Amnesty: ”Facebooks och Googles omfattande övervakning hotar mänskliga rättigheter”. Stämmer? (Och de rapporterar till CIA och NSA!)

8
3956
Facebook ser dig

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Lika aktuellt idag efter vad jag vet.

Igår, 20/10 2020, meddelades att världsledande Huawei inte får delta i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige.

”Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige”, skriver Säpochefen Klas Friberg i en kommentar. Flera länder, med USA i spetsen, har förbjudit Huaweis utrustning för utbyggnad av 5G. Detta efter påståenden om att Huawei har nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet. Farhågan är att Kinas regering via företagets teknik skulle kunna stjäla värdefull information. Huawei har kategoriskt förnekat att företaget skulle ha band till den kinesiska regeringen.”
Fyra sökande får delta i 5G-auktioner – dörren stängs för Huawei-teknik.

Så världens folkrikaste land, Kina som inte varit i krig på 70 år förutom ett kortvarigt krig med Vietnam i slutet av 1970-talet på andra sidan jordklotet skulle vara en fara för Sverige. Men USA då, den i särklass mest krigiska staten, mästare i statskupper mot demokratier och i intervention i andra länders val? Det är ett land som Sverige har hemligt försvarsavtal med, och som via värdlandsavtal med Nato har mycket stor inverkan på Sveriges försvars- och utrikespolitik.

Ewa Stenberg skriver 21/10 en artikel i DN med den talande titeln Den sista illusionen om Sveriges alliansfrihet faller nu.

SÄPO-chen Klas Friberg säger ”Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekon0miska utveckling.”Huawei portas från svenska 5G-nät
Det kan stämma – men det gör nog alla större stater. USA med all sannolikhet mest.

Ska stora USA-bolag som Facebook stoppas av samma anledning? Det anges att rättsväsendet i Kina är politiserat. Diskussionen krig domare i Högsta domstolen i USA, och BLM visar att rättsväsendet där är politiserat på sitt sätt. Eller?

Svenska Dagbladet skrev 2 november2019 att visselblåsaren Edwards Snowden påvisar att SvD: ”Facebook gör samma sak som NSA”

Jag återpublicerar här en artikel från november 2019:

Facebooks och Googles vittomspännande övervakning av miljarder människor utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport 22/11 där organisationen kräver en radikal förändring av techjättarnas grundläggande affärsmodell. Amnestys pressmeddelande.

Jag återger nedan deras pressmeddelande. Och fortsätter med litet information om deras nära samarbete med CIA – världens största statliga terroristorganisation CIA – en mördarorganisation (Pulizerprisvinnare) som köper journalister och CIAs hemliga propagandakrig i Sverige.


Facebooks och Googles omfattande övervakning hotar mänskliga rättigheter.

Rapporten Surveillance Giants med länk till den fullständiga 60-sidiga rapportenvisar hur Facebooks och Googles övervakningsbaserade affärsmodell har ett inneboende problem genom att vara i grunden oförenligt med rätten till privatliv och genom att den utgör ett systemiskt hot mot flera andra rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet, tankefrihet samt rätten till jämlikhet och icke-diskriminering.

—Google och Facebook dominerar våra liv i dag, och skapar sig oöverträffad makt över den digitala världen genom att samla in och tjäna pengar på miljarder människors personliga data. Deras försåtliga kontroll över våra digitala liv underminerar själva essensen av begreppet rätten till privatliv, och är en av vår tids stora människorättsutmaningar, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals internationella generalsekreterare.

Google och Facebook har skaffat sig herravälde över de primära kanaler som större delen av världen – förutom Kina – förlitar sig på för att åtnjuta sina rättigheter på nätet. De olika plattformarna som de äger – som Facebook, Instagram, Google Search, YouTube och Whatsapp – gör det möjligt för människor att söka och dela information, engagera sig i debatter och delta i samhällslivet. Googles operativsystem Android används också i de flesta av världens smarta telefoner.

Även om andra Big Tech-företag – som Apple, Amazon och Microsoft – har skaffat stor makt på andra områden, så är det plattformarna som Facebook och Google äger som har blivit helt grundläggande när det gäller hur människor engagerar sig och interagerar med varandra. Det har blivit ett nytt globalt offentligt rum.

Techjättarna erbjuder de här tjänsterna till miljarder människor utan att ta ut någon avgift från användarna.

Istället betalar individer för tjänsterna med sin persondata, genom att konstant vara spårbara både på webben och i den fysiska världen – till exempel genom anslutna enheter.

—Internet är nödvändigt för att människor ska kunna åtnjuta flera av sina rättigheter, men ändå har miljarder människor inget verkligt val annat än att söka tillträde till det här offentliga rummet på villkor dikterade av Facebook och Google, säger Kumi Naidoo.

