Naomi Klein: Hur big-tech planerat att profitera på pandemin – och ”hotet från Kina.”

35
4650
Big Tech. Shutterstock.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad…

Detta är ett långt sammandrag av en artikel på drygt 4000 ord av Naomi Klein, publicerad i The Guardian. Vänligen översatt av en dam på västkusten.

Naomi Klein skriver bra, skriver personligt, men det blev för långt för en bloggartikel, och jag finner ej skäl att dela ut den på två artiklar.


Naomi Klein: Hur big-tech planerar att profitera på pandemin

När coronaviruset fortsätter att döda tusentals varje dag, tar tech-företagen tillfället i akt att expandera och öka sin makt.

Onsdagen den 6 maj ersattes, säger New York-guvernören Andrew Cuomos dystra leende på sin dagliga briefing om coronaviruset ”Vi är redo, vi är all-in,” ”Vi är New York-bor, så vi är aggressiva, vi är ambitiösa … Vi inser att förändring inte bara är nära förestående, utan den kan faktiskt vara en vän om den görs på rätt sätt.”

Detta var inspirerat av ett framträdande av tidigare Google-vd:n Eric Schmidt som sa att han kommer att leda en panel för att tänka till om staten New York post-Covid verklighet, med betoning på permanent integrering av teknologi inom varje aspekt av samhällslivet.
Schmidt sa att ”Högsta prioritet är inriktning på it-hälsa, distansutbildning och bredband … Vi måste leta efter lösningar som kan presenteras nu, och påskyndas, och använda teknik för att göra saker och ting bättre” – med en videobakgrund av ett par inramade gyllene änglavingar.

Bara en dag tidigare hade Cuomo aviserat ett liknande partnerskap med Bill och Melinda Gates Foundation. Cuomo sa att pandemin har skapat ” ett historiskt ögonblick när vi faktiskt kan införliva och snabba på [Gates] idéer… ”

Något som liknar en sammanhängande pandemi-chock- doktrin börjar växa fram. Kalla den högteknologisk Screen New Deal.

Vi står inför en framtid i vilken våra hem aldrig mer kommer att vara uteslutande våra privata rum, utan de kommer också att vara, via digital höghastighetssammanlänkning, våra skolor, våra läkarmottagningar, våra gym, och, om de bestäms av staten, våra fängelser. För många av oss, har naturligtvis samma hem redan före pandemin förvandlats till våra alltid uppkopplade arbetsplatser och våra primära underhållningsarenor , och övervakningsfängelset ”i samhället” håller redan på att utvecklas lavinartat. Men i den framtid som snabbt håller på att byggas upp, är alla dessa trender redo för en acceleration i racerfart.

Detta är en framtid för de privilegierade, då nästan alla hem-leveranser är antingen virtuella via streaming och molnteknik, eller fysiska via förarlösa fordon eller drönare, då skärmen ”delas” på en förmedlad plattform. Det är en framtid som sysselsätter betydligt färre lärare, läkare och förare.

Det är en framtid som gör anspråk på att drivas med ”artificiell intelligens”, men som faktiskt hålls samman av tiotals miljoner anonyma arbetare undanstoppade i lager, datateknikscenter, innehållsmodereringsfabriker, elektroniska låglönefabriker, litiumgruvor, industriella jordbruk, köttbearbetningsanläggningar och fängelser, där de lämnas oskyddade mot sjukdomar och hyperspridning av smittämnen.

Det är en framtid där vartenda steg vi tar, vartenda ord vi säger, varje relation vi har går att spåra, och varje uppgift kan brytas ner genom ett aldrig tidigare skådat samarbete mellan regering och techjättar.

Om allt det här låter bekant, är det för att, före Covid, såldes exakt denna app- och gig-drivna framtid till oss som friktionsfri individanpassad och bekväm. Men många av oss hade betänkligheter. Om säkerhet, kvalitet och om orättvis it-hälsa och on-line klassrum. Om förarlösa bilar som kör på fotgängare och drönare som krossar paket (och människor). Om lokaliseringsspårning och kontantfri handel som tillintetgör vår integritet och befäster ras- och könsdiskriminering. Om skrupelfria sociala medie-plattformar som förgiftar vår information om ekologi och våra barns psykiska hälsa. Om ”smarta städer” fyllda med sensorer som ersätter lokala myndigheter. Om de goda jobb dessa tekniker eliminerar. Om de dåliga jobb de massproducerar.

Och mest av allt, vi hade farhågor om den demokratihotande rikedom och makt som samlats hos en handfull tech-företag som är mästare på att avsvärja sig allt ansvar för de spillror som de lämnat kvar på de områden som de nu dominerar, vare sig det gäller medier, detaljhandel eller transporter.

Tack vare Cuomo och hans skiftande miljardärers partnerskap, positioneras staten New York som ett glänsande skyltfönster för denna bistra framtid – men ambitionerna når långt utanför en stats eller ett lands gränser.

Naomi Klein Bild: Ed Kahsi från artikeln

Och mitt i dödpunkten av det hela finns Eric Schmidt.

Nåväl, innan amerikanerna förstod hotet från Covid-19, hade Schmidt hållit på med en aggressiv lobbying och PR-kampanj, och lobbat för just Black Mirrors vision av samhället, som Cuomo just har gett honom befogenhet att bygga upp.

Kärnan i denna vision är sömlös integration mellan regeringen och en handfull Silicon Valley-jättar – med offentliga skolor, sjukhus, läkarmottagningar, polis och militär alla outsourcade (för en hög kostnad) till privata tech-företag med sina kärnfunktioner.

Det är en vision som Schmidt har utvecklat i sin roll som ordförande för Defense Innovation, som ger råd till det amerikanska försvarsdepartementet om ökad användning av artificiell intelligens i det militära, och som ordförande för den mäktiga Nationella säkerhetskommissionen för artificiell intelligens, (NSCAI), som ger råd till kongressen om ”framsteg inom artificiell intelligens, relaterad utveckling i maskininlärning och tillhörande teknik”, med målet att ta itu med ”det nationella och ekonomiska säkerhetsbehovet i USA, inklusive ekonomisk risk”. I båda styrelserna trängs mäktiga Silicon Valley-vd: ar och toppchefer från företag som Oracle, Amazon, Microsoft, Facebook och naturligtvis Schmidts tidigare kollegor på Google.

Som ordförande, har Schmidt – som fortfarande har mer än 5.3 miljarder dollar i aktier i Alphabet (Googles moderbolag), samt stora investeringar i andra tech-företag – i huvudsak tjänstgjort som en Washington-baserad utpressare på uppdrag av Silicon Valley. De två styrelsernas huvudsyfte är att kräva en exponentiell ökning av de offentliga utgifterna för forskning om artificiell intelligens och om högteknologisk infrastruktur såsom 5G – investeringar som direkt skulle gynna de företag i vilka Schmidt och andra styrelseledamöter har omfattande innehav.

