”Nato, Nato överallt” – fritt webbinarium!

20
2739

 

WEBBINARIET ”Nato, Nato överallt” torsdag 3 december, kl 18 – ca 20:30.

Kl. 17:45 Insläpp för deltagare så att kommunikationen med hjälp av Zoom fungerar väl när webbinariet börjar.

Kl. 18:00 Introduktion – syftet med webbinariet och upplägget med 7 teman som vardera får 15 minuter. Efter korta inledningar om varje ämne finns plats för frågor. En halvtimme på slutet ger plats åt kommentarer och diskussion.

Kl. 18:10 Sollefteå – Omställning eller Natos transportväg?
Thorsten Laxvik, Edsele
Kl. 18.25 Falun och Nato – Hur ser folkrörelser i Falun på nya regementet och Nato?
PO Tellander och Helge Sonntag, Falun
Kl. 18:40 Folkförsvar för hela territoriet
Lars Gunnar Liljestrand,
Kl. 18:55 Militärövningar som för oss bort från alliansfriheten
Staffan Ekbom, Nej till Nato

Kl. 19:10 Paus

Kl. 19:15 Svenska rymdbasen Esranges roll för västmakternas krig
Agneta Norberg
Kl. 19:30 Försvarsmakten ändras enligt Natomodell
Lars Drake, Aktivister för fred
Kl. 19:45 Så anpassas psykförsvaret till Natos intressen
Tord Björk, Aktivister för fred

Kl. 20:00 Gemensam diskussion
Kl. 20:30 Avslutning

Anmälan: Skicka mejl till


”Nato, Nato överallt”

Närmandet till Nato ökar Sveriges sårbarhet

Under 2020 ser vi hur närmandet till Nato allt tydligare ökar riskerna för Sveriges och planetens sårbarhet.

Med detta webbinarium vill vi uppmärksamma konsekvenserna för detta närmande på en rad områden. Allt större delar av Sverige blir konkreta platser för Natos transportvägar fram till Östersjön och möjliga mål i händelse av en stormaktskonflikt.

Utvecklingen av rymdstationen Esrange med dess särskilda roll för global satellitövervakning placerar Sverige alltmer centralt i västmakternas globala krigföring. Försvarsmakten integreras alltmer med västliga militära samarbetspartners operationsordning.

Det sker genom militärövningar byggda på avtal med Nato och med Natoländer bilateralt som USA samt försvarsmaktens nya allmänna rutiner. Även psykförsvaret som nu är på väg att förnyas i Sverige sker under allt starkare påverkan från Nato och tankesmedjor som står Nato nära som Atlantic Council.

Sveriges uppslutning bakom Natos syn på ett nytt kallt krig försvårar för avspänning och vår roll för att verka för konfliktlösning genom organisationer som OSSE.

Sverige står inte längre upp för FN:s arbete för förbud av kärnvapen just när detta går in i ett avgörande skede.

På de orter som nu blir centrala för att säkra Natos transportvägar genom Sverige lovas nu anställningar medan den omställning som Sverige och planeten behöver står utan resurser på samma orter. Denna motsättning mellan satsning för att minska sårbarheten och rädda planeten eller delta i militär upprustning och nytt kallt krig är viktig att belysa.

Den ökning av militära budgeten med 40 procent som just är beslutad tar resurser från klimatomställning och en gemensam välfärd i hela landet.

Webbinariet är ett led i förberedelserna inför konferensen Folk och Fred runt om i Sverige i samband med helgen 9-10 januari 2021.

Webbinarium 3 december

Föregående artikelElon Musks marionett vid kuppen, Áñez, arresterad när hon försöker undkomma rättvisan
Nästa artikelAmazon anlitar svenskägt spionföretag för att övervaka anställda
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Våra politiker är med andra ord LANDSFÖRRÄDARE mot vårt före detta NEUTRALA Sverige utan att fråga oss som dom förtroendet av och som betalar deras höga löner!!!
  Det fina ordet DEMOKRATI är mer och att likna vid DEMOKRATUR!
  USCH!
  Är det märkligt om det uppstår ett NYTT KALLT KRIG och POLITIKERFÖRAKT på grund av våra SVENSKA POLITIKER????

