Motsägelsefulla/ohållbara skäl för Sverige att gå med i Nato

15
1596
Intervju med författaren i Izvestia.

Artikeln av professor Marcello Ferrada de Noli har publicerats 22 maj på The Indicter och översatts av Rlof Nilsson. Detta är en utökad version av den transkriberade intervjun i Izvestia 15 maj. .

Man kan lugnt säga att svenska oligark-sektorer har ett stort inflytande på de strategiska beslut som fastställer Sveriges geopolitiska positioner. Bland de främsta företrädarna finns vapenexportsektorn och andra inom den tunga industrin, plus MSM och kulturmonopolen. De två sistnämnda kännetecknas av ett starkt krigshetsande beteende och en hängiven russofobi. Har dessa grupper något väsentligt att vinna eller förlora i krigssituationer – både kallt krig och på riktigt? Tja, detta är fakta: Sedan starten i februari 2022 av den nya fasen i Ukrainakriget har Saab-gruppen (vapenindustri och vapenexport) ökat sina andelsvärden med 87 procent.

IZVESTIA ”Vad är den främsta anledningen till att Finland och Sverige går med i Nato?”

 1. de Noli

Från svensk sida, som det framkommer i mainstream-media som återger uttalanden från regerings- och militäreliter, är några av skälen som ges motsägelsefulla. Till exempel:

 

Den ledande tidningen DN anför som skäl att ett NATO-medlemskap kommer att öka Sveriges nationella säkerhet, i samband med en ”upplevd” ökning av rysk militär aggression i regionen. Särskilt det upprepade gamla mantrat ”Rysk aggression mot Ukraina”, som den svenska allmänheten ofta har hört upprepas, många gånger sedan folkomröstningen på Krim 2014. Så, förutsatt att, enligt det svenska etablissemangets uppfattning, den ”ryska aggressionen” har varit verklig och stadig och oavbruten hela tiden under de senaste åtta åren, verkar det obegripligt att en 180-graders vändning i frågan om NATO-medlemskap äger rum, och så snabbt, först nu.

Så det verkliga skälet – eller konstellationen av skäl – finns någon annanstans:

 

 1. a) Det kan vara så att den smala kretsen av beslutsfattande svenska eliter har fallit offer för sin egen desinformation. Alla svenska medier, utan undantag, driver USA:s berättelse om ett militärt ”försvagat” Ryssland. Att ”Ryssland förlorar kriget”, att ”Ukraina är ’strategisk’ vinnare” Dessa berättelser befästs av de återkommande kommentarerna av höga militära officerare, med direkt tillgång till allmänheten via svenska medier. En av dem bekräftar i SvD att ”Ukraina har den strategiska fördelen”. I själva verket är detta inte sant, utan tvärtom.

Varje individ som följer/analyserar den förstahandsinformation som kommer från krigets frontlinjer, videomaterial, uppdaterade kartor som båda sidor lägger upp i Telegram, vet att det som CNN, BBC, The Guardian, etc. berättar är att felinformera, vrida, lura, beträffande betydelsen av den militära utvecklingen i Ukraina-kriget. Förutsägbart och olyckligt upprepas detta falska innehåll i svenska medier av vasallanställda journalister, vars förkärlek för den amerikanska militärexpansionismen har varit känd i åratal. Dessutom ställer Sveriges MSM dagligen ut en parad av ”militära experter” (experter på att upprepa exakt samma CNN ”Intel”) eller av ”terrorist” experter, eller ”Rysslandsexperter” som Martin Kragh… Deras motsägelser är legio.

Bara ett exempel. Fyra dagar efter att nästan 2 500 ukrainska militärer började kapitulera i Mariupol – däribland de nynazistiska trupperna i Azov-bataljonen – hänvisar svenska medier fortfarande till ukrainarnas uppenbarliga militära nederlag, som ”evakueringen av Mariupols försvarare”. De togs faktiskt till fånga av de ryska styrkorna! Dussintals videor med hundratals tillfångatagna trupper visade det, inklusive en kort videointervju med den andre ansvarige befälhavaren, som förklarade ”vi kapitulerar”.

