Neocons dröm – att avkolonisera Ryssland och återkolonisera Kina

11
2199
Bild i artikel av Lars Drake i Synapze.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Moon of Alabama har publicerat denna artikel 22 juni 2022. Översatt av Rolf Nilsson.

https://www.moonofalabama.org/2022/06/the-neocons-dream-decolonize-russia-re-colonize-china-.html#more

_______________________________________________________________

Neocons dröm – att avkolonisera Ryssland och återkolonisera Kina

Den 26 mars uppmanade USA:s president Joe Biden till regimskifte i Ryssland:

I ett tal i Warszawa, Polen, på lördagen sade president Biden om Rysslands president Vladimir Putin: ”För Guds skull, den här mannen kan inte få sitta kvar vid makten.”

Vita huset skyndade sig omedelbart att försöka dementera denna uppmaning till regimskifte och dagen efter förnekade Biden själv att han uppmanade till regimskifte:

President Joe Biden sade till journalister på söndagen, att han inte krävde någon regimförändring i Ryssland, när han dagen innan sade att Rysslands president Vladimir Putin ”inte kan sitta kvar vid makten”, en överraskande kommentar, som Vita huset snabbt försökte ta tillbaka på lördagen.

När en reporter frågade om han krävde att Putin skulle avsättas svarade Biden ”nej”, när han gick ut ur kyrkan på söndagseftermiddagen, enligt Bloombergs poolreporter Courtney Rozen.

Andra delar av den amerikanska regeringen gör dock otvetydigt klart att dess mål i Ryssland går ännu mycket längre än till regimskifte. I morgon kommer den amerikanska regeringens kommission för säkerhet och samarbete i Europa (CSCE) att hålla ett informationsmöte om det ”moraliska och strategiska imperativ” som gör det nödvändigt att ”avkolonisera Ryssland”.

Ryssland Dekolonialisering Moon of Alabama 220622. https://www.moonofalabama.org/12i/decol1-s.jpg

Som Nicolo Saldo påpekar: Det som är anmärkningsvärt med denna kommission är övergången från ”spridning av frihet och demokrati” till behovet av att ”avkolonisera” Ryssland.

De neokonservativa är tillbaka och använder en ny berättelse för att driva sin gamla agenda. Ryska tjänstemän kommer att älska sådant prat:

Dagens kommission är ytterligare ett steg framåt, eftersom den talar om för vanliga ryssar att inte ens regimskifte och demokrati är tillräckligt för dem. De kräver att deras land delas upp i mindre (lättare att kontrollera) politiska enheter, så att de kan vara fria. Självfallet är detta en propagandavinst för Putin och Kreml, eftersom det gör det möjligt för dem att måla upp konflikten i Ukraina som en existentiell kamp.

Kreml har inget behov av att ”måla upp” konflikten som en existentiell kamp. Ryssarna vet att det handlar om en sådan kamp.

Bidens olyckor fortsätter att försämra Demokraternas chanser att behålla majoriteten i parlamentet. I ett magert försök att ta itu med det höga bränslepriset kommer han i dag att uppmana kongressen att upphäva skatten på bränsle i tre månader. Det är bara ett trick som skulle ha liten effekt vid pumpen och som inte har någon chans att passera kongressen:

De republikanska kongressledamöterna har under valkampanjen hårt kritiserat Biden och demokraterna om inflation och bränslepriser. De hävdar att sådana åtgärder är politisk teater, som inte kommer att göra mycket för att långsiktigt sänka oljepriserna. Det bästa sättet att sänka oljepriserna är, enligt dem, att lätta på reglerna och öka den amerikanska oljeproduktionen.

Kalifornien hade det högsta genomsnittliga bensinpriset av alla delstater med 6,398 dollar per gallon. Red: Motsvarar omkring 17 kronor/liter! Upphävandet av bensinskatten skulle minska kostnaden för en gallon dieselbränsle med 24 cent (2,45 kronor).

