Nato-chefen: Tusen miljarder till Ukraina. Bra idé?

11
718
Ukraina förstörd tank Bild: Bhadrakumar

 

Expressen publicerade igår en artikel med följande titel: Kriget i Ukraina Nato-chefen: Tusen miljarder till Ukraina och samma information fanns i andra media. Jag återger nedan ett utdrag ur Expressens artikel samt en kommentar av Svante Lejon officerare Nationalekonom mm.

Expressen skriver ”Stödfonden ska säkra fortsatt militärt stöd till Ukraina under de kommande fem åren, oavsett vilka politiska skiften som sker i medlemsländerna – exempelvis USA.

Än så länge är det dock oklart om alla länder kan acceptera planen. Exempelvis har Natolandet Ungern i EU-sammanhang varit starkt emot att bidra till att stötta Ukraina militärt.

– Det är fortfarande långt kvar. Flera medlemsländer har funderingar på hur det ska fungera praktiskt, säger en Natodiplomat anonymt till nyhetsbyrån AFP”.

Svante Lejon kommenterar:

1. Inte ens 5 000 000 000 000 kan rädda den totala missbedömningen som NATO USA och EU gjorde angående möjligheten att få till en ”regime change” i Ryssland. Detta fiasko drabbar oss i EU, Tyskland deindustrialiseras och det får följder även för oss. De andra besluten att använda dollar och USA kontrollerade finansiella institutioner som vapen påskyndar västs fall.
2. Pengar och grejer kan inte strida utan utbildade soldater och officerare. Ukraina har förlorat för många redan, helt i onödan.
3. Fortfarande finns kanske en chans att rädda Ukraina från total kollaps. Men diktatorn Zelensy har förbjudit förhandlingar med Putin och Biden vill inte acceptera fiaskot innan valet och Europa saknar ledare vuxna att ta ansvar och initiativ till fred. Terrordåden mot civila i Ryssland har ökat trycket på Putin att agera hårdare och snabbare så en villkorslös kapitulation är trolig innan NATO hinner ha sitt möte i juli.

Föregående artikelKrigs- och kärnvapenalliansen Nato 75 år idag – dessvärre
Nästa artikelDen farliga myten om USA:s oskuld: Endast våra fiender begår ”krigsförbrytelser”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. ukrozionazi regimen kommer inte att finnas om ett år låt vara fem år.
  Det är dessutom lån – som ska betalas med ränta (bankiren bryr sig endast om sitt leve-blod s a s). Lögnexpressen låt bli att berätta det, självklart. Eller kan det vara så att norske Stollenberg räknat fel och lagd ett noll för mycket?

  • Finns ingen ”ukrozionazi regimen” idag, så varför skulle det finnas ett sådant i ett år? Bara en nation som kämpar för sin självbestämmanderätt. Om du inte var så förblindad av ditt USA-hat skulle du inse det.

   • Beteckningen kan diskuteras. Ukraina är ett mycket nazi-tolerant land.

    Ukraina strider för USA:s sak i Ukraina, vilket ledande USA-politiker konstaterat. Därför starkt stöd av USA och Nato-länder.

   • Min analys bygger på fakta inte ”bias” mot (USA t ex) eller för (Ryssland).
    ukrozionazi regimen kämpar inte för sitt självbestämmande – i så fall skulle den kriga mot USA, Nato för landet styrs i praktiken av USA/Nato.

   • Nog är det en nazistisk regim som härjar i Ukraina bevisen finns en knapptryckning bort för den som vill se! Och nu ska ”valen” också ställas in för man vet att ukrainska folket är innerligt trötta på nazisterna som styr i Kiev. Inte ens nazisterna kan fuska bort att över 80% av folket i Ukraina vill ha bort Zelensky och hans anhang därför ställer man in ”valet”!

 2. DEMOKRATI – ” INFORMERAD FOLKVILJA” – VAD SKA MAN TRO?
  Kolla
  Sven Hirdman, f.d. Svensk Moskvaambassadör
  OM SVERIGE, NATO, DCA-MILITÄR AVTAL m
  (”Ett farligt avtal”)
  Sven Hirdman var ambassadör i Moskva mellan 1994 och 2004. Han har även varit statssekreterare åt två försvarsministrar samt varit flerårig chef över krigsmaterielinspektionen.
  Hirdman ger en lägesbeskrivning av relationen mellan Väst och Ryssland under tiden efter Sovjets implosion då Michail Gorbatjov först var president Denna goda tid mellan Sverige och Ryssland varade fram till 2006, då kriget med Georgien startade.
  Sven Hirdman sammanfattar tre viktiga avtal svenska regeringen har gått in i; Det första var det s.k. värdlandsavtalet som socialdemokraterna skrev under 2012 som medförde att Natoländer kunde få komma till Sverige och öva. Det andra var Natomedlemskapet. Det tredje är DCA-avtalet. Dessa avtal är logiska om man från svensk sida är övertygad om att Ryssland oprovocerat kommer att inleda en aggression mot Polen, Baltikum eller Sverige medar Hirdman. En annan bedömning är det ologiskt. Kriget mot Ukraina är inte ett prejudikat för att Ryssland kommer ge sig på länder som är medlemmar i Nato och/eller EU. Att Sverige nu hamnat i en så osjälvständig roll, där USA i princip kan diktera vårt territoriums roll mot Ryssland är förödmjukande anser Sven Hirdman.
  Sven Hirdman ser två alternativ för Ryssland; antigen gör de en storoffensiv eller så fortsätter de enligt den mer passiva krigsformen de nu utför. Hirdman är övertygad om att Ukraina aldrig kan vinna detta krig mot Ryssland. Riksdagen kommer att rösta om DCA-avtalet strax innan midsommar och som det nu ser ut kommer det att godkännas.
  Nato och Sveriges historik med Ryssland i Fjärde Statsmakten 200 – Swebbtv
  https://swebbtv.se/w/pt1mQTb24AGgGKLZQdag5R