Dessutom är inte detta det internet som människor anslöt sig till när plattformarna var nya. Google och Facebook har gradvis malt ner vårt privatliv. Och nu är vi fast. Antingen måste vi gå med på det här omfattande övervakningsmaskineriet – där vår data lätt kan användas som vapen för att manipulera och påverka oss – eller så måste vi avstå fördelarna med den digitala världen. Detta kan ju inte ses som ett berättigat val. Vi måste återta det grundläggande offentliga rummet, så att vi kan vara med där utan att det sker på bekostnad av våra rättigheter.

Det här sättet att analysera och utvinna information från människors personliga data i en sådan makalös omfattning är oförenlig med varje uns av rätten till den personliga integriteten – som rätten till frihet från inblandning i våra privatliv, rätten att kontrollera information som rör oss och rätten till en plats där vi kan uttrycka våra identiteter.

Exploaterande algoritmer
Googles och Facebooks plattformar bygger på algoritmer som processar enorma datamängder för att få ut otroligt detaljerad information om människor och för att skapa och forma deras upplevelse på nätet. Annonsörer betalar sedan Facebook och Google för att kunna nå människor med sina annonser och riktade meddelanden.

Skandalen kring Cambridge Analytica visade hur enkelt människors data kan missbrukas på oförutsedda sätt i syfte att manipulera och påverka dem.

Ett nytt internet
Regeringar måste omgående agera för att förändra den övervakningsbaserade affärsmodellen och skydda oss från människorättsproblem orsakade av företag. Ett sätt är att driva igenom robusta dataskyddslagar och effektiva regelverk för Big Tech-företag i linje med internationell människorätt.

Som ett första steg måste regeringar anta lagar som säkerställer att företag som Google och Facebook hindras från att villkora människor tillgång till deras tjänster med “samtycke” till insamling, processande eller delande av deras privata data för marknadsföring eller annonsering. Företag som Google och Facebook har också ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter oavsett var och hur de bedriver sin verksamhet.

—Facebook och Google kan inte få diktera hur vi lever på nätet. Teknologin bakom internet är inte oförenlig med våra rättigheter, men affärsmodellen som Facebook och Google har valt är det. Det är nu hög tid för oss att återta detta viktiga offentliga rum som är till för alla, och inte för ett fåtal ansvarslösa mäktiga bolag i Silicon Valley, säger Kumi Naidoo.

Facebook och Google bestrider vad rapporten visar. Deras svar finns inkluderade i rapporten.

Rapporten finns bifogad som pdf. Den engelska pressreleasen finns att läsa här på engelska: https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.”  (Slut på pressmeddelandet).


Facebook och Google levererar uppgifter till världens största spionorganisationer – NSA och CIA i USA.

Hur pass omfattande detta är vet vi inte med säkerhet. Tills vidare finns skäl att anta att alla personliga uppgifter kan bli tillgängliga för NSA och CIA, samt troligen också för samarbetspartners i andra länder, som SÄPO och FRA.

Utdrag om detta ur den fullständiga rapporten:

”Avslöjandet av massövervakning som exponerats av visselblåsaren Edward Snowden, tidigare anställd i US National Security Agency (NSA) demonstrerade hur underrättelsebyråerna hade tillgång till tech företags data. Amerikanska underrättelsedokument från Snowden 2013 avslöjade hur USA:s och Brittiska underrättelsebyråer genomförde kritisk övervakning i stor skala – och hur företag inklusive Yahoo, Google och Microsoft var föremål för hemliga juridiska order för att överlämna sina kunders data. NSA kunde också kringgå säkerhetsskydd av Google och Yahoo för att få tillgång tillföretagens datacenter. I kölvattnet av Snowdens avslöjanden har tech företag utvidgat sin användning av kryptering för att skydda användardata och har ifrågasatt krav på användardata, t.ex.den amerikanska regeringens användning av sekretessorder som hindrar företag från att avslöja vissa typer av krav på information. Både Google och Facebook är medlemmar i reformregeringenSurveillance Coalition (RGS), som förespråkar reform av lagar och praxis som reglerar regeringens övervakning.Detta är välkomna åtgärder, men de behandlar inte den underliggande källan till problem, vilket är att den övervakningsbaserade affärsmodellen stimulerar storskalig datainsamling och bearbetning på ett sätt som enormt utvidgar möjligheterna för statlig övervakning.


Gammal matnyttig skåpmat?

Nedan utdrag ur en artikel i frågan som publicerades första gången 2017 och som visar att frågan alls inte är ny. Social Media Is a Tool of the CIA: “Facebook, Google and Other Social Media Used to Spy on People” (“Sociala medier är ett verktyg för CIA avslöjar att CIA ”Facebook, Twitter, Google (GOOG) och andra sociala medier används för att spionera på människor.”)