Den verkliga orsaken till de höga bränslepriserna är Bidens missriktade utrikespolitik. Tre av de största oljeproducenterna i världen, Venezuela, Iran och Ryssland, är föremål för amerikanska sanktioner som begränsar deras oljeexport:

Sanktionerna har gjort det svårare för Ryssland att sälja sin olja. Biden har också förbjudit import av rysk olja, och förra månaden meddelade Europa att man införde ett partiellt embargo mot Ryssland.

År 2020 var Ryssland världens tredje största producent av olja, enligt U.S. Energy Information Administration.

Som New York Times korrekt skriver i sin rubrik: Västvärldens försök att strypa Rysslands oljeexport slår tillbaka, för tillfället.

Detta drag kommer att fortsätta att bli till en bumerang. Ryssland säljer sin olja till Kina och Indien där den raffineras. Den resulterande bensinen och dieseln exporteras sedan till USA. Det är bra för Indien och Kina, eftersom de köper oljan med rabatt och säljer slutprodukterna med en betydande marginal. Det är en vinst för Ryssland, Indien och Kina och den enda förloraren är västvärlden. Oavsett vad NYT hoppas på, beträffande sanktionernas framgång, genom sitt tillägg ”för tillfället” till rubriken, kommer det inte att ändra på detta.

Under tiden tillkännager Ryssland nästa mål i sin kampanj för att motverka ”västvärldens” dåliga uppträdande – den amerikanska dollarns och eurons status som reservvaluta: Frågan om att skapa en internationell reservvaluta baserad på valutor från BRICS medlemsländer är under övervägande, sade Rysslands president Vladimir Putin på onsdagen i välkomsttalet till deltagarna i BRICS Business Forum.

”Frågan om att skapa en internationell reservvaluta baserad på våra länders valutakorg är under utredning”, sade den ryske ledaren.

Red: Behandlats här: BRICS utvecklar ny global reservvaluta. Bra ide?

BRICS består för närvarande av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Tillsammans representerar dessa länder 3,2 miljarder människor och en tredjedel av världens köpkraftsjusterade BNP. Den nya internationella reservvalutan skulle därför ha ett mycket större stöd än den amerikanska dollarn eller euron.

USA rör sig också, men i fel riktning.

Vissa i Bidens administration driver på för att sänka Trumps tullar på kinesiska varor. M.K. Bhadrakumar tolkar detta som ett försök till en ny avspänning med Kina. Jag tvivlar på att en sänkning av tullarna skulle ha någon större effekt på priserna i USA, eftersom en ny lag som började gälla i går kommer att höja priserna på varor från Kina ännu mer. USA håller långsamt på att vakna upp till konsekvenserna av en sådan dumhet:

Biden-administrationen har sagt att den har för avsikt att tillämpa lagen fullt ut, vilket kan leda till att de amerikanska myndigheterna måste kvarhålla eller avvisa ett stort antal importerade produkter. Ett sådant scenario kommer sannolikt att orsaka huvudvärk för företagen och skapa ytterligare störningar i leveranskedjan. Det skulle också kunna ge bränsle åt inflationen, som redan är den högsta på fyra decennier, om företagen tvingas söka efter dyrare alternativ eller om konsumenterna börjar konkurrera om produkter som är bristvaror.

Om lagen inte tillämpas fullt ut kommer troligen kongressen, som ansvarar för tillsynen, att protestera.

”Allmänheten är inte förberedd på vad som kommer att hända”, säger Alan Bersin, tidigare chef för US Customs and Border Protection och nu verkställande ordförande för Altana AI. ”Effekterna av detta på den globala ekonomin och på den amerikanska ekonomin mäts i många miljarder dollar, inte i miljoner dollar.”

