstone i mitten av 2021 varnat om militär aktion mot Ukraina ifall militärövningar av NATO och de ständigt upprepade garantierna om NATO-medlemskap för Ukraina fortsatte. Vi svarade varenda gång med att göra precis det vi visste skulle förverkliga detta, utan undantag. Vi visste därför att våra handlingar i varje steg till sist skulle skapa en “fientlig motreaktion” från Ryssland, för att citera Joe Biden. Denna slutsats är inte min, utan upprepas ständigt i interna planeringsdokument och arkiv av Västerländska underrättelseorgan och försvarsmyndigheter.(21) 

 USA:s gemensamma samlade Underrättelseorgan (CIA, NSA, DIA och så vidare) noterade i 2022 Annual Threat Assessment att “Ryssland trycker tillbaka mot Washington (is pushing back) där de kan” i och med vår expansion i Öst. Storbritanniens Försvarsministeriums Royal United Institute varnade att “Ryska ämbetsmän har alarmerats över expanderande och överlappande västerländska allianser”, huvudsakligen “ett utvidgat NATO”.  

 Utöver det noterade National Intelligence Council, som producerar USA:s högsta underrättelserapporter åt Vita huset, i en intern geopolitisk bedömning i 2021: “Varken” Ryssland eller Kina “har känt sig trygga i en internationell ordning designad för och dominerad av” USA och Väst, och vad vi ser är att de “försvarar” sig  från expansionen. Amerikanska Armén anmärkte, i en studie från redan 2017, att “Ukraina vill bli en NATO-nation”. Men vi har ett problem. Vi vet nämligen att “Ryssland inte kan gå med på att de blir ett NATO-land. Ryssland vill ha en buffertzon”.(22) 

 Nå, lyckligtvis för Väst slog önskan in till slut och ”terroristerna i Kreml” attackerade Ukraina. Sedan dess har huvudsyftet för Väst varit att “försvaga Ryssland” genom ett proxykrig, för att citera USA:s försvarsdepartement, och det är förstås vad vi skulle förvänta oss. Så låt oss ta en titt. 

 I krigets första skeden skedde diplomatiska överläggningar på hög nivå mellan ukrainarna och ryssarna, vilka hade goda förutsättningar att nå en resolution. Ryssland deklarerade att kriget skulle vara över “i ett ögonblick” ifall Ukraina mötte villkoren av neutralitet och “avnazifiering”.(23) Alla seriösa aktörer betraktade händelsen som värdefull nog för att fullfölja, inklusive den ukrainska sidan som medgav att en resolution måste “ta hänsyn till de säkerhetsgarantier Ryssland, som också har sin rädsla mot ett antal globala militära allianser, också vill få”, för att citera Ukrainas försvarsrådgivare, Mykhailo Podoljak.(24) David Arakhamia, Ukrainas huvudförhandlare, informerade amerikansk media att man var beredd att förhandla “en icke-NATO-modell” med Ryssland. Israels tidigare premiärminister Naftali Bennett uppmanade Ukraina att “acceptera Rysslands villkor”, och USA:s utrikesministerium (råkade) erkänna Rysslands “villighet att ha verkliga, seriösa förhandlingar” om Ukraina, för att citera vice utrikesminister Wendy Sherman. Dessa fakta nådde ingen stor läsekrets, i enlighet med annan meningsfull information.(25) 

Boris Johnson, högste ansvarig för tortyr i Storbritannien.

 I mars och april visade det ukrainska ledarskapet tydliga tecken på att ha nått en diplomatisk resolution med Ryssland i Ankara, men det tog ett abrupt slut. Vi kan vara säkra på att det berodde på västerländska påtryckningar. Så till exempel anlände Boris Johnson personligen till Kiev – samtidigt som Kiev och Moskva gjorde stora framsteg i sina förhandlingar i Turkiet – och han “krävde stopp för förhandlingar med Ryssland”. Detta bekräftades månader senare i Foreign Affairs, i en artikel där amerikanska ämbetsmän fastställde att “ryska och ukrainska förhandlare ha preliminärt nått grunderna för en förhandlad provisorisk lösning. Ukrainska Pravda rapporterade om händelsen just samtidigt som Johnson besökte Ukraina i april, medan det amerikanska UD utövade militärfinansiella påtryckningar mot turkarna i ett försök av “att sabba rysk-turkiska relationer medan Ankara utgör en väsentlig roll i ukrainska fredsförhandlingar”.(26) 

 Kriget kommer till sist sluta, men med den bittra kännedomen om att Väst genom aktiva val förhindrade att detta skedde nästan när kriget började eller innan. Detta faktum är mycket talande, och än mer att innebörden knappt kan begripas psykologiskt. 

 Ilmari Käihkö, ledande svensk strateg: “Att ta tillbaka full fysisk kontroll över Ukrainas territorium med 1991 års gränser kan tyckas vara det uppenbara militära målet. Att uppnå en så omfattande seger är dock orealistiskt … Eftersom en ensidig seger är osannolik måste vi förbereda oss för en kompromiss” för att undvika fortsatt fördärvelse”.(27) 

 Samma sak har ständigt upprepats av militära ledare såsom Mark Milley, Jens Stoltenberg mfl. Till och med Zelenskij själv sade i somras: “Det finns saker som kan nås endast vid förhandlingsbordet”, kriget “kommer bli blodigt”, och det “kommer sluta definitivt endast genom diplomati”. Detta glapp i propagandahögtalarna var alltför opassande för att höras, och hördes därför inte i västerländsk media. Däremot var uttalandet tillgängligt för de många svenskar som dagligen läser The South African eller Indiens The Economic Times.(28)  

 Svensk media upprepade nästan dagligen fram till i vintras att “påståendet att Nato startat ett krig mot Ryssland, via ombud eller ej, är fullständigt groteskt. Genomfalskt” (Sydsvenskan, ute på den liberala kanten).(29) 

 En annan bild får vi av policyplanerare och diplomatiska ämbetsmän. Hal Brands, Henry Kissinger-utnämnd professor vid John Hopkins diplomatiska universitet talade med komplett entusiasm och lycka om “ett ‘proxykrig’ i vilket världens mäktigaste allians, NATO, använder Ukraina som murbräcka mot den ryska staten”. Brands noterade att ryska diplomater, såsom utrikesminister Sergej Lavrov, ofta producerar falsk propaganda. Men om ett proxykrig är Lavrovs uttalanden sanna, “i detta fall har han inte fel”. “Ryssland är målet för det mest hänsynslöst effektiva proxykriget i modern historia. Och ju mindre” västerländska politiker och journalister erkänner “det, desto bättre”. Brands fortsätter förklara “strategin” genom vilket vi använder kanonmaten mot ryssarna “hänsynslöst”. Ukraina är “en proxy som är villig att döda och dö” och vi måste “översvämma dem med vapen och pengar och underrättelser nödvändiga för att leverera förödande slag mot en sårbar rival. Och det är precis vad Washington och dess allierade gör mot Ryssland idag. “Man utför ett proxykrig genom att upprätthålla en konspiration av tystnad”, något media försäkrat.(30) 

 Council on Foreign Relations uppmanade Väst att göra detta till ett “långt krig […] Betrakta. Sovjets invasion av “Afghanistan pågick i två decennier”. 

Hillary Clinton

 Hillary Clinton instämde och gav uttryck för den generella entusiasmen för “Afghanistan-modellen”. En före detta NATO-ambassadör och Armégeneral drog liknande glädjefyllda paralleller till ”Afghanistan-modellen”. 