  1. b) Det naiva svenska styret (de har då och då under de senaste decennierna erkänt att, ”vi har varit naiva” – när det gäller strategiska diskussioner, som under den massiva, okontrollerade, migrantvågen 2015) har nyligen sagt att de gör ”riktiga analyser” baserade på bra underrättelser (hålls hemliga för allmänheten, förstås). Men det är ingen hemlighet att Sveriges underrättelseverksamhet i hög grad matas av amerikansk Intel – som har ett uppenbart intresse av att kanalisera Sverige till Nato. Dessa källor står i frontlinjen för att tillverka negativa berättelser om rysk militär prestation – samtidigt som de överdriver och/eller helt enkelt uppfinner framgångsrika segrar för den ukrainska armén. Exempel finns det gott om. Till detta kan läggas den låga nivå på forsknings-akademisk utbildning, särskilt inom geopolitiska eller psykosociala områden, som råder bland svenska politiska eliter. Som tydligen underordnar sig ”experter” för viktiga beslut om krig kontra fred. De gör precis motsatsen till vad Clemencau varnade för, att ”krig är för viktigt för att överlåtas till generalerna”. 

1.c En tredje faktor att ta hänsyn till är den tradition av opportunism när det gäller beslut om anpassning, kontra att hålla sig ”neutralt”, som Sverige har iakttagit sedan lång tid tillbaka. Analyser hänvisar ofta till Sveriges roll när det gäller Nazi-tyskland under andra världskriget, även om många viktiga episoder från den epoken inte lyfts fram, som t.ex. att nazisttrupper passerade svenskt territorium för att assistera Operation Barbarossa via den norra flanken. (Jag utvecklar dessa saker i min andra bok om det svenska Assangefallet).

1.d) Vidare existerar det en fjärde maktfaktor i det svenska beslutsfattandet, det inflytande som svenska oligarker har i de strategiska besluten i Sverige. Vilket automatiskt medför de tjänster som svenska statliga institutioner tillhandahåller de ekonomisk-finansiella grupper som har makten.

Jag ger ett exempel taget ur egen erfarenhet: Jag minns när MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) deltog i en SvD-artikel, där jag attackerades ad hominem (dvs. med fokus på personen i st. f. sakfrågan, ö.a.), förolämpande, för att jag helt enkelt på Twitter återgav en publikation som kritiserade Pfizer-vaccinförsök (denna kritik är nu vox populi (välkänd och etablerad sanning, ö.a.), inom och utanför vetenskapliga sfärer). Sedan anklagades jag offentligt för att ha ”köpts” av Ryssland för att misskreditera västerländska vacciner (som är Astra Zenecas del av det), anklagad för att ha gjort det för att främja Sputnik-vaccinet. Alla anklagelser, insinuationer etc. var falska. Jag anmälde det till Sveriges pressombudsman (jag kommer att beskriva detta avsnitt i ett separat uttalande). Jo, i just det sammanhanget varnades den svenska allmänheten i media för att MSB bildades för att skydda Sveriges intressen och att Astra Zeneca utan tvekan var en del av dessa. Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Gäller inte vetenskap och omtanke om medborgarna?

Så man kan kugnt säga att oligark-sektorer har ett inflytande på de strategiska beslut som fastställer Sveriges geopolitiska positioner. Dessa grupper är väl definierade, men de kanske mest representativa är läkemedelsindustrin, vapenindustrin och MSM/kulturmonopolen. Dessa två sistnämnda kännetecknas av ett djupt krigshetsande beteende och en hängiven russofobi. Har dessa grupper något väsentligt att vinna eller förlora i krigssituationer – både kallt och på riktigt? Tja, detta är fakta: Sedan starten i februari 2022 av den nya fasen i Ukrainakriget har Saab-gruppen (vapenindustri och vapenexport) ökat sin position på aktiemarknaden med 87 procent.

Sammanfattningsvis, vad gör jag av faktorerna som nämns ovan?