Som Bhadrakumar syrligt kommenterar:

När Ryssland attackerade Ukraina och västvärlden införde sanktioner mot Moskva, hotade Washington Kina med att varje åtgärd från dess sida för att hjälpa Ryssland att kringgå sanktionerna skulle utlösa hårda straff. Nu har hjulet snurrat ett varv och USA behöver Kinas hjälpande hand för att rädda sin ekonomi. Detta är Thukydides fälla (se här, ö.a.), som vänds upp och ner – en framväxande makt som räddar en etablerad stormakt, vars extravagans har gjort den fattig.

Thukidides

 

Jag tvivlar på det. Tullar eller inte, Kina kommer inte att hjälpa USA med någonting. Kina vet att det amerikansk-ryska proxykriget handlar om mycket mer än Ukraina.

USA:s nuvarande mål kan mycket väl vara att avkolonisera Ryssland, men dess verkliga geopolitiska mål är en återkolonisering av Kina.

Föregående artikelCIA kände till Prigozhins kuppförsök!?
Nästa artikelÄr Putins ställning svagare eller starkare än för en vecka sedan?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Filosofen, lingvisten och politiska publicisten Noam Chomsky , kommenterade situationen i Ukraina, sa att USA är otvetydigt fast beslutna att fortsätta skada Ryska federationen. Det rapporteras av RIA Novosti med hänvisning till The Nation.
  ”De (USA) är helt klart fast beslutna att fortsätta skada Ryssland”, hävdar Chomsky.
  Enligt honom började USA och den nordatlantiska alliansen 2014 att beväpna Ukraina, genomföra gemensamma övningar och vidta åtgärder för att integrera landet i Nato. Chomsky hävdar att detta gjordes medvetet i provokationssyfte.
  Publicisten anser att denna process accelererade efter valet av USA:s president Joe Biden , och utrikesdepartementet medgav att före starten av Ryska federationens speciella militära operation på Ukrainas territorium vägrade staterna att diskutera Moskvas oro över säkerhetsproblem.
  ”Vi (USA) spelar ett spel där ukrainarnas liv står på spel, såväl som själva existensen av civilisation, för att försvaga Ryssland och se till att det har lidit tillräckligt. Det finns ingen moralisk grund för detta”, säger Chomsky.
  Tidigare hävdade CNN, med hänvisning till källor, att USA var redo att leverera medel- och långdistansmissilförsvarssystem (ABM) till Ukraina.
  Den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han hade beslutat att genomföra en militär specialoperation för att skydda Donbass som svar på en begäran om hjälp från cheferna för LPR och DPR.
  Beslutet att genomföra operationen var anledningen till nya sanktioner mot Ryssland från USA och dess allierade.

 2. I en artikel skrev Pepe Escobar om ”Putins 10 punkter” http://thesaker.is/exile-on-main-street-the-sound-of-the-unipolar-world-fading-away/ . Det är nästan som skrivet i sten, och visar klart att dagens värld är inte som den var för bara något år sedan. Sveriges politikerklass, med sina lydiga journalister, kommer nog inte att fatta detta.

  1. Tiden för den unipolära världen är över.
  2. Brytningen med Väst är oåterkallelig och definitiv. Inget tryck från Väst kommer att ändra på det.
  3. Ryssland har förnyat sin suveränitet. Förstärkning av politisk och ekonomisk suveränitet är en absolut
  prioritet.
  4. EU har helt förlorat sin politiska suveränitet. Den nuvarande krisen visar att EU inte är redo att spela
  rollen som en oberoende, suverän aktör. Det är bara en samling amerikanska vasaller som berövats sin
  politiskt-militära suveränitet.
  5. Suveränitet kan inte vara partiell. Antingen är man en suverän stat eller en koloni.
  6. Hungern i de fattigaste länderna kommer att tynga västvärldens samvete och eurodemokratin.
  7. Ryssland kommer att leverera spannmål till de fattiga nationerna i Afrika och Mellanöstern.
  8. Ryssland kommer att investera i intern ekonomisk utveckling och omstrukturering av handeln med
  nationer oberoende av USA.
  9. Den framtida världsordningen, som redan gäller, kommer att utformas av starka, suveräna stater.
  10. Tåget har gått. Det finns ingen återvändo.