 Vi behöver därför inte  förvånas när Nederländernas premiärminister Mark Rutte öppet deklarerar: “Eftersom vi inte kan ha en direkt konfrontation med NATO-trupper och Ryssland, behöver vi försäkra att Ukraina kan vinna detta krig, att de har tillgång till all nödvändig krigsmateriel” för att utkämpa vårt krig. Eller Kroatiens president, Zoran Milanov, inför allmänheten förklarade: “Washington och NATO utövar ett proxykrig mot Ryssland via Ukraina”.(31) 

 Numera skryter man öppet om denna fantastiska möjlighet. Timothy Garton Ash  – liberal guru vid Oxford – skrev utan ironi i en lång analys i Center for European Policy Analysis: “detta krig erbjuder en fantastisk möjlighet för USA att förstöra Rysslands” makt, “en absolut fantastisk investering” och rapporten avslutar med att säga att vi i Väst “önskar att Ryssland stationerar fler militära trupper” i Ukraina. Patrick Turner (tidigare vicesekreterare för NATO) kan därför säg att “förhandlingar är opiumet” vi inte får prata om, varefter den världsrespekterade analytikern Edward Lucas varnar att diplomati i Ukrainafrågan “är både bedrövligt och farligt”, en “skandalös blandning av arrogans, själviskhet och naivitet”.(32) 

Försvarsminister Reznikov

 Det krävs särskild ansträngning för att missa konsekvenserna av att Ukraina “idag utför NATO:s uppgifter”, nämligen att västerlänningar “inte utgjuter sitt blod. Vi utgjuter vårt. Det är anledningen till varför de förser oss med vapen”, som Ukrainas utrikesminister, Oleksij Reznikov, förklarade. Tyska underrättelsemyndigheter informerade att Ukrainas Armé utstår “tresiffriga mängder” förluster av soldater vid fronten i 20:e januari (Der Spiegel). Dessa, och otaliga andra uppgifter, förpassades inte till media, utan snarare Memory Hole, tryggt undangömda från allmän kännedom.(33) Vånda över det ukrainska folkets välfärd åsido, kan den inhemska västerländska eliten roa sig åt att proxykriget i Ukraina varit framgångsrik “Big Business”, för att låna Volodymyr Zelenskijs fras.(34) Vid WEF-mötet kunde ukrainska ämbetsmän försäkra sina dirigenter i Bryssel och Washington att västerländska investerare i Ukraina kommer erfara “mycket mer finansiell frihet, så vi vill privatisera våra banker efter kriget”, som Zelenskijs rådgivare Alex Rodnyanskyj uttryckte det. Västerländska investeringsjättar svarade med att tillstå att detta är “en möjlighet” som “bara finns en gång per generation. Det är en fantastisk möjlighet” (Honeywell).(35) 

 Ytterligare en “möjlighet” visade sig i och med Västs koordinerade försändelser av stridsvagnar, nu också möjligen jetflygplan (Ukraina lär få F-16, då det “Frånsett kärnvapen, inte finns någonting kvar vi inte kan få”, för att citera Yuri Sak, rådgivare åt det ukrainska försvarsministeriet).(36) Ukraina har sedan början av kriget fungerat som “i stort sett en prövningsplats” för moderna västerländska militära system “mot den ryska armén”, som utrikesminister Reznikov förklarade i juli 2022. Numera är media öppna om saken: “Ukraina har blivit ett veritabelt krigslabb” i “varenda bemärkelse” (CNN), något man är väldigt stolt över.(37) 

 Det är inte de motiveringar till vår inblandning i kriget kreti och pleti får höra i TV och Radio, men å andra sidan citerar jag nu kommunikationen mellan de som styr showen, som ofta är rätt uppriktig och frank. Det har man råd med, eftersom den främsta fienden – den inhemska befolkningen – sällan tar del av den. 

Charlotte von Essen. säkerhetspolischef Pressfoto: SÄPO –
Kollage: NewsVoice.se

 Sverige skickade i januari stridsvagnar och vapen värda 4,3 miljarder svenska kronor (ett bidrag av skattepengar som går direkt till high-tech-sektorn). SÄPO-chefen Charlotte von Essen manade befolkningen att inte delta i protester, då sådant innebär “anti-statliga” och osvenska “budskap”. Ulf Kristersson ville att svenskarna skulle “undvika splittring” – något som annars kan skada “företagens intressen”. Detta väckte inga reaktioner i media, som för övrigt är lyriska över våra politiska ledare för att de är “påfallande överens” (Anders Lindberg).(38) 

 Att svensk självbelåtenhet överträffas av absolut ingen, är vid det här laget inte mycket till överraskning. Men militära analytiker “fråga[r] sig hur stor effekt det ger” med “ett eller ett antal kompanier stridsvagnar med 10 stycken stridsvagnar per kompani”, som FOI:s Johannes Andersen påpekade. Detta uttalande var inte censurerat, utan snarare nedgrävd i tidningen, i den sista paragrafen av en lång rapport.(39) 

 Massiv ilska över “Den tyska trögheten” väcktes när Tyskland först tvekade på att skicka Leopard 2 till Ukraina (DI:s Henrik Westman). En pseudohistorisk publikation samlades på hög, och i enlighet med tidigare mediapraxis försökte journalister tyda kaffesumpet för att förklara varför ledare agerade som dem gjorde: “Skuggan från andra världskriget lämnar aldrig det tyska medvetandet” (DN) . “Fantomsmärtor” håller sig hos tyskarna “efter kriget” för 80 år sedan, och som “riskerar tungt” att bryta med arvet från “Beethoven, Goethe” och så vidare (DI:s Maria Borelius).(40) 

Annalena Baerbock. Bild Wikimedia.

Europeisk elitopinion fördömde USA-marionetten Olaf Scholz för hans “ansvarslöshet” och “svaghet”, men hyllade däremot “Politiker såsom den hökaktiga utrikesministern från De Gröna, Annalena Baerbock”, som är “personligt hedervärd” – smicker hon förtjänade för att hon öppet deklarerade att “Vi är i krig mot Ryssland”, vilket möttes med ovationer i Europaparlamentet, men tystnad i media.(41) 

 Den internationella pressen insåg: “Att skicka pansarvagnar till Ukraina fastställer en sak: detta är nu ett västerländskt krig mot Ryssland”, för att citera The Guardian. Lite saktfärdigt, kan man säga.(42) 

 Pressen mättades med påminnelser om vår “skyldighet att bistå ukrainarna” (DN) med vapen. Det är bokstavligen omöjligt att hitta en enda fras i pressen som kräver svenska vapenleveranser till Jemen, som sedan 2015 attackerats och ockuperats av en koalition väststater (däribland Sverige) och arabiska kungadömen, som dödat ungefär en halv miljon människor. Europas och Amerikas vapenleveranser till koalitionen har belöpt sig till ett värde av minimum $100-$200 miljarder. För att förtydliga, finns det mig veterligen en enda referens till detta i all svensk media, nämligen den jag skrev för en liten tidning, Proletären. Den Fria pressen håller sig alltså till spelreglerna.(43) 

 Detta illustrerar att det samtida mediebruset om vår “skyldighet” är pur hyckleri, och av vilket dimensionerna förmodligen inte kan återskapas ens av den vulgäraste kommissarie i det ryska propagandasystemet. Än mer dramatiskt är det faktum att innebörden av denna banala observation knappt kan begripas psykologiskt, än mindre uttryckas allmänt i ett djupt indokrinerat samhälle som vårt. 

 Bortom medias orkestrerade agnatologi kan den fanatiske läsaren av media få reda på att till och med USA:s tidigare ÖB, Michael Mullen, varnar att läget blivit så krisartat att Väst “måste göra allt vi kan för att försöka lösa” kriget “vid förhandlingsbordet”.  The Wall Street Journal rapporterar att “Ämbetsmän i somliga huvudstäder fruktar att Kreml” kan “få övertaget i ett utnötningskrig”, “tid kan förmodligen hamna på Rysslands sida”.(44) 

 Faktum är att Ukraina har använts cyniskt av Väst i nästan ett decennium för att främja våra strategiska mål, och här har ukrainska liv aldrig spelat någon roll frånsett när en propagandafunktion kunnat uppfyllas genom att låtsas om annat. Detta fortsätter än idag, och det är oberoende av utvecklingen på krigsfältet. Ingen kommer utkräva vårt ansvar för fördrävandet av det ukrainska folket, särskilt när de har de två ledande propagandasystemen, Väst och Öst, enade emot sig. 