  Har politikerna inte lärt något av vår historia?
  Det finns andra sätt att lösa konflikter än med KRIG!
  Är denna krigshets p.g.a. av att det är för mycket pengar i vapenindustrin!

  Vi skall INTE utbilda våra medborgare och ungdomar till bli MÖRDARE, vilket i alla andra sammanhang är brottsligt med fängelsestraff som påföljd är helt rätt.
  Detta är vad våra politiker bejakar!
  FÖRFÄRLIGT och FRUKTANSVÄRT.
  Vad gör alla våra s.k. ”fredsorganisationer” INGET!
  KAPITALET, VAPENINDUSTRIN är TYVÄRR viktigare.

  Förfärligt Sverige är lydhund och ligger på knä för VÄRLDSPOLISEN USA/NATO.
  Svenska folket betyder TYVÄRR INGET i denna fråga för våra s. k. ”folkvalda politiker”.
  USCH!!!!

 2. Nato bildades som svar på Sovjetunionens etablering av satellitstater i öst och järnridån, Nato är en respons, inte en aggression. Nato är också bildat för att hindra Europas nationer från att angripa varandra, allihop har amerikansk materiel och ammunition, Europa är inte förmöget att föra krig längre än en förmiddag, sen är missilerna slut. Verkligt besvärande är att Natos största armé om man bortser från USA´s är det fascistiska Turkiet, Europas arvsfiende är med i Nato. Förutom turkfrågan har Nato varit framgångsrikt.

  Sverige kan inte vara neutralt, och har aldrig varit. Sverige ville inte delta i krig mellan Tyskland och Ryssland, där fanns inget att vinna, men enorma potentiella förluster. Svenskarna ogillade kommunism och nazism, ville inte ha någondera. Under kalla kriget tillhörde Sverige den marknadsekonomiska västeuropeiska latinsk-germanska västsidan per definition, och hade ingenting att skaffa med den planekonomiska rysk-kyrilliska östsidan, och Sverige hade också militär kapacitet att försvara territoriet fram till 80talet. Den kapaciteten var helt riktad österut, där det enda hotet fanns. Där fanns ingenting mot Nato-norge, eftersom där inte fanns något hot.

  Sverige har inte längre någon riktig försvarkapacitet, utan en insatsstyrka i anglosaxisk tradition. I ett riktigt krigsscenario med Ryssland är den krossad på en timme, vi kan av de politiska besluten dra slutsatsen att politikerna bestämt att Sverige inte kommer att bli angripet av Ryssland och inte heller ska försvara sig. Insatsstyrkan är till för internationella äventyrligheter, och därmed faktiskt ett särintresse. Svenska folket tror att det har ett försvar, tror att det inte behövs, tror att det kan sättas in mot kriminella gäng och anser att vi ska samarbeta begränsat med Nato. Svenska folket vet inte att försvarsindustrin är såld till utlandet. Om man frågar en svensk om man ska satsa på barnomsorg eller försvaret svarar svensken först automatiskt ”barnomsorg” som hen lärt sig för att inte skapa aggression, och sen med lite eftertanke ”bägge”, när hen kommer på att vid utrikes ockupation försvinner barnomsorgen genast. Decennier av intellektuell och moralisk underminering har varit framgångsrik.

  • Ior du har nog läst historien dåligt eller inte alls! Så många felaktigheter i ett inlägg var det länge sedan man läste…Bara påståendet att Sverige inte ville blanda sig i kriget mellan Tyskland och Sovjet visar väl på din okunskap! Tror du att Hitler transiterade soldater genom Sverige för badsemester till Ishavet? Resten av ditt inlägg är mest dåligt belagda påståenden och rent snömos!

