Nato 71 år: Sprickorna fanns före Trump. Intervju med svensk forskare i Sputnik International.

14
2543
Natos: generalsekreterare Jens Stoltenberg och USA:s president Donald Trump. Bild: Vita huset.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad eftersom inget nytt väsentligt tillkommit.


Artikeln av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli publicerades 5/4 2019 i The Indicter, där han är chefredaktör och av Sputniknews. Jag återpublicerar med Marcellos tillåtelse. Har översatt större delen av artikeln, och kastat om stycke 2 och 3 med referens till rubriken på artikeln.

The Indicter: NATO’s 70th Anniversary: Cracks Within Alliance Began Prior to Trump Era – Sputnik interview with The Indicter editor och Sputniknews.


USA:s president Donald Trump har uppmanat de europeiska Nato-medlemmarna att bidra ännu mer till alliansens försvarsbudget. Professor Marcello Ferrada de Noli, chefredaktör för den geopolitiska tidningen online ”The Indicter” – TheIndicter.com, har diskuterat alliansen och dess problem då Nato firar sitt 70-årsjubileum.

Sputnik: Nu efter 70 år verkar Nato expandera då Nord-Makedonien söker medlemskap. Varför finns fortfarande alliansen som tillkom under det kalla kriget?

Marcello Ferrada de Noli: Att alliansen fortfarande finns, har enligt min mening lite att göra med dess ursprungliga syfte. Istället framträder Nato istället som ett instrument för geopolitisk expansion, som syftar till att öka västländernas vapenindustri och främja / skydda företagsinvesteringar runt om i världen.Det har uppnåtts av Natos styrkor i olika strategier, till exempel:

a) Genom successiv annektering/uppslukning av små och beroende ekonomier – som nu Makedonien, som nämnts i frågan.

b) Ökning av vapenexporten, som syftade till att stärka vapenproducenternas ekonomi hos de största Nato-aktörerna, som USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Mottagare av denna export är främst övriga Natoländer, men också, och alltmer, andra klientstater.

Vidare är vapenförsäljningen av dessa Nato-länder genom att bidra både internt och mellanstatligt till väpnade konflikter potentiella orsaker till den ökande geopolitiska oron världen idag upplever. Dessa NATO-stater kan då använda den geopolitiska instabilitet som de provocerar för att få mer stöd till militära utgifter i hemlandet, ökad vapenexport och så fortsätter den onda cirkeln.

Siffror från SIPRI visar att samtidigt som USA fortsatte att vara den viktigaste vapenexportören under de senaste åren ökade Frankrike sin vapenexport med 27 procent (mellan 2008-12 och 2013-17) och Tyskland är världens fjärde största exportör. Som kontrast har den som ”aggressor” utpekade Ryssland minskat vapenexporten med 27 procent

Sputnik: Trump uppmanar Nato-medlemsländerna, särskilt Tyskland att öka försvarsutgifterna. Hur mycket frammanar USA:s tryck på sina allierade sprickor i blocket?

Marcello Ferrada de Noli: Som jag sa är det nödvändigt för president Trump att tala om ”rysk aggression” för att uppnå en mer gynnsam bättre ekonomisk balans för amerikanerna i Natos konstellation. Vidare, om andra NATO-länderna ökar sina militärutgifter så leder detta till fler order till den amerikanska vapenindustrin. (Något avkortat här).

Till sist är det enligt min mening en ekonomisk fråga, inte bara en militär strategisk. Carl von Clausewitz (1780-1831) skrev att krig är en fortsättning av politiken på annat sätt, men han glömde att nämna att politiken är fortsatt ekonomi. Detta axiom är särskilt relevant för modern geopolitik.

När det gäller frågan om sprickor inom NATO-alliansen började dessa före Trump-eran. En analys skulle snarare visa en försämring redan för flera år sedan.

Vi såg till exempel att NATO-länder övergav den gemensamma Afghanistan-satsningen, lanseringen av EU:s gemensamma väpnade styrkor, återkommande meningsskiljaktigheter angående sanktioner och/eller ekonomiska satsningar visavi Ryssland etc. Tvisten om vilken budgetprocentandel som NATO-länder i Europa bör tilldela alliansen kan alltså förvärra en situation som redan är försämrad.

Och hur det amerikanska etablissemanget reagerar borde inte bara bedömas efter vad Trump säger. Bolton och Pompeo, lanserar konceptet ”hemissfär-försvar”, som nyligen aktualiserats kring Venezuela-konflikten. Detta har kanske lanserats av USA, Natos ledande kraft för att expandera i Latinamerika för att kompensera för ett kyligare förhållande med Europa.