Eftersom den kinesiska regeringen är villig att spendera obegränsade offentliga medel för att bygga upp infrastrukturen för högteknologisk övervakning, samtidigt som man tillåter kinesiska tech-företag som Alibaba, Baidu och Huawei att kamma hem vinsten från kommersiell tillämpning, är USA:s dominerande ställning i den globala ekonomin nära att kollapsa.

De skäl som anger Kinas konkurrensfördel är otaliga, allt från den stora volymen av konsumenter som handlar på nätet; ”Bristen på äldre banksystem i Kina”, som har gjort det möjligt att hoppa över kontanter och kreditkort och släppa lös ”en enorm e-handel och en digital tjänstemarknad” med hjälp av digital betalning; och en allvarlig läkarbrist, vilket har fått regeringen att samarbeta nära teknikföretag som Tencent för att använda AI för ”prediktiv” medicin.

Särskilt pekar dock NSCAI på Kinas önskan att gå över till offentligt-privat partnerskap inom massövervakning och datainsamling, som ett skäl till dess konkurrensfördel. Presentationen framhåller vitt och brett Kinas ”Explicita statliga stöd och engagemang för t.ex. utplacering av ansiktsigenkänning ”. Den hävdar att ”övervakning är en av Al:s ”första och bästa kunderna” ”och vidare, att ”massövervakning är en piratmetod om djupinlärning”.

I en artikel i New York Times i februari med rubriken ”Jag var ordförande för Google. Silicon Valley skulle kunna förlora mot Kina”, efterlyste Schmidt ”aldrig tidigare skådade partnerskap mellan regering och industri” och, återigen klingande larmet om Gula faran, han skrev:
”AI kommer att öppna nya forskningsområden inom allt från bioteknik till bankväsende, och det är också försvarsdepartementets prioritet … Om nuvarande trender fortsätter, förväntas Kinas totala forsknings- och utvecklingsinvesteringar överträffa dem i USA inom 10 år, ungefär samtidigt som Kinas ekonomi beräknas bli större än vår.”

Den enda lösningen, för Schmidt, var att offentliga medel strömmade till. Han berömde Vita huset för att ha begärt en fördubbling av finansieringen av forskningen inom AI och kvantinformationsvetenskap och skrev: ”Vi bör planera att fördubbla finansieringen inom dessa områden igen när vi bygger institutionell kapacitet i laboratorier och på forskningscenter … Samtidigt bör kongressen uppfylla presidentens begäran om den högsta nivån på försvarets FoU-finansiering (FoU forskning och utveckling) på över 70 år, och försvarsdepartementet bör dra nytta av detta resursuppsving för att bygga banbrytande kapacitet inom AI, kvantteknik, hypersoniska vapen och andra prioriterade teknikområden.”
Det här var exakt två veckor innan coronavirus-utbrottet förklarades som en pandemi, och ingenting sades om att ett mål med denna stora, högteknologiska expansion skulle skydda amerikaners hälsa.

Nu saluförs alla dessa åtgärder (och mer) till allmänheten som vårt enda möjliga hopp om…att skydda oss från ett nytt virus som kommer att finnas med oss många år framöver.
Och de tech-företag som Schmidt har djupa band till, och som befolkar de inflytelserika rådgivande styrelser som han är ordförande för, har alla ompositionerat sig till välvilliga beskyddare av folkhälsan. Mindre än två veckor in i staten New York lockdown klargjorde  Schmidt i en artikel åt Wall Street Journal att Silicon Valley hade för avsikt att utgå från krisen för en permanent omvandling.

Han skrev bland annat att ”Regeringen måste göra en massiv investering – kanske som en del av ett stimulanspaket – att omvandla landets digitala infrastruktur till molnbaserade plattformar och länka dem till ett 5G-nät.”

Två veckor efter att artikeln dök upp beskrev han detta ad hoc-hemundervisningsprogram som lärare och familjer i hela landet hade tvingats att snickra ihop som ”ett massivt experiment i distansundervisning ” under denna folkhälsokris.
Schmidt efterlyste också mer it-hälsa, mer 5G, mer digital handel och resten av den befintliga önskelistan. Allt i namn av virusbekämpning.

Schmidts ord är en påminnelse om att tills helt nyligen, ökade det offentligt motståndet mot dessa företag kraftigt. Presidentkandidaterna diskuterade öppet att göra slut på big tech. Amazon tvingades dra tillbaks sina planer på ett huvudkontor i New York på grund av en hård lokal opposition. Googles Sidewalk Labs-projektet befann sig i en kris som varat i flera år, och Google-arbetare vägrade att bygga högteknologiskt övervakningssystem som skulle användas av militären.

Enkelt uttryckt, demokrati visade sig vara det enskilt största hindret för den vision som Schmidt ville utveckla.

Nu, mitt i detta pågående pandemiblodbad, och den rädsla och osäkerhet om framtiden som det har medfört, vill dessa företag tydligt skyffla undan allt detta demokratiska engagemang. Att ha samma typ av påstådd makt som sina kinesiska konkurrenter.
För att vara tydlig, teknologin är definitivt en viktig del av hur vi ska kunna skydda folkhälsan under de kommande månaderna och åren.

Frågan är: kommer denna teknologi att omfattas av demokratiska discipliner och offentlig tillsyn, eller kommer den att byggas ut i det frenetiska statliga undantagstillståndet, utan att kritiska frågor ställs om det som kommer att forma våra liv i årtionden framöver? Frågor som dessa, till exempel: om vi verkligen ser hur kritisk digital anslutning är i kristider, bör dessa nätverk, och våra data, verkligen befinna sig i händerna på privata aktörer som Google, Amazon och Apple? Om offentliga medel betalar så stor del av det, bör inte allmänheten också äga och kontrollera det? Om internet är viktigt för så mycket i våra liv, som det helt visst är, bör det inte behandlas som en icke-vinstdrivande nödvändighet?

Schmidt har rätt i att överfulla klassrum utgör en hälsorisk, åtminstone tills vi har ett vaccin. Så vad sägs om att anställa dubbelt så många lärare och minska klasstorleken till hälften? Vad sägs om att se till att varje skola har en sjuksköterska?
Det skulle skapa de arbetstillfällen som så väl behövs i en arbetslöshetskris som befinner sig på en depressionsnivå och ge alla i utbildningsmiljön armbågsrum. Om byggnader är för trånga, vad sägs om att dela upp dagen i skift, och förlägga utbildning utomhus, det finns riklig forskning som visar att vistelse i naturen ökar barns inlärningsförmåga?
Att införa dessa typer av förändringar skulle alldeles säkert vara svårt. Men de är inte alls lika riskabelt som att ge upp den beprövade tekniken att utbildade människor undervisar yngre människor ansikte mot ansikte, i grupper där de till på köpet lär sig att umgås med varandra.