  • Sverige ogillade kommunism, därför att USA påbjöd det. Däremot var Sverige mycket nazistiskt, med både en statsminister och ett flertal regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter som öppet var nazister och stödde nazismen. Sverige hade även ett flertal koncentrationsläger, men troligen inga gaskamrar. Nazismens rasåtskillnadspolitik grundades i Uppsala 1922 med Statens Institut För Rasbiologi, som utvecklade teorier och forskade om rashygien. Det avskaffades formellt som självständigt institut 1958, men finns kvar som en institution även idag på Uppsala Universitet och sysslar idag med forskning i genetik och kallas Institutionen För Medicinsk Genetik. Forskningen på dåvarande Statens institut för rasbiologi låg till grund för nazisternas rasteorier och rashygien.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi

  • Jag instämmer med Thierry Meyssan som anser anser att Nato är en främlingsarme i anglosaxiska imperiets tjänst.
   https://www.voltairenet.org/article211825.html
   ”NATO has never been an ”alliance” in the sense of a free association of partners aimed at strengthening their defense. On the contrary, from its foundation, all have been forced to accept and obey an eternal military command from the United States. In practice, NATO is a foreign legion at the service of the Anglo-Saxons: the Pentagon first, Whitehall second.”

 3. Generalstaben i Stockholm hade två krigsscenarios under världskrigen, Krigsfall Ett och Två. Tyskt eller ryskt anfall. Det fanns ingen krigsplanering för brittiskt eller franskt anfall, eftersom man även då insåg att ingen risk förelåg. Under krigen arbetade alla normala riksdagspartier för att hålla Sverige utanför krigen, tysk utpressning och svensk undfallenhet vid hästskotrafiken och transiteringarna var kompromisser och ett sätt att undvika tyskt anfall. Svensk undfallenhet varierade med krigslyckan, den var störst mot den som var mest framgångsrik. Sveriges Kommunistiska Parti utmärkte sig med 1900talets största piruett genom att vurma för både Stalin och Hitler 1939 till 1941 och samtidigt skylla kriget på britterna, och sedan byta fot när Nazityskland anföll Sovjetunionen. Svenska kommunister internerades som potentiella landsförrädare.

  Efter kriget tittade generalstaben på slaget om Storbritannien och bestämde att Sverige skulle ha lika många flygplan som britterna hade haft i utgångsläget, drygt 600. Sverige köpte brittiska stridsvagnen Centurion till armén, flygplanen Spitfire, Vampire och Hunter, brittiska flygmotorer till Tunnan, Lansen och Draken till flygvapnet, och utförde signalspaning mot Sovjets radaranläggningar i Baltikums åt britter och amerikaner. Svenskt samarbete med västmakterna har pågått länge, och grundar sig på intressegemenskap och relativt likartad värdegrund, det är ingenting nytt alls.

  Mina historiekunskaper är både breda och djupa och kommer från den etablerade historieskrivningen, tex Taylor, Shirer, Montefiore, Englund. Kommunistisk propaganda och sammansvärjningsteorier är inte historiekunskaper. Sverige har aldrig varit värdeneutralt, utan bara hukat inför övermakten sen 1810, vår neutralitet mellan öst och väst var alltid en chimär. Sverige tillhör västvärlden, med stort inflytande under olika århundraden från först Frankrike, sen Tyskland, sen Storbritannien och nu USA, och med Rysslands som traditionell arvsfiende sen Peter den Store. Ända sen Royal Navy förstörde den ryska fästningen på Åland under Krimkriget har vi i första hand betraktat britterna som vänner, och när jakten på Bismarck inleddes, skedde det efter att hon observerats från Marstrand och rapporterats till London. Det huvudsakliga brittiska inflytandet i Sverige är softpower, barnböcker och underhållning. Svenska barn har växt upp med Alice i Underlandet, Bill på nya äventyr, Fem söker en skatt, Biggles, Bilbo, Narnia och senast Harry Potter. Om man öppnar den anglikanska kyrkans hymnbok hittar man nästan samma verk som i svenska kyrkans hymnbok. Den kulturella gemenskapen med britterna är helt i särklass.