 

 Referenser

 1. Sakwa 2015, s. 114-117 et seq.
 2. Yahoo, Zach Dorfman, 16 mar. 2022; Sakwa, s. 131-133, för endast några få exempel, och The Grayzone, 12 aug. 2022. Se Olluri, Global Politics, 2021, för ytterligare kommentarer.
 3. New Cold War, Dmitry Kovalevich, November 2020.
 4. The Grayzone, Max Blumenthal och David Rubinstein, mars 2022
 5. Conservative Opinion, 22 jan. 2020.
 6. Yahoo, 21 dec 2022.
 7. Orinoco Tribune, Robert Parry, 12 jun. 2015.
 8. FN (OHCHR), Conflict-related civilian casualties in Ukraine, 27 jan. 2022.
 9. New Cold War, Dmitry Kovalevitj, jul. 2018.
 10. Kovalevitj, aug. 2018; Kovalevitj, nov. 2020.
 11. Olga Baysha, Democracy, Populism and Neoliberalism in Ukraine: On the Fringes of the Real and Virtual, Routledge, New York (2021), s. 59, 62
 12. Ibid, s. 109f., 113f., 117-119.
 13. Kovalevitj, feb. 2021
 14. SR, 29 maj 2022.
 15. U.S. European Command, 27 jan. 2021; NATO, 27 jan. 2021.
 16. Stars and Stripes, John Vandiver, 4 feb 2021; U.S. Air Forces in Europe & Air Forces Africa, 3 feb. 2021; Anti-Bellum, Rick Rozoff, 10, 11 feb. 2021.
 17. Rozoff, 2, 4 apr. 2021; Georgia Today, 5 apr. 2021; Unian, 6 apr. 2021; Anti-Bellum, Rozoff, 6 apr. 2021; NATO, apr. 2021; Rozoff, 8, 9, 13 (samt 16:e, i vilket Zelenskij upprepar krav på NATO-medlemskap, för att till slut få Ryssland att invadera landet – vilket Väst visste om, varför man beordrade myndigheterna att offentligt upprepa önskan medan man utförde militär provokation i Östeuropa) apr. 2021; The White House, Joseph Biden, 15 apr. 2021; Ukrinform, 17 apr. 2021.
 18. Responsible Statecraft, Ted Galen Carpenter, 14 dec. 2020; Kovalevitj, sep. 2020. Som en fotnot kan man citera vad dissidentpressen i Ukraina noterade samtidigt. Alexander Skubchenko skrev om regeringen i Kiev: “ifall era ‘västerländska partner’ kommer strida mot Ryssland, kommer striden äga rum på deras ‘bakgård och ni kommer användas som billig kanonmat”. Alexej Romanov talade om de militära tendenserna i Ukraina i och med “Den nya amerikanska ambassadören till Ukraina, Keith Dayton [som i Georgien 2008 rekommenderade att Saakasjvili “besegra Ryssland”]”: “flyg över Ukraina av amerikanska strategisk bombflygplan, flyg av underrättelseflygplan, och frekventerade av USA:s Flotta i regionen. Att anlita en högt rankad militärkommandör till ambassadör. Förstår ni inte vad det kommer leda till? Det visar sig att USA förbereder sig för krig med Ryssland […] Kanonmaten är redo”.
 19. Nyhetsbanken, 21 dec. 2021. För noggrann diskussion, se Olluri i Global Politics, jan.-feb. 2022.
 20. Aftonbladet, Anders Lindberg, 21 dec. 2021; DI, Frida Wallnor, 21 dec. 2021; 4 jan. 2022.
 21. Multipolarista, Benjamin Norton, 8 mar. 2022. För fler kommentarer, se dessutom, e.g., The Guardian, Ted Galen Carpenter, 28 feb. 2022.
 22. The Grayzone, TJ Coles, mars 2022.
 23. Reuters, 7 mar. 2022.
 24. Covert Action Magazine, Vladimir Solovjov, 14 mar. 2022.
 25. Fox News, 5 mar. 2022; Axios, Julia Shapero, 13 mar. 2022; Antiwar, Ted Snider, 16 mar. 2022.
 26. Reuters, 6 maj 2022; Foreign Affairs, Fiona Hill & Angela Stent, sept./okt. 2022; Antiwar, Dave DeCamp, 31 aug. 2022. För fler kommentarer, se Peoples Dispatch, Abdul Rahman, 9 maj 2022; Antiwar, Kyle Anzalone & Will Porter, 20 mar. 2022.
 27. SvD, Ilmari Käihkö & Jan Honig, 28 aug. 2022
 28. Uttalandet, rapporterat i AFP, återgavs (21/22 maj) i Times of Israel, The Economic Times, Gulf News och andra arabiska tidningar, praktiskt taget helt okända för de flesta västerländska läsare.
 29. Sydsvenskan, Ledarredaktionen, 28 apr. 2022.
 30. Bloomberg, Hal Brands, 10 maj 2022.
 31. Mint Press News, Alexander Rubinstein, 22 mar. 2022; The Grayzone, Aaron Maté, 24 mar. 2022; Euro Weekly, Chris King, 16 jan. 2023.
 32. CEPA, 18 nov, 7 och 11 dec 2022.
 33. Antiwar, Dave DeCamp, 11 jan. 2023; Der Spiegel, 20 jan. 2023.
 34. Antiwar, Dave DeCamp, 24 jan. 2023.
 35. DI, Malin Rising, 21 jan. 2023.
 36. Antiwar, Dave DeCamp, 26 jan. 2023.
 37. The Warzone, Dan Parsons, 19 jul. 2022; CNN, Katie Lillis & Oren Liebermann, 16 jan. 2023.
 38. GP, Anja Haglund, 11jan. 2023; SR, 31 jan. 2023; Aftonbladet, Anders Lindberg, 10 jan. 2023.
 39. SvD, Tea Oscarsson, 26 jan. 2023.

40.DI, Henrik Westman, 25 jan. 2023; DN, Ledarredaktionen, 26 jan. 2023; DI, Maria Borelius, 26 jan. 2023.

 1. CEPA, Edward Lucas, 21 jan. 2023.
 2. The Guardian (USA), Martin Kettle, 27 jan. 2023.
 3. Proletären, Andi Olluri, nr. 4, 2023, s. 22
 4. Antiwar, Medea Benjamin & Nicholas Davis, 4 jan. 2023; WSJ, Laurence Norman & Stephen Fidler, 28 jan. 2023. Cf. Aftonbladet, Wolfgang Hansson, 21 jan. 2023.
Föregående artikelUSA ska utrusta Ukraina med missiler med längre räckvidd
Nästa artikelVi blir lurade – Ukraina kan inte vinna detta krig!

15 KOMMENTARER

 1. Nato har förlorat. Imperiet är döende, inget kan rädda den. EU har blivit en åtlöje som styrs av sådana som Michel, Burrell och van der Lügen. Kolla på Sverige ett land där indberg, Hansson, Wolodarski och Winiarski sätter den intellektuella ribban, låg nivå, alltså 💩💩💩

  Den multipolära världsordningen är här för att stanna. Väst får vänja sig vid att spela andra fjol hädanefter

  https://www.youtube.com/watch?v=NyNA9f6kPcU&t=1121s

 2. Finns det NÅGON ung så välinformerad person som Andi Olluri inom området världspolitik i det svenska kungariket?

 3. Låt mig påpeka en lite visdom som sägs komma från Albert Einstein:

  ”Vilken narr som helst kan veta. Poängen är att förstå”

  Man märker det mycket tydligt när det gäller länder som Kina och även Japan. Folk skaffar sig kunskaper, information, dom vet, men förstår dom inte. Vad som fordras är, och jag har jämfört detta med många som spenderat många år i Japan och Kina, att bo i Kina i minst fem år, inom det lokala samhället och inte umgås med utlänningar eller leva i vad vi skämtsamt kallar en ”utlandsslum”. Efter fem år börjar man förstå.