Låt oss summera

 1. dålig information / hög desinformation om Rysslands potential och militära prestationer,
 2. en tradition av opportunism,
 3. ekonomiska vinster,
 4. naivitet, oberoende forsknings-akademisk oförmåga, etc.

Ekvationen som blev resultatet är :

Utifrån makthavarnas bedömningar (eller felbedömningar) är detta det bästa tillfället att stiga på Nato-tåget. Till detta kan läggas att Ryssland samtidigt är ”för upptaget” i Ukrainas krigsscenario för att kunna företa något verkligt motdrag mot Sveriges beslut om medlemskap i Nato. För att svara på den första frågan kan det vara dessa som är anledningarna till att Sverige går med i Nato. Enligt mig ett stort misstag. Och dessutom ett antidemokratiskt beslut (ingen riksdagsomröstning, ingen folkomröstning) som med tiden kommer att stå Sveriges eliter dyrt. Både när det gäller den inhemska allmänhetens reaktion och internationell prestige.

Vem startade angreppskriget i Ukraina?

Jag skulle vilja lägga till en kommentar om ett huvudskäl som getts av svenska myndigheter i frågan om NATO-medlemskap: ”Vi gör detta på grund av Rysslands aggression i Ukraina”.

Att beskriva den nuvarande situationen i Ukraina som ett resultat av ett ”rysk aggression”-initiativ, är att helt motsäga historiska fakta – såväl som logik. För det var Nato, USA, utrikesministern för eurasiska angelägenheter, Victoria Nuland. Det var dessa som planerade, och sedan lät utföra skjutningen i Ukraina i februari 2014 (på Maidan, ö.a.). Och det var ett ingripande som starkt stöddes av vissa EU-regeringar. Till exempel var Sveriges dåvarande utrikesminister, Carl Bildt, en ivrig och offentlig anhängare av Maidan-upproret – tillsammans med sin polska motsvarighet.

Nuland delar ut kakor på Maidan.

Jag menar att dessa länder var de geopolitiska krafter som installerade Yatsenyuks Junta vid makten (också med fem ultranationalistiska ministrar), vilket som därefter, under Poroshenskos presidentskap, initierade folkmordsangreppet mot den ryska etniska befolkningen i Donbass. Vilka Yatsenyuk hade kallat ”undermänniskan”. Jag syftar här på ATO-kriget 2015, de 15 tusen offren i den ukrainska aggressionen mot Donbass. Även om vi på SWEDHR, baserat på mänskliga rättigheter och pacifistiska grunder, inte skulle godkänna militära invasioner som ersättning för diplomatiska förhandlingar, är det för mig uppenbart att det nuvarande kriget i Ukraina startade 2014. Det är Ryssland som svarar på en aggression, inget annat.

 En annan motsägelse exemplifieras av företrädare för institutioner i Sveriges väpnade styrkor, i detta exempel Albin Aronsson, nationell säkerhetsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, som nyligen i DN har förklarat att ett verkligt, aktuellt hot om en framtida rysk aggression mot Sverige ”bedöms som lågt” – det är det de säger. Å andra sidan säger de också att eftersom det finns ett ryskt hot mot Sverige, härlett från den ”ryska invasionen i Ukraina”, måste vi få fullt medlemskap i NATO!

3 De hävdade också att en ”god anledning” till att vara med i Nato är att vi svenskar skulle skyddas av en kraftfull kärnvapenarsenal, vilket de viktigaste Natoländerna besitter. Men det här är så naivt att det blir läskigt. För det är en mötesplats för dumhet, mitten av en liksidig triangel, sammansatt av fullständig missbedömning, typisk svensk naivitet och traditionell opportunism inom geopolitiken.

 

Utan tvekan, vid den första närvaron av Nato-fartyg eller flygplan som misstänks bära kärnvapen, även om det bara är under ett ”besök” på Sveriges territorium, kommer Ryssland att avfärda åtaganden om en kärnvapenfri zon i Östersjön. De kommer att placera ut Kaliber-, Sarmat- och Satan-missiler, etc. praktiskt taget framför näsan på oss, 87 sek från Stockholm.

