Ukraina, Finland och Nato: En varning till Finlands folk.

29
2008

Denna videolänk från Scott Ritter fanns länkad i ett annat sammanhang men är så viktig att den borde få vidast möjliga spridning.

Den senare halvan är adresserad direkt till finnarna eftersom de befinner sig främst i skottlinjen men innehållet gäller mutatis mutandis även Sverige.

Scott Ritter

Ritter skräder inte orden: ni har tappat förstånd och förnuft och har dragit igång ett självmordsprojekt som kan bli verklighet fortare än ni anar. Han motiverar utförligt det vanvettiga i att överge en militär neutralitet till förmån för ett Natomedlemskap i ett läge där man befinner sig tätt inpå St Petersburg och har en hundramila gräns mot Ryssland.

Som en detalj tar han upp anskaffningen av F-35 jaktplan. Dessa kan förses med kärnvapenspetsade robotar och medan hela anskaffningen redan med ett värdlandsavtal är ytterst riskabel är den en dödsfara vid koppling till Nato. Efter Helsingfors kommer bara radioaktiv aska att finnas kvar.

Dessa enorma risker tar Finland och Sverige på sig helt i onödan när det rationella vore att förbli militärt neutrala och därmed säkra. Bara ett halmstrå kvarstår: att det bland de övriga Natomedlemmarna finns någon som ser vanvettet i denna nya uppställning som inte bara skulle utplåna Finland och Sverige i ett spänt krigsläge men även öka farorna för samtliga övriga och därmed inlägger sitt veto.

Föregående artikelEU-parlamentariker: EU:s embargo på rysk olja fungerar inte
Nästa artikelNATO: Den grundläggande lögnen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. Finnarna är nog väldigt medvetna om det ryska hotet, och att man i Moskva bara väntar på rätt tidpunkt för att återockupera Finland och Baltikum. Sen står vi på tur. Finnarna har redan avvärjt ryskt angrepp 1940 och misslyckats med att återta Karelen, upplevt den storryska fördrivningen av egen befolkning från eget territorium.

  Ryssarna bör flytta sin huvudstad bortom Ural, om de inte kan samexistera fredligt.

  • Nu var det väl ändå Stalins Sovjet som agerade 1940 och inte dagens Ryssland? Sovjet finns inte längre och vad skulle Ryssland med sitt enorma landområde ha ännu mer land och ockupera fientligt inställda länder? Finns ju ingen som helst logik, det har Gunnar bara läst i fulmedias propaganda och tror det är sant! Jag tror det är bättre att Gunnar Stolle har ett öga på dagens Tyskland som nog längtar efter en comeback och säkert vill flytta Polen österut igen så de kan ta tillbaka gamla tyska områden i dagens Polen…Kanske därför som tyskarna är så entusiastiska och stödjer Ukrainas väg till sin egen upplösning?

  • Vilken historielöshet! Det var tack vare Lenin som Finland blev självständigt. Finland borde visa tacksamhet istället för att prostituera sig för USA/Lill-Britannien

   • Och Baltstaterna? Hur var det med deras frihet? Polen? Ungern? Tjeckoslovakien? Östtyskland? Borde de också vara tacksamma för sin frihet?

     • Typiskt svar från en övervintrad stalinist som bortser från det faktum att det var marionettregeringar i de baltiska staterna som 1940 ansökte om inträde i Sovjetunionen. I t.ex. Estland tillsattes ett författningsvidrig parlament som var 100% för Sovjet och som gick i Stalins ledband.

      Detta exempel på hur stater frivilligt ger upp sin självständighet liknar mer förräderi än något annat.

      Det som gör mig och de flesta andra demokrater är att det fortfarande finns individer som kan kan försvara dessa handlingar.

     • Man kan väl konstatera att Sverige av idag gett upp sin självständighet och att Sverige styrs av marionetter som gör exakt som Bryssel och Washington vill. Ja, parallellerna till Baltikum 1940 är skrämmande lika och som Anders märkt så går Sverige numera i USA:s och globalisternas ledband…Och visst liknar det förräderi men en del kallar detta demokrati och hur man kan försvara statskuppen som gjorts mot Sveriges oberoende är obegripligt.

