Naomi Klein: Högsta domstolens chockartade juridiska kupp

6
1775

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel. Apropå domstolars oberoende.

 

Ingress: Denna artikel av kända Naomi Klein publicerades i The Intercept 30 juni: https://theintercept.com/2022/06/30/supreme-court-climate-epa-coup/ Jag översatte den snabbt med DeepL, men tycker att hon har en orealistisk inställning till Biden´s möjligheter att ta en strid mot och om USA:s Högsta domstol – om han nu vill det. Och hon tror att detta skulle kunna öka demokratin i USA. Hons skriver om en chockartad juridisk kupp – men sådant tillåter USA:s konstitution.

Presidenten utser domarna som sitter på livstid. Domstolen är i praktiken ett mäktigt och viktigt politiskt organ. Sammansättningen varierar politiskt bl.a. med antalet avlidna under en demokratisk respektive en republikansk presidents period. Jag har fått för mig att man i västerländska demokratier vill ha ett domstolsväsen utan politisk valör. I USA verkar det inte alls vara så. Wikipedia beskriver en del av domstolens politiska historia. https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States.

Nyligen har domstolens beslut att upphäva arborträtten i USA (Roe vs. Wade) genom beslut som ger delstater möjlighet att beslut. Detta innebär att aborträtten kan upphöra eller försvåras i delstater. DN:s Martin Gelin skriver En historisk offensiv mot liberala rättigheter i USA

_________________________________________________________________

Högsta domstolens chockartade juridiska kupp

 

Den pågående rättsliga kuppen som kommer från denna domstol är ingalunda över.

SÅ HÄR ÄR DET. Det är dags för president Joe Biden och kongressen att utmana den underliggande legitimiteten hos USA:s högsta domstol och föra fram en aggressiv agenda för klimatåtgärder. Det kommer inte att finnas något bättre tillfälle att ta ställning till en förändrad domstol, och inte heller något mer ödesdigert tillfälle. Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez har rätt: ”Vi måste reformera eller göra oss av med det hela, för planetens skull”.

Under de senaste dagarna har vi bevittnat en chockartad domstolskupp, från att  beröva människor rätten att avbryta graviditeter (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization) till att försvaga ursprungsstammarnas suveräna rätt att tillämpa lagen på sina marker (Oklahoma v. Castro-Huerta), till att inkräkta på delstaternas rätt att reglera bärandet av skjutvapen (New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen), till att möjliggöra en återgång till kristen bön i offentliga skolor (Kennedy v. Bremerton School District).

Och nu detta: ett beslut som undergräver miljöskyddsbyrån Environmental Protection Agency’s befogenhet att reglera en viktig källa till de koldioxidutsläpp som destabiliserar vår planet.
EPA kan fortfarande reglera koldioxid, men dess förmåga att reglera enligt Clear Air Act har minskat avsevärt. Som min kollega Sharon Lerner rapporterar är det kulmen på årtionden av ”komplotter mot miljöbestämmelser” från Koch Industries, och som The Lever har rapporterat har hela denna domstol formats av det mörkpengarelaterade Judicial Crisis Network, som säkerligen förbereder sig för att skåla för den rikliga avkastningen på deras tålmodiga investeringar denna 4 juli-helg.

Redaktören: Detta behandlas i en separat artikel i the Intercept: Hur mångmiljardären Charles Koch i fossilindustrin köpte Högsta Domstolens beslut om EPA

Historien innehåller vägskäl när en enda uppsättning beslut kan förändra ett folks – eller till och med en planets – bana. Biden-administrationens svar på Högsta domstolens 6-3 EPA-dom, i spåren av andra upprörande maktövertaganden, är ett sådant ögonblick. Ingen tidpunkt erbjuder större möjligheter till ett modigt, omvälvande ledarskap, om något sådant skulle kunna erbjudas någonstans i Washington, D.C.