Hur kommer det att påverka internationella relationer mellan Nato och Ryssland?

Sveriges inträde i Nato medför flera allvarliga konsekvenser

 

 • Natos inringning av Ryssland kommer ännu närmare, och följaktligen skulle Ryssland uppfatta det som ett ökat hot mot dess nationella säkerhet – detta att döma av argumentationen som avslöjats av de ryska delegationerna under de misslyckade diplomatiska förhandlingarna med Nato och EU, särskilt mellan november 2021 och februari 2022
 • För Sverige skulle detta innebära att man måste vara beredda att delta i konflikter som i grunden inte kan ha något att göra med deras egna nationella intressen. Detta eftersom artikel 5 i Nato föreskriver det kollektiva svaret om en medlem är inblandad i en väpnad konflikt, som skulle innebära militär aggression mot det landet.

Kommer folket i Sverige och Finland att stödja ett inträde i Nato?

Detta är en mycket känslig fråga ur demokratisynpunkt.

Det är inte svenska folket som beslutar. Jag menar, beslutar inte direkt. Både i Finland och Sverige handlar det om ett regeringsinitiativ, som därefter ska röstas igenom i deras respektive riksdagar.

För Sveriges del har regeringen avgjort denna viktiga fråga utan folkomröstning – liksom det gjordes när Sverige beslutade sig för att bli medlem i Europeiska unionen. Inte ens Sveriges riksdag kallades för att rösta i frågan. De hade bara en debatt, ingen omröstning. Oavsett vilket, flera parlamentsledamöter som nu har ändrat uppfattning om NATO-medlemsfrågan, valdes på en diametralt annorlunda plattform, vilket innebär att de motsatte sig NATO-inträde. Så ja, det borde vara en folkomröstning har jag hävdat. Men en sådan utesluts av regeringen.

Varför ändras nu opinionen i opinionsundersökningarna mot ett NATO-medlemskap?

Under de senaste åren, och fram till inledningen av den ryska militära operationen i Ukraina, fanns det en stadigt högre andel av dem som avvisade NATO-medlemskap jämfört med dem som förordade detta medlemskap.

Ändå var detta mitt i en relativt öppen debatt om frågan, i media etc.

Men efter februari i år ökade den ensidiga argumentationen för inträde i Nato i svenska medier. Å ena sidan infördes restriktioner för ryska medier, som RT, vilket berövade allmänheten den andra sidans information om vad som pågår i till exempel Ukraina. Men också från det ögonblicket har åsikter som argumenterar för de negativa effekterna av en sådan åtgärd för det mesta tystnat. Jag ger dig ett exempel, en analys som jag skrev och där jag argumenterade för nödvändigheten av en folkomröstning, accepterades inte för publicering i svenska mainstreammedia, utan den publicerades så småningom i ett USA-baserat, oberoende medium, Consortium News. Därefter har det som svensk mainstreammedia önskat tysta, reproducerats/översatts av flera internationella medier.

https://theindicter.com/wp-content/uploads/2022/05/Die-Weltwoche-768×768.jpg

Föregående artikelHur mår arbetarlitteraturen? Kom till unikt möte!
Nästa artikelFängelse med tortyr hos en av Ukrainas nazistorganisationer.

15 KOMMENTARER

 1. Hej
  Jag vill bifoga ett diagram som visar hur USA:s och EU:s andel av världens BNP har minskat i förhållande till Kina och BRICS. Detta är en viktig bakgrund som visar att tiden för USA:s dominans är ohållbar. Deras enorma militära apparat gör att den stormaktens död kan bli döden för många fler … om inte alla på den här planeten.

