Nej till svenskt Nato-medlemskap! Eva Myrdals tal 18 mars på Medborgarplatsen i Stockholm

3
879

18 mars skedde en kraftfull snabbt planerad Nej till Nato-manifestation på Medborgarplatsen i regnigt väder. Kom till manifestationen JA TILL ALLIANSFRIHET NEJ TILL NATO! Lördag 18/3 kl 13-14 på Medborgarplatsen En av talarna var Eva Myrdal, tidigare sammankallande i Stockholmsgruppen av ”Nätverket mot svenskt Nato-medlemskap” och nu ordförande i avdelning 5 av Folket i Bild Kulturfront.

”Onsdag 22 mars röstar riksdagsledamöterna om regeringens proposition 2022/23:74 – Sveriges medlemskap i Nato.

Tar vårt motstånd slut om majoriteten röstar ja? Naturligtvis inte. Nato kan inte kriga utan pengar och soldater. Vi har att arbeta vidare.

Argumentet att ett beslut fattat i riksdagen inte får ifrågasättas är – som en var inser – ett djupt o-demokratiskt argument. Värdigt en diktatur. Det är sakfrågan det gäller, inte formen – dåraktiga beslut kan fattas under oklanderliga former.  Är man inte överens med beslutet fortsätter man naturligtvis opinionsarbetet.

Minns att den 13 januari år 1935 genomfördes allmänna, fria och hemliga val under internationell kontroll i Saar. 97,9 procent av de röstberättigade röstade. Av dessa röstade 90,36 procent för Hitler; för omedelbar anslutning till Tredje riket.

Minns att

Sverige behöver inte Nato för fred – det är Nato som behöver Sverige för krig.

Vårt territorium är efterfrågat som avfyrningsramp och bombmål i de krig den dominerande Nato-staten USA deklarerat att den på sikt skall föra mot Ryssland och Kina. Våra officerare har tränats under amerikanskt Nato-befäl under nästan 20 år i Afghanistan – av dem kan vi just nu inte förvänta oss någon insikt. Men svenska officerare är svenska statstjänstemän, vi betalar deras lön och på sikt kan vi få en regering som ger dem direktiv syftande till försvar av Sverige.

Artikel 5 av Natostadgan, med påståendet att medlemsland i Nato skyddas militärt av kollektivet i fall av angrepp – det var den trygga metmask den dåvarande socialdemokratiska regeringen agnade med för att skrämma in människorna i Sverige i krigsalliansen Nato under USA:s kärnvapenparaply.

Också andra sakfrågor användes  som argument – viktigt att vi går till botten med dem alla, men här finns utrymme bara för några.

Så, nej. Det finns inte någon garanti för militärt beskydd i artikel 5. Detta har också nämnts som ett argument av Nato-anhängarna när människor i Sverige uttryckt oro för att vi skulle tvingas kriga för exempelvis Nato-landet Turkiet.  Vad gäller artikel 5 skall medlemsstaterna först besluta om den alls är tillämplig vid ett påstått hot mot ett medlemsland. Sedan bestämmer varje land vad den är villigt att göra. Hoppet att de styrande i Sverige skulle inta en självständig ställning i dessa fall är för närvarande litet. Men i det långa loppet beror det av oss vilken regering vi har.

Och Nej, Nato är inte en försvarsallians – inte i ett enda krig Nato fört har det gällt försvar av medlemsland – alla Natos krig från 1999 har varit ”out-of-area” på annan plats – I Sydeuropa, Asien och Afrika. Och anfallskrigen har alltid startats utan FN-uppdrag.  Sedan 1999 har medlemsländerna tagit sig rätten att anfalla militärt utanför medlemsstaternas territorier när de anser att det gagnar deras intressen. FN och FN-stadgans portalparagraf 2.4 – som säger att aggressionskrig är förbjudet – trampar de på sedan de satte sig över FN med sitt 78 dagar långa bombkrig mot Jugoslavien 1999.  Stormakters brott mot FN:s våldsförbud tog alltså inte sin början med Rysslands folkrättsstridiga krig i Ukraina förra året.

Och Nej, Sverige och Finland har inte alltid vandrat hand i hand utrikespolitiskt.  Vi följde inte Finland i deras allians med Hitler-tyskland under Fortsättningskriget, vi följde inte Finland när landet slöt en vänskapspakt med Sovjetunionen.

Nato är en krigsallians och dess ledande nation USA ser nu Arktis, Norra ishavet och Östersjön som fokusområden i den stormaktskonflikt som är under uppsegling.  Nato vill få tillgång till Sveriges territorium som uppmarschområde. Sveriges militär skall bli en del av en integrerad Nato-styrka som anpassas Nato-s långsiktiga plan och inte ett folkförsvar inriktat på att försvara Sveriges oberoende. Svenskt territorium blir en bricka att laborera med inför en uppseglande kris.

Inför omröstningen i riksdagen tisdag 22 mars planerar nätverksmedlemmar att stillsamt och enskilt promenera kring Riksbron med banderoll och plakat och flygblad.

Torsdag 23 mars hittar du nätverksmedlemmar i Tensta centrum kl. 16.00 där vi delar ut flygblad och pratar med folk om Nato och varför vi anser att Sverige inte skall bli medlemmar i krigsalliansen.  Väl mött!

Föregående artikelMer om arresteringsordern mot president Putin
Nästa artikelUSA är paranoid när det gäller toppmötet mellan Ryssland och Kina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Jag har en fråga till de som är mer och bättre insatta i NATO-frågan: Är det verkligen så här lätt att kasta bort 200 år av fred och alliansfrihet? Att det alternativ som får majoritet i riksdagen ”vinner”?

  • @Jonny Wester 22 mars, 2023 At 12:29
   JA – det är det. Sveriges regim idag är inget annat än en amerikansk marionettregim. USA har även etablerat ett flertal NGO operationer i Sverige och utländska agenter som dagligen sprider USAs propaganda. MSM och Public Service i dagligt språk.

   Beslut fattas i Washington, och gummistämplas i Sverige. USAs hot och påtryckningar är effektiva mot en sådan vek och foglig samling som svenska politiker idag utgör. Riksdagen är i alla väsentliga frågor redan bort kopplad. De väsentliga besluten fattas idag utanför riksdagen. Exempel är kärnvapenavtalet, värdlandsavtalet – vilket är detsamma som Permittentavtalet med nazisterna i juli 1940, vilket tillät nazitrupper att använda svenskt territorium och resurser i krigsförberedelser. Idag är detta identiskt, men med USA. Förbudet mot Huawei och USA kampanjerna mot WeChat och TikTok är andra exempel hur USA utövar totalitär makt över Sverige.

   NATO anslutningen innebär att USA i realiteten tar kontroll av Sverige och att svenskar skickas i krig mot Ryssland, och i förlängningen mot Kina, som förbrukningstrupp, precis som idag gäller ukrainare i Ukraina. Ren slaktboskap. Svenskarna får dessutom betala för att konvertera Sverige till en amerikansk militärbas och vapenlager i förberedelser för USAs framtida krigsoperationer och invasioner mot länderna i öster.

   • Tack! Jag tror tyvärr att vederbörande har rätt i mycket av detta!
    En väsentlig skillnad jämfört med krypandet för Nazi-tyskland är att då gjorde Sverige det för att undvika att hamna i krig. Nu är det istället den stora äran av att få deltaga i krig! Den största anledningen till NATO-anslutningen stavas Wallenberg och är ett beställningsverk av Svenskt Näringsliv.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here