  Den som utger sig för att vara välinformerad och kunnig och att analysera är bra en narr som inte förstår. Jag tänker på alla dessa personer i Sverige som i media ofta utger sig för att vara ”Kina kunniga” eller ”Kina experter” dom är bra simpla bedragare.

  Jag kände en gång en äldre engelsman som hade tillbringar 35 år i Kina, och var gift med en lokal kinesiska. Han hade inget som helst begrepp om Kina, och var helt öppen om det. ”Ingen kan förklara det för mig” var hans ursäkt.

  • Det citatet du lånade av Einstein var bra och mycket eftertänksamtvärt.
   ”Vilken narr som helst kan veta. Poängen är att förstå”

   Och den där engelsmannen är också ett bra exempel på hur okunniga vi är i fråga vad sker med oss i denna värld av mycket ytlig informationsbus som översvämmar oss. Som du skriver; det är skillnad på att veta och förstå.
   Vi i allmänhet vet mycket om detta krig men att sätta sig in i orsakssambanden är en helt annan sak.
   Och därvidlag menar jag med tanke på vilka möjligheter det finns, utifrån alternativ typ; Global Politic, borde kunskapen och därmed förstå vad sker i vår omvärld varit större hos ”gemene man”

 4. Hm, nu kommer jag att uppträda som djävulens advokat med tanke på alla berömmande ord som skrivs i kommentarsfältet. Så fort jag läst början på ovanstående artikel, delade jag den på flera ställen på Facebook, jag tyckte den visade så tydligt hur västpropagandan hade fungerat…Men när jag sent igår kväll kastade en blick på slutraderna i artikeln blev jag fundersam….det står:

  “Ingen kommer utkräva vårt ansvar för fördärvandet av det ukrainska folket, särskilt när de har de två ledande propagandasystemen, Väst och Öst, enade emot sig.”

  Och nu börjar jag läsa om det som citerades av Tingsten…är det meningen att man ska förstå att propagandan i väst är som densamma som i öst?

  Läser vidare med argusögon….

  Andi skriver “ Å andra sidan skedde inga motsvarande ryska övningar utanför Miami, London eller Stockholm, och inget av detta nämndes i pressen, vilket är en discplinnivå som säkert inte kan återskapas ens i totalitära polisstater såsom Ryssland.(18)”. …..”totalitära polisstater som såsom Ryssland” det blir oklart, är det någon som nämns i fotnoten, eller är det artikelförfattarens åsikt?

  Det står också “Brands noterade att ryska diplomater, såsom utrikesminister Sergej Lavrov, ofta producerar falsk propaganda. Men om ett proxykrig är Lavrovs uttalanden sanna, “i detta fall har han inte fel”.”

  “Lavrov….ofta producerade falsk propaganda”, varför togs just det med överhuvudtaget? Kanske är det jag som är överkänslig, jag menar det tillförde ingenting, men i ett visst sammanhang , kan det ha betydelse. Dvs det kan förstås som “man kan inte lita på Ryssland”.

  Jag blir osäker, visar artikeln att “USA/väst försökte bedriva proxykrig i Ukraina mot Ryssland men dom misslyckades”…och att Ryssland och väst egentligen är lika goda kålsupare”.

  Alltså ska vi inte klart ta ställning mot USA-imperialismen?

  Det som är så bra med Ryssland, och som gör att jag stöder landet, är att dom tillsammans med Kina m fl talar om en fredlig MULTIPOLÄR värld.

  En mycket klarsynt god vän uttrycker det så här: Väst är den koloniserande makten som i 500 år har utsatt resten av världen för kolonisation.

  Rysslands krig mot USA/västs proxykrig i Ukraina, betyder inget annat än att Ryssland visar i handling att “Nu får det fan i mig vara slut på detta rånande och utsugande av oss och övriga världen!” Och märk väl, Ryssland är inte ensamt, 75 % av världens länder stöder Ryssland.

  En brasklapp, jag kan mycket väl ha missförstått Andi Olluri. Jag hoppas det.

 5. Du lyfter en del viktiga ämnen som kräver noggrann observation. Låt oss gå igenom det du skrev punkt för punkt.

  Du frågar ifall ”man ska förstå att propagandan i väst är som densamma som i öst?” Svaret är enkelt: de två propagandasystemen är fulltsändigt motsatta i sättet de verkar, men utfallen är i stort sett desamma: en press som följer ”partilinjen” med fövånande uniformitet. Jag har inte endast hävdat i mina tidigare texter, utan snarare insisterat på att propagandasystemen i, säg, Sverige jämte Ryssland, fungerar helt olika. I Ryssland har de en politbyrå, som alla kan förhålla sig till i officiell propaganda. Avviker någon alltför starkt kan de utsättas för seriösa statliga repressalier. Här hemma har vi snarare i stort sett ett fullt fritt mediasystem, men ”partilinjen” upprätthålls genom ett frivilligt konsensus och socioekonomiska maktfaktorer, och de imponerande resultaten i tankekontroll är svåra att missa. En svensk som internaliserar propagandasystemet kan inte vädja till rädslan för statsvåld ifall denne avviker från skocken för sin intellektuella lydnad, till skillnad från en rysk propagandist. Den självklara slutsatsen följer därmed rätt naturligt: en svensk propagandist befinner sig därmed på en mycket lägre moralisk nivå än sin ryske motsvarighet.

  Apropå mitt uttalande om Ryssland som en totalitär polisstat, och det faktum att jag skrev detta utan att bifoga en fotnot: Det är varken min åsikt eller något som diskuteras i fotnot 18. Jag nämnde endast en truism, och jag skickar dig gärna fotnoter till dig ifall du skulle behöva detta. Men anledningen till att jag inte gjorde lade till en fotnot är densamma till varför jag inte haft fotnoter när jag tidigare skrivit att ”hyckleri har förfinats till en konst här hemma”, eller när jag beklagat den ”massiva strömmen av bedrägeri i den inhemska pressen”, eller att ”Att svensk självbelåtenhet överträffas av absolut ingen”, eller att det tyska ledarskiktet är en ”USA-marionett”, eller att USA är en ledande ”terrorstat” och så vidare och så vidare. Orsaken är att jag utgår från att läsaren jag skriver till har förmågan till minimal ärlighet, och att se vad som står en mitt framför näsan. Sant, jag får ofta meddelanden från chockade folk som undrar varför jag skriver att USA är en ”ledande terrorstat”, eller att svensk media är ”ett propagandasystem”, utan att ha bifogat en specifik fotnot efter dessa påståenden. Men naturligt nog slösar jag inte tid på denna typen av människor, liksom på folk som vill ha ”fotnot” till påståendet att Ryssland är en totalitär polisstat – av precis samma orsak.

  Du nämner stycket i vilket jag presenterar Hal Brands analys, och undrar varför särskilda delar av passaget ens fanns i texten. Det togs med eftersom jag återgav Brands budskap i en artikel jag refererade till – därför togs det med. Om du sedan undrar vaför jag refererade till Brands, kan vi diskutera även det ifall du önskar.

  Du undrar också ifall ”det kan förstås som ’man kan inte lita på Ryssland’ ”. Det är lätt att ta reda på, för den som önskar att göra det. Att man inte kan lita på Ryssland, eller någon annan stat, är nästan en tautologi – det är så stater, maktcentra, fungerar. För att ta ett av otaliga exempel: Ryssland har konstant sedan 24 februari talat om en alternativ världsordning från rådande, där mäktiga stater gör som de vill, och där de svaga lyder som de måste – våld, kolonialism, attack, invasion etc. Det låter rätt bra, detta önskar nog de flesta antar jag. Men det finns ett problem, det ryska ledarskiktets handlingar stämmer inte överens med propagandan. T.ex. är en av Saudiarabiens och FAE:s största vapenförsörjare, tillsammans med väststaterna (TRT World, Ben Said, 22 feb 2019), och ingår därför -liksom oss i Väst – i ett av 2000-talets brutalaste och mest cyniska folkmordskrig. Intressant nog, fördöms Västs krig mot Jemen i stort sett aldrig i rysk propaganda, eftersom Väst- och Östpropagandan är förenad i denna fråga och terror, liksom vid många andra frågor. Förutsägbart nog, är båda propagandasystem högtravande i sin retorik om försvaret för internationell lag och rättvisa, alltid lika fånigt och patetiskt för den som väljer att inte selektivt lämna sitt kritiska tänkande vid dörren.