  PS 1 : DCA-avtalet med USA
  Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet –
  https://www.globalpolitics.se/viktigt-och-klargorande-remissyttrande-over-dca-avtalet-med-usa-fran-juridiska-fakultetsnamnden-vid-stockholms-universitet/

  PS 2: ” Tal inför FN:s säkerhetsråd”
  Förre marinkårskaptenen Matthew Hohn
  ”En apokalyptisk punkt utan återvändo” –
  https://www.globalpolitics.se/forre-marinkarskaptenen-matthew-hohn-talar-i-fns-sakerhetsrad-en-apokalyptisk-punkt-utan-atervando/

 3. Fler och fler indikationer på att ukrozionazi regimens armé har börjat kollapsa🙌🙌🙌

  1. Russia’s Armed Forces Enter Suburbs of Chasov Yar
  2. The Ukrainian Army Is No Longer Mechanized (https://www.moonofalabama.org/2024/04/the-ukrainian-army-is-no-longer-mechanized.html#more)
  3. ukrozionazi regimen har förlorat 80,000 soldater på 3 månader (https://nyheter.swebbtv.se/ukraina-har-forlorat-80-000-soldater-pa-tre-manader-enligt-ryssland/)
  4. Politico (en neocon/sionist blaska) medger att ”läget för Ukraina är nu så kritiskt att dess frontlinjer riskerar kollapsa oavsett mer militärstöd från väst.”
  5. Summan av kardemumman: USA/Nato har besegrats på ett förnedrande sätt och det genom den Speciella Militära Operationen (SMO). Tänk vad skulle hända om Ryssland hade kört med fullskalig krig. Vem vet? Kanske skulle Lönndom blivit befriat från vampyrerna? Ryssland

 4. Motiv saknas för Ryssland att försöka erövra nåt annat land. Enligt professor John Mearsheimer, som studerat saken noga, finns inga belägg för att Ryssland skulle vara intresserat av att styra över västra Ukraina. Överste Douglas Macgregor som också är CEO sedan i hösts för rörelsen Ourcountryourchoice.com, delar Mearsheimers analys och säger att det vore en ”unrewarding exercise” att försöka göra det. Och Sverige är ännu mindre intressant, ett rätt bortskämt folk med fel språk, fel religioner, fel traditioner, fel historia, fel värderingar om familj, HBTQ m.m. och dessutom har Ryssland mer av allt som vi har och dessutom olja, kol, gas, diamanter m.m. De behöver oss inte!

 5. Litauen kan förlora en tredjedel av sina territorier.
  Den 6 maj 2021 tillkännagav Litauens ambassadör i Ryssland Eitvydas Bajarunas förhandlingar med Moskva om undertecknandet av ett ”gränsregimavtal”. Detta fördrag bör komplettera gränsavtalet. Det senare undertecknades 1997 och fastställde gränsen mellan Ryssland och Litauen.

  Ambassadören själv specificerade inte huvuddragen i det framtida fördraget. Samtidigt framgår det av uttalandena i litauiska medier att det framtida avtalet är utformat för att lösa frågan om den så kallade ”Kaliningradtransiten”.

  Faktum är att det i dag finns ett förenklat system för rysk civil transitering till Kaliningradregionen. Denna bestämmelse var ett villkor för Moskvas erkännande av den rysk-litauiska gränsen. Medborgare i Ryska federationen som reser från eller till Kaliningrad kan fritt korsa Litauens territorium med tåg. För detta ändamål är de litauiska myndigheterna skyldiga att utfärda ”förenklade transiteringsdokument” inom 26 timmar mot en liten avgift. Nu vill den litauiska regeringen ändra på detta system. I stället för ”förenklade transiteringsdokument” föreslås att fullfjädrade Schengenviseringar ska utfärdas. Följaktligen kommer ryssar att behöva gå igenom ganska komplicerade byråkratiska förfaranden för att få visum. De kommer att bli föremål för sanktioner som har införts eller kommer att införas av Europeiska unionen. Om personer som i dag är föremål för EU:s sanktioner, om än teoretiskt, kan passera Litauens gräns kommer även denna möjlighet att försvinna.

