CIAs hemliga propagandakrig i Sverige

7
4329

CIA är på tapeten som sannolik organisatör av statskuppen i Bolivia. Jag har nyligen publicerat en artikel om CIA:s verksamhet i stort. Men CIA är sedan länge verksamt även i Svedala.
Därför återpublicering av denna artikel som baseras då frågan om Sveriges stöd åt Nato-organisationen Atlantic Council, som bl.a. kritiserat undertecknad i en rapport. Jag behandlar dock inte frågan om vilka som är CIA:s främsta talespersoner i Sverige.


CIAs hemliga propagandakrig i Sverige

Vi har publicerat några artiklar som visar hur Nato-nära viktiga tankesmedjan Atlantic Council publicerat en osaklig rapport som misstänkliggör svenska siter och personer, inklusive undertecknad. Detta har okritiskt förts vidare av t.ex. redaktören Patrik Oksanen i Hela Hälsingland och av kulturredaktören Karin Olsson i Expressen. Se länkar i slutet av artikeln, under ”Relaterat.”

En läsare skrev nyligen att liknande hänt förr. ”Under 1950-60-talets Kalla krig, utkämpas ett hemligt propagandakrig i Sverige. USA ville vinna den svenska vänstern, som i deras ögon riskerade att bli ”kommunistisk”. 1952 bildas en kulturkommitté i Stockholm; en underavdelning till Congress for Cultural Freedom i Paris – allt finansierat av CIA.” Hen henvisade också till programmet ”CIAs hemliga propagandakrig i Sverige” från 2013. CIAs hemliga propagandakrig i Sverige.

Har publicerat om sådant. Jag gör nu ett utdrag från en tidigare gästartikel av Gabor Tiroler som just behandlar programmet ”CIAs hemliga propagandakrig i Sverige”.

Mikael Nilsson, historiker vid Stockholms universitet, har studerat och visat hur en institution instiftad av CIA – ”Congress for Cultural Freedom” – utnyttjade många av de främsta intellektuella i Sverige under 1950, -60 och -70-talet att konsekvent förtala Sovjetunionen och att samtidigt framhäva den US-amerikanska kulturen och dess fria marknadsekonomi. De svenska universiteten fick större bidrag från USA:s flygvapen (USAF) än från den svenska staten. USA:s satsning avsåg många länder, och en av baserna förlades till Paris, och Sverige hörde till de viktigaste målen. Detta är troligen den största propagandasatsningen mot Sverige i vår historia.

Söndagen 31 mars 2013 gjorde P3 dokumentär ett drygt timslångt program baserat på Nilssons forskning med rubriken ”CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige”

Herbert Tingsten, Harry Martinsson, Ingmar Hedenius, Vilhelm Moberg och Birgitta Stenberg är bara fem av alla som deltog – mer eller mindre medvetet – i manipulationen. Ett av USA:s mål var att misstänkliggöra kommunismen. De namngivna opinionsbildarna förtalade och smutskastade den ideologins förespråkare i Sverige. Eyvind Johnson, Ture Nerman och Vilhelm Moberg bildade Svenska Kommittén för Kulturens Frihet, direkt styrd från Paris. Senare tillkom bl.a. Herman Stolpe och Harald Wigforss. Alla dessa hade deltagit i möten med US-amerikanerna och har även låtit sig bjudas på resor till USA.
Eyvin Jonsson untitled
Vilhelm Moberg untitled

Att Tingsten högljutt och envetet förespråkade Sveriges anslutning till NATO är välbekant, men i sina memoarer har han glömt bort att nämna sina kontakter på hög nivå med US-amerikanerna.
tingsten

USA:s informationskontor i Stockholm skickade regelbundet artiklar till svenska tidningar, vilka återgavs utan omnämnande av källan. I genomsnitt tio tidningar varje dag publicerade sådan smygpropaganda och enligt Nilsson nåddes majoriteten av svenska folket åtminstone några gånger i veckan av den. USA:s ambassad bad t.o.m. om ingripanden mot misshagliga artiklar i Stockholmstidningen och Aftonbladet, vilket t.ex. LO:s dåvarande ordförande Arne Geijer också utförde.

