Mer än 15 ton bomber med utarmat uran släpptes över Jugoslavien 1999. Kraftig ökning av cancer

14
1972

Från bombningen av Belgrad. Foto: InSerbia

Vi har publicerat flera artiklar om utarmat uran och dess hälsokonsekvenser, senast Storbritannien levererar ammunition med starkt hälsofarliga utarmat uran till Ukraina .

Jag inleder med ett utdrag ur den artikeln som bakgrund

Den kraftiga ökningen av barnadödlighet, missbildningar och barncancer i Irak talar sedan länge starkt för att USA och Storbritannien använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, fast det länge förnekats, vilket snarast bekräftats.  Foreign Policy 2017: USA har använt utarmat uran. Pentagon bekräftar Det har också använts vid Gulf-kriget 1990 enligt US Department of Veteran  Affairs https://www.publichealth.va.gov/exposures/depleted_uranium/FN:s miljöprogram har beskrivit utarmat uran som en ”kemiskt och radiologiskt giftig tungmetall”.

Jag har tidigare skrivit om uranvapen i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen, ibland tillsammans med kolleger, samt på denna blogg. Tillsammans med andra professorer sökte jag anslag  på Vetenskapsrådet för forskning inom detta område, men vi fick inget anslag

Vad är uranvapen?
Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium. Den miljö- och hälsofarliga effekten finns kvar i många år efter nedslaget.

Med uranvapen i Ukraina är det människor och miljö där som främst kommer att skadas.

Utarmat uran projektil

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien som tjänstgjort där.

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”

Nu har Steigan.no publicerat en artikel av Natali Milenkovic, student vid Malmö högskola. https://steigan.no/2023/04/mer-enn-15-tonn-bomber-med-utarmet-uran-ble-sluppet-over-jugoslavia-i-1999/?utm_source=substack&utm_medium=email, som publicerats nedan på svenska. Att DU innebär klart ökad risk för cancer och missbildningar, men har man utrett andra tänkbara bidragande orsaker till den redovisade mycket stora ökningen?

”Brott mot mänskligheten. Över 4 000 serbiska medborgare, inklusive Kosovo och Metohija, stämmer Nato. Deras cancerdiagnoser har ett direkt samband med Natos bombning av Jugoslavien 1999.

År 2022 startade Srdjan Aleksic, en advokat från Nis, Serbien, en rättsprocess mot Nato. Sedan 2017 (när bevisinsamlingen började) och fram till idag har över fyra tusen invånare i Serbien (inklusive Kosovo och Metohija) visat intresse för att stämma Nato på grund av sina egna cancerdiagnoser och diagnoser av deras familjemedlemmar som de tror är direkt relaterade till bombningen av Jugoslavien 1999 där ammunition med utarmat uran användes.

NATO har redan erkänt att de släppt ut över 15 ton uran över Kosovo och Metohija och de södra delarna av Serbien som Presevo, Bujanovac och Vranje.

Som ett resultat av dessa bombningar får över trettio tusen människor varje år i Serbien diagnosen cancer, detta i ett land som före bombningarna 1999 hade mindre än sju tusen invånare som diagnostiserades med cancer varje år. Serbien är nu det land i Europa som har flest cancerdiagnoser och det andra i världen.

Andjelo Fiore Tartalja, en advokat från Italien, ingår i Srdjan Aleksics juridiska team och ger honom råd i samband med stämningen mot Nato på uppdrag av serbiska medborgare.

Tartalja har vunnit över 350 fall i Italien där han har bevisat att italienska soldater och fredsbevarande officerare som var stationerade i Kosovo och Metohija (efter bombningarna), där den största mängden uranbomber släpptes, har fått diagnosen cancer och många har dött. som en direkt följd av uranet i Natos bomber. I deras blodanalys hittades 500 gånger mer metall än normalt. Över sju tusen italienska soldater och officerare har diagnostiserats med cancer efter sin tjänstgöring i Kosovo och Metohija, och 400 har avlidit. Det är också viktigt att understryka att inte bara i Serbien har det skett en enorm ökning av cancerdiagnoser, utan även i grannländer som Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien och Bosnien-Hercegovina.