Föregående artikelVem vill höra om en galen, helt skruvad konspirationsteori om den 6 januari på Capitolium?
Nästa artikelUSA-imperialismen vann: Stoppar ledande Huawei i Sverige med hjälp av SÄPO, Hultqvist och ÖB.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

35 KOMMENTARER

 1. Bra med belysning av den överhängande risken för, att vi fråntas alla våra rättigheter till självbestämmande och privatliv.

  Dåligt med desinformation om corona/COVID-19:

  ”Schmidt har rätt i att överfulla klassrum utgör en hälsorisk, åtminstone tills vi har ett vaccin.” Vacciner är farliga och vore, om de fungerade, helt överflödiga, förebyggande och akuta medicinska metoder som gör jobbet till så gott som 100 procent finns redan. Information om detta motarbetas dock av läkemedelsindustrin/skolmedicinen och myndigheter.

    • Mässlingsvaccin och smittkoppsvaccination har troligen räddat liv på hundratusentals-miljoner.

     • Så du menar allvar att mässlingsvazzin räddat miljontals friska barn med fullgott immunförsvar från att dö i mässlingen.
      Var kan jag läsa att friska barn med fulgott immunförsvar dör utan vazzin av mässlingen.
      Du klarade dej efter genomgången mässling.
      Vården är totalt värdelös om den inte kan hantera komplikationer utan vazziner av en barnsjukdom för dom som inte har fullgott immunförsvar. Vet du förresten varför naturen sett till att vi har barnsjukdomar?

    • När jag var barn var det viktigt med det Allmänna Vaccinationsprogrammet

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_vaccinationsprogrammet

     Jag fick vaccin åtminstone mot tre infektionssjukdomar. Tror jag.
     Sedan minns jag att jag blev sängliggandes med vattkoppor.

     Hur det allmänna vaccinationsprogrammet ser ut i dag vet jag inte.

     Men menar Stig Lönnqvist det var helt onödigt?
     Är det inte bra att vaccinera barn och skydda dem från de här infektionssjukdomarna?
     Jag minns inte riktigt, men det kan vara så att min syster hade mässlingen.
     Är det liksom med Coronaviruset att kroppen skapar ett immunförsvar hos dem som haft sjukdomen?
     Och då kan man alltså inte få mässlingen två gånger?

     • Trippelvaccinering: Difteri- Tetanus (stelkramp)-Pertussis (kikhosta) var obligatoriskt. Var läkare på BVC i Dalarna och hörde aldrigb att någon inte ville vaccinera sitt barn

     • En läkare som inte kan svara på varför naturen försett oss med barnsjukdomar är inte pålitlig. Det är en enkel fråga som en läkare ska kunna besvara.
      Genomgången mässling betydde att man fick livslångt skydd mot mässlingen, man fick den aldrig igen.
      Lika med alla barnsjukdomar.
      Vazzinerna ger inte livslångt skydd, det ser man redan med c-19 vazzinet.

      Alla vazziner är frivilliga, folk har blivit hjärntvättade av bl a läkarna att dom skulle vara obligatoriska.

     • Ingen kan besvara frågor av denna typ. Varför finns hjärtsjukdomar och andra sjukdomar? Varför lever vi inte odödliga och friska?

      Informationen i Wikipedia är giltig i detta fall ”Mässlingsvaccinet är ett vaccin som mycket effektivt förhindrar smitta av mässlingen.[1] Efter en dos är barn immuna till en hög grad: 85 % av barn över nio månaders ålder, och 95 % av barn över tolv månaders ålder när vaccinet gavs.[2] Nästan alla som inte utvecklar immunitet efter en dos utvecklar det sedan vid den andra dosen. Då vaccinationsgraden i en befolkning är över 93 % sker typisk sett inga utbrott av sjukdomen (se flockimmunitet); dessvärre kan de uppstå om vaccinationsgraden sjunker. Vaccinet är effektivt under många år. Det är i dagslägen inte helt klart ifall vaccinet blir mindre effektivt över tid. Vaccinet kan även förhindra sjukdom om det ges inom ett par dagar från exponering till virus.[1]”

     • Doktorns svar är missvisande. Barnsjukdomarna är till för att genomlevas för att immunförsvaret förstärks mot bl a sjukdomar som cancer. Blir helt fel att jämföra barnsjukdomar mot hjärtsjukdomar. Hjärtsjukdomar är är förvållade av levnadsstilen, kan undvikas med rätt näring och att röra på sej. Barnsjukdomar är till för att förstärka immunförsvaret. Wikipedia är ungefär lika missvisande som aftonblaskorna.
      Tack för mej

     • Det finns inte stöd för att barnsjukdomar skyddar mot cancer. Men visst förstärks immunförsvaret mot en genomgången barnsjukdom. Vaccin medför också detta. Håller med om jämförelsen med hjärtsjukdomar är haltande. Det finns olika slags hjärtsjukdomar med litet olika riskfaktorer.
      Men sannolikheten för att få barnsjukdom beror också bl.a. på levnadssättet och också på omfattningen av vaccinationen mot olika barnsjukdomar.
      Wikipedia är generellt inte tillförlitligt, men liknande information finns på bra vårdsiter. Wikipedia censurerar “The Grayzone” när regimförändrings-förespråkare monopoliserar redigering

      Välkommen åter.

     • stig lönnqvist Polio brukade förr kallas barnförlamning. Alltså en barnsjukdom. Namnet är en förkortning av Poliomyelitis som kommer från grekiska och latin. Mycket fritt översatt betyder ordet den grå ryggmärgen krymper och inflammeras. Precis som med Corona har en del smittade inga symptom, men smittar andra. Den orsakas av virus som angriper och skadar nervsystemet, speciellt på sommaren, musklerna tvinar, och den som drabbas kan bli handikappad för livet. Då finns inget botemedel. Det är inget man vill ”genomleva” för att få immunitet. Vaccin förhindrar sjukdomen och 1994 ansågs den utrotat i västvärlden.

