Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.

13
2957

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…
Eller har någon exempel på att Nato ändrats?


Jan Öberg en ledande freds- och konfliktforskare har publicerat en viktig artikel om Nato, som inleds med det alls inte så kända, men så viktiga alltför stora motsättningen mellan skrivna stadgar och målsättningar och praktik – mellan teori och praktik. Jag har översatt och återger inledningen av artikel, och hoppas och tror att den stimulerar till att Du läser hela artikeln.
NATO at 70: An unlawful organisation with serious psychological problems


Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.

The North Atlantic Treaty Organisation, NATO firar sitt 70-årsjubileum idag 4 april 2019. Vissa av oss ser ingen anledning att fira en otroligt dyr, farlig och skadlig allians som borde ha stängts ned för precis 30 år sedan.Varför för 30 år sedan? Eftersom det första kalla kriget i Väst – Europa – mellan Warszawakonventionen och Nato kom till ett slut 1989 tack vare att Sovjetunionen och Warszawapakten upphörde. När det hände och Berlinmuren revs 1989 så borde NATO också ha lagts ned.

Dess existensberättigande (raison d’etre) fram till dess hade alltid och otvetydigt varit existensen av Sovjetunionen och Warszawapakten (som förresten grundades 6 år efter NATO, i maj 1955) och dess socialistiska / kommunistiska ideologi. Men NATO fortsatte att expandera – idag 29 medlemsländer, varav 10 tidigare medlemmar i Warszawapakten – mot alla löften om motsatsen till den sista sovjetpresidenten Mikhail Gorbatjov. Och det har orsakat mycket skada även i fredstid. Låt oss titta på några dimensioner som inte kommer att uppmärksammas denna årsdag.

På vilket sätt är Nato olagligt? Om man, som den här författaren, tror att det är felaktigt och till och med olagligt för en organisation att ignorera och bryta mot sitt eget fördrag och sina stadgar så är Nato en olaglig allians som systematiskt bryter mot sitt eget fördrag. Jag är ganska säker på att de flesta människor – även de som har varit med i politik och media – aldrig ens tittat på Nato:s fördragstext. Eftersom de flesta inte heller läst FN:s stadga, har ungefär 99% av mänskligheten ingen aning om hur nära de två juridiska dokumenten är åtminstone när det gäller angivna syften. De har inte heller någon aning om Nato:s fulla åtagande att följa FN-stadgan.

Och de här bestämmelserna syftar till att avskaffa krig och åstadkomma fred med fredliga medel och bara använda – FN-organiserade militära medel som en sista utväg (kapitel 7) när alla civila medel har visat sig verkningslösa. Är du förvånad? Läs då Nato-fördragets bas (min kursiv):”Parterna i detta fördrag bekräftar sin tro på syftet med och principerna i Förenta nationernas stadga och de önskar att leva i fred med alla människor och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sitt folks frihet, gemensamma arv och civilisation, grundade på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer.

”Artikel 1:”Parterna åtar sig att i enlighet med Förenta nationernas stadga, lösa en internationell tvist där de är involverade med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras och att avstå från att i sina internationella relationer använda hot om våld eller använda våld på ett sätt som inte överensstämmer med Förenta nationernas syften.

Artikel 5:”Parterna är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall betraktas som en attack mot dem alla och följaktligen är de överens om att, om en sådan väpnad attack inträffar, vart och ett av dem, under utövande av rätten att individuellt eller kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i Förenta nationernas stadga … ”

Läs vidare! NATO at 70: An unlawful organisation with serious psychological problems

Relaterat
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.

Föregående artikelAtlantic Council låter en tidigare organisatör för ’anti-NATO weekend’ vit-tvätta ukrainska nynazister.
Nästa artikel”Världssamfundet” ”samarbetar”: Frankrike stoppar Corona-masker till Sverige. Medan USA snor Corona-masker från Frankrike och Tyskland
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. Bland dem som hyllar Nato finns inte oväntat ledarskribenten Gunnar Jonsson på DN, en hök som konsekvent ställer upp på USA:s och Natos:s folkrättsvidriga krigspolitik. Gunnar Jonsson: 70-åringen Nato förtjänar en ordentlig salut. Inte oväntat ställer han upp på Trumps dekret att europeiska Nato-länder måste öka satsningarna på Nato:s upprustning, fast Nato:s försvarsutgifter är 15-20 gånger större än Rysslands. Han skriver bland annat ”Ändå är 70 år en aktningsvärd ålder för en försvarsallians som också uträttat åtskilligt. När Sovjetunionen bröt samman och kalla kriget kunde läggas till handlingarna påstod visserligen många att Natos idé var förverkad. Det visade sig snart finnas nya uppgifter på Balkan, i Afghanistan och i Afrika.” Han menar då de brutala bombningarna i Jugoslavien 1999, vilka beskrivs i artiklar under ”Relaterat” ovan, efter artikeln. Utan FN-mandat. ”Bombningarna riktades mot civila mål – skolor, industrier och institutioner. Serbiens statliga TV bombades under pågående sändning, där 16
  människor – journalister och teknisk personal – dödades. Även klusterbomber och utarmat uran, som förgiftade områden med radioaktiva ämnen, användes. Fler än 2 000 civila dödades och omkring 6 000 skadades.
  Serbien har fortfarande stora långsiktiga skador efter bombningarna. Ingen har ställts till svars för förstörelsen.”
  Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.