     • Du kan hålla på med dina invektiv och argument, Anders, hur mycket du vill. Det förändrar inte fakta. En utmärkt bok i ämnet är avhandlingen ”Silent Submission” av den estniske historikern Magnus Ilmjärv som detaljerat redogör för hur det gick till. Det var först i sista stund som man från sovjetisk sida bestämde sig för att stödja dessa grupperingars krav. En blandning av ett starkt missnöje med de auktoritära regimerna i baltstaterna och en felaktig analys av sovjetföreträdarna. Ämnet skulle dock behöva mer förutsättningslös forskning.

      Utöver Ilmjärvs bok kan också rekommenderas Geoffrey Roberts’ (västvärldens bäste historiker gällande sovjetisk utrikespolitik under Stalin-epoken) artikel ”Soviet Policy and the Baltic States – A Reappraisal” i ”Diplomacy & Statecraft”, Vol. 6, No. 3 (November 1995).

    • Tja, hade inte Sovjet vunnit kriget mot Tyskland så hade väl ingen av dessa länder existerat idag, så ja kanske lite tacksamhet trots allt? Sedan att Stalin och Sovjet var hårda härskare är väl ingen hemlighet men bättre än alternativet att Hitler vunnit kriget i alla fall….

 2. När nazismen en gång härjade i Europa förra seklet måste vi komma ihåg att Finland även då var ett land som anslöt sig till nazismen frivilligt. Man använde även hakkorset som symbol. Idag upprepas alltså historien, bara att vi talar om nazismens arvtagare, USA. Målsättningen är densamma, totalitärt herravälde över andra länder och folk. Medlet för USA att nå målet är våld.

  Sedan 1945 har avskräckning varit ett medel att hålla fred. USA har hellre backat och avbrutit sin expansion och aggression snarare än att riskera ett krig. Kuba krisen ett exempel. Nu har det brutits, USA reagerar inte längre på ett krigs hot. USA vägrade att backa i fallet Ukraina, och tog hellre ett krig, för kriget i Ukraina är ett krig mellan USA och Ryssland, än att avbryta aggressionen med expansionen av NATO. Finland och kanske Sverige deltar nu i USAs aggression med expansionen av NATO.

  Det skapar en mycket farlig bild av dagens värld. Krig är nästan givet, initierat av USA expansionen och USAs aggression. Kanske blir enda möjligheten att flytta kriget till USAs territorium.

  • Nu får du allt läsa på lite. Det finska flygvapnet började använda hakkors som igenkänningstecken redan under inbördeskriget i slutet av WWI så det har inte samma ursprung som det tyska nazistiska.
   Det finska var en lyckosymbol med mångtusenårig historia, både från Indien och Europa. De tyska nazisterna började använda hakkors på 20-talet.

   Sedan ”anslöt sig” inte Finland till nazismen. Man kan säga att de allierade sig med Fan (Tyskland) för att kunna driva ut Djävulen (Sovjet) ur landet.

   • USA få veta sin plats. Annars kommer endera General Zircon eller Sarmat (oks Satan 11) på besök. USA skulle inte ens veta vad som slagit den och försvinna i ett svampmoln. Varken ordbajseri missriktad självbild kan rädda jänkarna. Med tanke på hur dryga och dumma eliten som styr USA är så återstår för General Zircon eller Sarmat att knacka på i NY eller DC fröa tt få slut på deras ”oumbärliga” fasoner

   • ”Den 21 juni 1941 sammankom socialdemokratiska partistyrelsen, riksdagsgruppens styrelse, FFC:s (motsv. LO) styrelse och de socialdemokratiska ministrarna till ett möte och diskuterade läget, utan att veta vad som skulle ske dagen därpå. Man gick in för den obrottsliga neutralitetslinjen.” (K-A Fagerholm, Talmannens röst.)

    Den 22 juni förklarade Hitler Sovjetunionen krig och Finland var med till fullo och av egen fri vilja. Men den fria viljan var en militär och politisk juntas vilja. Krigsplaneringen hade från finsk sida pågått i ett helt år med den socialdemokratiske partibossen Tanners godkännande vilket han som av citatet framgår hemlighöll från sitt parti och sina partikamrater.