Natos medlemsländer ska stämmas för attacken mot Serbien 1999

Man tror att partiklarna från uranbomber expanderar kraftigt efter att de träffat sitt mål (beroende på ett antal faktorer) och att det tar över 4,5 miljarder år för uran att sönderfalla och att det stannar i marken i tusentals år och kanske ännu längre. Så Nato är inte bara ansvarigt för ”brott mot mänskligheten” när de använder dessa bomber och lämnar kvar kvarvarande minor, de har begått brottet Ecocide, där de har skadat och förstört Serbiens ekosystem och biologiska mångfald. Även om detta ännu inte har erkänts som ett brott enligt internationell lag, övervägs det så att både människor, företag och arméer kan hållas ansvariga för brotten skadlig förorening.

Srdjan Aleksic och hans team av advokater har hittills samlat in medicinsk dokumentation och fullmaktsdokumentation för 1 500 medborgare och 35 ärenden har behandlats i högre domstol i Belgrad. Varje månad lämnar de in 10 nya ärenden och kommer att fortsätta med det. I de fall där målsäganden har avlidit har familjemedlemmar vidarebefordrat den medicinska dokumentationen och kommer att fortsätta förfarandet på deras vägnar, och även dessa fall kommer att prövas i den högre domstolen i Belgrad.

Srdjan Aleksic och hans team av advokater är inte intresserade av ekonomisk vinst och debiterar inte sina klienter för sitt juridiska arbete, eftersom de flesta av målsägandena kommer från de södra delarna av Serbien, är extremt fattiga och redan har sålt nästan allt de äger bara för att kunna behandlas för sin cancer. Man tror att fler käranden skulle stämma Nato, men skatterna bara för att starta den rättsliga processen i Serbien är 350 Euro och de flesta människor i de södra delarna av Serbien har inte möjlighet att betala dessa skatter. Srdjan Aleksic har också en personlig agenda sedan hans mamma och många av hans familjemedlemmar från hans by nära Bujanovac dog i cancer efter NATO-bombningarna.

På grund av ökningen av cancerdiagnoser i Bosnien och Hercegovina efter NATO-bombningen 1995 överväger många medborgare att stämma Nato och tror att uranet som användes då också är orsaken till deras cancerdiagnoser. De väntar för närvarande på att se resultatet av rättegångarna i Serbien innan de inleder sina rättsliga förfaranden.

Nato har svarat och uppgett att de har immunitet och inte behöver svara inför högre domstol i Belgrad på grund av transitavtalet som undertecknades 2005 mellan Serbien och Nato och att Serbien gick med i Partnerskap för fred 2006.

Transitavtalet och Partnerskap för fred har ingen koppling till stämningarna som nämns i denna artikel, transitavtalet är helt enkelt ett avtal som tillåter allierade styrkor, som tjänstgör som en del av KFOR, att passera genom serbiskt territorium. Partnerskap för fred är Serbien som samarbetar med Nato och tribunalen i Haag. Srdjan Aleksic säger att immunitet inte kan implementeras retroaktivt eftersom bombningarna ägde rum 1999 och avtalen undertecknades sex år senare. Rättegångarna har skjutits upp på grund av överste Dragan Stojcics död (tjänstgjorde i 280 dagar vid gränsen mellan Kosovo och Serbien och i Kosovo), i cancer. Han var den första käranden som stämde Nato. Hans fru kommer att fortsätta förfarandet i rätten. Försöken beräknas starta i slutet av 2023.

llor

Bujanovacke Vesti. 31. mars 2023 : https://bujanovacke.co.rs/2023/03/31/advokat-aleksic-stanovnici-juga-srbije-prodaju-sve-da-bi-se-lecili-od-raka/ .