  Du ”blir osäker” och undrar ifall jag anser att Väst och Ryssland är ”lika goda kålsupare”. Låt mig släcka din osäkerhet med ett simpelt konstaterande: jag har aldrig, vare sig i denna artikel eller någon annan, hävdat detta. ”Alltså”, fortsätter du, ”ska vi inte klart ta ställning mot USA-imperialismen?” Du får själv avgöra om du vill ta ställning mot USA-imperialismen eller inte, men skulle tvekan råda kring min ställning till detta så föreslår jag att du läser denna artikel, eller någon annan jag skrivit, ånyo.

  Du noterar: ”Det som är så bra med Ryssland, och som gör att jag stöder landet, är att dom tillsammans med Kina m fl talar om en fredlig MULTIPOLÄR värld”. Det är helt korrekt: de TALAR om en sådan, precis som jänkarna och dess knähundar gör detsamma, men jag föreslår att man bedömer handlingar och fakta, inte vulgär propaganda som pumpas från stater.

  • Svar till Andi Olluri

   Som du ser, så avslutar jag min kommentar med brasklappen “ Jag kan mycket väl ha missförstått Andi Olluri. Jag hoppas det.”

   Tyvärr är det ju så, att den överväldigande majoriteten i Sverige, ser Ryssland som ett land som hänsynslöst ger sig på Ukraina, för att roffa åt sig landet och dess tillgångar, och det sorgliga är att inte ens den stora majoriteten i vänstern har förmått analysera situationen. Först på senare tid har ordet proxykrig börjat bli mer allmänt bland dem, men vänstern anser, eller antyder fortfarande att Ryssland och USA/väst är “lika goda kålsupare”. (Ex tidningen Proletären, den tidning som tidigare bäst analyserade kriget i ex Afghanistan, Libyen, fd Jugoslavien, Irak och Syrien och Jemen vägrade ex att ta in en artikel som motsatte sig tidningens åsikt och som skrivits av Ryska Kommunistpartiet, som helhjärtat stöder Rysslands SMO i Ukraina, men ändå inte obetingat köper Kremls inrikespolitik.)

   Orsaken till att jag genast delade din artikel på Facebook, dels på min egen sida, och också till vänstersidor, och sidor som handlar om klimatet, var att jag tyckte att den gav så överväldigande bevis på att kriget i Ukraina var just ett proxykrig som USA/väst startat för att komma åt Ryssland.

   Till klimatsidorna delade jag din artikel, för majoriteten av aktivisterna där verkar totalt ovetande om att krig och krigsindustrin skapar enorma utsläpp av CO2, och för att de överhuvudtaget inte verkar förstå orsaken till de krig som utspelar sig i världen, och de inser inte, att “avbryta allt samarbete med krigsalliansen Nato”, är ett viktigt steg att ta om man värnar om klimatet.

   Klimatrörelsen är viktig, då den redan är just en rörelse. Tack och lov är deras unga duktiga frontfigur Greta så otroligt enveten i sin jakt efter sanning, så hon kommer alldeles säkert att hamna rätt, om hon bara får information som grundar sig på verkligheten. Och sann information om att USA/väst startade kriget i Ukraina gav din artikel i högsta grad. När man läser den kan man inte längre tveka.

   ———-

   Men sen var det där med slutet på din artikel…. “Ingen kommer utkräva vårt ansvar för fördärvandet av det ukrainska folket, särskilt när de har de två ledande propagandasystemen, Väst och Öst, enade emot sig.”

   Jag tror inte att jag är ensam om att läsa det som “…särskilt när de har två ledande system emot sig, Väst och Öst. “

   För att förstå tydligare vad du egentligen menar, vill jag ställa en fråga till dig, eftersom ditt svar inte förklarade tydligt. En annan mycket läsvärd artikel här på Global Politics avslutas så här :

   “Syftet med vår solidaritet måste vara att försvara arbetande människor, oavsett om det är i Ukraina eller Ryssland, och det främsta målet för våra fördömanden måste vara de imperialistiska rånarna och förtryckarna.”

   https://www.globalpolitics.se/ukraina-ryssland-och-nationellt-sjalvbestammande/

   Vilka ingår enligt din åsikt i “de imperialistiska rånarna och förtryckarna”?

   ———————

   Du skrev “ Å andra sidan skedde inga motsvarande ryska övningar utanför Miami, London eller Stockholm, och inget av detta nämndes i pressen, vilket är en discplinnivå som säkert inte kan återskapas ens i totalitära polisstater såsom Ryssland.(18)”. …..”totalitära polisstater som såsom Ryssland” det blir oklart, är det någon som nämns i fotnoten, eller är det artikelförfattarens åsikt?

   Jag uttryckte mig kanske lite otydligt, men jag förstod verkligen inte om det var din åsikt, eller något som du läst i artikeln du hänvisade till i fotnoten, men att du bara glömt citattecken. Tyvärr kan jag inte ens när du har försökt förklara, förstå det annat än att du anser Ryssland vara just en “totalitär polisstat”…googla på totalitarism och Wikpedia så ser du hur nog de flesta människor uppfattar det du skrivit. Du kanske inte alls menar det, men så uppfattar man det.

   Jag kan definitivt hålla med om att det var fel av mig att ta upp att “Brands noterade att ryska diplomater, såsom utrikesminister Sergej Lavrov, ofta producerar falsk propaganda. Men om ett proxykrig är Lavrovs uttalanden sanna, “i detta fall har han inte fel”.

   Du skriver:

   “Du noterar: ”Det som är så bra med Ryssland, och som gör att jag stöder landet, är att dom tillsammans med Kina m fl talar om en fredlig MULTIPOLÄR värld”. Det är helt korrekt: de TALAR om en sådan, precis som jänkarna och dess knähundar gör detsamma, men jag föreslår att man bedömer handlingar och fakta, inte vulgär propaganda som pumpas från stater.”

   Nej, ““ jänkarna och dess knähundar” gör inte alls detsamma”…. och jag kan absolut inte hålla med om ryska statens representanter Lavrovs och Putins och Maria Zahkarovas m fl:s tal låter som “vulgär propaganda”. Tvärtom, de talar som mycket kloka ledare som känner ansvar för både sitt land och för utvecklingen i världen. Och jag kan inte peka på något i deras politik som visar att dom inte handlar som dom säger. Men jag bor inte i Ryssland, och vet naturligtvis inte exakt hur ledarna i landet har agerat när det gäller inrikesfrågor, men jag följer ex dagligen bloggen Moon of Alabama och där kan man få en ganska klar bild av hur det verkligheten ser ut, av alla diskussioner som förs och alla artiklar som det refereras till, vid några tillfällen har jag frågat dem om jag varit osäker. Och det ovärderliga, där kommer alla åsikter till tals, precis som i den här bloggen.