Chefredaktör Victor Vinde på Stockholmstidningen (1962-1965) hade släppt igenom en ledarartikel där Kubas reaktion på USA:s blockad förklarades. Det blev han tvungen att be om ursäkt för. På såväl ST som AB byttes chefredaktörerna ut. Stockholmstidningen lades ner. En rad tidningar återgav ordagrant den USA-dikterade synen på raskravallerna i Watts 1965 utan att nämna varifrån de fått den. Skulden skulle vara afro-amerikanernas.

USA:s finansiering av svensk forskning och svenska forskare har varken varit särskilt hemligt eller särskilt uppseendeväckande, men det omfattande stödet från USA:s krigsmakt till svenska universitet har hittills inte uppmärksammats. Åtminstone har det glömts bort efter en debatt 1968. Hur kommer det sig? Sverige var inget obetydligt litet land för USA. Det var på åttonde plats bland mottagarländerna.
Professor Rydbeck vid Chalmers, medlem i Kungl. vetenskapsakademin, hade fått det mesta av sin forskning finansierat av US-amerikansk militär, men det nämner han inget om i sin 829-sidiga självbiografi.

I ett kontrakt med Uppsala universitet 1960 stipuleras att forskaren inte har rätt att utnyttja några instrument eller material som härrör från Sovjetunionen. Å andra sidan fick Seismologiska institutionen rejäla bidrag för sina instrument som registrerade jordbävningar i olika delar av jorden och kärnvapenprov i Sovjetunionen.

Bland de berömda forskare som i hemlighet mottog miljontals kronor från Pentagon fanns storheter som fysikern och Nobelpristagaren Kai Siegbahn och professor Sten von Friesen. Det är fullt möjligt att de och deras kollegor återgäldade generositeten genom att leverera forskningsfynd som användes till USA:s krig i Vietnam. En del av bidragen från USA:s krigsmakt var villkorade med att forskningsresultaten inte fick spridas till Sovjetunionen.

När svenska forskare och institutioner väl blivit beroende av kontinuerlig finansiering från USA kunde stormakten naturligtvis påverka deras uttalanden och aktiviteter genom att hota stoppa finansieringen. Detta skedde också när man fick dåvarande ecklesiastikminister Olof Palme att deklarera att den USA-stödda forskningen inte hade någon ”omedelbar” militär tillämpning i USA.

Mikael Nilssons dokumentation av USA-indokrineringen i Sverige borde vara tillräcklig för att skriva om nutidshistorien, men något sådant lär vi väl få vänta länge på ännu.
CIA untitled

Ty det är uppenbart att CIA och andra USA-institutioner har fortsatt att påverka den svenska allmänheten via avlönade eller tubbade intellektuella och att journalister som Lars Palmgren i Santiago belönas för att sprida halva och hela osanningar om socialismen – nu när Sovjetunionen raserats – i Kuba eller Venezuela. Hur skulle det annars komma sig att massiv USA-amerikansk militär närvaro i Sverige tillåts såsom vid bombövningar i Vidsel (25 attack och bombplan), såsom vid styrningen av deras drönarattacker och såsom gemensamma manövrer med EU-styrkor på svensk mark och svenska vatten medan två ryska bombplan på internationellt territorium skapar hysteri. Mikael Nilsson kallar det ”amerikanisering” av vårt land.

Vetenskapsmän som Nilsson är en liten minoritet, och den minoriteten tillåts sällan komma till tals.

Hans vetenskapliga artiklar kan ändå läsas:

Mikael Nilsson (2012): Science as propaganda: Swedish scientists and the coproduction of American hegemony in Sweden during the cold war, 1953–68, European Review of History: Revue europeenne d’histoire, 19:2, 275-302

Mikael Nilsson (2012): American Propaganda, Swedish Labor, and the SwedishPress in the Cold War: The United States Information Agency (USIA) and Co-Production of U.S. Hegemony in Sweden during the 1950s and 1960s. The International History Review Vol. 00, No. 0, Month 2012, 1–31