Danas. 23. mars 2022: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/nato-jos-nije-primio-tuzbe-pa-sudjenje-ne-moze-da-pocne/ .

Europa.eu. «NATOs forhold til Serbia»: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede130411natoserbia_/sede130411natoserbia_en.pdf .

RTRS. 12. juni 2022: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=476700 .

Vesti Online. 8. november 2022: https://www.vesti-online.com/i-srpska-da-tuzi-nato-2/ .

Telegraf. 13. juni 2022: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3512301-vise-od-3000-srba-zeli-da-tuzi-nato-zbog-raka-kao-posledice-bombardovanja-odsteta-i- do-300 000-evra . Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Global ResearchCopyright ©

Natali Milenkovic , Global Research, 2023

Föregående artikelEurovision förbjuder Palestinaflaggor men tillåter folkmordsstatens Israel flagga och artist!
Nästa artikelLarry Johnsons tal till säkerhetsrådet om Nord Stream
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

14 KOMMENTARER

 1. lill-Britannien har skickat vapen med utarmad uran till Ukraina. Sannolikt är det de soldater från pudding landet som kommer att ta hand om dessa missiler. Hur som helst med anledning av detta så Ryssland svara med samma mynt – utarmad missiler få lämna sin visit kort där de korrupta brittiska politikerna samlas och pladdrar skit. Dessa säger jo det är ingen fara med depleted uranium weapons – så det så ingen skada skulle befalla parasiterna således, eller hur?

  https://www.youtube.com/watch?v=NyEcuc0Mtyg&t=836s

 2. Epidemier i utbyte mot dollar..
  https://anna-news.info/epidemii-v-obmen-na-dollary/

  27.04.2023 13:14:10 Anatoly Matviychuk .
  När en speciell militär operation inleddes i Ukraina avslöjades fula fakta. USA producerade, lagrade, kontrollerade och använde biologiska vapen. Men låt oss gå i ordning. Så utveckling, skapande och lagring av biologiska vapen är förbjudna enligt ”FN-konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av bakteriologiska (biologiska) och toxinvapen och om deras förstörelse” av den 16 december 1971.

  Washington förnekade länge att det fanns biolaboratorier på ukrainskt territorium och i grannländer där arbete kunde utföras för att skapa biovapen. Ryssland har bevisat. Det finns sådana laboratorier. De finns i Georgien, Kazakstan, Moldavien och i ett antal OSS-länder.
  USA:s utrikesminister Colin Powell viftade med ett provrör med vit substans vid ett möte i FN:s säkerhetsråd 2003, varefter Irak som stat förstördes. Den amerikanska invasionen av Irak organiserades under förevändning att skydda mot massförstörelsevapen, som påstås ha utvecklats av de irakiska myndigheterna. Inget vapen eller bevis på dess skapelse hittades.
  Idag bevisar Ryssland att sådana vapen skapas av amerikanerna i Ukraina och andra länder. Laboratorier som tillverkade sådana vapen hittades under NWO.

  Det uppgav förresten USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland. ”Det finns anläggningar för biologisk forskning i Ukraina. Faktum är att vi nu är ganska oroade över att ryska styrkor kan försöka få kontroll över dem, sade Victoria Nuland under ett tal inför senaten och erkände därigenom närvaron av amerikanska biologiska laboratorier i Ukraina. Victoria Nuland slog larm eftersom Ryssland redan har fått vissa bevis på USA:s kriminella verksamhet i Ukraina.

  Totalt, i Ukraina, enligt olika källor, finns det från 11 till 30 hemliga biologiska laboratorier som arbetar under Pentagons kontroll. Uppgifterna om deras plats hålls hemliga av de amerikanska och ukrainska myndigheterna. Men tack vare ett antal Pentagon-dokument och information som kom i ägo av nyhetsbyrån ANNA News, blir det klart att de amerikanska biologiska laboratorierna är belägna i Kiev-regionen, nära Kharkov, Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Lvov, Ternopil .

