Nato blockerar Kaliningrad

4
1542
Bild från Encyklopedia brittanica hos Pål Steigan.

Den här artikeln kompletterar historien om blockaden av Rysslands väg till Kaliningrad. Den publicerades 23 juni på New Eastern Outlook https://journal-neo.org/2022/06/23/nato-blockades-kaliningrad/ samt även på https://mronline.org/2022/06/27/nato-blockades-kaliningrad/

Jag bifogar notiser om utvecklingen sedan artikeln skrevs

Den är skriven av Christopher Black som är en internationell straffrättsjurist, baserad i Toronto. Han är känd för ett antal uppmärksammade krigsbrottsfall och har nyligen publicerat sin roman Beneath the Clouds. Han skriver essäer om internationell rätt, politik och världshändelser. Denna artikel Toppmöte i Köpenhamn för falsk demokrati och även denna The Longer Telegram: Att innesluta Kina eller USA? har publicerats här.

________________________________________________________________

Nato blockerar Kaliningrad

I och med Rysslands framgångsrika operationer i Ukraina måste vi hysa oro för att Nato ska reagera på sitt strategiska nederlag genom att flytta sin aggression, inte bara till intensiv ekonomisk och propagandakrigföring mot Ryssland, utan också mot Rysslands ställning i Östersjöregionen.

Den blockad som Litauen, en Nato-medlem, införde mot Kaliningrad den 20 juni och som godkänts av Europeiska unionen, under förevändning att de vill genomdriva sina olagliga ”sanktioner”, är en direkt krigshandling mot Ryssland som kommer att leda till omedelbara åtgärder från Rysslands sida för att häva blockaden, och den följer den Nato-logik som har uttryckts öppet under en tid.

I februari 2016 publicerade The Atlantic Council, Natos tankesmedja i USA, en rapport med titeln ”Alliance At Risk” (se här, ö.a.).

I den rapporten konstaterade de följande,

”Rysslands invasion av Krim, dess stöd till separatister och dess invasion av östra Ukraina, har effektivt rivit upp den europeiska uppgörelsen efter kalla kriget. Ryssland är nu de facto en strategisk motståndare. Ännu farligare är att hotet är potentiellt existentiellt, eftersom Putin har konstruerat en internationell dynamik som kan sätta Ryssland på kollisionskurs med Nato. I centrum för denna kollision skulle de betydande rysktalande befolkningarna i de baltiska staterna stå…”.

I dokumentet används ett språkbruk som visar att Nato-makterna inte erkänner Rysslands suveränitet över Kaliningrad, som upprättades i slutet av andra världskriget, och man hävdar att Ryssland ”har rivit upp” uppgörelsen om Europa efter det kalla kriget.

Nato har kontinuerligt ökat sin närvaro i området. En multinationell stridsgrupp, ledd av soldater från den amerikanska arméns 2:a kavalleriregemente, var stationerad i Polen och har nu fått sällskap av 82:a luftlandsättningsdivisionen, inte långt från landets gräns mot Kaliningrad. Kanadensiska arméenheter befinner sig nu i Lettland, nära Riga, tillsammans med andra Natostyrkor. Enheten ingår i Natos förstärkta närvaro framåt, som är avsedd, låtsas de, ”att avskräcka från potentiell rysk aggression” och den 19 juni rapporterade den amerikanska tidningen Politico att 650 tyska soldater hade anslutit sig till andra Nato-enheter och nu befann sig i Litauen för att skydda landet ”från rysk aggression”.

Detta är naturligtvis exakt i linje med kraven i rapporten Alliance At Risk Report, som krävde att en Nato-styrka skulle placeras i Polen.

Vi måste fråga oss om Bidens besök hos den amerikanska 82:a luftburna divisionen, vilken nyligen skickades till Polen, verkligen handlade om händelserna i Ukraina eller om något annat, nämligen att skapa ytterligare ett hot mot Ryssland i Kaliningrad. Pressens rapporter om divisionens rörelser och deras syfte är ovanligt hemliga. Vi kan spekulera i att de är kopplade till det uttalande som gjordes i en intervju den 10 mars av general Waldermar Skrzpczak, tidigare befälhavare för de polska markstyrkorna, som sade att ”enklaven har varit under rysk ockupation sedan 1945”, och som betonade att territoriet historiskt sett tillhörde Preussen och Polen, och att ”vi har rätt att ha tvister om det territorium som ockuperats av Ryssland”.  Det finns ingen historisk grund för ett sådant påstående, men detta uttalande kom inte från ingenstans. Det var helt klart utformat för att provocera fram ett ryskt svar och vänja folk i väst vid tanken att Ryssland ”ockuperar främmande territorium” för att manipulera den västerländska allmänheten att stödja en åtgärd för att inta oblasten.