    Detta var demokrati i finsk tappning modell 1941, då samtidigt 25 procent av väljarna helt saknade parti eftersom det var förbjudet. En junta bestående av militärchefer och partibossar hade gått samman och beslutat att ta revansch på Vinterkriget eftersom de utverkat fagra löften från tysk sida om ett nytt Stor-Finland upp till Ishavet. Leningrad skulle jämnas vid marken. Knappt hade kriget börjat innan Storbritannien och USA protesterade och manade Finland att dra sig ur. Those were the days, eller hur ? Att inte följa USA i vått och torrt, utan visa dem långfingret. Tilliten till de tyska vapnen var blind, hakkorset må sedan ha symboliserat olika saker. Den finska statsledningen visste mycket väl vilket pack som styrde Tyskland. ”Hitler framstod som en varmt kännande person” orerade och hycklade presidenten Ryti när Hitler kom på statsbesök.

 3. Finlands skyddskår som förbjöds 1944, var en stor inspiration till Reichsführer/SS Heinrich Himmler
  när han senare byggde upp SchutzStab/SS. Det var Mannerheims, vita skyddskåren som började med massavrättningar av röda socialdemokrater, 1918, 20.000 dödades med kulor eller svält på Ekenäs. Detta innebar att de stora torparfamiljerna, blev föräldralösa,(se SVT-program) och 20.000 av dessa barn blev sedan bortadopterade till vita officerare, 1918, som i Argentina, stulna barn.

  Men ca 70.000 finska barn kom till Sverige 1940-1944, men inga judiska, de som verkligen var utsatta, som Wolodarskis. RFSS/Himmler besökte Finland under kriget, precis som Adolf Hitler den 4 juni 1942, besökte Mannerheims födelsedagsfest,(70) så Finland var Tysklands viktigaste allierade, efter Horthy-Ungern, och Franco-Spanien, alla militära caudillos, i snön eller solen.

  Tyska trupper intog ju även Helsingfors, och landsteg i Hangö, april 1918, så Finland har alltid använt utländska styrkor, men när tyskarna förlorade kriget 1918, 11/11, blev finnarna tvungna att
  byta häst mitt i loppet, som upprepades 1944, när de tvingades att köra ut tyska armén, som ockuperade halva Finland,1940-1944, i Rovaniemi fanns ca 70 tyska staber, mot Murmansk-området. Finland hade även organiserat ett ”Einsatzkommando”, med tysk inspiration och finska säkerhetspolisen, Valpo, som skulle avrätta sovjetiska judar, kommunister, krigsfångar i Murmanområdet från 1941,och ca 2.500 sovjetjudiska krigsfångar, överlämnades till Gestapo,
  1941/42, och var döda nästa dag. (Källa : Elina Sana)

  F.ö. dog av 65.000 sovjetiska krigsfångar, 20.000,svältdöden, 1.000 sköts och/eller piskades. I Ryska Karelen upprättade Finland koncentrationsläger, för ca 30.000 ryssar, som även tvingades ha ett rött tygmärke, som gula judestjärnan, finnarna följde Nazityskland i detalj ´, detta var 1941, vad gäller KZ och krigsfångar, men senare började man att ångra detta, från, 1943/44, dags då.
  Sverige brydde sig inte heller, eller Röda korset, se M. Delands bok: Purgatorium.

  Tyskarna 200.000 man,(+40.000 ryska fångslavar) , brände sen ner hela Nordkalotten/ Polcirk-eln,hösten 1944, varav 50.000 finnar blev internflyktingar, och 50.000 flydde till Sverige, alltså 100.000 flyktingar. Sen skadestånd till Sovjetunionen. Sverige gav många lån, först stora mängder vapen 1939/40, men även många stora lån som sedan avskrevs, 1940, uppgick till ca 350 miljoner, (7 miljarder idag)

  Inte undra på att efter dessa fyra brutala krig, många finländare tog Finlandsbåten till Sverige, varav många var krigsskadade, och invalider, utsatta personer, som hängde runt Slussen i Stockholm, som kallades ” Karelska näset”. Finnar blev kända som bråkiga i Sverige.

  Att de nu har kört huvet i Karelska tallen igen, så att det tjongar, varför, 130 mil gräns till Ryssland, och dragit med sig till slut även Sverige, vars politiker använder detta som alibi, för sin brist på
  kyla och insikt. Vad är Anna-Lena Laurén på DN nuförtiden ?

  (1.) Typiskt finskt ? Inte många år sedan tänkte faktiskt finska pappersbruket, Metää, heter det väl,
  trycka upp koranverser på toalettpappersrullar, det hade gjort succé, (för få muslimska flyktingar, de tar 1 när vi tar 10, för det är så synd om Finland, Baltstaterna och Polen m.fl. har vi fått lära oss. ) Typiskt finskt och mycket tuffare än rondellhundar och koranbränning, men de fegade ur, okänt varför, någon borde kolla upp omständigheterna kring detta.