  Dessa uppgifter bekräftas också av utredningen av den bulgariska journalisten Dilyana Gaytandzhieva. Hon säger sig känna till platsen för 11 amerikanska biologiska laboratorier i Ukraina. Den holländska journalisten Ella Stehr genomförde sin egen analys av situationen med amerikanska biologiska laboratorier och hävdar att placeringarna av biologiska föremål publicerade av Dilyana Gaytandzhieva har informationsbekräftelse.

  Den aktiva fasen av skapandet av biologiska laboratorier i Ukraina under kontroll av Pentagon började 2014, omedelbart efter Maidan-kuppen. 2005 ingick det amerikanska försvarsdepartementet och det ukrainska hälsoministeriet ett avtal enligt vilket de ukrainska myndigheterna överför kontrollen över biologisk forskning i landet till Pentagon och inte har rätt att blanda sig i det arbete som utförs där. Det relevanta dokumentet är fortfarande tillgängligt på det amerikanska utrikesdepartementets webbplats.
  Dessa dokument från det amerikanska försvarsdepartementet indikerar att antingen Pentagon själv eller organisationer som kontrolleras av det finansierade minst 11 biologiska laboratorier på Ukrainas territorium.

  En av nyckelinstitutionerna i Ukraina som ansvarar för USA:s biologiska program är Science and Technology Center of Ukraine (STCU), som under de senaste 20 åren har investerat 285 miljoner dollar i 1 850 projekt som även inkluderar biologisk forskning, vilket uttryckligen anges på STCU hemsida.
  Flera källor rapporterar att USA har distribuerat ett välfinansierat och djupgående biomilitärt program i Ukraina.
  Där utvecklades faktiskt moderna biologiska vapen, som var baserade på studier eller användning av mjältbrand, pest och andra patogener.
  Indirekt bekräftades också information om skapandet av biologiska vapen på grundval av fakta som inte kunde döljas.

  I Ukraina har det således förekommit många fall av sjukdom och dödsfall från infektioner som inte är typiska för denna region, eller från patogener som ansågs redan besegrade.

  Till exempel, i Charkiv, i januari 2016, dog minst 20 ukrainska soldater av ett influensaliknande virus på bara två dagar, och ytterligare 200 lades in på sjukhus. I mars 2016 var det 364 sådana dödsfall, många av dem orsakade av H1N1-svininfluensa, samma stam som hade ansetts utrotad sedan 2009. Det fanns också ett av Pentagon-laboratorierna.

  Samma år registrerades 115 fall av mänsklig förgiftning med botulinumtoxin.
  Som referens: Botulinumtoxin är ett dödligt neurotoxin av proteinursprung, det starkaste organiska giftet som vetenskapen känner till om organiska toxiner och ett av de giftigaste ämnena i princip. Kampanvändning – i form av en aerosol. Giftet påverkar musklerna och nervsystemet.
  Som ett resultat av skada av botulinumtoxin dör en person av hypoxi, som utvecklas som ett resultat av asfyxi av andningsaktivitet och förlamning av hjärtmuskeln. Detta toxin i form av en militär aerosol har länge karakteriserats av FN som ett biologiskt vapen och tillhör listan över typer av vapen som är förbjudna att tillverka och lagra.

  Andra misstänkta fall av infektion har också registrerats i Ukraina. Till exempel hepatit A 2018 i Nikolaev. Sedan spred sig viruset snabbt över hela sydöstra Ukraina (det hamnade i Odessa och Kharkov), det vill säga där USA:s hemliga biologiska laboratorier finns.
  Under många år, med en frekvens på ett till två år, noterades massiva mässlingfall i Ukraina, vilket ledde till dödsfall.
  I de biolaboratorier som skapats och finansierats av USA i Ukraina, genomfördes experiment i full skala med fladdermöss infekterade med en coronavirusinfektion.