      Här bör även nämnas ”Cutter katastrofen” i USA. Namnet efter Cutter Laboratories i Berkeley, Kalifornien. 1955 kom det första Polio vaccinet i USA. Det var ett inaktiverat virus, samma metod som för en del Corona vaccin. 200,000 barn vaccinerades i USA, men viruset i vaccinet var inte helt inaktiverat som det skulle. 40,000 barn fick Polio av vaccinet, 200 förlamades, 10 dog. Liknade med Smittkoppor. Sedan har oligarker börjat missbruka detta för snabba pengar. Att läsa Lars Berns artikelserie i flera delar ”Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa” rekommenderas starkt. Han beskriver hur hänsynslösa oligarker i USA grovt missbrukar läkemedel och utnyttjar allmänheten för snabba profiter.
      https://anthropocene.live/2021/06/13/7662/
      Kina går andra vägen. Man använder alltmer Traditional Chinese Medicine (TCM), som visserligen inte täcker allt, men som BigPharma anser skadar deras vinster och har lyckats förbjuda i väst. Vaccination var känt och tillämpades i Kina redan för tusentals år sedan. Bland annat mot smittkoppor. Man kände även till penicillinet i Kina. Hjärtsjukdomar orsakas av dålig kost och leverne, men har även genetiska ärftliga grunder.

     • Karl W. Polio räknas inte som en typisk barnsjukdom som mässlingen där man på 50-60 talet såg till att man lät barnen som inte hade haft mässlingen, slussades till dom som hade det. Därmed fick man flockimmuniet för stunden, sen kom mässlingen igen efter nåt år till nästa barnskara. Bara för att barnen skulle få genomleva sjukdomen och därmed få ett starkare immunförsvar. Kan inte tänka mej att man får ett starkare immunförsvar av att ”genomleva” polio.
      Polion finns fortfarande, man har inte vazzinerat bort den. När ett namn är negativt, så byter man namn.
      Det står inenstans att mässlingen är livsfarlig, bara att den är ytterst smittsam.
      Ett dåligt immunförsvar är livsfarligt

     • Polio har tidigare varit en stor orsak till död, förlamning och livslånga funktionsnedsättningar, men effektiva vaccinationsprogram har nu utrotat viruset i stora delar av världen. Enligt WHO var polio 2013 endemiskt endast i Afghanistan, Nigeria och Pakistan.

      I början av 2014 fanns många polioutbrott i Asien, Afrika och Mellanöstern,[4][5] men sedan dess har situationen förbättrats betydligt.

      De flesta som infekteras uppvisar inga symptom. Vid 4-8 % av fallen kommer viruset in i blodbanan och ger milda influensaliknande symptom i övre luftvägarna och mag-tarmkanalen. I 1 % av fallen når viruset ryggmärgen och förstör motorneuron, det vill säga nerver som går ut till musklerna. Sjukdomen kallas då paralytisk poliomyelit, och kan orsaka bestående förlamningar och död. Dödligheten i paralytisk poliomyelit är 5 – 15 %.

      Ett stort polioutbrott i Sverige ägde rum 1953 – 1954, några år innan det svenska vaccinationsprogrammet mot polio inleddes 1957. Över 5 000 fall diagnosticerades, varav över 3 000 blev förlamade och ungefär fem procent dog i ett tidigt skede. 5 % av 5000=250.

      Globalt drabbas ungefär 20 miljoner människor om året av mässling, främst i utvecklingsländer i Afrika och Asien. Mässling är den med vaccin förebyggbara sjukdom som orsakar mest dödsfall i världen.[4] År 1980 dog 2,6 miljoner människor i sjukdomen; 1990 dog 545 000 personer och 2014 dog 73 000.De flesta av dem som infekteras och dör i sjukdomen är yngre än fem år.[3] Risken att avlida bland dem som infekteras är normalt 0,2%, men kan vara så högt som 10% på grund av faktorer som till exempel undernäring.

      Sjukdomen är ovanlig i Sverige tack vare den allmänna vaccinationen (MPR-vaccinet) som sker med en första dos vid 1,5 års ålder och en andra dos i samband med skolstarten. Vaccin har dock bara funnits sedan början av 1970-talet, och många i Sverige som är födda tidigare än så har haft mässling som barn. Förr var sjukdomen mycket vanlig i Sverige. (Uppgifter från Wikipedia som jag bedömer som tillförlitligt i detta fall).

     • Anders Romelsjö. Statistik kan vändas till fördel eller till nackdel, beroende på. Enligt mej så finns det ingen s k statistik som är sammansatt av globala organisationer som är lobbade av industrin som stämmer. Skrev det innan, polio är inte utrotat av vazziner, polio har minskat för att vi fått renare vatten, näringsfullare mat, hygienen blivit bättre. Polio har andra namn, det finns ett dussin namn på andra namn än polio men som är polio. Polio är ett samlingsnamn på dessa.

     • stig lönnqvist Kanske inte i varken dagens värld eller din personliga värld, men när jag växte upp på 40- och 50-talet då kallades det en barnsjukdom, barnförlamning, och var alla föräldrars skräck. Mässlingen är definitivt ingen slags harmlös ”förkylning”. Den kan vara dödlig. Vaccin är just vad man använder för att skapa immunförsvar så mottagaren inte behöver genomlida sjukdomen, med de risker som det medför.

     • Karl W. Visa mej var det står att friska barn med fullgott immunförsvar dör i mässlingen. Förklara för mej varför naturen har givit oss barnsjukdomar, är det för att göra det krångligt för barnen, eller är det så att efter genomlevd barnsjukdom så förstärks immunförsvaret.

  • Chock: Europeiska unionen rapporterar 1,5 miljoner vaccinskador, 15 472 dödsfall.
   https://www.technocracy.news/shock-european-union-reports-1-5-million-vaccine-injuries-15472-deaths/
   Den europeiska databasen över misstänkta läkemedelsreaktionsrapporter är EudraVigilance, som också spårar rapporter om skador och dödsfall efter de experimentella COVID-19-vaccinerna.En abonnent från Europa mailade oss nyligen och påminde oss om att denna databas som underhålls på EudraVigilance endast är för länder i Europa som ingår i Europeiska unionen (EU), som omfattar 27 länder.Det totala antalet länder i Europa är mycket högre, nästan dubbelt så många, cirka 50, även om det finns vissa åsikter om vilka länder som tekniskt är en del av Europa. Så höga som dessa siffror återspeglar de INTE hela Europa. Det faktiska antalet i Europa som rapporteras död eller skadad på grund av COVID-19-skott skulle vara mycket högre än vad vi rapporterar här.
   EudraVigilance-databasen rapporterar att fram till 19 juni 2021 rapporteras 15 472 dödsfall och 1 509 266 skador efter injektioner av fyra experimentella COVID-19-skott:
   COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
   COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
   COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
   COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S )
   Av det totala antalet registrerade skador är hälften av dem (753 657) allvarliga .