Relaterat

Svenska svar till Integrity Initiative och Atlantic Council (Swedish responses to Integrity Initiative and Atlantic Council)
Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?
Cyberstölden, förtalskampanjen och Oksanen som tappar fattningen.
Forskare som backar upp kritiserade Martin Kragh – vanhedrar de kanske seriös forskning?
Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
Patrik Oksanen vågar inte debattera och sätter yttrandefriheten åt sidan.
Spökskrivna artiklar: CIA, läkemedelsföretag och PR-firma och CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år, hjälp av svenska journalister

Föregående artikelAvslöjande: Kuppmakarna i Bolivias har band till CIA och School of Americas
Nästa artikelTulsi Gabbard på Veteran’s Day
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Ett av den svenska vänstern kardinalsynder är att den för det mesta har knutit upp sig till utländska husgudar. Det främsta exemplet är SKP/VPK:s krypande för Sovjetunionen. KFML/SKP hade sina ideologiska bindningar till Peking. Detta dltkturkramande gjorde dessa organisationer ointressanta för den svenska arbetarklassen och underlättade för att USA driva sin propaganda i Sverige.

  • Jag tror inte det går att bygga samhällssystem på läror och dogmer. Det enda dogmerna kan duga till är som vägvisare och rättesnören. Och det är inte minst så viktigt. Jag tror fungerande samhällen måste tillåtas växa fram av egen kraft men ständigt analyseras, kontrolleras samt förnyas för bästa resultat. Kanske vi skulle kunna kalla det för ”postiv utveckling”?
   Samhällen kan också utvecklas negativt så därför behövs både kontrollen och analysen. Jag tror på en stark stat så därför kan jag bara inte ta till mig liberalismen. Till skillnad mot djuren har ju människor både goda och onda tankar. Därför fungerar inte fullständig frihet som bland de vilda djuren i naturen.

 2. Jag har skrivit något liknande på annan plats som detta. Det är inte annorlunda idag, det är värre. Mycket värre. Ni måste börja vara försiktiga och kritiska över vad ni läser. Det pågår ett intensivt propagandakrig och det är inget annat än ren förkrigspropaganda som matas ut via SVT/SR, MSM och i synnerhet Bonniers, precis och exakt som tyskarna utsattes för innan Hitler startade sina Blitzkrieg. Det går ut på att USA vill övertyga världen att alla problem beror på ”diktaturerna” Ryssland ock Kina.

  När Hitler planerade att invadera Polen 1939 började det med en massiv propagandakampanj i Tyskland som utmålade Polen som ett omedelbart hot mot Tyskland och därmed skulle ett pre-emtive strike mot polen vara motiverad. USA driver exakt samma, identisk, propaganda kampanj mot Ryssland och Kina idag och anklagar dom för spioneri (Huawei), att stjäla teknologi, spioneri, och att påverka USA-valen. Precis som på Hitlers tid är det bara lögner. Läs även detta, hur USA nu trappar upp propagandan. https://sputniknews.com/us/201902071072225998-pentagon-improve-online-propaganda-official/ SVT, SR, SvD och MSM, speciellt Bonniers använder enbart kända amerikanska propagandakanaler som källor. Allt annat mörkas.

  En av de värsta källorna är Gatestone, men även Amnesty och Human Rigts används som kanaler. Wiki säger om Gatestone. ”The organization has attracted attention for publishing false articles and being a source of viral falsehoods ”. Krigshöken och tillika uttalade Ryss- och Kina hataren ”John R. Bolton, now national security advisor, was its chairman from 2013 to March 2018.” Det var här den falska nyheten om ”social credit system” i Kina kom från. Vad Kina gör är bara att skapa ett system av kreditvärdighet som Sverige haft länge. Har personen skött sin ekonomi, lån, betalat skulder och räkningar, domar för förskingring, stölder, bedrägeri, har han fast bostad, inkomst, arresterad för fylleri, våld, slagsmål, osv. Förr var man tvungen att gå till alla domstolar och kreditgivare för att kolla, alltså helt omöjligt. Andra virala propagandalögner är ”koncentrationslägren” i Xinjiang, eller spioneringen av Huawei, eller Gui Minhai historien. Han sitter häktad under polisutredning efter att ha varit på rymmen från rättvisan i över tio år, och är nu misstänkt för mycket grova brott, även om det vore svensk lag.