  Och slutligen. I Ukraina utvecklades metoder för biologiska attacker med insekter. Denna metod för patogenleverans anses vara en av de mest effektiva, den är bättre än en aerosol, som också måste sprutas från luften med en helikopter eller en drönare (förresten, Ukraina begärde en liknande drönare från Turkiet). När det gäller insekter kan attacken gå helt obemärkt förbi.

  År 2007, i Georgien, fanns det fall av massinfektion av personer med leishmaniasis, en dödlig sjukdom orsakad av protozoparasiten Leishmania. Myggor är bärare av Leishmania. Samtidigt uppgav boende att de aldrig stött på myggor. De bor helt enkelt inte i dessa områden. Och dessa valde då hus, avlopp, bodar och visade sig vara resistenta mot minusgrader, vilket gjorde att de kunde överleva i bergen.

  Biologiska och bakteriologiska experiment är alltid farliga, amerikaner föredrar att någon, men inte invånare i USA, drabbas av eventuella läckor. Därför skapar de laboratorier för studier och modifiering av särskilt farliga patogener i länder som de ”inte tycker synd om” – och som är redo, som Ukraina, att helt öppna sitt vetenskapliga och tekniska komplex som ett tecken på ”engagemang till Nordatlantiska universella värden”.

  USA försöker införa biologiska vapen på territoriet Georgien, Moldavien, Kazakstan, Uzbekistan och Tadzjikistan. För detta används olika metoder och motiveringar. Den främsta motiveringen är ekonomiskt beroende, i form av långfristiga lån, i utbyte mot samarbete i utveckling och testning av amerikanska biologiska vapen.
  https://anna-news.info/epidemii-v-obmen-na-dollary/

  biolaboratorierbiologiska vapen USA Ukraina

 3. Jag är svensk och en mix av div nationaliteter, bl a serbiskt. Jag kommer aldrig någonsin glömma vad de gjorde -99 (el alla de andra folkmordsbrotten världen runt sedan 1890, och än längre tillbaks). Heller kommer jag aldrig glömma att de försökt giftmörda en hel världspopulation. Never forget, never forgive. De skall erkänna allt först. Sedan får vi se. Efter rättsprocessen.

 4. Som ett sidospår, men artikeln visar igen det katastrofalt dåliga kunskaperna när det gäller fysik och vetenskap.

  ”tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan”. Alfa strålning, eller Alfa partiklar, är lågintensiv partikelstrålning och skadar inte arvsmassan. Den består att två protoner och två neutroner. Partiklarna har en räckvidd på mellan ett par centimeter och en meter, och stoppas av ett papper, eller till och med fettlagret på mänsklig hud. Man kan till och med iaktta strålningen fysiskt i en så kallad Wilson cloud chamber, där partiledarna lämnar ett tydligt synligt spår.

  https://www.radiation-dosimetry.org/wp-content/uploads/2019/12/Alpha_particle_cloud_chamber.jpg
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Radon_decay_in_a_cloud_chamber.jpg

  Däremot avges även Betastrålning, vilket är elektroner med hög energi och hög hastighet. Dom kan stoppas med aluminium folie, men dom penetrerar huden och kan skada DNA. Beta trålning används bland annat för att bekämpa cancer celler.

  Den farliga strålningen är Gamma strålning, som har viss likhet med röntgen. Den skadar klart vid höga intimiteter och lång exponering. Det är inte partiklar utan en elektromagnetisk vågrörelse

  https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_particle
  https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation

  • Uppfattar att det finns starkt vetenskaplig stöd från olika typer av studier för att strålning från DU ökar risken för cancer och missbildningar

   • @Anders Romelsjö (red) 30 april, 2023 At 08:34
    Ja, det gör det. Statistiskt finns ett samband med att strålning från DU ökar risken för cancer och missbildningar. Det har aldrig kunnat verifieras, men är fullt vetenskapligt möjligt. Däremot är det inte alfa strålningen utan beta och gamma strålning över lång tid som är den rimliga orsaken.