Bild från artikeln i Globalresearch.

En nyhetsartikel från CBS som publicerades 2011 med titeln “Sociala medier är ett verktyg för CIA avslöjar att CIA ”Facebook, Twitter, Google (GOOG) och andra sociala medier används för att spionera på människor.” Man behöver inte bära foliehatt för att tro att CIA använder Facebook, Twitter, Google (GOOG) och andra sociala medier för att spionera på människor. CIA publicerar nämligen en användbar lista över pressmeddelanden på alla sociala mediesatsningar som det sponsrar, via sin teknikinvesteringsarm In-Q-Tel.

Enligt CBS-artikeln hotas ”integritet” (privacy) av annonsörerna, som samtidigt har dessa annonsörer nära samarbete med CIA och agerar på uppdrag och i samarbete med USA: s underrättelse.CBS-artikeln. Att spionera på individer är ett mycket lönsamt företag för privata företag på kontrakt till CIA, NSA, Homeland Security. CBS-rapporten anger tydligt att utlämnande av personlig information sker i samarbete med stora annonsbyråer och att detta sker över hela världen.

Vad som står på spel är emellertid inte bara frågan om ”Integritet”. Online-sökmotorerna utgör också ett instrument för censur på nätet. Google har introducerat algoritmer avsedda att nedgradera oberoende och alternativa medier. I detta avseende rapporterade Guardian (december 2016) om ”Hur Googles sökalgoritm sprider falsk information med en högerförskjutning. (“How Google’s search algorithm spreads false information with a rightwing bias. “ Google har varit en partner till CIA sedan 2004 då företaget köpte Keyhole, som så småningom blev Google Earth.

Relaterat
Spionage är den verkliga orsaken till Huawei-konflikten.
Undantagstillstånd i USA på grund av Huawei!
Spionen som åker ut i kylan.

USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder)
200 000 döda på grund av USA-stödda angreppskriget mot Jemen!
USA:s sanktioner har dödat tiotusentals människor i Venezuela. Margot Wallström spär på – hur många barn har du dödat Margot?

Några artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

* Facebook tycks censurera mig, andra vänstersiter och andra siter.
* Välkommen till “Forum om hot mot yttrandefriheten”
* Forum om hot mot yttrandefriheten: Del 1 – Rätten av kritisera överheten.
* Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 2 – Nils Funcke: Grundläggande fakta och viktiga problem idag.
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Minskar yttrandefriheten på sociala medier? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 4.
* Den förfärliga minskningen av PK-fönstret.
* Minskar yttrandefriheten på sociala medier? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 4.
* Peter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Stort avslöjande: Facebook förhindrar det fria ordet genom deboosting.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.

* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen
* Facebook med patentert sensursystem.

Förhållanden i Sverige

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Artiklar om Julian Assange
* Se och hör manifestationen för yttrandefriheten, Julian Assange och Chelsea Manning i Stockholm 2 november 2019!!!
Intervju med Julian Assanges far: Hjälp mig rädda min son!
Lyckade manifestationer med Julian Assanges far i Stockholm. Kolla ett historiskt event!
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
Stödet ökar för Julian Assange. Visa Solidaritet fredag kl 13!

Relaterat

Ska Julian Assange, Wikileaks demokratiske kämpe för yttrandefrihet utlämnas till stränga straff i USA?
Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR): Uttalande om Julian Assanges situation – Statement about Julian Assange
New Yorks förre borgmästare & Trumps advokat Rudy Giuliani: Assange bör inte åtalas.
Hur går det för Julian Assange som tar fight i domstol?
Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm 16 december
Går Julian Assange en stilla död till mötes?
Pentagon beslöt 2008 att krossa Julian Assange – John Pilger

Föregående artikelDr Gabor Mathé talar ut om Israel och Palestina. Kan ses nu!
Nästa artikelBiden och Nato trappar upp kriget i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

  1. Någon har sagt att vi har en skyldighet att alltid ifrågasätta makten.Men den djupa makten har gjort sig oåtkomlig genom att anklaga alla ifrågasättanden som rasism,neonazism,vit maktanhängare etc men har också lyckats med att kriminalisera frågor om WWII och många har suttit flera år i fängelse enbart genom att referera till arkiven.En välkänd rättegång i Kanada på 80-talet slutade med tre års fängelse och avslutades med domarens numera välkända fras ”truth is no defence”.

  2. Därför jag aldrig är på asociala mediaplattformar, och maximalt lite använder mejl. Kaparna är såklart notoriskt opålitliga

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here