NATO: Den grundläggande lögnen

8
1335

 

Denna artikel av av Werner Rügemer, den 1 maj 2022 i https://www.strategic-culture.org/news/2022/05/01/nato-the-founding-lie/ har översatts av Rolf Nilsson.

Werner Rügemer är en tysk kommentator, föreläsare och författare. Han anses vara en ledande ”intervenerande filosof”.

______________________________________________________________

NATO: Den grundläggande lögnen

Natos byggnadsverk av lögner, vårdat under decennier, är bräckligare än någonsin, skriver Werner Rügemer.

Efter andra världskriget 1945 visste USA: Det hotar ingen fara från det försvagade Sovjetunionen. Men med sitt grepp, genom Marshallplanen och Nato, integrerade USA de väst-, nord- och sydeuropeiska länderna i sin ekonomiska och militära expansion. Ex-nazister och ex-nazistiska kollaboratörer främjades, å andra sidan eliminerades, infiltrerades, eller köptes antifascistiska partier, rörelser, personer. Samtidigt hjälpte USA också regeringarna att kämpa mot befrielserörelser i kolonierna – också på grund av tillgången till råvaror för amerikanska företag.

Redaktören påminner: CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i 60 år.
CIAs hemliga propagandakrig i Sverige

Efter 1990 fortsattes byggandet av den grundläggande lögnen och därmed det militär-kapitalistiska greppet, med ”expansionen österut”: Alltid först NATO-medlemskap, sedan EU-medlemskap. Detta inkluderar nedmonterandet av välstånd och frihet för majoritetsbefolkningen: EU och fler och fler amerikanska företag, investerare och konsulter, organiserar amerikanisering, med arbetande fattiga, arbetande sjuka samt legaliserad och illegal arbetskraftsinvandring – samtidigt med att militarisering och fientlighet mot Ryssland utökas: Dominans över Eurasien från Lissabon till Vladivostok var redan från början planen.

Vi tar med ett kapitel ur boken av Werner Rügemer: Imperium EU Labour Injustice, Crisis, New Resistances, tredition 2021. Kriget i Ukraina spelar förstås ingen roll i det ännu, men det blir förklarligt i vissa avseenden. Källor har utelämnats.

_______________________________________________________________________

”Ryssland” efter andra världskriget: Inget hot

Inför Natos grundande visste de ansvariga i USA: Sovjetunionen utgjorde inget militärt hot. Den försvagade makten kunde inte upprätthålla ett angrepp på Västeuropa, även om den hade velat: Sovjetunionens ekonomi är till stor del förstörd och tekniskt föråldrad; dess transportsystem är för primitivt; dess oljeindustri är lätt att attackera. Inte heller Sovjetunionen har atombomben. ”Männen i Kreml är smarta tyranner som inte kommer att riskera sin inre makt genom militära äventyr utomlands. De vill vinna striden om Tyskland och Europa, men inte genom militära aktioner”, var bedömningen av George Kennan, chefsplaneraren i utrikesdepartementet, för utrikesdepartementets chef Marshall, för president Truman och för amerikanska ambassadörer i olika memorandum år 1948.

Georg Kennan

Men varför etablerade ändå USA och dess då fortfarande få allierade, NATO, en militär allians som uttryckligen riktade sig mot Sovjetunionen?

Legenden om det kalla kriget

Legenden säger att Nato var en ”produkt av det kalla kriget” efter slutet av andra världskriget. I verkligheten är Nato en produkt av USA:s expansion, som redan var igång före USA:s militära intervention i andra världskriget.

Det ”kalla kriget” är en av de mest fyndiga ideologiska konstruktionerna som använts av den amerikanska opinionsmaskinen, för att dölja USA:s praxis från andra världskriget till nutid. Termen populariserades av den viktigaste amerikanska ideologen på 1900-talet: Walter Lippmann, ”nyliberalismens fader”.

”Kalla kriget” är tänkt att innebära följande: Efter andra världskriget är det militära kriget över, och fasen av icke-militär konfrontation mellan det ”fria västerlandet” och det ”kommunistiska östblocket” börjar.