  Kinas militariserar för försvar, USA för erövring, och Kinas totala försvarsutgifter är mindre än bara USAs ökning på senare tid. Samma sak med Nordkorea. SVT matar ut propaganda om Nordkorea som ”ökat sin kärnvapenarsenal”, ”produktionsanläggningarna går för fullt”, ”inte bara plutonium utan också höganrikat uran”, ”urangruvorna är fullt operativa”, ”diktaturen”, ”fortsatt hög beredskap”, allt precis som om det vore fakta och sanning, men inget är verifierat utan bara att papegojaktig repetera USA propagandan. Hypotetiskt, skulle Kina och Nordkoreas militära beredskap försvinna skulle USA likt Hitler 1938 marschera in samma dag för att verkställa en ”Anschluss”. Hitler avväpnade ju som bekant Österrike i två år innan inmarschen, även privata vapen. Kina har aldrig gjort några anspråk på andra territorium än de som traditionellt sedan över 5,000 år varit del av Kina, vilket är väldokumenterat. USAs erövringar är välkända, Ukraina, Irak, och åtskilliga MENA länder. Just nu jobbar man på Venezuela och USA vill ha Sydkinesiska Havet, och naturligtvis Nordkorea.

  USA har varit i krig 222 år av sin 239 åriga existens, man har över 1,000 militära baser med 200,000 personal runt jorden, man har ingripit militärt i länder som Korea, Vietnam, Sydkorea, Japan, Filippinerna, Guam, Marschall öarna, Iran, Libyen, Libanon, Kuwait, Irak, Somalia , Bosnien, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Yemen , Pakistan, Syrien, osv. Man har ockupationstrupper i EU, Japan, Sydkorea och Filippinerna, man provocerar ständigt i Sydkinesiska Havet, USA har 20 hangarfartyg, USA har mer militära styrkor och mer rustningskostnader och industrier än hela övriga världen tillsammans, man konstant hotar och trakasserar andra, USA har 60,000 anställda bara för att spionera och värdens största propagandasystem i bruk. Det finns ingen motsvarighet i varken Ryssland eller Kina. USA är inget annat än en aspirerande världslig militärdiktatur.

 3. Delar av förord till den svenska upplagan av Inside the Company av Philip Agee.1975.

  CIA Inifrån,Philip Agee,1975.

  ….”Varför har då CIA ett kontor med 10 anställda tjänstemän vid USAs ambassad i Stockholm och säker åtskilliga andra tjänstemän som uppträder förklädda till affärsmän,studenter eller helt enkelt turister? Läsaren ombeds lägga märke till att min överordnade vid CIA högkvarteret i Washington 1966 och 1967 tidigare tjänstgjort som CIA chef i Stockholm och att jag hjälpte till att inrätta ett kontor i Mexico City åt Robert Mullen Co, en public – relation firma som utgjorde täckmantel åt en tjänsteman vid CIA i Stockholm. Vad kan vara orsaken till att CIA har ett tämligen stort kontor i Stockholm? Jag tror svaret kan ligga i CIAs intresse för svensk teknologi, politiska flyktingar och den officiella sovjetiska närvaron i Sverige. ….Situationen har även skärpts på grund av Vietnamrörelsen och en växande antiamerikanism. CIA måste lägga ner stor energi på att granska hot mot amerikanska ekonomiska intressen…..Det är här agenterna kommer in i bilden. CIAs traditionella medel är att värva agenter, infiltrera och styra politiska partier, militära institutioner, sammanslutningar av industrifolk, fackföreningar, ungdomsförbund, studentorganisationer, kvinnoföreningar, massmedia som radio och TV, de stora tidningarna, överallt så nära toppen och den verkställande makten som möjligt”

 4. […] En annan viktig artikel. Handlar mest om hur det var några decennier tillbaka. Men det har ju knappast blivit bättre nu! Och så håller töntiga MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap, och andra på att älta om rysk påverkan. Jisses! globalpolitics.se – CIAs hemliga propagandakrig i Sverige […]

 5. Den bästa ”deckare” jag någonsin läst, som gjorde att man nästan fick svårt att sova om nätterna: ”Djävulens schackbräde – Allen Dulles, CIA och USA:s hemliga regering” av David Talbot på Karneval förlag. Bör läsas av alla!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here