  • Tack. Har också publicerat en artikel om det, inklusive Putins egna punkter. 19 juni. ”Den gamla världen är över…”

 3. Europas/usas/aust/new zeelands förlust, av en gången hegemoni, beror på att det packet som styr västvärlden, har hjälpt dessa länder med att försämra utbildningen så att det är ”dummies” som hamnar på sitsar där globalisterna bestämmer.
  I ett välfungerande företag så väljer Vd en ytterst kompetent samarbetare, denna ytterst kompetenta samarbetare väljer i sin tur en ytterst kompetent samarbetare osv…
  Sen troligtvis en lång tid tillbaka så har dom styrande politikerna valt en ytterst inkompetent samarbetare rakt i nedstående led, för att dom är rädda för att förlora makten till en ytterst kompetent medarbetare.
  Resultatet ser vi i dagens politiker.
  Globalisterna väljer en ytterst inkompetent ledare för ett parti, sen ger det ena det andra.

  • Vladimir Putin är, och förblir förhoppningsvis i många år ännu en balanserad, försiktig, tålmodig och intelligent politiker. Inga andra länders ledare kan jämföras med Rysslands ledande politikerkår.
   Hur kan man utan skam påstå att Ryssland ”startade en militär konflikt” i Ukraina, när den började på allvar med ett inbördeskrig i Ukraina redan för mer än åtta år sedan.
   Hur kan man anklaga Ryssland för att ha ”annekterat” Krim, när invånarna på halvön frivilligt och medvetet bestämde sig för att återvända till sitt kära mångtusenåriga Moder Ryssland.
   I den nuvarande, snabbt sönderfallande Västvärlden, finns inte ens en skugga av förståelse eller sympati för Rysslands folk, eller dess folkvalda politiska ledarskap.
   Hela denna tid, ignorerade européerna medlingsförpliktelser mot Minsk, medan Washington försökte förvandla Ukraina till anti-Ryssland. Därför har nu blivit dags för Ryssland att agera.

   • President Putin tillkännagav nyligen, på begäran av journalister, återigen uppgifterna för en speciell militär operation i Ukraina. Och även om uppgifterna enligt honom inte har förändrats sedan den 24 februari, såg vissa analytiker en dold antydan om de kommande uppgifterna för de ryska trupperna i specialoperationen.
    ”Den befriade Donbass i vårt fall är redan åtta regioner. Det slutliga målet är befrielsen av Donbass och skapandet av förhållanden som skulle garantera säkerheten för Ryssland självt”, formulerade presidenten i Ashgabat.
    Militärexperten Mikhail Khodarenok menar att ”man måste kunna läsa de här formuleringarna”.
    ”Gränserna för Donbass-regionen”, skrev experten i sin kanal, ”inkluderar bassängen för Seversky Donets-floden och Donetsk-kolbassängen. Det vill säga, Donbass är regionerna Donetsk, Lugansk, Charkiv och Dnepropetrovsk.”
    Där är det, enligt honom, nödvändigt att lägga till ”de redan befriade Cherson och delvis intagna Mykolaiv-regionerna.” ”Vi lägger också automatiskt till Zaporozhye-regionen, som naturligtvis ingen kommer att lämna som en exklav bland de befriade territorierna. Sedan Odessa-regionen, för att inte lämna Ukraina tillgång till havet. Totalt är den befriade Donbass i vårt fall redan åtta regioner, som till sin yta utgör cirka 230 000 kvadratkilometer, eller i själva verket 40 % av hela Ukrainas yta”, avslutade Khodarenok.