  • En enkel fråga: om utarmad uran är inte farligt varför använder lögnimperiet och dessa lakej det då? För välgörenhet? Av hönsing till Irakiska folket? Serberna? Libyer?

   Sedan så alla de som hävdar att utarmad uran är inte farlig få gå med gott exempel och dricka vatten med u offentligt. Först då kan vi tro på deras utsagor om att det är inte farligt.

   Ett annat önskvärt scenario är om missiler med utarmad uran lämnade sina visit kort där t ex korrupta brittiska och/eller amrikanska politiker samlas och pladdrar skit. Dessa hävdar jo det är ingen fara med depleted uranium weapons – så det så ingen skada skulle befalla parasiterna således, eller hur?

   • @Att leva som man lär 30 april, 2023 At 14:17
    Dom använder det därför att dom ”anser” att det är ofarligt. Mäter du strålningen från DU i ett visst ögonblick ligger det långt under de gränsvärden som är farliga. Vad som händer när DU pulvriseras vid nedslag och andas in vet vi väldigt lite om. Till exempel, strålning minskar med kvadraten på avståndet. Är det så att DU ackumuleras i kroppen och bestrålar organ på noll avstånd inom kroppen. Det skulle betyda att den verkliga strålningen är betydligt högre och kan framkalla cancer och andra förändringar. Här behövs forskning.

    • ”i ett visst ögonblick” (🤭); ”därför att dom att anser” (ja, de ansåg också att Saddam hade WMD). Inga förklaringar snarare en mängd BS för att säga ingeting.

 5. NYT: Amerikaner sätter in strålningsdetektorer i Ukraina

  Amerikanska kuratorer donerade speciella strålningssensorer till Ukraina, som de använder för att upptäcka konsekvenserna av kärnvapenexplosioner. Denna information rapporteras av The New York Times.

  Författarna till materialet är säkra på att huvudsyftet med att leverera dessa sensorer till Kiev var önskan att bevisa sådan användning av taktiska kärnvapen av Ryssland. Med andra ord behöver Washington ha ett verktyg på platsen för NWO-händelserna för att fixa eller förfalska sådana ”bevis”.

  Journalisterna påminde om att de vid utfrågningarna i representanthuset i den amerikanska kongressen tillkännagav att en särskild nuclear Accident Support Group (NEST) för närvarande arbetar med representanter för Ukraina.

  Specialister utbildar ukrainsk personal i att hantera sensorer och övervakar situationen.

  Den utländska pressen menar att Washington genom sådana handlingar indirekt signalerar att de ”förbereder sig för det värsta”. Nätverket av sensorer som installeras i Ukraina bör vid en kärnvapenexplosion ge information om storleken, platsen för explosionen och dess konsekvenser. Detta lär kunna förhindra risken att Ryssland kommer att dölja ”författarskapet” till kärnvapenexplosioner.

  Om man tittar på situationen utan propagandaklyschor, så kan att skicka strålningssensorer till Ukraina tyda på någon form av gemensam amerikansk-ukrainsk provokation som förbereds.

  Det utesluter inte heller att medbrottslingarnas provocerande handlingar i krigsförbrytelser kommer att syfta till att anklaga Ryssland för att använda kärnvapen. Washington har alltså för avsikt att vända Kina och andra länder i Asien, Afrika och Sydamerika bort från Moskva. Det finns ingen direkt bekräftelse på denna tes, men det betyder inte att en provokation inte kommer att genomföras.
  https://anna-news.info/nyt-amerikantsy-na-ukraine-razmeshhayut-datchiki-radiatsii/

 6. Guten morgen ryssofober.
  Sovit dåligt? Mardrömmarna blir värre och värre? Ni få uthärda de för det kommer mera av den varan som t ex detta från igår

  ”Russian forces have destroyed a Ukrainian train carrying up to 200 tons of ammunition, Moscow’s Defense Ministry claimed on Sunday. The strike reportedly occurred in Russia’s Donetsk People’s Republic, near the city of Kramatorsk, which remains under Ukrainian control.