Men under det ”kalla kriget” förde USA och de första Nato-länderna heta, mycket heta krig, t.ex. i Grekland, Korea, Filippinerna, i Afrika och Indokina – detta måste man återvända till.

I verkligheten började det ”kalla” kriget strax efter krigets start, omkring 1941. Roosevelt och Churchill ingrep militärt så sent som möjligt i kriget – trots upprepade önskemål från sin allierade Stalin: Röda armén och den tyska Wehrmacht var tänkta att förstöra varandra så mycket som möjligt. De amerikanska och brittiska regeringarna avvisade också i princip att hjälpa till med allt internt motstånd mot Hitler. Wall Street-advokaten Allen Dulles, som chef för underrättelsetjänsten Office of Stragic Services (OSS) med säte i Schweiz, ville inte att attentatsmännen den 20 juli 1944 skulle lyckas (det misslyckade försöket att döda Hitler, ö.a.) – den amerikanska militären ville till varje pris förhindra ett tidigt vapenstillestånd med Sovjetunionen. Röda armén skulle lida så stora förluster som möjligt i den fortsatta kampen mot Hitlers Wehrmacht.

Att flytta fram den amerikanska ”försvarslinjen” till Europa

Walter Lippmann, med examen från Harvard, som till en början såg sig själv som vänstersympatisör och socialist, hade hjälpt till att organisera propagandan för USA:s inträde i kriget för det amerikanska krigsdepartementet under första världskriget (Committee on Public Information, CPI): 1917, USA:s president Woodrow Wilsons pacifistiska neutralitetslöfte skulle upphävas, och USA:s inträde i kriget skulle nu motiveras.

 

Därefter hade Lippmann teoretiskt motiverat och journalistiskt följt USA:s globala expansion på en framträdande plats – särskilt när det gäller Europa och Japan. 1938, som motståndare till Roosevelts reformkurs (New Deal), hade han samlat dem som senare blev gurus för ”nyliberal” ekonomisk teori, såsom Friedrich Hayek, Alexander Rüstow och Raymond Aron: Det var här som den eufemistiska termen ”nyliberalism” myntades för kapitalismens globala, antifackliga, antikommunistiskt skärpta doktrin.

 

I mars 1943 skrev Lippmann: Efter att ha erövrat Nordamerika, Centralamerika, Karibien, Filippinerna och flera öar i Stilla havet (Wake, Guam, Hawai, Japanska Mandate Islands), hade USA tvingats ”försvara två tredjedelar av jordens yta från vår kontinentala bas i Nordamerika.” Men nu, med det förutsebara nederlaget för axelmakterna i Tyskland, Japan, Italien och deras allierade och kollaboratörer, öppnar sig mycket bredare tillgång.

 

USA kommer nu inte längre att kunna ”försvara” sina tidigare erövrade territorier, sa geostrategen, enbart från sitt nordamerikanska territorium och utspridda öar i Stilla havet. Snarare kan och måste Amerika nu på ett avgörande sätt utöka sin ”försvarslinje” ”genom att basera sin utrikespolitik på pålitliga allianser i den gamla världen.” Nya amerikanska baser kunde nu etableras i Europa och Japan. Detta skulle göra det möjligt för USA att gå från det tidigare passiva till aktivt ”försvar” av sina nationella intressen.

USA 1947: ”War” Department blir ”Defense” Department

Denna strategi inkluderade ideologiska knep: Den antiliberala och antidemokratiska, intensifierade kapitalismens doktrin, kallades ”nyliberalism”.

Och den intensifierade militära expansionen framställdes som ”försvar”. Från 1789, alltsedan dess grundande, hade USA faktiskt ett krigsdepartement: genom krig integrerades den nordamerikanska kontinenten i det nationella territoriet, därefter Centralamerika, Karibien, Kuba, sedan Filippinerna, Puerto Rico, Kina, etc. militärt penetrerade, tillfälligt ockuperade, vasallregeringar installerades, öar – eller delar av öar som Guantanamo på Kuba – ockuperades och utvecklades till permanenta militärbaser.