   ” Allvarlighet ger information om den misstänkta oönskade effekten; det kan klassificeras som ’allvarligt’ om det motsvarar en medicinsk händelse som leder till döden , är livshotande, kräver sjukhusvistelse, resulterar i ett annat medicinskt viktigt tillstånd eller förlängning av befintligt sjukhusvistelse, resulterar i ihållande eller betydande funktionshinder eller oförmåga , eller är en medfödd anomali / fosterskada. ”
   En hälsoeffektnyhetsprenumerant i Europa sprang rapporterna för var och en av de fyra COVID-19-skotten vi inkluderar här. Den här prenumeranten har frivilligt gjort detta och det är mycket arbete att tabellera varje reaktion med skador och dödsfall, eftersom det inte finns någon plats i EudraVigilance- systemet vi har hittat som tabellerar alla resultat.
   Sedan vi har börjat publicera detta har andra från Europa också beräknat siffrorna och bekräftat summan. [1]
   Här är sammanfattningsdata fram till 19 juni 2021.
   Totala reaktioner för det experimentella mRNA-vaccinet Tozinameran (kod BNT162b2 , Comirnaty ) från BioNTech / Pfizer: 7420 dödsfall och 560 256 skador till 19/06/2021

   16133 Störningar i blod och lymfsystemet inkl. 81 dödsfall
   12 637 Hjärtsjukdomar inkl. 964 dödsfall
   101 Medfödda, familjära och genetiska störningar inkl. 6 dödsfall
   7000 Öron- och labyrintbesvär inkl. 4 dödsfall
   265 Endokrina störningar inkl. 1 död
   8122 Ögonsjukdomar inkl. 17 dödsfall
   51030 Magtarmkanalen inkl. 348 dödsfall
   155 486 Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället inkl. 2290 dödsfall
   468 Lever och gallvägar inkl. 31 dödsfall
   6.110 Immunsystemet störningar inkl. 32 dödsfall
   17 559 infektioner och infestationer inkl. 762 dödsfall
   6 275 Skador, förgiftningar och procedurkomplikationer inkl. 104 dödsfall
   13 249 Undersökningar inkl. 285 dödsfall
   4 162 Metabolism och näringsstörningar inkl. 139 dödsfall
   79125 Muskuloskeletala systemet och bindvävssjukdomar inkl. 88 dödsfall
   325 Neoplasmer godartade, maligna och ospecificerade (inkl. Cystor och polyper) inkl. 23 dödsfall
   100 895 Centrala och perifera nervsystemet inkl. 780 dödsfall
   384 Graviditet, puerperium och perinatal tillstånd inkl. 10 dödsfall
   107 Produktfrågor
   9 928 Psykiska störningar inkl. 105 dödsfall
   1765 Njurar och urinvägar inkl. 115 dödsfall
   2696 Fortplantningssystem och bröststörningar inkl. 3 dödsfall
   23 689 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum inkl. 848 dödsfall
   26 641 Hud och subkutan vävnad inkl. 66 dödsfall
   846 Sociala förhållanden inkl. 10 dödsfall
   281 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 19 dödsfall
   14 987 Kärlsjukdomar inkl. 289 dödsfall
   Totala reaktioner för den experimentella mRNA vaccinet mRNA-1273 ( CX-024.414) från Moderna: 4147 död s och 122.643 skador till 19/06/2021

   2239 Blod- och lymfsystemet inkl. 29 dödsfall
   3315 Hjärtsjukdomar inkl. 446 dödsfall
   39 Medfödda, familjära och genetiska störningar inkl. 3 dödsfall
   1 454 Öron- och labyrintbesvär
   82 Endokrina störningar inkl. 1 död
   1883 ögonsjukdomar inkl. 7 dödsfall
   10 655 Magtarmkanalen inkl. 142 dödsfall
   33 936 Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället inkl. 1 759 dödsfall
   209 Lever och gallvägar inkl. 11 dödsfall
   1117 Immunsystemet störningar inkl. 5 dödsfall
   3835 infektioner och infestationer inkl. 234 dödsfall
   2480 Skador, förgiftningar och procedurkomplikationer inkl. 77 dödsfall
   2670 Undersökningar inkl. 89 dödsfall
   1 297 Metabolism och näringsstörningar inkl. 85 dödsfall
   15.131 Muskuloskeletala systemet och bindvävssjukdomar inkl. 77 dödsfall
   128 Neoplasmer godartade, maligna och ospecificerade (inkl. Cystor och polyper) inkl. 15 dödsfall
   21.684 Centrala och perifera nervsystemet inkl. 424 dödsfall
   255 Graviditet, puerperium och perinatal tillstånd inkl. 2 död
   20 Produktfrågor
   2437 Psykiska störningar inkl. 69 dödsfall
   807 Njurar och urinvägar inkl. 52 dödsfall
   459 Fortplantningssystem och bröststörningar inkl. 1 död
   5 640 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum störningar inkl. 399 dödsfall
   6,538 Hud och subkutan vävnad inkl. 28 dödsfall
   504 Sociala förhållanden inkl. 13 dödsfall
   397 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 38 dödsfall
   3432 Kärlsjukdomar inkl. 141 dödsfall
   Totala reaktioner för den experimentella vaccin AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) från Oxford / AstraZeneca : 3364 död s och 793,036 skador till 19/06/2021

   9.136 Blod och lymfsystemet inkl. 132 dödsfall
   12 135 Hjärtsjukdomar inkl. 396 dödsfall
   95 Medfödda, familjära och genetiska störningar inkl. 2 dödsfall
   8797 Öron- och labyrintbesvär
   309 Endokrina störningar inkl. 2 dödsfall
   13 459 Ögonsjukdomar inkl. 12 dödsfall
   81 806 Magtarmkanalen inkl. 161 dödsfall
   212,663 Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället inkl. 891 dödsfall
   525 Lever och gallvägar inkl. 25 dödsfall
   3085 Immunsystemet störningar inkl. 11 dödsfall
   17791 Infektioner och angrepp inkl. 217 dödsfall
   7 854 Skador, förgiftningar och procedurkomplikationer inkl. 77 dödsfall
   16731 ​​Undersökningar inkl. 79 dödsfall
   9765 Metabolism och näringsstörningar inkl. 50 dödsfall
   123 637 Muskuloskeletala systemet och bindvävssjukdomar inkl. 45 dödsfall
   332 Neoplasmer godartade, maligna och ospecificerade (inkl. Cystor och polyper) inkl. 8 dödsfall
   169 286 Centrala och perifera nervsystemet inkl. 532 dödsfall
   223 Graviditet, puerperium och perinatala tillstånd inkl. 4 dödsfall
   103 Produktfrågor
   14.931 Psykiska störningar inkl. 27 dödsfall
   2 809 Njurar och urinvägar inkl. 29 dödsfall
   5 967 Reproduktionssystem och bröststörningar
   26 631 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum störningar inkl. 387 dödsfall
   36 457 Hud och subkutan vävnad inkl. 22 dödsfall
   772 Sociala förhållanden inkl. 4 dödsfall
   671 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 16 dödsfall
   17 066 Kärlsjukdomar inkl. 235 dödsfall
   Totala reaktioner för det experimentella COVID-19-vaccinet JANSSEN (AD26.COV2.S) från Johnson & Johnson : 541 dödsfall och 33, 331 skador till 19/06/2021