 2. Som jag ser det, existerar inte det minsta tillstymmelse till naivitet utan endast cynisk planering (bilderb-/trilaterl komm/-cfrmöten allt covert), powergrabmentalitet och patologiskparasitär paranoia. Det som kommer fr dom när de öppnar sina talgap är till 99% lögn, så när de säger/’erkänner’ (de har inte erkänt ngt faktiskt någon gång, är min gissning) att de ’varit naiva’ så säger de egentligen ’allt är planerat men det är ni för naiva för att förstå’..

  • Och på vilka grunder, och vilken information fick väljarna att fatta beslut på. Glöm inte att österrikarna en gång fick rösta om Hitlers maktövertagande av Österrike, omkring 98% röstade för. ”Fria val”, kan lätt manipuleras i ”demokratier”. Glöm inte att nazisterna i Tyskland kom till makten i fria val genom folkomröstning 1933. ”Fria val” är mycket lätta att manipulera, och det sker inte bara flitigt i dagens värld, utan det är normalt. Därför har Kina inte ”fria val” utan folkstyre i var fråga lokalt, vilken gör USA rasande för det stoppar amerikansk manipulation av samhällsstyret. Politiker och beslutsfattare i Kina kan avlägsnas övernatt, och det har hänt. I partival, som i Sverige, kan allmänheten manipuleras och styras, vilket är normalt, och man röstar på ett ”paket”, som makthavarna senare kan ignorera, vilket är normalt.

   • 31 maj 2022 04:33
    Bloomberg: Nato bör seriöst tänka efter innan man accepterar Finland och Sverige.
    Sveriges och Finlands anslutning till Nato kommer att förvandlas till en ”strategisk mardröm” för Alliansen. Detta sade en senior stipendiat vid Scowcroft Center for Strategy and Security Emma Ashford.
    Hon sa till Bloomberg att blocket inte tog hänsyn till längden på gränsen mellan Ryssland och Finland. Samtidigt betraktade Nato anslutningen av nya medlemmar till alliansen som en symbolisk gest.
    Finskt territorium är en strategisk mardröm. Enligt henne är den totala längden på gränserna mellan Finland och Ryssland mer än 1,3 tusen kilometer. Nato kommer att behöva stå inför många kostnader.
    Alliansen kan vägra att följa skyldigheterna att inte sätta in styrkor i Öst- och Centraleuropa. Detta har tidigare rapporterats av FAN.
    https://riafan.ru/23464607-bloomberg_nato_stoit_ser_ezno_podumat_pered_prinyatiem_finlyandii_i_shvetsii

 3. Sverige har hamnat i kläm i turkiska dörren,
  turkarna kan man inte hunsa med, som ryssarna, och stänga av RT och Sputnik,
  eller inte sälja vapen, och ge asyl åt
  terrorister, turkarna kan man inte jävlas med, så lätt.

  Slut på sorgfriheten för etablissemanget, ”You’re in the Army now.” wouowho, You’re in the Army now’…. Och det är så här det kommer att bli med Sverige i Nato, bara olyckligt,när man vänder på en femöring,
  ett känt kopparmynt som fanns förr.

  Rätt åt Sverige,nu blir man kallad till Ankara, för att skriva på ett kurdavtal,
  ett ”inte en inch” – avtal, första spiken ib
  Sveriges oberoende, när man vill vara med och leka med de stora grabbarna. USA har ingen hand med Erdogan, som de försökte störta.

  Kurdfrågan i Sverige, är det Kurdo Baksi i
  Expressen, och Kakabave i vänsterpartiet,
  +PKK, hur realistiskt är ett Kurdistan i Irak
  och Syrien, +Turkiet.

  Sverige påminner om Baltutlämningen 1945/46, det är samma press och politik,
  bakom, vi tog emot ca 30.000 balter då,
  ett stort antal.

  Stackars statsministern, påminner om Per Albin, helt utarbetad, 1946, efter samlings- regeringen.

  Men Nato-anhängarna kan väl lämna ut
  vem som helst, för Nato, det blir ingen
  borgerlig opinionsstorm som 1946.

  Passa på och njut av sista fria sommaren
  utanför Nato.