Biden kom till makten och lovade att han skulle ta itu med klimatkrisen med hjälp av ”hela regeringen”. Det var en avgörande fråga i det demokratiska partiets primärval och en vinnande fråga för Biden i det allmänna valet. Varför? Därför att väljarna nu är fullt engagerade i klimatkrisen – och de är pålitligt nog mest engagerade på sommaren, när vår uppvärmda värld är som mest högljudd. Men i höstas lät Biden senator Joe Manchin trycka ner klimatåtgärder långt ner på sin politiska dagordning – och plötsligt slutade vi att höra mycket om det överhuvudtaget. Jag antar att de smartaste killarna i rummet tyckte att det började lukta nederlag. Tack vare sådana goda råd lyckades Biden demoralisera en stor del av sin bas, och några av hans bästa utnämnda personer avgick.

I och med domstolens EPA-dom har Biden nu en chans att återigen sätta klimatet högst upp på dagordningen. Han bör ta tillfället i akt. Som domaren Elena Kagan skrev i sin avvikande mening: ”Domstolen utser sig själv – i stället för kongressen eller expertmyndigheten – till beslutsfattare i klimatpolitiken”, skrev hon. ”Jag kan inte tänka mig många saker som är mer skrämmande”. Många väljare kommer att hålla med om det som står på spel om man tydligt förklarar vad som står på spel och håller det i fokus genom konsekventa budskap.

Faktum är att ingen fråga ger demokraterna en plattform för ett kraftfullare eller mer enande budskap än detta domslut i Högsta domstolen – både för att radikalt reformera domstolen och för att kommunicera klimatkrisens ytterst brådskande karaktär och behovet av en djärv politik. Genom att använda domstolens EPA-dom för att äntligen göra mer än att skicka ut opportunistiska insamlingsmejl – och i stället dra en gräns och göra en förändring av en uppenbart okontrollerbar, extremistisk domstol – skulle Biden och demokraterna dessutom göra exakt det de aldrig har gjort och det som unga klimataktivister har vädjat till dem att göra i åratal: Behandla klimatnödsituationen som en nödsituation.

Den första regeln för en nödsituation är att man gör vad som krävs för att avsluta nödsituationen och sätta sig i säkerhet. Man kastar inte upp händerna för att uppgiften är för svår. Man låter definitivt inte ett gäng icke valda, på livstid utnämnda politiska agenter – av vilka flera bara har fått sina platser tack vare tricks och lögner – komma i vägen.

Demokraternas bas skulle få ett enormt mod av att se denna typ av nödsituation, men det skulle vara mest betydelsefullt för unga människor, av vilka många kan rösta. Och dessa röster bör inte ignoreras. Denna extremistiska domstol har positionerat sig som en förespråkare för ungdomar, barn och de ofödda – från abort till skolböner. Dess vilja att tända framtiden i brand för alla barn som lever i dag och ännu kommer att leva i framtiden gör att detta absurda påstående inte stämmer. Om demokraterna gör EPA-beslutet till en knutpunkt, inte bara för tal och dikter och yogapositioner utan för beslutsamma åtgärder till försvar för framtiden, skulle det vända upp och ner på debatten.

De bör dessutom koppla ihop punkterna mellan de enskilda besluten och deras underliggande logik. För flera av dessa domare är deras nonchalanta inställning till klimatapokalypsen oskiljaktig från deras kristna fundamentalistiska inställning till abort och bön (och snart, om de får chansen, till homoäktenskap och transrättigheter). De är inte oroliga för att världen brinner eftersom de tror att vi befinner oss i den yttersta tiden och att deras tro kommer att skydda dem (och om det inte går, att deras rikedomar och deras vapen kommer att göra det, vilket är det sätt på vilket republikanerna genomför hänryckningen utan gudomligt ingripande). Biden borde bli biblisk mot dessa teokrater och uppmana dem att strunta i skyldigheten att ta hand om hela skapelsen.