   306 Blod- och lymfsystemet inkl. 16 dödsfall
   496 Hjärtsjukdomar inkl. 56 dödsfall
   14 Medfödda, familjära och genetiska störningar
   177 Öron- och labyrintbesvär
   8 Endokrina störningar inkl. 1 död
   383 Ögonsjukdomar inkl. 3 dödsfall
   3086 Magtarmkanalen inkl. 23 dödsfall
   8761 Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället inkl. 137 dödsfall
   52 Lever och gallvägar inkl. 4 dödsfall
   85 Immunsystemet
   392 Infektioner och infestationer inkl. 13 dödsfall
   320 Skador, förgiftning och procedurkomplikationer inkl. 8 dödsfall
   2 003 Undersökningar inkl. 37 dödsfall
   184 Metabolism och näringsstörningar inkl. 10 dödsfall
   5718 Muskuloskeletala systemet och bindvävssjukdomar inkl. 17 dödsfall
   16 Benigna, maligna och ospecificerade tumörer (inkl. Cystor och polyper)
   7093 Centrala och perifera nervsystemet inkl. 68 dödsfall
   9 Graviditet, puerperium och perinatal tillstånd inkl. 1 död
   9 Produktfrågor
   355 Psykiska störningar inkl. 5 dödsfall
   119 Njurar och urinvägar inkl. 8 dödsfall
   114 Reproduktionssystem och bröststörningar
   1130 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum störningar inkl. 43 dödsfall
   804 Hud och subkutan vävnad inkl. 2 dödsfall
   72 Sociala förhållanden inkl. 3 dödsfall
   336 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 26 dödsfall
   1289 Kärlsjukdomar inkl. 60 dödsfall

 2. Är coronavirus en operation i psykologisk krigföring?
  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-scare-psychological-operation/5714925

  Regeringar har använt psykologisk krigföring genom historien för att manipulera opinionen, få politisk fördel och generera vinster. Västra regeringar har engagerat sig i sådana taktiker i kriget mot terrorism såväl som i dess föregångare, kriget mot kommunismen.
  I båda fallen användes statligt sponsrad terrorism och propaganda för att snedvrida allmänhetens uppfattning om hoten, vilket ledde till ökad statlig kontroll av samhället och stora ekonomiska fördelar för företag. Det verkar som att samma slags effekter ses som ett resultat av COVID-19-pandemin.
  Många av de särdrag och resultat som man ser i kriget mot terrorism och kriget mot kommunismen är tydliga i detta nya ”dödskrig”. Därför är det rimligt att undra om det extrema svaret på COVID-19 och dess tillhörande virus SARS-COV-2 kan vara en annan psykologisk operation mot allmänheten. Att beakta fakta om sjukdomen och det oproportionerliga svaret betonar möjligheten.
  Om COVID-19 har valts för manipulation av allmänheten, genom att hypa hotet och driva exploaterande lösningar, vem står bakom det och vem gynnar det?

  Låt oss först granska vilka funktioner och resultat som ”coronavirus skrämma” delar gemensamt med ”röd skräck” som drev det uppfattade hotet om kommunism och ”muslimsk skräck” bakom det uppfattade hotet om terrorism. Här är ett dussin egenskaper som dessa uppfattade hot delar.
  Rädsla-baserad och globalt riktad. Media mättnad med partiskhet mot rädsla. Datamanipulation och propaganda. Censur av motsatta åsikter. Underrättelsekontor kontroll av information. Föregås av övningar som härmar hotet. Serie av anspråk som senare bevisats falska. Svar hotar demokrati.
  Stor ökning av rikedom och makt för några; ökning av social ojämlikhet. Ökad regeringskontroll av allmänheten och minskade individuella friheter. Svaret dödar mycket mer än det ursprungliga hotet. Bevis för tillverkade händelser (se nedan).
  Det finns också skillnader mellan COVID-19-pandemisvaret och ”krig” mot kommunism och terrorism. En skillnad är att för viruset har byråer som är dedikerade till folkhälsa tagit ledningen. Även om de centrala karaktärerna som hypade mot kommunismhotet och terrorismhotet ibland var samma människor , tenderade de att representera militära, diplomatiska eller underrättelsebyråer.

  De primära aktörerna som driver coronavirus-låsningar och tillhörande kontrollmekanismer är politiska ledare. Men att direktiven påverkas kommer från Världshälsoorganisationen (WHO), ett organ inom FN synes ansvariga för folkhälsa. Andra som kontrollerar koronavirusförskräckningen är nationella hälsoorgan, särskilt USA: s centra för sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) och Storbritanniens National Health Service (NHS). Handlar dessa byråer enbart i folkhälsans intresse?

  • EU Green Pass, UnderSkin Microchip och Gates 666 The Beast. Transhumanistisk plot av Klaus Schwab (Great Reset) & NWO mot mänskligheten- och kristendomen.
   NWO är baserad i varje nation på den så kallade Deep State, en potentat av frimurare, mest sionistiska finansiärer, erfarna politiker och militär underrättelse, men det är inte ett nytt projekt. Det avslöjades redan 1956 av boken Pawns in the Game skriven av den glada katoliken William Guy Carr, privilegierad att läsa ”hemlig korrespondens” tack vare sin roll som commodore för Royal Canadian Navy, vilket ledde honom till en exceptionell historisk rekonstruktion av den djävulska planen för internationellt frimureri mellan Förenade kungariket, Italien och USA, utformad av Giuseppe Mazzini (till lön för logerna för den antika och accepterade skotska riten av Storbritannien, liksom expeditionen för tusen frimuraren Giuseppe Garibaldi) tillsammans med Albert Pike, betraktad som ”påven för amerikansk frimureri” som stormästare för moderstugan i Charleston , men ansåg också grundaren av Ku Klux Klan, i kraft av hans ”satanistiska” kallelse.
   https://www.veteranstoday.com/2021/06/23/eu-green-pass-underskin-microchip-and-gates-666-mark-of-the-beast-transhumanist-plot-by-klaus-schwab-great-reset-nwo-against-mankind-and-christianity/

