Vem vill höra om en galen, helt skruvad konspirationsteori om den 6 januari på Capitolium?

0
1222
Bild från Caitlin Johnstones artikel.

”Vem vill höra  min galna, helt skruvade konspirationsteori om den 6 januari?” frågar den australiensiske bloggaren av Caitlin Johnstone den 19 juni. här.
Du, bäste läsare kan väl i alla fall läsa vad hon menar, för att sedan bua, applådera eller bara riva dig i huvudet. Översättning Rolf Nilsson.


Vem vill höra  min (Caitlin Johnstones) galna, helt skruvade konspirationsteori om den 6 januari?

Glenn Greenwald har en ny artikel med titeln ”Frågor om FBI:s roll i händelserna den 6 januari hånas, eftersom FBI styr vad liberala företagsmedia skriver” om motreaktionen mot högermedier, som lyfter fram det otroligt misstänkta faktumet att fotfolkets deltagare i Capitolium-upploppet den 6 januari har åtalats hårt, medan många av dess verkliga ledare och arrangörer inte har blivit det.

Greenwald går igenom FBI:s omfattande och väldokumenterade historia om att använda agenter under täckmantel och informanter, för att lura lättmanipulerade individer att delta i ”terror”-aktioner som de själva initierat och sedan dyka ner på dem för att rädda dagen; hur osannolikt det är att sådana informanter och ’undercover’-agenter inte skulle ha varit aktiva i de grupper som var ansvariga för Capitolium-upploppet, och hur oacceptabelt det är att så lite är känt om vad FBI och andra statliga myndigheter faktiskt gjorde med avseende på dessa grupper, inför en händelse de absolut visste att den skulle inträffa.

Greenwald förlöjligar också det sätt som massmedia har använt kommentatorer, bokstavligen FBI-veteraner, för att med falska argument hånfullt avvisa dessa saker som galna konspirationsteorier.

Journalisten Whitney Webb har också en ny artikel med titeln ”Who Is A ’Terrorist’ In Biden’s America?” om Vita husets nya regerings-övergripande strategi för att konfrontera den senaste stora skrämmande fara, som den amerikanska allmänheten skall lära sig att frukta, nämligen ”inhemsk terrorism”. Webb uppmärksammar hur den här strategin är utformad som ett tillvägagångssätt för att motverka allmänt avskydda grupper, som förespråkare för vit-makt, men Vita husets dokument som beskriver vad strategin faktiskt går ut på, gör det tydligt att den avser att verka på ett ”ideologiskt neutralt, hot-drivet sätt”, där som lagen ”gör ingen åtskillnad, baserat på politisk uppfattning – vänster, höger eller center.”

”Själva dokumentet sätter emellertid ”anti-regerings-” eller ”anti-myndighets”-”extremister” i samma kategori som våldsamma vitmakt-förespråkare, när det gäller att utgöra ett hot mot landet”
, skriver Webb. ”Strategins karakterisering av sådana individer är oroande.”

”Till exempel listas de som ”våldsamt motsätter sig” alla former av ”kapitalism” eller ”företags-globalisering” under denna mindre diskuterade kategori av ”inhemsk terrorism”, tillägger Webb. ”Detta belyser hur vänsterfolk, av vilka många under de senaste åren har krävt att kapitalismen ska demonteras eller ersättas i USA, lätt skulle kunna utgöra måltavlor i detta nya ”krig” som många självutnämnda vänstermänniskor för närvarande stöder. På samma sätt inkluderas också ”miljö-motiverade extremister”, en kategori där grupper som Extinction Rebellion lätt kan inordnas.”

(Detta stämmer överens med en analys från ODNI som släpptes i mars, där den amerikanska underrättelsetjänsten placerar ”anarkistiska våldsamma extremister” och ”våldsamma anti-regerings / anti-myndighets extremister” på samma nivå som rasmässigt motiverat, extremistiskt våld. Dokumentet säger att aktivism och enbart förespråkande av politiska eller sociala ståndpunkter ”kanske inte utgör våldsam extremism och kan skyddas konstitutionellt”, vilket naturligtvis innebär att det ”kanske” inte kan det.)