Den rullande juridiska kuppen som kommer från denna domstol är ingalunda över. Nästa mandatperiod kommer Högsta domstolen att höra ett fall av omfördelning av distrikt som mycket väl skulle kunna göra det mycket lättare att hitta på en juridisk förevändning för att åsidosätta folkets röster i val till förmån för statligt utsedda elektorer – precis det som Donald Trump försökte men misslyckades med, eftersom tillräckligt många människor var rädda för att hamna i fängelse. Det finns ingen anledning att tro att en grupp människor vars blotta närvaro i domstolen krävde groteska övergrepp mot demokratin på något sätt skulle dra gränsen för att motarbeta den. Det är just nu som det är dags att hindra dem från att få chansen.

Biden och demokraterna är för närvarande på väg mot en våg av nederlag. Men det är inte för sent att komma tillbaka på rätt spår. De har just fått en vinnande plattform: Använd Högsta domstolens angrepp på brådskande kolkontroll som en katalysator för att bygga en mer meningsfull demokrati och samtidigt vidta omvälvande klimatåtgärder. Om de beslutar sig för att köra på det, vinner alla på den här planeten. Om de vägrar, förtjänar de varje förlust som kommer i deras väg.

 

 

Föregående artikelSveriges försvarsminister vill sälja ut Sverige till Nato. Ökad risk för krig i USA:s intresse.
Nästa artikelUlf Kristersson får stöd av Joe Biden – och är överens med Erdogan!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Var tidigare en stor beundrare av Naomi Klein men efter Hillarys förlust 2016 hamnade hon, i mina ögon snett. Dels stöttade hon medias förtryck av Hillarys läckta emails inför presidentkampanjen, dels föll hon för ”Russia-gate” kampanjen och propagerade den själv. Inför valet 2020 stöttade hon även medias förtryck av den läckta informationen från Hunter Bidens laptop vilket gjorde att Glenn Greenwald slutade på The Intercept, en tidning han startat med syftet att kunna publicera just sådan information utan politiska påtryckningar om censur.
  Inte någon större stjärna i mina ögon. Informationen på laptopen rörde bla. Hunters sex med minderåriga, mutor till Joe Biden från Ukraina och annat som, minst sagt, hade kunnat vara bra för Amerikanska väljare att känna till.
  Angående avskaffandet av aborträtten i USA har alla Demokratiska presidenter efter Bill Clinton kampanjat på löftet att ”codify and federalize Roe v. Wade”. dvs göra den till lag gällande i alla stater. Något som Obama och Biden sedan struntat i, trots att de haft majoriteten att kunna få det igenom. Biden har även nu, FORTFARANDE, möjligheten att göra så genom ”presidential decree” men avstår då demokraterna behöver valfläsk inför 2024.
  I mina ögon är Demokraterna i USA ett genomruttet och förlorat parti, ungefär som Socialdemokraterna i Sverige…

  • Jag är ingen mästare på abort och aborträtt och har väl ingen särskilt ståndpunkt heller mer än att sena aborter tycker jag börjar luta åt legaliserat mord på människor.

   Jag läste att Ryssland har fri abort upp till tolfte veckan.
   Sverige däremot har fri abort upp till 18:e veckan.
   Och även ännu senare men då fordras tillstånd.

   USA verkar vara en mosaik av olika abortbestämmelser.
   Det ser ut som varje delstat bestämmer.
   Någon delstat har abortförbud, andra tillåter tidiga aborter medan ytterligare delstater tillåter väldigt sena aborter, upp till 24:e veckan och ännu senare.

   Man måste förstå att människor har etiska synpunkter på det här. Konstigt vore det annars.
   Man kan undra, hur liberaliserad får egentligen en aborträtt vara?
   Det är en religiöst känslig fråga, och USA har många kristna religiösa så man måste förstå här bildas folkrörelser.

   USA är splittrat. Långt mer splittrat än exempelvis Ryssland som är mer homogent vilket visas upp i den starka kulturen.