 3. Sedan detta skrevs har det gått ett år, och nu kan man allt mer tydligt se vilken riktning USA och Kina tar utvecklingen i, och andra länder.
  —I ”demokratier” som Sverige och USA, för att behålla stabiliteten, säkerheten, är det nödvändigt att maktklicken kan styra folket, vilket främst sker via statsstyrda media som Bonniers, Schibsted och Public Service. För att möjliggöra det är det nödvändigt med en intensiv massövervakning, att samla in massiva mängder information.
  —I ett folkstyrt land som Kina finns inget behov av att massövervaka, man behöver endast övervaka extrema individer och grupper som kan hota samhällsordningen.
  Man kan se detta mycket tydligt i hur teknologin och samverkan mellan teknologiföretag och makten utvecklas i USA och Sverige.
  —I USA sker en tydlig teknologisk maktkoncentration, Facebook, Twitter, Google, osv. med en mycket stark koppling till den politiska makten.
  —I Kina ser man en tydlig decentralisering utan koppling till politiken.
  —I USA och Sverige har kontroll och styrning, ägarskap, av media, en mycket stark centralisering och dominans, Bonniers, Schibsted och statens Public Service.
  —I Kina det motsatta, ägarskapet är utspritt på hundratusentals lokala privata och kommunala ägare.
  —I Sverige finns det ökända Datalagringsdirektivet som registrerar allt i detalj, det finns en detaljerad biometrisk databas för ansiktesigenkänning, omfattande statligt kontrollerade medicinska databaser, omfattade finansiella databaser som skattesystemet och banksystemet som staten har tillgång till och man utvecklar kryptovalutor knutna till personnummer som i detalj registrerar allt, alla mobiler är personligt registrerade och övervakas. Skattesystemet är det mest användbara för massövervakning.
  —I Kina finns ingenting av detta. Det finns ingen biometrisk databas, inget datalagringsdirektiv, inget medicinsk centraliserat register, media är distribuerat, och den nya kryptovalutan kan användas i mobiler och intelligenta kort utan internetanslutning precis som kontanter. De teknologiska system byggs alltså för att omöjliggöra övervakning, både från Kinas myndigheter och USA. Trots USA intensiva spionverksamhet i Kina är det inte möjligt för dom att övervaka.
  —Redan för 12 år sedan hade Kina byggt hela nya städer för AI utveckling, nu har USA vaknat, men ligger alltså över tio år efter i utvecklingen.
  https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/ai-i-kampen-mot-terrorismen/
  —I Kina har teknologin redan massivt penetrerat samhället och förändrat det och gjort livet enklare och lättare för innevånarna, i väst har det inte börjat. Digital shopping, umgänge, handel, samhällsservice, it-hälsa, distansutbildning och bredband. Individen är i kontroll, inte staten eller företagen. Försök att förändra det har stoppats, mest känt Jack Ma IPOn.

   • Jag vet det. Propagandan, lögnerna och smutskastningen är effektiv, men jag är på plats och upplever och deltager i det handgripligen varenda dag. Dessutom har jag rätt bra grepp på teknologin som driver det. Vad ni upplever idag i väst är identiskt med vad tyskarna upplevde fram till 1945. Ni är effektivt på samma sätt hjärntvättade och indoktrinerade, och vägrar tro det. Varför tror ni man så ivrigt vill stoppa Huawei. Enkelt, Huawei skulle skada och delvis förhindra massövervakningen och indoktrineringen, vilken med andra ord brukar kallas ”säkerhet”. Centralmaktens totalitära grepp och kontroll över innevånarna skulle urholkas.

 4. På 80-talet pratade man om att utrota barnsjukdomarna med vaccin men som mamma var jag tveksam.
  Jag är inte emot vaccin i sig. Men vissa blir så besatta av sin iver att överträffa naturen och som jag kände då, med en magisk övertro på hur alla sjukdomar ska kunna utrotas, som om det var ondskan själv.
  Vad jag vet skiljer sig också corona-vaccinet från tidigare vaccin och är egentligen på exprimentstadie fortfarande. Ska vi verkligen exprimentiera på människor med ett vaccin som inte är ordentligt utforskat. På en pandemi, som efter tidigare definitionen inte skulle klassas som pandemi ?

  • Vissa corona-vacciner bygger på nya mRNA-teknik. Godkända vacciner har nog testats enligt väl underbyggda regler.

  • Läs mitt inlägg om ”Cutter katastrofen” ovan. Det började på 50-talet. Då var Poliovaccin på experimentstadiet, precis som Covid vaccin idag. Vaccinet hade även det ”testats enligt väl underbyggda regler”, som dom var då. Problemet är just att oligarker i avsikt att tjäna snabba pengar försöker ”överträffa naturen” istället för att följa naturen. mRNA tekniken, alltså att förenklat uttryckt, förändra virusets arvsmassa, är oerhört lovande. Det öppnar för möjligheten att helt utrota alla virus som är skadliga för människan. Man gör viruset ”impotenta” förenklat skrivet, dom kan inte föröka sig och inte fortplanta sig, därför dör dom ut. Tekniken är ny, och vi har kanske 20 till 50 års arbete att genomföra innan vi kan kontrollera det. Kina har nu vaccinerat över 1 miljard personer, och man är förbluffade att inga allvarliga biverkningar har inträffat. Det borgar för en bra nivå av säkerhet att ta vaccinet. Situationen med flera väst-vaccin är den motsatta.

 5. Det är intressant att konstatera att samma typ av personer och organisationer som gärna hävdar att de galna ”foliehattar” och ”konspirationsteoretiker” som inte följer mittenfåran och okritiskt accepterar allt som myndigheter och tidningar säger, lider av vanföreställningar och saknar förmågan att tänka logiskt, själva finner det absurt att tänka sig att coronaviruset kan ha läckt från ett labb i just den stad där man bedriver experiment på coronavirus.
  Om man följer principen om Ockhams rakkniv, att inte anta fler företeelser eller ting än nödvändigt för att förklara observationer utan hellre välja den enklaste av dem, (som konspirationsallergiker ofta gärna brukar hänvisa till), så var det ju inte direkt en högoddsare att viruset skulle kunna härröra från viruslabbet i Wuhan.

  https://www.vaken.se/spelet-bakom-coronavirusets-ursprung/

  Michael Delavante, Spelet bakom coronavirusets ursprung

  Källor:
  (1) Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19(SARS-CoV-2) Developed from Analysis of itsGeneral Method of Action for Infectivity, Quarterly Review of Biophysics Discovery. Sørensen B, Susrud A,Dalgleish AG (2020). Biovacc-19: A CandidateVaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2) Developedfrom Analysis of its General Method of Actionfor Infectivity.QRB Discovery,1:e6, 1–11 https://doi.org/10.1017/qrd.2020.8

  (2) China engineered COVID-19, then modified strains to make it ’natural’: New study, theweek.in/news, May 31, 2021.