 4. En av dessa Nato-anpasslingar är redaktören på Dagens Arena Håkan Bengtsson. Han tror att Sverige kan slinka in i Nato utan att bry sig om Erdogans krav. Har därför skickat honom följande replik:

  Vi får hoppas att Erdogan är så stenhård i sina krav att Sverige INTE blir USA:s 53:e delstat!
  Tyvärr blir det dock än en gång så att CIA kallas in för att ta hand om alla Erdogans ”fiender”. OCH simsalabim: Erdogans krav är uppfyllda! Alla som stödjer Nato-medlesskap, stödjer den utvecklingen!
  Med ståndaktig Olof Palme – hälsning
  Ingemar Siby

 5. Problemet med USA och NATO syns tydligt just nu. Rubriker från SVT och DN. Detta om skolskjutningarna i USA.

  —”För många har vapen, och de tänker inte lämna dem ifrån sig”
  —Här bryter toppolitikern in under pressträffen: ”Ni gör ingenting”
  —Massakern i Texas den 24:e skolskjutningen – bara i år
  —Ledare: När får USA nog av barnamördandet?

  Problemet är inte vapen. Problemet är att USA leds av en mördarsekt som arbetar i bakgrunden utan att synas, och USA har en mördarkultur som dikterar att allt skall lösas med diktat, våld och död. Den kulturen arbetar nu USAs mördarsekt med att införa i Sverige med NATO.

  Någon gång runt 1980 bodde jag på Nya Zeeland ett par år för ett projekt. Nya Zeeland, då en nation på under 3 miljoner, hade mer vapen per capita än USA, men vapenvåld var okänt.

  Den vidare frågan är, när skall journalister och media som DN sluta med att stödja barnamördandet? Det pågår inte bara i USA utan över hela världen, huvudsakligen drivet av USAs osynliga våld och mördarsekt. Rustningsindustrin.

  Det handlar inte om främst att begränsa vapen, det handlar om en kultur i USA att lösa all med våld och död. De gäller även internationellt, som i Ukraina där USA nu driver på kriget för att som man säger, ”försvaga” Ryssland. USA, och EU på USAs uppmaning, även Sverige, sänder massiva mängder vapen till Ukraina och kriget leds och drivs från USA från amerikanska stridsledningscentraler i USA. Utan vapenflödet skulle Ukraina förhandla, Donbass och Krim skulle bli erkänt ryska, och hundratusentals liv sparas. För USA har liv dock inget värde, speciellt inte andras liv.

  Detta påpekar även veteranen Kissinger nu.

  USA har ju välkänt startat närmare 250 krig efter WW2, ett par under NATOs sigill, som Jugoslavien. Nu vill USA att Sverige skall inkluderas i denna mördarsekt med att gå med i NATO.

  Media baroner säger att det är brist på journalister. Är det så konstigt, vem skulle vilja tillhöra en yrkesgrupp som skaffat sig ett grundmurat rykte att vara avskydda, misstrodda opålitliga och ofta rent ut hatade. Ändå hyllar DN våldet och ljuger om de ansträngningar som görs, främst av Kina, att avsluta det.

  • Folk har inte klart före sig att mördandet i USA är på en industriell skala och att antalet offer i t ex i krigets Ukraina är ganska litet, trots kriget, i förhållande till antalet mördade i det lågintensiva inbördeskriget som pågår i USA. Enligt den officiella statistiken så mördades 21.500 medan andra källor nämner ca 30.000 och det beror på att har inte kroppen hittats så klassas det inte som mord utan ”försvunnen” person! Antalet vapen som finns i USA överstiger befolkningens storlek vilket säger en del om hur illa läget är! Det senaste massmordet är ett symptom på att samhälle på väg mot kollaps och det kommer att bli värre, mycket värre! Samtidigt lallar idioterna i Washington på och skickar pengar till ett dödfött projekt att hålla igång kriget i Ukraina!

 6. Dumt att gå in i Nato! Jag avstår från att kommentera USA och alla deras krig. Nato provocerade fram konflikten i Ukraina och en provokation kan dra in oss i ett kärnvapenkrig!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here