”Det är nödvändigt att först ta itu med Kaliningrad”

Flera amerikanska tankesmedjor har uppmanat till intagandet och förklarat att det är viktigt att inta regionen, om alliansen vill beröva Ryssland lokal mark- och luftöverlägsenhet och användning av den ryska Östersjöflottans hemmahamn.

De betonade att Nato måste arbeta upp ”starka nerver” för att invadera Kaliningrad och påpekade att ”rysk propaganda kommer att basunera ut om ’moderlandets heliga jord’ och ryska ledare kommer att hota med nukleär vedergällning”.

Den rapporten är inte första gången en amerikansk tankesmedja föreslår att man ska ”neutralisera” Rysslands Kaliningrad i en konflikt.

År 2017 utfärdade RAND Corporation en egen rapport om utsikterna för en konflikt i Kaliningrad och ifrågasatte om Ryssland ens skulle behandla en attack mot Kaliningrad som ”en attack mot det ryska hemlandet”. (om dessa rapporter från RAND, se här, ö.a.)

Bara några dagar innan Ryssland inledde sina operationer i Ukraina genomförde ett amerikanskt strategiskt bombplan av typen B52H en simulerad bombning av den ryska Östersjöflottans bas i Kaliningrad. Tidigare har ryska och Natoflygplan mötts över lokalt luftrum, där en incident innebar att ett ryskt jaktplan jagade bort ett flygplan från det spanska flygvapnet som närmade sig det plan som förde försvarsminister Sergei Shoigu över området.

Den 10 mars förklarade samma Jamestown Foundation (konservativ tankesmedja, se här, ö.a.) återigen att USA och Nato bör inta Kaliningrad och börja med en blockad av oblasten genom att stänga väg- och järnvägsförbindelserna genom Litauen och Polen, samt klippa naturgasledningarna till den, i hopp om att skapa oro bland befolkningen En direkt attack skulle kunna följa.

Den 28 mars meddelade Pentagon att,

” I samordning med den tyska regeringen kommer sex EA-18G Growler-flygplan från den amerikanska flottan att anlända till flygbasen Spangdahlem i Tyskland den dagen, för att ”öka beredskapen, förbättra Natos kollektiva försvarsposition och ytterligare öka kapaciteten för luftintegration med våra allierade och partnernationer”.

Man uppgav ” Dessa Growlers …. specialiserar sig på att flyga uppdrag inom elektronisk krigföring och använder en uppsättning störsensorer för att förvirra fiendens radar, vilket i hög grad underlättar förmågan att undertrycka fiendens luftförsvarsoperationer.

De är inte utplacerade mot ryska styrkor i Ukraina. De sätts in helt och hållet i linje med våra ansträngningar att stärka Natos avskräcknings- och försvarsförmåga längs den östra flanken.

Dessa flygplan skulle helt klart vara användbara för dem i händelse av en operation mot Kaliningrad, för att undertrycka det ryska luftförsvaret och utgöra ett direkt hot mot Ryssland.

Alla dessa amerikanska och Natos tankesmedjor klär upp sina idéer om aggression som ett svar på ”Rysslands fientliga planer”, men det verkliga skälet är att tvinga ut Ryssland från dess viktigaste flottbas, som skyddar Rysslands tillgång till Nordsjön och Atlanten, att hota och kontrollera själva inflygningen till S:t Petersburg och att försöka blockera staden och exporten och importen genom den. Minnen från nazisternas belägring av Leningrad under andra världskriget dyker snabbt upp.

Med Rysslands framgångsrika operationer i Ukraina och Natos oförmåga att reagera annat än genom ekonomisk krigföring och propaganda, och med den kommande krisen i Europa med deras vägran att betala för ryska gas- och oljeleveranser, kan vi förvänta oss att de kommer att försöka skjuta över skulden för sin egenhändigt skapade kris på Ryssland. Kaliningrad Oblast är helt klart ett fokus i deras planering.

En dag senare reagerade det ryska utrikesministeriet, enligt TASS, med följande

” Den 21 juni kallades chefen för EU:s beskickning i Moskva, Markus Ederer, till det ryska utrikesministeriet. Man framförde en bestämd protest till EU-representanten mot införandet av ensidiga antiryska restriktioner för godstransitering mellan Kaliningradregionen och resten av Ryska federationen. Man påpekade att sådana åtgärder, vilka strider mot EU:s motsvarande rättsliga och politiska förpliktelser och som leder till en upptrappning av spänningarna, är otillåtna”, meddelade det ryska utrikesministeriet.

Vi krävde att Kaliningradtransiten utan dröjsmål återställs till normal funktion. I annat fall kommer vedergällningsåtgärder att följa.