  • Kan nog hålla med om att det var länge sedan Sverige var ett fritt land! Det märkliga är att man låtsas vara neutrala inför folket men spelar under täcket med GB och USA. När Kina tar över ska vi väl bli trogna vasaller där också om man ska behålla den politik som Sverige bedriver!

  • Det stämmer ganska bra. Även jag har goda kunskaper i ämnet. Genom att Sverige i praktiken var en allierad till Nazityskland fann dom ingen anledning att anfalla och ockupera Sverige. Utvecklingen har alltså gått från Frankrike, sen Tyskland, sen Storbritannien och nu USA. Vad som nu intresserar mig mest är morgondagen. Kommer nu Sverige att närma sig Kina och Asien, och hur lång tid kommer det att ta. Det är väl ingen tvekan om att världens tyngdpunkt politiskt, kulturellt, teknologiskt och ekonomiskt nu kommer att bli just Asien och främst Kina.

   • Sverige var inte alls allierat med nazityskland, utan böjde sig för övermakten. Sverige exporterade bla strategiskt viktig men otillräcklig malm och kullager till nazityskland, och kunde vid invasion hota nazityskland med att spränga gruvorna. Ur nazitysklands synvinkel var bästa optionen att inte anfalla Sverige, ur svensk synvinkel var bästa optionen att sälja malm och kullager. Sverige hjälpte Storbritannien mot nazityskland redan på ett tidigt stadium.

    Detta är vår berömda neutralitet, så är den beskaffad. Neutraliteten syftar till att hålla Sverige utanför stormaktskrigen, den är inte en slags moraliskt föredöme som vissa kanske tror. Förr i tiden har våra små kungar kastat ut Sverige i dyra krig, de folkvalda var ense om att låta bli, och bildade samlingsregering för att alla skulle hållas ansvariga. SKP skämde ut sig för tid och evighet.

 4. Som nämnts baserar sig det svenska samspelet med britterna på en omfattande kulturell värdegemenskap och ordförståelse sen tusen år tillbaka. En viktig grund till svensk tveksamhet till Ryssland är att Ryssland är helt obegripligt rent språkligt. Att kineserna skulle kunna förvandla Sverige till vasall separat från resten av Europa verkar inte troligt, den kinesiska kapitalismen under kommunistpartiet exporteras på engelska, det globala språket som vi har så lätt för. Om jorden delas upp i isolerade handelsblock kommer Sverige att ingå i ett västeuropeiskt/amerikanskt i någon form.

  Våra svenska sedvanerätter kommer att urholkas en smula efter anglosaxiskt manér, bara skriftliga avtal gälla, horder av advokater kommer att dränka det juridiska systemet i strider om fiktiva rättigheter och inbillade oförätter medan skatten kommer att slarvas bort på aktivisters agendor.

  Det är inte så att vi låtsas, den svenska vänstertjänstemannen i grå kostym som regerar överallt med klimat och genus meddelar vad som gäller, levererar budget för ändamålet, och folket hukar för att inte ådra sig överhetens förakt. Folket älskar USA´s stil och britternas sagor, skrattar åt fransmännen, konsumerar kinesernas amerikanska varor och vill tycka som grannen. Det är det som är svenskt. Alla ska tycka samma lagom sak.

  • Jag kan försäkra er alla att Kina har inga som helst avsikter eller planer att förvandla Sverige till en vasall separat från resten av Europa, eller världen. Man förespråkar oberoende multilateralism och en multipolär framtida värld. Däremot kommer goda, fredliga och vänliga förhållanden med Kina och handel med Kina att var fundamentalt för Sveriges överlevnad som välfärdsstat. Med all rasistisk hat-propaganda som drivs just nu av de USA styrda media i Sverige ser det inte bra ut och med den rasbaserade politik som drivs av visa tjänstemän och politiker. Det är en direkt funktionell spegling av nazismens raspolitik funktionellt, med samma resultat.