  The Russian military has also been actively targeting Ukrainian artillery units, the ministry spokesman, Lieutenant General Igor Konashenkov, announced during a media briefing.

  “Over the past 24 hours, tactical and army aviation, missile and artillery units of the Russian Armed Forces hit 82 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and equipment in 115 areas,” Konashenkov stated.

  The attack on the train appears to the largest military gain of the day, but earlier Russian forces also claimed a strike on a command post of Ukraine’s 81st airborne brigade near the village of Belogorovka, in Lugansk People’s Republic.”👋🏾👋🏾👋🏾

  https://sputnikglobe.com/20230430/russia-destroys-up-to-200-tonnes-of-ukrainian-ammunition-in-dpr-1109999236.html

  För oss lyser nyhet upp 2023-års första maj firandet!👌Vetskapen om att landet 404 är på G är bästa fredsnyheten på ett tag.

  Glömde nästan: den så hypade offensiven från Voldemort Kokainsky har pausat p ga brist på just kokainet som används för att ingjuta mod hos alla tvångsrekryterade stakars ungdomar. Det florerar rykten om att drog kartellerna i Latinamerika fick grönt ljus att snabba på drogleveransen till ukrozionazi enheten. I o m debaklet i Afghanistan blev den underjordiska drog kanalen som CIA organiserade helt strypt av Talibanerna, vilket gjorde det svårt att klara både mängden drog som leveras till ukrozionazi enheten och logistiken svårt.
  (Det ska dock understrykas att ”the drug ratline green light” nyheten är än så länge obekräftad)

  • Haha…ja det måste vara världens sämst bevarade ”hemlighet” att CIA är den största distributören av droger på denna planet. Att CIA:s Herculesplan används för att flyga ut kokain från Colombias djungler torde väl de flesta känna till men även att haschet från Afghanistan också flögs ut med Herculesplan är väl inte så vida känt? Frågan är väl om talibanerna, som behöver pengar, åter kommer att anlita CIA för sina transporter? CIA behöver pengar till alla sina olagliga operationer runt om i världen och givetvis för att berika cheferna och de korrupta politiker man behöver muta!

 7. Så sant, så sant. Massmördarms har tränat i en 100-150år, minst. Opiumkriget var nog storslaget.. för dom, som de parasiter de är. De snodde ju åt sig Hongkong i 100år som liten utpressning, men den tiden är svunnen och nu väntar räkenskapen. Och räkenskap är ju något de anser sig kunna

 8. Västvärlden slåss för Demokratin och vill demokratisera Världen med våld.
  Just nu pågår en stor brand i ammunitionsfabrik i Berlin, Tyskland och brinnande giftiga kemikalier sprids med Guds vindar till luften som människor och djur ska andas.
  Jag tror tillverkningen var sprängmedel till artilleri granater som ska användas mot Ryssland i Ukraina.

  Efter Andra Världskriget öppnades en vänskap mellan Ryssland och Tyskland men nu sedan Tyskland ånyo riktar sitt våld mot Ryssland så lär den vänskapen vara bruten och borta för alltid.

  Felet med Demokratin är att den inte accepterar annat än sin egna totalitära makt.
  En makt som egentligen är Européns välde över Världen där kontroll av Marknad och Handel är den allra viktigaste delen.
  Kontroll av Marknad och Handel ger bästa produktionen som i sin tur kan leverera de bästa vapnen.
  Det är USA:s och Västvärldens Imperialism i korthet.

  Men Asien har kommit ikapp och den Afrikanska kontinenten kan bli nästa utvecklingscentra så den Europeiske Borgarens Kapitalistiska Välde kanske blir ett slut på en flerhundraårig epok av Imperialistiskt Välde kapitalistisk utsugning?
  Som då kommer ersättas av en mer rättvis Multipolär Världsordning.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here