Men precis i det högsta stadiet av dess även militära expansion, fram tills dess, döptes krigsdepartementet 1947 om, eufemistiskt och utan att baseras på fakta, till försvarsdepartementet. Det var därför det aggressiva NATO kallades ”försvarsalliansen”.

Tvillingarna: Marshallplanen och NATO

Portrait: US Army (USA) General (GEN) George C. Marshall. (Uncovered), (Exact date shot UNKNOWN).

Nato, som grundades 1949, var Marshallplanens tvilling. Den dubbla militär-civila karaktären förkroppsligades av George Marshall själv: Under andra världskriget samordnade han, som stabschef, den amerikanska militären inom alla krigsskådeplatser mellan Nordafrika, Europa och Asien. Efter kriget, som utrikesminister från 1947 till 1949, organiserade han Marshallplanen. Och 1950 gled den smidiga mannen in i rollen som USA:s försvarsminister, och organiserade brutala interventioner, inklusive napalmbombningar, mot befrielserörelser runt om i världen, såväl i Korea som i Grekland.

 

Från 1947 fick alla, som senare blev grundande medlemmar av Nato, hjälp från Marshallplanen: Storbritannien, Frankrike, Portugal, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Island, Italien, Norge. Detta fortsatte efter Natos grundande, till slutet av Marshallplanen 1952. Dessutom, 1949, godkände den amerikanska kongressen 1 miljard dollar i stöd för upprustningen av Natos grundande nationer. I vissa fall omfördelades stöd från Marshallplanen för militära ändamål.

Alla dessa stater – utom Luxemburg, Italien och Norge – var också aktiva kolonialmakter. De flesta av dem var också monarkier och knappast några demokratiska förebilder. USA självt upprätthöll många beroende territorier runt om i världen på ett neokolonialt sätt och dominerade stater i Centralamerika och Karibien med hjälp av diktatorer – mest känt på Kuba.

Preliminär Brysselpakt: ”Tyskarna” och ”Kommunistiskt hot”

Före Natos grundande fick de mest pålitliga europeiska länderna, som skulle vara grundande medlemmar, göra sitt förspel. I mars 1948 antog regeringarna i Storbritannien, Frankrike och de tre små Benelux-monarkierna, starkt subventionerade av Marshallplanen, ”Brysselpakten”. Den såg sig som en militär allians mot förnyad tysk aggression och mot ett hot om sovjetisk aggression.

Dessa USA-ledda konspirations-utövare simulerade faror som inte fanns: Tyskland var helt avväpnat och under militär kontroll av de allierade, inklusive Brysselpaktens medlemmar själva – Frankrike, Storbritannien, Belgien och Nederländerna var ockuperande makter i Västtyskland; och de kunde ha något att säga till om huruvida Västtyskland eller Förbundsrepubliken Tyskland var upprustad eller inte. Sovjetunionen var varken kapabel till eller villig att attackera Västeuropa, och ännu mindre villiga att permanent ockupera det – denna bedömning av den amerikanska regeringen var också välkänd för staterna i Brysselpakten.

Brysselpakten sammanförde, tillsammans med Storbritannien, de stater vars regeringar och ekonomiska eliter inte hade gjort motstånd mot ockupationen av Wehrmacht, utan hade samarbetat med Nazityskland och även sett ”kommunism” som den största faran. De fruktade alla straff, lösgöring eller till och med expropriering efter kriget, militären och underrättelsetjänsten fruktade förlust av inflytande. Men USA höll en skyddande hand över dem.

Den 4 april 1949 – några månader före grundandet av Förbundsrepubliken Tyskland – grundades militäralliansen North Atlantic Treaty Organization, NATO, i Washington. Den framställdes som en ”försvarsallians”, enligt amerikanskt språkbruk. Alla andra medlemmar var beroende av USA, inte bara genom Marshallplanen, utan också genom ytterligare lån, militärt bistånd och investeringar. Natos högkvarter låg i Washington fram till 1952.