    Han förklarade också i detalj vad som kan förstås av Putins ord om villkoren ”som skulle garantera säkerheten för Ryssland självt”. Enligt Mykhailo Khodarenko kan sådana villkor inte innefatta till exempel bevarandet av nationalistiska formationer och funktionärer på Ukrainas territorium, som genomsyrar hela strukturen för de väpnade styrkorna i Ukraina. Stridssituationen nära Lisichansk har förändrats dramatiskt.

    Experten har också frågor om bevarandet av den nuvarande Kievregimen och den ukrainska eliten, som är redo att ta emot militärt och ekonomiskt bistånd från väst för att fortsätta projektet ”anti-Ryssland” och direkt väpnad kamp både mot de befriade regionerna och mot Den ryska federationen.
    ”Därför, enligt min åsikt, betyder den högsta befälhavaren åtminstone att som ett resultat kommer hela den vänstra delen av Ukraina, inklusive huvudstaden Kiev, att komma under rysk kontroll, och den nuvarande regimen i Ukraina kommer att helt avvecklas, ” avslutar analytikern.I princip har varje expert rätt att tolka presidentens ord efter eget gottfinnande. Tja, och hur nära militäranalytikerns tolkning är chefsledarens installationer, kommer det förmodligen att vara möjligt att kontrollera från nästa rapporter från det ryska försvarsministeriet. Det återstår att vänta.
    https://www.mk.ru/politics/2022/07/01/khodarenok-nashel-skrytyy-smysl-v-slovakh-putina-o-zadachakh-specoperacii.html

   • Vapenleveranserna till Ukraina har gått i en aldrig tidigare skådad takt sedan slutet av förra året. Från den 24 februari intensifierades flödet inte bara, utan började också snabbt luta mot mer dödliga och tunga offensiva vapen.
    Under fyra månader uppgick militärt bistånd till Ukraina till mer än 8 miljarder euro – det är något mindre än dess militära utgifter för året. Det har utlovats vapen för ytterligare 32 miljarder under sommaren och till hösten. Som jämförelse: i Afghanistan övergav amerikanerna arsenaler värda cirka 80 miljarder dollar – och de har ackumulerats i två decennier.
    Ukraina accepterar allt: pansarfordon, flygplan, gevär, lastbilar, mediciner, pansar. Än så länge handlar det dock mer om att fylla på förluster: om man följer det ryska försvarsministeriets statistik har de flesta av Ukrainas förkrigsarsenaler slagits ut. Ukrainas väpnade styrkor har en stor brist på granater av den 152:a sovjetiska kalibern (det är ingen slump att idén om en attack mot Pridnestrovian-lagret i Kolbasna fortsätter att leva i informationsutrymmet). Därför levereras vapen i NATO-stil till den nya 155 mm ammunitionen. Det handlar bland annat om vapen med längre skjuträckvidd, vilket särskilt märks av de fredliga städerna Donbass under terrorbeskjutning.
    Det verkar som att utan västs hjälp skulle Ukraina ha stoppat kriget till sommaren. Nu kräver Kiev-strategerna nya arsenaler och lovar en motoffensiv. Är det möjligt? Kommer Ukrainas väpnade styrkor att kunna rusta upp sig efter slutet av den andra fasen av operationen, som troligen begränsas av höstens tö? Låt oss försöka svara utan en tråkig uppräkning av tekniska nyanser, och ännu mer utan anspråk på ämnets inkluderande. Men låt oss beskriva arten av tekniskt bistånd och funktionerna i operationstheatern (TVD).

   • Politisk fråga.. Man får en känsla av att väst reglerar vapenförsörjningen till Ukraina, vägledd av idéer om sina egna bestånd, potentialen i det militärindustriella komplexet, men, viktigast av allt, politiska mål.
    Det är omöjligt att tillåta en snabb seger för Vladimir Putin, men också att dras in i storskaligt stöd till den ukrainska armén av Natos militär är bortom deras styrka och är helt enkelt farligt.
    Detta kommer att orsaka Moskvas ”kärnkraftsreaktion”, få det att förklara en större militär konflikt, attrahera ytterligare styrkor – och då är det inte ett faktum att det officiella Kiev kommer att behålla sin subjektivitet. För det kollektiva väst är den ideala nya gränsen fortfarande på den vänstra stranden, i värsta fall längs Dnepr. Men Alliansen är inte redo att se den ryska trikoloren på gränsen till Polen.