   Du skriver “T.ex. är en av Saudiarabiens och FAE:s största vapenförsörjare, tillsammans med väststaterna (TRT World, Ben Said, 22 feb 2019), och ingår därför -liksom oss i Väst – i ett av 2000-talets brutalaste och mest cyniska folkmordskrig.”
   Jag förstår inte vad du menar, deltar Ryssland aktivt, eller säljer de vapen? Menar du att Ryssland agerar som USA/väst i världen?

   https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/sipri_at_press_release_swe.pdf : “ Amerikansk och fransk vapenexport ökar medan rysk, kinesisk och tysk export minskar USA:s vapenexport ökade med 14 procent mellan 2012–16 och 2017–21, vilket innebar att dess andel av den globala vapenexporten ökade från 32 till 39 procent. Den amerikanska vapenexporten var under perioden 2017–21 108 procent större än Rysslands, som är den näst största vapenexportören. Mellanöstern stod för 43 procent av de amerikanska vapenöverföringarna. En ökning med 106 procent av leveranser av större vapen till Saudiarabien är av särskild betydelse för ökningen av den amerikanska vapenexporten. Ryssland, som stod för 19 procent av all export av större vapen under 2017–21, såg sin export minska med 26 procent mellan 2012–16 och 2017–21. Minskningen av den ryska vapenexporten berodde nästan helt på minskningen av vapenleveranser till Indien och Vietnam. Flera stora vapenleveranser från Ryssland till Indien är emellertid på gång. “ Sen beror det ju också på till vilka länder Ryssland säljer vapen.

   Jag vet bara att Ryssland har försökt agera som fredsmäklare i Jemen, åtminstone en tid, men jag vet inte mer.

   Du skriver “men jag föreslår att man bedömer handlingar och fakta”….Exakt så!. Först fakta, både Kina och Ryssland har erfarenhet, de har båda upplevt västs fullkomligt hänsynslösa krig och korståg i sina länder, Ryssland har till och med fått vara med om “nyliberalism”, i ett av sina tal sa Putin “den nyliberalism som kostade fler ryska medborgare livet än andra världskriget”. (Man kan gå lätt hitta uppgifter om ex hur ex medellivslängden sjönk i Ryssland under den nyliberalistiska eran.)

   Och ett mycket viktigt fakta Ryssland och Kina har erfarenhet av ett annat ekonomiskt system, nämligen socialism. De har båda erfarenhet inpå bara skinnet vad grundbulten i det kapitalistiska systemet den privata äganderätten innebär.

   Och vad beträffar “handlingar”….. finns det tydligare bevis https://www.globalpolitics.se/usa-har-krigat-stott-kupper-och-paverkat-val-sedan-andra-varldskriget/

   Och kan Rysslands och Kinas sammanlagda krig ens räknas på båda händernas fingrar?

   ——————

   Och du Andi Olluri, bli inte så förnärmad när du stöter på motstånd, tänk istället “Oj så bra, nu är jag ett steg närmare sanningen” för just genom att olika åsikter får stötas och blötas mot varandra så utvecklas ens sätt att tänka.

   Och du, tyvärr riskerar man alltid att bli missförstådd om man är lite för förtjust i språkliga vändningar och inte försöker skriva så enkelt som möjligt, så att det inte råder någon tvekan om vad man tycker. Jag var tvungen att läsa flera av dina meningar många gånger för att förstå vad du egentligen menade.

   Andi Olluri, min avsikt med, att förutom att berömma dig mycket också kritisera det du skriver, det gör jag ju för att få en duktig ung människa som du på rätt sida i kampen för en fredlig, rättvis och bättre värld som kommer att ha goda förutsättningar att kunna hantera ex frågan om klimatet. Mitt hopp står till Kina och Ryssland, deras tal om en MULTIPOLÄR värld, i motsats till den hemska eländiga UNIPOLÄRA värld som USA och väst förespråkar.

   • Catarina; Tack för dina välformulerade inlägg! Jag instämmer. Nu har jag läst Olluris inlägg en gång till och denna gången mer noggrant. Jag har noterat 3 saker:
    1. ”Å andra sidan skedde inga motsvarande ryska övningar utanför Miami, London eller Stockholm, och inget av detta nämndes i pressen, vilket är en discplinnivå som säkert inte kan återskapas ens i totalitära polisstater såsom Ryssland.(18)” Även jag reagerar mot uttrycket ’totalitära polisstater’ om Ryssland. USA har ju världens största fängelsepopulation tänker jag. Och Putin har stöd av drygt 80 % av folket. Brukar man ha det i en totalitär polisstat? Jag bara undrar.

    2. ”Detta illustrerar att det samtida mediebruset om vår “skyldighet” är pur hyckleri, och av vilket dimensionerna förmodligen inte kan återskapas ens av den vulgäraste kommissarie i det ryska propagandasystemet.”
    Samma sak här, jag reagerar mot formuleringen ’vulgär kommissarie i det ryska propagandasystemet’. Bara i Sverige har vi i så fall ett otal ’vulgära kommissarier’! Och detta i en artikel som blottlägger just det samlade västs propagandasystem. Jag kollar dagligen RT och har ännu inte inte hittat annat än nyheter som väst inte alltid informerar om. Men å andra sidan vet jag ju inte hur inrikes frågor behandlas.

    3. Användandet av den här sortens begrepp underlättar inte läsandet: ”Bortom medias orkestrerade agnatologi”. Jag fick översätta den engelska definitionen.
    (Inom kunskapssociologin är agnotologi studiet av avsiktlig, kulturellt framkallad okunskap eller tvivel, vanligtvis för att sälja en produkt, påverka opinionen eller vinna gunst, särskilt genom publicering av felaktiga eller vilseledande vetenskapliga data (desinformation).[2][3] Mer generellt innefattar begreppet ett tillstånd där mer kunskap om ett ämne skapar större osäkerhet.) Dvs. propaganda, enkelt uttryckt.

    Men samlingen av citat som styrker att detta sannerligen handlar om ett framprovocerat krig, med det yttersta målet att försvaga Ryssland i syfte att få åtkomst till naturresurserna och samtidigt i bästa fall få till stånd ett regimskifte och i förlängningen en ny Jeltsin är tacknämligt!

   • Jag svarar här på frågorna som angår den skrivna texten och vår tidigare diskussion.

    Du frågar: ”Vilka ingår enligt din åsikt i ’de imperialistiska rånarna och förtryckarna’? ” Här ingår i stort sett varenda stat, i den mån de har förmågan och makten att utöva våld, terror, aggression och så vidare. Därmed är USA den värsta av de alla på den internationella scenen. QED

    Utöver det förnekar du att det västerländska propagandasystemet upprepar propagandafraser om sin respekt för internationell rättvisa och multipolaritet.

    Enligt du ”talar” ryska ledarfigurer ”som mycket kloka ledare som känner ansvar för både sitt land och för utvecklingen i världen. Och jag kan inte peka på något i deras politik som visar att dom inte handlar som dom säger”. Låt mig ge dig ett: i SCO-mötet i Samarkand talade Putin om att Ryssland ingick i en anda av, och bevaring av, ”universellt erkända principer av internationell lag och FN-stadgan … respekt för varandras suveränitet”. Vad man än må tycka, går det inte ihop med Rysslands invasion i strid med internationell lag och som resulterat i hundratusental(s) döda. Förresten såg han fram emot, i detta föredrag, närmare samarbete med länder såsom Egypten (som är en av Rysslands största vapenimportörer, liksom Saudiarabien är) och Saudiarabien. Dessvärre finns ingen bloggsajt som kan ändra på dessa fakta.

    Ryssland deltar i Jemenkriget på samma sätt som de flesta Europeiska länder: genom att finansiera och därmed möjliggöra krigsmaskineriet, precis som Väst (de västländer som ockuperar Jemen är: USA, England och Frankrike). Du citerar siffror från SIPRI som illustrerar att USA säljer fler vapen än Ryssland, vilket är irrelevant till min poäng.

    ”Jag vet bara att Ryssland har försökt agera som fredsmäklare i Jemen, åtminstone en tid, men jag vet inte mer”, förklarar du. Sverige och USA har lett ”fredsprocessen” (tillsammans med Oman), vilket betyder ingenting eftersom de fortfarande cyniskt beväpnar angriparna under täckmanteln av ”fredsmäklande”. Ifall du är intresserad, så presenterar jag massiv dokumentation kring just dessa frågor i en kommande text i april om Jemen och den orwellianska ”fredsprocessen”. Jag kan helt enkelt konstatera att varken Rysslands eller Kinas roll resulterat i mycket mer än skandalös cynism, eftersom det i internationella relationer finns endast intressen, inte ”värden” eller ”principer” (frånsett när man kan använda uppstyltade fraser i propagandasyften för att lura med sig indoktrinerade personer).