   Är verkligen liberala västerländska demokratier det bästa samhällsfundamentet?

   Som utvecklingen ter sig i Västvärlden börjar jag faktiskt tvivla.
   Läste ikväll på SVT hemsida att ungdomar i Sverige börjar tröttna på att rösta på politiska partier.
   Ungdomarna vill inte ha demokratin i färdiga ”åsiktspaket”.
   Jag förstår ungdomarna.
   När de olika åsiktspaketen väl öppnats upp så är där ungefär samma innehåll.
   Meningen med demokratin har demokratin själv förstört i jakten på makten.
   Det är som med bilarna.
   Det går inte längre skilja ut de olika bilmärkena för alla bilar ser numera likadana ut.

  • Korruption och inkompetens tog över S efter mordet på Olof Palme. Det är ingen egentlig åsikt, men ett faktum. Tala med dem när de dyker upp på stadens gator så förstår du att detta är den evidenta sanningen!

   Där finner du människor som sträckläser ljugande medier och fördömer Putin och Lavrov, men ändå aldrig har läst Putins eller Lavrovs uttalanden.

   Du finner även ett vagt motstånd mot Nato, MEN detta är individer som aldrig tänker göra något radikalt mot Natos konstanta provokationer och krig. Detta folkförräderi/landsförräderi. Detta är inga ”demokratiska socialister” med ryggrad, lika lite som Demokraterna i USA.

   Jag vill inte beskriva denna grupp med sanningens ord på denna blogg, för Anders är lite känslig för osminkad sanning. Palme brukade dock beskriva vad han ansåg om förfärliga bombningar och massmord i världen. De kan själva slå upp dessa citat. Detta är vad jag anser att dagens ALLA sossar är medlöpare till.

   Hade de haft minsta karaktär hade de fraktionerat sig och anslutit sig till Valsamverkanspartiet, men de saknar karaktär.

 2. Inkompetenta korrupta idioter tog över efter Olof Palme HELT klart. Håller med pinny att självfallet borde Hunter med fadern fått granskas seriöst och öppet inför amerikanska allmänheten. Korruption,knark och prostitution med mycket mera fanns här,men mot alla odds gömde och begravde dom korrupta medierna allt detta,helt för att man hatade Trump och visste att Biden och sonen vore rökta om sanningen kom ut

 3. USA har blivit mänsklighetens dårhus, som vill styra hela världen. Klimat och allt annat relaterat regleras av naturen. Ingen tycks tänka på det enkla faktumet varför det finns natt och dag, och längden av natt och dag, vilket beror på planeten jordens rotation. Temperaturen beror på solens styrka och avståndet till solen, planetbanorna, och de så kallade växthusgaserna, av vilka koldioxid utgör en obetydlig minoritet. Halten av koldioxid regleras av naturlagarna, inte människan. För lite koldioxid, då avger haven och jorden koldioxid för att öka halten, och v.v. Nivån av koldioxid bestäms av temperaturen. Koldioxid är basen och förutsättningen för allt vad vi kallar liv på korden.

  Sedan har en liten grupp lyckats övertyga mänskligheten att lösning på alla problem är att vräka pengar och makt över dom. Det är samma fenomen och samma slags kult som kulter som Jim Jones – The People’s Temple, Charles Manson – The Family, David Koresh – Branch Davidians, Shoko Asahara – Aum Shinrikyo, Heaven’s Gate Cult och Hale Bopp, eller den senaste svält kulten i Kenya.

  Klimat kulten, eller vaccinerings kulten, med flera kulter är samma fenomen. Översteprästerna kalla HD, vilket är samma sak som spanska inkvisitionen, byråkrater, oligarker och politiker. Folkstyre är det ingen som ens tänker på, utom i Kina.

  Den så kallade ”väst-världen” håller på att avskaffa sig självt. Droger, krig och krigsförberedelser som NATO, skapade konflikter, självskadebeteende, makt-hystery, och kulter.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here