    Det finns ingen enhet i motståndarnas läger. Européer är försiktiga med leveranser – de håller dem, tar långsamt bort utrustning från lager. Det tillkännagavs nyligen att européerna vägrade att leverera stridsvagnar och attackflyg helt och hållet. Medan anglosaxarna försöker utöka utbudet av leveranser och lovar både utrustning, luftförsvarssystem och drönare.
    Kanske fungerar skillnaden mellan referenspunkter. Om européerna skulle vilja frysa fronten till kylan och behålla gasförsörjningen från Ryssland, då är det viktigt för staterna att hålla ut till kongressvalet i november, annars blir det svårt att skylla alla ekonomins svårigheter på Putin .

    Vi minns alla med vilken bävan ukrainarna förväntade sig leveranser av spjut och stickers. Men det blev ingen vändpunkt i NWO. Då sattes stora förhoppningar till ”bayraktarerna”. De slog det.
    Senare dök det upp sonora ”tre yxor”, M-777 haubitser.
    Förutom att de brann vackert. Nu väntas mirakel från amerikanska MLRS – och det är heller knappast motiverat.
    I detta skede har västerländska förnödenheter förmågan att orsaka känslig men inte kritisk skada på de ryska väpnade styrkorna. De kan inte stoppa lösningen av uppgifterna i den andra etappen av NWO.
    Risker kommer att uppstå i perspektivet av en eventuell återupprustning av den ukrainska armén vid tidpunkten för en operativ paus eller vid en lång prognoshorisont. Såvida inte, naturligtvis, uppgiften att demilitarisera inte går om denna armé tidigare.
    Källa: STANISLAV KRASILNIKOV/TASS

 4. Händelserna nyligen har fått Putin att framstå som en av nuvarande världens starkaste, mäktigaste och dugligaste ledare som strävar mot fred och harmoni i världen. Han stoppade USAs förintelse projekt och folkmord på ryssar i Ukraina, stoppade Kiev nazisterna framfart, stoppade USA från att etablera Ukraina som en erövringsplattform för att kuva och plundra Ryssland och senare Kina, USA oligarkins sedan länge största dröm. Han stoppade ett, förmodligen USA initierat – min åsikt, väpnat uppror i Ryssland utan att ett enda skott avlossades.

  Den amerikanska propagandamaskinen gör nu allt den kan, läs själva i svenska MSM och Public Service, för att försöka hjärntvätta svenskarna att tro något annat. Måtte dom misslyckas denna gång.

  Världen har ändrats. Inte längre kommer Kina, Ryssland, Afrika eller det Globala Syd, att låta sig kuvas, plundras, utsugas och förnedras av de ”vita kolonisatörerna” eller den ”Ariska härskar kulturen”. Vi kan hoppas att det fortsätter så. Alla kan bidraga. Missa inte ett enda tillfälle att upplysa USA, ta direktkontant över gränserna med TikTok och Weixin-WeChat, och upplev verkligheten och kör över propagandan.

 5. Läs den lärorika krönikan av Michael Hudson om hur Lögnimperiet förgjorde sig självt
  tack vare den hybris som sionist/neokonservativa anhangen hyser om att vara ”utvalda” och ”exceptionella.” Världen borde tacka dessa fy förnäma skit för att sett till att vi är på väg att bli kvitt en mycket besvärlig åkomma. Ironisk nog ”Three Cheers to zionist/neconons” 🤗🤗🤗. Verkligheten överträffar dikten sägs det – dock tar detta hem priset, eller hur.

  https://www.unz.com/mhudson/america-has-just-destroyed-a-great-empire/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here