Webb beskriver farorna i Vita hus-strategins ”uppmaning att i huvudsak smälta samman underrättelsetjänster, brottsbekämpning, Silicon Valley och ”samhälls” och ”tros-baserade” organisationer som Anti-Defamation League, såväl som ospecificerade utländska regeringar, som partners i detta ”krig”, som strategin klargör, kommer att förlita sig starkt på en pre-brotts-orientering som till stor del fokuserar på vad som sägs på sociala medier och krypterade plattformar.”

Och du kan kalla mig en galen konspirationsteoretiker med foliehatt om du vill, men jag kan inte hjälpa att jag undrar över om dessa två berättelser på något sätt kanske kan relateras till varandra. Om kanske FBI:s misstänkta beteende före och efter Capitolium-upploppet har något att göra med agendan för att genomföra auktoritära åtgärder, vilka syftar till att utplåna alla revolutionära impulser som kan uppstå i en alltmer fattig och förtryckt befolkning.

Om kanske, bara kanske, de ogenomskinliga myndigheter som styr Amerika, i allians med den plutokratiska klassen, är allvarligt rädda för det ökande missnöjet hos massorna, vilka kraftigt överträffar dem i antal.

Om kanske, bara kanske, det faktum att den vanliga berättelsen om Capitolium-upploppet från början har varit full av helt osannolika händelser, fullständiga falskheter och skruvat berättande och som har använts för att, från dag ett, föra fram befintliga agendor, är lite konstigt.

Om kanske, bara kanske, QAnon som en uppenbar psyop borde ha varit lite av en ledtråd.

Om kanske, bara kanske, det faktum att den tillträdande Biden-administrationen redan hade arbetat med att införa en ny, inhemsk terror-policy före den 6 januari skulle få några ögonbryn att höjas.

Om kanske, bara kanske, det faktum att Biden ofta har skrutit med att han var den ursprunglige författaren till Patriot Act (den lagstiftning som kom efter 9/11 och som ger myndigheterna vidsträckta befogenheter, ö.a.) inte är irrelevant för den tidpunkt när allt detta inträffade (själva tajmingen, ö,a,).

Om kanske, bara kanske, det faktum att Capitolium-upploppet omedelbart  användes som en ursäkt för att rikta sig mot vänstern borde ha uppfattats som en varning för det som komma skall.

Om kanske, bara kanske, de vänstermänniskor, som svalde CNN-berättelsen om Capitolium-”kuppen” i hopp om att den skulle kunna användas för att samla vänstern, missleddes och nu borde inta en mer kritisk hållning.

Om kanske, bara kanske, agendan för att upprätthålla en ohållbar ekonomisk modell och ett ohållbart imperium, förväntas kräva några fler varv på skruvandet än vad allmänheten sannolikt frivilligt accepterar, och försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra en meningsfull motreaktion.

Om det kanske, bara kanske, fanns en agenda för att genomföra skrämmande nya ”lagar mot inhemsk terrorism” för att hindra amerikanerna från att mobilisera mot sina härskare, och en ursäkt kokades ihop för att skapa stöd för den agendan.

Jag vet att jag här kan uppfattas som en galen, psykiskt sjuk konspirationsteoretiker, genom att använda detta utrymme för att undra över dessa saker. Jag vet att det är praktiskt taget emot lagen att uttrycka teorier om vilka konspirationer som kan äga rum bakom de tjocka murarna av regeringshemligheter, vilka hindrar oss från att se någonting. Jag vet att vi inte ska spekulera och istället skall lita på att dessa kända lögnare och maktmissbrukare gör det rätta, tills de finner lämpligt att informera oss om att de inte gör det. Jag vet att vi ska vänta tålmodigt tills alla fakta kommer in från institutioner som vi alla vet aldrig kommer att ge oss några fakta.

Jag beter mig dåligt. Jag bryter mot reglerna.

Men hallå, bry dig inte om mig. Jag är bara din vänliga kvarters-galning.

Fetstil och kursivering av översättaren, Rolf Nilsson

 

 

 

 

Föregående artikelVärldens farligaste man?!
Nästa artikelNaomi Klein: Hur big-tech planerat att profitera på pandemin – och ”hotet från Kina.”
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here