Också med: Diktator Franco med specialstatus

De styrande kretsarna i USA hade beundrat Mussolinis fascism: han hade visat hur man kan besegra den ”kommunistiska faran” i väst. Mussolini överöstes med lån av Wall Street och amerikanska investerare köpte aktier i italienska företag, som Fiat. Tillsammans med Mussolini och Hitler försörjde amerikanska företag fascisten Franco, som förstörde republiken i ett brutalt inbördeskrig.

Franco hade utropat seger den 1 april 1939 – bara två veckor senare hade Roosevelt-administrationen utsett sin ambassadör i Madrid. Endast Mussolini, Hitler, påven Pius XII och de brittiska fascist-främjarna kung George VI, med premiärminister Neville Chamberlain, hade varit snabbare att diplomatiskt erkänna diktaturen.

Av kosmetiska skäl blev Spanien till en början inte medlem i Nato medan Franco regerade. Men USA inkluderade Spanien i sin europeiska expansion, även utan formellt medlemskap. De drev militärbaser här och främjade ekonomisk utveckling, som turism. Fascismen var förenlig med ”frihet och demokrati” och Nato.

Krig mot befrielserörelser i europeiska kolonier

Med Nato, med ytterligare amerikanska militärbaser i NATO:s medlemsländer och ytterligare partnerskap, som med Spanien, förde USA inte bara sin, i Lippmanns mening ”försvarslinje”, in i Västeuropa. Den stödde också de krig som fördes av de europeiska kolonialmakterna mot de befrielserörelser i kolonierna, vilka vunnit styrka efter kriget. Och i processen fick USA också tillgång till råvarorna i dessa kolonier.

Storbritannien Storbritannien hade av USA försetts med vapen, fartyg och mat under kriget och stod nu i stor skuld till USA. USA såg till att Internationella valutafonden (IMF), som de 1944 hade grundat och som de kontrollerade, utställde sitt första stora lån till Storbritannien 1947: detta användes för att försona och utpressa Labourregeringen.

Storbritannien var också försvagat i andra avseenden: dess viktigaste kolonier, som Indien, gick förlorade. Redan under kriget hade Storbritannien överlåtit flera militärbaser i Commonwealth till USA (land-lease program). Vid tiden för Natos grundande kämpade den Labour-ledda regeringen mot befrielserörelsen i Ghana, kallade ledaren för Convention People’s Party, Kwame Nkrumah, en ”liten lokal Hitler” och satte honom i fängelse 1950. Först 1957 kunde Ghana bli oberoende, med Nkrumah.

USA, som redan hade varit närvarande i Grekland och Turkiet från 1943 med sin underrättelsetjänst OSS, ersatte Storbritanniens militär- och underrättelsetjänst där 1948 och tog över kriget mot den antifascistiska befrielserörelsen i Grekland.

Kanada Kanada var, som medlem av Commonwealth, dubbelt beroende: Sedan slutet av 1800-talet hade landet varit en ekonomisk koloni till USA. Kanadensiska trupper och deras underrättelsetjänst hade stått under brittiskt befäl, och brittiska trupper och hela den brittiska krigsekonomin hade varit underordnade USA.

Frankrike Den näst viktigaste NATO-medlemmen efter Storbritannien var Frankrike. Den amerikanska armén, tillsammans med britterna och kanadensarna, hade 1944 befriat landet från nazisterna och Vichy-samarbetsregeringen, under marskalk Pétain. Vänstermotståndet, som hade infiltrerats av den amerikanska underrättelsetjänsten OSS, eliminerades gradvis.

Generalen Charles de Gaulle, som hade kämpat mot Hitler och representerat ett självständigt Frankrike, måste tillåtas att gå med i segerparaden på Champs Elysées i Paris, och sedan bildades en provisorisk regering av honom; den inkluderade kommunistpartiet, som hade lett motståndsrörelsen. Men denna regering erkändes aldrig av USA. Världsbanken, under president John McCloy, beviljade ett lån till Frankrike redan före Marshallplanen, på ett villkor: De Gaulle och kommunisterna måste stå utanför regeringen! USA:s utrikesminister Byrnes, Marshalls föregångare, lovade ett lån på 650 miljoner och ytterligare leverans av 500 000 ton kol.