I sitt 70-årsjubileum verkar Nato-momentet finnas i skuggor. Propagandaprojektet för att porträtta Ryssland som världens främste aggressor har inte övertygat alls. Nya regeringar i Europa, och viktigast, nya politiska insikter från väljarna, har gradvis förändrat mönstret under det senaste decenniet. Och detta i riktning mot att bevara fred, och förhoppningsvis, för att bygga en vänskap mellan ryssarna och övriga européer.

Sputnik: During the meeting Trump emphasized the importance of a stronger NATO in opposing Russian aggression, yet underscored that he still believes that the relationship with Moscow will be good. In your view, can we speak about the cooperation and good relations between US and Russia while Washington perceives Moscow as an aggressor and asking NATO to increase its military budget?

Marcello Ferrada de Noli: There might be powerful rhetoric in talking of “Russian aggression”, and Trump is directly connecting that with the issue of getting more economic contribution to NATO from other members.

But rhetorical propaganda is one thing, historical facts another, and especially in the context of the multiple military interventions by NATO countries since the fall of the Soviet Union. And, important to clarify, interventions not approved by the UN and much less legitimated in International Law. In other words, what NATO has been doing is instead the legal definition of “aggression” in geopolitical terms.

A clear illustration of the above contrasting terms is currently found in the Syrian conflict: while Russia is there legally, invited by a legitimate government, the US and France are there illegally, as occupation forces, blatantly. And the situation can eventually present such “surrealistic” episodes –as when US officials seriously tried to argued that its military was in Syria to drive away Iranian forces being there “long away from Iran’s own borders”. As if US forces illegally occupying Syrian territory were not outside US borders, and quite far away from there! And again, the Iranians are also there are invited by the Syrian government.

Of course, the White House is aware of all that, and all EU governments too and as well their military intelligence. It’s only their media that insist to carry on with the disinformation strategy. To evoke “Russian aggression” is a messaging constructed for the public, both in the US and in the other NATO countries. Without that notion it would be impossible to get public support for an increase of military expenditures.

In my opinion, if Trump is sincere in aspiring for good relations and cooperation with Russia, he should start by providing a substantial good-will initiative such as lifting the economic sanctions.

Relaterat.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.

Ämnet har behandlats i många artiklar på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Föregående artikelPolitiska fångarna riskerar livet i fängelse i Chile: Röster från Sverige i kampanjen för frigivning av fångarna
Nästa artikelBevittnar vi ett sönderfallande EU?

14 KOMMENTARER

 1. Bidra mer till försvarspolitiken??!! Nato är en anfallsorganisation sedan länge och vasallstaterna i Europa fjärrstyrs via femtekolonnare som Stoltenberg som är villig att offra Europa för att rädda USA om det blir krig! Att folk i Europa inte begriper vilka gangsters som styr i Washington? Kanske beroende på all desinformation från media eller ren naivitet?

  • ”Att folk i Europa inte begriper vilka gangsters som styr i Washington? Kanske beroende på all desinformation från media eller ren naivitet?”

   Jag tror de flesta identifierar sig som västerlänningar och det skapar en solidaritet. Kolla kartan nedan och de mörkblå områdena vilka utgör västerlandet. Lägg märke till att även Franska Guyana i Latinamerika samt Filippinerna och Papua Nya Guinea i Asien anses tillhöra västvärlden. Att då försöka ta in Islam och arabvärlden i lilla Sverige i Norden är som att bädda för problem. Det här kan man säga är själva fundamentet för partiet Sverigedemokraterna.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Clash_of_Civilizations.png

   • Jag känner då ingen solidaritet med bankmaffian och gangsterväldet som styr USA! Och folk i USA är väl inte särskilt begeistrade heller med tanke på det låga politiska valdeltagandet! Den ekonomiskt hårt belastade vanliga USA-medborgaren drabbas av de eviga krigen som drivit landet till konkursens brant, yttrandefriheten är snart som i Sverige ett skämt, ca 50 miljoner har inga riktiga hus att bo i, knarket flödar m.m. Den verkliga arbetslösheten är på 22-24% och kriminaliteten trotsar all beskrivning för ett s.k i-land. Det som förvånar mest egentligen är ju hur tålmodigt folket är, men tror man inte att man kan göra något åt regimen och dess hantlangare NSA,CIA,FBI så resignerar man. Så, nej USA är tyvärr en avart av den klassiska europeiska demokratin som Europa omgående måste sluta liera sig med. Och tecknen på att så sker är uppenbara i många länder i Europa, man väntar bara på kollapsen i USA.