  Och bombningarna i Afghanistan långt utöver FN-mandat, som dödat tusentals oskyldiga människor i Afghanistan.

 2. https://off-guardian.org/2019/03/31/defence-of-european-empires-was-original-nato-goal/

  Jan Öbergs artikel är läsvärd men på en väsentlig punkt stannar den halvvägs. Det har blivit på modet att upprepa att NATO borde ha avskaffats 1991 eller så. Korrektare vore det att hävda att NATO aldrig borde ha kommit till. Länkar här ovan till kanadensaren Yves Englers artikel om de verkliga skälen bakom NATO:s tillkomst. Artikeln är tvådelad, från den länkade artikeln går en länk till den första delen.

  De deklarerade skälen för NATO:s tillkomst är givetvis helt andra än de verkliga. En annan analytiker sade nyligen att grundidén för NATO skapades av samma brittiska kretsar som sedan 1800-talets slut hade skissat på brittisk global dominans. När det efter Andra världskriget stod klart att de brittiska musklerna börjat förtvina betänkligt behövde man få USA med ombord. Denna process gick snabbt, inom loppet av ett par år hade man övertygat amerikanerna och kunde övergå till att skriva de formella traktaten.
  Enligt Engler var syftet med NATO tvåfaldigt: Att hålla interna vänsterrörelser nere och att externt fortsätta att kontrollera kolonierna. Englers första artikel handlar om vänstern i Västeuropa medan den länkade artikeln beskriver den koloniala kontrollen.
  Engler konstaterar att den angivna skälet för NATO, att tillhandahålla ett förenat försvar mot ett aggressivt Sovjetunionen, var ett propagandatrick. Sovjetunionen hade velat se inklusiva kollektiva säkerhetsarrangemang och de var ekonomiskt mycket försvagade efter den förstörelse kriget hade inneburit. De hade inga avsikter gällande Västeuropa, Stalin sade redan under pågående krig att det inte fanns utsikter till socialistisk regering i Frankrike och då han lovade att inte lägga sig i den grekiska konflikten höll han sitt löfte. All upprustning som skedde i Sovjetunionen kom som en respons mot något som redan företagits på västsidan med början från atombomben. Att ryssarna var fortsatt bekymrade över Tysklands utveckling bör inte förvåna.
  NATO:s viktigaste uppgift var att fungera som ett instrument för den västliga globala dominansen som britterna hade lagt grunden till och som USA skulle fortsätta att garantera. Engler har tagit fram dokument där kanadensiske utrikesministern redan ser Koreakriget som ett test på NATO:s funktionsduglighet. Även om det skedde bakom kulisserna försökte NATO-länderna motverka samtliga försök från koloniernas sida att frigöra sig från sina herrar. Franska, brittiska, belgiska, holländska. I det långa loppet och efter blodiga krig misslyckades de men har i många fall lyckats etablera en finasiell nykolonialism för att ersätta den gamla.
  Återigen fungerar det ryska hotet som främsta propagandainstrument, problemet denna gång är att Rysslands anseende utanför NATO stadigt växer och att Kina ser Ryssland som en naturlig partner i en konflikt som i slutändan riktas mot dem själva.

  • Tack för videon. Trevligt att se även yngre analytiker få upp ögonen. En annan sådan är journalisten Max Blumenthal som precis skrivit boken ”The Management of Savagery”, om USA:s omstörtande angrepp. Den borde intressera dig Kerstin, eftersom han inleder med Afghanistan 1979 och slutar med de senaste, Syrien och ev. Venezuela.
   Det finns en video idag på RT.com där Blumenthal intervjuas av Rick Sanchez med anledning av att hans bokpresentation i Washington som redan var bokad plötsligt ställdes in. Syrienlobbyn i USA som velat störta Assad ligger bakom, säger Blumenthal. Fick inte länken att fungera.