Politiker med en kristen fernissa, som George Bidault, nära vän till CDU:s ordförande och blivande Västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer och liksom den sistnämnde i kontakt med CIA-chefen Allen Dulles, manövrerades in i regeringen. De Gaulle kastades ut. Lånet beviljades. 1948 rustade USA också upp tre franska divisioner, så att Frankrike till och med kunde agera som en verklig ockupationsmakt i sin ockupations-zon i Västtyskland.

Algeriet var inte bara en fransk koloni, utan ansågs vara en del av Frankrike, om än med ett rasistiskt apartheidsystem. Detta störde inte Nato alls: Algeriet ingick omedelbart i Natos fördragsområde. Den franska regeringens brutala kolonialkrig intensifierades. Genom självständigheten hade den franska militären dödat hundratusentals självständighetskämpar och civila.

Samtidigt krävde den franska regeringen militär hjälp mot ”kommunismen” i kolonin Indokina: Demokratiska republiken Vietnam, som utropades i september 1945 av självständighetsrörelsen Viet Minh under Ho Chi Minh, skulle förstöras – USA hjälpte Frankrike med militära rådgivare, mat och vapen. McCloy, som president för Världsbanken, godkände också ett lån för detta ändamål 1949, det år då NATO grundades.

Belgien, Nederländerna, Luxemburg De tre Beneluxländerna hade inte lämnat några militära bidrag mot Hitlers Tyskland. Deras regeringar och företag hade samarbetat med nazisterna i kriget. Men Belgien och Nederländerna blev NATO-medlemmar och fick gå in i Västtyskland som ockupationsstyrkor på USA:s nåder.

McCloy medgav också ett lån från Världsbanken till kungariket Nederländerna 1949, Natos grundår, så att självständighetsrörelsen i kolonin Indonesien kunde bekämpas. I Republiken Indonesien, som grundades 1945 efter den japanska ockupationen, fortsatte de 145 000 holländska militärstyrkorna att bomba städer, mörda tiotusentals motståndskämpar och andra inom lokalbefolkningen och tog över regeringsmakten.

Belgien. Konungariket Belgien fortsatte att hålla sin resursrika koloni Kongo under vapenmakt efter 1945, med USA:s godkännande. USA hade erhållit uran, avgörande för sina atombomber, från den belgiska kolonin. Gruvbolaget Union Minière du Haut Katanga – som Rockefellers hade en andel i – hade redan 1939 flyttat sitt huvudkontor från Bryssel till New York.

Efter 1945 bekämpades det antikoloniala motståndet i Kongo skoningslöst: fackföreningar förbjöds, strejkande sköts eller piskades offentligt. Senare, 1961,  med delaktighet av Belgien och U.S.A. (kung Baudouin, USA:s president Eisenhower, CIA, infödda kollaboratörer), mördades bestialiskt, efter en kort tid, den första premiärministern i det nyligen självständiga Kongo, Patrice Lumumba,.

Portugal Det fascistiska Portugal hade förblivit neutralt i kriget och hade därför varit desto viktigare ekonomiskt för Nazityskland: Som den viktigaste staten levererade Portugal volfram, en ädelmetall som var avgörande för kriget, för härdning av stål, nödvändig för till exempel gevärspipor och kanonrör. I Portugal tvättades stulna aktier och stulet guld för att finansiera den tyska krigsinsatsen.

Efter 1945 återlämnade USA de asiatiska kolonierna Timor och Macau, som hade ockuperats av Japan, till Portugal. I de afrikanska kolonierna Moçambique och Angola rådde kolonialistiska tvångs- och plantage-ekonomier (kaffe, bomull). Kommunistpartiet, den främsta befrielseorganisationen, förbjöds och förföljdes.

Och USA och NATO kunde nu använda Portugals atlantiska öar, Azorerna, som militärbaser.

Små stater och senare NATO-medlemmar

Island, en dansk koloni, hade ockuperats av Storbritannien och USA 1940. Landet hade förklarat sig självständigt från Danmark 1944. Därför fick Island medel från Marshallplanen och gick med på att bli medlem i NATO. Det lilla landet hade ingen egen militär utan tjänade som en US och NATO-bas.