   • Kineserna är pragmatiker och vi får väl hoppas att de fortsätter vara det! Dessutom tror jag kineserna begriper att deras samhällsmodell inte kan påtvingas Europa med sin långa historia av individualism utan man låter bli att göra samma misstag som USA. Vart har USA:s spridande av ”demokrati” och deras samhällssystem tagit dem? Till ruinens brant och kollapsen är inte långt borta…I Kina kan man hoppas de tar lärdom av USA:s fiasko och låter bli att upprepa misstagen!

    • Jag kan heligt försäkra dig att så är fallet och så kommer det att fortsätta. Under amiralen Zheng He hade Kina en gång en flotta av många hundratals skepp som var så stora att dom hade både trädgårdar och drev boskapsskötsel ombord, en flotta betydlig större än den flera hundra år senare brittiska. Britterna använde sin flotta för att erövra, kolonisera och förtrycka, Australien ett exempel, Kina använde sin mycket större flotta och större skepp för att upptäcka och handla, ända bort till Mellanöstern och Afrika. Aldrig blev någon påtvingad något. Kina försöker inte påtvinga någon sin samhällsmodell idag heller. Precis som du säger, det vore katastrof för väst. Det skulle inte fungera av just de skäl som du skriver. Kinas samhällsmodell bygger på grunden av kollektivism, familjen, samverkan och samarbete och mycket stor respekt och tolerans för andra. Dagens västliga ”demokrati” bygger helt på motsatsen att skapa och driva konflikt och motsättningar, som resulterar i våld och kaos. Förutsättningarna i Kina saknas i väst. I Kinas modell styr innevånarna makten kollektivt, i västs samhällsmodell styr en maktelit innevånarna efter vald ideologi. Vill västvärlden ta sig ifrån dagens våld och motsättningar måste den grunden på något sätt förändras så att de styrande kan styras. Folkstyre. I Kina kommunicerar innevånarna direkt med de styrande och vv. I väst sitter journalister som mellanhand och likt kungarnas narr eller gycklare driver ett politiskt spel, i Sverige skapar journalisterna sina egna lagar och har sitt eget rättsväsende. En bra början kunde vara att avskaffa det och hålla enskilda journalister personligt ansvariga för sina handlingar och öppna för att hålla dom ansvariga i en vanlig domstol, likt alla andra i samhället.

 5. Cui bono? skulle brottsutredare fråga sig i det gamla Rom. Man kan ibland höra att alla förlorar p krig. Men så är det verkligen inte. President Eisenhower, själv tidigare hög officer, varnade USAs befolkning för ”det militäridustriella komplexet”.
  Det finns en klick stormrika familjer som tjänar storkovan på USA:s ständiga krig. Det är de enda som gynas. Cui bono? Det är de som tjänar på krigen som är alla folks fiender.
  De som inte förstår det är förförda av den massiva propaganda som splitrar Jordens befolkning.

 6. Bara en roande iakttagelse. Deltagarna i WEBBINARIET är uppenbart inte förtjusta i NATOs verksamhet i Europa och främsta Sverige. Samtidigt använder man amerikanska Zoom för WEBBINARIET vilket är välkänt ett av USAs och NATOS främsta övervakningsverktyg. Känns lite som att försöka släcka eld genom att spruta bensin på den. Varför använder man inte en säker app som WeChat. Ibland framstår svenskarna som enormt korkade.

  • Ingen känner till WeChat, behövs bara när man ska kommunicera med folk bakom Kinas internetvall. Vad skulle fördelen vara med att bli avlyssnad i Peking ist f Fort Meade? Särskilt när man inte har något särskilt att komma med?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here