   • Varsågod!
    Men jag tror inte att jag är så ung som du tror att jag är. 🙂

 3. En ytterligare omständighet bakom Nato och det kalla kriget var nog att Stalin inte signerade Bretton Woods utan förberedde en separat ekonomisk zon uppbackad av en med dollarn konkurrerande valuta. När den stod i begrepp att sjösättas dog Stalin lägligt. Låt oss kontrafaktiskt anta att Stalin underordnat sig dollarn efter WWII. Då hade Usa haft möjlighet att hålla Sovjet i underläge mkt längre tid utan militära hot.
  Den mindre kreativa entreprenörsförmågan under kommunismen hade automatiskt gjort Sovjets ekonomi till ett mindre hot om dom dessutom hade nackdelen att bära upp dollarparasitismen. Såna som Sikorski hade ju flytt bolshevismen.
  Och klasskampsiden underlättar inte för kreativiteten.
  Jag instämmer i vad Jan skriver om Natos användning i kolonierna. Men även där förelåg samma rädsla från imperiet om utbrytarfinanssystem.
  Khadaffi sopades undan just därför.
  Men Usa har aldrig haft intresse att göra oss uppmärksamma på den aspekten. Därför tigs händelserna kring 1979 ihjäl. Där Us/Uk’s rivaler i väst och öst planerade en med dollarn konkurrerande petrovaluta. Usa hotade strypa oljekranen för det olydiga Europa, men det som inte försvann i minneshålet är att Iraniska studenter ockuperade en ambassad. Utan att det framgick att detta låg i Us/Uk’s intresse som förevändning för militär intervention. Eftersom ingendera sidan i denna nu bortglömda valutastrid har gjort väsen av sig måste Europeerna, Japan ha fått nånting i utbyte. Vad? Kanske andelar i FED??? Eller på annat vis tilläts få del av rovet från Us/Uk.
  Sovjet hade sen 1973 ett omfattande samarbete med Usas högteknologiska industri inom USTEC programmet. Det avmattades pga Afghanistankriget men fortsatte fram till 1989. Men som sagt, vad fick Europa och Japan?

 4. För att helt kunna förstå tillståndet i världen måste man förmodligen förstå hur psykopater och sociopater tänker. De saknar samvete, likt en katt som leker med en mus. Psykopati finns alltså i naturen, men är svårt att förstå för medkännande människor. Alla psykopater är inte som de massmördare vi alla tänker på när vi nämner psykopater, ex. Ted Bundy. Nej. Inte alls.

  Psykopaten behöver heller inte förstå att denne är psykopat. ca 1-2 av 100 människor är psykopater. De finns överallt. Alla är inte lika farliga, eftersom vissa lärt sig hur de kan gynnas och lyckas genom återhållsamhet och på så vis slippa dåliga konsekvenser som ex. att få fängelse. Likväl kan de längta och njuta av tanken att begå för oss hemska handlingar och brottslighet, precis likt en katt.

  Människor med psykopatisk läggning behöver heller inte skapa några större samhällsproblem om de får en passande uppfostran och god uppsikt, där de upplever att de får belöningar av gott beteende, men hamnar de i positioner där ex. krigsbrottslighet ger belöning, ex. i form av aktieutdelningar i krigsindustri, eller belöningar för att ljuga för folket genom fulmedierna, kan det givetvis gå väldigt fel och det är där jag tror att det faktiskt har gått väldigt fel.

  De psykopater som beslutar om lögnerna, krigsförbrytelserna och massmorden skulle jag vilja kalla ”puppetmasters” bland psykopater. De utför inte illdåden själva, men manipulerar andra till att utföra dem. De tar gärna kontrollen över andra psykopater som sedan får ta skulden. Detta är i min mening monopolkapitalisterna som sannolikt ofta har en historia bakom sig av bedrägerier, upptäckta eller oupptäckta.

  Mer bra material om psykopati finns på tuben.

 5. Även tyska politiker har tröttnat på Nord Atlantiska Terror Organisationen. NATO borde pensioneras menar den tyske parlamentarikern Alexander Neu. Han sade ”The imperialist competition and the fear of losing economic and ideological supremacy drive NATO towards more rearmament and confrontation.”

  https://www.rt.com/news/455641-alexander-neu-nato-remarks/

 6. Västeuropa är under NATO ockupation. NATO är den globala maktelitens armé. Den är där får att säkra elitens makt över världen. Alla som står i vägen är fiender. Därför hetsen mot Ryssland, Kina, Iran, Kuba, Venezuela, Syrien, mfl. Kriget mot terror är ett täckmantel för att säkra bankirvampyrens makt.

  https://www.globalresearch.ca/nato-exit-dismantle-nato-close-down-800-us-military-bases-prosecute-the-war-criminals/5670610

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here