    Du nämner Rysslands och Kinas erfarenhet av att ha dominerats av Väst, och annat om dessa länders historia, samt amerikansk imperialism. Det angår inte denna diskussion, hur pass sann eller inte din beskrivning än må vara.

    Du skrev: ”Och du Andi Olluri, bli inte så förnärmad när du stöter på motstånd” – något du gjorde utan att veta om i vilket tonläge texten skrevs i eller hur jag bemötte din kommentar. Kanske du kände en sådan stämning när du läste mitt svar på dina påståenden, men det får du stå för. För övrigt har jag bemött dina argument på samma sätt som jag bemöter västerlänningar som försvarar Västs ”upplysta” ledarskap.

    Jag tackar mycket för dina snälla kommentarer, och ursäktar ifall något jag skrivit framstod otydligt (texten är för övrigt en direkt transkribering av ett föredrag, så den innehåller flera stavfel etc., och mitt sätt att skriva är bristfälligt i enkelhet). Men bristerna i det du hävdade kvarstår hursomhelst.

    • Svar till Andi Olluri:
     På min fråga : ”Vilka ingår enligt din åsikt i ’de imperialistiska rånarna och förtryckarna’? svarar du: ” Här ingår i stort sett varenda stat, i den mån de har förmågan och makten att utöva våld, terror, aggression och så vidare. Därmed är USA den värsta av de alla på den internationella scenen. QED”

     Nej, Andi. Bara EN stat och dess vasaller har använt sin makt och förmåga att utöva våld och terror, aggression osv…nämligen USA och dess vasaller företrädesvis i Europa

     FN:s säkerhetsråd är det organ som ansvarar för “upprätthållandet av fred och säkerhet ( … )det ska utreda hot och brott mot freden.”

     Men visste du, att USAs syn på FN är den som uttrycktes av John Bolton när han utnämndes till USA:s ambassadör i FN “Det finns inget Förenta nationerna . Det finns bara en internationell gemenskap och den kan bara ledas av världens enda kvarvarande supermakt vilken är USA.” 2005.

     2005 antogs i FN “The Right to protect”. Ulf Karlström har skrivit en mycket utförlig artikel i Clarté om denna rättighet.
     https://clarte.se/clarte-pa-naetet/82-312-eurokrisen/8207-Varning-for-R2P–82

     Artikeln skrevs 2013, här står bland annat.:
     (…) Det är först när den starkes makt, eller USA och Nato för att tala i klartext, begränsas eller försvagas som det kan hända något. Vi ser i dag hur en multipolär värld håller på att stiga fram; det är som jag ser det den enda garantin vi har. Och i denna framväxande multipolära värld spelar fortfarande den alliansfria rörelsen en viktig roll, mindre som aktör, mer som forum för kritik av USA/Nato.”

     När den alliansfria världen försökte sluta sig samman mot USA-väst, var de alldeles för svaga för att klara av att bjuda något motstånd.
     Men nu har situationen förändrats….

     Här står utdrag från det uttalande som Kina och Ryssland antog i Peking den 4 februari 2022

     https://vk.com/@580896205-despite-sanctions-multipolar-development-booming

     “Parterna uppmanar alla stater att sträva efter välfärd för alla och att i detta syfte bygga upp dialog och ömsesidigt förtroende, stärka den ömsesidiga förståelsen, kämpa för sådana universella mänskliga värden som fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet, respektera folkens rätt att självständigt bestämma sina länders utvecklingsvägar och staternas suveränitet och säkerhets- och utvecklingsintressen. att skydda den FN-drivna internationella strukturen och den folkrättsbaserade världsordningen, sträva efter verklig multipolaritet med FN och dess säkerhetsråd som spelar en central och samordnande roll, främja mer demokratiska internationella förbindelser och säkerställa fred, stabilitet och hållbar utveckling i hela världen…”

     (…..) Detta meddelades trots att både Xi och Putin visste att Ryssland snart skulle behöva inleda den militärtekniska operation som de hade lovat att genomföra om dess säkerhetsförslag från december 2021 gick obesvarade, vilket redan sågs vara fallet.”

     Och världens länder har anledning att ta upp kampen mot förtryckarna:
     “USA har bara 5% av den globala befolkningen men förbrukar över 60% av de globala resurserna, vilket är en skillnad som måste hållas för att främja USA: s inhemska och internationella politik.”

     ——————————————-
     Vidare:
     Du skriver “Utöver det förnekar du att det västerländska propagandasystemet upprepar propagandafraser om sin respekt för internationell rättvisa och multipolaritet. Här tänker jag inte ens förmå mig att presentera exempel, eftersom du genom det påståendet – ifall du verkligen menar det – illustrerar att du inte följer media alls.”

     Jag hade skrivit : ”Det som är så bra med Ryssland, och som gör att jag stöder landet, är att dom tillsammans med Kina m fl talar om en fredlig MULTIPOLÄR värld”.

     Du svarade på det: “Det är helt korrekt: de TALAR om en sådan, precis som jänkarna och dess knähundar gör detsamma, men jag föreslår att man bedömer handlingar och fakta, inte vulgär propaganda som pumpas från stater.”

     Mitt svar blev: Nej, ““ jänkarna och dess knähundar” gör inte alls detsamma”…. och jag kan absolut inte hålla med om ryska statens representanter Lavrovs och Putins och Maria Zahkarovas m fl:s tal låter som “vulgär propaganda”.

     Mitt svar blev kanske lite otydligt, för jag syftade på både orden TALAR och orden “vulgär propaganda”, dvs “när USA TALAR så åtföljs deras ord inte av handlingar”, det gör däremot Kinas och Rysslands ord.

     ———————————————–
     Som bevis på att Ryssland också bara TALAR skriver du denna kommentar som gör mig mycket förvånad. Först har du visat otaliga bevis i din artikel på att kriget i Ukraina är iscensatt av USA för att komma åt Ryssland, ingen som läser dessa kommentarer i din artikel kan tveka ett ögonblick om att kriget i Ukraina är ett proxykrig som förs av USA och väst för att slå mot Ryssland.

     Och sen i nästa stund skriver du om Rysslands försvarskrig mot detta proxykrig så här:

     “Låt mig ge dig ett [exempel]: i SCO-mötet i Samarkand talade Putin om att Ryssland ingick i en anda av, och bevaring av, ”universellt erkända principer av internationell lag och FN-stadgan … respekt för varandras suveränitet….

     …..Vad man än må tycka, går det inte ihop med Rysslands invasion i strid med internationell lag och som resulterat i hundratusental(s) döda.”
     ————————————————————————–
     Du skriver också: “Förresten såg han fram emot, i detta föredrag, närmare samarbete med länder såsom Egypten (som är en av Rysslands största vapenimportörer, liksom Saudiarabien är) och Saudiarabien. Dessvärre finns ingen bloggsajt som kan ändra på dessa fakta.”

     Först det du nämner om Saudiarabiens vapenimport https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-saudiariabien-varldens-storsta-vapenimportor

     “Totalt 73 procent av Saudiarabiens vapenimport kom från USA och 13 procent från Storbritannien under den senaste fem åren.”
     Och artikeln här under visar vad det är frågan om:

     “Washington kommer att fortsätta att främja sina intressen och principer när det gäller vapenförsäljning i Mellanöstern. Den senaste historien tyder dock på att sådana ansträngningar bara kommer att bli svårare i framtiden.”
     https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/05/25/egypts-transition-away-from-american-weapons-is-a-national-security-issu

     Flera rapporter verkar visa att Saudiarabien och Egypten tänker alliera sig med den MULTIPOLÄRA världen….dvs att USA håller på att förlora sitt grepp i Mellersta Östern.
     Ett exempel:
     https://www.globalpolitics.se/den-historiska-betydelsen-av-xis-saudibesok/

     “Wall Street Journal sade att ”Peking och Riyad försöker fördjupa sina förbindelser och främja en vision om en multipolär värld, där USA inte längre dominerar världsordningen”.”