Danmark: En antifascistisk regering bildades här efter nazisttiden. Den inkluderade kommunistpartiet, som hade gjort motstånd mot nazisterna. Även här omintetgjorde USA, med hjälp av socialdemokratin och Marshallplanen, den från början planerade alliansfriheten.

I den danska kolonin Grönland hade USA etablerat militärbaser redan 1941. Den danska regeringen, som hade reserverat utrikes- och säkerhetspolitiskt styre över Grönland, gick med på detta: Grönland förklarades som ingående i Natos försvarsområde 1951. USA:s militärbas i Thule på Grönland utvecklades till en av de största utländska amerikanska baserna som en framskjuten spionageplats mot Sovjetunionen och sedan mot Ryssland, vilket bestämde dansk utrikespolitik.

Norge: Här ville den socialdemokratiska regeringen förbli alliansfri, efter den tyska ockupationen. Men med hjälp av Marshallplanen och ytterligare upprustningshjälp manövrerade USA in Norge i Nato.

Grekland: Under Natos grundår napalm-bombade amerikanska störtbombare positionerna för den redan segerrika antifascistiska befrielserörelsen i Grekland och utrustade militären, som var lojal mot monarkin, vilken hade samarbetat med nazisterna. Detta var det enda sättet att besegra befrielserörelsen. När USA hade säkerställt en USA-beroende regering här, liksom i grannlandet Turkiet, fördes de två länderna in i Nato 1952.

Förbundsrepubliken Tyskland: Största amerikanska fästningen i Europa

USA ville framför allt föra in, de av västländerna ockuperade zonerna i Tyskland, i Nato. Men för det första var detta Västtyskland ännu inte en stat; och för det andra motsatte sig Frankrikes och Storbritanniens regeringar initialt en upprustning av tyskarna, på grund av den kritiska opinionen i båda staterna.

Men kort efter grundandet av den nya staten, Förbundsrepubliken Tyskland (FRG), gick dess förment kristne förbundskansler Konrad Adenauer 1950 med (i hemlighet) på att åter beväpna Tyskland. Han lät bekämpa och hetsa mot freds- och neutralitetsrörelserna, som påstådda ”kommunister”. USA främjade vapenproduktion i BRD (Bundesrepublik Deutschland, synonymt med FRG, ö.a.) för behoven i kriget mot Folkets befrielserörelse i Korea, så tidigt som 1950. De västtyska vapenindustrialisterna lobbade för Nato. Och redan i september 1950 inkluderade Nato FRG i Natos försvarsområde – fem år innan det formellt gick med i Nato.

Idag på 2000-talet hyser ingen annan stat på planeten så många ytterligare amerikanska militärbaser – cirka 30 – som NATO-medlemmen Västtyskland.

USA invaderar de europeiska kolonierna

Nato var alltså en allians mot postfascistisk och antifascistisk demokratisering i Europa och mot nationellt självbestämmande i kolonierna. Och den nykoloniala NATO-ledande staten USA invaderade européernas gamla kolonier.

I de franska kolonierna Indokina (Vietnam, Laos, Kambodja) och Afrika (ett drygt dussin kolonier, främst Frankrikes, sedan även Belgiens och Portugals) fanns viktiga råvaror. Amerikanska företag ville lägga vantarna på dem så billigt som möjligt. Under Evan Just upprätthöll Marshallplan-myndigheten i Paris avdelningen ”Strategic Raw Materials”. Den undersökte och inventerade i de europeiska kolonialmakternas kolonier, till exempel mangan och grafit på Madagaskar; bly, kobolt och mangan i Marocko; kobolt, uran och kadmium i Kongo; tenn i Kamerun; krom och nickel i Nya Kaledonien; gummi i Indokina; olja i Indonesien; förutom industridiamanter, asbest, beryllium, tantalit och colombit.

Marshall Plan Authority och State Department organiserade varuköps-kontrakt med början 1948, till exempel till förmån för de amerikanska företagen United Steel, Bethlehem Steel och Newmont Mining. Investmentbanker, som Morgan Stanley och Lazard Frères bildade gemensamma holdingbolag för att modernisera gruvor i kolonierna. För atombomberna behövde USA i vilket fall ännu mer uran efter kriget än under kriget.