  (2.) Tror ni inte det är sant ? Jodå, och för bara något år sedan tänkte Finland ge ut jubileumsmynt i guld, med motiv från inbördeskriget 1918, (som Sverige gav ut någon krona, om ”det underbara landet på andra sidan havet.” (Överklassens typiska Finlandssvärmeri, i mycket en Palmesläkts-produkt, som Palme dumpade, på 1960talet, och det var inte populärt, bland gamla aktivister, som general Henry Peyron m.fl.)

  Finska motivet från 1918, skulle vara de massavrättningar, som Mannerheims slaktardrängar (pöveli) genomförde, utan pardon, både kvinnor (våldtagna i läger) och män, pangades ner i snön. Det finns fotografier från dessa avrättningar, nyss skjutna offer, där andedräkten fortfarande syns ånga vit mot den blodiga snön. Men det minnesmyntet kom inte i massproduktion, det var för ju jefligt…

  Men Finland gav mycket inspiration till tyska nazismen, vi ser samma nazihärd även i Ukraina, som liksom följer det gamla europeiska, typiska kolonialism/ fascistsyndromet, som ju alla Natoländer faktiskt har i sitt DNA, inte minst Sverige & Finland, förutsägbart, nu är fårflocken iaf återsamlad, från 1900talets konvulsioner. Det är det som oroar oss.

  Finlands Nato-inträde styrs av rädsla från förr, ” nachträglichkeit”, som nu släpps fram, och Sverige har dragits in i detta även, tyvärr.

  • POLITIK
   14 maj 2022 kl. 12.01
   Putin varnade Finlands president för de negativa konsekvenserna av att gå med i Nato för relationerna med Ryssland.
   Att överge den traditionella politiken för militär neutralitet skulle vara ett misstag, säger den ryska ledaren.
   Finlands förkastande av neutralitetspolitiken och landets inträde i Nato kan påverka relationerna med Ryssland negativt, säger Rysslands president Vladimir Putin till Finlands president Sauli Niinistö .

   ”Vladimir Putin betonade att det vore ett misstag att överge den traditionella militärneutralitetspolitiken, eftersom det inte finns några hot mot Finlands säkerhet. En sådan förändring av landets utrikespolitik kan ha en negativ inverkan på de rysk-finska relationerna, som under många år har byggts upp i en anda av gott grannskap och partnerskapssamarbete”, rapporterade Kremls webbplats.

   Under telefonsamtalet utbytte politikerna åsikter om Helsingfors avsikt att gå med i Nato. Dessutom granskade presidenterna situationen i Ukraina. Putin gav under samtalet sin bedömning av förhandlingsprocessen mellan Moskva och Kiev. Som den ryske ledaren noterade visar den ukrainska sidan inte intresse för en seriös och konstruktiv dialog.

   Minns att Finlands president sa till den ryske ledaren att Helsingfors skulle fatta ett beslut om att gå med i Nato under de kommande dagarna . Sajten kp.ru skrev hur Finlands anslutning till Nato hotar S:t Petersburg och Östersjöflottan.

 4. Det hade varit hälsosamt om Finlands regering och riksdag lyssnat på Scott Ritter innan beslutet om Natomedlemskapansökan togs. Säkert hade då någon bland dem fått sig en tankeställare.
  Hela beslutet vittnar om en förvånande historielöshet; Finland har ju gagnats av neutraliteten på alla sätt under 77 år. Speciellt efter Ukrainainterventionen borde det vara uppenbart för alla Natoanhängare att västerländsk (=Usas, Natos) inblandning i ett angränsande, alliansfritt land känns som ett hot för Ryssland. För ingen skall påstå att inte USA och Nato var involverade i Ukraina långt före Rysslands invasion.
  Det är begränsat hur mycket man orkar följa med våra MS-medier, men att de går med lögner och utelämnar fakta är helt uppenbart, så de bär också en stor skuld i att Natoförespråkarna bland befolkningen ökat.
  Det är att hoppas att någon förnuftig ledare i Natoländerna motsätter sig finländskt medlemskap, som både Turkiet och Kroatien vittnar om att är möjligt, kanske t.o.m Frankrike.