     ———————————————————————-
     Du skriver “ Ryssland deltar i Jemenkriget på samma sätt som de flesta Europeiska länder: genom att finansiera och därmed möjliggöra krigsmaskineriet, precis som Väst (de västländer som ockuperar Jemen är: USA, England och Frankrike). Du citerar siffror från SIPRI som illustrerar att USA säljer fler vapen än Ryssland, vilket är irrelevant till min poäng.”

     Visa källa till ditt påstående att Ryssland “finansierar och därmed möjliggöra krigsmaskineriet,”

     Du skriver:”Jag vet bara att Ryssland har försökt agera som fredsmäklare i Jemen, åtminstone en tid, men jag vet inte mer”, förklarar du. Sverige och USA har lett ”fredsprocessen” (tillsammans med Oman), vilket betyder ingenting eftersom de fortfarande cyniskt beväpnar angriparna under täckmanteln av ”fredsmäklande”. Ifall du är intresserad, så presenterar jag massiv dokumentation kring just dessa frågor i en kommande text i april om Jemen och den orwellianska ”fredsprocessen”. Jag kan helt enkelt konstatera att varken Rysslands eller Kinas roll resulterat i mycket mer än skandalös cynism, eftersom det i internationella relationer finns endast intressen, inte ”värden” eller ”principer” (frånsett när man kan använda uppstyltade fraser i propagandasyften för att lura med sig indoktrinerade personer).”

     Med andra ord, jag kan INTE tolka det som annat än att du anser att Ryssland och Kina är lika goda kålsupare som USA. Eller nästan, eftersom du skrev här ovanför att “Därmed är USA den värsta av de alla på den internationella scenen. QED”

     _____________________________________________________
     Din nästa kommentar lyder: “Du nämner Rysslands och Kinas erfarenhet av att ha dominerats av Väst, och annat om dessa länders historia, samt amerikansk imperialism. Det angår inte denna diskussion, hur pass sann eller inte din beskrivning än må vara.”

     Oj, ännu en kommentar som förvånar mig . Det måste vara din unga ålder som får dig att skriva en sån sak. Du känner väl till talesättet “Bränt barn skyr elden”, eller uttrycket “Av skadan blir man vis”.

     ——————————————————
     Du skrev: ”Och du Andi Olluri, bli inte så förnärmad när du stöter på motstånd” – något du gjorde utan att veta om i vilket tonläge texten skrevs i eller hur jag bemötte din kommentar. Kanske du kände en sådan stämning när du läste mitt svar på dina påståenden, men det får du stå för. För övrigt har jag bemött dina argument på samma sätt som jag bemöter västerlänningar som försvarar Västs ”upplysta” ledarskap.”

     Här är två exempel på hur du kan skriva Andi:

     “Men naturligt nog slösar jag inte tid på denna typen av människor, liksom på folk som vill ha ”fotnot” till påståendet att Ryssland är en totalitär polisstat – av precis samma orsak.” ( Inom parentes, jag hade försökt ta reda på om “totalitär polisstat var din åsikt eller något som hänvisades till i artikeln i fotnoten.)

     Och …”(frånsett när man kan använda uppstyltade fraser i propagandasyften för att lura med sig indoktrinerade personer).”
     Hmmm, det är inget vidare sätt att bemöta en motdebattör. Vet du vad det kanske kan kallas? Jo, översitteri.

     Och så en fråga: Använder du “chat openai. typ när du skriver artiklar? Jag har frågat Johan de Naucler samma sak, men inte fått något svar.

     Det som nu återstår är att se om Rysslands och Kinas visioner håller, om en fredlig multipolär värld. Hur ska dom hantera länder som allierat sig med, och agerat som USA. Ex Saudiarabien? Och samtidigt ska man ha klart för sig att “Rom byggdes inte på en dag”. Det kommer förmodligen att ta mycket lång tid. Och det kommer naturligtvis inte att ske utan ett enormt motstånd från USA/väst. Men håll med om att det vore en dröm, en fredlig värld, en rättvis värld. . Just nu slår det mig, att när Zelenskij försökte få kontakt med Afrika, han ville ordna något slags möte, om jag minns rätt, men bara fyra länder var villiga att delta. De har också erfarenhet av USA:s och västs härjningar, OCH erfarenhet av kontakter med Kina som har hjälpt till med att bygga järnvägar sjukhus m m

     Vår, de 99%-ens, uppgift är att se till att övergången till en fredlig MULTIPOLÄR värld blir så skonsam som möjligt. Så kom med du också, Andi i den kampen, den gäller i högsta grad din och dina kommande barns framtid. Engagera dig ex i Nej till Nato. Använd din förmåga till att verka för fred och konfliktlösning i världen istället för att förvirra debatten genom att inte ge en sann bild av ex Ryssland.

 6. Jag har spenderat närmare 60 år att studera detta, speciellt Tredje Rikets propaganda.
  Skillnaden mellan propaganda och information är att propaganda avser att missleda och desinformera. Den avser att skapa en förfalskad bild hos målet. Det finns flera sätt:
  —Fakta presenteras men på ett sådant sått att det skapar en förfalskad bild. Exempel. ”Ryssland har invaderat Ukraina”. ”invadera” är att att gå in för erövring eller plundring, Källa Merriam-Webster. Rysslands demonterade avsikt är att befria, avnazifiera, och demilitarisera. Propaganda.
  —Att mörka fakta för att skapa en falsk bild. Exempel. Brott mot mänskliga rättigheter. Att Kina har internerat terrorister för att förhindra massmord. Propaganda.
  —Man rent ut ljuger och fantiserar. Koncentrationsläger, religiösa förföljelser, rivna moskéer, etc i Xinjiang. Att vara på plats motbevisar tydligt detta. Propaganda.
  —Falska källor. Betalda vittnen, läckta dokument, fotografier från andra platser och länder, falska experter. Propaganda.
  —Samma sak upprepas monotont ändlöst. Propaganda, repetera tills det blir sanning.

  Kina har en intressant sätt att motverka propaganda, även intern sådan. Man accepterar inte att mellanhänder, som journalister eller fackföreningar, etablerar sig som en kontrollerande mellanhand. Information skall vara direkt mellan berörda och beslutsfattare i båda riktningarna. Teknologin som Weixin-WeChat har gjort det mycket effektivt, vilket säker är skälet till att väst som USA och Sverige är så livrädda för appen.

 7. A O är lika mångordig i metafysiken som han är fåordig om den ekonomiska maktens styrning av såväl det militärindustriella , riksdag och massmedia , alltså det materiella . Oxfams rapport nyligen om Sverige , att 5 personer äger lika mycket som 5 miljoner svenskar är resultat av en flera decennier av massivt överförande av medel och makt från det allmänna till det privata . Den tänkande människa förstår att det har med inställningen till kriget i Ukraina att göra liksom synen på Ryssland , Kina osv som ständigt rapporteras i massmedia . Ekonomin styr politiken . Den liberala vänstern deltar gärna och ofta i kritik mot andra länder och stryrelseskick men agerar inte klassamhället i det egna landet .

  • Jag berör inte klassamhället i denna text, eftersom det inte är ämnet jag behandlar (frånsett i förbigående i stycke tre). Jag har tidigare skrivit om klassamhället i artiklar, till exempel ”Klasskrig i Fakta och Fiktion” (21 januari). Du påpekar att ”Den tänkande människa[n]” förstår att ekonomisk koncentration hos eliten påverkar det som ”rapporteras i massmedia”. Det är förstås helt korrekt, vilket är orsaken till varför jag påpekade det i inledningen och annanstans.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here