Även om det finns vissa inledande kommentarer i ryska och andra medier om att Kaliningrad skulle kunna försörjas sjövägen, gör svårigheterna att göra det och blockadens förolämpning, och som jag konstaterade är en krigshandling från Litauens sida, det mer sannolikt att Ryssland kommer att vidta direkta åtgärder mot Litauen, för vad kan ”vedergällningsåtgärder” annars betyda. Denna blockad skiljer sig nämligen från den allmänna ekonomiska krigföring som förs mot Ryssland. Detta är början på en belägring av en stor rysk stad och militärbas från Natos sida och är ett direkt hot mot S:t Petersburg. Det kan inte tolereras.

Risken är naturligtvis att denna blockad är avsedd att provocera Ryssland till att angripa en Nato-medlem, vilket Ryssland har sagt att det inte kommer att göra, så att Nato kan åberopa artikel 5 i Nato-fördraget. Men Ryssland kan med rätta hävda att det angreps av Nato, inte bara genom att leverera vapen till Ukraina utan också genom att använda Litauen för att införa denna blockad mot en rysk stad, och alla insatser är nu avbrutna. Vi får se.

Vi vet att Nato skapades med målet att krossa Sovjetunionen. Nato har också till uppgift för att sätta FN åt sidan, som man lyckades skjuta åt sidan när man attackerade Jugoslavien (och Kina) 1999 (man bombade Kinas ambassad i Belgrad under detta angrepp, ö.a.).

Nato är det västerländska kapitalets väpnade näve mot alla socialistiska nationer och de kapitalistiska nationer eller blandekonomier i världen som försöker bevara sitt oberoende, mot Ryssland och Kina och alla de nationer som försöker bevara sin suveränitet och sina folks frihet att bestämma över sitt eget öde. Det är vår uppgift att avslöja det för vad det är, så att världen kan göra motstånd mot det innan Nato-gängets hänsynslösa och kriminella aggression framkallar ett allmänt världskrig, vilket dårskapen med blockaden av Kaliningrad kan leda oss till.

Några notiser:
Reuters 30/6: Blockaden av Kaliningrad kan snart lyftas.
1/7:Tyskland missnöjt med Litauens blockad av Kaliningrad
4/7: Ryssland kan förstöra halva Litauens ekonomi.
Spiegel International
”EU Commission to Allow Russia to Resume Transports to Kaliningrad The European Commission plans to issue a clarification that will allow Russia to resume sending supplies to the exclave of Kaliningrad via Lithuania. Berlin supports the idea, but some in Vilnius are not pleased.”

Är konflikten på väg att lösas?

Relaterat
Kaliningrad: Försöker USA provocera fram krig med Ryssland med hjälp av Litauen?

Föregående artikelKan man motverka USA:s destruktiva sätt att föra krig?
Nästa artikelFöreningen Syriensolidaritets uttalande vid antiimperialistiska 4-julikommitténs möte på Medborgarplatsen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  • Kalle kan ju åka till ”Königsberg” och ta en kula vilket torde vara riskfritt om det inte finns en blockad! Lycka till! Men ”Kalle Kula” ska ha klart för sig att det kommer att smälla ganska snart om Litauen inte passar sig noga och släpper fram transporterna… Att skylla på EU är ju bara patetiskt då det är USA som uppviglat litauernas korkade politiker. Och inte f-n kommer Nato att lyfta ett finger när ryssarna spränger bort Litauens parlament med en missil väl medvetna om att de själva snart är i skottgluggen! Nä du, Kalle dessa skrivbordsgeneraler som styr skitorganisationen Nato är de första att hoppa in i bunkrarna när de retat upp björnen tillräckligt.

 1. Vi skall lära av England,RAF va’då, från Bomber Command, ”Bomber Harris”,?
  eller hur vi skall avsätta blondiner till ministrar, som Boris Johnson, och ”Pansarskotts- Petter”?

  Att dessa båda kan provocera fram ett krig om Kaliningrad, minns den brittiska jagaren som körde rakt mot Krim, och höll på att bli sänkt, ett förspel till Ukraina-kriget. Storbritannien krigade med Ryss-land om Krim redan 1854-56, som slutade med Ålands demilitarisering, Churchills angrepp mot Turkiet, Gallipoli, 1916, ww1 som slutade med Churchills avgång.

  Det kanske blir en ”humanitär konvoj av vete” idag, engelsmännen är krigiska, överallt, i alla tider, men idag är det Englands clownregering som sitter löst. Skall Londons slagskämpar ge oss ”garantier”, samma som Polen fick 1939?

  Och vem är den svenske legoknekten som
  har drabbat Donetsks civila, vi väntar på
  en upplösning i denna sak, och hur kommer officiella Sverige att reagera, det
  blir intressant, svenska ” kampen mot ryska horderna” , 1941 22 juni, har ringt och vill vara med…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here