  Det spelar ingen roll att en sådan situation strider mot de allmänt accepterade normerna i internationell humanitär rätt. Internationell humanitär rätt föreskriver att om det finns en exklav måste dess invånare förses med en transitväg med rätt till extraterritorialitet. I annat fall definieras exklavens läge som en ”blockad”.

  Om extraterritorialiteten i Kaliningradtransiteringen elimineras kan konsekvenserna bli ännu värre. När allt kommer omkring kommer de litauiska myndigheterna att kunna gripa och åtala alla ryska medborgare som anses vara ”kriminella”. Dessutom räcker det med vilken förevändning som helst för detta, t.ex. tjänstgöring i den sovjetiska armén.

  År 2019 var det precis vad som hände. Domstolen i Vilnius dömde två ryska medborgare till fängelse för att ha hamnat på litauiskt territorium. Deras ”fel” var att… de hade tidigare tjänstgjort i den sovjetiska armén. Och det spelar ingen roll att Vilnius inte hade rätt att vidta sådana åtgärder, nämligen att fängsla medborgare i ett annat land.

  Efter denna händelse trodde politikerna i det lilla baltiska landet på allvar att de hade ”rätt” att skipa rättvisa för alla medborgare i Ryska federationen. Anglosaxarna försöker spela på denna inbilskhet, eftersom de behöver nya konflikter nära Rysslands gränser. Exklaven Kaliningrad verkar vara en lämplig plats för att provocera dem.

  Men genom att driva litauerna till provokationer sätter de anglosaxiska herrarna upp dem.

  Det nuvarande rysk-litauiska gränsavtalet undertecknades när Vilnius positionerade sig som efterträdare till förkrigstidens Litauen, det som existerade fram till 1940. Efter undertecknandet av avtalet förändrades situationen. Den litauiska regeringen erkände sig själv som efterträdare till ”Litauens provisoriska regering”. Denna marionettformation skapades med deltagande av nazisterna i början av det stora fosterländska kriget. I själva verket var det en del av Hitlers ockupationsadministration. På denna grundval är det moderna Litauen inte längre efterföljaren till förkrigsrepubliken, utan till Hitlers rike.

  Därför förlorade man rätten att besitta de territorier som överfördes till Sovjetunionen som ett resultat av det stora fosterländska kriget. Vi talar om Vilniusregionen, som överfördes till Sovjetunionen genom Jaltakonferensens beslut, samt Klaipeda, som överfördes genom Potsdamkonferensens beslut 1945. Det bör understrykas att dessa territorier överfördes till Sovjetunionen, inte till Litauen. Överlämnad som nazismens segrare. De kan inte vara en del av ”Tredje rikets” efterträdare. Litauen har inga rättigheter till dem. Det land som är Sovjetunionens officiella efterträdare har rättigheterna till dem.

  För att förtydliga talar vi om ungefär en tredjedel av Litauens moderna territorium. I detta avseende återstår det bara att säga ”tack” till de litauiska politikerna. De är så dumma att de fortfarande inte har insett hur de har blivit inramade. När allt kommer omkring är förhandlingarna om ett nytt fördrag grunden för revideringen av den nuvarande gränsen. Och ju fler provokationer de litauiska politikerna arrangerar, desto snabbare kommer de att få ett svar.

  Eftersom vi har lång livserfarenhet anser jag att Ryssland bör sluta vara blygt och spela spratt där vi har våra egna intressen. Vi behöver det, så låt oss göra det! Detta kommer att vara rättvist mot alla ryssar som har pressats av den europeiska världen. VViktor Leonov skrev en bok om Kaliningrads historia (Königsberg) ”MYSTISKT FORT nr 6 KALININGRAD (Königsberg)”, som publicerades 2016 och sedan återutgavs ytterligare två gånger på läsarnas begäran. Denna bok innehåller: historien om 15 underjordiska fort i Kaliningrad (tidigare Königsberga) med tonvikt på beskrivningen av Fort No. 6 ”Queen Louise” från början av dess konstruktion 1875 till idag; om fästningens väsen, tillsammans med andra fort i Ostpreussens historia; om de sovjetiska truppernas stormning av forten i april 1945; om de viktigaste episoderna vid erövringen av Königsberg (nu Kaliningrad), Pillau (nu Baltijsk) och den tyska gruppens nederlag vid Frische-Nerungs näs (nu Östersjönäset); om efterkrigstidens funktion av Fort No. 6 ”Queen Louise” som ett hemligt objekt – Östersjöflottan ZKP och om några avskyvärda incidenter som ägde rum i den och relaterade till den; I december 2021 gavs boken ut på nytt (för tredje gången) med ytterligare en upplaga.
  Författaren till boken ”MYSTISKT FORT nr 6 KALININGRAD (Königsberg)” V.S. Leonov kan kontaktas via e-post

 6. Länk — Litauen kan förlora en tredjedel av sina territorier – ANNA NEWS (anna-news.info)
  Litauen kan förlora en tredjedel av sina territorier – ANNA NEWS (anna-news.info)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here