Äntligen, äntligen erövra Ryssland? Motstånd!

För Nato handlade grundandet inte om att besegra ”kommunismen”, det var bara ett preliminärt stadium. Det handlade och handlar om den USA-ledda erövringen och exploateringen av Europa, särskilt Ryssland, det vill säga hela Eurasien från Lissabon till Vladivostok (enligt USA:s presidentrådgivare Zbigniew Brzezinski 1996) och oavsett om det är kommunistiskt eller kapitalistiskt.

Nato har varit och fortsätter att vara en allians som principiellt och permanent har brutit mot FN-stadgan, artikel 1 ”Nationers självbestämmande”, från starten. Nato-medlemmar – och även associerade medlemmar som Schweiz och Österrike – gick på olika sätt med i de många USA-ledda krigen i det felaktigt så kallade ”kalla kriget”, som började med Koreakriget och senast till exempel under två decennier i Afghanistan, och lämnar efter sig fattiga, ödelagda länder, med höga vinster för vapen-, energi-, underhålls- och privata militära tjänster.

Och även under den annars något kritiserade presidenten Donald Trump, följde Natos europeiska partners Natos ledande makt inom anti-rysk agitation och upprustning för att erövra den eurasiska landmassan, för att äntligen, äntligen, lyckas, om så skulle behövas, återigen med krig, och denna gång med kärnvapen.

I och med NATO:s utvidgning österut fortsattes den grundläggande lögnen. De ex-socialistiska staternas EU-medlemskap följde alltid några år efter NATO-medlemskapet. EU fortsätter att vara ett bihang till Nato. Det relativa ekonomiska stöd, som Marshallplanen gav, gav bara relativt välstånd – och det var bara en tillfällig eftergift. Det upphörde 1990. EU har, tillsammans med amerikanska företag, investerare och konsulter, avvecklat det relativa välståndet sedan dess, steg för steg, först i Östeuropa men, senast sedan 2008 års ”finansiella kris”, allt snabbare även i de ”rika” staterna i Västeuropa.

Insatserna är höga. Natos byggnadsverk av lögner, som vårdats under decennier, är bräckligare än någonsin. Motståndet mot det måste och kan få en ny styrka, på alla kontinenter. Den rättspolitiska grunden är FN:s ursprungliga folkrätt och FN:s mänskliga rättigheter, som inkluderar arbetsrätt och sociala rättigheter. Och att militären skadar miljön mer än andra kan även miljöaktivister fortfarande lära sig.

Föregående artikelUkraina, Finland och Nato: En varning till Finlands folk.
Nästa artikelKommentarer till Finlands och Sveriges analyser i Nato-frågan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

  • Varit tvungen att ta bort bilder då dessa ev kunde leda till betalning. Ej haft tid att korrigera/AR

 1. Norsk debattör i AB idag: Nato pressar
  ständigt Norge bli helt Nato-fierat, nya baser, för ubåtar och bombflyg, F35, med
  enda syftet att slå mot Ryssland.

  Det blir Sveriges öde även, ständigt nya
  övningar och vapeninköp, en katastrof
  för den svenska demokratin, som nu går
  in i en kollektiv depression, har riksdagen
  rätt att fatta detta beslut?

  Det kommer att bli en till avgrundsklyfta i samhället, till de övriga ekonomiska,
  etniskt/sociala, och så Nato som de flesta
  inte vill ta i med tång.

  Men för sossarna är makten primär, ingen som vet hur detta slutar. Tvångsrekry-tering till en krigsallians, den som ju har orsakat denna kris, det blir vi som får problemen, och kostnaderna.

  Jag är övertygad att svenskar ser Nato som det värsta problemet, att hantera, ryssarna kan vi, men en aggressiv krigsallians mot öst, som kommer helt
  att förändra vår utrikespolitik, rätt åt dem,
  som får ta ansvar för denna utveckling som ju Sverige aktivt bidragit till. Ständiga
  elakartade kriser blir resultatet,som inte
  kan lösas, på vårt sätt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here