  (3) Controversial Coronavirus Lab Origin Claims Dismissed By Experts, David Nikel, forbes.com, June, 2020.

  (4) Konspirationsteorier och covid-19 : mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning, https://www.msb.se/sv/publikationer/konspirationsteorier-och-covid-19–mekanismerna-bakom-en-snabbvaxande-samhallsutmaning/

  (5) Medierna, P1, sverigesradio.se, 5 juni, 2021. https://sverigesradio.se/artikel/jk-utreder-skvallersajten-stoppa-pressarna-pudel-efter-formulering-om-samebyar-som-invasiv-art-labbteorin-rumsren-som-over-en-natt

  (6) Coronavirus: Former MI6 boss says theory COVID-19 came from Wuhan lab must not be dismissed as conspiracy, Deborah Haynes, news.sky.com, Monday 6 July 2020.

  (7) Why are people talking about Dr Anthony Fauci’s emails? bbc.com, 2 june, 2021., Se även: Tucker Carlson: Is Dr. Fauci under criminal investigation? / foxnews.com. Samt: ) Emails reveal Fauci was WARNED at the start of pandemic by lab expert that COVID may have been ’engineered’ – as calls grow for him to be fired, dailymail.co.uk, 2 June 2021.

  (8) ’It looks a lot like perjury’: Tucker Carlson accuses Dr Fauci of lying to the Senate after emails reveal he feared Wuhan scientists were doing gain of function research – but he told lawmakers they weren’t, By Peter Belfiore For Dailymail.Com , 3 June 2021.

  (9) Sen. Paul: Fauci emails prove he knew of Wuhan gain-of-function research , By Samuel Chamberlain, nypost.com, June 3, 2021. Se äcen: Bombshell emails over what Anthony Fauci knew, By Nicholas Jensen, June 3, 2021, theaustralian.com.

  (10) Sen. Paul: Fauci emails prove he knew of Wuhan gain-of-function research, By Samuel Chamberlain, nypost.com, June 3, 2021.

  (11) Emails reveal Fauci was WARNED at the start of pandemic by lab expert that COVID may have been ’engineered’ – as calls grow for him to be fired, dailymail.co.uk, 2 June 2021.

  (12) Emails reveal Fauci was WARNED at the start of pandemic by lab expert that COVID may have been ’engineered’ – as calls grow for him to be fired, dailymail.co.uk, 2 June 2021.

  (13) ’He told me it wasn’t gain of function, but admitted it in these emails’: Rand Paul says Fauci lied over US-funded research in Wuhan lab and demands he is fired, By Adam Schrader For Dailymail.Com , 3 June 2021

  (14) Senator Rand Paul, twitter, 5:49 PM · Jun 2, 2021. https://twitter.com/RandPaul/status/1400117409386799106

  (15) ’Fauci Should Go:’ Rand Paul Accuses the NIAID Director of Obfuscation on the Wuhan Lab

  By Aila Slisco, newsweek.com, On 5/26/21.

  (16) Ben Shapiro, twitter, 2 june, 2021, https://twitter.com/benshapiro/status/1400075207998595073

  (17) Former CDC chief says ”most likely” cause of coronavirus is that it ”escaped” from a lab, By Audrey McNamara, cbsnews.com, March 27, 202

  (18) Mike Pompeo says he’s ‘convinced’ COVID-19 began as lab leak in China By Joshua Rhett Miller, nypost.com, May 24, 2021.

  (19) Fauci admits ‘modest’ NIH funding of Wuhan lab but denies ‘gain of function’ By Samuel Chamberlain, nypost.com , May 25, 2021.

  (20) Sebastian Rushworth, Covid: Why most of what you know is wrong, Karneval, 2021, (sidan 132-39)

  (21) Miljontals har dött av restriktionerna, Johan Bergendorff, svt.se, 3 mars 2021. Se även: Coronarestriktionerna har skördat 2,5 miljoner liv, Axel Lundqvist, Expressen, 28 feb 2021.

  (22) Child Marriage in COVID-19 Contexts – Disruptions, alternative approaches and building programme resilience, https://www.unicef.org/esa/reports/child-marriage-covid-19-contexts

  (23) How COVID-19 will damage the lives of African children for decades to come, by Priya Joi, gavi.org/, 16 June 2021. Se även: Social, Political, Economic, and Psychological Consequences of the COVID-19 Pandemic, russellsage.org, November 11, 2020 Samt: COVID-19 Could Undo Decades of Women’s Progress, By Jamille Bigio, Kweilin Ellingrud, Mekala Krishnan, Anu Madgavkar, and Rachel Vogelstein, foreignaffairs.com, January 5, 2021. Samt: Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan, folkhalsomyndigheten.se, 24 juni 2020.

  • Ett verkligt massivt block av fakta. Nästan allt kände jag redan till. Vi talar om sannolikheter när det gäller virusets ursprung, Indonesien står högt på listan, men det var nog inte därifrån som viruset spreds. Shi Zhengli från Wuhan har samlat in virus från olika källor inom Kina, men inte utanför Kina. Det är rimligt att tänka sig att USA gjort samma sak på amerikanska biovapenlabb och biolabb, och sedan delat viruset mellan andra labb inom USA och i andra länder. Pentagon har medgivit att sådana biovapenlabb finns i 25 länder, och ett flertal i var land. Ukraina har åtminstone åtta. Notera att Shi Zhengli från Wuhan har varit väldigt öppen med vad dom sysslat med medan USA har strikt mörkat all, raderat all offentligt tillgänglig information, och lagt locket på. Givet spridningen statistiskt, den enorma spridningen i USA, den obefintliga biosäkerheten i USA, och att Wuhan labbet nära nog kan avskrivas som källa, är det troligt att viruset började spridas i USA, även om det inte har sitt ursprung i USA. Tänk på den mänskliga faktorn, vad försöker USA dölja, varför arbetar man så intensivt på att rikta all uppmärksamhet mot Kina. Vet man redan var viruset spred från. Det verkar så.
   https://mychinaway.blog.se/vem-styr-egentligen-har-politiker-eller-vetenskapsman/
   https://mychinaway.blog.se/hemliga-biolabb-och-lackor/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here