 2. Nato har haft en defensiv strategi från dag ett. Inneslutning av den aggressiva kommunismen, som hade slavarméer av den nödvändiga storleken för anfall, men avstod inför konsekvenserna.

  USA har ammunitionslagren, västeuropa har bara lager för en dags krig, sen är sammunitionen slut. Europa saknar flotta att skydda importen av förnödenheter. Motsättningen som finns gäller att USA inte längre kan bjuda på fri lunch i evighet, USA stod för mer än 50% av världens BNP 1945, men är nere på 25% numera. Det finns inte skuggan av en önskan att separera USA från Västeuropa i någon enda västeuropeisk huvudstad, men det är däremot Moskvas primärmål. Kommer inte att lyckas.

  Eftersom Ryssland inte längre har muskler för anfallskrig är nog ingen ko på isen för ögonblicket. Ryssland är mycket glest befolkat, medan kineserna är väldigt många i ett inte lika stort land. En troligare markannektering på lång sikt, dvs om vi överlever konflikten Indien-Pakistan, är kinesisk expansion in i östra Ryssland. Där är det tomt på allt utom råvaror.

  • Bill.
   Jag är visserligen inte kommunist, men jag kan inte se att kommunismen någonsin varit aggressiv på det sätt som den västliga imperialismen har varit.
   Stalins åtgärder efter WWII förklaras bäst av sovjetiskt försvar mot en ständigt aggressiv västvärld.
   Sovjetunionen hade nog mycket litet ekonomiskt utbyte av Östeuropa, snarare var det väl en kostnad och hade Stalin varit imperialist hade han naturligtvis inte låtit Finland slippa undan så lätt.

   Även idag är det väst som är den aggressiva parten. Trots att både Ryssland och Kina numera är kapitalistiska länder så är dom tydligt defensiva jämfört med väst.

   Jag skulle istället säga att NATO har varit offensiva från dag ett. Inneslutningen av kommunismen har i praktiken betytt amerikanska massmord i Korea och Vietnam, hänsynslösa krig för oljan och dollarn och ett snudd på oändligt antal statskupper och subversiva aktioner i massor av länder, allt utan kritik från knähundarna i NATO.

   Att Kina skulle anfalla Ryssland är ren fantasi, helt gripet ur luften. Att det aggressiva USA däremot kan tänkas anfalla Venezuela och Iran är verkliga problem som måste diskuteras.

   Du lever i en fantasibubbla Bill. Dags att vakna upp till verkligheten.

  • Mr Bill is wallowing in the propaganda world of ”USA is best, strongest and whatnot”. Well you missed the Russian train with the most advanced weapons which would reduce the US of A to ashes in seconds. Talking about free lunches, well the USA is the free luncher of the world. I guess if your name is Bill then, you are done. You can free ride on your pipe dream, Bill until push comes to shove, then you will find yourself on the floor. Countdown 1, 2, 3, …

   By the way, how is the weather in Hell Aviv, billy the kid?

 3. Inte bara den Nord Atlantiska Terror Oganisationen (NATO), utan även USA. Den samstämmiga diagnostiken konstaterar följande: USA är väldigt sjukt och döende. Vilket innebär att allteftersom USAs sjukdom fortlöper så mår världen allt bättre. Mycket tyder på att USA är redo att explodera – inbördeskrig först sedan så det fullständiga sammanbrottet.

  https://journal-neo.org/2019/04/04/is-america-dying/

 4. Den 26 mars blev Nordmakedonien fullvärdig medlem av NATO. Så det NATO-sammanbrott som flertalet av skribenterna ovan önskar verkar inte vara omedelbart förestående. Mina baltiska vänner ser NATO som en livförsäkring mot Vladimirs ev planer att dra sig västerut. Inte för inte är Estland ett av de få länderna inom NATO som fyller kravet på att militärbudgeten ska uppgå till 2 procent av BNP.

  https://frivarld.se/sakerhetsradet/darfor-har-nato-har-fatt-en-ny-medlem/

  • Åkerblad! Makedonien går med i Nato för att det är bankrutt och får allmosor för att ekonomin inte ska haverera totalt…Enda anledningen är att Nato får anlägga en militärbas där är för att Makedonien får pengar! För övrigt håller Makedonien på att avfolkas, och nej, befolkningen vill inte ha med Nato att göra, det vet jag för att jag känner många ex-Makedonier som besöker sitt forna hemland, som är plundrat av USA:s lakejer sedan årtionden.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here