 5. 13 maj 2022.
  Putin diskuterade med medlemmarna i det ryska säkerhetsrådet hur operationen fortskrider i Ukraina och de potentiella hoten från Finlands och Sveriges beslut att gå med i den nordatlantiska alliansen, enligt en publikation som publicerats på TASS Telegram-kanalen.
  Kremltalaren noterade också att chefen för försvarsministeriet, Sergei Shoigu, berättade för mötesdeltagarna hur operationen genomfördes.
  Tidigare idag rapporterades det att den ukrainske ledaren Volodymyr Zelensky meddelade att han var beredd att förhandla med Vladimir Putin utan mellanhänder.
  https://argumenti.ru/politics/2022/05/771788

  • Jo, det vore ju bra om Zelensky hade mandat att själv förhandla om kapitulationen men har man gett djävulen i Washington ena handen är man nog dessvärre förlorad eller får vara beredd att bli av med armen. Man måste väl ändå ge ukrainarna en viss eloge, trots att de blivit lurade in i kriget, att de kämpat mycket bättre än alla väntat sig men man ska samtidigt ha i åtanke att Ryssland bara har ca 150 tusen man på plats och att Ukraina är ett stort land, faktiskt betydligt större än Sverige till ytan och fyra gånger större befolkning. Zelensky kanske har kommit till insikt att Ukraina inte kan vinna detta krig och att fortsätta offra folket för en förlorad sak är vanvett oavsett vad USA vill! Sedan spelar nog alla rapporter om de ukrainska nazisternas, legionärernas och bataljonernas mordiska framfart mot de egna och ryska krigsfångar in för visst har Zelensky blivit informerad om deras härjande, tro inte annat!

   • Det bästa vore om Ukraina styckades i minst tre delar. Huvudparten av centrala, östra och södra Ukraina (gamla Novorussia och Malorussia) bör ingå i Ryssland De västra delarna uppslukas av angränsade länder (Rumänien, Ungern, polen, Slovakien och Moldavien).

    På så sätt blir världen kvitt alla de problemen som har uppståt ur detta lapptäcke till land som kallas Ukraina. Sionisterna som drömde om Ukraina som sitt andra hem eller som ett Khazaria som återuppstår få vänja sig med att den idén är dött vid ankomsten. Istället borde sionisterna blicka långt västerut – t ex Florida (Zelinsky som har en gård där visar vägen) eller kanske långt söderut till Argentina, närmare bestämd Patagonien.

 6. Godmorgon ryssofober!
  Har ni hört? Den ukrainska armé vinner kriget därför ringde USAs utrikesminister Rysslands dito för att KRÄVA ett omedelbart eldupphör 🤪🤪🤪. Svårt att lösa denna ekvation där FÖRLORARE STÄLLER KRAV, men tydligen kan ryssofober det.

  För att sammanfatta: ”The Ukraine is losing up to 15,000 men per month to the war. The total Ukrainian casualties, dead and wounded, are likely already at 50,000. The weapons the U.S. and others provide, are not sufficient to sustain the war. The Ukraine has only 3 days reserves of diesel and gasoline left. The main parts of its forces are immobile and are getting surrounded by Russian forces. Their situation is hopeless.” Därför ställer USAS försvarsminister KRAV på Ryssland. Ingen stå upp komiker kunde ens komma på detta 🤣😂🤣

  https://www.moonofalabama.org

  • Ukrainska vapen räckte tydligen till att i stort sett utplåna över 50 ryska stridsfordon på väg över floden, med tillhörande besättningar.

   • Var det inte en 1000? 🤪🤪🤪 I själva verket var det ukro-nazisternas armé om fick stryk
    ”Nyheten” visade sig vara ett lögnnummer (precis som så många andra liknande påhitt från ukro-nazistrna t ex ”ghost of kiev”🤪🤪🤪) – det är inte stridsfordon som används av Ryssland. Så ryssofober få deppa ännu mer tyvärr. Läs mer om det här: https://www.moonofalabama.org/2022/05/if-ukraine-is-winning-why-is-the-us-requesting-a-ceasefire.html#more

   • Tror du ärligt på den sagan Anders? Ännu ett stycke desinformation för att muntra upp västvärlden att skicka mer pengar och vapen…Ukrainarna är tydligen bra på det här med godnattsagor för sin otroligt lättlurade västerländska publik! Mer om vad som verkligen händer kan du läsa på ”the saker.is” t ex som ju haft rätt i det mesta vad gäller både kriget och den ryska strategin och hur de skulle klara sanktionerna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here